Узагальнення і систематизація знань з теми "Складне речення"Скачати 126.82 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір126.82 Kb.
Урок-аукціон " Складне речення"

Тема : Узагальнення і систематизація знань з теми "Складне речення"         

Мета : Поглибити і узагальнити знання про складні речення, їх структуру, смислові і синтаксичні зв'язки між частинами складних конструкцій; закріпити знання про правила постановки розділових знаків у ССР, СПР, БСР, відпрацьовувати відповідні уміння і навички; виховувати повагу до народної моралі, розуміння загальнолюдських цінностей, розвивати творче мислення, зв'язне мовлення.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації вивченого матеріалу.         

Обладнання: схеми, таблиці, перфокартки, дидактичний матеріал.

Зібратися разом – це початок,

Триматися разом – це прогрес,

Працювати разом – це успіх.

Генрі Форд

ХІД  УРОКУI.  Організація класу. Вправа "Спіймай мій настрій".

Вступне слово вчителя.

Мені приємно сьогодні зустрітися саме з вами, випускниками. Хочу, щоб від нашого уроку залишились приємні враження. Щоб ваші серця і розум повнились добром, щирістю, любов'ю до людей, новими знаннями. Урок знову відчинить для вас двері у багатий і прекрасний світ рідного слова.

Постановка проблемного запитання: Яким повинен бути випускник 2016 року?

 II Актуалізація опорних знань.

1)Мозковий штурм.

1. Яке речення є складним?

2. Яке складне речення є безсполучниковим?

3.  За допомогою чого з'єднуються частини БСР?

4.  Як відображається інтонація на письмі?

5.  Чим відрізняються БСР від сполучникових складних речень?

6.  У яких стилях найчастіше використовують БСР?

7.  У якому стилі майже не використовують БСР?

8.  Яке значення БСР у прозовому тексті?

9.  Яка роль БСР у поетичному мовленні?

10. Чи є у БСР головна і залежна частина?

Погляньмо на дошку і пригадаймо, які смислові зв'язки можуть існувати між частинами складного безсполучникового речення? (Учні опрацьовують таблиці).              Таблиця 1-Смислові    зв'язки,     що     виникають     між     частинами    складного безсполучникового речення. Відносна залежність.

Не забувай: добре ім 'я цінніше за найбільше багатство.

Зобов’ язавсь словом - закріпи ділом.               

Таблиця 2                

Смислові зв'язки,   що   виникають між:  частинами  складного безсполучникового речення. Рівноправність, незалежність.

Говори мало, слухай багато, думай ще більше.

2) « Лінгвістичний двобій»

Учні працюють в парах, ставлячи одне одному запитання з теми «Складне речення»3) Діаграма Ейлера-Венна

1 учень біля дошки заповнює діаграму.ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

Сьогодні проведемо урок – аукціон «Складне речення», виконаєм різні види завдань, оцінки за які необхідно внести до залікової картки. Підпишіть їх.             

Залікова картка           

Прізвище, ім'я учня (учениці) Клас

Назва   виду роботи Максимальна кількість балів Оцінка

І. Індивідуальна робота.

1. Клоуз-тест. 12  

2. Тестові завдання. 12

3. Графічний диктант. 12  

4. Перфокартки. 12  

5. Лінгво двобій. 12  

II. Робота в малих групах.

1. Творча робота. Складання речень. 12  

2 Редагування тексту 12  

3. Міні - твір. 12  

Рефлексія. Визначення підготовленості учнів до уроку.

Покажіть рефлексію на початку уроку. Оранжевий колір готовий працювати думаю, труднощів не буде. Зелений - не зовсім упевнений у своїх силах. Жовтий — не впевнений у своїх силах, потрібна допомога.

IV. Вироблення практичних умінь і навичок.

І. А зараз виконаємо завдання, що має назву "Клоуз-тест". Вам необхідно продовжити речення одним словом.

1.    Якщо частини складного безсполучникового речення вказують на часову

послідовність, то між ними ставиться ....

2.    Якщо у другій частині вказано на причину того, про що говориться у першій, то між ними ставиться ....

3.    Якщо друга частина вказує на наслідок того, про що говориться у першій, то між ними ставиться ....

4.    Якщо частини складного безсполучникового речення вказують одночасність або часову послідовність, то між ними ставиться ....

5.    Якщо  частини  складного  безсполучникового речення  менш  пов'язані  за змістом, дуже поширені, то між ними ставиться ....

6.    Якщо друга частина розкриває зміст першої, то між ними ставиться ....

7.    Якщо в першій частині вказується на час того, про що говориться в другій, то між ними ставиться ....

8.    Якщо зміст обох частин протиставляється, то між ними ставиться ....

9.    Якщо друга частина виражає висновок з того, про що говориться у першій, то між ними ставиться ....                

10.  Якщо друга частина доповнює зміст першої, то між ними ставиться ....

11.  Якщо в першій частині" вказується на умову того, про що говориться в другій, то між ними ставиться ....

12.  Якщо зміст обох частин зіставляється, то між ними ставиться ....

Зараз   ви самі   перевірите свої завдання. Кожна правильна відповідь оцінюється одним балом. Свої оцінки запишіть у залікові картки. 

ІІ. Робота в групах ( диференційовані завдання з урахуванням рівня навчальних досягнень)

1 гр. – виписати з тексту СПР, визначити вид, виконати синтаксичний розбір.

Дати відповідь на запитання: на що слід звернути увагу при аналізі СПР?

Не страшно, коли людина говорить трохи нерівно, повторюється, шукаючи точнішого слова. Це означає, що людина стежить за своєю мовою, постійно намагаючись поліпшити її.

Страшно, коли людина говорить і пише гладенько, але іншомовними словами. Тут думка спить, тут буяють мовні штампи, мовні бур’яни, глушачи у людині свіжу думку.

2 гр. – скласти і записати діалог між двома учнями, у одного з яких виникли труднощі при вивченні даної теми. Використайте у діалозі СПР.

3 гр. – відредагуйте речення. На що слід звернути увагу при перекладі українською мовою речень з дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами? Яких, на вашу думку, ще правил потрібно дотримуватись при спілкуванні?

ІІІ. «Ажурна пилка»

Теми для опрацювання в домашніх групах:

1 гр. – « Визначення СПР, його будова. Відмінності між ССР, СПР та БСР».

2 гр. – «Сполучники і сполучні слова».

3 гр. – «Види підрядних речень».

4 гр. – «Розділові знаки між частинами СПР».

5 гр. – « Стилістичні особливості вживання СПР».

ІV. Інтерактивна вправа «Кола на воді»


  • Учитель добирає слово, яке допоможе створити на уроці певну емоційну атмосферу перед вивченням нового матеріалу. Це слово добирається відповідно до теми уроку, ключового поняття, виховної мети. Воно проектується на екран. Учні на кожну букву добирають спочатку слова, потім утворюють словосполучення, речення, на основі яких складають текст.

  • Як і кола від краплі, так і від букв врешті-решт утворюється текст.

( букви –єдність)

  • Спробуймо і ми з вами побачити «кола на воді» від слова «єдність». Доберіть слова-асоціації, які починаються на кожну букву слова, нагадую: ключове слово єдність. Для виконання цієї роботи у вас 1,5 хвилини.(Називають)

- Наступним етапом є утворення словосполучень зі словами-асоціаціями. Утворіть словосполучення і складіть з ними текст. Нагадую, що ключове слово: єдність..

- Зачитайте, який текст ви склали. Які складні речення Ви використовувати? Поясніть пунктограми в цих реченнях.

(Учні зачитують текст)

А зараз спробуємо побачити кола на воді від інших галузей мовознавства.

Наприклад, під час вивчення теми «Фонетика» на основі дібраних слів учні повторюють характеристику звуків і букв. При вивченні теми «Морфологія» учні узагальнюють знання про частини мови. При вивченні теми «Синтаксис» - утворюють словосполучення, односкладні, двоскладні та складні речення, виконують синтаксичний розбір речення. При вивченні теми «Словотвір» розбирають слова за будовою.

І останнім етапом роботи є створення тексту з ключовим словом «єдність» із використанням складних речень.V. Виконання тестових завдань «Складне речення»

Тестові завдання

Який розділовий знак необхідно поставити між частинами безсполучникових складних речень?

а) тире;    б) двокрапку;    в) крапку з комою;    г) кому.

1.    Не будь солодким проглинуть.

2.    За добро добром спіши воздати мудрість завше доброю була.

3.    Мало життя прожити треба життя зрозуміти.

4.    Затям не втомлюйся життям.

5.    Душа від таємниці завмирає куди мене ти, доле, приведеш?

6.    Яку  славну  думку знайшов у  Сенеки  жорстокість  завжди народжується з посередності і слабкості.

7.    Я давню істину увірував глибоко найвища мудрість в простоті високій.

8.    Є мудра книжка не жалій годин.

9.    Бери до серця і затям душа творця не переквітне.

10.  Без серця жити і краще вже згоріть.

11.  Скрізь побував всього надивився а скажу вам нема країни кращої ніж правда.

12.  Впадеш не засмутись згубивсь шукай-но слід і серця не в'яли од випадкових бід.VІ.Лінгводвобій.

Учням необхідно поставити розділові знаки у  записаних реченнях та виконати синтаксичний розбір третьої синтаксичної конструкції.

Лінгводвобій: Поставте розділові знаки. Виконайте синтаксичний розбір третього речення

1. Відчувай у думці кожен порух тонко розумій усе навкруг той хто лає не завжди твій ворог той хто хвалить не завжди твій друг.

2. Наше життя не потребує прикрашування воно само прекрасне і величне.

3. Я готовий кричати щосили надриваючи голос свій не потрібні людині крила серце й розум потрібні їй.

1.    Себе я безнадійно вчу дай більше сміху ніж плачу не нарікай на тьму злостиво а краще запали свічу.

2.    Не зневірся не впади у відчай вир не вкрутить хвиля не знесе.

4. Ніж  гнітять мене перестрахи й жалі того що суджене боятися не треба боюсь неправедно прожити на землі.

VІІ.Творче завдання: сполучникові конструкції замінимо безсполучниковими, прослідкуємо, як зміняться розділові знаки. (Усно).

1. На світі все минеться, а правда зостанеться. (На світі все минеться — правда зостанеться). 

2. Якщо раніше встанеш, більше зробиш. (Раніше встанеш — більше зробиш). 

3. Наука вчить багато, а життя — ще більше. (Наука вчить багато — життя ще більше). 

4. Старі люди кажуть, що два хитрих мудрого не переважать. (Старі люди кажуть: два хитрих мудрого не переважать).             

5. Діла добрих оновлюються, а діла злих гинуть. (Діла добрих оновлюються — діла злих гинуть).         6. Знай, що лише добрий добро у серці має. (Знай: лише добрий добро у серці має).VІІІ.Графічний диктант.

Необхідно схематично зобразити почуте речення.

1.    Розіб'єш дружбу — пізніше не складеш.

2.    Затям: доброзичливість вартісніша за срібло і золото.

3.    Поспішайте творити добро на землі, щиру шану знаходить людська доброта.

4.    Людям давно відома одна чудова істина: тільки веліжа мета породжує велику енергію

5.    Щастя в повітрі не в'ється, воно в боротьбі дістається.

6.    Не вмієш керувати собою — безглуздо керувати іншими.

А тепер поміняйтесь зошитами і перевірте роботи. Кожна правильна схема оцінюється двома балами. Результати запишіть у залікові картки. 

ІХ. Робота з перфокартками.

Для виконання завдання клас поділений на 4 лінгвокоманди. Команди отримують однотипне завдання: поставити розділові знаки між частинами складного речення.) Кожен учасник отримає різні речення. Після виконання завдання здасте на перевірку. (Роботи перевіряє консультант. Одне речення оцінюється 2 балами.

Перфокартка 1

1. Переконатися пора зробиш зло не жди добра. 2. Сумління людське виявляється схоже на вулик його теж: можна розтривожити. 3. Здобудеш освіту побачиш більше світу. 4. Мир у світі таки буде його хочуть усі люди. 5. Дерево міцне корінням людина трудовим горінням. 6. Хочеш їсти калачі не сиди на печі.

Перфокартка 2

1. Слово не горобець вилетить не зловиш. 2.Брехня мов куля зі снігу далі котиться більшою стає. 3. Трапиться слово зрадливе геть його сину гони. 4. Мені підхлібник тисне руку тікаю вмить від нього сам не свій. 5. В житті одне ви пам'ятайте в нас труду честі й честь в труді. 6. Ти посадиш деревину знадобиться у віках.

Перфокартка З

1. Просив тебе повчав давно не смій губити часу дорогого. 2 У товаристві лад усяк тому радіє. 3. Сьогодні я маю право назвати себе щасливим я пізнав творчу радість. 4. Будеш сіяти з сумом вродить печаль. 5. Була б охота налагодиться колена робота. 6. Працюватимеш вволю матимеш долю.

Перфокартка 4

1. Добре роби добре й буде. 2. Не кидай іскри в попіл і сама згорить і село спалить. 3. Працюй ударно житимеш гарно. 4. На годину спізнився за рік не доженеш. 4. Язик мій ворог мій він раніше розуму говорить. 5. Підійми всяк колосок з колосків росте мішок.Х. Синтаксичне лото.

Завдання: скласти речення за схемами.

1.    Речення з рівноправними, незалежними одна від одної частинами.

2.    Друга частина виражає причину того, про що говориться у першій.

3.    Перша частина вказує на час або умову того, про що говориться у другій.

4.    Друга частина доповнює, розкриває зміст першої частини.

5.    Зміст обох частин зіставляється або протиставляється.

6.    Друга частина виражає наслідок або висновок з того, про що говориться в першій.        ХІ. Редагування тексту. Команди записують текст, виправляючи помилки.

Молодість це пора зближень. І про це слід пам'ятати і берегти друзів, бо справжня дружба дуже допомагає і в горі, і в радості. Адже в радості теж потрібна допомога: допомога щоб відчути до щастя глибини душі, відчути ним і поділитися.

Неподілена радість — не радість. Щастя шкодить людині, якщо вона переживає його сама. Коли ж настає пора нещасть, втрат, знову-таки неможна бути одному. Горе людині, якщо вона одна.

Бережіть молодість до глибокої старости. Шануйте все добре, що придбали в молоди роки, не розтрачуйте багатств молодості. Ні що із набутого в молоді роки, не зникає безслідно. Звички виховані в молодості зберігаються на все життя. Навичка в праці теж. Звик до роботи — і робота завжди приноситиме радість. А як це важко для людського щастя! Немає нещаснішої людини ніж ледар.

І ще є російське прислів'я бережи честь замолоду. У пам'яті лишаються всі вчинки, зроблені в молодості. Гарні тішитимуть, погані не даватимуть спати!

Як у молодості, так і в старості. Гарні вчинки полегшують життя, погані — ускладнюють його, утруднюють.ХІІ.Я - письменник: скласти міні-твір "Що я найбільше ціную в людині". Спікер групи оцінює внесок кожного учня у роботу групи і виставляє ОЦІНКИ.

V.    Підсумкова бесіда.

1. Які речення є складними, складносурядними, складнопідрядними, безсполучниковими?

2. Які смислові зв'язки виникають між частинами безсполучникового складного речення?

3. До яких речень близькі БСР з відносно рівноправними, незалежними частинами?

4. До яких речень близькі БСР з відносно залежними частинами?

Оцінювання.

Рефлексія.

А тепер підніміть свої рефлекторні картки і оцініть свою роботу ними.

Оранжевий - працював добре, своєю роботою задоволений. Зелений - виникли деякі труднощі. Жовтий - було складно, потрібна допомога вчителя.

VI.    Домашнє завдання: Скласти твір на тему "Що я найбільше ціную в людині".

Індивідуальні завдання :

а)    підготувати повідомлення про складнопідрядні речення;

б)    розповісти про види складнопідрядних речень;в)    підготувати     повідомлення     про     розділові     знаки     між    частинами

складнопідрядних речень.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал