Відповідальної поведінки (на прикладі українських внз) : навчальний посібник /за заг ред. Н. Світайло. – Суми : Видавництво ра «Хорошие люди», 2013. – 209 сPdf просмотр
Сторінка15/26
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   26


113
ГЕНДЕРНИЙ ЦЕНТР ДОНБАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ: ДОСВІД ПЕРШОЇ РІЧНИЦІ ДІЯЛЬНОСТІ

КОНІЩЕВА Н.Й., докт. економ. н,
професор,
академік
Академії
економічних наук України, директор
Гендерного центру ДВНЗ Донбаський
державний педагогічний університет
Гендерний центр Донбаського державного педагогічного університету створено згідно з наказом від 21 березня 2012 р. № 358 та розпорядженням від 22 березня 2012 р. № 9 Про інформаційне забезпечення гендерно-чутливого підходу в навчально-виховний процес. Він діє на громадських засадах задля надання методичної та науково-практичної підтримки викладачів та студентської молоді університету щодо впровадження у навчально-виховний процес ідей гендерно-відповідальної поведінки та рівності праві можливостей жінок і чоловіків шляхом організації науково-дослідної роботи, виховних заходів, проведення конференцій, семінарів, тренінгів тощо. Хоча Гендерний центр працює лише другий рік, він вже знаний в Україні. Про це свідчать перші результати та відзнаки центру. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток гендерної політики в Донецькій області Гендерний центр Донбаського державного педагогічного університету у грудні 2012 р. одержав лист-подяку голови Донецької облдержадміністрації А. В. Шишацького у лютому 2013 р. – лист-подяку від представництва Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні за розвиток Гендерного центру та активну участь фахівців університету в реалізації проекту Створення центру гендерної освіти – базис впровадження гендерних підходів у вищу освіту у квітні 2013 р. – лист-подяку від начальника Управління у справах сім’ї та молоді Донецької облдержадміністрації ЛІ. Золкіної зависокий науковий рівень проекту Активізація інформаційно-роз’яснювальної роботи та проведення просвітницьких заходів з питань забезпечення гендерної рівності у Донецькій області, який використано при розробці розділу Забезпечення гендерної рівності Регіональної комплексної програми Молодь і сім’я Донеччини. 2013–2017 роки. Основними напрямами діяльності Гендерного центру університету є просвітницька та інформаційно-роз’яснювальна, науково-дослідна, науково-організаційна, виховна робота, підготовка волонтерів, рекламно-іміджеве та інформаційне забезпечення. На сайті Донбаського державного педагогічного університету створено розділ Гендерна політика, у якому накопичується корисна інформація з гендерної проблематики, що постійно доповнюється. Гендерний центр університету включено до Всеукраїнської мережі центрів гендерної освіти (гендерних центрів) у вищих навчальних закладах, до складу якої входять 18 центрів та кафедр ВНЗ з різних куточків України, які об’єднують зусилля людей, для яких ідеї гендерної рівності є орієнтиром суспільної діяльності. Гендерний центр плідно співпрацює з іншими центрами гендерної освіти у вищих навчальних закладах Маріупольського державного університету, Сумського державного університету, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Харківського державного педагогічного університету імені
Г.С. Сковороди, Комунального закладу Харківська гуманітарно-педагогічна академія Харківської обласної ради, Харківського національного університету міського господарства імені ОМ. Бекетова, Харківського національного університету радіоелектроніки тощо. За 2012–2013 рр. волонтери центру брали участь у роботі п’яти шкіл з обміну досвідом створення та діяльності центрів гендерної освіти у вищих навчальних закладах, експертних зустрічах та виставці-ярмарку гендерних центрів, організованих під егідою

114 представництва Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні Харківським обласним гендерним ресурсним центром. Завдяки цьому вони одержали сертифікати про успішне навчання на спецкурсі за темою Впровадження гендерних підходів у навчальну діяльність ВНЗ, які видано Комунальним вищим навчальним закладом Харківська академія неперервної освіти та Харківським обласним гендерним ресурсним центром. У результаті співпраці із Сумським гендерним ресурсним центром на базі Сумського державного університету Гендерним центром Донбаського державного педагогічного університету підготовлено інформацію стосовно кількості сімейних студентів на денній та заочній формах навчання за 2010–2011 рр. у рамках проекту Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах. У травні 2013 р. підписано Угоду про науково-освітнє співробітництво Донбаського державного педагогічного університету із Сумським державним університетом. На сайті університету в розділі Гендерна політика розміщено банер Університет дружній до сім’ї» та інформаційні матеріали про реалізацію проекту Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах. Гендерний центр приділяє значну увагу роботі з формування мережі гендерних осередків у навчальних закладах Слов’янщини. Проводяться зустрічі з активістами громадської організації Жінки Слов’янська»; Слов’янського авіаційного коледжу Національного авіаційного університету загальноосвітніх шкіл I–III ступенів № 10 м. Слов’янськ); I–III ступенів № 13 (м. Слов’янськ); I–III ступенів № 3 (м. Миколаївка,
Слов’янський район) тощо. Гендерний центр плідно співпрацює із регіональними та місцевими органами влади, а саме з фахівцями Департаменту освіти та науки та Управління у справах сім’ї та молоді Донецької облдержадміністрації, Регіональної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству всім ї та протидії торгівлі людьми Донецької облдержадміністрації, Координаційної ради з питань дітей, молоді, сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, патріотичного виховання та протидії торгівлі людьми вмісті Слов’янську тощо. З метою посилення ролі та значення гендерної політики в Донецькій області фахівцями Гендерного центру розроблено проект Активізація інформаційно- роз’яснювальної роботи та проведення просвітницьких заходів з питань забезпечення гендерної рівності у Донецькій області. Запропоновані інформаційно-просвітницькі заходи з проблем реалізації рівних праві можливостей жінок і чоловіків у Донецькій області використано при розробленні розділу Забезпечення гендерної рівності Регіональної комплексної програми Молодь і сім’я Донеччини. 2013–2017 роки. Особлива увага приділяється здійсненню наукових досліджень з проблем забезпечення гендерної рівності. За 2011–2013 рр. підготовлено 14 наукових публікацій, з них розділ до монографії, стаття у науковому фаховому виданні, 2 статті у збірниках наукових праць, 10 тез доповідей на науково-практичних конференціях.

У рамках роботи VI Школи з питань створення та діяльності центрів гендерної освіти у вищому навчальному закладі (28 лютого – 1 березня 2013 р, м. Харків, Харківський національний університет міського господарства імені ОМ. Бекетова) волонтери центру виступили з доповіддю Вищий навчальний заклад як основна ланка розроблення та реалізації стратегії гендерної рівності та розвитку людського капіталу мовою економіки. За пропозицією активістів Гендерного центру керівництвом Донбаського державного педагогічного університету здійснено організацію секції Гендері молодь у рамках щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених Актуальні питання сучасної науки і освіти.

115 З нагоди першої річниці Гендерного центру Донбаського державного педагогічного університету 11 квітня 2013 р. проведено звітну науково-практичну конференцію Формування ефективної взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства, порозуміння та миру гендерний аспект».
На фото Учасниці конференції
Значну увагу активісти центру приділяють публікації рекламно-
іміджевих матеріалів у засобах масової інформації Інтеграція науки, освіти та практики
– формула реформування Слов’янська» / Н. Й. Коніщева (газета Донеччина від 28 січня
2011 р Гендерна освіта – ключ до демократії та економічного зростання / Н. Коніщева газета Донеччина від 10 квітня
2012 р До миру, злагоди та гендерної рівності через інтеграцію національних культур / Н. Коніщева (газета Донеччина від 17 березня
2013 р «Слов’янськ – місто рівних прав та можливостей жінок і чоловіків / Н. Коніщева газета Донеччина від 23 квітня 2013 р. Як вважає ректор Донбаського державного педагогічного університету, доктор педагогічних наук, професор С. О. Омельченко: Відкритість, співпраця, підтримка, діалог, творчість, гармонія, любов – ці ідеї складають основу формування та розвитку освітнього простору сучасного вищого навчального закладу (газета Донеччина від 26 квітня 2013 р. Втілення перелічених принципів є також необхідною умовою для налагодження рівних праві можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах сучасного суспільства заради розвитку, благополуччя та процвітання.
Організація позааудиторної волонтерської діяльності студентів – один із
пріоритетних напрямів роботи Центру гендерної освіти КЗ Харківська
гуманітарно-педагогічна академія

Дьоміна Ю. В, заступниця директорки
Центру гендерної освіти, Комунальний
заклад Харківська гуманітарно-педагогічна
академія» Харківської обласної ради
2012 року на базі факультету педагогічної освіти стартував масштабний проект Школа гендерного волонтерства». Мета проекту – підготовка групи тренерів для проведення інформаційно-просвітницьких заходів із питань забезпечення рівних прав та можливостей, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. Пілотна Школа гендерного волонтерства» мала успіх та шалену зацікавленість серед активної молоді м.Харкова. Наразі проект отримав статус щорічного та постійно розширює коло волонтерської спільноти. Центр гендерної освіти було засновано 2009 року з метою надання науково- практичної та методичної допомоги соціальним педагогам, учителям, викладачам та студентам вищих навчальних закладів щодо впровадження ідей гендерної справедливості

116 у навчально-виховний процес шляхом посилення гендерного аспекту у змісті соціально- гуманітарних дисциплін проведення виховних заходів організації науково-дослідної роботи для забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків ліквідації всіх форм дискримінації запобігання насильству в усіх сферах життя суспільства протидії торгівлі людьми тощо.
Наразі Центр гендерної освіти кафедри соціальної педагогіки виконує такі основні завдання а) створення інформаційних ресурсів з гендерної проблематики для учасників освітнього процесу б) поширення на місцевому рівні гендерних знань шляхом розроблення та впровадження новітніх соціально-педагогічних, інформаційно-просвітницьких та навчально-виховних технологій в) підвищення рівня обізнаності студентської та учнівської молоді з гендерних питань г) вивчення, вдосконалення та поширення відповідних гендерних технологій та методик з метою впливу на спрямованість та зміст освітньо-виховного процесу в навчальних закладах д) зосередження громадської уваги та уваги засобів масової інформації на гендерних питаннях за допомогою проведення інформаційної кампанії, розроблення та поширення соціальної реклами за підтримки соціальних служб м. Харкова та області. Напрями діяльності Центру полягають у створенні освітньо-виховними засобами умов для забезпечення рівних праві можливостей жінок та чоловіків, ліквідації всіх форм дискримінації, попередження насильства, протидії торгівлі людьми шляхом підготовки та проведення досліджень з питань гендерного становлення особистості як елемента її соціалізації, гендерної нерівності та дискримінації у суспільстві аналізу та узагальнення набутого дослідниками теоретичного та емпіричного матеріалу з цих питань

117 організації студентського волонтерського руху з метою надання соціально- педагогічної, психологічної, юридичної допомоги особам, які постраждали від дискримінації, насильства, торгівлі людьми проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з гендерних питань серед студентської молоді, педагогів вищих закладів освіти, учнів та вчителів, соціальних педагогів, соціальних працівників підготовка інформаційних матеріалів з актуальних гендерних проблем сьогодення, підготовки соціальної реклами, проведення відповідних конкурсів серед студентської молоді підтримки громадських та державних просвітницьких гендерних ініціатив співпраці з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, соціальними службами, закладами освіти, підприємствами, об’єднаннями громадян, іншими установами та організаціями, експертами з питань рівних прав та можливостей попередження насильства, протидії торгівлі людьми активізації науково-дослідної роботи студентів та викладачів з гендерних питань участі в організації та проведенні студентських, академічних, міських, всеукраїнських та міжнародних конференцій, конгресів, форумів, круглих столів, семінарів, конкурсів, зустрічей із питань гендеру друк монографій, статей за результатами спільних комплексних досліджень підготовка навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів збагачення навчального процесу вищих закладів освіти інформацією щодо гендерних питань та посилення у підготовці майбутніх фахівців гендерних підходів. Щорічно викладачами кафедри соціальної педагогіки проводяться надзвичайно цікаві, актуальні та масштабні соціально-профілактичні заходи для перспективного молодого покоління. Вони мають різне спрямування та форму проведення, але кожен спрямований на формування громадської свідомості та соціальної активності студентів. Саме така діяльність і зумовила відкриття масштабного проекту Школа гендерного волонтерства» у вересні 2012 року на базі факультету педагогічної освіти. Проект було започатковано під патронатом Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, Обласного гендерного ресурсного центру. Право стати першими волонтерами Школи нарівні зі студентами академії отримали майбутні педагогічні працівники з інших ВНЗ м.Харкова. Мета проекту – підготовка групи тренерів для проведення інформаційно- просвітницьких заходів із питань забезпечення рівних прав та можливостей, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. Уході реалізації проекту було проведено низку семінарів-тренінгів із залученням спеціалістів із ГУ МВС України в Харківській області, Харківського відділення всеукраїнського благодійного фонду допомоги жертвам насильства, Обласного гендерного ресурсного центру. Сертифіковані волонтери із успіхом захистити власні проекти, що стали основою для проведення
інформаційно-просвітницьких заходів серед учнівської молоді. Волонтери є постійними учасниками міжвузівських та всеукраїнських заходів, які спрямовані на впровадження ідей гендерної рівності у сучасний інформаційний простір. Пілотна Школа гендерного волонтерстваа» мала успіх та шалену зацікавленість серед активної молодім. Харкова. Організаторами проекту регулярно проводяться звітні конференції та круглі столи за підсумками втілення волонтерських ідей ужиття. Наприкінці кожного навчального терміну випускники Школи отримують сертифікати гендерного волонтера. На думку Ольги Ігорівни Рассказової, директорки Центру гендерної освіти, вибір такого напряму роботи ставне випадковим. Харківська гуманітрано-педагогічна академія має давні та грунтовні традиції волонтерського руху. Сьогодні гідні починання були підхоплені викладачами та студентами факультету педагогічної освіти. Волонтерський рух сьогодні працює за багатьма напрямами сприяння інклюзивній освіті, соціально-

118 педагогічна допомога людям із особливими потребами, ресоціалізація наркозалежної молоді, профілактика негативних явищу молодіжному середовищі та багато інших. Провідним напрямом волонтерської діяльності є робота з вирішення гендерних проблем, що скеровується Центром гендерної освіти. За час існування Центру волонтерами реалізуються різні напрями діяльності, накопичено значний досвід, створено інформаційну та методичну базу, що заслуговує на опрацювання, поширення та розповсюдження, зокрема у межах роботи Школи гендерного волонтерства. Юліана Володимирівна Дьоміна, керівниця гендерного напряму кафедри соціальної педагогіки, зазначає, що зміст та структура проекту Школа гендерного волонтерства» побудовані таким чином, що освоїти волонтерську діяльність матиме змогу кожен охочий. Питання в іншому чи буде зацікавлена у такому виді діяльності людина, яка не стикалася у своїй практичній або навчальній діяльності з соціальними проблемами Однозначно відповісти важко. Напевне, саме тому Комунальний заклад Харківська гуманітарно-педагогічна академія Харківської обласної ради отримав право бути співорганізатором такого проекту студенти академії не осторонь будь-яких соціальних проблем. Питання протидії насильству у родині, питання гендерної дискримінації для них не є новими. Уданому напрямі викладачі працюють із підопічними упродовж усього їхнього життя в академії яку процесі навчання, такі в позааудиторний час. Волонтеру перекладі із франц. доброволець) – це не лише людина, яка за власним бажанням безкорисливо допомагає тим, хто цього потребує, алей свідомий громадянин, який робить свій внесок у розвиток і ствердження суспільства шляхом благодійності. Якщо ти активний, ведеш здоровий спосіб життя, долучайся до нашої діяльності – стань нашим волонтером, опануй новий соціальний статус А які твої особисті перспективи Що отримаєш ти і що отримають від тебе
1. Благородна ідея, яка відображає важливість діяльності, моральні та ціннісні орієнтири особистості. Зростання в людини гордості, самоповаги і задоволення від результатів діяльності.
2. Відчуття того, що ти потрібний. Допомагаючи у волонтерських проектах відчуваєш себе потрібним людям. Саме твоя активна участь надзвичайно необхідна.
3. Потреба у спілкуванні. Коли підбирається чудова, весела компанія і в ній цікаво і комфортно, то хочеться постійно бути поряд. Розширюється коло спілкування, саме це часто стає основною причиною роботи як волонтера.
4. Інтерес. Робота волонтером найчастіше пов’язана із новими знайомствами, нестандартними підходами та новими можливостями у творчій реалізації.
5. Індивідуальна мотивація. Волонтер отримує моральне задоволення. Точно одне – волонтеру теперішньому його розумінні працює не заради грошей. Як правило, працюючи волонтерами, люди стають володарями супутніх благ – цікавих книг і фільмів, нових зв’язків і т.п.
6. Кар’єра, авторитеті самореалізація. Можливість покращити своє соціальне становище у кар’єрній чи міжособистісній сфері відіграє важливу роль. Іноді кар’єра психолога і педагога починається саме у волонтерській діяльності. Будучи волонтером, можна встановити нові зв’язки, навчитися нового і за рахунок цього придбати повагу і вагу в суспільстві. Часто саме у волонтерській діяльності виявляються деякі здібності, наприклад, керівні або організаторські.
7. Реалізація творчих можливостей. Можна проявити себе в різних видах діяльності незалежно відвіку чи від вже наявної професії – викладання, виступи на публіці, написання сценаріїв, участь у заходах, реклама, дизайн.
8. Вирішення особистих проблем. Якщо профіль заходу збігається з твоїми проблемами, твоєю зацікавленістю – то це вихід. Якщо відчуваєш себе нереалізованим, не знаєш, як з користю провести час – йди у волонтери та змінюй своє життя на краще. Є проблеми із спілкуванням – йди у волонтери, знайдеш нових друзів та однодумців.

119 9. Корисне та активне дозвілля. Волонтерська діяльність є активним способом провести час, результатом якої є незамінна допомога у життєво важливих ситуаціях.
10. Можливість підтвердити свою зрілість. Ставши волонтером і працюючи над серйозними проблемами, люди доводять оточуючим свою дорослість, самостійність і оригінальність.
З’явилося бажання стати волонтером Бажаєш цікаво та корисно провести час Шукаєш нових знайомств Школа гендерного волонтерства відкриває свої двері саме для тебе

ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ ВЧИТЕЛІВ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Бойко І. І, молодший науковий
співробітник, Тернопільський
НПУ імені В. Гнатюка

Досягнення гендерної рівності в Україні як стратегічного напрямку державної політики актуалізує проблему вивчення гендерних уявлень сучасних учителів з метою подолання та пом’якшення гендерних стереотипів. Гендерні стереотипи є набором усталених для певної спільноти нормі суджень про психологію жінок і чоловіків, мотиви і потреби їхньої поведінки тощо. Водночас це важливий соціально-психологічний механізм передачі знань проте, якими повинні бути чоловіки та жінки. Вчені зазначають, що гендерні стереотипи залишаються найконсервативнішими схемами поведінки і слугують психологічними механізмами захисту у виправданні орієнтаційна традиційні (патріархальні) моделі [1; 3; 7; 16: 17]. Традиційна гендерна ідеологія розглядає особистість чоловіка вагомішою за особистість жінки. Негативна роль стереотипів проявляється в гальмуванні процесів демократизації взаємин статей, в стійкості психологічних перешкод на шляху до вирівнювання їх праві можливостей. Гендерний підхід у педагогіці й освіті, на думку академіка В. П. Кравця, це індивідуальний підхід до прояву дитиною своєї ідентичності. Цей підхід дає людині більшу свободу вибору і самореалізації, допомагає бути достатньо гнучкою і вміти використовувати різні можливості поведінки [11, с. Сьогодні вчені виділяють низку напрямків роботи з дітьми обох статей з метою повноцінної гендерної соціалізації, як-от: доповнення зон самореалізації дітей (наприклад, заохочення дівчат до занять спортом, а хлопчиків – до самообслуговування організація досвіду рівноправного співробітництва хлопчиків і дівчаток у спільній діяльності зняття традиційних культурних заборонна емоційне самовираження хлопчиків, заохочення їх до вираження почуттів створення з дівчатками досвіду самозаохочення й підвищення самооцінки (наприклад, технологія щоденника з фіксуванням успіхів створення умов для тренування міжстатевої чутливості (наприклад, через театралізацію, обмін ролями залучення обох батьків (а не лише матерів) до виховання дітей [3; 4; 11; 12;14]. Проект гендерної парадигми у вихованні на основі егалітарності спрямований на підготовку юнаків і дівчат до відповідального самовизначення гендерних стратегій в умовах неузгодженості гендерних меж на основі вільного вибору і партнерства. На відміну від статеворольового підходу, де кожна стать навчається досить жорстко окресленої жіночої чи чоловічої ролі в контексті різних сфер життєдіяльності, гендерний підхід у вихованні передбачає знайомство дітей обох статей з історичним та культурним різноманіттям проявів жіночності і ніжності «реінтегрувати людство,

120 надаючи кожному свободу комбінувати і вибирати, розвивати свої задатки без обмежень за статтю [6;7:12;14;15]. Мета гендерної соціалізації на основі егалітарної парадигми – підготовка хлопчиків і дівчаток до гнучкого соціостатевого поведінкового різноманіття у будь-яких сферах життєдіяльності людини (приватній, соціальній, публічній, духовній та ін.) на основі врахування і розвитку індивідуальних задатків. У процесі загальноосвітньої підготовки необхідно формувати широкий гендерний кругозір та гендерну толерантність учнів. Стратегічним шляхом егалітарних стосунків між статями є сформована готовність чоловіків і жінок до партнерства. Як справедливо зауважує І. Кльоцина, партнерські стосунки характеризуються спрямованістю учасників взаємодії на узгодження цілей, інтересів і позицій одне одного. Партнерські стосунки, як правило, схильні демонструвати особистості з широким гендерним кругозором [10]. Узагальнення психолого-педагогічної літератури, принципів гендерної педагогіки, сформульованих вітчизняними вченими, дозволило дійти висновку, що ефективність гендерного виховання визначається сукупністю таких педагогічних умов застосування гендерного підходу до реалізації особистісно-зорієнтованого навчально-виховного процесу підвищення гендерної компетентності вчителів, учнів, батьків реалізації змісту гендерного виховання через гендерний аналіз навчально-методичної літератури пом’якшення гендерних стереотипів через включення у навчально-виховний процес школи інформації про них. Актуальність даної проблеми і зумовила

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   26


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал