Вінницький торговельно-економічний інститутСторінка1/12
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Вінницький торговельно-економічний інститут

Вінницький заочний філіал Київського торговельно-економічного інституту було створено наказом Міністра торгівлі Української РСР № 338 від 28 серпня 1968 року. Під керівництвом першого директора філіалу С.І. Сидорчука у 1968-1969 навчальному році в структурі підрозділу діяло три факультети: економічний, торговий і технологічний. З наступного навчального року Вінницькому філіалі КТЕІ було організовано денне відділення. Важливий етап у розвитку інституту пов'язаний з ім'ям другого його директора – кандидата економічних наук, доцента Ю.О. Степаненка, який очолював філіал у 1977-1988 рр.

Квітень 1988 р. позначений певними труднощами в історії філіалу, оскільки, згідно з рішенням Президії Ради Міністрів УРСР та наказом Міністерства торгівлі УРСР набір студентів було припинено у зв'язку з ліквідацією закладу. З 1 липня 1988 р. наказом Київського торговельно-економічного інституту № 591 від 18 квітня 88 р. було відкрито Вінницький заочний факультет КТЕІ, який очолив кандидат технічних наук, доцент В.М. Кравченко.

Знаковим для інституту став 1998 р., коли з ініціативи ректора КДТЕУ А.А. Мазаракі Вінницький заочний факультет було реорганізовано у Вінницький торговельно-економічний інститут Київського державного торговельно-економічного університету. Як і в 1968 р., в організаційній структурі інституту діяло три факультети: обліково-фінансовий, економіки, менеджменту і підприємництва.

У вересні 2005 р., відповідно до постанови Вченої ради КНТЕУ «Про призначення повноважень відокремлених структурних підрозділів КНТЕУ», було значно розширено автономію інституту, його самоврядування, а також відповідальність. З 2006 по лютий 2014 рр. інститут очолював доктор економічних наук, професор В.Т. Сусіденко, діяльністья кого відзначилась масштабними організаційними реформами.

З березня 2014 р. директором Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ було призначено кандидата педагогічних наук, доцента Н.Л. Замкову, яка в 2007 р. закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Фінанси» (друга вища освіта). З 2008 по 2013 рр. очолювала Центр іноземної ділової мови у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ. У 2012 р. обіймала посаду декана факультету економіки та менеджменту. Впродовж 2013-2014 рр. працювала на посаді директора Вінницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ впевнено і стабільно розвивається. За час його існування здійснені вагомі позитивні зрушення за всіма напрямами навчально-виховної, науково-дослідної та культурно-просвітницької діяльності, які підтверджують тезу про те, що ВТЕІ КНТЕУ і сьогодні є провідним, багатогалузевим інститутом на теренах Вінниччини.

Основною метою діяльності Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ є забезпечення умов, необхідних для отримання громадянами професійної освіти, підготовка фахівців для потреб України відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти.

Серед завдань інституту – вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці й сприяння працевлаштуванню працівників; забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в Інституті, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та законів України; підвищення освітньо-культурного рівня громадян. Здійснення навчально-виробничої, видавничої, фінансово-господарської діяльності, спрямованої на забезпечення навчального процесу, поліпшення матеріальних і побутових умов студентів, викладачів, співробітників. Також –налагодження міжнародних зв’язків, розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти і науки з вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями, фондами, діловими колами із зарубіжних країн за профілем діяльності інституту.

На трьох факультетах Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ загалом діють 12 кафедр. Обліково-фінансовий факультет працює під керівництвом доктора економічних наук, професора В.М. Бондаренка. У складі факультету – кафедри бухгалтерського обліку, фінансового контролю і аналізу, фінансів, економічної кібернетики та інформаційних систем.

Факультет економіки, маркетингу та менеджменту очолює кандидат педагогічних наук, доцент Л.О. Сікорська. До складу факультету входить чотири кафедри: менеджменту і адміністрування, економіки підприємства та міжнародної економіки, сучасних європейських мов, маркетингу та реклами.

Факультет товарознавства, туризму та готельно-ресторанної справи, який очолює кандидат технічних наук, доцент С.В. Гирич, координує роботу ще чотирьох кафедр: товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва, філософії та економічної теорії, туризму та готельно-ресторанної справи, психології, соціології та права.

Згідно з ліцензією інститут здійснює підготовку бакалаврів (за 12 спеціальностями), спеціалістів (за 11 спеціальностями), магістрів (за 14 спеціальностями). Підготовка фахівців проводиться спеціальностями: фінанси і кредит, облік і аудит, економіка підприємства, маркетинг, економічна кібернетика, міжнародна економіка, менеджмент, товарознавство та торговельне підприємництво, туризм, готельно-ресторанна справа, харчові технології та інженерія, філологія.

Шляхом ліцензування нових спеціальностей розширюється спектр освітніх послуг. Серед нещодавно відкритих: «Харчові технології та інженерія» (заочна форма навчання), «Правознавство» (денна форма навчання) за освітнім ступенем «бакалавр», «Філологія» спеціалізація «Переклад» (вечірня форма навчання) за освітнім ступенем «магістр».

Колектив інституту на чолі із Н.Л. Замковою постійно працює над реалізацією програми стратегічного розвитку навчального закладу: оновлення нормативної бази згідно з вимогами часу; модернізація структури, змісту та організації освіти на засадах компетентнісного підходу; створення та забезпечення можливостей для реалізації різноманітних освітніх моделей; формування безпечного освітнього середовища, екологізації освіти; розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті, підвищення якості освіти на інноваційній основі; інформатизація освіти, вдосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення; створення сучасної матеріально-технічної бази інституту.

На початку 2014-2015 навчального року відбулися зміни в організаційній структурі ВТЕІ КНТЕУ, зокрема було змінено назви структурних підрозділів, факультетів, створено кафедру маркетингу та реклами. У процесі зміни організаційної структури інституту розпочав діяльність відділ з організації виховної та культурно-мистецької роботи студентів під керівництвом висококваліфікованих фахівців, серед яких заслужений артист України. Два колективи інституту – театр пісні «Слов’янка» та театр сучасного танцю «Ритм серця» - за рекомендацією обласної ради профспілок подані на присвоєння почесного звання «Народний творчий колектив».

За результатами вступної кампанії 2014 р. інститут став лідером серед Вінницьких ВНЗ у рейтингу популярності та авторитетності за результатами середнього балу ЗНО серед зарахованих вступників та посів перше місце серед 150 інститутів України по кількості поданих заяв у 2014 р.

У вересні 2014 р. Вінницька ОДА та Вінницька обласна рада нагородили ВТЕІ КНТЕУ грантом за І місце в рамках реалізації обласної програми «Розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницької області до 2015 року», тема проекту: «Автоматизована система діагностики та керування енергозбереженням навчального закладу».

Завдяки спільним зусиллям керівництва інституту та університету, в листопаді 2014 р. Кабінетом Міністрів України було прийнято розпорядження (№ 1081-р) про передачу будівлі по вул. Театральній, 21, у м. Вінниця зі сфери управління Державної служби статистики до сфери управління Міністерства освіти і науки України на баланс КНТЕУ. Так інститут отримав нове приміщення.

Ефективна кадрова політика керівництва закладу сприяє постійному поліпшенню показників якісного складу науково-педагогічних працівників. Відсоток штатних викладачів з науковими ступенями і вченими званнями збільшився і нині становить 75,2 %.

Незважаючи на порівняно нетривалий термін керівництва закладом, Н.Л, Замковою було здійснено ряд заходів щодо налагодження відносин із іноземними партнерами: Пан-Європейський університет (м. Братислава, Словаччина), Асоціація «Кі-Франс» (Клермон-Ферран, Франція), Польсько-Українська господарча палата, Вища школа соціально-економічних наук Польщі, Центр підвищення кваліфікації м.Кельце (Польща). Пролонговано партнерську угоду з університетом Яна Кохановського м. Кельце (Польща) до 2020 р.

Завдяки тісній співпраці ВТЕІ з загальноосвітніми навчальними закладами м. Вінниці у 2015 р. було ініційовано створення Школи економіки та бізнесу, напрям роботи якої спрямований на підвищення ефективності профорієнтаційної роботи.

Згідно зі штатним розкладом, навчальний процес в інституті забезпечують 203 викладачі. З них докторів наук, професорів – 11, 3% , кандидатів наук, доцентів – 64,5%. Велика увага приділяється підготовці дисертацій. Упродовж 2014 р. 52 викладачі інституту виконували дисертаційні дослідження: 12 осіб працювали над докторськими, 40 – над кандидатськими дисертаціями. За п’ять років викладачами інституту успішно захищено 7 докторських та 43 кандидатських дисертації.

На базі ВТЕІ КНТЕУ постійно проводяться наукові заходи, лекції, майстер-класи, семінари, тренінги за участі провідних учених, фахівців-практиків. Тематика заходів присвячена актуальним питанням національної економіки, фінансів, обліку, контролю, ефективного менеджменту та маркетингу в сучасних економічних реаліях України та пов’язана з науковими дослідженнями викладачів і студентів. За останні 5 років викладачами інституту видано 54 монографії, опубліковано 1604 науково-методичних роботи та 52 наукових посібники, серед яких 30 затверджені грифом МОН України.

Різними формами науково-дослідної роботи щороку охоплюється близько 2000 студентів. Сьогодні в інституті працюють 23 наукових гуртки та дискусійних клуби. Поліпшенню показників науково-дослідної роботи студентів сприяє урізноманітнення форм наукової роботи, організація в інституті наукових і науково-практичних заходів та активна діяльність студентського наукового товариства «ВАТРА».

За результатами вступної кампанії в 2014 р. на всі форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» зараховано 823 особи. Кількість осіб, зарахованих для здобуття освітнього ступеня «магістр» становить 363 особи. Щороку в інституті навчається більше 4000 студентів, за п’ять останніх років більше 9000 студентів завершили навчання. Серед загального випуску дипломи з відзнакою отримали 182 студента.

Якісна підготовка фахівців європейського рівня здійснюється в інституті також у рамках міжнародної практики здобувачів вищої освіти. Відповідно до Меморандуму між Київським національним торговельно-економічним інститутом і Технологічним освітнім інститутом Центральної Македонії м. Серрас (Греція), двосторонньої угоди про партнерство між Київським національним торговельно-економічним інститутом і навчально-тренінговою агенцією JobTrust м. Салоніки (Греція) здобувачі вищої освіти спеціальностей «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» та «Харчові технології та інженерія» четвертий рік поспіль мають можливість пройти міжнародну практику на провідних підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.

У вирішенні низки питань щодо діяльності інституту колектив ВТЕІ КНТЕУ спирається на ініціативи органів студентського самоврядування. Так, студенти беруть участь у мітингах, флешмобах, благодійних акціях, а також долучаються до волонтерської роботи. Постійно покращується матеріальна база відділу з організації виховної та культурно-мистецької роботи студентів, що дає можливість створювати нові колективи та залучати студентів до роботи в них. На сьогодні у відділі функціонує 14 творчих колективів, до яких залучено 80 студентів. Команди студентів ВТЕІ КНТЕУ беруть участь та займають призові місця у загальноміських конкурсах різного рівня.

Найкращі студенти інституту беруть активну участь у профорієнтаційній роботі у вигляді проведення інтелектуально-розважальних заходів на базі районних шкіл. Вагомі результати здобуто у різних видах спорту, студенти беруть участь у Міжнародних турнірах, чемпіонатах та універсіадах України, чемпіонатах України серед студентів, чемпіонатах області, де займають призові місця.

Долучається молодь і до роботи міжвузівських організацій міста та області. Зокрема, у 2014 р. студента факультету економіки, маркетингу та менеджменту Р. Молдована було обрано головою Студентського Парламенту Вінниччини, а голову ради студентського самоврядування ВТЕІ КНТЕУ А. Островерхову – мером Студентської республіки Вінниччини. Крім того, до складу Студентського Парламенту Вінниччини увійшли ще 3 студентів ВТЕІ КНТЕУ.

Історія Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ тривала і непроста, але тим більшої ваги мають досягнення в усіх напрямах діяльності закладу.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал