Васильченко Ольга Миколаївна діагностика та корекція репродуктивної поведінки особистості навчально-методичне виданняСторінка8/12
Дата конвертації11.01.2017
Розмір2.11 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


1.2.1.2.Стандартизоване інтерв'ю для дослідження репродуктивних установок

(розробка О.С. Каримової)

Карымова Оксана Сергеевна. Социально-психологические особенности репродуктивной установки бесплодных мужчин и женщин: диссертация кандидата психологических наук: 19.00.05 - Оренбург, 2010- 241 е.: ил. РГБ ОД, 6110-19/219

Метою стандартизованого інтерв'ю є дослідження репродуктивних установок як безплідних чоловіків і жінок, так жінок і чоловіків, що мають дітей.

Інтерв'ю складається з 4 блоків:

1) ставлення до дитини й факту її народження (афективний компонент установки);

2) знання про дитину та про факт її народження (когнітивний компонент установки);

3) поведінка з дитиною після її народження (конативний компонент установки);

4) дитина, Я й інші.

Процедура розробки інтерв'ю. О.С. Каримовою був складений перелік питань (50), спрямований на вивчення репродуктивної установки. За допомогою експертної оцінки кожне питання було оцінено й співвіднесене з певним блоком. У результаті в кожному блоці залишилося по 7-10 питань, які дозволяють виявити особливості репродуктивної установки респондента.

Блок 1 спрямований на виявлення: • ставлення до дитини;

 • емоцій і почуттів, які викликає дитина (факт її народження);

 • оцінки дитини (факту її народження).

Респондента просили розповісти про дітей (своїх або знайомих), які почуття викликають перехожі з дітьми, діти в громадських місцях (у друзів і т.д.), у чому сенс життя, розповісти про народження власних дітей (або дати оцінку, на що це може бути схоже); розказати про своє ставлення до абортів.

Блок 2 виявляє: • знання про дитину (факт її народження);

 • думки, ідеї пов'язані з дитиною (фактом її народження);

 • розуміння дитини.

Питання спрямовані на знання особливостей дитячого розвитку, виховання хлопчиків, дівчаток, на розуміння дитячих прохань, капризів, неправди.

Блок 3 дозволяє виявити: • готовність до народження, взаємодії з дитиною;

 • особливості поведінки з дитиною.

Питання дозволяють з'ясувати як респондент поводиться з дітьми, особливості взаємодії, наявність прагнення спілкуватися з дитиною. Позицію респондента до жінок, що відмовляються від дітей.

Блок 4 виявляє: • особистісні особливості;

 • взаємини із дружиною (чоловіком);

 • кар'єра й дитина.

Респондентів просили розповісти про себе, оцінити себе, описати свош(ю) дружина (чоловіка), уявлення про свою родину, про свою роль у родині. Визначити місце роботи у своєму житті.

Проведення дослідження.

Перед початком дослідження інтерв'юер проводить бесіду для установки довірчих стосунків з респондентом.

Відповіді респондента фіксуються на заздалегідь приготовлених бланках

У процесі аналізу результатів виділяються по кожному блоку базові значеннєві категорії й підраховується їхня кількість (частота).Таблиця 1.14.

Бланк для фіксації відповідейБлок

Смысловые категории

Відповіді

Блок 1

Аффективний компонент

Ребенок для меня
Смысл жизни
Рождение ребенка можно сравнить
Мои чувства к ребенку
С детьми чувствую себя
Опасаюсь, что рождение ребенка
Аборт для меня
Блок 2

Когнитивний компонент

Я понимаю, что рождение ребенка
Я знаю, что ребенок
Детей в семье должно быть
Женщины, отказывающиеся от детей
Дети нуждаются в
Я хочу ребенка потому, что
Идеальный родитель
Блок 3

Конативний компонент

Ради ребенка, я готова отказаться
Игры детей
Если в компании, есть дети
Дети дают
Никогда не откажусь ради ребенка
Незапланированная беременность
Блок 4

Я, ребенок и другие

Ребенок и карьера
Мой супруг.
Моя семья
Я женщина
Приемные дети1.2.1.3. Анкета «Моя сім'я» Г.В. АкоповаАкопов Г.В. Социальная психология образования. - М: Флинта, 2000. - 296 с.

Для дослідження структури батьківських виховних установок може бути використана анкета Г.В. Акопова «Моя сім'я», побудована за принципом проекції. Особливістю проективних процедур є те, що стимулююча ситуація набуває сенсу не в силу її об'єктивного змісту, але із причин, пов'язаним із суб'єктивними нахилами й потягами респондента, тобто внаслідок суб'єктивованого, особистісного значення, що приписується ситуації респондентом. Респондент немов би проектує свої властивості в ситуацію. І Анкета «Моя сім'я» є за формою методикою незакінчених речень. Містить дві серії незавершених речень, по 10 у кожній. Кожна із серій структурується в шість блоків суджень:

- у першому блоці визначаються бажані (небажані) форми поведінки дітей батьківська індивідуально-психологічна інтенція "Я хочу, щоб мій син/дочка/...");


 • у другому - цільові настанови в їхній соціально-психологічній інтенції ("Для мене, важливо, щоб син/дочка/...");

 • у третьому, - емоційно значимі сфери взаємин дітей і батьків ("Я розстроєний (радий), коли син/дочка/...);

 • у четвертому - відтворюється реакція батьків на ситуації утруднень в дітей ("Якщо моєму синові буде важко, то я...");

 • у п'ятому - моделюються ситуації незгоди дітей і виявляються відповідні форми зустрічної активності батьків ("Якщо мій син буде не згодний із мною, то

я...);

 • у шостому блоці - моделюється реакція батьків на поведінку дітей, яка ними не схвалюється (Коли син/дочка/ зробить щось не так, то я...").

Таким чином, у вербальній проекції батьківських установок утримується всі три компоненти атитюду.

Аналіз експериментального матеріалу проводиться як по змісту висловлень, так і за їх обсягом.

Класифікація схожих за змістом відповідей дозволяє визначити для кожного із шести блоків суджень його емпіричну структуру.

Відмінності між групами респондентів, а також відмінності у середині груп, пов'язані зі статтю дитини доцільно встановлювати за допомогою багатофункціонального критерію кутового перетворення Фішера.Проведення дослідження 4

Інструкція для респондентів: Прочитайте запропоновані незавершені речення, представте, що ви їх висловлюєте про свою(їх) сина чи дочку (для респондентів, які не мають дітей про свою(їх) сина чи дочку).

Таблиця 1.15.

Анкета «Моя сім'я»
СынДочь

1

Я бы хотел, чтобы мой сын...

1

Я бы хотел, чтобы моя дочь...

2

Я не хотел бы, чтобы мой сын...

2

Я не хотел бы, чтобы моя дочь...

3

Пожалуй, мне было бы приятно, если бы мой сын...

3

Пожалуй, мне было бы приятно, если бы моя дочь-

4

Скорей всего, если мне будет трудно, то мой сын...

4

Скорей всего, если мне будет трудно, то моя дочь...

5

Думаю, что для меня будет важно, чтобы сын...

5

Думаю, для меня будет важно, чтобы дочь...

6

Если сын будет не согласен со мной, то я...

6

Если дочь будет не согласна со мной, то я...

7

Когда сыну будет трудно, то я...

7

Когда дочери будет трудно, то я...

8

Я расстроюсь, если сын...

8

Я расстроюсь, если дочь...

9

Когда сын будет расстроен, то я...

9

Когда дочь будет расстроена, то я

10

Если сын сделает что-то не так...

10

Если дочь сделает что-то не так


1.2.1.4.Психологічна готовність до пологів (розробка О.А. Касьянової)

Касьянова Ольга Анатольевна. Социально-психологические факторы подготовки женщин к беременности, родам и материнству: Дис. канд. психол. наук: 19.00.05: Ярославль, 2005. - 229 с.

Тест був створений О.А. Касьяновою спеціально для вагітних жінок з метою виявлення ступеню психологічної готовності до пологів. Незакінчених речення є стимульним матеріалом для жінки. Після обробки речення стають матеріалом для оцінки психологом внутрішніх установок на себе (особистісні), на дитину, на вагітність, на пологи. Кількісне співвідношення установок, залежить від спонтанного вибору жінкою співзвучних їй темі дозволяє з'ясувати особливості спрямованості вагітної жінки, готовність або неготовність на поведінковому рівні реалізувати материнські програми.

Проведення дослідження

Інструкція для респондентів: "Прочитайте запропоновані незавершені речення. Продовжить речення. Запишіть перше, що спадає на думку.Таблиця 1.16.

Беременность - это...
Я спокойна и расслаблена, мой ребёнок чувствует...
Я предоставляю природе управлять...
Я дышу полно, свободно и позволяю...
Я достаточно...
Я всё могу превратить в...
У меня хватит сил, чтобы...
Я готова открыться моим чувствам...'
Для меня безопасно иметь...
Моё тело...
По мере созревания нашего ребёнка...
Моя любовь...
Схватки-это...
Дыхание и сильное чувство любви могут...
Я могу получать наиболее радостные переживания родов, когда...
Я спокойна и расслаблена, если...
Ребёнок, естественно, делает только то, что...
Его головка плавно опускается вниз и я ... .потому что...
Моя матка сокращается сама, потому что...
Она легко и свободно раскрывается, так как...Ребёнок и я делаем всё замечательно, ведь мы знаем, что...
Моё влагалище растягивается легко и свободно, потому что ...поэтому...
Накапливает силу и энергию...
Все мои органы здоровеют и крепнут, так как...
Абсолютно легко и ритмично работает...
Каждая схватка будет приближать...
Я могу ускорять и замедлять дыхание...
Я знаю, что моему малышу...
Моё спокойствие и уверенность...
И с каждым днём я становлюсь...
Я продолжаю здороветь и крепнуть сквозь...
Я прекрасно помню...
И я твёрдо знаю, что получу в родах...
Это будет чудесный...
И я очень горда тем, что...
Каждый прожитый мною день...
Во время схваток следует...
Там, где царит гармония...
Наградой матери за её труд...
Выплёскивание эмоций после рождения малыша,..
Соматические или физиологические изменения могут оказаться непосредственным результатом психологических состояний, следовательно, ощущения в матке зависят от...
Характер родов зависит от...
Полное расслабление ног, рук, лица...
С каждой схваткой родовой канал...
Естественное открытие матки более...
Полезно применять задержку...
Во время первого периода родов дышится...
Если женщина спокойна, то...

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал