Відділ освіти залізничного району управління освіти департаменту гуманітарної політики львівської міської радиСторінка5/5
Дата конвертації05.01.2017
Розмір0.62 Mb.
1   2   3   4   5


Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою


Додаток 4

до документації конкурсних торгів

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

НА ЯКИЙ УЧАСНИК НАДАЄ СВОЮ ЗГОДУ
ДОГОВІР № ___
про закупівлю товарів за державні коштим. Львів «__» _____ 2016р.
Відділ освіти Залізничного району управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, в особі начальника відділу освіти Яворовської Галини Володимирівни, що діє на підставі Положення (надалі –«Замовник»), з однієї сторони, та _________________________, в особі ______________________________, що діє на підставі __________________ (далі – Постачальник), з другої сторони, разом – сторони, уклали даний Договір про наступне (далі - Договір):

1. Предмет Договору

1.1. Постачальник зобов’язується у 2016 році поставити та передати у власність Замовника товар, визначений в асортименті та за ціною, які зазначені в Специфікації (Додаток 1 цього договору), а Замовник – прийняти і оплатити такий товар.

1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) товару : «ДК 016:2010: Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (26.20.1) (ДК 021:2015: 30200000-1 Комп’ютерне обладнання та приладдя) (Персональний комп’ютер у складі: системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор «Миша)»1.3. Кількість193 шт.

1.4. Технічні та якісні характеристики товарів зазначені у Специфікації (Додаток 1 цього договору), що являється невідємною частиною даного Договору.

1.4. Обсяги закупівлі товарів (робіт або послуг) можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2. Якість товарів

2.1. Товар(и) повинен(нні) відправлятись замовнику в упаковці, яка відповідає характеру товару (ів) і захищає товар(и) від пошкоджень під час перевезень(доставки).

2.2. У разі передачі неякісного товару Постачальник зобов’язується замінити його на продукцію належної якості.

2.3.Проданий Продавцем товар має відповідати меті та цілям цього Договору, загальними рівням, вимогам та критеріям щодо його якості, комплектації відповідно до вимог стандартів, технічних умов, прейскурантів або іншої технічної документації, яка встановлює вимоги до їх якості, комплектації, зразків, державним стандартам та сертифікату виготовлювача.

2.4.Продавець повинен засвідчити якість, комплектацію товарів, що продаються, належними товаросупровідними документами, які передаються разом з товаром та інформацією, яка має відповідати вимогам законодавства.

2.5.У разі продажу товарів більш низької якості, ніж вимагалася, некомплектних чи дефектних товарів Покупець має право за своїм вибором: вимагати доукомплектації чи заміни товару; усунення недоліків чи дефектів у місці находження товарів або усунути їх своїми засобами за рахунок Продавця; відмовитися від прийняття і оплати товарів. Продавець зобов'язаний виконати такі вимоги у десятиденний строк, після одержання вимоги Покупця.

2.6. Гарантійний термін експлуатування товару становить _____ місяців, якщо інше не передбачено чинним законодавством. Усунення дефектів, що виникли з вини Продавця під час гарантійного терміну здійснює Продавець за власний рахунок.

2.7. Протягом всього гарантійного терміну, у разі такої потреби, вивіз техніки від Замовника на гарантійне обслуговування чи ремонт і повернення її Замовнику здійснюється транспортом Постачальника за його рахунок.

2.8. Постачальник не може перекладати відповідальність за поломки і несправності на будь-яких третіх осіб. Треті особи можуть нести відповідальність за поломки і несправності перед Постачальником, але не перед Замовником.

3. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить ___________________________________________________.

3.2. Усі витрати, що Постачальник передбачає нести, виконуючи усі умови дійсного договору враховані в ціні договору, згідно пункту договору.

3.3. Валютою договору є гривня України.

3.4. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.5. До ціни договору включена вартість тари, упаковки та перевезення.

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки за поставлений товар здійснюються на підставі накладної після поставки товару.

4.2. Замовник здійснює оплату товару Постачальнику на підставі виставленого рахунку та накладної на умовах відстрочки платежу на термін не більше 30 календарних днів з моменту поставки товару.

4.3. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за поставлений товар здійснюються при отриманні Замовником бюджетного призначення на фінансування цього товару.

Бюджетні зобов’язання за договором, щодо здійснення Замовником платежів здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань) затверджених на 2016 рік.

Відсутність фактичних надходжень, які можуть бути скеровані для розрахунків за закупівлю товару по даному Договору, засвідчує факт відсутності заборгованості Замовника перед Учасником.

4.4. Замовник, відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 614 ЦКУ, не несе відповідальності за відсутність замовленого фінансування з бюджету та непроведення платежів органами Державної казначейської служби України, якщо ним були вчинені всі можливі заходи для здійснення виконання зобов’язань по Договору.

5. Поставка товарів

5.1. Товар буде постачатись згідно замовлення у термін протягом 10 календарних днів з моменту замовлення, згідно графіку узгодженого з Замовником (але не пізніше як 15 (п’ятнадцять) робочих днів з моменту одержання заявки від Замовника).

5.2. Місце поставки: навчальні заклади Залізничного району м.Львова (назви начальних закладів та їх адреси буде визначено у Специфікації під час підписання договору)

5.3. Термін поставки товарів: 2016 рік

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1.Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;
6.1.2.Приймати поставлені товари належної якості згідно рахунку та накладної;
6.2. Замовник має право:

6.2.1.Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 20 днів;

6.2.2.Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3.Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно
від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;


6.2.4.Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу 4 цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.5. Вимагати надання товару належної якості, що засвідчується відповідними документами (сертифікатами якості, посвідченнями про якість тощо);

6.2.6. Вимагати надання товару належної якості та заміни неякісного товару або товару якість якого є сумнівною на якісний товар.

6.2.7. Оплачувати вартість поставленого товару за умови наявності відповідного бюджетного фінансування.

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Постачальник зобов’язаний здійснити поставку Товару згідно із заявками Замовника (керівників навчальних закладів) згідно технічного завдання у термін вставнолений Договором.

6.3.2. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.3.3. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим
розділом 2 цього Договору;


6.3.4. Постачальник повинен одночасно з товаром передати Замовникові його приналежності та документи, що стосуються товару;

6.3.5. Проведення навантажувально-розвантажувальних робіт забезпечується Постачальником власними силами.

6.3.6. Постачати якісний товар , а у випадку поставки товару неналежної якості в цей же день замінити на товар належної якості.

6.3.7. Постачальник передає у власність Замовника товар на умовах, зазначених в Договорі, та в кількості відповідно Додатку 1 цього Договору .

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. В повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

6.4.2. . На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 20 днів;

7. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі, заявленому Замовником, Постачальник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми за непоставлений товар за кожний день затримки Термін постачання товару починається з моменту направлення Замовником заявки на товар (Заявка може бути здійснена у телефонному режимі). Форма отримання заявки усно або письмово обумовлюється сторонами.

Після укладання договір про закупівлю набуває обов'язкової сили для сторін і має виконуватись ними відповідно до його умов.

7.3. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі 0.2 % від суми Договору за кожний день прострочки поставки Товару, але не нижче облікової ставки НБУ, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов’язань згідно Договору про закупівлю.

8. Обставини непереборної сили

8.1.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2.Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі з наданням відповідних документів, які засвідчують факт виникнення обставин непереборної сили.

8.3. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

9. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

10. Термін дії договору та інші умови

10.1. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання та діє до кінця грудня 2016 року, або до повного виконання сторонами договірних зобов’язань .

10.2. Даний договір може бути розірваний на підставах передбачених законом, у випадках невиконання зобов’язань згідно цього Договору або за згодою сторін.

10.3. Цей Договір укладається і підписується у 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11. Інші умови

11.1. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти або показників Platts у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу або таких показників, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої ст..40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.14 № 1197-VII зі змінами (далі - Закон)11.2. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

11.3. Постачальник не вправі передавати свої права за даним договором третій стороні.

11.4. У випадку зміни реквізитів сторони зобов'язуються повідомити одна одну.

11.5. Повідомлення Постачальником про зміну своїх банківських реквізитів приймається до виконання Замовником для оплати товару, якщо таке повідомлення надійде до Замовника не пізніше трьох банківських днів до початку строку оплати.

11.6. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим договором, регламентуються чинним законодавством України.

12. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін


Постачальник
ЗамовникВідділ освіти Залізничного району управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської радиЮридична та фактична адреса:79022, м. Львів, вул. Виговського, 34тел. (0322) 62-37-93 тел/факс (0322) 62-62-78ЄДРПОУ 02144602
Директор
Начальник відділу освіти


_____________________ __________________
____________________Яворовська Г.В.


*Примітка

Для підтвердження згоди з істотними умовами Договору Учасник торгів подає істотні умови (проект Договору) наведені у Додатку №4 на своєму фірмовому бланку (у разі наявності), внизу зазначається посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, та завіряються печаткою Учасника.Додаток 5

до документації конкурсних торгів

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (ЗАВДАННЯ)

(надалі –ТВ) на закупівлю:
«ДК 016:2010: Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (26.20.1) (ДК 021:2015: 30200000-1 Комп’ютерне обладнання та приладдя) (Персональний комп’ютер у складі: системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор «Миша)»
Обладнання повинно відповідати наступним технічним вимогам:з\п

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Обов’язкові технічні та якісні характеристики

  1. Персональні комп’ютери у кількості 193 шт., що складаються з:
1.1.

Системний блок

Шт.

193

CPU DС Pentium G4400 3.3GHz/3MB/14nm/54W Box Integrated graphics GPU Type: HD 530 LGA1151 (Skylake-S)
MB MSI H110M PRO-D (iH110/s1151/2xDDR4 2133MHz/1xPCIe x16/2xPCIe x1/4xSATA3/Glan/2xUSB3.1/4xUSB2.0/DVI/SB 7.1ch/mATX)
DDR4 RAM 4GB GOODRAM 2133MHz PC4-17000
Корпус FrimeCom ATX FB105 GL Black 400W
SSD Goodram CX100 SATAIII 120Gb, TLC, Read - (490Mb/s- 560Mb/s) Write (380Mb/s-420Mb/s) 7mm Random Read 69k IOPS

1.2

Монітор
193

18.5'' LG 19M38A-B Black (TN+film, 5 mc, 1366x768, VGA)

1.3

Клавіатура + Мишка


Шт.

193 + 193

Logitech MK120 USB Black

*Примітка. Учасник на торги може пропонувати еквівалент товару. У разі якщо Учасником пропонується еквівалент товару він повинен бути не гіршим за технічні та якісні характеристики, які вимагаються Замовником. Якщо надається еквівалент в складі пропозиції має бути надана довідка, яка містить порівняльну характеристику (оригінал, завірена печаткою Учасника та власноручним підписом уповноваженої особи Учасника).
Вимоги до надання  послуг з гарантійного технічного обслуговування (далі – профілактика) обладнання та відновлення інформації.

Послуги з профілактики обладнання та відновлення інформації надаються фахівцем Постачальника на території замовника протягом 24 годин з моменту подання заявки.Вимоги до запасних частин.

Всі запасні частини використані при ремонті та технічному обслуговуванні, мають бути новими та повинні відповідати вимогам міжнародних стандартів та виробника устаткування.

На всі запасні частини використані для ремонту постачальник надає офіційну гарантію виробника.

Вимоги до гарантійного обслуговування.

Гарантія має бути надана безпосередньо Постачальником обладнання. За жодних умов, постачальник не може перекладати відповідальність за поломки і несправності на будь-яких третіх осіб. Треті особи можуть нести відповідальність за поломки і несправності перед Постачальником, але не перед Замовником.

Гарантія на персональний комп’ютер (все обладнання, що входить до його комплектації) має бути не менше 24 місяців.

Протягом всього гарантійного терміну, у разі такої потреби, вивіз техніки від Замовника на гарантійне обслуговування чи ремонт і повернення її Замовнику має здійснюватися транспортом Постачальника за його рахунок.

Пропозиція повинна враховувати затрати на доставку.
Інші вимоги до виконавця.

Постачальник зобов’язаний надавати консультації щодо предмету закупівлі.Постачальник товару повинен забезпечити безоплатне перевезення обладнання в приміщення шкіл Залізничного району, що будуть визначені у заявці Замовника.
Замовник має право на самостійну діагностику обладнання в офіційних сервісних центрах.

Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою Учасника

*Технічні вимоги (завдання) надаються у складі цінової пропозиції Учасника.

Додаток 6

до документації конкурсних торгів
Лист – згода

на обробку персональних даних
Я, ________________________________, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (в т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством ), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі конкурсних торгів, цивільно-правових та господарських відносин.

Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою, персональні дані якого є в складі пропозиції .

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал