Узагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – днз»Сторінка2/5
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.38 Mb.
1   2   3   4   5
Забезпечення якості освіти

  1. Забезпечення якості дошкільної освіти

Йосипівський дошкільний заклад «Веселка» входить до навчально-виховного комплексу «Йосипівська загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад».

На час проведення атестації в дошкільному підрозділі виховується 33 дітей в різновіковій групі віком від 3 до 6 років.

У підрозділі працює два педагоги:

- Снісаренко Л.М - освіта неповна вища, закінчила Олександрійське педагогічне училище ім. В.О.Сухомлинського в 1989 році за спеціальністю «Дошкільне виховання», стаж роботи на посаді 23 роки;

- Добролежа В.Ю. - освіта вища, закінчила Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького в 2012 р., спеціальність «українська мова та література».

У наявності всі необхідні документи для отримання інформації про дошкільний навчальний заклад, які своєчасно поновлюються, реєструються, доводяться до відома всіх учасників навчально-виховного процесу. Адміністрацією та вихователями створюються умови для всебічного повноцінного розвитку та комфортного перебування вихованців у дошкільному підрозділі НВК. Оформлення групових приміщень для дітей, коридорів є педагогічно доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам.

При організації та облаштуванні життєвого простору у групових приміщеннях, педагогами враховується його значимість для становлення особистості дитини, формування її смакових уподобань. Для забезпечення потреби дітей варіативно використовувати простір, виявляти свої інтереси, вихователі постійно трансформують оснащення куточків розвитку: спортивного, ігрового, природознавчого, релаксаційного куточка «Усамітнення», тощо. В кольоровій гаммі приміщень для дітей використані теплі та спокійні тони. Цікаві конструкції дитячих меблів в ігровому, навчальному центрах створюють єдиний ансамбль, який органічно вписується в загальний стиль оформлення дошкільного блоку. На території дошкільного підрозділу обладнано ігровий та спортивний майданчики.

Для підвищення рівня фахової майстерності педагогів передбачаються різні форми цієї роботи : самоосвіта, районні методичні об’єднання, районні ШПД з художньої праці і ТРВЗ, районні «Майстер класи»: з мовленнєвого спілкування, фізичного виховання, з розвивального навчання.

Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку є заняття з різних видів діяльності. Вихователі проводять заняття індивідуальні та групові, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові, контрольні. Тривалість занять для молодшого дошкільного віку – 15-20 хв.; старшого віку – 25-30 хв, а інтегровані, підсумкові й контрольні – 35 хв.

Щоденна кількість і послідовність занять з дошкільниками визначається розкладом, що корегується щорічно з урахуванням навантажень на дітей згідно програм, вікових та індивідуальних особливостей дітей, відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог. Заняття плануються переважно у першій половині дня.

Під час перевірки планів роботи вихователів, виявлено, що освітньо-виховний процес планується згідно перспективно-календарного планування. Навчально-виховний процес здійснюється відповідно вимог Державного стандарту дошкільної освіти України - Базового компоненту дошкільної освіти (схвалено рішенням колегії МОНМСУ від 04.05.2012 № 5/2-2), який реалізується програмами та навчально-методичним забезпеченням, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, а саме: Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (затверджена наказом МОНмолодьспорту від 21.05.2012 № 604), програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років «Дитина». (лист МОН про надання грифу «Рекомендовано Міністерством освітні науки» від 08.12.2010 № 1/11-11177).

Значна увага приділяється підготовці дітей до подальшого навчання в школі. Основним завданнями вихователів є: активна соціалізація старших дошкільників, турбота про їх фізичний та психічний розвиток, формування як особистостей. Протягом навчального року п’ятирічки на заняттях у доступній, ігровій формі знайомляься із предметним світом, світом природи, соціальним середовищем, елементарними математичними уявленнями, розв’язують приклади і задачі на знаходження счуми і остачі в межах 10. У процесі занять педагоги розвивають у дітей дрібну моторику, уяву, увагу, пам’ять, мислення та здатність здійснювати інші розумові операції( аналіз, узагальнення, класифікація, порівняння). Вихователі використовують навчальний матеріал та освітні ІК технології з урахуванням індивідуальності кожної дитини.

За результатами відвіданих занять: діти уміють слухати вказівки дорослого, оцінювати свої відповіді і відповіді однолітків; застосовувати сформовані навички навчальної діяльності; застосовувати знання і уміння на практиці. Діти мають добрі потенційні можливості у галузі розвитку пізнавальних процесів; достатній та середній рівень самостійності; на достатньому рівні розвинуті дії мислення. Прослідковується підвищення рівня знань. Показники по розділам програми «Впевнений старт» дають підставу для успішного навчання дітей у першому класі.

Вихователі, добре володіють методикою навчання і виховання дітей, знаючи їх психологію, майстерно поєднують навчання, виховання і фізичний розвиток.

На заняттях, під час прогулянок та спостережень приділяють увагу розвитку зв’язного мовлення, логічного мислення та пам’яті. Проводять комбіновані і комплексні заняття з ознайомлення із навколишнім і розвитку мови, малювання, ознайомлення з природою і художньою працею.

Інваріативна частина змісту освітньої діяльності дошкільного закладу забезпечується на засадах освітніх ліній, визначених Базовим компонентом:

Освітня лінія «Особистість дитини» передбачає комплексний підхід до формування дитячої особистості. Педагогічні працівники суворо виконують Закон України "Про дошкільну освіту" в частині охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах, дотримуються вимог «Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах» № 985 від 28.10.2008р.

Відповідно до Інструкції розроблено заходи щодо запобігання травматизму на заняттях з фізичної культури та під час всього навчально-виховного процесу. Ними передбачено методична робота з педагогічними кадрами, робота з батьками та робота з дітьми, яка направлена на підвищення рівня обізнаності дошкільників з основ безпеки життєдіяльності. Вихованці ДНЗ беруть активну участь у проведенні тижнів безпеки життєдіяльності.

Формування безпечних навичок життєдіяльності у дітей відбувається під час бесід, консультацій, інструкцій перед початком будь - якої діяльності, спеціально організованих занять, розваг. Слід відмітити, що у групі закладу створені всі необхідні умови для забезпечення психологічного комфорту, а саме: створені вихователями середовища, дають можливість дитині вільно рухатись, обирати бажаний вид діяльності, а якщо необхідно й побути на самоті. Спостерігаючи за відносинами між вихователями та дітьми, можна зробити висновок, що в групі налагоджений демократичний стиль спілкування довірливі взаємовідношення основані на рівноправних позиціях, які сприяють позитивному груповому мікроклімату.

Для формування позитивного самоставлення та самооцінки дітей вихователі використовують різні методи, а саме: схвалення, підбадьорювання, позитивну педагогічну оцінку, співпереживання, авансовану похвалу, створюють ситуацію успіху для кожного вихованця.

Освітня лінія «Дитина в соціумі» має на меті формування у дітей навичок взаємодії з оточуючими, навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим.

Вихователі Снісаренко Л.М. і Добролежа В.Ю. великої уваги приділяють організації та проведенню сюжетно-рольових та режисерських ігор «Сім'я», «Дитячий садок», «Магазин», «Школа», «Лікарня», «Рятувальна служба» тощо. Саме в таких іграх діти отримують дієві уроки взаємодії з оточуючими, вправляються та застосовують свої знання, отриманні під час занять, спостережень, екскурсій. Організація екскурсії до школи, магазину, бібліотеки, фельдшерського пункту, пошти забезпечують збагачення знань дітей про професії дорослих, що забезпечує не тільки ранню профорієнтацію дошкільників, але й, формування вміння творчо розвивати сюжет ігор, вміння спілкуватися з однолітками та дорослими під час гри і в повсякденному житті, самостійно добирати атрибути і предмети – замінники та закріплювати назви відповідних професійних інструментів.

Організовуючи трудову діяльність, педагоги створюють умови для оптимальної спільної діяльності вихованців, які вчаться самостійно домовлятися, розподіляти обов’язки та виконувати суспільно корисну справу. Тим самим озброюють дітей першими враженнями від успішно виконаної роботи, наданої допомоги дорослим чи своїм друзям.

Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» має на меті формування доступних дитині дошкільного віку уявлень про природу планети Земля та Всесвіту, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля.

Збагачення уявлень дошкільників про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи реалізується в дошкільному закладі через різні види діяльності: заняття, ігри, пошуково-дослідницьку діяльність, спостереження, трудову діяльність, екскурсії, бесіди, проектну діяльність та в повсякденному житті.

Щоденне планування та проведення спостережень в ранкові години, на прогулянці в першу та другу половину дня сприяють збагаченню дитячих уявлень про сезонні зміни в природі, погодні умови, встановленню зв’язків між природними явищами і погодою, між діяльністю людей та станом природи. Екскурсії в природу роблять життя вихованців цікавішим, допомагають краще орієнтуватися в довкіллі.Освітня лінія «Дитина у світі культури» Базового компоненту дошкільної освіти має на меті формування у дітей почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці.

На заняттях та в повсякденному житті педагоги ДНЗ здійснюють послідовну систематичну роботу щодо вдосконалення змісту, форм і методів роботи з питання формування у дошкільників уявлень про навколишній світ з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей. Для реалізації завдань вихователі широко використовують матеріальну базу НВК, а саме музей кімнати «Історія і сучасність рідного краю», «Оберіг» педагогічну світлицю В.О.Сухомлинського. Ознайомлюючи дошкільників з сучасним та старовинним предметним оточенням людини (будівлі, речі, посуд, одяг), історією свого села вихователі пробуджують в них інтерес до народних традицій, збагачують уявлення про гармонію і красу в побуті та у стосунках людей.

Для ознайомлення дітей з працею дорослих використовуються найрізноманітніші методи, а саме: спостереження за працею дорослих, екскурсії до місць роботи батьків, бесіди, читання художніх творів, розгляд картин, розповіді вихователя, перегляд відео-фільмів, слайд-шоу, презентацій, сюжетно-рольові ігри та участь дітей у праці дорослих. Про високий рівень художніх здібностей вихованців ДНЗ свідчать щорічні тематичні виставки поробок «Дарунки осені», «Ялинкові прикраси своїми руками», «Квіткові композиції» тощо.

Переглянувши роботи з малювання, можна зробити висновок, що діти із завданням справляються задовільно, володіють прийомами малювання. Вихователі дошкільної установи зібрали всі зразки з малювання: сюжетне, предметне, декоративне та з аплікації відповідно до вікових особливостей. Поряд з цим п’ятирічки вчаться малювати пом’ятим папером, губкою, ватними паличками; діти мають можливість реалізувати свої здібності та нахили. Дитячі роботи з аплікації доводять те, що діти орієнтуються на папері, вміють поєднувати кольори, старші діти самостійно користуються ножицями, охайно виконують роботи. Під час занять з ліплення пластиліном чи солоним тістом, виявлено, що діти вміють розкачувати матеріал між долонями та з частин, з’єднувати виріб, старші дошкільники володіють прийомами скочування, розплющування, витягування і прищеплювання, з’єднання кількох деталей за допомогою стеків. Але не у всіх вихованців навички малювання досягли належного рівня. Сюжетні малюнки одноманітні по колориту, діти слабо малюють за уявленням.

На заняттях з ліплення діти використовують прийоми ліплення: скочування,розкочування, розплющування, витягування, відривання, з’єднання кількох частин, оформлення деталей за допомогою стеків. На цих заняттях узагальнюється досвід дитини (інтелектуальний, етичний, естетичний, трудовий).

Педагоги практикують постійно діючі виставки дитячих робіт для батьків, які дають можливість оцінити навички і талант дошкільнят.Освітня лінія «Гра дитини» має на меті розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Ігрова діяльність, провідна в дошкільному віці і розглядається як найдієвіший засіб виховання і навчання дошкільнят. Серед розмаїття ігор, які проводяться в дошкільному закладі значне місце посідають дидактичні ігри. Це навчальні ігри, які проводяться як під час занять так і в повсякденному житті. Педагоги широко користуються ними як засобом виховання та навчання для розширення уявлень дошкільнят, закріплення набутих знань і формування вміння використовувати їх на практиці. Кожна дидактична гра, такі як: «Буває не буває», «Пори року», «Магазин», «Хто як кричить», «Впізнай, що в чарівному мішечку» та інші, містять конкретне завдання і при їх виконанні діти самостійно діють в певній ситуації, долають труднощі, набуваючи власного діяльнісного та чуттєвого досвіду. Друга мета цих ігор – ігрова. В них діти грають самостійно, поза заняттями, обирають їх за власним бажанням. На заняттях вихователі використовують настільно – друковані ігри. В них зазначається зміст, правила, ігрові дії, кінцівка.

Розрізні картинки, кубики з картинками, лото, доміно, допомагають педагогам розширити уявлення дітей про предмети вжитку, об’єкти та явища природи, про якості і властивості різних предметів, ознайомлюють з кольорами, формами, величинами, вдосконалюють координацію рухів, розвивають у дітей окомір.

Граються діти в дитсадку у народні рухливі ігри «Подоляночка», «Кривий танець», «Піжмурки», «Квач» і т.д. Педагоги цими іграми розвивають уявлення дітей про навколишній світ, кмітливість, логічне мислення, залучають дітей до вивчення історії свого народу, звичаїв, обрядів, вірувань, культури, що є запорукою виховання національної самосвідомості. Вихованці граються також у календарно – обрядові ігри: «Щедрівки», «Веснянки», «Колядки», «Жниварські хороводи».

У сюжетно-рольові ігри дошкільнята грають з цікавістю, сприяють цьому ігрові осередки , оформлені вихователями: «Водії», «Магазин», «Лікарня», «Сім’я», «Бібліотека», «Лікарня», «Школа», «Дитячий садок», «Сім’я», «Пошта», «Перукарня», «Гараж». Педагоги дошкільного закладу сприяють розвитку сюжетно-рольових ігор в комплексі, допомагають розподіляти ролі, видають атрибути. Розвивають у дітей творчу уяву, фантазію, відображення професій дорослих, привчають до спільних дій, виховують у них почуття товариськості.

Добре налагоджена робота по організації та проведенню ігор - інсценівок, ігор - драматизацій, театралізованих ігор. Вихователі розігрують з дітьми різноманітні сюжети казок згідно програм, удосконалюють у дошкільнят навички володіння текстом, імітаційними рухами та звуковимовою. Для дітей дитсадка і батьків були показані постановки казок «Колобок», «Коза – дереза», «Рукавичка», «Зайчикова хатка». Цінними в дитячій установі є ігри із словесним супроводом для дітей, які спрямовані на розвиток їхнього мовлення, уточнення та закріплення словника, на формування правильної звуковимови. Граються діти у конструктивно-будівельні ігри кострукторами із дерева та пластмаси.

Під час організації ігор вихователі використовують інноваційні технології: пісочну анімацію, ігри з елементами кольоротерапії дитини.

Недоліки педагогів у тому, що мало часу відводять на самостійні ігри дітей.

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» має на меті формування у вихованців закладу доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу.

В ДНЗ створені оптимальні умови для пізнавального розвитку дітей дошкільного віку. Демонстраційний та роздавальний матеріал для занять структуровано за розділами програми та тематичними циклами навчально-виховного процесу, створена картотека дидактичних матеріалів.

Діти швидко і якісно опановують кількісну і порядкову лічбу, встановлюють взаємозв’язок між кількістю, числом і цифрою, засвоюють склад числа 10, навчаються додавати й віднімати в межах 10, порівнюють довжину, висоту, ширину, товщину предметів, будують послідовності і виконують найпростіші вимірювання, а також розрізняють кольори.

Для того, щоб навчити дошкільників розв’язувати арифметичні задачі, педагоги знайомлять дітей з операціями над множинами, розвивають здатність аналізувати, узагальнювати, класифікувати, мислити за аналогією, використовуючи для цього ігри, вправи. Поступово діти вчаться прийомів обчислення та розв’язання задач різних типів.

На заняттях із математики вихователі формують мовленнєву культуру дошкільнят шляхом використання логічних завдань та різних дидактичних ігор («Що зайве?», «Виклади доріжку», «Цифровий ряд», «Лічи далі»), а також віршовані лічилки.

Базовий компонент дошкільної освіти через реалізацію освітньої лінії «Мовлення дитини» має на меті розвиток в дошкільників культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях.

На виконання ст.10 Конституції України та Закону «Про мови» в дошкільному закладі проводиться цілеспрямована робота щодо вдосконалення рівня володіння державною мовою працівників дошкільного закладу. Колектив ДНЗ працює над проблемним питанням: «Мовленнєвий розвиток на заняттях, і в повсякденному житті», адже саме у мовленні людини яскраво відбивається її індивідуальність, характер, темперамент, психологічний стан, рівень загальної культури, а також ставлення до співрозмовника, особисті почуття, щирість.

Вихователі активно використовують ігри та вправи на диференціацію звуків, динамічні та статичні вправи для язика, пальчикові і дидактичні ігри, ігрові мовленнєві ситуації, рухливих ігри для розвитку діалогічного мовлення, літературні твори-діалоги, друкований матеріал для вправ з розвитку граматично правильного мовлення та дидактичні вправи для ознайомлення з мовними одиницями: реченням, словами, складами, звуками.

Під час занять з грамоти для розвитку мовлення педагоги використовують різні форми і методи роботи - дидактичні ігри («Скажи інакше», «Слова - близнюки», «Дружні слова»), ланцюжок слів, розучування віршиків, чистомовок, скоромовок.

На заняттях «Зростаємо дужими», під час ранкової гімнастики, фізкультхвилинок, рухливих ігор також продовжується робота над мовленнєвою діяльністю.

З метою художньо-естетичного розвитку та формування музичної компетентності дітей, розвитку творчих, виконавських здібностей залучено музичного керівника НВК Кімнатного О.С.. В тісній співпраці з педагогами закладу, батьками проводяться свята та музичні розваги.

Вихованці ДНЗ «Веселка» беруть участь у традиційних святах НВК: тижні Пам’яті В.О. Сухомлинського, Дні квітів, Дні осені, Дні зустрічі птахів, Дні книги. Для дітей старшого дошкільного віку передбачено 4 святкові ранки: «Новорічний карнавал», «Свято 8 Березня» та «Випускний вечір». Протягом останніх 5 років традиційним для всіх вікових груп є тематичне дозвілля «По Вкраїні з краю в край ходить Святий Миколай» з залученням учнів НВК.

Своєрідним творчим звітом роботи з напрямку художньо-естетичного виховання є ться виступи дітей під час районного огляду дитячої самодіяльності до Дня Захисту дітей. Приймаючи участь протягом всього існування цього заходу, вихованці демонструють свої співочі та танцювальні здібності.

Спільна діяльність педагогічного колективу дошкільного закладу навчальо-виховного комплексу та батьківської громадськості є одним з напрямків діяльності дошкільного закладу.

Робота з батьками здійснюється відповідно до розділу річного плануЙосипівського НВК. В цьому розділі визначені форми та зміст роботи дошкільного закладу з батьківською громадою.

Для успішного співробітництва педагогів із батьками використовуються різноманітні форми взаємодії:


  • індивідуальні: анкетування, діагностування, індивідуальні бесіди та консультації батьків з метою вивчення сімей, їх соціального статусу для здійснення диференційного підходу до роботи з родиною. Дані є підставою для складання соціального паспорту сімей;

  • групові: консультації, гуртки за інтересами, творчі зустрічі, вечори запитань та відповідей, зустрічі з цікавими людьми (лікарі, юристи, вчителі тощо);

  • наочно-письмові: батьківські дошка, інформаційні стенди, буклети, пам’ятки, візитки є засобами пропаганди педагогічних знань, які найбільше подобаються батькам;

  • колективні: батьківські збори, святкові ранки, Дні відкритих дверей, тощо.

Добре зарекомендували себе такі форми взаємодії з батьками як участь в оформленні виставок ( моделювання з паперу, техніка квілінгу, солоного тіста, природного та покидькового матеріалів), це дає змогу кожній родині проявити ініціативу, самостійність, творчість та вигадку.

Загальні батьківські збори проводяться двічі на рік, проходять при активній участі батьків.

В основу взаємодії ДНЗ і сім’ї покладено партнерство і співробітництво, які дозволяють вирішувати більшість проблем, що стоять перед адміністрацією і батьківською громадою по створенню оптимальних умов для всебічного розвитку дітей.

У Йосипівському НВК склалися якнайкращі умови для успішного переходу дитини з дитячого садка у школу.

Питання наступності відображено в розділі річного плану роботи школи, який включає основні напрями роботи:


  1. Методична робота;

  2. Робота з батьками майбутніх першокласників;

  3. Взаємодія дитячих колективів.

Вся робота ведеться відповідно нормативно-правової бази: Закону України "Про внесення змін до Законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу" від 06.07.2010 №2442-УІ; Державного стандарту початкової загальної освіти, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462; наказу МОНУ від 27.09.2010 №1/9-666 "Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку" дошкільна освіта стала обов’язковою для дітей з 5 років; наказу МОНМСУ від 21.05.2012 №604 "Про затвердження програми розвитку дітей старшого шкільного віку "Впевнений старт"; наказу МОНМСУ від 22.05.2012 №615 "Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти"; листа МОНМСУ від 19.08.2011 №1/9-634 "Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку.

Вихователі дошкільного відділу є членами методичного об’єднання вчителів початкових класів (керівник Шаповал В.С.). В рамках роботи методичного об’єднання проводяться спільні засідання на яких розглядаються питання наступності дошкільної та початкової ланок (протокол № 1 від 25 вересня 2013 року, за участю вчителів, які викладають у 1 класі). На заняттях ШМО розглядаються питання створення умов для успішної адаптації першокласників до навчання у початковій школі; вироблені методичні рекомендації щодо підвищення ефективності виховання і навчання учнів з перших днів перебування у школі. Розроблено програму «Наступність та перспективність між дошкільною та початковою ланками освіти», який включає план заходів з даного питання, методичний та психологічний супровід, роботу з батьками та дітьми.

Питання наступності розглядалися на засіданні педагогічної ради: «наступність у роботі дитячого садка і школи як умова забезпечення особистісно орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу» (протокол № 1 від 16.11.2014 року); нарадах при директору (протокол № 4 від 18.11.2013 р.; протокол № 5 від 05.01.2015 р.; протокол № 1 від 07.09.2015 р.)

Вчителі початкової школи, які набирають першокласників, на початку навчального року відвідують заняття вихователів, які працюють в старшій групі дитячого садка з метою знайомства з дітьми, з формами та методами роботи. Відвідують вчителі уроки старшої групи і в другій половині року з метою знайомства з рівнем отриманих дітьми знань та їх творчих здібностей.

З метою підготовки дошкільників до навчання у школі видано (наказ № 26 від 03.02.2016 року) «Про організацію роботи з майбутніми першокласниками» згідно якого затверджено заходи щодо роботи з дітьми старшого дошкільного віку, методичні заходи на період березня - травня місяця.

Взаємодія з батьками посідає важливе місце в структурі заходів по готовності дітей до навчання в школі. З цього питання в ДНЗ передбачена низка заходів: робота школи для батьків майбутніх першокласників (відповідальний вчитель, який набирає клас); проведення зборів батьків за участю вчителів початкової школи; дні відкритих дверей; організовуються виховні заходи за участю батьків).

У груповій кімнаті дошкільного підрозділу оформлено куточок «Я – майбутній першачок», у якому розміщені поради батькам щодо підготовки дитини до навчання у школі; «Що повинен знати та вміти випускник дитячого садочка»; поради психолога «Якщо дитина не хоче йти до школи» та ін. Організована тематична виставка «Наші вмілі рученята».

Відповідно в школі проводяться наступні заходи: заняття з майбутніми першокласниками; зустрічі з батьками майбутніх першокласників; індивідуальні консультації з питань підготовки дітей до школи; батьківські збори для батьків першокласників. Діє змінний стенд «Куточок для батьків» в якому батьки ознайомлюються з режимом дня першокласників, розкладом занять та індивідуальних консультацій, переліком шкільного приладдя тощо.

З метою адаптації дитини у шкільному середовищі та мотиваційної готовності її до навчання проводяться спільні заходи між дітьми дитячого садка та початкової школи: екскурсії дошкільнят до майбутнього класу та знайомство з будівлею школи, тематичні екскурсії до музейних кімнат; відвідування дошкільниками Новорічного балу у школі; спільні фізкультурно-спортивні свята; спільні виставки дитячих виробів під час традиційних шкільних свят «Свята Врожаю», «Свята квітів», «Свято Св. Миколая», «Свято Казки», «Свято Книги» та ін.. Вже традиційною, за ініціативи учнів школи, є проведення для дошкільників акцій «Подаруй дитячому садку книгу», «Іграшка», «Іграшки для новорічної ялинки», «Годівничка».

Педагоги-дошкільники добре володіють сучасними технологіями, широко використовують в роботі наявні технічні засоби навчання: комп’ютерну техніку, телевізор, що підвищує ефективність навчання дітей та створює умови для розвитку творчої і пізнавальної активності дошкільників.

Вихователі ДНЗ постійно працюють над підвищення фахової майстерності. З метою самоосвіти самостійно і під час РМО, семінарів-практикумів опрацьовують статті періодичних видань та матеріали Інтернет - ресурсу, беруть участь у роботі методичного об’єднання вчителів початкових класів НВК та районного методичного об’єднання вихователів ДНЗ.

2.Забезпечення якості початкової освіти.

У початковій школі Йосипівського навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» навчальний процес здійснюється на підставі Типових навчальних планів початкової школи з українською мовою навчання, затверджених наказами Міністерства освіти, молоді та спорту України  від 10.06.2011 року №572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 року № 460. Предмети: математика, українська мова, літературне читання, природознавство, інформатика, «Я у світі», основи здоров'я, образотворче та музичне мистецтво, трудове навчання, фізкультура викладаються за навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою для 1-4 класів, видавництва Київ, Видавничий дім «Освіта», 2012 року, з урахуванням змін, зазначених у листі Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015року № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році».

З метою вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень школярів проаналізовано виконання навчальних програм, перевірено календарне планування вчителів, класні журнали, учнівські зошити, проведено контрольні роботи, співбесіди з педагогами, відвідано уроки.

Під час перевірки встановлено, що програми з навчальних дисциплін виконуються. Календарне планування вчителями складено відповідно до діючих програм. Доцільно проведено розбивку тем для тематичного оцінювання, передбачено форми проведення тематичного оцінювання, при цьому враховується рівень навчальної підготовки класів.

Відвідані уроки підтвердили, що вчителями на уроках реалізуються навчальні, виховні і розвивальні завдання. Вчителі початкових класів даного навчального закладу володіють методикою викладання предметів. Педагоги дотримуються норм оцінювання знань, умінь і навичок учнів. Переважна більшість вчителів працюють над глибиною і практичною спрямованістю викладання предметів, забезпеченням подальшого становлення особистості дитини, виявленням, розвитком її здібностей, формуванням уміння і бажання вчитись, створенням умов для самоствердження учнів в різних видах діяльності.

Аналіз книги наказів свідчить, що адміністрацією закладу здійснюється систематичний контроль за станом викладання навчальних предметів, аналізується рівень знань, умінь та навичок учнів початкової школи.

Проведено контрольні та самостійні роботи, які передбачені навчальними програмами. Всі види контролю проводяться відповідно вимог Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 13.04.2011р. № 329 .

Навчально – виховний процес у 1-4 класах Йосипівського навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» здійснюють чотири педагоги.

У першому класі викладає предмети Івченко Любов Анатоліївна, освіта - вища, закінчила Кіровоградський педагогічний інститут імені О.С. Пушкіна за спеціальністю «Вчитель початкових класів». Загальний стаж роботи - 27 років, спеціаліст вищої категорії. Стаж роботи на посаді вчителя початкових класів – 27 років. Курсову перепідготовку пройшла у 2013 році на базі Кіровоградського педагогічного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

У другому класі за організацію навчально – виховного процесу відповідає Шаповал Валентина Степанівна, спеціаліст вищої категорії, вчитель – методист, освіта вища, закінчила Кіровоградський педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна, загальний стаж роботи 39 років, на посаді вчителя початкових класів – 36 років. У 2010 році педагог підвищила фаховий рівень шляхом курсової перепідготовки вчителів початкових класів при Кіровоградському педагогічному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

У третьому класі викладає предмети Скуба Людмила Віталіївна, освіта – неповна вища, закінчила Олександрійське педагогічне училище імені В.О.Сухомлинського за спеціальністю: вчитель початкових класів. Спеціаліст. Загальний стаж роботи - 27 років, на посаді вчителя початкових класів - 21 рік. У 2014 році шляхом курсової перепідготовки підвищила фаховий рівень вчителя початкових класів при Кіровоградському педагогічному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

У четвертому класі навчально – виховний процес здійснює Письмак Тетяна Володимирівна, освіта - неповна вища, закінчила Корсунь-Шевченківське педагогічне училище імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю вчитель початкових класів. Загальний стаж роботи - 34 роки, на посаді вчителя початкових класів - 33 роки. У 2011 році шляхом курсової перепідготовки підвищила фаховий рівень вчителя початкових класів при Кіровоградському педагогічному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

Членами атестаційної експертизи відвідано 7 уроків, аналіз яких дозволяє зробити висновок, що уроки в початкових класах проводяться на достатньому рівні.

Відвідані уроки показали, більшість вчителів старанно готуються до уроків, складають поширені поурочні плани, використовують наявну наочність та ТЗН, ІКТ, впроваджують новітні технології, нестандартні форми і види навчальної роботи.

У ході викладання математики у першому класі встановлено, що вчитель Івченко Любов Анатоліївна працює над формуванням в учнів усвідомлених і міцних обчислювальних навичок. На уроках математики вчитель забезпечує оволодіння учнями системою математичних знань, умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті та достатніх для успішного вивчення інших предметів початкової школи. Формує в учнів елементарні математичні уявлення, логічні структури мислення, необхідні для забезпечення наступності у вивченні математики у загальноосвітній школі. Вчитель початковий етап уроку починає з усної лічби, що сприяє розвитку не лише обчислювальних умінь, а й гнучкості та критичності мислення, кмітливості. Основна частина уроку направлена на формування в учнів понять про натуральні числа, на вивчення нумерації чисел першого десятка, числа і цифри для їх запису, дії додавання і віднімання в межах 10. Велике значення у навчанні учнів 1-х класів математики відіграє наочність, дидактичний матеріал, тому у Любов Анатоліївни є достатня кількість різноманітного ілюстративного матеріалу (фігурки тварин, зображення овочів, фруктів тощо), геометричних фігур, каси цифр, індивідуальних дидактичних матеріалів.

Серед уроків, що спостерігалися, особливою чіткістю, правильною методичною структурою, новими підходами до використання групових, колективних та індивідуальних форм роботи, науковістю відзначаються уроки Шаповал Валентини Степанівни . Учні Валентини Степанівни мають гарні знання з фонетики, граматики та правопису, набули початкових умінь і навичок, необхідних для висловлювання своїх думок в усній та письмовій формі. На уроках читання вчитель творчо вирішує освітні, виховні, розвивальні завдання. У процесі роботи над твором вчитель виробляє та удосконалює навички свідомого, правильного, виразного, швидкого, мовчазного читання школярів, вчить учнів працювати з текстом, розуміти текст, переказувати прочитане, визначати головну думку творів, давати оцінку дійовим особам, спонукає дітей до самостійного читання. Учні гарно декламують, вміють вести діалог, розповідають, складають план прочитаного. Педагог у своїй роботі творчо використовує методичні рекомендації О.Савченко, має необхідний дидактичний та роздатковий матеріал для розвитку навичок скорочитання, мовчазного читання. На уроках мови та читання вчитель створює умови для розвитку творчих здібностей учнів, вдало реалізує розвиваючу та виховну мету уроку.

На уроках української мови вчитель Скуба Людмила Віталіївна для покращання каліграфічних навичок на кожному уроці проводить чітко продумані каліграфічні хвилинки, об’єднані єдиною темою і виховним завданням уроку. Вчитель при цьому вчать дітей виконувати творчі завдання (утворити нові слова, придумати речення, почати, закінчити опис, придумати продовження тексту, відгадати слово і написати правильно). Значну увагу на уроках мови вчитель приділяє розвитку мовлення, створенню мовленнєвих ситуацій. На уроках української мови Людмила Віталіївна використовує скоромовки, хвилинки творчої роботи, вибіркові диктанти, коментоване письмо, тестування, проведення чергування усних і письмових видів робіт, робота з підручником, довідковою, словниковою літературою.

Уроки у четвертому класі вчитель Письмак Тетяна Володимирівна будує методично правильно, використовує цікаві форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів: добирає яскраві ілюстрації, постійно залучає дітей у творчий процес навчальної праці, розвиває у школярів навички самостійної роботи. Як наслідок, учні читають виразно, розуміють зміст прочитаного, вміють працювати з текстом, мають достатній словниковий запас, стійкий пізнавальний читацький інтерес.

Практичні знання, уміння і навички, передбачені програмою з математики сформовані. Учні, в основному, володіють технікою усних і письмових обчислень, вміють самостійно визначати взаємозалежність між числовими даними і запитанням задачі, розв’язувати рівняння, виконувати практично геометричні завдання. На уроках математики практикується робота над задачами, формуються вміння правильного запису розв’язків. З метою формування математичних понять на уроках математики використовуються таблиці, роздатковий матеріал, малюнки, тести. Характерною рисою навчання є використання ігрових прийомів, наочності, роздаткового та дидактичного матеріалу, що дає можливість зацікавити дітей, викликати в них інтерес до знань, в доступній, яскравій формі довести до учнів програмовий матеріал.

Для вивчення питання ефективності контролю об’єктивного оцінювання якості знань учнів початкових класів експертною комісією проведені контрольні роботи з математики у 4 класі, з української мови у 3 класі.Результати проведеного зрізу знань учнів показали наступне:


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал