Вінницький торговельно-економічний інститутСторінка8/12
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.83 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Ужгородський торговельно-економічний коледж

Перша сторінка історії навчального закладу буда перегорнута в 1915 р. Тоді, за часів Австро-Угорщини в Ужгороді розпочала роботу перша Ужгородська торговельна школа, яка заклала основи традицій підготовки фахівців торговельної справи в Закарпатті. З 1923 по 1925 рр. заклад працював як Державна руська торговельна академія під керівництвом відомого освітнього і політичного діяча краю Августина Штефана.

У 1925 р. Ужгородське руське відділення об'єдналося з аналогічним угорським закладом, що був відкритий у м. Мукачеві, і в результаті утворилася Мукачівська торговельна академія. В Ужгороді заклад продовжив діяльність як торговельна школа.

Талановитій і прогресивній молоді здійснювалося викладання таких дисциплін як «Торговельна наука», «Товарознавство», «Купецькі рахунки», «Торговельна кореспонденція», «Стенографія», «Діловодство», «Машинопис», «Математика», «Історія», «Географія», руська, чеська та інші іноземні мови. При Ужгородській торговельній школі діяли фахові курси для дорослих, на яких навчали машинопису, стенографії, товарознавству. Дирекція, в свою чергу, сприяла працевлаштуванню найбільш старанних у торговельній науці випускників.

Підготовка фахівців не припинялася і в період угорської окупації Закарпатського краю в 1939–1944 рр. З часу звільнення Закарпаття від іноземної окупації (жовтень 1944 р.) та його возз’єднання з Україною (червень 1945 р.) для закладу почався новий період – у грудні 1945 р. Ужгородський технікум радянської торгівлі стає першим середнім спеціальним навчальним закладом наймолодшої області Радянської України. Навчання і виховання 152 учнів здійснювали 8 викладачів.

З 1945 по 1961 рр. директором технікуму працював С.І. Петрус, у 1961-1988 рр. навчальним закладом керував І.М. Андришин. Технікум готував кадри нового типу – товарознавців продовольчих товарів та бухгалтерів, у 1953 р. розпочато підготовку товарознавців непродовольчих товарів, з 1963 р. – техніків-технологів громадського харчування. З метою залучення до навчання і поглиблення знань працюючих без відриву від виробництва в технікумі було відкрито заочну форму навчання.

Упродовж 1988-2013 рр. директором технікуму працював П.П. Гаврилко, кандидат економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, почесний працівник туризму України, член-кореспондент Академії економічних наук України зі спеціальності, член Всесвітньої організації навчальних закладів готельно-ресторанного бізнесу «ЕUНОFА», академік Української академії наук.

У 2012 р. відбулася реорганізація Ужгородського комерційного технікуму в Ужгородський торговельно-економічний коледж – шляхом приєднання його до Київського національного торговельно-економічного університету як відокремленого структурного підрозділу. Директором коледжу призначено Л.І. Павлюк.

На сучасному етапі коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів з 7 спеціальностей: «Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит», «Оціночна діяльність», «Товарознавство та комерційна діяльність», «Виробництво харчової продукції», «Готельне обслуговування», «Туристичне обслуговування».

Навчально-виховний процес забезпечують 107 педагогічних працівників, 5 педагогів мають науковий ступінь кандидата наук, 4 є пошукачами, педагогічне звання викладача-методиста присвоєно 16 педагогам, 44 мають кваліфікаційну категорію спеціаліста вищої категорії. На сьогодні впевнено можна стверджувати, що педагогічний колектив закладу – це викладачі-однодумці, сплав досвідчених та молодих, талановитих і перспективних педагогів, які продовжують примножувати традиції досвідчених колег попередніх років.

Напрацювання педагогічного колективу свідчать про те, що заклад в третьому тисячолітті впевнено рухається вперед: впроваджуються інноваційні технології, викладачами застосовуються новітні методики навчання, зорієнтовані на активізацію навчальної діяльності студентів. На заняттях викладачі широко застосовують ділові ігри, різні типи семінарів, інтерактивні технології, ситуативне моделювання для розв'язання студентами складних проблем та виробничих ситуацій. Діагностика рівня навченості проводиться через атестацію, заліки, іспити та заміри залишкових знань методом застосування тестів різної складності.

Засвоєнню фахових теоретичних знань сприяють практичні заняття. Основне завдання їх полягає в уточненні та поглибленні теоретичних знань, формуванні інтелектуальних вмінь, навичок планувати і аналізувати свої дії, узагальнювати, опановувати навички професійної діяльності.

Єдність навчального та виховного процесу – невід’ємний пріоритетний принцип діяльності педагогічного колективу коледжу. Головним завданням є формування в студентів національної свідомості, мовної, правової та екологічної культури, бажання працювати задля своєї країни, готовності до її захисту і збереження її Соборності. Добрим демократичним здобутком можна вважати діяльність студентського самоврядування, яке співпрацює з педагогічним колективом, започаткувало роботу об’єднання «Молодь ХХІ ст. – проти насилля, за здоровий спосіб життя». Своєрідним літописом життя закладу стала студентська молодіжна газета «Дукат».

Важливою складовою студентського життя є фізичне виховання та спортивно-масова робота, про що свідчать досягнення студентів. Так, М. Офіцинський – дворазовий чемпіон України (2014–2015) з класичного пауерліфтингу, А.-М. Чундак – учасниця зимових Олімпійських ігор – 2014 в Сочі.

Невід’ємною і важливою складовою роботи Ужгородського торговельно-економічного коледжу є налагодження співпраці з навчальними закладами Європи. У їх числі – Шкільний комплекс господарсько-економічних послуг ім. К.Віткевича (Польща), Готельна академія м. Гуменне (Словаччина), Готельна академія м. Пряшів (Словаччина), Об'єднана торговельно-готельна академія м. Свіднік (Словаччина), Торговельна школа м. Ніредьгаза (Угорщина), Середня спеціальна школа торгівлі і послуг м. Пряшів (Словаччина).

Торговельно-економічний коледж (м. Київ)
Один із найвідоміших вищих навчальних закладів України з підготовки молодших спеціалістів галузей знань «Економіка та підприємництво» та «Сфера обслуговування». Історія розвитку закладу розпочинається з 1 квітня 1957 р., часу існування Київського заочного технікуму радянської торгівлі. За наказом Міністерства торгівлі УРСР від 9 серпня 1958 року № 236 заклад було реорганізовано в Київський технікум радянської торгівлі з денною та заочною формами навчання. Перший набір студентів було здійснено на спеціальності «Технологія готування їжі», «Товарознавство промислових товарів», «Товарознавство продовольчих товарів» і «Бухгалтерський облік у радянській торгівлі». На денний відділ зараховано 240 осіб, на заочний – 300 осіб. Технікум розташовувався по вул. Чигоріна.

Наказом Міністерства торгівлі УРСР від 18 січня 1964 року № 26 на базі товарознавчого і бухгалтерського відділів Київського технікуму радянської торгівлі та Київської школи кулінарного учнівства було організовано технікум радянської торгівлі зі спеціальностями: «Товарознавство промислових товарів», «Товарознавство продовольчих товарів», «Бухгалтерський облік у торгівлі», «Художнє оформлення» зі спеціальністю «Декоративне оформлення». Після реорганізації, 1 лютого 1964 р., технікум отримав нове, щойно збудоване приміщення на вул. Львівській, буд. 2/4, де знаходиться і до теперішнього часу.

За роки існування навчальний заклад декілька разів змінював свою назву: від Київського торгового коледжу до Київського комерційного коледжу, згодом – Київського торгово-економічного коледжу та, врешті, Торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету.

Період існування навчального закладу ознаменований підготовкою понад 25 000 фахівців, які успішно працюють на підприємствах і в організаціях різних форм власності та господарювання. За роки діяльності коледж став одним із провідних вищих навчальних закладів України з підготовки компетентних фахівців.

Вагомий внесок у становлення, розвиток та процвітання навчального закладу зробили його керівники. Директорами коледжу в різні періоди були мудрі наставники, творчі особистості справжні фахівці своєї справи: О.П. Колчигін, перший директор (1958-1959), О.С. Гордієнко (1959-1964), А.С. Турова (1964-1970), І.К. Задорожний (1972-1975), В.І. Сідоріна (1975-2003), Л.М. Греченкова (2003-2014). З липня 2014 р. директором коледжу є О.В. Олійник. Під його керівництвом проведена низка реформаторських змін щодо оновлення матеріально-технічної бази навчального закладу, управлінської діяльності, посилення наукової роботи серед викладачів з науковими ступенями, аспірантами. Вагомий внесок у справу підготовки фахівців та виховання студентської молоді вносять організатори та керівники навчально-виховного процесу – заступники директора коледжу.

За період перебування у структурі університету в коледжі відбулись значні позитивні зміни в навчально-методичній, виховній та кадровій роботі. В основу діяльності ТЕК КНТЕУ покладено творчий педагогічний потенціал викладачів університету та коледжу. Підготовка фахівців здійснюється на підґрунті міждисциплінарних зв’язків з кафедрами КНТЕУ. Викладання дисциплін забезпечують 91 викладач, з них 43% – викладачі вищої категорії. Для викладання дисциплін також залучаються науково-педагогічні працівники КНТЕУ, така співпраця дозволяє студентам в майбутньому швидше адаптуватися до навчального процесу в університеті.

Колектив коледжу працює у тісній взаємодії з ректоратом, структурними підрозділами університету − це єдина згуртована команда педагогів, практиків та студентів, у якій на першому місці стоять знання і творчість, вибагливість та професіоналізм, чуйність та індивідуальний підхід.

Дев’ятого серпня 2013 р. коледж відсвяткував 55-ту річницю з дня заснування. ТЕК КНТЕУ завжди крокує в ногу з часом і сучасними вимогами суспільства, відкриваючи нові спеціальності і забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців.

На сьогодні підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста здійснюється за десятьма спеціальностями: «Товарознавство та комерційна діяльність», «Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит», «Маркетингова діяльність», «Оціночна діяльність», «Інформаційна діяльність підприємства», «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації», «Ресторанне обслуговування», «Туристичне обслуговування», «Готельне обслуговування». Коледж був і залишається не лише місцем здобуття знань, а й осередком культурного та професійного становлення особистості.

З роками змінюються покоління студентів і викладачів, однак незмінними залишаються високий творчий потенціал педагогічного колективу, прагнення студентів до навчання, партнерські взаємини «викладач – студент», гордість за свій навчальний заклад.Житомирський торговельно-економічний коледж
Навчальний заклад з багаторічною історією, яка сприяла становленню якісних традицій для навчання та виховання студентів. Кожен навчальний семестр у Житомирському торговельно-економічному коледжі є продуктивним поступом для інтелектуального, наукового та культурного розвитку споживачів освітніх послуг.

Реалізуватися як фахівець, успішно навчатися, вести здоровий спосіб життя, інтелектуально розвиватися і віднайти нарешті свою особистісну нішу реалізації – реальність в умовах навчання у коледжі.

Поступ навчального закладу почався з 1962 р., коли на базі школи торгово-кулінарного учнівства було відкрито Житомирський технікум радянської торгівлі. З1991 р. – Житомирський комерційний технікум, з 2011 р. – ДВНЗ «Житомирський коледж ресторанно-туристичного бізнесу та торгівлі». У грудні 2012 р. коледж увійшов до структури Київського національного торговельно-економічного університету і в динамічних умовах сьогодення продовжує здійснювати успішну освітню діяльність.

Чітка стратегія роботи коледжу простежується в усіх формах організації навчально-виховного процесу, яка відповідає обраній меті: «Надання сучасних якісних освітніх послуг як основи формування потенційних професійних компетентностей спеціаліста». Нині навчальний процес навчального закладу забезпечують 51 педагогічний працівник, в тому числі 1 заслужений працівник освіти України, 7 відмінників освіти України, 9 викладачів-методистів. Також у коледжі працюють 14 випускників навчального закладу, які мають фахову вищу освіту.

На сьогодні колектив коледжу пишається якісною роботою викладачів та майстрів серед яких: М.Л. Світлична, В.В. Вaсиленко, Л.Д. Галайчук, А.С. Григор'єва, Т.А. Осмоловська, Н.Л. Щерба, Л.С. Кареліна, Л.Г. Ольшевська, Л.В. Троценко, Н.П. Герасимчук, О.Ф. Мельник, І.О. Шумовська, Н.В. Степанчук, Т.В. Джигирей, С.В. Кондратюк, В.В. Трухан, П.А. Прушковська, Н.А. Хитрич, Н.Ф. Яценко, Д.В. Ступаков. Педагогічний склад здійснює постійний моніторинг якості навчального процесу, стежить за наданням психологічного супроводу студентам, які його потребують. Налагоджено співпрацю з батьківською громадою коледжу, відновлено роботу батьківського педагогічного лекторію, забезпечуються соціальний захист студентів-сиріт.

З метою підвищення якості освіти постійно розширюються бази практики коледжу, в яких використовуються сучасні новітні технології виробництва. На сьогодні укладено договори з підприємствами ресторанного господарства, торгівлі, туристичних фірм, готельного господарства та органів юстиції міста, серед яких: 12 ресторанів та кафе, 9 маркетів, 7 туристичних представництв; ТОВ «Альянс-Маркет», ТОВ ПАККО-Колдінг, ДП «Фуршет-Центр»; Державна податкова інспекція м. Житомир, Богунський районний суд м. Житомир, Корольовський районний суд м. Житомир, Житомирський районний суд, Головне управління юстиції у Житомирській області, ПАТ «Укртелеком» м. Житомир, Головне управління пенсійного фонду України в Житомирській області, Апеляційний суд Житомирської області, ТУ ДСА України в Житомирській області, Готельне господарство «Житомир», Дочірнє підприємство «Житловик», КП Міської Ради, агентство з управлінням майном, ТОВ «Житомирземлепроект».

Підтримуючи репутаційний ресурс навчального закладу, нині на підприємствах, які є базами практики коледжу, на різних посадах працюють 1200 випускників. Навчальний заклад достойно представляють: О.В. Мосюрова – начальник управління експертизи та сертифікації Житомирського торгово-промислової палати, В.П. Волуйко – директор маркету «Квартал», О.М. Герасимчук Ольга – директор магазину «ЖЛ», Н.О. Бондарчук – директор маркету «ЕКО», Г.Є. Шуляківська – ТОВ СП «Медкітс», Т.О. Панченко – менеджер зі збуту будматеріалів ТОВ «Легабуд», Н.А. Поляновська – директор з роздрібного продажу мережі «Квартал».

На базі коледжу працює Житомирський обласний осередок Асоціації кулінарів України, який сприяє встановленню тісних зв’язків коледжу з виробництвом. Члени Асоціації, які є керівниками провідних підприємств ресторанного господарства області, надають допомогу у підвищенні професійного рівня студентів коледжу. У свою чергу, викладачі коледжу сприяють розповсюдженню новітніх технологій та передових досягнень у сфері ресторанного господарства України, беруть участь у підготовці команд підприємств ресторанного господарства міста та області до участі у Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях кулінарного мистецтва.

Реалізація належного рівня фундаментальної, фахової та соціально-гуманітарної підготовки студентів досягається завдяки дієвості створеної системи наукового та організаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу. У навчальному закладі протягом тривалого часу працює школа викладача-початківця, методичне об’єднання класних керівників та методична рада викладачів. Цикловими методичними комісіями розроблено необхідні методичні комплекси дисциплін відповідно до модульно-рейтингової системи навчання.

Підсумком методичної роботи є участь у міжнародних конференціях у сфері туризму, щорічна участь у конкурсі-огляді науково-дослідницьких робіт. Тематика досліджень надзвичайно розмаїта, зокрема: «Подієвий ресурс Житомирської області-особливості селищної та сільської культури», «Елементи стилістики культових споруд м. Бердичів», «Визначення вмісту нітратів в харчовій продукції», «Дослідження ринку мобільних телефонів», «Пам’ятники та пам’ятні знаки Житомир як територіальний естетичний бренд». За останні роки у коледжі було проведено ряд обласних методичних об’єднань викладачів соціально-економічних та гуманітарних дисциплін: «Педагогічні технології множинного інтелекту», «Сучасний контекст патріотизму» та «Лабіринти культур».

Однією з основних організаційних форм позааудиторної роботи є предметні гуртки та клуби, об’єднані у студентські наукові товариства. Нині в коледжі гуртковою та науковою роботою охоплено 378 споживачів освітніх послуг. Свідченням вдалого поєднання навчального процесу та виховних впливів стало тематичне різнобарв’я студентських проектів, які є результатом активної роботи студентського самоврядування коледжу. Реалізувати себе може кожен студент, беручи участь чи то в конкурсі декламування поезій, чи то в культурних проектах: «Українці, читайте», «Продуктивне мислення», «Проблеми екології» або в безлічі економічних вікторин. Зокрема, за останній період студентська громада та викладачі ініціювали ряд унікальних спільних проектів. Візуально яскравою, інтелектуальною та творчою вдалася студентська просвітницько-дозвільна ініціатива «POLІSSYA DAY» у форматі фестивалю, Полісся-флешмоб у виконанні студентів та викладачів, майстер класи з карвінгу та спортивного туризму, розважальної кулінарної вікторини «Я люблю Україну, заходу «Повага до старших», наукової шоу-програми «Молекулярна кухня», а також ряду благодійних аукціонів під гаслом «Допоможи вояку».

Традиційно, великі досягнення має заклад у царині спорту: 1 місце в чемпіонаті м. Житомира серед ВНЗ з волейболу (дівчата, 2012-2014); 1 місце у чемпіонаті м. Житомира серед студентських команд І та ІІ рівнів ВНЗ з волейболу (2014-2015); 2 місце на Універсіадах студентів Житомирщини з волейболу та міні-футболу (2015); 2 місце у командному змаганні з тенісу серед І та ІІ рівнів ВНЗ м. Житомир (2015).

На сьогодні, маючи якісні освітні традиції та відповідний високий репутаційний ресурс, Житомирський торговельно-економічний коледж творить свою історію як європейський сучасний освітній навчально-виховний та творчий заклад, у якому панує майстерність, добро та наснага.

На сьогодні ЖТЕК КНТЕУ – це вдале поєднання викладачів та студентів, які створюють теплу атмосферу для якісної праці, фахового та особистісного зростання. Всі разом і кожен окремо працює з усвідомленням – щоб змінити країну на краще, варто самим якісно змінюватись. Коледж підтримує основні ініціативи КНТЕУ як базового закладу, вдало реалізує та забезпечує відмінні перспективи студентам, які зможуть працювати у престижних правничих установах, закладах торгівлі та туризму.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал