Відділ освіти залізничного району управління освіти департаменту гуманітарної політики львівської міської радиСторінка1/5
Дата конвертації05.01.2017
Розмір0.62 Mb.
  1   2   3   4   5
ВІДДІЛ ОСВІТИ ЗАЛІЗНИЧНОГО РАЙОНУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕПАРТАМЕНТУ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
ВІД «28» ЛИПНЯ 2016 року
ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Поляруш С. О.

м.п.


Документація конкурсних торгів
на закупівлю робіт:
«ДК 016:2010: Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (26.20.1) (ДК 021:2015: 30200000-1 Комп’ютерне обладнання та приладдя) (Персональний комп’ютер у складі: системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор «Миша)»

Процедура закупівлі: відкриті торги

м. Львів -2016

I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.14 № 1197-VII зі змінами (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів
повне найменування

Відділ освіти Залізничного району управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

місцезнаходження

79022, Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Виговського,34

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Крамар Уляна Ростиславівна – юрист групи з централізованого обслуговування відділу освіти Залізничного району УО ДГП ЛМР, секретар комітету з конкурсних торгів, 79022, м. Львів, вул.Виговського,34, к.415, тел. (032)262-93-44, е-mail: zalvozra@gmail.com

3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі

«ДК 016:2010: Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (26.20.1) (ДК 021:2015: 30200000-1 Комп’ютерне обладнання та приладдя) (Персональний комп’ютер у складі: системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор «Миша)»

вид предмета закупівлі

Товар

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Навчальні заклади Залізничного району м.Львова

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

2016 р.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.
У разі надання учасником будь-яких документів (документи або копії документів) іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською (автентичний переклад). Переклад повинен бути посвідчений підписом та печаткою Учасника торгів.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів - у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання.

Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.


2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*
Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за власноручним підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься замовником до реєстру, форма якого визначається Уповноваженим органом. Пропозиції конкурсних торгів поданих в електронному вигляді, замовником не приймаються.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів (обидві сторони аркуша паперу) учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити власноручний підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки* (за винятком оригіналів, виданих іншими установами та нотаріально завірених копій).

Копії документів (за виключенням нотаріально завірених), які надаються у складі пропозиції конкурсних торгів Учасником обов’язково завіряються власноручним підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитком печатки*.Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується (у складі пропозиції) випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів пропозиції конкурсних торгів (оригінал одного із вказаних документів, або копію такого документа, завірену власноручним підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитком печатки*).

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів Учасника - фізичної особи процедури закупівлі підтверджується (у складі пропозиції):

- копією паспорту (заповнені сторінки);

- копією картки про присвоєння ідентифікаційного коду.

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, необхідно надатим пояснюючий лист із зазначенням цього.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
У складі пропозиції учасники обов’язково надають заповнену форму пропозиції конкурсних торгів, яка оформлюється згідно додатку 1 до цієї документації.

На конверті повинно бути зазначено:

1.повне найменування і місцезнаходження замовника:Відділ освіти Залізничного району управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

79022, Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Виговського,34

2.назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів:«ДК 016:2010: Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (26.20.1) (ДК 021:2015: 30200000-1 Комп’ютерне обладнання та приладдя) (Персональний комп’ютер у складі: системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор «Миша)»

3.повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), номери контактних телефонів;

4.маркування:

«Не відкривати до 14:00 год. 31.08.2016р.».

Замовник залишає за собою право не відхиляти пропозиції конкурсних торгів при виявленні формальних помилок незначного характеру, що описані нижче, при цьому Замовник гарантує дотримання всіх принципів, визначених статтею 3 Закону. Замовник не зобов’язаний приймати пропозиції конкурсних торгів, що містять інші помилки, аніж ті, що названо нижче.

Рішення про віднесення допущеної Учасником помилки до формальної (несуттєвої) ухвалюють колегіально на засіданні комітету з конкурсних торгів.

До формальних (несуттєвих) помилок належать технічні, механічні та інші помилки, допущені Учасниками в документах, які вони подали в складі пропозиції конкурсних торгів, і такі, що не нівелюють технічний потенціал та конкурентоздатність Учасника.

До формальних (несуттєвих) помилок належать:

- не завірення окремої сторінки (сторінок) підписом та/або печаткою (за наявності) Учасника торгів (це не стосується істотних умов договору, форми «Пропозиція конкурсних торгів», Технічних вимог (завдання), копій виконаних аналогічних договорів, оригіналів довідок, складених учасником відповідно до вимог документації!);

- орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які підготовлені безпосередньо Учасником та надані у складі пропозиції.

Наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів або технічних помилок;

- неповне або неправильне нумерування сторінок пропозиції, якщо Учасник підтверджує, що таку помилку він допустив механічно.Наприклад: повторне помилкове зазначення наявності сторінки №56 або неврахування сторінки №30 в загальну кількість сторінок, або взагалі відсутність нумерації сторінки.

З метою правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів Учасник вивчає всі інструкції, форми документів, інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, терміни, наведені у цій документації конкурсних торгів тощо. Неспроможність подати всю інформацію, що потребує документація конкурсних торгів, або подання пропозиції конкурсних торгів, яка не відповідає вимогам документації конкурсних торгів, буде віднесена на ризик Учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції конкурсних торгів.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

- реєстру документів, який входить до складу пропозиції конкурсних торгів Учасника. Усі документи, подані у пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі повинні бути зазначені у реєстрі документів (реєстр документів нумерується разом із загальною пропозицією Учасника, також повинен містити відбитки печатки Учасника та власноручний підпис уповноваженої особи Учасника);

-документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- форми «Пропозиція конкурсних торгів» що наведена у Додатку 1;

-інформації про підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником згідно з Додатком 5;

-документально підтвердженої інформації про відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам, встановлених замовником у документації конкурсних торгів та у додатку 2 документації;

- інформації (у довільній формі) про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачені ст.17 Закону;

Учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів також надає:

- згоду з істотними умовами Договору* (п. 2 розділу VI цієї документації конкурсних торгів);

*Примітка

Для підтвердження згоди з істотними умовами Договору Учасник торгів подає істотні умови (проект договору) наведені у п.2 розділу VI документації конкурсних торгів на своєму фірмовому бланку (у разі наявності), внизу зазначається посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, та завіряються печаткою Учасника.
Ціна пропозиції конкурсних торгів Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення передбачене в технічних вимогах Замовника.

Учасник самостійно несе відповідальність за формування ціни пропозиції, та формує ціни у відповідності до вимог чинного законодавства.

Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати, які учасник поніс при підготовці пропозиції та проведені процедури закупівлі.

Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).


3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Даною документацією конкурсних торгів забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Даною документацією конкурсних торгів забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів.

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право:  • відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

  • погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.

Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.Інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством визначені у Документації конкурсних торгів та у Додатку 2 Документації конкурсних торгів.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником (відповідно до технічних вимог (Додаток 5 документації конкурсних торгів)).

Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону.

Учасник повинен розуміти, що у випадку зазначення у технічному завданні конкретної торговельної марки чи фірми, патенту, конструкції джерела його походження або виробника – необхідно розуміти зазначене, як можливість використання еквіваленту.

В технічному завданні всі власні назви виробів, устаткування, матеріалів вважати як «або еквівалент», якщо в складі пропозиції подається еквівалент вказаних власних назв обов’язково подається довідка, яка містить порівняльну характеристику.8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників)

Не передбачено

9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Не передбачено

10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке вимагається).

Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів

79022, Україна, Львівська обл., м.Львів, вул. Виговського, 34, каб.№415

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

31.08.2016р. до 10:00 год.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.


На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

79022, Україна, Львівська обл., м.Львів, вул.Виговського, 34, кабінет 306

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

31.08.2016р. о 14:00 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів (оригінал одного із вказаних документів, або копію такого документа, завірену підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитком печатки*).


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал