Вінницький торговельно-економічний інститутСторінка7/12
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Коломийський економіко-правовий коледж

Коломийський економіко-правовий коледж належить до державних закладів освіти на Прикарпатті. Створенню його як структурного підрозділу Київського національного торговельно-економічного університету передували відповідні нормативні документи – лист Кабінету Міністрів України № 1078/33 від 28 травня 1996 року та наказ Міністерства освіти України № 214 від 19 червня 1996 року.

Місцем розташування нового навчального закладу стали орендовані площі в приміщенні Коломийського ВПУ № 17. Перший навчальний рік розпочався 1 жовтня 1996 р. з кількістю студентів 300 осіб. Було відкрито спеціальності «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік і аудит», «Менеджмент невиробничої сфери», «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр».

У жовтні 1997 р. за підтримки університету для коледжу було придбано приміщення колишнього адміністративного корпусу заводу «Коломиясільмаш», і наступні роки проводився процес освоєння приміщення, добудови та розвитку.

Динаміка розвитку Коломийського економіко-правового коледжу КНТЕУ, постійні інновації і творчий пошук у навчально-виховному процесі, органічне поєднання освіти, науки і виховання забезпечило гідне місце коледжу серед вищих навчальних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації.

Від часу заснування коледж очолює кандидат історичних наук, засліжений працівник освіти України Л.В. Гарарук. Одним із головних завдань діяльності навчального закладу є інтегрування до світового освітнього простору в рамках Болонської декларації. З цією метою коледж з 2007 р. перейшов на підготовку молодших спеціалістів. У травні 2008 р. було завершено ліцензування нових спеціальностей: «Організація обслуговування в готелях» та «Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства і торгівлі», а в 2012 р. ліцензовано спеціальність «Товарознавство та комерційна діяльність» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Нині коледж забезпечує освітою студентів різних областей України: Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської, Волинської, Тернопільської, Житомирської, Одеської та ін. Молодь опановує нові спеціальності на відділеннях обліку та фінансів, правознавства, менеджменту готельно-ресторанної діяльності.

Освітній процес КЕПК КНТЕУ забезпечують 79 викладачів: 10 викладачів-сумісників та 69 штатних працівників. Серед них – 1 доктор наук, 7 кандидатів наук, 43 викладачі вищої категорії, 16 викладачів-методистів. За період існування коледжу 15 викладачів здобули науковий ступінь кандидата наук, 2 викладачів – доктора наук. Деякі з них перейшли працювати до навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації. Коледж має відзнаку відповідно до атестаційного свідоцтва про надання повної загальної середньої освіти.


Одним із важливих засобів підвищення якості і виховання фахівців, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності новітні досягнення науково-технічного і культурного прогресу, є науково-дослідницька діяльність. Щороку в коледжі проводяться олімпіади з фахових дисциплін, студентські теоретичні та науково-практичні конференції. Студенти коледжу є активними учасниками Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнської олімпіади з основ математики, Всеукраїнської універсіади з іноземної мови, Міжнародного конкурсу з актуальних питань менеджменту туристичної індустрії, Всеукраїнського конкурсу «Молода економіка» тощо, на яких займали призові місця та отримували грамоти.

Кращі студенти коледжу були відзначені іменними стипендіями Верховної Ради України та стипендіями Президента України. Серед них студенти відділення правознавства: Л. Сергійчук – 2012-2013 навчальний рік, Л. Витрикуш– 2013-2014 навчальний рік, Д. Слижук – 2014-2015 навчальний рік; студент відділення обліку та фінансів М. Матейчук – 2014-2015 навчальний рік.

Активним учасником навчального процесу, спрямованого на формування у студентів громадянської свідомості, сприяння інтелектуальному розвитку особистості, прагнення до постійного професійного росту є бібліотека коледжу. Так, постійно поповнюється бібліотечний фонд, використовуються різноманітні форми культурно-просвітницької роботи: бесіди, презентації, огляди, семінари, літературно-мистецькі зустрічі та ін. Особливо важливою складовою роботи є виставкова діяльність. На сьогоднішній день у фонді бібліотеки налічується 46 815 примірників видань та 39 найменувань періодики. Бібліотека коледжу незмінно займає І місце на обласному огляді-конкурсі бібліотек ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та ПТНЗ.

З метою удосконалення нормативного забезпечення практичної підготовки студентів, забезпечення якості вищої освіти згідно з новою редакцією Положення про проведення практики студентів КНТЕУ від 31 жовтня 2014 року, рішенням педагогічної ради коледжу від 7 листопада 2014 року введено в дію нову редакцію Положення про проведення практики студентів. Створений та постійно оновлюється банк потенційних роботодавців (підприємств, установ, організацій). Регулярно здійснюється робота щодо добору базових підприємств і заключення договорів для проходження виробничої практики.

Вже укладено 47 довготермінових договорів з підприємствами, установами, організаціями про проходження виробничої практики студентами всіх спеціальностей в межах Прикарпаття, Вінницької, Закарпатської, Львівської та Тернопільської областей. У зв’язку з цим, до складу комісії із захисту звітів залучаються фахівці відповідних підприємств, організацій, установ з метою якісної оцінки практичних знань і навичок та майбутнього працевлаштування студентів.

З 2013 р. коледж співпрацює з Академією готельного бізнесу та громадського харчування (м. Познань, Польща), де продовжують навчання 14 випускників коледжу відділення менеджменту готельно-ресторанної діяльності. Удосконаленню практичних навичок та успішному працевлаштування в майбутньому студентам коледжу сприяє нова форма захисту звітів виробничої практики, запроваджена в коледжі – захист відбувається іноземною мовою.

У 2005 р. у стінах коледжу було відкрито Центр навчально-виробничого тренінгу, основним завданням якого є організація проходження навчальної практики з фаху студентів спеціальностей «Готельне обслуговування», «Ресторанне обслуговування», «Товарознавство та комерційна діяльність», «Правознавство», «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». На базі віртуального підприємства коледжу створені структурні підрозділи, в яких організовуються тренінги з фаху. Налагодженню тісної співпраці з роботодавцями та допомозі студентам і випускникам коледжу у працевлаштуванні сприяє Центр розвитку кар’єри.

З метою підвищення якості підготовки майбутніх спеціалістів створено нові навчальні кабінети та лабораторії, реорганізовано кабінет екології та охорони праці, оновлено інформаційно-навчальні стенди. У кабінеті менеджменту та маркетингу створено робоче місце менеджера-маркетолога, використовуються комп’ютерні програми «Парус-маркетинг», «Парус-менеджмент», «Колоквіум+».

Для забезпечення якості підготовки фахівців спеціальності «Готельне обслуговування» лабораторію «Готель» реорганізовано та розділено на навчальну та практичну зони. Студенти спеціальності «Ресторанне обслуговування» мають можливість працювати в доукомплектованій спеціалізованій лабораторії «Технології приготування їжі» з найсучаснішим обладнанням та удосконалювати знання про харчову цінність сировини, способи обробки харчових продуктів, про напрямки і стилі етнічних кухонь.

Спеціалізований навчальний кабінет «Товарознавства» отримав більшу кількість товарних взірців, створена база основних державних нормативно-правових документів, виділена зона лабораторії «Магазин». Навчально-методичне забезпечення та матеріально-технічна база кабінету дають можливість якісно проводити навчальну практику.

Кабінет «Захисту Вітчизни» обладнано стендами відповідно до програми дисципліни «Захист Вітчизни» та експозицією з військово-патріотичного виховання, придбано зразки навчальної зброї АК-74, РПГ, навчальних гранат Ф-1 та РГД. Кабінет «Історії України» укомплектовано системами NETBOOK (13 штук), що дає можливість студентам використовувати Інтернет під час занять та самостійної роботи безпосередньо на заняттях.

Заходи організаційно-виховної роботи спрямовані на подальше формування у молоді національної свідомості, почуття патріотизму, бажання брати участь у розбудові держави, створення умов для набуття ними соціального досвіду, професіоналізму, високої мотивації праці та залучення до управління студентським життям.

У коледжі активно працює студентське самоврядування, діяльність якого безпосередньо впливає на життя навчального закладу. Представники ради студентського самоврядування беруть участь у роботі педагогічної ради коледжу, конференції трудового колективу, ради з організаційно-виховної роботи, стипендіальної комісії. Студенти КЕПК КНТЕУ не залишаються осторонь подій, які мають місце в Україні, та організовують заходи на підтримку учасників АТО: благодійний захід «Одвічна слава нашим патріотам! Одвічна пам'ять доблесним синам!»; акція «Зігрій воїна», під час якої було зібрано понад 40 тис. грн, на ці кошти закуплено форму і теплі речі для бійців 80 аеромобільної бригади, в якій воюють випускники коледжу; надано матеріальну підтримку для лікування пораненого батька студентки коледжу, бійця 128 бригади Олександра Жилака.

Молодь коледжу бере активну участь у загальноміських та всеукраїнських благодійних акціях. Доброю традицією стало у передсвятковий час дбати про подарунки для літніх та самотніх людей, допомагати їм по господарству, проводити для них святкові концерти. Учасники художньої самодіяльності виступають з Різдвяною програмою перед людьми, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі. Такі заходи відіграють важливу роль у морально-правовому вихованні.

З метою формування у студентів естетичних смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової культури, в коледжі активно проводиться робота гуртка художньої самодіяльності, члени якого брали участь у концертах, фестивалях, оглядах-конкурсах серед навчальних закладів м. Коломиї та серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Івано-Франківської області. За підсумками обласного конкурсу театрів фольклору та драматичних колективів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Івано-Франківської області Коломийський економіко-правовий коледж посів І місце за постановку театрального дійства «Одвічна слава нашим патріотам! Одвічна пам'ять доблесним синам!». Колектив ансамблю «Прикарпатські візерунки» захистив звання «Зразковий ансамбль пісні і танцю».

Цікава робота проводиться в гуртках і клубах за інтересами. Серед них – клуб інтелектуальних ігор, КВК, літературна студія, «Первоцвіт», «Патріот», «Аргонавти».

У рамках державної програми «Пропаганда України за кордоном» інформаційно-видавничий центр «Діловий партнер» під патронатом Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Торгово-промислової палати України, Асоціації міст України і громад у четвертій книзі із серії «Діловий імідж України. Здобутки. Досвід. Визнання» Коломийський економіко-правовий коледж КНТЕУ за результатами своєї діяльності удостоєний престижної нагороди «Визнання року – 2007» та нагороджений почесним дипломом за професійну діяльність, інтелектуальний потенціал, значний внесок у розбудову та формування привабливого міжнародного іміджу України.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал