Відділ освіти виконкому Острозької міської ради Рівненської області Острозька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1Сторінка3/4
Дата конвертації08.01.2017
Розмір0.61 Mb.
1   2   3   4

V. Систематизація й узагальнення знань

5.1. Самостійна робота

Завдання 1

Записати, розкриваючи дужки. Підкреслити власні назви. В іменниках першого речення визначити рід, число, відмінок, відміну. Океан багатший за суходіл. Атлантичне й тихоокеанське узбережжя, відмілини (І, і)ндонезії, (Я, я)понії, (З, з)ахідної (А, а)фрики, (П, п)ричорномор’я та (Б, б)алтики зберігають в (Н, н)адрах більше (Н, н)афти, ніж (С,с)ходіл. У (В, в)оді (С, с)вітового (О, о)кеану розчинено вісім мільйонів (Т, т)онн (З, з)олота, сто шістдесят чотири мільйони — срібла, вісімсот — (М, м)олібдену.

Завдання 2

Скласти пари речень так, щоб в одному вживалася власна назва, а в іншому — загальна.

1) Земля — земля.

2) Кривий Ріг — кривий ріг.

Завдання 3

Визначити рід іменників, додаючи до слів прикметники.

Дівча, Сибір, путь, хлоп’я, хлопчина, біль, рукопис, ярмарок, насип, дріб,

повінь, взуття, пташеня, Дніпро.

Завдання 4

Подані іменники записати у дві колонки: 1) ті, що вживаються тільки в однині; 2) ті, що вживаються лише в множині.

Ворота, ненависть, гнів, окуляри, Черкаси, віск, цемент, Київ, веселощі, Суми, Карпати, гіпс, Дніпро, чорнило, молоко, сіни, ножиці.

VI. Підсумок уроку

— Пояснити, яке значення має число іменників.

— Як утворюються іменники у формі множини?

— Які іменники мають тільки форму однини?

— Назвати іменники, які мають тільки форму множини.

VII. Домашнє завдання

Підручник (С. 84–85). Вивчити правила, виконати вправу 146.Тема. Відмінки іменників, їх значення. Кличний відмінок в українській мові

Мета: з’ясувати, скільки в українській мові існує відмінків іменників, пояснити учням, що собою являє кличний відмінок і де він найчастіше застосовується; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити іменники в текстах, визначати їх роль у реченнях; розвивати творчі вміння використовувати іменники у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного матеріалу виховувати любов до творів народного мистецтва, до Батьківщини, а також повагу до людей, які займаються цим мистецтвом.

Обладнання: підручники, таблиці, схеми.

Внутрішньопредметні зв’язки:

— лексикологія і морфологія: засвоєння нових слів на позначення

осіб, предметів, явищ; прислів’їв, крилатих висловів;— культура мовлення і стилістика: використання в мовленні іменників — синонімів, омонімів.

Міжпредметні зв’язки: образотворче мистецтво, література.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчання школярів

1.1. Організаційний момент.

1.2. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Оголошення епіграфа

уроку і робота з нимЧом, чом, чом, земле моя,

Чарує так мене краса твоя?

К. Галицька

II. Актуалізація опорних знань учнів

2.1. Перевірка домашнього завдання

2.2. Аналіз самостійних робіт

2.3. Бліц-опитування

1) Скільки родів мають іменники в українській мові? Назвіть їх.

2) Доведіть, що число — непостійна граматична ознака іменників.

3) На які групи поділяються іменники за наявністю форм числа?

4) Які іменники називаються збірними? Наведіть приклади.

5) Які іменники вживаються тільки в однині? Наведіть приклади.

6) Які іменники мають тільки форму множини? Наведіть приклади.

2.4. Творче конструювання

Утворіть множину і збірні назви від поданих іменників. Складіть 4 речення зі словами на вибір, щоб в одному випадку іменники вживалися в однині, а в іншому — в множині або позначали збірні назви.Листок, гілка, сучок, вітка, промінь, корінь, комашка, береза, жито.

III. Сприйняття й усвідомлення учнями нового матеріалу

3.1. Спостереження над мовним матеріалом.

а) Робота з текстом (підручник С. 86, вправа 147).

б) Словникова робота.

Пояснити лексичне значення слів панно, орнамент.

Довідка. Панно — картина, призначена для оздоблення стіни чи стелі; орнамент — оздоблювальний візерунок на різних предметах.

в) Виконання вправи 148 (усно) (підручник С. 87).

3.2. Опрацювання теоретичного матеріалу

а) Розгляньте таблицю на С. 88 підручника.

Прочитайте назви відмінків і дайте відповіді на питання:

1) Скільки відмінків в українській мові?

2) На які питання вони відповідають?

3) Чому кожний відмінок має два питання?

4) Подати в початковій формі слова:

Чорний, смужка, перший, борозна, тягнутися, понад, стежка, вздовж, берег.

Скласти з цих слів і записати на дошці речення:

Чорна смужка першої борозни тягнеться понад стежкою вздовж берега.

— Як пов’язані іменники стежка, берег, борозна з іншими словами в реченні?

Зразок відповіді

Іменник пов’язується з іншими словами в реченні за допомогою закінчень або закінчення в поєднанні з прийменником. Тільки іменник у називному відмінку не належить від інших слів у реченні. Тому цей відмінок називається прямим, а всі інші — непрямими.

— Як правильно визначити відмінок іменника?

6) Коментар учителя.

Щоб правильно визначити відмінок іменника, треба:

а) знайти слово, до якого відноситься іменник;

б) поставити від цього слова питання до іменника.

Зміна іменників за відмінками називається відмінюванням.

7) Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу за підручником (С. 91).

Відповісти на запитання:

— Який відмінок є початковою формою іменника?

— Чим виступають іменники в називному відмінку однини й множини у реченні?

— Якими членами речення можуть виступати іменники, які вжиті в непрямих відмінках?

— Назвати групу іменників, яка не змінюється ні за відмінками, ні за родами.

8) Коментар учителя.

Крім шести відмінків, іменники в українській мові мають кличну форму, яка вживається при називанні предмета в звертанні: Вставай, Україно, вставай, виходь на дорогу свободи (Д. Павличко).

9) Пошукове дослідження.

Визначити кличну форму іменників.

Донеччино моя, моя ти батьківщино, тобі любов моя і всі мої чуття! (В. Сосюра)

— Пояснити, чому слово батьківщино написане з маленької літери.

— Навести приклади, щоб це слово писалося з великої букви.IV. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

1. Творча робота.

Провідміняти подані іменники. Виділити закінчення й пояснити правопис.

I варіант: Донеччина, море.

II варіант: Дніпро, хвилина.

2. Виконання пізнавального завдання аналітичного характеру.

Списати, розкриваючи дужки. Виділити закінчення та визначити відмінок іменників.

Перевіряти (диктант, задача). Перевірка (диктант, задача). Зустрічати (актор, герой). Зустріч з (актор, герой). Дякувати (брат, товариш). Порадити (батько, сестра).V. Систематизація й узагальнення знань

1. Творча робота.

Утворити словосполучення, добираючи до дієслів іменники, які відповідали б на подані в дужках питання.

Повідомити (кого? про що?); грати (з ким? у що?); кошти (що? чим? де?); вантажити (що? на що?); відштовхуватися (чим? від чого?); молотити (що? де?)

2. Самостійна робота.

Виконання вправи 150 підручника (С. 88).VI. Підсумок уроку

1) Скільки відмінків є в українській і сучасній російській мовах?

2) Чому кожний відмінок має два питання?

3) Чим виступають в реченні іменники в кличному відмінку? Наведіть приклади.

4) Усно провідміняйте слова край, країна.

VII. Домашнє завдання

Підручник С. 91, вивчити правила, вправа 151.Тема. Поділ іменників на відміни

Мета: повторити й поглибити знання учнів про іменник як частину мови, сприяти зміцненню навичок визначення відмін іменників, їх виділення та розрізнення у реченнях і текстах; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити іменники в текстах, визначати їх роль у реченнях; розвивати творчі вміння використовувати іменники у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати дбайливе ставлення, любов і повагу до тваринного і рослинного світу.

Обладнання: підручники, таблиці, схеми.

Внутрішньопредметні зв’язки:

— лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів на позначення

осіб, предметів, явищ; прислів’їв, крилатих висловів;— культура мовлення і стилістика: використання в мовленні іменників-синонімів, омонімів.

Міжпредметні зв’язки: природа рідного краю, географія, література.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Мотивація навчання школярів

1.1. Організаційний момент

1.2. Оголошення теми і мети уроку

II. Актуалізація опорних знань учнів

2.1. Перевірка домашнього завдання

2.2. Творчий словниковий диктант «Шарада»

Розгадати шаради. У рядок, через кому, записати слова-відгадки.
Хлібний дар я, безперечно,

Він — відсутність суперечки.

Як додать обидва слова,

Назва міста вам готова.

(Житомир)

Щоб сказати досить влучно,

Я — сосновий ліс дрімучий.

Як займенник сам додати,

Буду містом називатись.

(Самбір)
Ну, скажіть-но, молодці,

Скільки пальців на руці?

А прийменник при додайте,

Назву річки тоді майте. (Прип’ять)

Невеличким лісом звуся,

Чорним птахом в нім озвуся.

Як нас разом поєднати,

То містечко будем мати. (Гайворон)Наказовий спосіб маю

Дієслово я — гуляю.

Поєднаюсь як із ланом —

Містом я Махна враз стану.

(Гуляйполе)


Всі ми дружна є сім’я,

Станем в коло ти і я,

А як ти на ми змінити,

Можна в місті опинитись.

(Коломия)Слово день у множині

І прийменник про при нім,

Якщо разом їх з’єднати,

Будем в річці ми купатись.

(Дніпро)
В цім куточку дуже любо,

Добрі тут живуть в нім люди.

Як поставить огорожу,

Місто ми узнати можем.

(Люботин)


Я числівник, як годиться,

Два нулі і одиниця.

Безліч лиць додать до них —

Буду містом головним.

(Столиця)
Провідміняти слова за відмінками і визначити закінчення.

I варіант: столиця, Житомир.

II варіант: Коломия, Гуляйполе.

3. Коментоване письмо.

Записати, розкриваючи дужки. Визначити відмінки іменників.

Над (ставок) стоїть плакуча (верба). Схилила свої зелені (віти) і дивиться у (вода). Біля самого (стовбур) помостила маленька (пташка) (гніздечко). Прокидається вона рано-вранці. Як вилітає зі свого (гніздечко), зелені (віти) тремтять. Цікаво спостерігати за (пташки).III. Сприйняття й усвідомлення учнями нового матеріалу

1. Відтворення теоретичних відомостей, застосування яких буде потрібним на уроці.

1) Розглянути таблицю в підручнику С. 90 і дати відповіді на запитання:

— За якою ознакою іменники діляться на відміни?

— До яких відмін належать іменники жіночого і середнього роду?

— Чому при поділі іменників на відміни враховується рід слова та його закінчення?

— Яку властивість мають іменники IV відміни?

— За якими ознаками визначаються групи іменників I і II відмін? Наведіть приклади.

2) Колективне опрацювання теоретичного матеріалу за підручником С. 92.

Дати відповіді на запитання:

— Скільки існує відмін іменників?

— Які іменники належать до I відміни? До II? До III? До IV?

— До якої відміни належать незмінювані іменники та іменники, що вживаються тільки в множині?

— На які групи поділяються іменники I та II відмін?

— Які іменники належать до мішаної групи? Наведіть приклади.

— Які іменники належать до твердої і м’якої груп? Наведіть приклади.

2. Колективна робота з текстом.

Прочитайте текст. Визначте тему й основну думку. До якого стилю належить цей текст?

ЧИ СЛІД ТРИМАТИ ВДОМА ДИКИХ ТВАРИН?

Здавна люди приручили диких тварин й живуть з ними поруч. Тварини вдома виконують найрізноманітніші функції. Хтось тримає їх для роботи в господарстві, для когось це захоплення чи просто розвага, а для когось тварина — це справжній друг. Особисто я б не тримала вдома дику тварину, бо це велика відповідальність. Але я не засуджую тих людей, які це роблять. Єдине, що обурює мене,— це те, що інколи люди, позбавляються її. Цим вони дуже відрізняються від звірів, бо звірі ніколи не зраджують своїх господарів, вони — вірні істоти. Я вважаю, що тримати вдома дику тварину чи ні — це особиста справа. Але кожен повинен добре подумати, перш ніж зробити такий відповідальний крок.

1) Скласти план тексту.

2) Виписати іменники й розподілити їх у стовпчики за відмінами.

3) Зробити синтаксичний розбір другого речення. Визначити в іменниках рід, число і відмінок.

IV. Усвідомлення здобутих знань, удосконалення загальнопізнавальних умінь з теми

1. Робота за підручником.

Виконання вправи 153 (С. 89).

2. Дослідження-пошук.

Прослухати. Визначити, в якому відмінку стоять іменники. Поставити їх у формі родового і орудного відмінків однини. Записати. Виділити закінчення.

Вітчизна, сестра, ріка, гора, Сава, лінія, зоря, сім’я, вулиця, праця, оселя, площа, листоноша, миша, задача, ноша, вдача, каша, діжа, груша, мелодія, рілля, круча, станція.

Визначити, до якої відміни належать ці іменники.

3. Творча робота.

Виконання вправи 154 за підручником (С. 89—90).

V. Систематизація й узагальнення знань

1. Творча робота.

а) Написати твір-мініатюру на тему «Моя улюблена пора року» або «Якою я побачила осінь сьогодні на прогулянці?»

б) Підкреслити іменники. Визначити їх відмінок, рід і число.VI. Підсумок уроку

— Скільки відмін іменників існує в українській мові?

— Які іменники належать до III відміни? Наведіть приклади.

— Як визначити відміну іменників ягня і ягнятко?

Гра «Ланцюжок»

Назви по черзі іменники. I ряд називає іменники I відміни, II ряд — II відміни, III ряд — III відміни, а потім ланцюжком назвати іменники IV відміни.VII. Домашнє завдання

Повторити вивчене про іменники, виконати вправу 156 (С. 91)

ДОДАТКИЛінгвістична гра «Подумай, відгадай»

Відгадайте загадки. Якщо правильно впишете в горизонтальні рядки відгадки, то у вертикальному рядку прочитаєте назву частин мови.

123

4
5


6

7

 1. У нашої бабусі сидить кіт у кожусі, проти печі гріється, без води умивається. (Кіт)

 2. Його б’ють, він не плаче,а ще вище скаче. (М’яч)

 3. Нова посудина, а вся в дірках. (Решето)

 4. Два пани оділи одні штани. (Ножиці)

 5. Не їсть не п’є, а стоїть і б’є. (Годинник)

 6. Біле поле, чорне насіння, хто його сіє, той розуміє. (Книжка)

 7. За білими березами талалайко плеще. (Язик)Ребуси

Розгадавши ребуси, визначте рід іменників. Якого роду не названо?


безымянный3.bmp
безымянный 2.bmpбезымянный.bmp

Гра «Сховані слова»

Впишіть у клітини відповідні іменники. У виділеному вертикальному рядку прочитаєте їх назву. 1. Вірш Т.Шевченка, який починається словами «Як умру, то поховайте…»(«Заповіт»)

 2. Поема О.Пушкіна («Полтава»)

 3. Розділ науки про мову, що вивчає звуки мовлення. (Фонетика)

 4. Автор вірша «Як добре те, що смерті на боюсь я…» (Стус)

 5. Обласний центр України, розташований на річці Південний Буг. (Вінниця)

 6. Найбільша річка України. (Дніпро)

1
234

5

6

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал