Відділ освіти, молоді та спорту Краснопільської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Освіта КраснопільщиниСторінка5/11
Дата конвертації04.01.2017
Розмір1.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Робота районної ПМПК

Щороку підвищується рівень виявлення дітей з вадами ПФР. Однією з причин цього є перехід до активного виявлення всіх дітей з порушеннями розвитку в регіоні. Актуальним стає так зване раннє втручання, коли діти групи ризику виявляються від народження і вже протягом перших років життя отримують медичну, корекційно-розвиткову допомогу колективу фахівців.

Нині в Україні створено широку мережу постійно діючих регіональних ПМПК, які здійснюють психолого-медико-педагогічне обстеження дітей і підлітків з метою виявлення особливостей їх розвитку, встановлення діагнозу, визначення адекватних умов навчання, виховання, працевлаштування.

Диференційна діагностика є одним з найактуальніших завдань сучасної психології та дефектології. Встановлення діагнозу – відповідальний етап у системі діагностико-корекційної роботи з дітьми, які мають вади психофізичного розвитку. Кінцевою метою діагностичного вивчення дитини є забезпечення цілеспрямованої корекції її розвитку. Найважливіший показник діагностики – розумовий розвиток дитини. Діагностика відхилень у розумовому розвитку – складний процес, особливо коли йдеться про відмежування таких близьких станів, як низька норма, мовленнєві порушення, затримка психічного розвитку та легка розумова відсталість. Обстеження дитини на ПМПК за допомогою „експрес” та інших методик забезпечує комплексне, всебічне вивчення дитини, виявлення порушень та їх структури, розкриття можливостей розвитку, що принципово важливо для передбачення темпу навчання в умовах корекційної роботи.

Індивідуальною формою навчання в 2012-2013 навчальному році було охоплено 19 учнів, 15 – це діти, яким організоване навчання відповідно до довідки обласної ПМПК і 4 – відповідно до довідки Краснопільської ЛКК.

В цьому році районною психолого-медико-педагогічною консультацією проведено 10 діагностичних засідань. Консультацією було обстежено 63 дітей: 15 – пройшли повторне обстеження з вадами в інтелектуальному розвитку, 20 – це діти з мовними вадами, 20 – з порушенням поведінки і 8 – з різними проблемними питаннями.

В Краснопільському районі на 01.06.2013 рік налічується 90 дітей-інвалідів, в загальноосвітніх навчальних закладах району навчається 35 чоловік.
Проблеми і питання в роботі з різними категоріями дітей

Останніми десятиліттями у більшості країн Європи, відбуваються докорінні зміни у законодавстві, розумінні та забезпеченні якісної освіти для дітей з особливими освітніми потребами. У 1991 році нашою державою була визнана Конвенція ООН «Про права дитини», посилилася увага до якості й доступності освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Діти з особливими освітніми потребами – поняття, яке широко охоплює всіх учнів, чиї освітні потреби виходять за межі загальної норми. Воно стосується дітей з особливостями психофізичного розвитку, обдарованих дітей та дітей з соціально вразливих груп .

Діти з особливостями психофізичного розвитку – діти, які мають відхилення від нормального фізичного чи психологічного розвитку зумовлені вродженими чи набутими розладами.

Термін «особливі освітні потреби» тісно пов'язаний з поняттям «інклюзивна освіта» як варіативна модель спеціальної освіти .

Інклюзія – процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціальному житті. Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.

Навчання учнів з особливими освітніми потребами накладає додаткові вимоги щодо діяльності вчителів. Оскільки, психофізичні порушення позначаються на загальній активності дитини, завдання освіти полягає в тому, що вони, так само як і звичайні діти, мають повною мірою опанувати основними географічними поняттями. За роки навчання дитина з особливостями психофізичного розвитку має усвідомити та реалізувати своє право на освіту та спеціальну допомогу в її отриманні. Це дасть їй можливість відчувати себе частиною спільноти, яка підтримує її прагнення самореалізуватися, опанувати громадянські та загальнолюдські цінності.

Молода людина, отримавши освіту, має бути добре підготовлена до дорослого життя, і така підготовка передбачає, зокрема, володіння знаннями та вміннями .

Діти з затримкою психічного розвитку (ЗПР) мають труднощі в опануванні знань і незрілість емоційно-вольової сфери. Відсутність концентрації та швидке відволікання уваги призводить до того, що цим дітям складно організувати свою діяльність у великій групі та самостійно виконувати завдання. Крім того, зайва рухливість та емоційно-вольові порушення призводять до того, що такі діти не досягають потрібних результатів у навчанні. Вчителеві необхідно уважно стежити за успішністю цих школярів, перевіряючи після кожного уроку усвідомлення навчального матеріалу .

Кілька порад вчителеві:


 • подавати добре структурований матеріал;

 • посадити дитину ближче до вчителя, щоб постійно підтримувати емоційний і зоровий контакт;

 • змінювати види роботи на уроці, чергуючи дійові, рухливі форми з теоретичними, оскільки рухи стимулюють увагу такої дитини;

 • під час уроку пропонувати дітям записувати певні положення та свої дії, що допоможе використовувати ці записи в подальшому як план дій;

 • перевіряти знання в усній формі.

Поширення практики інклюзивного підходу передбачає такі кроки:

 • узгодження чіткої та цілеспрямованої інклюзивної політики з відповідними фінансовими ресурсами;

 • ефективні зусилля щодо інформування громадськості з метою подолання упереджень і формування позитивних поглядів;

 • здійснення широкої програми орієнтації та підготовки персоналу організації необхідних додаткових спеціальних послуг.

Діти з особливостями психофізичного розвитку мають відхилення від нормального фізичного чи психічного розвитку, зумовлені впровадженими чи набутими розладами. Навчання та виховання цих дітей здійснюється з урахуванням особливостей їхнього розвитку, використання специфічної навчальної роботи , залежно від характеру розладу. Вони, як і всі інші діти, мають певні права, серед яких і право на отримання якісної освіти.


Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Одним із чи не найголовніших освітянських питань є кадрове забезпечення. Адже обличчям освіти є учитель. І які б важливі питання школи не розглядалися, ми розуміємо, що сутнісно освіта відбувається лише на рівні Учитель – Учень.

Навчально-виховний процес у всіх типах закладів забезпечують 565 педагогічних працівників, 434 мають повну вищу освіту, 15- базову вищу, 107 – неповну вищу.

Якість освіти залежить від якості учителів. Серед вчителів району майже 62% мають вищу і першу кваліфікаційну категорію, 1,7% мають педагогічне звання «учитель-методист» , 47% «старший учитель».

Стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної грамотності педагогічних працівників, росту їх професійної компетентності, сприяє атестація педагогічних працівників. Тому на оцінку роботи педагога, його результативність була спрямована робота атестаційних комісій усіх рівнів. У 2012-2013 навчальному році атестовано 46 педагогічних працівників ЗНЗ, або 11,9 %.

Атестація показала позитивну динаміку у професійному зростанні учителів , бо за наслідками атестації випадків знижень категорій не було, а підвищили свої наявні категорії 61,4 % від атестованих.

У цьому навчальному році пройшли курси підвищення кваліфікації 131 педагогічний працівник. У зв’язку зі своєю економністю серед форм навчання переважала дистанційна форма (49%), далі – очно-дистанційна та очна форма навчання.

Здійснюється актуалізація системи підвищення кваліфікації. При плануванні курсів підвищення кваліфікації враховуються зміни в Державних стандартах освіти та навчальних програмах. Про це свідчить той факт, що протягом липня-серпня місяця 2013 року за додатковим замовленням пройдуть навчання на експрес-курсах учителі початкових класів та вчителі інформатики, які будуть викладати інформатику в 2 класі; вчителі фізичної культури, які будуть викладати урок з футболу, плавання та здоров’язберігаючих курсів.

Прихід молодого спеціаліста в район завжди асоціюється з омолодженням педагогічного колективу. Бо протягом останніх років спостерігається тенденція до їх старіння. Свідченням цього є той факт, що 62, 3 % вчителів мають стаж педагогічної роботи більше 20 років, а кожен 12 педагог у школі району – пенсіонер.

Зачасту робота пенсіонера викликана не лише його бажанням працювати, а і виробничою необхідністю, коли немає ким замінити вчителя-пенсіонера. Тому велике спасибі тим пенсіонерам, хто розуміє це.

Забезпечення навчальних закладів кваліфікованими кадрами є одним з основних завдань в роботі відділу, яке успішно вирішується.

Але в цьому є невелика проблема.

В останні роки формування банку вакансій здійснюється у січні-лютому, а розподіли молодих спеціалістів – у квітні місяці. На цей час відома лише частина вакансій, яка планово і заповнюється. Але основна частина вакансій з’являється влітку, заповнити які за рахунок випускників вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації стає вже значно складніше. Тому є прохання до педагогічних працівників, які звільняються, врахувати цю обставину і наперед попереджати своїх керівників .

За свою працю заохочувальними відомчими відзнаками Міністерства освіти і науки України ІІІ ступеня нагрудними знаками «Василь Сухомлинський» та «А.С.Макаренко» відзначено 2 працівники. Нагрудним знаком «Відмінник освіти України» нагороджено 53педагогічні працівники, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України – 80 чоловік, або 11,9 %, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України – 1 педагогічний працівник.

Подією для освітян району є те, що за результатами роботи у 2012-2013 навчальному році вчитель фізичної культури Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Голота Олександр Васильович занесений на обласну Дошку Пошани «Педагогічна гордість Сумщини».

Інформаційно-комунікаційні технології

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в світі визначив перехід від індустріального до інформаційного суспільства, яке суттєво впливає на спосіб життя людей, їх освіту, роботу. Місце України у світовій спільноті залежить від рівня інформаційної культури. Провідна роль у формуванні в української молоді знань та навичок із володіння цифровими технологіями належить школі, яка повинна давати учням не лише певний обсяг знань, а й навчити їх вмінню вчитися та поновлювати свої знання протягом життя.

Сучасний темп розвитку суспільства надзвичайно високий. Щоб встигати за змінами, людина повинна переробляти величезну кількість інформації, яка надходить з усіх точок земної кулі. Тому інформаційні технології мають сьогодні пріоритетне значення в усіх сферах діяльності й визначають розвиток суспільства завтрашнього дня.

У галузі освіти ці технології знаходять застосування в багатьох напрямках діяльності, зокрема, оновлюється зміст освіти, започатковується дистанційне навчання, впроваджуються нові форми спілкування: електронна пошта, WEB та відео конференції, участь у роботі Інтернет – форумів та ін. А це все потребує вищого рівня і якості підготовки учнів у школі.

Беззаперечно, що комп’ютерні технології сприяють активізації навчальної діяльності учнів. Саме завдяки мультимедійним технологіям відкриваються нові можливості для творчості та розвитку дітей. Комп’ютери дозволяють індивідуалізувати навчання не тільки за темпом вивчення матеріалу, але й за логікою та типом його сприйняття. Вони багатократно підвищують швидкість та точність збору й обробки інформації, дозволяють вести корекцію, є потужним інструментом. За комп’ютерами – майбутнє у пошуку необхідної інформації. Можливості комп’ютерних і мережених технологій активізують уяву. Тому впровадження цих засобів у сучасний навчальний процес є абсолютно природним явищем.

Станом на 1червня 2013 року основні показники виконання державної та регіональних програм комп’ютеризації в галузі освіти такі: комп’ютерний парк освітніх закладів району налічує 284 ПК.

Для підтримки учбового процесу в ЗНЗ використовується 259 персональних комп’ютерів, для адміністративно-управлінської, науково-методичної діяльності – 25.

На кінець 2012 року показник кількості учнів на один ПК становить 9,2 (з урахуванням комп’ютерів в управлінській діяльності).

Доступ до мережі Інтернет мають 22 загальноосвітніх навчальних заклади (у 2012 році підключений Краснопільський НВК), позашкільний заклад та відділ освіти. 7 навчальних закладів району мають мультимедійні комплекси, ще 2 – мультимедійне обладнання.

Згідно з «Державною цільовою програмою впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року» у 2012-2013 навчальному році 63 вчителів опанували курс «Учителі в онлайні».

Тому ще 63 педагоги підвищили інформативно-комунікативну компетентність, сформували в собі уміння та навички використання сучасних інтернет-технологій у процесі викладання, зокрема дистанційного, а також для контролю знань, вирішення завдань із виховання, підготовки звітів, підвищення кваліфікації.


Організація харчування школярів

В районі функціонує 26 навчальних закладів. В них навчається 2637 учнів.

На базі 22 шкільних їдалень організоване гаряче харчування для учнів. Учні Краснопільської гімназії харчуються в кафе «Нива» райспоживспілки, учні Наумівської ЗОШ І ступеня отримують їжу, приготовлену в Наумівському ДНЗ. Для учнів Покровської ЗОШ І-ІІ ступенів та Глибнянської ЗОШ І ступеня харчування включає чай, сік, булочки та печиво.

Всього у 2013 року охоплено харчуванням 2410 учнів, що становить 91,3 %, з них гарячим харчуванням охоплено 2176 учнів, або 82,5 % .

Безкоштовно харчуються учні початкових класів – 943 чол, діти-сироти та діти, позбавлені батьківської опіки – 66 чол, діти з малозабезпечених сімей – 54 чол. Харчування учнів 5-11 класів здійснюється за кошти батьків.

З метою здешевлення продуктів харчування та покращення якості харчування, навчальні заклади організували заготівлю овочевої продукції від батьків та вирощену власними силами. Овочевою продукцією навчальні заклади забезпечені на 100%.

Середня вартість харчування учнів по місту складає 4,89 грн та по селу 4,86 грн . Середній показник виконання норм в 2013 році складає 92 %.

Дотримання норм харчування контролюється відділом освіти, молоді та спорту щомісячно. Однак, через недостатнє фінансування не виконуються норми по молоку, сиру кисломолочному, яйцях, вершковому маслу, фруктах, соках.

У 2013 році на харчування школярів виділено 843 тис. гривень бюджетних коштів, це 80 % від потреби.

Питання щодо організації харчування систематично обговорюється на засіданнях ради відділу освіти, нарадах директорів, педагогічних радах навчальних закладів, батьківських зборах тощо.

Оздоровлення та відпочинок школярів

Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.04.2013 №436 «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2013 році», наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 17.05.2013 №435-ОД «Про організацію літнього оздоровлення, відпочинку та зайнятості учнівської та студентської молоді в 2013 році», наказу відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації від 18 травня 2013 року №121 – ОД «Про організацію літнього оздоровлення, відпочинку та зайнятості учнівської молоді у 2013 році», розпорядження голови райдержадміністрації від 24 травня 2013 року № 108 – ОД «Про організацію оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей влітку 2013 року», рішення сесії районної ради від 17 травня 2013 року «Про районну Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2013 рік», у відділі освіти, молоді та спорту та освітянських закладах району розроблені заходи, згідно яких охоплено оздоровленням в оздоровчих таборах закладів освіти району 1656 чол., що становить 70 % від контингенту учнів 1-10 класів.

В ході підготовки таборів проведена ревізія та ремонт холодильного, технологічного та санітарно-побутового обладнання, водогінної, каналізаційної мережі, косметичний ремонт та генеральне прибирання харчоблоків, спортивних майданчиків, ігрового обладнання, укомплектування аптечок, придбано холодильне обладнання на харчоблоки Миропільського НВК, Мезенівського НВК, Осоївського НВК, Ряснянського НВК, Самотоївської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Славгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Угроїдської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Оздоровлено в таборах при закладах освіти: • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування -66;

 • дітей-інвалідів – 29;

 • дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС – 45;

 • дітей із малозабезпечених сімей – 37;

 • дітей із багатодітних сімей – 467;

 • дітей, які перебувають на «Д» обліку – 350;

 • дітей, які перебувають на обліку в кримінальній міліції та внутрішньому обліку – 30;

 • талановитих та обдарованих дітей – 173.

23.05.2013 р. на нараді при голові райдержадміністрації розглядалося питання «Про оздоровлення та відпочинок дітей у 2013 році»;

15.05.2013 р. питання планування оздоровчого періоду розглядалося на нараді керівників шкіл;

25.04.2013 р. відбулася нарада при заступнику голови райдержадміністрації Яремчуку Ю.А. «Про організацію оздоровлення дітей влітку 2012р.»

Відділ освіти, молоді та спорту спільно з райсанепідемстанцією 25.03.2013р. провів інструктивно-методичну нараду для начальників пришкільних таборів з питань підготовки та проведення оздоровлення в пришкільних таборах, таборах праці та відпочинку, в профільних таборах на базі центру дитячої та юнацької творчості і дитячої юнацької спортивної школи.

Всі пришкільні табори, табори праці та відпочинку, профільні табори отримали дозвіл на проведення оздоровлення влітку 2013 р.

Літня оздоровча кампанія в районі стартувала з 27.05.2013р.

Відділ освіти здійснював контроль за організацією відпочинку, зайнятості дітей, які перебувають на обліку у КМСД, виховуються в неблагополучних сім’ях. Є в наявності банк даних учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На проведення оздоровлення дітей виділено 242,1 тис. грн. із місцевого бюджету та залучено близько 45 тис.грн. спонсорських коштів.

Вартість харчування у таборах з денним перебуванням становить в середньому 12,42 грн., норми харчування виконані на 97,5%.

Для дітей було організовано дворазове гаряче харчування: сніданок та обід. Примірне двотижневе меню кожного табору затверджено районною санітарно-епідеміологічною станцією.

Проводилася робота щодо урізноманітнення меню, збалансованості харчування та дотримання добових норм. В меню включалися м’ясні, молочні, рибні страви, овочі, фрукти, кондитерські вироби.

На харчоблоках велася відповідна документація (журнал контролю за якістю продуктів, які швидко псуються, бракеражний журнал сирої та готової продукції, журнал зняття проб готової продукції черговим вихователем).

У таборах були створені безпечні умови перебування дітей. Видані відповідні накази, складені схеми оповіщення та плани евакуації із дотриманням заходів протипожежної безпеки та на випадок надзвичайної ситуації.

Ведуться журнали інструктажів з питань попередження дитячого травматизму. Проводилися інструктажі з техніки безпеки перед екскурсіями, турпоходами. Наявні інструкції з охорони життя і здоров'я дітей, з охорони праці і техніки безпеки працівників, дотримуються заходи протипожежної безпеки та на випадок стихійного лиха; поводження дітей у спортивній залі, кімнатах відпочинку, їдальні, на спортивному майданчику, діють куточки з техніки безпеки, протипожежної безпеки.

Діяльність таборів оздоровлення та відпочинку була спрямована на забезпечення змістовного відпочинку дітей та формуванню розвитку творчої особистості. Значна увага приділялась формуванню здорового способу життя школярів, з великим задоволенням учні брали участь у спортивних змаганнях, екскурсіях, походах. Цікавим і змістовним був відпочинок школярів у більшості шкіл.dscn2237

У таборах проведені оздоровчо-виховні заходи відповідно до визначних дат календаря, працювали гуртки згідно розкладу.

Проведені екскурсії: до Краснопільського краєзнавчого музею, до Краснопільського хлібозаводу, в дитячий парк «Казка» м. Суми, м.Харків, до сільської бібліотеки, до ставка, на луки і т.д., в ході яких учні знайомились з рослинним та тваринним світом, рельєфом, історією рідного краю. img_3992

Щодня проводилися ігри на свіжому повітрі. Територія таборів підтримувалася у належному стані.Забезпечення соціальної підтримки дітей пільгових категорій

За останні п’ять років в Україні визначилася стійка тенденція до щорічного збільшення кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. За даними Державного комітету статистики в Україні налічується близько 100 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із загальної кількості таких дітей, відсоток власне дітей-сиріт незначний (за різними даними від 8 до 10%).http://im4-tub-ua.yandex.net/i?id=94781215-48-72&n=21

Сучасне сирітство, включаючи такі нові його прояви, як дитяча безпритульність, є наслідком недостатньої уваги суспільств до соціальних проблем сімей з дітьми. Невчасне виявлення проблемних сімей, зволікання з вилученням дітей з таких сімей, недостатній контроль суспільства за вихованням дітей у неблагополучних сім’ях – все це призводить до розвитку важко керованої ситуації, за якої діти часто залишаються напризволяще.

У сучасних умовах специфіка і основна спрямованість соціальної політики в питаннях дитинства має полягати насамперед у тому, щоб пом’якшувати для дітей негативні наслідки тих процесів, які проходять у суспільстві, необхідно розвивати нові форми життєдіяльності дітей, створювати нові соціальні інститути, які б забезпечували задоволення їх потреб і реалізацію інтересів дітей, сприяти вирішенню проблем соціального становлення різнобічного виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, є виховання їх у природному соціально-педагогічному середовищі, що спроможне впливати на виховання дитини. Саме в сім’ї формуються світогляд, морально-естетичні ідеали і смаки, норми поведінки, трудові навички, ціннісні орієнтири дитини, тобто усі ті якості, які згодом становитимуть її сутність як особистості.

За даними служби у справах дітей, в загальноосвітніх закладах району у 2013-2014 навчальному році навчались 78 дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, в дошкільних закладах виховувалось 8. В районі створено та успішно функціонують 11 прийомних сімей – в них виховуються 24 дитини та 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому проживає 8 дітей.

На початку 2012-2013 навчального року 72 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали шкільну форму на суму 28800 гривень. Відповідно до наказів загальноосвітніх закладів діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, харчуються безкоштовно.

Під час літніх канікул усі діти даної категорії відпочивають у пришкільних оздоровчих таборах, а до свята Нового року отримують подарунки. У грудні 2012 року 8 дітей, що виховуються в сім’ях опікунів, брали участь у новорічно-різдвяному святі в м. Сумах.

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що навчаються у загальноосвітніх закладах, отримують єдиний квиток, який дає право на безкоштовне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд, безкоштовний проїзд у громадському міському (приміському) транспорті (крім таксі). У 2012 році двадцять два учні отримали єдиний квиток, а у 2013 –7. Ці діти також звільняються від сплати за навчання у спортивних школах, гуртках, студіях при дошкільних, позашкільних і культурно-освітніх закладах незалежно від їх відомчої підпорядкованості.

Дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку незалежно від форми влаштування виплачується одноразова грошова допомога у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. У 2012 році таку допомогу отримали сім сиріт на загальну суму 12010 гривень, а у 2013 році п’ять сиріт на загальну суму – 9050 гривень. У загальноосвітніх закладах району ведеться широка профорієнтаційна робота. Дітям пільгових категорій надається інформація про наявність навчальних закладів різних рівнів акредитації, про умови прийому до них.

Відділ освіти, молоді та спорту, заклади освіти , опікуючись дітьми-сиротами, тісно співпрацюють з різними державними органами влади, управліннями та відділами у справах сім’ї, культури, соціального захисту, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службою у справах дітей, відділом кримінальної міліції, центром зайнятості населення, притулками для дітей та громадськими організаціями (товариства Червоного Хреста, Асоціації молодіжних громадських організацій, благодійними фондами).Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал