Уроки до курсу «людина І світ»Сторінка2/21
Дата конвертації25.12.2016
Розмір4.84 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Тема IV. КОНФЛІКТИ УРОК 5 39

Поняття «конфлікт». Типи конфліктів. Зародження конфліктів та шляхи їх подолання 39

I.Організаційний момент уроку 39

II.Мотивація навчальної діяльності 39

III.Актуалізація опорних знань 40

IV.Вивчення нового матеріалу 40

V.Підсумок уроку 42

VI.Домашнє завдання 43

Тема V. СОЦІУМ (СУСПІЛЬСТВО ЛЮДЕЙ) УРОК 6 43

Поняття соціуму. Історичні типи стратифікованих суспільств 43

I.Організаційний момент уроку 43

II.Актуалізація опорних знань 43

III.Мотивація навчальної діяльності 43

IV.Вивчення нового матеріалу 44

►► Соціальна стратифікація 48IV.Підсумок уроку 51

V.Домашнє завдання 52

Тема VI. СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ УРОК 7 52

Поняття соціальної мобільності. Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму 52

I.Організаційний момент уроку 52

II.Мотивація навчальної діяльності 52

III.Вивчення нового матеріалу 52

►► Соціальна мобільність 53

►► Соціальна комунікація 55

IV.Підсумок уроку 57

V.Домашнє завдання 57

Тема VII. ПРАВА, СВОБОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УРОК 8 58

Еволюція уявлень про права людини в історії людства. Фундаментальні права і свободи людини, їх класифікація 58

I.Організаційний момент уроку 58

II.Актуалізація опорних знань 58

III.Мотивація навчальної діяльності 58

III.Вивчення нового матеріалу ►► Еволюція уявлень про права людини 59

►► Фундаментальні права і свободи людини, їх класифікація 61IV.Підсумок уроку 64

V.Домашнє завдання 65

Тема VIII. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО УРОК 9 65

Поняття громадянського суспільства: суть, атрибути та функції 65

I.Організаційний момент уроку 66

II.Актуалізація опорних знань 66

II.Мотивація навчальної діяльності 66

IV.Вивчення нового матеріалу 66

►► Поняття «громадянське суспільство» 67I 68

І 68

I 68

I 68

І 68

І 68

IV.Підсумок уроку 70

V.Домашнє завдання 71

Тема IX. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ УРОК 10 71

Політика як суспільне явище. Політична система: сутність, структура, функції 71

I.Організаційний момент уроку 71

II.Мотивація навчальної діяльності 71

III.Вивчення нового матеріалу ►► Політика як суспільне явище 72

►► Політична система: сутність, структура, функції 73

►► Політична партія 75

►► Політична еліта і політичне лідерство 76IV.Підсумок уроку 80

V.Домашнє завдання 80

Тема X. ДЕМОКРАТІЯ УРОК 11 81

Поняття, форми та принципи демократії. Вибори як інструмент демократії 81

I.Організаційний момент уроку 81

II.Мотивація навчальної діяльності 81

III.Вивчення нового матеріалу 81

►► Історія виникнення демократії 81

►► Політичний статус особистості 84

►► Політична участь і політична культура 85

►► Вибори як інструмент демократії 86

►► Стадії виборчого процесу 88IV.Підсумок уроку 89

V.Домашнє завдання 89

Поняття громади. Територіальне громадське та місцеве самоврядування. Участь громадян в управлінні суспільством 90

I.Організаційний момент уроку 90

II.Актуалізація опорних знань 90

III.Мотивація навчальної діяльності 90

IV.Вивчення нового матеріалу ►► Місцеве самоврядування 90

►► Повноваження органів місцевого самоврядування 92

►► Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування 92

►► Вибори 93V.Підсумок уроку 94

VI.Домашнє завдання 95

Тема XI. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ УРОК 13 96

Засоби масової інформації та їх роль у суспільному житті 96

I.Організаційний момент уроку 96

II.Актуалізація опорних знань 96

III.Мотивація навчальної діяльності 96

III.Вивчення нового матеріалу 96

►► Функції ЗМІ 100V.Підсумок уроку 103

VI.Домашнє завдання 103

Тема XII. НАЦІЯ УРОК 14 104

Поняття нації. Нація і націоналізм. Нація етнічна і політична 104

I.Організаційний момент уроку 104

II.Актуалізація опорних знань 104

III.Мотивація навчальної діяльності 104

IV.Вивчення нового матеріалу 104

►► Етнос: його основні ознаки та особливості 104

►► Національна самосвідомість 105

►► Розвиток міжнаціональних відносин в Україні 106

►► Націоналізм. Міжнаціональні конфлікти та шляхи їх подолання 109

►► Формування української політичної нації 110IV.Підсумок уроку 112

V.Домашнє завдання 113

Тема XIII. ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ УРОК 15 113

Поняття полі культурності як добросусідства культур. Шляхи розв’язання міжнаціональних, міжконфесійних конфліктів 113

I.Організаційний момент уроку 114

II.Мотивація навчальної діяльності 114

III.Вивчення нового матеріалу ►► Поняття «культура» 114

►► Національна культура та її основні компоненти 115

►► Принципи формування загальнолюдської культури 117

►► Міжнаціональні та міжконфесійні конфлікти та шляхи їх розв’язання 118IV.Підсумок уроку 122

Тема XIV. УКРАЇНА І СВІТ УРОК 16 123

УРОК 17 129

Тема І. ЛЮДИНА. ОСОБИСТІСТЬ. ГРОМАДЯНИН 134

УРОК 1 134

Тема II. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ УРОК 2 138

УРОК З 148

УРОК 4 153

Тема III. СТЕРЕОТИПИ ТА УПЕРЕДЖЕННЯ УРОК 5 158

УРОК 6 167

Тема IV. КОНФЛІКТИ УРОК 7 172

УРОК 8 176

Тема V. СОЦІУМ (СУСПІЛЬСТВО ЛЮДЕЙ) УРОК 9 183

УРОК 10 191

УРОК 11 199

Тема VI. СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ УРОК 12 206

Тема VII. ПРАВА, СВОБОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УРОКИ 13-14 213

Тема VIII. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО УРОКИ 15-16 220

Тема IX. ПОЛІТИКА В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА УРОК 17 226

УРОКИ 18-19 232

Тема X. ДЕМОКРАТІЯ УРОКИ 20-21 245

УРОКИ 22-23 249

Тема XI. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ УРОКИ 24-25 257

Тема XII. НАЦІЯ УРОКИ 26-27 265

Тема XIII. ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ УРОКИ 28-29 275

Тема XIV. УКРАЇНА І СВІТ УРОКИ 30-31 286

УРОК 32 292

УРОК 33 296

УРОК 34 299

УРОК 35 303

Тема IV. КОНФЛІКТИУрок 7. Поняття «конфлікт». Типи конфліктів. Зародження

«ЛЮДИНА і СВІТ» 1

11 клас 1Тема І. ВСТУП 6

Вступ до курсу «Людина і світ». Поняття «людина як біосоціальна істота» 6

ХІД УРОКУ і. Організаційний момент уроку 6

II.Вивчення нового матеріалу 6

►► Зміст і методи вивчення курсу 6

►► Людина в основних типах світогляду 7

►► Людина, індивід, особистість 8III.Закріплення вивченого матеріалу 11

IV.Підсумок уроку 11

V.Домашнє завдання 11

Тема II. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ УРОК 2 11

Поняття «соціалізація». Ґендерна соціалізація особистості 11

I.Організаційний момент уроку 12

II.Мотивація навчальної діяльності 12

III.Вивчення нового матеріалу ►► Поняття соціалізація 12

►► Етапи соціалізації 13

►► Ґендерна соціалізація особистості 16

►► Розвиток сім ’ї як соціального інституту 18

►► Шлюб — основа сімейних відносин 19

►► Функції сім’ї 19IV.Підсумок уроку 21

V.Домашнє завдання 21

Поняття субкультури. Молодіжна субкультура. Школа. Однолітки 21

I.Організаційний момент уроку 21

II.Мотивація навчальної діяльності 21

III.Вивчення нового матеріалу 22

►► Поняття «культури». Види і функції культури 22IV.Підсумок уроку 25

V.Домашнє завдання 26

Тема III. СТЕРЕОТИПИ ТА УПЕРЕДЖЕННЯ УРОК 4 26

Стереотипи та їх роль у житті людини і суспільства. Толерантність. Ксенофобія. Расизм. Ґендерні стереотипи 26

I.Організаційний момент уроку 27

II.Актуалізація опорних знань 27

III.Мотивація навчальної діяльності 27

IV.Вивчення нового матеріалу ►► Стереотипи 28

►► Забобони 30

►► Толерантність 31

►► Ксенофобія і расизм 34

►► Ґендерні стереотипи 35

►► Ґендерні ролі та їх різноманіття 36IV.Підсумок уроку 38

V.Домашнє завдання 39

Тема IV. КОНФЛІКТИ УРОК 5 39

Поняття «конфлікт». Типи конфліктів. Зародження конфліктів та шляхи їх подолання 39

I.Організаційний момент уроку 39

II.Мотивація навчальної діяльності 39

III.Актуалізація опорних знань 40

IV.Вивчення нового матеріалу 40

V.Підсумок уроку 42

VI.Домашнє завдання 43

Тема V. СОЦІУМ (СУСПІЛЬСТВО ЛЮДЕЙ) УРОК 6 43

Поняття соціуму. Історичні типи стратифікованих суспільств 43

I.Організаційний момент уроку 43

II.Актуалізація опорних знань 43

III.Мотивація навчальної діяльності 43

IV.Вивчення нового матеріалу 44

►► Соціальна стратифікація 48IV.Підсумок уроку 51

V.Домашнє завдання 52

Тема VI. СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ УРОК 7 52

Поняття соціальної мобільності. Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму 52

I.Організаційний момент уроку 52

II.Мотивація навчальної діяльності 52

III.Вивчення нового матеріалу 52

►► Соціальна мобільність 53

►► Соціальна комунікація 55

IV.Підсумок уроку 57

V.Домашнє завдання 57

Тема VII. ПРАВА, СВОБОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УРОК 8 58

Еволюція уявлень про права людини в історії людства. Фундаментальні права і свободи людини, їх класифікація 58

I.Організаційний момент уроку 58

II.Актуалізація опорних знань 58

III.Мотивація навчальної діяльності 58

III.Вивчення нового матеріалу ►► Еволюція уявлень про права людини 59

►► Фундаментальні права і свободи людини, їх класифікація 61IV.Підсумок уроку 64

V.Домашнє завдання 65

Тема VIII. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО УРОК 9 65

Поняття громадянського суспільства: суть, атрибути та функції 65

I.Організаційний момент уроку 66

II.Актуалізація опорних знань 66

II.Мотивація навчальної діяльності 66

IV.Вивчення нового матеріалу 66

►► Поняття «громадянське суспільство» 67I 68

І 68

I 68

I 68

І 68

І 68

IV.Підсумок уроку 70

V.Домашнє завдання 71

Тема IX. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ УРОК 10 71

Політика як суспільне явище. Політична система: сутність, структура, функції 71

I.Організаційний момент уроку 71

II.Мотивація навчальної діяльності 71

III.Вивчення нового матеріалу ►► Політика як суспільне явище 72

►► Політична система: сутність, структура, функції 73

►► Політична партія 75

►► Політична еліта і політичне лідерство 76IV.Підсумок уроку 80

V.Домашнє завдання 80

Тема X. ДЕМОКРАТІЯ УРОК 11 81

Поняття, форми та принципи демократії. Вибори як інструмент демократії 81

I.Організаційний момент уроку 81

II.Мотивація навчальної діяльності 81

III.Вивчення нового матеріалу 81

►► Історія виникнення демократії 81

►► Політичний статус особистості 84

►► Політична участь і політична культура 85

►► Вибори як інструмент демократії 86

►► Стадії виборчого процесу 88IV.Підсумок уроку 89

V.Домашнє завдання 89

Поняття громади. Територіальне громадське та місцеве самоврядування. Участь громадян в управлінні суспільством 90

I.Організаційний момент уроку 90

II.Актуалізація опорних знань 90

III.Мотивація навчальної діяльності 90

IV.Вивчення нового матеріалу ►► Місцеве самоврядування 90

►► Повноваження органів місцевого самоврядування 92

►► Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування 92

►► Вибори 93V.Підсумок уроку 94

VI.Домашнє завдання 95

Тема XI. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ УРОК 13 96

Засоби масової інформації та їх роль у суспільному житті 96

I.Організаційний момент уроку 96

II.Актуалізація опорних знань 96

III.Мотивація навчальної діяльності 96

III.Вивчення нового матеріалу 96

►► Функції ЗМІ 100V.Підсумок уроку 103

VI.Домашнє завдання 103

Тема XII. НАЦІЯ УРОК 14 104

Поняття нації. Нація і націоналізм. Нація етнічна і політична 104

I.Організаційний момент уроку 104

II.Актуалізація опорних знань 104

III.Мотивація навчальної діяльності 104

IV.Вивчення нового матеріалу 104

►► Етнос: його основні ознаки та особливості 104

►► Національна самосвідомість 105

►► Розвиток міжнаціональних відносин в Україні 106

►► Націоналізм. Міжнаціональні конфлікти та шляхи їх подолання 109

►► Формування української політичної нації 110IV.Підсумок уроку 112

V.Домашнє завдання 113

Тема XIII. ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ УРОК 15 113

Поняття полі культурності як добросусідства культур. Шляхи розв’язання міжнаціональних, міжконфесійних конфліктів 113

I.Організаційний момент уроку 114

II.Мотивація навчальної діяльності 114

III.Вивчення нового матеріалу ►► Поняття «культура» 114

►► Національна культура та її основні компоненти 115

►► Принципи формування загальнолюдської культури 117

►► Міжнаціональні та міжконфесійні конфлікти та шляхи їх розв’язання 118IV.Підсумок уроку 122

Тема XIV. УКРАЇНА І СВІТ УРОК 16 123

УРОК 17 129

Тема І. ЛЮДИНА. ОСОБИСТІСТЬ. ГРОМАДЯНИН 134

УРОК 1 134

Тема II. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ УРОК 2 138

УРОК З 148

УРОК 4 153

Тема III. СТЕРЕОТИПИ ТА УПЕРЕДЖЕННЯ УРОК 5 158

УРОК 6 167

Тема IV. КОНФЛІКТИ УРОК 7 172

УРОК 8 176

Тема V. СОЦІУМ (СУСПІЛЬСТВО ЛЮДЕЙ) УРОК 9 183

УРОК 10 191

УРОК 11 199

Тема VI. СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ УРОК 12 206

Тема VII. ПРАВА, СВОБОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УРОКИ 13-14 213

Тема VIII. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО УРОКИ 15-16 220

Тема IX. ПОЛІТИКА В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА УРОК 17 226

УРОКИ 18-19 232

Тема X. ДЕМОКРАТІЯ УРОКИ 20-21 245

УРОКИ 22-23 249

Тема XI. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ УРОКИ 24-25 257

Тема XII. НАЦІЯ УРОКИ 26-27 265

Тема XIII. ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ УРОКИ 28-29 275

Тема XIV. УКРАЇНА І СВІТ УРОКИ 30-31 286

УРОК 32 292

УРОК 33 296

УРОК 34 299

УРОК 35 303

Тема XII. НАЦІЯУроки Поняття нації. Нація і націоналізм.

«ЛЮДИНА і СВІТ» 1

11 клас 1Тема І. ВСТУП 6

Вступ до курсу «Людина і світ». Поняття «людина як біосоціальна істота» 6

ХІД УРОКУ і. Організаційний момент уроку 6

II.Вивчення нового матеріалу 6

►► Зміст і методи вивчення курсу 6

►► Людина в основних типах світогляду 7

►► Людина, індивід, особистість 8III.Закріплення вивченого матеріалу 11

IV.Підсумок уроку 11

V.Домашнє завдання 11

Тема II. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ УРОК 2 11

Поняття «соціалізація». Ґендерна соціалізація особистості 11

I.Організаційний момент уроку 12

II.Мотивація навчальної діяльності 12

III.Вивчення нового матеріалу ►► Поняття соціалізація 12

►► Етапи соціалізації 13

►► Ґендерна соціалізація особистості 16

►► Розвиток сім ’ї як соціального інституту 18

►► Шлюб — основа сімейних відносин 19

►► Функції сім’ї 19IV.Підсумок уроку 21

V.Домашнє завдання 21

Поняття субкультури. Молодіжна субкультура. Школа. Однолітки 21

I.Організаційний момент уроку 21

II.Мотивація навчальної діяльності 21

III.Вивчення нового матеріалу 22

►► Поняття «культури». Види і функції культури 22IV.Підсумок уроку 25

V.Домашнє завдання 26

Тема III. СТЕРЕОТИПИ ТА УПЕРЕДЖЕННЯ УРОК 4 26

Стереотипи та їх роль у житті людини і суспільства. Толерантність. Ксенофобія. Расизм. Ґендерні стереотипи 26

I.Організаційний момент уроку 27

II.Актуалізація опорних знань 27

III.Мотивація навчальної діяльності 27

IV.Вивчення нового матеріалу ►► Стереотипи 28

►► Забобони 30

►► Толерантність 31

►► Ксенофобія і расизм 34

►► Ґендерні стереотипи 35

►► Ґендерні ролі та їх різноманіття 36IV.Підсумок уроку 38

V.Домашнє завдання 39

Тема IV. КОНФЛІКТИ УРОК 5 39

Поняття «конфлікт». Типи конфліктів. Зародження конфліктів та шляхи їх подолання 39

I.Організаційний момент уроку 39

II.Мотивація навчальної діяльності 39

III.Актуалізація опорних знань 40

IV.Вивчення нового матеріалу 40

V.Підсумок уроку 42

VI.Домашнє завдання 43

Тема V. СОЦІУМ (СУСПІЛЬСТВО ЛЮДЕЙ) УРОК 6 43

Поняття соціуму. Історичні типи стратифікованих суспільств 43

I.Організаційний момент уроку 43

II.Актуалізація опорних знань 43

III.Мотивація навчальної діяльності 43

IV.Вивчення нового матеріалу 44

►► Соціальна стратифікація 48IV.Підсумок уроку 51

V.Домашнє завдання 52

Тема VI. СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ УРОК 7 52

Поняття соціальної мобільності. Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму 52

I.Організаційний момент уроку 52

II.Мотивація навчальної діяльності 52

III.Вивчення нового матеріалу 52

►► Соціальна мобільність 53

►► Соціальна комунікація 55

IV.Підсумок уроку 57

V.Домашнє завдання 57

Тема VII. ПРАВА, СВОБОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УРОК 8 58

Еволюція уявлень про права людини в історії людства. Фундаментальні права і свободи людини, їх класифікація 58

I.Організаційний момент уроку 58

II.Актуалізація опорних знань 58

III.Мотивація навчальної діяльності 58

III.Вивчення нового матеріалу ►► Еволюція уявлень про права людини 59

►► Фундаментальні права і свободи людини, їх класифікація 61IV.Підсумок уроку 64

V.Домашнє завдання 65

Тема VIII. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО УРОК 9 65

Поняття громадянського суспільства: суть, атрибути та функції 65

I.Організаційний момент уроку 66

II.Актуалізація опорних знань 66

II.Мотивація навчальної діяльності 66

IV.Вивчення нового матеріалу 66

►► Поняття «громадянське суспільство» 67I 68

І 68

I 68

I 68

І 68

І 68

IV.Підсумок уроку 70

V.Домашнє завдання 71

Тема IX. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ УРОК 10 71

Політика як суспільне явище. Політична система: сутність, структура, функції 71

I.Організаційний момент уроку 71

II.Мотивація навчальної діяльності 71

III.Вивчення нового матеріалу ►► Політика як суспільне явище 72

►► Політична система: сутність, структура, функції 73

►► Політична партія 75

►► Політична еліта і політичне лідерство 76IV.Підсумок уроку 80

V.Домашнє завдання 80

Тема X. ДЕМОКРАТІЯ УРОК 11 81

Поняття, форми та принципи демократії. Вибори як інструмент демократії 81

I.Організаційний момент уроку 81

II.Мотивація навчальної діяльності 81

III.Вивчення нового матеріалу 81

►► Історія виникнення демократії 81

►► Політичний статус особистості 84

►► Політична участь і політична культура 85

►► Вибори як інструмент демократії 86

►► Стадії виборчого процесу 88IV.Підсумок уроку 89

V.Домашнє завдання 89

Поняття громади. Територіальне громадське та місцеве самоврядування. Участь громадян в управлінні суспільством 90

I.Організаційний момент уроку 90

II.Актуалізація опорних знань 90

III.Мотивація навчальної діяльності 90

IV.Вивчення нового матеріалу ►► Місцеве самоврядування 90

►► Повноваження органів місцевого самоврядування 92

►► Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування 92

►► Вибори 93V.Підсумок уроку 94

VI.Домашнє завдання 95Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал