Відповідальної поведінки (на прикладі українських внз) : навчальний посібник /за заг ред. Н. Світайло. – Суми : Видавництво ра «Хорошие люди», 2013. – 209 сPdf просмотр
Сторінка7/26
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26

Формування гендерної компетентності студентства проектно
орієнтовані стратегії Харківського національного університету міського
господарства імені ОМ. Бекетова

Фесенко Галина Григорівна, канд. філос. наук
Фесенко Тетяна Григорівна, канд.техн.наук;
ХНУМГ імені ОМ. Бекетова

У Харківському національному університеті міського господарства імені ОМ.
Бекетова (далі – Університет) гендерна просвіта та виховання інтегруються у навчальну роботу усіх факультетів. Студентство, одержуючи професійні знання, досліджує феномен міста через різні виміри, у т. ч. й гендерний гендерну асиметрію у проектуванні міського простору – на будівельному факультеті;
гендерно-чутливі умови користування міським транспортом – на факультеті електротранспорту гендерні аспекти потреб мешканок та мешканців у чистому довкіллі – на факультеті інженерної екології міст гендерні вимоги до освітлення міст (урахування потребу безпеці жінок та дівчат у неосвітлених просторах) – на факультеті електропостачання та освітлення міст принципи гендерного паритету в управлінських системах – на факультеті менеджменту гендерну дискримінацію на ринку праці – на факультеті економіки та підприємництва.
Гендерна проблематика, що включена як до нормативних навчальних дисциплін соціально-гуманітарного циклу, такі професійно орієнтованих, створює необхідну теоретичну платформу для формування у студентства світоглядної позиції, т. зв. гендерних окулярів. Загальноуніверситетська гендерна концепція грунтується на розумінні того, що міський простір повинен бути описаний гендерною парадигмою – через особливості його сприйняття різними статево-віковими категоріями мешканців.

В українських містах мешкає 70 % громадян/громадянок країни. Але чиє життєвий простір міста гендерно справедливим для всіх?
Це, у свою чергу, дозволяє організувати пізнавальну діяльність студентства для набуття умінь оперувати поняттями гендерна рівність, гендерна дискримінація, гендерний аудит, гендерне бюджетування тощо. Гендерні вставки у навчальні дисципліни професійного спрямування Університету стали можливими в рамках сучасних дослідницьких стратегій урбаністики,

56 дружніх до людини. Висока гендерна компетентність професорсько-викладацького складу дозволяє організувати в Університеті просвітницьку роботу щодо значущості гендерних стратегій у муніципальній політиці. Студентство, опановуючи урбаністичні теорії з організації якісного життєвого простору, має можливість знайомитись із кращими світовими практиками організації справедливого міського простору для мешканок та мешканців. Крос-секторальність гендерної проблематики проявляється через акцентуацію уваги на тому, що міста повинні бути безпечними і комфортними для усіх, й такими, що пропонують рівні можливості в сфері праці, освіти, відпочинку і т. ін. Одержання гендерних знань у рамках навчальної роботи продовжується у науковій роботі. Студентки та студенти, одержавши теоретичні знання з гендерно чутливого проектування міських територій, роблять перші спроби й у власних розробках – їх науково-практичні доробки представляються на щорічному регіональному конкурсі наукових робіт молодих вчених Гендерна політика очима української молоді Слобожанський вимір. Співорганізаторами конкурсу, крім Університету, є Харківська обласна державна адміністрація, Харківська обласна організація Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени Теліги. Конкурс має широкий розголос не лише серед студентства харківських ВНЗ, ай інших міст України, оскільки у ньому беруть участь молоді вчені Києва, Тернополя, Житомира, Полтави, Вінниці, Донецька, Луцька.
Рисунок
1.
Фотознімок
регіонального конкурсу молодих
вчених Гендерна політика очима української молоді Слобожанський вимір, 25.04.2013 р
За роки існування конкурсу (2006 – 2013) Харківський національний університет міського господарства імені ОМ. Бекетова підготував 108 учасників, серед яких – 97 студентів, 9 аспірантів. Роботи фіналістів конкурсу публікуються в окремих щорічних збірниках, у яких 34 статті – за авторства студентства Університету. Фінал конкурсу відбувається у залі засідань Вченої ради ХНУМГ імені ОМ. Бекетова – одному з найкращих конференц-залів Харкова. Переможців визначає журі, що складається з гендерних експерток та експертів ВНЗ Харкова. Кожен претендент на призове місце публічно захищає свою роботу. До публічного захисту наукових робіт конкурсантів запрошуються усі учасники конкурсу, викладачі-керівники студентських наукових робіт. Також гостями на фіналі конкурсу є студенти та студентки інших країн (Російська Федерація, Білорусь, Литва, Польща, які беруть участь у щорічній Міжнародній науково- практичній конференції молодих вчених «Каразінські читання (секція Гендерна історія, організатори Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний університет міського господарства імені ОМ. Бекетова, Бєлгородський національний дослідницький університет. Студенти та аспіранти ХНУМГ імені ОМ. Бекетова неодноразово ставали переможцями конкурсу . Наукова робота студентів над гендерними аспектами міського простору з часом виходить й на якісно інший рівень – інтегрується у муніципальну політику. В рамках укладених договорів про наукове партнерство Університету з Харківською міською радою, Чугуївською міською радою студентки та студенти разом із викладачами та

57 спеціалістами виконавчих комітетів беруть участь у виконанні гендерно орієнтованих проектів Гендерне бюджетування на місцевому рівні (за підтримки Фонду ім. Фрідріха
Еберта в Україні, 2012, 2013 (рис. 2);
«Компанія із лобіювання гендерних бюджетних ініціатив (за підтримки Субрегіонального офісу ООН Жінки в країнах Східної Європи і Центральної Азії,
2012 ; Гендерний аудит міського простору (за підтримки Фонду ім. Фрідріха Еберта в
Україні), 2013. Гендерний центр ХНУМГ імені ОМ. Бекетова залучає студентство до виконання гендерно-чутливих проектів благоустрою міських територій У проектах студентство залучене до виконання таких проектних дій, як збір статистичних даних щодо реального становища жінок і чоловіків умісті (у сфері благоустрою, громадського транспорту, освітлення тощо. Студенти та студентки виявляють слабкі ланки у системі надання послуг громаді, визначаючи рівень зручності, доступності та якості міських територій для мешканця/мешканки за районами/мікрорайонами проживання і у різний час доби. Також вони спільно з науковцями, фахівцями департаментів соціальної політики, житлово-комунального господарства аналізують прояви дискримінації за ознакою статі у користуванні міським простором та виробляють пропозиції, рекомендації, заходи щодо гармонізації міського простору, підвищення якості муніципальних послуг з урахуванням особливих потреб чоловіків та жінок. У підсумку робота у гендерно чутливих проектах сприяє формуванню у студентів фахових та соціокультурних гендерних компетенцій.

Результати спільної науково-практичної роботи презентуються на міжнародній науково- практичній конференції Гендерна політика міст історія та сучасність, що проводиться на базі Університету (2003, 2008,
2013).
Рисунок 2. Фотознімок тренінгу Гендерне бюджетування на місцевому рівні, 28.02.2013 р.
Використання у гендерній освіті особливої організаційної форми – науково- практичних проектів – дозволяє активно залучати студентство до перетворювальної, соціально значущої діяльності (до створення гендерно-справедливого простору міст) рис. 3). Включення студентства у проектну діяльність – це перехідна інший рівень отримання й осмислення гендерних знань, а також набуття відповідних комунікативних навичок. Від суб’єктно-об’єктних стосунків між викладачами та студентами, як між тими, хто передає й приймає знання, відбувається перехід до суб’єктно-суб’єктних стосунків, які

58 складаються між усіма членами проектної групи, тобто до обміну знаннями, на які усі отримують рівні права. Соціальна взаємодія у проектах стимулює до вияву гендерного партнерства, робить спілкування більш толерантним і демократичним.
Рисунок 3. Організаційна модель формування гендерної компетентності студентства
в ХНУМГ імені ОМ. Бекетова
Таким чином, організоване комунікативне середовище проектів дозволяє студентам та студенткам вчитися аналізувати прояви гендерної нерівності в різних сферах життя суспільства, знаходити причини її виникнення, а також розробляти гендерні індикатори справедливого міського простору.


ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ
ГЕНДЕРНО-ЧУТЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Голованова Т. П, доцент кафедри педагогіки
та психології освітньої діяльності
Запорізького національного університету
Пошук ефективних підходів до формування гендерно-відповідальної поведінки студентів ставить перед педагогом вищої школи завдання включення студентів в активне і зацікавлене обговорення актуальних проблем гендерної рівності в суспільстві. При цьому важливо, щоб таке обговорення відбувалося не нарівні емоцій і буденних суджень, а нарівні аргументованих суджень, в основі яких лежить досить серйозне і різнобічне ознайомлення з предметом обговорення. Основними формами забезпечення гендерної рівності студентів у Запорізькому національному університеті (ЗНУ) є комплекс заходів круглий стіл

акція

гендерний форум
– студентська конференція.
Факультети Університету
Менеджменту Інженерної екології міст
Містобудівельни й Електрозабезпечення і освітлення міст Електричного транспорту Економіки та підприємництва Регіональний конкурс молодих вчених Гендерна політика очима української молоді Слобожанський вимір (2007
-2013) Проект Гендерне бюджетування на місцевому рівні
(2012–2013
) Проект Гендерний аудит міського простору
(2013)
Гендерно-компетентне студентство Університету
Гендерний центр ХНУМГ імені ОМ. Бекетова
Міжнародна науково-практична конференція Гендерна політика міст історія та сучасність
(2003, 2008,
2013)

59 Ці заходи проводяться упродовж року протягом трьох місяців. Перший, як правило, починається з листопада і триває по січень. Цей період присвячений соціально- педагогічній роботі з профілактики насильства. З 2001 року громадська жіноча організація «ЦГСІ» разом із факультетом соціальної педагогіки та психології ЗНУ проводить інформаційні кампанії вході тримісячника «16 днів проти гендерного насильства. Інформаційна кампанія служить своїй основній меті підняти рівень усвідомленості гендерних проблем, проблеми насильства, проблеми торгівлі людьми, накопичення гендерних проблему суспільстві. Результати цієї роботи були подані в телепередачах Звичайна жінка на каналі Хортиця, а також у статтях місцевих газетна WЕB-сайті ЗНУ та громадських жіночих організацій. Наступний

присвячений підготовленню та проведенню Гендерного форуму і проходить з лютого по квітень. У період з травня по липень проводиться робота, що пов'язана з проблемами відповідального батьківства, профілактики соціального сирітства. Так, наприклад, 13 травня 2010 р. було проведено круглий стіл на тему Гендерна соціалізація студентської сім’ї». Круглий стіл присвячено гендерним проблемам сучасної студентської сім’ї, формуванню відповідального батьківства в сучасному суспільстві, проблемам соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Головна мета круглого столу розроблення пропозицій щодо психологічних та соціально-педагогічних послуг студентам щодо підготовки до сімейного життя, відповідального батьківства, роботи з сім’ями, де батько або мати самотужки виховують дитину (дітей роботи з матерями-одиначками; зі студентами – сиротами робота з питань насилля всім ї, роботи соціально-виховної служби, психологічного клубу і соціологічного центру університету. Серпень, вересень і жовтень пов’язані з аналізом попередньої діяльності і плануванням нових завдань. Використання в рамках позааудиторної роботи такої форми, як гендерний форум також становить інтерес. Гендерний форум

це один із засобів участі студентів, викладачів, представників громадських організацій і влади в суспільному житті шляхом обговорення значущих проблем гендерної рівності. Технологія організації та проведення форуму

це інтерактивна технологія діалогового спілкування. Учасники гендерного форуму повинні бути відкриті до сприйняття ідей інших людей. Важливо те, що вході форуму з'являється можливість обговорити проблему з різних боків, обговорити наслідки різних підходів до її вирішення. При цьому хтось з учасників може в чомусь змінити свою думку. У результаті проведення форуму учасники не обов'язково повинні прийти до якоїсь єдиної думки. Мета його проведення полягає втому, щоб знайти спільну основу для спільних дій. Гендерний форум використовується для обговорення складних проблем, які стосуються інтересів усього співтовариства (наприклад, міста або країни) і для вирішення яких необхідні спільні дії людей жінок і чоловіків. Основне завдання гендерного форуму

колективно вирішувати проблеми гендерної рівності, що виносяться на порядок денний. Гендерний форум є ситуацією- зразком акумулює ресурси розвитку активістів та волонтерів забезпечує узгодження та інтеграцію ідей, цілей, планів, типів і способів дій активістів - представників громадських структур, університету, влади, сприяє формуванню у волонтерів- членів громадської організації досвіду взаємодії в команді, ефективної організації спільної діяльності з реалізації проектів забезпечення гендерної рівності. Форум є майданчиком завершення одних і запуску інших заходів, гендерних проектів і включає в себе п’ять обов’язкових компонентів
- тренінгові програми
- формування рефлексивного, інтерактивного середовища та ефективних відносин
- проектна робота (проектування програм післядії
- соціальний практикум (флешмоб);
- корпоративні зустрічі (заходи із формування та підтримки організаційної культури. Діяльність учасників форуму забезпечує команда фахівців, кожен з яких має досвід організації громадської діяльності. Стиль відносин і взаємодії членів гендерного

60 форуму є прикладом для наслідування студентами-волонтерами, які за зразком можуть проводити такі заходив інших молодіжних громадських організаціях. Беручи участь у програмі форуму, студенти послідовно включаються в діяльність декількох видів об'єднань: організаційна група, проектна група, навчально-тренувальна група, служба студентського прес-центру. Організаційна група
– первинне об’єднання учасників, мета якого
– організація місця проведення форуму (підготовка аудиторії, необхідних технічних засобів, організація реєстрації учасників форуму. Проектна група є колективним розробником проекту під час або після проведення форуму, організатором спільних дій з його реалізації. Роботу проектних груп очолюють студенти, які пройшли навчання за курсом технології соціально-педагогічної роботи, або тренери громадської організації Центр громадсько-соціальних ініціатив. Педагогічне забезпечення гендерного форуму студентів включає, як правило, три етапи
- формування груп соціально активних студентів
- формування первинних об’єднань студентів, які розробляють та реалізують проекти спільно з громадською організацією
- виявлення лідерів, здатних до подальшої організації гендерних форумів.
Гендерний форум створює конструкцію педагогічного забезпечення в логіці соціально-педагогічної технології. Тема для форуму повинна мати певні характеристики, наприклад це повинна бути гендерна проблема, за якою в суспільстві існує більше одного дієвого підходу до її вирішення це повинна бути проблема, для повноцінного сприйняття і рішення якої окремі групи людей, жінки і чоловіки повинні діяти спільно це проблема, громадська дискусія з якої незавершена це може бути проблема, дебати за якою зайшли в глухий куті необхідним є інший підхід, щоб просунутися вперед у вирішенні цієї проблеми бажано, щоб це була проблема, в якій вирішення питання вимагає обговорення особистих пріоритетів і мотивів, що стоять в основі вибору чисто технічних або адміністративних моментів. Брати участь у гендерному форумі на рівних правах можуть не лише студенти, ай викладачі, представники громадськості та органів влади, оскільки всі вони є членами одного місцевого співтовариства. Для представлення різних підходів до вирішення проблеми доцільно попросити підготуватися окремих студентів, викладачів, дослідників, представників громадських організацій та влади. На етапі підготовки до форуму модератор або група організаторів повинні підготувати матеріали, що представляють проблему. Важливо, щоб ці матеріали представляли опис ситуації, статистичні дані, результати соціологічних опитувань,
існуючі правила в цій області. Особливо необхідно підкреслити, що обговорення тієї чи іншої проблеми вході гендерного форуму може стати основою для висунення задуму і подальшої реалізації дійсно значущого соціального проекту. Розглянемо зміст форумів з 2009 по 2013 рік. 28 березня 2009 року відбувся
Дев’ятий щорічний форуму рамках проекту Протидіємо насиллю і торгівлі людьми соціальною відповідальністю. За словами Валентини Васильєвої, голови ради Запорізької жіночої організації Центр громадянсько-соціальних ініціатив, в часи кризи дуже важливо формувати культуру соціальної відповідальності людини. У форумі взяли участь і студенти факультету соціальної педагогіки та психології ЗНУ, які представили результати свого дослідження. Так, 96 % опитаних вважають відповідальність позитивною рисою характеру, а 4%
– негативною. Підбиваючи підсумки дослідження, студенти наголосили на тому, що доля нашої країни залежить від того, наскільки відповідальною є кожна людина. Головне вжитті це чітке усвідомлення кордонів

61 власної відповідальності, вміння відрізнити те, що мив змозі змінити, від того, що ми можемо лише прийняти. Знання закону звільняє від безвідповідальності.
Тематика гендерних форумів з 2010 по 2012 рік була пов’язана з проблемою гендерних проблем та реформ суспільства. Особливу увагу учасники форуму приділили проблемам жінок, дітей і молоді, які найбільш уразливі на ринку праці, проблемам насилля і торгівлі людьми, нелегальної міграції, гендерної культури і гендерної соціалізації студентської молоді, гендерної освіти та просвіти, гендерно-чутливої колекційної роботи з проблем насильства, гендерному компоненту програм соціальних служб молоді, соціальної відповідальності громадських організацій. Анастасія
Битко та Анастасія
Веселовська, студентки спеціальності соціологія факультету соціології та управління, розповіли про результати соціологічного дослідження Гендерні стереотипи у свідомості студентів ЗНУ». Опитування пройшли 200 студентів всіх 13 факультетів університету. Виявилось, що наявність в Україні гендерної нерівності визнає більшість студентів (58 % чоловіків та 68 % жінок. Проте пріоритетний вплив на формування свідомості і тих, й інших належить патріархальним стереотипам, які дуже сильні в нашому суспільстві і впливають здебільшого негативно на всі сфери людської діяльності. Особливо це стосується сім’ї, бізнесу, політики, ділових відносин, ринку праці. Проте не всі гендерні стереотипи є негативними. Вони позитивно впливають на формування уявлення про різницю властивостей характеру чоловіка та жінки. Так, студенти відмічають як приналежність жінок – лагідність, емоційність, гнучкість. Для чоловіків характерні рішучість, сміливість, мужність тощо. Цікаво, що 68% студентів відзначили на професійні якості викладачів не впливає приналежність до статі. Проте зауважили, що викладачі-чоловіки відкритіші у спілкуванні зі студентами. А на професійну діяльність жінок часто впливають сімейні обставини. Тема Гендерного форуму

2013 звучала так Практики гендерного виховання південного сходу України. Під час заходу науковці та громадські діячі обговорили ключові питання практик гендерного виховання жінок і чоловіків для соціального розвитку Запорізького регіону. Особлива увага була приділена проблемам дослідження жінок козацького Запоріжжя, так би мовити, повернення жінок в офіційну історію Запорізького краю, подолання гендерної асиметрії в літературі та мистецтві Півдня України, а також журналістиці та рекламі. Цікаві факти були представлені у доповідях доцента Ю. Кушнерюк Моделі маскулінності у творчості запорізьких авторів О. Барліга, О. Колісника і В. Клена, кандидата історичних наук О. Кривошия Новітні технології осмислення повсякденної історії жінок козацького Запорожжя: перетворення ідеї в догму та інших. У рамках заходу відбулася презентація результатів роботи фокус-групи школи прикладної соціології Образ чоловіка в кіно. Учасники форуму висловили сподівання, що затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 р. дозволить Україні зробити вагомий кроку досягненні рівноправності жінок і чоловіків. Продовженням роботи кожного форуму була наукова секція Гендерні дослідження, участь у якій взяли участь студенти та студентки проблемного гуртка Студія з гендерно-чутливої соціально-педагогічної роботи. Студентка четвертого курсу

62 факультету соціальної педагогіки та психології Уляна Закревська увійшла до трійки призерів Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів і молодих вчених із напрямку Гендерні проблеми в умовах глобалізації українські реалії та перспективи. У. Закревська, виступивши на конференції з роботою Закордонний та український досвід становлення гендерних досліджень в системі вищої освіти, посіла друге місце у номінації Паритетна демократія та розвиток громадянського суспільства в Україні гендерні аспекти. Уроці в роботі Міжнародної науково-практичної конференції Гендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії, взяла участь Юлія
Нестер. Вона підготувала доповідь на тему Підготовка майбутніх соціальних педагогів до гендерно- чутливої соціально-педагогічної роботи. Доповіді студентів надруковані в університетському збірнику Молода наука. Уроці було підготовлено дві доповіді англійською мовою. Студентки вперше брали участь у роботі конференцій такого рівня. На їхню думку, участь у таких заходах дає не лише можливість перевірити свій рівень знань, алей налагодити корисні контакти зі студентами з інших вишів. Проведена робота свідчить, що організація гендерних форумів на принципах соціального партнерства сприяла підвищенню ефективності вибору педагогічних засобів, оскільки дозволяє аналізувати ефективність її впливу нарізні структури університету ректорат, бібліотеку, гуманітарно-виховний відділ, студентську раду, університетську газету, школу майстерності молодих викладачів, кураторів, кожного студента і студентку, активістів та волонтерів гендерних форумів. Таким чином, створено технологію соціального партнерства факультет
– громадська організація
– владав напрямку формування політики гендерного паритету у вигляді гендерного форуму та круглих столів. Цю технологію впроваджено у практику виховної роботи зі студентами, у методичну роботу, у навчальний процес (Довідка Управління у справах сім’ї та молоді
ЗОДА про впровадження результатів від 31.10.2012 за № 01-15/1025) Список літератури
1. Голованова Т. П. Внедрение результатов проекта «Гендерное воспитание будущих социальных педагогов» в педагогический процесс ВУЗа / Т. П. Голованова // Зб. наук. пр.
Спец. вип. Інтеграція гендерного підходу в сучасну науку і освіту результати та перспективи. – Одеса ПДПУ ім. КД. Ушинського, 2005.

С. 34

39.
2. Голованова Т. П. Соціально-педагогічні особливості організації дослідно-педагогічної роботи з формування гендерної рівності студентської молоді / Т. П. Голованова // Зб. наукових статей. Педагогічни науки. – Запоріжжя : ЗНУ, 2006.

- №. 2.

С. 32

42.
3. Гендерні аспекти в соціальній політиці Запорізького регіону.

Запоріжжя : ЗЦНТЕІ,
2006. – 115 с.
4. Міщик ЛІ. Формування гендерної рівності майбутніх соціальнимх педагогів в умовах соціального партнерства Факультет – громадська організація монографія / Л. І.Міщик, Т. П. Голованова, ВВ. Васильєва. – Запоріжжя Просвіта, 2006. – 220 с.
5. Голованова Т. П. Теорія і практика формування гендерної рівності студентської молоді : монографія / Т. П. Голованова. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2007.
– 338 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал