Узагальнені статистичні матеріали моніторингового дослідженняСторінка6/6
Дата конвертації07.01.2017
Розмір1.07 Mb.
1   2   3   4   5   6

Чи маєте Ви вільний доступ до мережі Інтернет у Вашому навчальному закладі?

 1.  так;

 2.  ні.

 • Чи має Ваш навчальний заклад сайт?

  1.  так;

  2.  ні.

 • Чи використовуєте Ви наступні електронні ресурси? (Позначте всі варіанти відповідей)

  1.  загальнодоступні електронні бібліотеки художньої та наукової літератури;

  2.  електронні наукові журнали, електронні версії друкованих журналів;

  3.  електронний каталог ресурсів бібліотеки Вашого навчального закладу;

  4.  освітні портали та сайти;

  5.  студентські сайти, форуми;

  6.  сайт Вашого навчального закладу;

  7.  книжкові Інтернет-магазини;

  8.  інше ___________________________________________________________ .

 • Як навчальний заклад заохочує викладачів до роботи з талановитими учнями?

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________ .

  1. Як навчальний заклад заохочує учнів до участі у дослідницькій роботі, в олімпіадах, різних конкурсах тощо?

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________ .


  1. Чим Ви користуєтесь, викладаючи свій предмет?(відповідей може бути кілька )

   1.  державними програми, затвердженими МОН;

   2.  розробленою, затвердженою у визначеному порядку авторською програмою;

   3.  іншими програмами (вказати, які саме) _____________________________ .

  2. Які методи роботи Ви вважаєте найбільш ефективними для навчання? (Позначте не більше 5 варіантів відповідей).

  1.  лекції;

  7.  аудіовізуальні методи;

  2.  лекції з елементами бесіди;

  8.  дебати, дискусії;

  3.  обговорення в групі;

  9.  конкурси, вікторини, змагання;

  4.  тренінгові вправи;

  10.  робота в групах;

  5.  мозкові атаки;

  11.  випуск стінгазет, плакатів, листівок;

  6.  рольові ігри;

  12.  розв’язання навчальних ситуацій;

  13.  інше ____________________________________________________________ .

  1. Які інноваційні технології/методики були запроваджені у Вашому навчальному закладі протягом останніх трьох років?

  _____________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________ .

  1. Чи проводиться моніторинг ефективності впливу запроваджених інновацій?

    1.  так;

    2.  ні;

    3.  важко відповісти.

  1. Чи поширює навчальний заклад інноваційний досвід?

  1.  так;

  2.  ні;

  3.  важко відповісти.

  1. Чи володіє Ваш навчальний заклад інформацією про місцевий ринок праці та попит на професії Вашого закладу?

  1.  так;

  2.  ні;

  3. частково;

  4.  інше ___________________________________________________________ .

  1. Чи надаєте таку інформацію учням та їх батькам?

  1.  так;

  2.  ні;

  3.  частково.

  1. Як Ви оцінюєте реальний вплив учнівського самоврядування на життя навчального закладу?

     1.  не має ніякого впливу;

     2.  має незначний вплив;

     3.  має достатній вплив на життя навчального закладу;

     4.  має дуже великий вплив на життя навчального закладу;

     5.  інше ___________________________________________________________.

  1. Як Ви оцінюєте реальний вплив батьківського комітету на життя навчального закладу?

  1.  не має ніякого впливу;

  2.  має незначний вплив;

  3.  має достатній вплив на життя навчального закладу;

  4.  має дуже великий вплив на життя навчального закладу;

  5.  інше___________________________________________________________ .

  1. Чи співпрацює Ваш навчальний заклад з іншими ПТНЗ?

  1.  ні;

  2.  так (напишіть, як саме): ______________________________________.

  1. Чи співпрацює Ваш навчальний заклад із ВНЗ?

  1.  ні;

  2.  так, ( напишіть, як саме):

  1. Чи сприяє психологічний клімат навчального закладу продуктивній діяльності його працівників?

  1.  так;

  2.  ні;

  3.  частково;

  4.  інше __________________________________________________ .

  1. Чи задоволені Ви співпрацею з психологічною службою Вашого навчального закладу?

      1.  так;

      2.  ні;

      3.  частково;

      4.  у закладі немає такої служби.

  2. Співпраця з психологом Вам допомогла:

     1.  у розв’язанні проблем, які пов’язані з процесом навчання учнів;

     2.  у розв’язанні проблем, які пов’язані із взаємовідносинами з батьками;

     3.  у взаємовідносинах із колегами;

     4.  інше ________________________________________________________ .

  3. Чи є пріоритетним у навчально-виховному процесі напрямок щодо формування здорового способу життя?

  1.  так;

  2.  ні.

  3.  інше ____________________________________________________ .

  1. З якими проблемами доводиться стикатися педагогічному колективу під час організації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчальному закладі? (Позначте всі прийнятні відповіді).

   1.  з проблемою матеріально-технічного забезпечення;

   2.  з проблемою науково-методичного забезпечення;

   3.  з відсутністю мотивації та інтересу в учнів;

   4.  відсутність системності щодо фізичного виховання;

   5.  інше (напишіть, що саме): _________________________________ .

  2. Які із зазначених тем обговорюються з учнями в урочний і позаурочний час?

   1.  профілактика захворювань, пов’язаних з малорухливим способом життя;

   2.  вплив рухової активності на здоров’я та фізичний розвиток;

   3.  зміцнення здоров’я.

  3. Чи проводиться серед учнів Вашого навчального закладу інформаційно-просвітницька робота з питань організації достатньої фізичної активності молоді?

   1.  ні, така діяльність не передбачена службовими обов’язками;

   2.  ні, таку роботу проводять класні керівники на батьківських зборах;

   3.  так, проводяться тематичні бесіди;

   4.  так, проводиться інформаційно-просвітницька та фізкультурно-оздоровча робота;

   5.  інше ___________________________________________________________ .

  4. Як би Ви оцінили рівень знань першокурсників цього року порівняно з минулими роками?

   1.  вищий;

   2.  без змін;

   3.  нижчий;

   4.  важко відповісти.

  Якщо Ви хочете щось додати, то зробіть це нижче:

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .
  Дякуємо за співпрацю!


  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

  Анкета для опитування керівника професійно-технічного навчального закладу

  Шановний колего!

  Ця анкета є частиною дослідження, яке має оцінити стан та розвиток професійно-технічної освіти. Це опитування не є перевіркою діяльності Вашого навчального закладу. Ви стали учасником дослідження шляхом випадкового відбору. Організатори дослідження гарантують Вам повну конфіденційність. Результати опитування будуть використані тільки в загальному вигляді.

  1. Ваша стать

   жіноча;  чоловіча.

  1. Ваш вік:

   1.  до 30 років;

   2.  30-39 років;

   3.  40-49 років;

   4.  50-59 років;

   5.  60 та старше.

  2. Вкажіть стаж керівної роботи

   1.  до 3 років;

   2.  до 5 років;

   3.  від 5 до 10 років;

   4.  від 11 до 15 років;

   5.  від 16 до 25 років;

   6.  понад 25 років.

  3. Скільки років Ви працюєте директором у даному навчальному закладі

   1.  до 3 років;

   2.  до 5 років;

   3.  від 5 до 10 років;

   4.  від 11 до 15 років;

   5.  від 16 до 25 років;

   6.  понад 25 років.

  4. Як у Вашому навчальному закладі проходить набір нових учнів? (можна вказати 2,3 варіанти відповідей)

   1.  по профорганізаційній роботі;

   2.  набір учнів без іспитів;

   3.  тільки на основі вступних іспитів;

   4.  за направленням служб зайнятості;

   5.  за направленням працедавців;

   6.  за трьохсторонньою угодою;

   7.  за двосторонньою угодою;

   8.  на контрактних засадах;

   9.  інше ___________________________________________________________ .

  5. Як би Ви оцінили рівень знань першокурсників цього року порівняно з минулими роками?

   1.  вищий;

   2.  без змін;

   3.  нижчий;

   4.  важко відповісти.

  6. Чи повністю укомплектований Ваш навчальний заклад кваліфікованими педагогічними кадрами:

   1.  так, вакантних місць немає;

   2.  є кілька вакансій;

   3.  інше ___________________________________________________________ .

  7. Чи мають можливість співробітники педагогічного колективу в навчальному закладі:

   1.  безкоштовно користуватися оргтехнікою (ксерокс, принтер тощо);

   2.  проходити стажування;

   3.  підвищувати рівень кваліфікації;

   4.  оплати поїздок на конференції;

   5.  брати участь у конкурсах;

   6.  працювати на комп’ютері;

   7.  користуватися Інтернетом;

   8.  публікувати посібники,

   9.  публікувати підручники та інші методичні матеріали;

   10.  публікувати наукові роботи;

   11.  отримувати безкоштовні та пільгові путівки до санаторіїв, у табори відпочинку для дітей;

   12.  отримувати безкоштовні та пільгові консультації юристів,

   13.  отримувати консультації психологів;

   14.  отримувати службове житло;

   15.  інше ___________________________________________________________ .

  8. Які можливості для публікацій має Ваш навчальний заклад:

   1.  є можливість видавати навчально-методичні збірники;

   2.  є можливість розмістити науково-методичний доробок на сайті навчального закладу;

   3.  є можливість розмістити науково-методичний доробок на веб-порталі МОН;

   4.  видається власний журнал, газета;

   5. у самому навчальному закладі таких можливостей немає.

  9. Чи володіє Ваш навчальний заклад інформацією про місцевий ринок праці та попитом на професії Вашого закладу?

  1.  так;

  2.  ні;

  3.  частково;

  4.  інше ___________________________________________________________ .

  1. Чи надаєте таку інформацію учням та їх батькам?

  1.  так;

  2.  ні;

  3.  частково.

  1. Випускники яких спеціальностей Вашого навчального закладу мають найкращі або найгірші можливості умови працевлаштування:

  а) найкращі б) найгірші

  1.____________________ _ 1.__________________________________

  2._____________________________ 2.__________________________________

  3._____________________________ 3.__________________________________

  1. Які заходи з удосконалення питань із працевлаштування випускників проводяться у Вашому навчальному закладі (зазначте всі відповіді, які підходять):

   1. у нас гарантоване працевлаштування випускників;

   2.  цілеспрямована робота із працевлаштування випускників не проводиться;

   3.  проводимо «день відкритих дверей» для роботодавців;

   4.  організовуємо ярмарки вакансій;

   5.  взаємодіємо з центром зайнятості;

   6.  укладаємо договори з підприємствами та організаціями щодо працевлаштування;

   7.  учні проходять практику, стажування на підприємствах, в організаціях, куди потім можуть піти працювати;

   8.  працює центр працевлаштування випускників;

   9.  інше __________________________________________________________ .

  2. Чи ведеться у навчальному закладі системний моніторинг щодо працевлаштування випускників?

   1.  так;

   2.  ні.

  3. Чи проводив цього року Ваш навчальний заклад наступні профорієнтаційні заходи:

   1.  рекламні оголошення в ЗМІ, комерційна реклама в газетах, по радіо;

   2.  оголошення в спеціалізованих виданнях;

   3.  рекламні плакати, щити та інше;

   4.  дні відкритих дверей;

   5.  розміщення умов вступу на Вашому сайті в Інтернеті;

   6.  участь в освітніх виставках, ярмарках;

   7.  профорієнтаційна робота з випускниками та їх батьками на базі шкіл;

   8.  олімпіади, конкурси;

   9.  виїзд за межі області;

   10.  інше ___________________________________________________________ .

  4. Як навчальний заклад заохочує викладачів до роботи з талановитими учнями?

  _____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________ .

  1. Чи задоволені Ви співпрацею ПТНЗ

  а) з державною службою зайнятості:

   1.  так;

   2.  ні.

  б) з роботодавцями:

  1.  так;

  2.  ні.

  в) з соціальною службою:

  1.  так;

  2.  ні.

  г) з іншими ПТНЗ:

  1.  так.

  2.  ні;

  д) із ВНЗ:

  1.  так.

  2.  ні.

  1. Чи проводиться у Вашому закладі системний моніторинг щодо ефективності впливу навчально-виховного процесу на поведінку та превентивну освіту учнів?

  1.  так;

  2.  ні.

  1. Чи проводиться системний моніторинг з питань фізичного виховання учнів?

  1.  так;

  2.  ні.

  1. Чи проводиться системний моніторинг щодо рівня здоров'я учнів?

  1.  так;

  2.  ні.

  1. Як впливає на роботу ПТНЗ система укладання двосторонніх та багатосторонніх договорів?

  1.  позитивно;

  2.  негативно.

  1. Чи задовольняє Вас навчально-матеріальна база навчального закладу?

  1.  забезпечення цілком достатнє, є практично все необхідне;

  2.  забезпечення посереднє, наявні не всі потрібні засоби, багато чого не вистачає;

  3.  забезпечення практично відсутнє;

  4.  інше ___________________________________________________________ .

  1. Що з перерахованого є у Вашому навчальному закладі для створення належних умов щодо організації оптимальної рухової активності учнів під час навчального процесу?

  1.  спортивний зал;

  2.  другий спортивний зал;

  3.  спортивний стадіон;

  4.  тренажерний зал;

  5.  басейн;

  6.  спортивно-ігровий майданчик на подвір’ї;

  7.  фізкультурне обладнання в рекреаціях;

  8.  спортивний інвентар;

  9.  душові кімнати;

  10.  волейбольні/баскетбольні майданчики на подвір’ї;

  11.  інше (напишіть, що саме) _________________________________ .

  1. Чи виникали у Вас проблеми при влаштуванні учнів на виробничу практику

  1.  так;

  2.  ні;

  3.  часто;

  4.  інше __________________________________________________________ .

  1. Як фінансується навчальний заклад з питань оновлення матеріальної бази відповідно сучасних вимог:

  1.  добре

  2.  частково;

  3.  незадовільно

  4.  взагалі не фінансується
  1. Які три першочергові проблеми навчального закладу Ви б почали розв’язувати за сприятливих умов:

  1. ___________________________________________________________________ .

  2. ___________________________________________________________________ .

  3. ___________________________________________________________________ .

  Дякуємо за співпрацю!
  СЛУЖБОВІ ЗАПИТАННЯ

  (заповнюється інтерв’юером після завершення анкетування)  1.. Галузеве направлення навчального закладу:

  1. Промисловість

  5. Транспорт

  2. Будівництво

  6. Сфера послуг

  3. Торгівля

  7. Зв’язок

  4. Сільське господарство

  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6


  База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
  звернутися до адміністрації

  войти | регистрация
      Головна сторінка


  загрузить материал