Відділ освіти віньковецької райдержадміністрації районний методкабінет слобідко – охрімовецька зош І-ІІ ступенівСторінка3/6
Дата конвертації08.01.2017
Розмір0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6

Дуже добре, що ти з кожним днем читаєш усе швидше.

Запам'ятай: хто багато читає, той багато знає.

Практика доводить ефективність названих систем. Проте вони розраховані на вдосконалення техніки читання. Чи можливо з самого початку вчити дитину читати правильно, свідомо і швидко, не сподіваючись на доучування або переучування в майбутньому.

Ствердну відповідь на це питання дає методика, розроблена педагогічним колективом під керівництвом вчителя Б. В. Динги. Всі учні цієї школи, закінчуючи 1 клас, читають уголос новий текст у найвищому для вказаного віку темпі - до 150 слів на хвилину.

У системі Б. В. Динги передбачено велику кількість вправ для формування навичок правильного, свідомого і виразного читання. Проте швидкість визначена найголовнішою якістю. Переконаємось у доцільності надання їй пріоритету.

Розглянемо залежність свідомого читання від швидкості. Дочитавши речення до кінця, потім нелегко пригадати, з чого воно починалося, особливо- довге. Ще важче у пам'яті втримати прочитану сторінку. Отож для усвідомлення змісту потрібне цілісне сприйняття тексту, а це, в свою чергу, залежить від швидкості читання.

Чи впливає швидкість на виразність читання? Швидко читаючи дитина бачить текст наперед і думає над змістом та засобами мовної виразності для передачі його слухачам. Виходить, запорука виразності – швидкість.

Діти навчаються читати за допомогою серії таблиць, спрямованих на доведення до автоматичності певних навичок – складових досконалого читання. Розглянемо частину методики: роботу з таблицями для навчання швидкого читання у різні періоди навчання читання.

Букварний період. Проблема навчання читання шестирічок часто полягає в тому, що дитина ще не запам'ятала чітко графічне зображення букви й потребує певного часу для її пригадування. Щоб подолати цю перепону, можна використати спеціальні картки. Вони є в кожного учня. Вправи з ними виконуються щоденно протягом першого місяця навчання в школі.

Вправи на запам'ятовування букв

1. Називати за цією карткою звуки у якомога швидшому темпі. Спочатку можна давати окремі рядки, ставлячи перед дітьми вимогу чітко вимовляти кожен звук, не пропускаючи жодного. Виникає ситуація змагання: хто перший? Потім можна давати завдання читати до сигналу "стоп": хто більше? Цю вправу доцільно виконувати і в парах - тоді діти контролюють один одного.

2. Швидко знайти загадану вчителем букву, читати ці таблиці по горизонталі та вертикалі.

Доцільно мати й картки, на яких наклеєні букви з розрізної азбуки в різних положеннях.

Картки міняються щоуроку. Але завданням те саме: якнайшвидше прочитати всі букви, не припускаючись помилок. Картки в кожного учня різні, що дає можливість користуватись одним набором тривалий час: діти просто міняються картками між собою. Ці картки також можна використовувати для роботи вдома тим дітям, котрі погано освоїли букви.

Паралельно до роботи з цими картками у добукварний період доцільно на кожному уроці проводити різні аналітико-синтетичні звукові вправи.

Вправи на звуковий аналіз та синтез 1. Утворити злиття з поданих звуків (л + а = ла, л' + а = ля).

 2. Назвати звуки, з яких утворилося подане тя.

 3. "Упіймати" твердий або м'який приголосний звук.

 4. Утворити злиття поданого приголосного Ж з усіма голосними.

 5. Утворити злиття всіх приголосних звуків, називає вчитель, з поданим голосним.

 6. Вказати, яке слово довше. Для цього дітям пропонуються пари слів, наприклад: година чи хвилина, змія чи черв'як, день чи ніч, зима (літо) чи весна.

Пізніше можна розпочати роботу з великою складовою таблицею, яка є основою під час навчання грамоти. На таблиці мають бути кишеньки, куди, по мірі опрацювання, вставляти букви та склади. Доцільно також виготовити зменшені частини такої таблиці для кожного учня.

У такій таблиці літери, що позначають голосні, виставляються горизонтально, а літери, що позначають приголосні - вертикально. Букви в кишеньки вставиться в тому порядку, як вони вивчаються за букварем. На перетині голосної та приголосної утворюється склад. Краще, якщо це буде два види складів: прямий і обернений.

Вивчаючи нову літеру, діти утворюють склади, учитель вставляє в кишеньки відповідні картки.

Робота за таблицею обов'язково проводиться щодня. Можна також працювати за нею на уроках письма, під час відпочинку дітей.

Основне завдання використання таблиці - навчити дітей швидко прочитувати будь-який склад, не поділяючи його на букви. Одиницею читання має бути не буква, а склад.

Усі завдання при роботі з таблицею можна виконувати фронтально, вибірково, індивідуально, але щодня, і поступово нарощуючи темп. Також поряд зі складовою таблицею вводяться картки, на яких розкидані склади з розрізної азбуки.

Ці картки діти опрацьовують самостійно або в парах під час уроку. Учитель контролює читання, проходячи між партами. Вони використовуються і для домашнього читання. Це сприяє запам'ятовуванню складів. Картки також усі різні, і діти обмінюються ними під час уроку.

Добре мати набір складів, написаних великими літерами на окремих картках. Набір карток використовується найчастіше для фронтальної роботи. Дітям показують картку на 1-2 секунди, а вони за цей час мають прочитати записаний на картці склад.

До набору складів можуть входити й наступні групи карток:


 1. Відкриті склади: ма, шу, ри, ро, су, пу, ва, лі, но, ку, бо тощо.

 2. Закриті склади: шар, сир, сон, нос, пар, рос, хор, жар тощо.

 3. Склади зі збігом приголосних: шко, при, сну, спи, гро, кла, pвa, сmu, тра та інші.

 4. Склади з йотованими голосними: м'я, ня, лю, ям, юш, р'я, б'є, яш тощо.

 5. Картки з окремими невеликими словами.

Починати читання складів необхідно з виділення голосного в складі (шу - голосний "у", шко - голосний "о", сир - голосний "и").

Завдяки різноманітності карток навчальний процес пожвавлюється, стає цікавішим, насиченішим. Але все це різноманіття спрямоване на досягнення однієї-єдиної мети: навчити дитину прочитувати склад миттєво, не поділяючи його на букви. Застосування цих карток дає змогу одноманітну роботу зробити не набридливою, підвищуючи при цьому кількість повторень.Методика роботи зі складовою таблицею «Приголосний-голосний»

• Читання зліва – направо: ма мо му…; на но ну…

• Справа – наліво: мі ми ме…; нє ню ня…

• Згори – вниз (їдемо ліфтом униз): ма на са…; мо но со…

• Знизу – вгору (їдемо ліфтом угору): фа ща ґа…; фо що ґо…

• Ланцюжком униз: ма мо му…; нє ню ня; са со су…; лє лю ля…

• Ланцюжком угору: фі фи фе…; ща що щу…; ґі ґи ґе…; ха хо ху…

• Вибіркове читання. Показую склад, букву (ма ли на, бі л ка), учень читає вголос, якщо діти почули, що утворилось слово, хором називають його (малина, білка).Гра «Вовк та заєць».

Беруть участь двоє учнів. Перший - «Заєць», починає читати, другий - «Вовк», читає те саме з самого початку, але вступає після того, як перший опанує два або три склади, й намагається догнати Зайця. Всі учні слідкують. Якщо Вовк зрівнявся у читанні з Зайцем, говорять: «Наздогнав!»; якщо ні: «Спритний Зайчик!»

Гра «Блискавка» (працюємо у русі).

Проводиться фронтально або по рядах, групах, парах. Учні за командою: «Блискавка!» якомога швидше читають певний рядок. Діти, які прочитали заданий рядок або рядки, миттю встають.

З метою підвищення інтересу до навчання грамоти у шестиліток застосовую не просто складові таблиці, а такі собі „дороги”, які мають перешкоди у вигляді букв, що позначають приголосні звуки і злиття приголосних

З метою підвищення інтересу до навчання грамоти у шестиліток слід застосовувати не просто складові таблиці, а такі собі „дороги”, які мають перешкоди у вигляді букв, що позначають приголосні звуки і злиття приголосних..

Мета використання таблиць: формувати вміння швидко утворювати склади і читати їх; урізноманітнити читання складових таблиць; сприяти бажанню читати.Методика роботи з таблицею № 1

«Їздимо на машинках»

(Машинка та кружечок червоного кольору)

• Підставляємо машинку до першого ряду букв.

• „Їдемо” і читаємо з буквою «а»: ба, ка, та, ра, ва…і т.д. (Рис. 1)

• Коли опановано читання з буквою «а», її загортаємо на зворотний бік. (Рис. 2). (Букви на машинці попередньо відокремлені одна від одної розрізами.)

• „Їдемо” і читаємо з буквою «у»: бу, ку, ту, ру, ву… і т.д.

• Аналогічно працюємо з буквами о, и, і, е, ь, я, ю, є.

• Гра «Вовк та заєць», «Блискавка».

• Обирання дитиною виду транспортного засобу, яким буде керувати.

1 а у о и і е ь я ю є

1. б к т р в м н ф т д б ф с л з ц п ч ш р г в щ х п в б ч п щ

2. б л ш в д с т ф н з д ц к б ц р м ф п б ч г к л щ р ш в б ф

3. п в л б с м д ф ш с т к ц б н г л ч б р ч п ш к м в щ ф з т

4. ш л г в д б н ж щ р п л ч к в н ш ф п с ц р т м ц з р г ч ф

5. б в с к з в л т ц ч р м п ф в к с м щ д в б ш к п м ч ш д в

6. ф б р т в г х ф п ч ц л д з м в б р л ш п в г д з к щ ш с г

7. с б р щ н х м ш р з л ч н х в б н м р м п т ш в г д л щ ч ш

8. ш к г н б п н б н в с т ц л р ч ф г к н з д л б в с т д ж н

9. с в т б м л д ч х п ц л с т в х р ш в г ч ж з к ч м т с г б

10. т л н б г б р з н ш м т л м ф з к щ к р ф ц т м п б р г д б

11. в ш л н н ч д м т к г в ф б ч ц д л б р в ч с м р т п ц р ц

12. к в н г ш з д б л р п в ф ч с м ш т б ч д л щ р г ф в б ч к

13.ф б в ш р щ л к г ч б п ф м р н б ц к т с щ ж н б д в г л ш

14. к ч б в ф г р щ л в р б л д ц ч б ф в г к т м д м л т м ш нМетодика роботи з таблицею № 2

«Їздимо на машинках»

(Машинка та кружечки червоного кольору)

• Підставляємо машинку до 1 ряду букв.

• „Їдемо” і читаємо з буквою «а»: бва, джа, кса, нча, сфа…і т.д. (Рис.1)

• Коли опановано читання з буквою «а», її загортаємо на зворотний бік. (Рис. 2)

• „Їдемо” і читаємо з буквою «у»: бву, джу, ксу, нчу, сфу… і т.д.

• Гра «Вовк та заєць», «Блискавка».


2 а у о и і е ь я ю є

1. бв дж кс нч сф сл нк кв дб бм дл нт сд хв шк хр см нш кт жм

2. гл бг дг кр нц ст шх чн хн тв фт рв лб зн дк вж вг жг пц тд

3. цв бг дг нд лк зл дм вп вс бс км сг шт шн цн фл пт мп жд гж

4. бд шц сц бж вш бх дн нз св хч нг км бр вр вд бщ шв чв тк рл

5. лх вб жл лт пч тж цк чк тл рм лч зм дз мш вт гв зд рн чт шп

6. хм нр бз гн сч фт бл тп фс шм рз бн рш тн чш бм тщ вк рщ дв

7. чх кж тч шл мб зс др сп фр ск чб чм вз тф бк тц вм лж лг чр

8. кл вм бп сж пп зв фн тг тх рф бб мн гд жр сб пк тр нф вл зр

9. кл мл тш мз гр жб зг тс рк нс жн лм пр чш рг мх рц рч мс тм

10. пф мр сх рс мк лб рж бш вш рп шх фл рд шл рб чк сб вщ рт сн

11. рх тб пл мд ср жв ср жв сж пф бв хт пч др фт бщ цк шв тц ск

12. бф сф кв бж хв жм дг нц шх рв зн вж цв вп шн фл мп жл гж вд

13. сц вщ нз св хч нг бр вр вт чв рл тж дз шт хм сч фс чш фр бк

14. тц бщ др бв пф зж жв ср пн пк рт фм шх вш рж дб мк рч рц мх
• Обирання дитиною виду транспортного засобу, яким буде керувати.

Для особливих відміток
Установлено:


 • машиною „керувати” вміє,

 • дорогу” бачить,

 • їздить” якісно, без помилок.


ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ

1 КЛАСУ

Найкращі „водії”, а такими стають усі, отримують „Посвідчення водія”, яке підтверджує здатність швидко рухатись країною Знань.

Зворотній бік

Прізвище_________________________

Ім’я______________________________

Місце проживання с.Слобідка Охрімовецька

Видано школа №8 с.Слобідка Охрімовецька

Дата видачі_______________________

Голова комісії Мазур О.В

Підпис власника __________________

КАТЕГОРІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, НА

КЕРУВАННЯ ЯКИМИ ВИДАНО ПОСВІДЧЕННЯ

А

Автомобілі, що призначені для перевезення вантажів, максимальна вага яких

1 злиття

(приголосний + голосний)

**

В

Автомобілі, що призначені для перевезення вантажів, максимальна вага яких

1 злиття

(приголосний + приголосний + голосний)


***

Цікавим варіантом роботи з цими картками є так зване читання "пароплавом" (методика Б. В. Динги). Характерною її рисою є те, що діти на кожному етапі вчаться виділяти одиниці читання. Спочатку олівцем вони визначають у слові голосні, потім проводять між словами дужки, показуючи склад. (За іншим варіантом слова розбиті дужками на склади вчителем.) Усі дужки разом - хвилі, на яких "гойдається пароплав". Учні читають і плавно зливають склади у слова - протяжно вимовляють попередній склад, доки очима охоплять наступний. Паузи роблять лише між словами.

Збільшити темп можна й завдяки динамічному читанню. Перед учнями на аркуші на кілька секунд з'являється слово, група слів або речення. їх потрібно встигнути прочитати й запам'ятати, щоб потім назвати або записати. Слова добирають тематично: до конкретного уроку, синонімічні ряди, антоніми, фразеологічні звороти, основні орфограми (дж-дз, йо-ьо, апостроф, подовження приголосних тощо).

Підвищується показник динамічного читання завдяки виконанню такої вправи: у полі зору учнів протягом 20 секунд перебуває картка з написаними у різних напрямках, різними шрифтами 12–15-ма словами різних частин мови. Мета: запам'ятати якнайбільше з них. Потім діти усно чи письмово відтворюють ці слова.

Динамічне читання сприяє формуванню вміння миттєво сприймати текст, фіксуючи його зміст і зберігаючи одержану інформацію в пам'яті.

Методика роботи з таблицею № 3

«Плаваємо на катерах»

(Катер та кружечок зеленого кольору) • Підставляємо катер до 1 ряду букв.

 • „Пливемо і читаємо з буквою «б»: аб,об, уб, иб…і т.д.

 • Коли опановано читання з буквою «б», її загортаємо на зворотний бік.

 • „Пливемо і читаємо з буквою «в»: ав, ов, ув, ив… і т.д.

 • Гра «Вовк та заєць», «Блискавка».

3 б в д т с з ц ч ф х
1.

а

о

у

и

є

о

у

а

и

є

о

у

а

и

о

є

у

о

а

о

є

а

2.

я

о

ю

і

е

ю

я

і

е

е

я

е

ю

і

е

і

я

ю

е

і

і

я

3.

у

є

а

и

є

о

и

у

о

а

у

и

є

а

о

о

є

у

а

и

о

у

4.

ю

е

і

е

ю

е

і

я

е

ю

я

і

е

ю

я

і

е

ю

я

е

ю

а

5.

а

ю

о

е

и

я

е

у

ю

є

і

о

я

а

і

и

я

ю

а

е

и

а

6.

є

е

я

а

ю

у

і

и

е

о

є

у

і

я

ю

е

е

а

є

о

у

е

7.

і

е

я

о

е

і

е

и

а

я

о

і

ю

и

у

а

о

е

ю

а

о

і

Найкращі „капітани”, а такими стають усі, отримують „Посвідчення капітана”, яке підтверджує здатність швидко йти морями Вмінь і НавичокДля особливих відміток

Установлено:


 • катером „керувати” вміє

 • фарватер знає, на мілину не сідає

 • плаває” якісно, без помилок


ПОСВІДЧЕННЯ КАПІТАНА

1 рангу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал