Васильченко Ольга Миколаївна діагностика та корекція репродуктивної поведінки особистості навчально-методичне виданняСторінка6/12
Дата конвертації11.01.2017
Розмір2.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Текст опитувальника

Інструкція. Будь ласка, уважно прочитайте кожне судження і визначте своє ставлення до нього. У відповідній графі поставте галочку.Суждение

Вариант ответа

Полностью не согласен

Скорее не согласен, чем согласен

Не уверен

Скорее согласен, чем не согласен

Полностью согласен

1

Большинство маленьких детей мне симпатичны
2

Я обычно ласков с детьми
3

Я очень люблю детей
4

Игры детей меня раздражают
5

Стараюсь избегать компании с детьми
6

Общение с детьми вызывает во мне душевный подъем
7

Я умею заботиться о детях, малышах
8

Я всегда присоединяюсь к детским играм
9

Я всегда понимаю причину капризов ребенка
10

Воспитание девочек отличается от воспитания мальчиков
11

Я всегда пойму, когда ребенок лжет
12

Невозможно быть хорошим родителем и успешным профессионалом одновременно

-

13

При невозможности иметь своего ребенка, я усыновлю из детского дома
14

При незапланированной беременности буду делать аборт
15

С рождением ребенка связываю больше проблемы, нежели радость
16

Рождение ребенка -самый важный и светлый момент в жизни любого человека
17

С рождением ребенка семья становится крепче
18

Ребенок обязан заботиться о своих родителях всю. жизнь
19

Для меня главное, чтобы мой ребенок нашел свою дорогу в жизни
20

Я буду рисковать своим здоровьем для рождения ребенка
21

У ребенка всегда должен быть отец
22

Ради ребенка необходимо сохранить семью
23

Большое количество разводов связано с рождением ребенка
24

Я готов(а) отказаться от работы для рождения и воспитания ребенка

1.1.7. Опитувальник «Шкала оцінки сімейної адаптації й згуртованості - FACES-ІІ» (D.H. Olson, J. Portlier, Y. Lavee 1985) в адаптації Н.Ф. Михайлове!, 1998

Н.Ф. Михайлова Систематическое исследование индивидуального и семейного стресса и копинга у членов семей здоровых лиц (В связи с задачами психодиагностики, психогигиены и психопрофилактики): Дис. канд. психол. наук: 19.00.04: СПб., 1998. - 192 с.

http://www.dp5.su/index.php/2011-08-15-06-05-48/91163-shkala-semejnqj- adaptacii-i-splochennosti

Концептуальну основу цього опитувальника становлять два феномени сімейної поведінки: згуртованість (солідарність, консолідація) і адаптація (пристосовність).

Сімейна згуртованість характеризує ступінь сепаратності (далекості) членів родини один від одного або, навпаки, зв'язаності з нею й передбачає, насамперед, емоційний зв'язок (прихильність).

Сімейна адаптація оцінюється, як здатність сімейної системи змінювати, пристосовувати свою силову (владну) структуру, рольові стосунки, норми й правила у відповідь на нові ситуації і стресові події.

У рамках моделі, що лежить в основі опитувальника виділяють 4 рівні сімейної згуртованості в межах від дуже низького до дуже високого: роз'єднаний, розділений, зв'язаний і зчеплений.

Аналогічно виділяються 4 рівні сімейної адаптації від дуже низького до дуже високого: ригідний, структурований, гнучкий, хаотичний.

За допомогою комбінування 4 рівнів згуртованості й 4 рівнів адаптації ідентифікуються 16 різних типів сімейних систем. 4 з яких є помірними по обох рівнях і називаються збалансованими, 4 - екстремальними, або незбалансованими, тому що мають крайні показники по обох рівнях. Вісім інших типів є середніми (середньо збалансованими), тому що один з параметрів є екстремальним, а інший - збалансований.

Опитувальник сконструйований таким чином, що дозволяє проаналізувати, як члени сім'ї сприймають її і якою б вони хотіли її бачити. Розбіжність між сприйняттям і ідеалом визначає ступінь задоволеності існуючою сімейною системою.

Методика складається зі списку твердження (N=20). Завдання респондента полягає в тому, щоб оцінити кожне твердження за частотою прояву по п'ятибальній шкалі.

1.1.8. Аналіз сімейних взаємин (АСВ) Б.Г. Ейдеміллєра, В.В. Юстіцкіс

Эйдемиллер Э.Г. Методы семейной диагностики и психотерапии. Методическое пособие / Серия: «Психодиагностика: педагогу, врачу, психологу» (Вып. 1). Под общей редакцией д.м.н; проф. Л.И. Вассермана. - М.: "Фолиум", 1996. - 48 с.

Эйдемиллер Э.Г., Добряков КВ., Никольская КМ. Семейный диагноз и семейная психотерапия. - СПб.: Речь, 2003. - 336 с.

Олифирович Н.И., Зинкевич-Куземкина Т.А., Велента Т.Ф. Психология семейных кризисов. - СПб.: Речь, 2006.

http://www.diagnostika.spb.ru/asv_l_2.html

http://testoteka.narod.ru/dro/1/07.html

Опитувальник «Аналіз сімейних взаємин» (АСВ) дозволяє визначити, як батьки виховують дитину. Для цього вимірюються показники за 11 шкалами: гіперпротекція, гіпопротекція, потурання, ігнорування потреб дитини, надмірність вимог-обов'язків, недостатність вимог-обов'язків, надмірність вимог- заборон, недостатність вимог-заборон, строгість санкцій (покарань) за порушення вимог дитиною, мінімальність санкцій, нестійкість стилю виховання.

Додатково можна одержати відповідь на питання: чому саме діагностується такий стиль виховання. Для цього вимірюються показники 9 шкал, які діагностують проблеми батьків, які вони намагаються вирішувати за рахунок дитини: розширення сфери батьківських почуттів, переважання в підлітку дитячих якостей, виховна непевність батька, фобія втрати дитини, нерозвиненість батьківських почуттів, проекція на дитину (підлітка) власних небажаних якостей, винесення конфлікту між подружжям у сферу виховання, перевага чоловічих якостей, перевага жіночих якостей.

Існує додаткова двадцять перша шкала побудована A.JI. Ліхтарниковим, яка вимірює асоціальність стосунків у сім'ї. Високі значення за шкалою асоціальних стосунків одержують конфліктні сім'ї, де немає взаєморозуміння між батьками або (і) між батьками й дитиною, батьки не знають, чим дитина зайнята й не довіряють їй, іноді непередбачене карають, маніпулюють ним


1.1.9. Опитувальник «Тест ставлень вагітних» І.В. Добряков

Эйдемиллер Э.Г., Добряков К.В., Никольская КМ. Семейный диагноз и семейная психотерапия. Учебное пособие для врачей и психологов - СПб.:Речь, 2006. - С. 110-119.

http://rudocs.exdat.com/docs/index-48471.html

Вербальний тест, що складається з п'яти тверджень, представлених в 3-х блоках - А. Ставлення жінки до себе вагітної; Б. Ставлення жінки в системі "мати-дитя", В. Ставлення вагітної жінки до стосунків з навколишніми. Усередині кожного блоку твердження, що відбивають п'ять різних типів ПКГД. Згідно І.В. Добрякова, тест дозволяє виявити психологічний компонент типу гестаціонної домінанти вагітної жінки: оптимальний, гіпогестогнозичний, ейфоричний, тривожний, депресивний. Психологічний компонент гестаціонної домінанти (ПКГД) є сукупність механізмів психічної саморегуляції, що включаються в жінки при виникненні вагітності. Спрямовані на збереження гестації (вагітності) і створення умов для розвитку майбутньої дитини, включають ставлення жінки до своєї вагітності, її поведінкові стереотипи тощо.

Визначення типу ПКГД може істотно допомогти розібратися в ситуації, при якій виношується дитина, зрозуміти, як складаються відносини в сім'ї. Завданням психотерапевта, що працює з родиною, яка очікує дитини, є формування оптимального типу ПКГД.


1.1.10. Визначення узгодженості сімейних цінностей і рольових установок (очікувань) у сімейній парі (РОП) А.Н. Волкової

Волкова А.Н. Методические приемы диагностики супружеских затруднений//Вопросы психологии. -1985. —№5 — С. 110-116.

Волкова А.Н. Практикум по экспериментальной и прикладной психологии /А.Н. Волкова. -Л., 1990.

http://brunner.kgu.edu.ua/index.php/psy-metodiks/20/198-volkova

Методика «РОП» дозволяє визначити:


  1. Уявлення чоловіка й жінки про значущість в сімейному житті сексуальних відносин, особистісної спільності чоловіка й дружини, батьківських обов'язків, професійних інтересів кожного із члена подружжя, господарсько-побутового обслуговування, моральної й емоційної підтримки, зовнішньої привабливості партнерів. Ці показники, відбиваючи основні функції сім'ї, входять до шкали сімейних цінностей (ШСЦ).

  2. Уявлення чоловіка й жінки про бажаний розподіл ролей між дружиною при реалізації сімейних функцій, об'єднані шкалою рольових очікувань і домагань (ШРОП).

РАч - рольова адекватність чоловіка

РАд - рольова адекватність дружини

Дч и Дц - оцінка рольових домагань чоловіка і дружини відповідно

Оч и Од - оцінка рольових очікувань чоловіка і дружини відповідно

Опитувальник представлений у двох формах (чоловіча і жіноча), містить 36 питань-тверджень. Результати зводяться до семи основних шкал:


 • шкала значимості сексуальних стосунків у шлюбі;

 • шкала, що відбиває установку чоловіка (дружини) на ідентифікацію зі шлюбним партнером: очікування спільності інтересів, потреб, ціннісних орієнтації, способів проведення вільного часу;

 • шкала, що вимірює установку на реалізацію господарсько-побутових функцій сім'ї (ця шкала, як і наступні, має два підшкали "рольові очікування" та "рольові домагання);

 • шкала, що дозволяє судити про ставлення чоловіка або жінки до батьківських обов'язків;

 • шкала, що відбиває установку чоловіка (жінки) на значимість зовнішньої соціальної активності (професійної, суспільної) для стабільності шлюбно- сімейних відносин;

 • шкала, що відбиває установку чоловіка (жінки) на значимість емоційно- психотерапевтичної функції шлюбу;

 • шкала, що відбиває установку чоловіка (жінки) на значимість

зовнішнього вигляду, його відповідності стандартам сучасної моди.
1.1.11. Тест-опитувальник вдоволеності шлюбом (ОУБ) В.В.Століна

Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. - Спб: Питер, 544 с. - (Мастера психологии)

Психологические тесты: В 2 тт. / под ред. А.А. Карелина: В 2т. - М.: 2001.-Т.2.-С.173-179.

Столин В. В. и др. Опросник удовлетворенности браком // Вестник Московского университета - Психология -1984.-№ 2.

http://brunner.kgu.edu.ua/index.php/psy-metodiks/20/285-oub

Опитувальник задоволеності шлюбом, розроблений В.В. Сталіним, T.JI. Романовою, Г.П. Бутенко, призначений для експрес-діагностики ступеня задоволеності-незадоволеності шлюбом, а також ступеня узгодження- неузгодженості задоволеності шлюбом у тієї або іншої соціальної групи. Опитувальник є одномірною шкалою, що складається з 24 тверджень, які відносяться до різних сфер: сприйняття себе й партнера, думки, оцінки, установки тощо.
1.1.12. Опитувальник «Визначення особливостей розподілу ролей у сім'ї»
(Ю.Е. Альошина, Л.Я. Гозман, К.М. Дубовська)


Андреева Т.В. Психология современной семьи. - СПб.: Речь, 2006. - С.427-431.

http://brunner.kgu.edu.ua/index.php/psy-metodiks/20/287-famili-role

Методика призначена для діагностики особливостей розподілу ролей у сім'ї між подружжям. Вимірюються показники за сьома шкалами:


  1. Виховання дітей

  2. Емоційний клімат у сім'ї ("психотерапевтична" функція)

  3. Матеріальне забезпечення сім'ї

  4. Організація розваг

  5. Роль "хазяїна", "господарки"

  6. Сексуальний партнер

  7. Організація сімейної субкультури


1.1.13. Вивчення батьківських установок (parental attitude research instrument PARI)

Методика PARI (E.C. Шефер, P.К. Белл; адаптация Т.В. Нещерет) / Психологические тесты./Ред. А.А. Карелин - М„ 2001, Т.2. — С. 130-143.

Большая энциклопедия психологических тестов / Ред. А.А. Карелин. — М.:Эксмо, 2007.— С.298-305.

Ежова Н.Н. рабочая книга практического психолога (Психологический практикум) /Н.Н. Ежова.- Изд. 4-е, - Ростов н/Д: Феникс, 2006

http://brumier.kgu.edu.ua/index.php/psy-metodiks/20/356-pari

Методика PARI (parental attitude research instrument - методика вивчення батьківських установок) призначена для вивчення ставлення батьків (насамперед, матерів) до різних сторін сімейного життя (сімейної ролі). Методика дозволяє оцінити специфіку сімейних стосунків, особливості організації сімейного життя.

Автори - американські психологи Е.С. Шефер і Р.К. Белл. Ця методика широко використовувалася в Польщі і Чехословаччині. У СРСР адаптована Т.В. Нещерет.

Методика складається з 115 суджень.У методиці виділені 23 аспекти-ознаки, що стосуються різних аспектів ставлення батьків до дитини й життя в сім'ї. З них 8 ознак описують ставлення до сімейної ролі й 15 - стосунки між батьками і дітьми. Ці 15 ознак діляться на З групи: І - оптимальний емоційний контакт, II - надмірна емоційна дистанція з дитиною. III - надмірна концентрація на дитині. Кожна ознака виміряється за допомогою 5 суджень, урівноважених з погляду здатності, що вимірює, і значеннєвого змісту. Судження розташовані в певній послідовності, і респондент повинен виразити до них ставлення у вигляді повної або часткової згоди або незгоди.

Ознаки:

  1. Вербалізація (надання дитині можливості висловлюватися).

  2. Надмірна турбота (оберігання дитини від труднощів).

  3. Залежність від сім'ї (мати, що виступає тільки в ролі господарки).

  4. Придушення волі (придушення волі дитини).

  5. Відчуття самопожертви (жертовність батьків).

  6. Побоювання скривдити (страх заподіяти шкоду дитині).

  7. Сімейні конфлікти (подружні конфлікти).

  8. Дратівливість батьків.

  9. Надмірна строгість батьків.

  10. Виключення внутрішньо сімейних впливів (залежність дитини від матері).

  11. Надавторитет батьків (заохочення залежності дитини від батьків).

  12. Придушення агресивності дитини.

  13. Незадоволеність роллю господаря(ки) (мучеництво батьків).

  14. Партнерські стосунки (рівність батьків і дитини).

  15. Розвиток активності дитини (заохочення активності дитини).

  16. Ухиляння від конфлікту (уникнення спілкування з дитиною).

  17. Байдужість чоловіка (неуважність чоловіка до дружини).

  18. Придушення сексуальності дитини.

  19. Домінування матері (влада матері).

  20. Надмірне втручання в світ дитини (нав'язливість батьків).

  21. Зрівняні стосунки (товариські стосунки між батьками й дітьми).

  22. Прагнення прискорити розвиток дитини (прискорення розвитку дитини).

  23. Несамостійність матері (необхідність сторонньої допомоги у вихованні дитини).

Шкапи методики PARI: Ставлення до сімейної ролі:

 • обмеженість інтересів жінки рамками сім'ї, турботами винятково про сім'ю;

 • відчуття самопожертви в ролі матері;

 • сімейні конфлікти;

 • надавторитет батьків;

 • незадоволеність роллю господарки;

 • "байдужість" чоловіка, його не залученість у справи сім'ї;

 • домінування матері;

 • залежність і несамостійність матері. Ставлення батьків до дитини

  1. Оптимальний емоційний контакт:

 • спонукання словесних проявів, вербалізацій;

 • партнерські стосунки;

 • розвиток активності дитини;

 • зрівняні стосунки між батьками й дитиною.

 1. Зайва емоційна дистанція з дитиною:

 • дратівливість, запальність;

 • суворість, зайва строгість;

 • відхилення від контакту з дитиною.

 1. Зайва концентрація на дитині:

 • надмірна турбота, установлення стосунків залежності;

 • подолання опору, придушення волі;

 • створення безпеки, побоювання скривдити;

 • виключення позасімейних впливів;

 • придушення агресивності;

 • придушення сексуальності;

 • надмірне втручання в світ дитини;

 • прагнення прискорити розвиток дитини. Аспекти стосунків:

 • господарсько-побутові, організація побуту сім'ї;

 • подружні, пов'язані з моральною, емоційною підтримкою, організацією дозвілля,

 • створення середовища для розвитку особистості, власної й партнера;

 • стосунки, що забезпечують виховання дітей, "педагогічні".


1.1.14. «Реакція подружжя на конфлікти» (А.С. Кочарян, Г.С. Кочарян, А.В. Киричук)

Кочарян Г.С., Кочарян А.С. Психотерапия сексуальных расстройств и супружеских конфликтов.- М., 1994.

http://bmnner.kgu.edu.ua/mdex.php/psy-metodiks/20/289-konflikt

Методика дозволяє діагностувати сприйняття й розуміння чоловіками один одного й конфліктної ситуації, а також індивідуально-специфічні захисні патерни чоловіка й жінки.

Опитувальник складається з 89 тверджень. Більша частина тверджень була сформульована авторами, ряд тверджень був узятий із ММРІ, а також з опитувальника Р. Нігневицького по діагностиці особистісної ригідності. Діагностує показники за 8 шкалами: • шкала неконструктивних установок на шлюб (НУ) діагностує такі види установок шлюбного партнера, які дезінтегрують сімейну структуру, перешкоджають терапевтичній реконструкції подружніх стосунків;

 • шкала депресії (Д) включає твердження, що виражають 3 види депресії: класичну ("загальмованість", сповільненість афекту й інтелекту), астенічну (слабість, млявість і т.п.) і апатичну (зниження інтересу, байдужність), а також почуття провини, що може включатися в депресію;

 • шкала протиставних механізмів (ПМ) діагностує той тип захистів, що приводить до недопущення у свідомість психотравмуючої інформації (витиснення, заперечення утруднень, регресія й т.п.);

 • шкала дефензивних механізмів (ДМ) діагностує той тип захистів, що позначений як "реінтерпретативна активність" - психотравмуюча інформація допускається у свідомість за рахунок її перекрученої реінтерпретації (раціоналізація, ізоляція, інтелектуалізація й т.п.).

 • шкала агресії (А) містить твердження, пов'язані як із прямою фізичною й вербальною агресією, так і зі непрямою агресією;

 • шкала соматизація тривоги (СТ) містить твердження, що стосуються загальної соматизації (голова - серце - шлунок, загальна заклопотаність здоров'ям);

 • шкала фіксації на психотравмі (Ф) включає твердження, що свідчать про "застрягання" афективне і інтелектуальне на психічній травмі.

Шкали опитувальника є внутрішньо погодженими, функціонально незалежними.
1.1.15. «Вимірювання установок у сімейній парі» (Ю.Е. Альошина, Л.Я. Гозман, Е.К. Дубовська)

Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я.,. Дубовская Е.М. Социально-психологические методы исследования супружеских отношений / Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовская. - М.: Изд-во Моск. Унив-та, 1987. -С. 78- 90.

Шапарь В.Б. Практическая психология. Психодиагностика отношений между родителями и детьми. Ростов н/Д., 2006. - С.66-77.

http://brunner.kgu.edu.ua/index.php/psy-metodiks/20/286-ustanovki

Методика призначена для вивчення установок чоловіка й жінки по найбільш значимим у сімейній взаємодії сферам життя, визначення ступеня соціально-психологічної сумісності партнерів у шлюбі.

При створенні опитувальника автори керувалися уявленнями про те, які атитюди здійснюють найбільш сильний вплив на сімейні стосунки.

Методика складається з 40 суджень, що виражають ту або іншу позицію по десяти різним, значимим для людей, сферам:


 1. ставлення до людей;

 2. альтернатива між почуттям боргу й задоволенням;

 3. ставлення до дітей;

 4. ставлення до автономності або залежності чоловіка й жінки;

 5. ставлення до розлучення;

 6. ставлення до любові романтичного типу;

 7. оцінка значення сексуальної сфери в сімейному житті;

 8. ставлення до "забороненого сексу";

 9. ставлення до патріархального або егалітарного устрою родини;

 10. ставлення до грошей.

Респонденти повинні оцінити ступінь своєї згоди з кожним із тверджень.
1.1.16. «Поведінка батьків і ставлення підлітків до них» Б. Шафер (ПОР - Подростки о родителях) Модифікація: 3. Матейчик и П. Ржичан

Опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (ПОР; Е. Шафер) / Сонин В.А. Психодиагностическое познание профессиональной деятельности. - СПб., 2004. С. 169-178.

Психодиагностические методы изучения личности: Учебное пособие. / Ред. и сост.: Т.А. Ратанова, Н.Ф. Шляхта-М., 2000.

http://bninner.kgu.edu.ua/index.php/psy-metodiks/20/208-por

Опитувальник призначений для вивчення установок, поведінки та методів виховання батьків так, як бачать ці параметри їхні діти підліткового віку.

Основою служить опитувальник, що створив Е. Шафер в 1965 р. Ця методика базується на положенні Е. Шафер про те, що виховний вплив батьків (так, як це описують діти) можна охарактеризувати за допомогою трьох факторних змінних: "прийняття - емоційне відкидання," "психологічний контроль - психологічна автономія", "прихований контроль - відкритий контроль". При цьому прийняття тут має на увазі безумовно позитивне ставлення до дитини поза залежністю від вихідних очікувань батьків. Емоційне ж відкидання розглядається як негативне ставлення до дитини, відсутність до неї любові й поваги, а подекуди й просто ворожість. Поняття психологічного контролю розглядається і як певний тиск і навмисне керівництво дітьми, так і ступінь послідовності в здійсненні виховних принципів.

Модифікований варіант опитувальника був запропонований 3. Матейчиком і П. Ржичаном в 1983 р.

У ході міжнародного наукового співробітництва лабораторії клінічної психології Інституту ім. В.М. Бехтерева з Інститутом психодіагностики (Братислава, Словаччина) ця методика була апробована на підлітках 13-18 років у Росії, як це передбачено авторами модифікації, і є досить корисною для відбиття тих факторів сімейного виховання, які приховані від лікарів і психологів (педагогів), так і від самих батьків. Можливі такі варіанти:оцінка матері сином, оцінка батька сином, оцінка матері дочкою, оцінка батька дочкою.

Шкали:


  1. позитивного інтересу;

  2. директивності;

  3. ворожості;

  4. автономності;

  5. непослідовності.


1.1.17. Тест-опитувальник батьківського ставлення (ОРО) (А.Я. Варга, В.В. Столін)

Тест родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин) // Психологические тесты. /Ред. А.А.Карелин - М, 2001, Т.2.- С. 144-152.

Немое Р. С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3-х кн. — 4-е изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — Кн. 3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. — 640 с.

http://brunner.kgu.edu.ua/index.php/psy-metodiks/20/205-varga-stolin

У методиці батьківське ставлення розглядається як система різноманітних почуттів і вчинків дорослих людей стосовно дітей. Із психологічної точки зору батьківське ставлення - це педагогічна соціальна установка стосовно дітей, що включає в себе раціональний, емоційний і поведінковий компоненти. Всі вони в тому або іншому ступені оцінюються за допомогою опитувальника.

Валідність опитувальника визначалася методом відомих груп. За Т- критерієм обчислювалася дискримінативність факторів експериментальної групи у всіх вибірках. З п'яти факторів чотири виявилися дискримінативними, тобто значимо розрізняли вибірки між собою. Таким чином, показано, що опитувальник дійсно враховує особливості батьківського ставлення в осіб, що відчувають труднощі у вихованні дітей. Крім того, була проведена факторизація даних по респондентам з наступним "Варімакс" обертанням значущих факторів. Вона показала збіг апріорних і емпіричних груп; у результаті факторизації виявилася група суб'єктивно благополучних батьків (контрольна група) і підвиборка людей, що звернулися за допомогою в психологічну консультацію. Ці дані також підтверджують валідність опитувальника.

Опитувальник включає 61 питання, кожне з яких орієнтоване на одну з п'яти шкал:


 • "Прийняття/відкидання дитини".

 • "Кооперація".

 • "Симбіоз".

 • "Контроль" ("Авторитарна гіперсоціалізація")

 • "Ставлення до невдач дитини" ("Маленький невдаха")Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал