Відповідальної поведінки (на прикладі українських внз) : навчальний посібник /за заг ред. Н. Світайло. – Суми : Видавництво ра «Хорошие люди», 2013. – 209 сPdf просмотр
Сторінка12/26
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26
ГЕНДЕРНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТЬСКОЇ МОЛОДІ
(НА ПРИКЛАДІ ЛУЦЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ)

Єрко Г. І, керівник Центру гендерної
освіти Луцького педагогічного коледжу

Важливими компонентами гендерної соціалізації особистості є гендерна освіта та гендерне виховання. Гендерна освіта передбачає систематичне навчання, просвіту (тобто пропаганду й поширення гендерних знань і гендерної культури, стимулювання гендерної самоосвіти. Гендерне виховання особистості здійснюється під впливом родини, освіти, засобів масової комунікації, релігії, мистецтва, мови, правової та державної політики. Мета гендерного виховання полягає не лише у формуванні правильного розуміння сутності моральних норм та установок у сфері взаємовідносин статей, алей потреби керуватися ними в усіх сферах діяльності.

93 Викладач, який володіє методикою і технологією здійснення гендерного виховання, без відповідного рівня особистої гендерної культури не може успішно впроваджувати гендерні підходи у виховній роботі зі студентами. Тому метою діяльності з гендерної соціалізації студентів Луцького педагогічного коледжу є розвиток мотивації до обговорення проблемних ситуацій та ознайомлення з практиками й методиками їх вирішення. Організація гендерної діяльності студентів підвищує ефективність виховного процесу, сприяє формуванню гендерної культури молоді. Нижчеподані приклади, що включають різні форми гендерної соціалізації у Луцькому педагогічному коледжі. Вагомий вплив на впровадження принципів гендерної рівності у навчальний процес має співпраця з Волинською обласною громадською організацією Гендерний центр (директор – Оксана Ярош). За її сприяння студенти та студентки Луцького педагогічного коледжу були учасниками проекту Гендеру школу МГО Школа Рівних Можливостей за підтримки Посольства Фінляндії в Україні. Мета проекту – розповсюдження серед учнів та вчителів шкіл знань про гендер, гендерну культуру, підняття основних проблем з питань гендерного насилля і дискримінації всім ї, школі, суспільстві. Учасниками проекту були студенти та учні Волинської, Львівської, Дніпропетровської, Одеської областей там. Києва. У рамках проекту створено студентський гендерний інтерактивний театр. За його посередництва в образній формі поширюється соціально важлива інформація. Сьогодні театр є підрозділом ЦГО Луцького педагогічного коледжу. Ще один проект Вчимося себе захищати ВГО Школи Рівних Можливостей м. Київ, який було реалізовано у партнерстві з ВОГО Гендерний центр за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США, мета якого – донести до дітей знання про їх права та навчити їх відстоювати. Реалізація проекту здійснювалась в освітніх закладах міст Києва, Одеси, Дніпропетровська, Луцька, АР Крим. У партнерстві з ВОГО Гендерний центр триває реалізація проекту Вивчення життєвих навичок як метод попередження насильства Всеукраїнської громадської організації Жіночий консорціум України за фінансової підтримки БІСЕ (Міжнародне католицьке бюро дитини, Франція. Мета проекту – проведення інформаційно- просвітницької роботи для вчителів та учнів з метою попередження насильства між дітьми в школах шляхом вивчення життєвих навичок. Проект реалізується на базі ЗОШ І–ІІІ ступенів № 23 м. Луцька. Студенти та викладачі Луцького педагогічного коледжу були учасниками щорічних міського та всеукраїнського громадсько-мистецького форумів, приурочених до Міжнародної акції «16 днів проти гендерного насильства. Однією із форм роботи щодо впровадження принципів гендерної рівності у навчальний процес є круглі столи, які проводилися спільно з ВОГО Гендерний центрі кафедрою педагогіки та психології Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (завідувач кафедри – канд. пед. наук А. М. Луцюк) на такі теми Гендерна складова в освіті, Гендерні стереотипи в освіті, Методика викладання гендерної тематики у освітньому просторі. Такий вид співпраці практикується і на цей час.

94 Обмін досвідом роботи щодо реалізації гендерного виховання та навчання здійснюється уході проведення міжвузівських науково-практичних семінарів Гендерні студії (мета семінару – розкрити сутність розвитку гендерно-правового компонента в освітньому просторі сучасної України) та Гендерний підхід у сучасному державотворенні (мета – пошук шляхів вирішення гендерних проблему сучасному державотворенні в контексті розроблення проекту Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року, проведений у співпраці з Волинським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установі організацій. Інформаційну підтримку заходам, які проводяться ЦГО Луцького педагогічного коледжу надає Волинська обласна громадська організація Волинський прес-клуб» генеральний директор – Ольга Куліш. З нагоди Міжнародного дня прав людини і Тижня права щорічно спільно з Волинським прес-клубом у коледжі відбувається показ та обговорення фільмів-переможців Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. Фільми стосуються різноманітних аспектів життя людей у різних країнах світу. Центр гендерної освіти (ЦГО) створено у вересні 2012 року на базі циклової комісії викладачів суспільних дисциплін як структурний науково-методичний підрозділ Луцького педагогічного коледжу. Вагому підтримку у створенні ЦГО надано директором коледжу П. М. Бойчуком. Інституція створена задля надання методичної та науково-практичної підтримки викладацькому складу та студентській молоді навчального закладу щодо впровадження у навчально-виховний процес гендерних підходів та ідей гендерної рівності. З метою інформування громадськості про діяльність Центру було створено сайту межах проекту Нові медіа як інструмент громадської активності в утвердженні гендерної рівності, що реалізовувався у рамках конкурсу грантів Міжнародного благодійного фонду Український жіночий фонд ЧОО ВАЖ Славія у партнерстві з ГО Інститут розвитку креативних технологій та Мас-Медіа». Керівником ЦГО Луцького педагогічного коледжу Галиною Єрко розроблено і впроваджено у навчальний процес х годинний спецкурс Основи гендерної рівності для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Однією із форм роботи ЦГО є проведення уроків гендерної рівності у навчальних закладах не лише міста Луцька, ай Волинської області. Урок гендерної рівності – це спроба надати учням та студентам інформацію з гендерних питань, не переобтяжуючи їх незрозумілою юридичною термінологією, а в цілком доступній їхньому віку формі, на зрозумілих для них сюжетних лініях. Вагому підтримку в організації заходів надає Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації в особі начальника управління Г. Й. Карнаухової. Використовуючи творчі здібності, природне прагнення до креативної продуктивної діяльності, юні волонтери та їхні керівники Галина Єрко та Ірина Чемерис ознайомлюють молодь із проблемами ВІЛ-інфікованих людей, демонструючи з допомогою гендерного інтерактивного театру виставу Вони живуть серед нас. У виставі акценти зосереджуються на тому, що упереджене ставлення до ВІЛ-інфікованих погіршує їх становище, особливо страждають діти – вони не можуть ходити до садочків, відвідувати школи. Нетолерантне ставлення стає причиною низки проблем, які потім бумерангом повертаються до суспільства соціальним тягарем. Через показ вистави Квіти життя актори театру висвітлюють трагічні історії ненароджених дітей, життя яких обірвало насильницьке переривання вагітності.
1
Ґендерні студії : матеріали доповідей учасників І Міжвузівського обласного науково-практичного семінару
(20 квітня 2011 року) / упорядники : Г. Єрко, Т. Жалко, О. Ярош. – Луцьк : ВМА Терен, 2011. – 124 с. Центр
ґендерної освіти
ЛПК Електронний ресурс.
– Режим доступу
: https://sites.google.com/site/gcolpk/home. – – Назва з екрана.

95 У виставі Скалки дзеркала тролів піднімається проблема насилля усім ї та суспільстві. Акцентується, що людина, її життя і гідність, права та свободи – найвища цінність кожної держави. Усі люди рівні у своєму достоїнстві та правах, оскільки вони належать кожній людині від самого народження й упродовж усього життя, не залежать від волі держави, не даруються й не можуть бути скасовані. Керівники театру, будучи учасниками форуму «Тренінг-театр» (організатор Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні) ознайомилися з методиками створення форум-театру, елементи якого втілюють під час роботи з молоддю. Учасниками форуму були представники Центрів гендерної освіти ВНЗ та громадських організацій таких міст, як Київ, Харків, Донецьк, Івано-Франківськ, Суми, Сімферополь, Хмельницький, Мелітополь, Полтава, Луцьк. З методикою проведення рольових ігор та вправа також технологією створення сценаріїв до вистав ознайомлював фасилітатор форум-театру Ялмар Хорхе Ейскхорн.
Форум-театр – це театр, організований громадою, де постановка п’єс спрямована на вирішення актуальних питань, що турбують у першу чергу самих членів громади, і сприяє пошуку їх грунтовних рішень. Це спосіб висловлення прагнень людей, їх соціальних та політичних інтересів. Тренінгові елементи форум-театру використовуються керівниками ЦГО уході роботи з гендерним інтерактивним театром та волонтерами. На базі Центру гендерної освіти створено волонтерське товариство Надія. Його головна мета – популяризація та поширення гендерних знань, підвищення гендерної культури молоді, об’єднання та координація діяльності студентів щодо розвитку волонтерської роботи в коледжі. Волонтери є постійними учасниками акції Свічкова хода до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом; товариством Надія здійснюється реалізація проекту Без минулого немає майбутнього медико-соціальна робота з людьми, що постраждали від нацистських злочинів за фінансування Міжнародної громадської організації Міжнародний фонд Взаєморозуміння і толерантність займається збором коштів на допомогу дітям- сиротам, дітям-інвалідам, юним талантам із малозабезпечених сімей, голодуючим дітям, співпрацюючи з Волинським обласним відділенням Дитячого фонду України проводять благодійні акції Щастя на крилах, надаючи підтримку проекту Міжнародного благодійного фонду допомоги дітям, які долають рак та розсіяний склероз Сильні духом. Варто відмітити, що товариство Надія на обласному зльоті юних волонтерів відзначене Подякою голови Волинської обласної ради за активну громадську та волонтерську роботу серед дітей-сиріт та людей похилого віку. Дебати – ще одна форма роботи, яка використовується для залучення студентської молоді у діяльність ЦГО. Дебати
– це командна, рольова інтелектуальна грав якій одна команда аргументовано доводить певну тезу, а інша
– опонує їй. Проводилися дебати за такими темами
Насильство серед молоді – це вплив суспільства, а не сім’ї»; Проблеми батьків та дітей – реалії сьогодення Батьки відповідають за своїх дітей Батьки та діти – вічний конфлікт цінностей
«Інтернет-ігри – правила життя
«Інтернет-ігри призводять до агресії дітей

96 Чоловіки кращі керівники, ніж жінки Політика – нежіноча справа. Студенти Луцького педагогічного коледжу були учасниками І регіонального конкурсу наукових робіт молодих вчених Гендерна політика очима української молоді слобожанський вимір (Харківська національна академія міського господарства. На конкурс були представлені роботи Тетяни Куліш Культура гендерних стосунків у сучасній сім’ї», Анни Мельник Гендерне виховання дошкільників – складова життєвої компетентності дітей дошкільного віку, Оксани Друкачук Участь жінок у виборах 2012 року український варіант. Робота О. Друкачук отримала 3-тє місце за результатами конкурсу, була відзначена грамотою та грошовою премією. Конкурсні роботи опубліковано у збірнику наукових праць
3
У Луцькому педагогічному коледжі з метою реалізації гендерної освіти та виховання розроблені і проводяться тренінги з питань гендерної рівності, ліквідації гендерної дискримінації та гендерних стереотипів зі студентами та викладачами. Розроблено тематику тренінгів Ми різні – ми рівні Гендер, законі ми Гендерна дискримінація Гендерні стереотипи Гендері насильство тощо. Виховну роботу не можна розглядати як шаблону якому назавжди усталені ті чи інші форми роботи, незмінні методи. Сучасний куратор групи необмежений у виборі форм організації виховної роботи. Здійснення гендерного виховання вимагає забезпечення методичними матеріалами, серед яких провідне місце займають методики з проведення виховних заходів. Наявність методичних розробок у виховній роботі куратора сприяє створенню інтерактивного середовища у студентському колективі. Для полегшення вибору та підготовки виховних годин з гендерної соціалізації студентів розроблено і запропоновано кураторам груп такі теми
– Як гідно поводитися у ситуації розриву стосунків (мета – ознайомити студентів з правилами поведінки дівчини та хлопця у випадку розриву стосунків формувати вміння гідно закінчувати стосунки
– Гендерні стереотипи (мета – усвідомлення існування різних гендерних стереотипів і настанов щодо поведінки хлопців і дівчат визначення власних настанов щодо соціальних ролей сучасного чоловіка та сучасної жінки
– Гендерна соціалізація (мета – розглянути особливості процесу соціалізації виявити відмінності та труднощі статево-рольової й гендерної соціалізації хлопчиків та дівчаток
– Він і вона у відповідальному батьківстві (мета – розглянути гендерні особливості у формуванні відповідального батьківства, права й обов’язки батьків/матерів та їхніх дітей
– Гендерні проблеми професійного становлення (мета – проаналізувати особливості професійного становлення чоловіків і жінок навчитися ідентифікувати випадки трудової дискримінації та оволодіти способами поведінки у такій ситуації розвинути навички асертивної поведінки
– Попередження насильства подолання стереотипів та формування правил безпечної поведінки (мета – з’ясувати сутність, прояви і види насилля сформувати уявлення про неприпустимість насильства надлюдиною та активну позицію протидії цьому явищу
– Я і мої асертивні права (мета – ознайомити з асертивними правами людини, показати доцільність асертивної поведінки у взаємовідносинах з оточуючими);
– Моделі та стратегії поведінки чоловіків і жінок у конфлікті (мета – ознайомити з моделями та поведінковими характеристиками особистості у конфліктній ситуації показати, що традиційні ролі є джерелами гендерних конфліктів, розкрити особливості стратегій поведінки у конфлікті
3
Ґендерна політика очима української молоді : слобожанський вимір // Матеріали VІІ Регіонального конкурсу наукових робіт молодих вчених (25–26 квітня 2013 р. – Х, 2013. – 150 с.

97
– «Сім’я: партнерство статей (мета – ознайомити з типовими ознаками партнерської і домінантної сім’ї, сприяти усвідомленню неможливості творення партнерської сім’ї на засадах психологічної нерівності чоловіка і жінки
– Я і мої гендерні ролі (мета – ознайомити із виникненням та розвитком чоловічих і жіночих гендерних ролей
– Чоловічий і жіночий світи спільне та відмінне (мета – створити умови для аналізу еталонів чоловічності та жіночності сприяти розвитку адекватної самооцінки, спонукати до самоаналізу
– Торгівля людьми як порушення прав людини (мета – сформувати уявлення про права людини, які вона має від народження, а також з’ясувати, які права порушуються в ситуаціях торгівлі людьми розвивати навички безпечної поведінки
– Порушення прав дітей експлуатація та торгівля (мета – ознайомити з особливостями проявів проблеми торгівлі дітьми в Україні виховувати почуття співпереживання та поваги доправ людини
– Гендер законі ми (мета – ознайомити із законами, які захищають нас від гендерної дискримінації та гендерного насильства. Отже, у процесі пошуку точки відліку гуманізації в позиції педагогів, ми прийшли до необхідності подолання формалізму виховання, повороту до інтересів і потреб конкретної людини, до уміння бачити, чути і розуміти її своєрідність, індивідуальні та вікові особливості. На сучасному етапі розвитку освітив Україні важливо навчитися не лише чітко диференціювати особливості гендерного підходу в освіті, але і вчасно зрозуміти ефективність гендерної освіти і безумовне її значення для гармонійного та повноцінного розвитку як особистості, такі всього суспільства.

Діяльність Центру гендерної освіти
Житомирського державного університету імені Івана Франка
з формування у молоді гендерно-відповідальної поведінки

Котова-Олійник С. В,
Остапчук О. Л, Тарасенко Н. Л,
Житомирський державний
університет ім. Ів. Франка

Центр гендерної освіти (далі – Центр) створено при Студентській соціальній службі для молоді Житомирського державного університету імені Ів. Франка 17 квітня
2007 року. Метою діяльності Центрує популяризація та поширення гендерних знань, підвищення рівня гендерної культури молоді, стимулювання гендерної самоосвіти, а також упровадження

гендерного підходу у навчально-виховний процес. Основними напрямами діяльності Центрує створення інформаційних ресурсів із гендерної проблематики для учасників освітнього процесу розроблення і сприяння впровадженню навчальних курсів із гендерної тематики у вищій та загальноосвітній школі здійснення просвітницької діяльності з метою популяризації егалітарних цінностей та ідеї розвитку суспільства на паритетних засадах сприяння формуванню коаліції навчальних закладів, зацікавлених у поширенні гендерної освіти проведення гендерних досліджень організація науково-методичних семінарів, конференцій для викладачів, студентів, учителів загальноосвітніх навчальних закладів залучення молоді до участі в акціях, які відповідають меті діяльності Центру. Центр діє на громадських засадах, тому волонтерство – це спосіб організувати ефективну роботу. Волонтерська діяльність характеризується добровільністю, соціальною спрямованістю, інноваційністю, активною громадською позицією, що особливо важливо у

98 світлі сучасних гендерних перетворень і досягнення сталого розвитку суспільства. З 2008 року на базі Центру активно діє волонтерський загін Паритет, робота якого спрямована на поширення гендерних знань, популяризацію ідеї гендерної рівності. Щоб долучитися до волонтерського загону Паритет, бажаючі опановують базовий курс гендерної грамотності у Школі гендерної рівності, який складається з десяти тренінгових занять Основи теорії гендеру, Гендерна соціалізація, Відповідальне батьківство, Гендерні аспекти змістовного дозвілля, Гендерні проблеми професійного становлення, Гендерний вимір тайм-менеджменту», Гендеру ЗМІ та рекламі, Протидія насильству і торгівлі людьми, Комунікаційні технології у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, Методика написання проектних заявок на гендерну тематику. Одним із основних методів роботи у Центрі є гендерно-тематичний тренінг.
Гендерний тренінг – метод групового навчання з використання прийомів педагогіки, психології, логіки, аналізу, за допомогою яких формується усвідомлення гендерної ідентичності та оволодіння формами гендерно-культурної поведінки [2, с. 228]. Тренінг допомагає оволодіти новими знаннями, розвинути здатність пізнання себе та інших, усвідомити цінність своєї особистості, значущість інших людей. Обов’язковими елементами тренінгу є структурні вправи, зокрема, принципи, знайомство, очікування, підсумки, які дають можливість познайомитись учасникам/учасницям тренінгу, створити атмосферу довіри, подолати дистантність. Тренінг потребує дотримання принципів (як-от: пунктуальність, повага, добровільність, персоналізація, конфіденційність, чутливість до різноманітності та ін.), вмілого поєднання технік і прийомів, доцільних вправ, надання учасникам та учасницям можливості проговорити власні думки та обмінятися досвідом. Це дозволяє усвідомити соціальні (у т.ч. й гендерні) стереотипи, зняти недовіру між статями, усунути ієрархічність у стосунках, набути просоціальних навичок. При проведенні тренінгів значною мірою ми спиралися на програму уповноваженої освіти, що розуміється як навчальний процес на засадах гендерної справедливості та ненасильства, спрямований на створення умов, при яких можна отримати навички самоорганізації групи шляхом навчання через безпосередній досвід також напрацьовували власні вправи, інтерактиви. При підготовці студентів-волонтерів до діяльності на базі Центру активно застосовувався метод «рівний-рівному», розроблений фахівцями Міністерства освіти і науки України з огляду нате, що найоптимальнішим є навчання між однолітками, коли молода людина оволодіває знаннями та набуває соціального досвіду вході спілкування з ровесниками. Завдяки таким особливостям, як спільність цінностей, рівність у взаєминах, подібність життєвого досвіду, навчання однолітків однолітками сприяє довірі до соціально значущої інформації, в нашому випадку – до гендерної тематики. Попри безсумнівні переваги цей метод має й ряд недоліків, зокрема недостатність досвіду та відсутність експертної позиції учасників процесу. З метою зниження зазначених ризиків при використанні цього методу нами передбачено систематичні курси підвищення кваліфікації студентів-волонтерів – майстер-класи, які проводять фахівці з гендерних питань (науковці, експерти
,
громадські діячі. Упродовж 2008/13 н.р. проведено такі майстер-класи: Гендері права людини, Методика організації гендерно-тематичних акцій, Гендерні інновації, Гендерні аспекти здорового способу життя, Гендерна політика в Україні проблеми і перспективи, Технологія підготовки і проведення тренінгових занять, Гендері релігія та ін. У разі успішного засвоєння програми студенти-волонтери отримують сертифікат, який є підставою для їхньої подальшої участі в роботі Паритету та уможливлює вільний вибір напрямів діяльності (рис. З метою поглиблення знань із гендерної тематики та об’єднання зацікавленої молоді у Центрі активно використовується така форма роботи, як гендерні відеолекторії, що згодом стали основою для утворення постійно діючого гендерного відеоклубу.

99
Гендерно-тематичні відеолекторії – ефективний спосіб не тільки дізнатись про щось нове, цікаве, актуальне, що стосується життя кожної людини, алей чудова можливість згуртувати молодь, розвинути аналітичній комунікативні навички, критичне мислення, сформувати вміння аргументувати власну думку, не принижуючи інших, спільно шукати шляхи вирішення гендерних проблем тощо. Особливістю гендерних відеолекторіїв є насамперед змістове гендерно-тематичне наповнення та специфічна технологія організації й проведення таких занять, в основі яких лежать гендерно-орієнтовані цілі та гендерно-чутливі методи роботи з цільовою аудиторією. Упродовж діяльності Центру сформовано потужну відеотеку, яка містить навчальні, просвітницькі, документальні та художні фільми, відеоролики, соціальну рекламу з питань гендерної рівності, відповідального батьківства, гендерних стереотипів, різних видів насильства й торгівлі людьми, сексизму у ЗМІ, рекламі та культурі загалом тощо. Для оптимізації діяльності Центру видано методичні рекомендації Підготовка волонтерів до реалізації ідеї гендерної рівності та Методичні рекомендації з організації та проведення гендерних відео клубів.

Рис.1. Напрями діяльності волонтерського загону Паритет
Волонтерська діяльність на базі Центру сприяє розвитку професійно важливих якостей (як-от: толерантність, асертивність, емпатія, гендерна чутливість) студентів –
Напрями діяльності
волонтерського загону
«Паритет»
НАУКОВО-ПОШУКОВИЙ
Проведення гендерних досліджень
Пошуково-аналітична робота укладання тематичних папок). Підбір літератури та обслуговування бібліотеки Центру гендерної освіти
ВИДАВНИЧИЙ
Видання гендерно-тематичної газети (Акцент Розроблення інформаційних матеріалів (буклетів, листівок, плакатів Оформлення стенду Центру, підготовка тематичних виставок соціальної реклами та плакатів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал