Вінницький торговельно-економічний інститутСторінка5/12
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Вінницький торговельно-економічний коледж

Вінницький торговельно-економічний коледж було створено згідно з наказом Міністерства торгівлі Української PCP у 1967 р. як технікум. Перша назва – Вінницький технікум громадського харчування. У 1995 р. був перейменований у Вінницький технолого-економічний технікум (наказ Міністерства освіти України №342 від 12 грудня 1995 pоку). Того ж року відбулося внесення технікуму внесений до державного реєстру закладів освіти з наданням ліцензії освітньої діяльності за І рівнем акредитації.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 року №526 «Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних закладів» Вінницький технолого-економічний технікум був ліквідований і Вінницький технолого-економічний технікум Київського державного торговельно-економічного університету (нинішній КНТЕУ)

Наказом Міністерства освіти і науки України № 137 від 1 березня 2006 року Вінницький торговельно-економічний технікум КНТЕУ перетворений у Вінницький торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету. Коледж функціонує як відокремлений підрозділ університету без права юридичної особи на основі ст. 7 Закону України «Про підприємництво в Україні». За 48 років існування коледж підготував понад 17 000 спеціалістів середньої ланки для різних галузей економіки України. Випускники коледжу працюють не тільки в Україні, а й за кордоном.

Основною метою діяльності ВТЕК КНТЕУ є: підготовка конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства та ринку праці у кваліфікованих фахівцях.

Викладачами коледжу повністю оновлені навчально-методичні комплекси дисциплін за новітніми вимогами МОН України (близько 200 НМКД); створено науково-методичні комплекси спеціальностей (з 4 спеціальностей). Для відкриття нових спеціальностей «Ресторанне обслуговування» та «Туристичне обслуговування» підготовлено науково-методичні комплекси спеціальностей (НМКС) та навчально-методичні комплекси дисциплін (НМКД). Коледж успішно пройшов акредитацію спеціальностей «Виробництво харчової продукції», «Бухгалтерський облік», «Товарознавство та комерційна діяльність» та ліцензування нових спеціальностей.

У 2014 р. вийшли друком навчальні посібники: «Збірник тестів та завдань з англійської мови за професійним спрямуванням для студентів ВНЗ І-ІІ р.а. спеціальності «Фінанси і кредит» (Н.М. Губрій, І.В. Побірська); «Навчальний посібник з дисципліни «Статистика» для викладачів та студентів економічного профілю ВНЗ І-ІІ р.а.» (Ж.С. Вініковецька).

Важливим здобутком коледжу є використання інформаційних засобів навчання, для чого в коледжі створені технічні можливості (6 інтерактивних комплексів, 5 комп'ютерних кабінетів, плазмові та рідкокристалічні телевізори, ноутбуки). Обладнано 2 комп’ютерні лабораторії та 3 навчальні кабінети з комп’ютерним програмним забезпеченням для викладання фінансово-економічного циклу дисциплін загальноприкладними та спеціальними програмами: «Plat-2000», «1С:Підприємство 8.2.», MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, Total Commander, первинні документи в електронному вигляді «Бланки бухгалтерського обліку для України» та інші.

Застосовується комп’ютерна техніка та Інтернет-орієнтовані педагогічні технології викладачами коледжу при вивченні предметів природничо-математичних циклу (географії, математики, біології, фізики, хімії, астрономії). Зокрема: електронні конструктори занять, віртуальні лабораторії з фізики та хімії, бібліотеки наочностей створених з різних дисциплін, електронні карти та віртуальні телескопи, власноруч створені мультимедійні презентації (зі всіх навчальних дисциплін) з необхідними відеофрагментами, текстом та графічними ілюстраціями, звернення до електронних енциклопедій, пошук навчальної інформації в мережі Інтернет.

Середовище Microsoft Excel застосовується при виконанні лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи і технології в фінансово-кредитних установах». Використовуючи фінансові функції програми, студенти створюють інвестиційні проекти, проводять їх аналіз та приймають управлінські рішення по віртуальному підприємству. Програмний комплекс «Стиль» – Перлина охоплює в собі три програмно-технічних бази: «Перлина» – Каса, «Перлина» – Клієнт-банк і «Перлина» – Бухгалтерія». Використовуючи програмно-технічні можливості комплексу, студенти створюють віртуальні підприємства різних типів, ведуть їх бухгалтерію, касу, обслуговування рахунків, розрахунки з контрагентами та ін. Програмний комплекс «Операційний день банку» також застосовується при виконанні лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні системи і технології в фінансово-кредитних установах».

Студентами коледжу створені такі програми: «Кредитний калькулятор» (дозволяє вираховувати суму періодичних платежів, кількість платежів та суму відсотків за користування кредитом), «Депозитний калькулятор» (дозволяє вираховувати суму відсотків за депозитом та суму на кінцеву дату вкладу), імітатор «Банкомат» (дозволяє імітувати роботу з банкоматом: вносити, знімати віртуальну готівку; роздруковувати чек по транзакції; проводити аналіз картрахунків віртуальних клієнтів), «Free Mind» (дозволяє створювати «карти розуму», які сприяють якнайкращому сприйняттю та розумінню нового матеріалу, його легкому засвоєнню).

Останнім часом багато уваги приділяється створенню й удосконаленню електронних підручників із різних дисциплін. Прикладом є електронні підручники «Фінанси підприємства», «Банківські операції», «Фізика», «Астрономія».

На заняттях з іноземної мови використовується програма «Smart Notebook».Викладачі, застосовуючи ресурси програми, створюють та пропонують безліч завдань на закріплення лексичних одиниць. За допомогою комп’ютерно-лінгафонної апаратури студенти мають можливість тренувати навички мовленнєвої діяльності.

Впроваджено навчальний портал коледжу, всіма викладачами створені власні сайти, на яких розміщено весь навчально-методичний матеріал з дисциплін. В рамках комп’ютеризації та інформатизації планується об’єднати навчальні корпуси в єдину локальну мережу, збільшити безкоштовні Wi-Fi-точки для покриття всіх корпусів, забезпечити резервний доступ до мережі Інтернет за допомогою додаткової оптово-волоконної лінії.

Наукова робота є одним з важливих напрямів роботи коледжу. Так, у коледжі створені умови для занять науковою роботою викладачів. Педагоги та студенти беруть участь у наукових конференціях, готують та видають наукові статті. Так, у 2014-2015 навчальному році взяли участь у 14 всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Троє викладачів навчаються в аспірантурі КНТЕУ, двоє – в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, один викладач підготувала дисертацію до захисту. У січні 2015 р. в коледжі відбулася відкрита науково-практична конференція «Формування професійно-компетентного педагога в умовах оновлення змісту освіти».

Педагогічний колектив коледжу активно розробляє і впроваджує в навчально-виховний процес інноваційні проекти. Так, у березні 2014 р. було подано інноваційний проект «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес» на П'яту міжнародну виставку «Сучасні заклади освіти – 2014» в номінації «Сучасний вищий навчальний заклад у загальноєвропейському освітньому просторі». Над проектом працював творчий колектив: Н.Л. Замкова, Л.І. Савлук, Н.М. Губрій, І.В. Побірська, А.С. Наумчук, А.М. Вітюк, А.В. Шилов. Проект був нагороджений дипломом «За презентацію досягнень в інноваційній модернізації національної освіти».

Колектив коледжу у вересні 2014 р. отримав грант за зайняте ІІ місце в обласній програмі «Розвиток інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій» в закладах освіти Вінницької області до 2015 року» та презентацію проекту «Створення навчального центру як складової інноваційного розвитку коледжу». Щороку студенти коледжу також посідають призові місця на обласних загальноосвітніх предметних олімпіадах, конкурсі «Кращий за професією – економічні дисципліни», «Комп’ютерні технології в обліку» тощо.

У коледжі склалася система організаційно-виховної роботи серед студентів, яка передбачає поєднання навчального і виховного процесів, індивідуальну роботу з урахуванням особистості студентів. Національно-патріотичне виховання студентів здійснюється через заходи з формування національної свідомості і гідності. Студенти взяли участь у заходах: «Створення найбільшого Герба України», який проводила міська молодіжна рада, Всеукраїнських акціях «Діти – янголи миру», «Іce bucket challenge», «Андріївські вечорниці», «Мова єдина», заходах до дня народження Л. Українки, Т.Г. Шевченка.

Студенти та викладачі коледжу долучилися до волонтерського руху в підтримку учасників АТО: восени зібрали теплі речі, перерахували суму в розмірі 4 000 грн. учасникам АТО; відвідують поранених у військовому госпіталі та перераховують кошти на придбання медичних препаратів.

Проводиться робота з правового виховання і юридичного всеобучу. Створено і функціонує клуб правознавства. Щороку в грудні проводяться тижні права, студенти коледжу підтверджують знання перемогами в міських правових дебатах.

Вагоме місце займає фізичне виховання студентів. Так, у 2014-2015 навчальному році в першості міста серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації команди коледжу посіли 1 місце з настільного тенісу та футзалу, 2 місце з шашок, 3 місце з греко-римської боротьби. Проводяться спортивні змагання з різних видів спорту з іншими навчальними закладами міста: Вінницьким торговельно-економічним інститутом, професійно-технічними навчальними закладами та школами області.

Цікавими є туристичні подорожі в Карпати, адже кожна студентська група встановлює прапор коледжу на Говерлі, що засвідчує власний рекорд з підкорення знаменитої вершини.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал