Урок літератури у форматі світової медіа освіти ІІ розділ Доцільність використання ікт на уроках світової літературиСкачати 411.3 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації04.01.2017
Розмір411.3 Kb.
1   2   3

Літературний Інтернет

 1. Бібліотека японіста – http://jlib.sinor.ru/ – художні тексти, інформація про письменників японської літератури ( російською мовою);

 2. Електронна бібліотека класичної літератури – http://www.klassika.ru/ (російською мовою);

 3. "Литературная газета" – http://www.lgz.ru/ ( російською мовою);

 4. Сайт сучасної і класичної поезії – http://sttihi.net.ru/ (російською мовою);

 5. Електронна поетична бібліотека – http://article.da.ru/ (російською мовою);

 6. "Фензин" – сайт про фантастику та фентезі – http://www.fenzin.org/ (російською мовою);

 7. Бібліотека української поезії – http://ukrart.lviv.ua/biblioteks.html;

 8. Велика електронна бібліотека української літератури (університет Торонто) – http://www.utoronto.ca/elu/Main-Ukr.html;

 9. Весна. Словник – http://www.slovnvk.org/ – літературно-критичні матеріли;

 10. Бібліотека ІнтерNeтрі. Українські твори, документи або їх зібрання – http://www.internetri.net/lib/;

 11. Бібліотека кошового писаря: бібліотека української поезії. Містить вірші О.Олеся, М.Рильського, М.Вороного, В.Симоненка, В.Cамійленка, Лесі Українки та інших – http://pysar.tripod.com;

 12. БРАМА. Мистецтво і Культура: проза, поезія, казки... – http://www.brama.com/ukr.html;

 13. Енциклопедія української літератури – http://proza.com.ua/enc/;

 14. Мережева бібліотека української літератури – http://www.ukrlib.com.ua/;

 15. Український літературний портал – http://www.proza.com.ua/;

 16. Сайт україномовних рефератів – http://www.ukrreferat.com;

 17. Енциклопедія Інтернет-фольклору (російською мовою) – http://lurkmoar.ru

 18. Про ресурси центральних наукових бібліотек можна дізнатися за наступними адресами:

 19. Національна бібліотека України імені Вернадського – http://www.nbuv.gov.ua/;

 20. Національна парламентська бібліотека України – http://www.nplu.kiev.ua/;

 21. Енциклопедія Britannika (електронна версія – www.britannika.com);

 22. Офіційний сайт Спілки Письменників України – http://www.nspu.kiev.ua;

 23. Сайт "Грінландія" http://www.grinlandia.narod.ru/, присвячений російському письменнику Олександру Гріну;

 24. Сайт Національної бібліотеки імені Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/;

 25. Інтервидання "Словесник" – www.slovesnik.ru;

 26. Сервер тематичних форумів в Українському Інтернеті – http://www.flame.com.ua/;

 27. Бібліотека "Весна" – http://www.vesna.sammit.kiev.ua/;

 28. "Бібліотека Максима Мошкова" – http://www.lib.ru/.

3.5. Доцільність використання ІКТ на уроках літератури - статистика

Про використання ІКТ на уроках багато говориться. Згідно Наказу МОНмолодьспорт №436 від 11 травня 2011 року «Про підготовку до початку 2011/2012 навчального року».

Пункт 3.18. розробити плани оволодіння 100% педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів основ інформаційно-комунікативних технологій.

Лист МОНмолодьспорт №1/9-493 від 24 червня 2011 року «Щодо організації навчання вчителів з використання інформаційно-комунікаційних технологій».

Кожен вчитель загальноосвітнього навчального закладу, незалежно від ступеня, типу, форми власності закладу та рівня своєї кваліфікації, повинен вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства.

Відповідність рівня володіння вчителями інформаційно-комунікаційними технологіями наведеним вище орієнтовним вимогам мають визначати місцеві органи управління освітою. Міністерство передбачає проведення моніторингу навченості вчителів.

Навчальним закладам, всі вчителі яких відповідають вимогам до рівня володіння ІКТ, районні (міські) відділи освіти видають сертифікат "100 відсотків володіння ІКТ".

Проте чи дійсно використання ІКТ увійшло у практичну роботу вчителя та було сприйнято учнями?

Щоб дати відповідь на це запитання проведено опитування вчителів та учнів власної школи. Опитування велося за питальником (додаток 2) який максимально лаконічно відобразив ставлення як вчителя до ІКТ на уроках світової літератури так і учня.

Опитано 30 вчителів та 30 учнів.

Таким чином виявлено, що 25% вчителів використовує ІКТ щоб полегшити пояснення нового матеріалу та такий же відсоток педагогів вважає, що використання медіаосвіти є джерелом додаткової інформації. 34% використає такі технології для урізноманітнення уроку і лише 16% вважає, що це є вимогою часу.

Більшість вчителів (72%) бажає частіше використовувати ІКТ на уроці. Проте лише 14% педагогів вважає, що добре володіє логікою і методикою використання ІКТ.

Доцільність використання ІКТ на уроках світової літератури була підтверджена опитуванням учнів, оскільки 67% з них відповіло, що це допомагає їм краще зрозуміти матеріал, 82% вважає, що ІКТ та література гармонійно поєднуються, а 37% назвали ІКТ невід`ємною частиною уроку.

Всі дані можна розглянути у вигляді діаграм (додаток 3).
4. Висновки

Сучасне життя досить складно уявити без використання комп'ютерної техніки. В умовах значного зростання кількості нової інформації традиційний навчально-методичний супровід не спроможний забезпечити виконання таких освітніх завдань, як оновлення змісту освіти, забезпечення особистісно-орієнтованого навчання, активізації процесу розвитку творчих здібностей, умінь та навичок учнів, застосування набутих знань для розв'язування нетрадиційних завдань.

Сучасні комп'ютерні технології дають можливість учителю у процесі підготовки до уроку якісно поліпшити процес викладання матеріалу. Насамперед, актуальним є питання реалізації ідеї "педагогіки співпраці". Об'єднання зусиль учнів і вчителів надає можливість якнайкраще розкрити індивідуальні особливості кожної дитини, зацікавити її, визначити сутність досліджуваної проблеми, досягти взаєморозуміння.

Використання ІКТ значно полегшує вчителеві налагодити тісну співпрацю з учнем, полегшує виклад нового матеріалу, стимулює до власної пошукової діяльності. Велика різноманітність уроків з ІКТ шляхів і форм роботи урізноманітнює педагогічний процес, робить урок світової літератури творчим процесом, дає можливість перетворити вивчений матеріал на гіпертекст і створити таким чином в уявленні учня загальну картину розвитку світової літератури у просторі і часі.

З використанням ІКТ стало можливо проводити уроки проектної технологій, що наближує вивчення світової літератури до життя і надає ще більш практичного значення.

Головні завдання даної роботи були виконані.Отже, використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках світової літератури є доцільним і виправдовує себе. Література має бути невід`ємною частиною сучасного життя, а медіаосвіта – невід’ємною частиною уроку.
6. Список використаних джерел

 1. Андрєєва О. В. Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школі. — 2008. — № 6. — С. 12-25.

 2. Байков В. Интернет: поиск информации, продвижение сайтов. - Спб.: БХВ, 2000. - 288с.

 3. Беженар Г. Нові інформаційні технології у навчальному процесі сучасної школи / І. Беженар, О. Волинко // Директор школи. − 2005. − № 37 (373). – С. 13–15.

 4. Богдан Л. Впровадження мультимедійних технологій у навчання:крок у майбутнє – це наше теперішнє / Л. Богдан // Зарубіжна література. – 2005.– № 21–24 (421–424). − С. 60–62.

 5. Громовий В. Як навчати дітей, які сидять спиною до вчителя // Завуч. – 2011. – №25. – С. 20-22.

 6. Гузеев В. Поколения образовательных технологий: технология образования в глобальном информационном сообществе / В. Гузеев // Химия в школе. – 2004.− № 2. – С. 12–17.

 7. Дячок С. Комп ’ ютерні технології осучаснюють урок літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 11-12. – С. 22.

 8. Жарковська Т. Інтеграція медіаосвіти з предметами гуманітарного циклу / Т. Жаровська // Завуч. – 2002. − № 16 (130). – С. 6–7.

 9. Желтые страницы Интернет /Под ред. Ю. Г.Гордиенко. – К.: Диалектика, 1997. - 574с.

 10. Жук Ю. Дослідження впливу інформаційних і комунікаційних технологій на формування особистісних якостей учнів загальноосвітніх навчальних закладів / Ю. Жук // Вересень. – 2003. − № 1 (23). – С. 18–21.

 11. Зязюн І. Освітній простір культури в умовах сучасних інформаційних технологій / І. Зязюн // Рідна школа. – 2006. − № 5. – С. 3–7.

 12. Ісаєва О. Комп ’ ютер на уроці літератури як методична проблема // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 5. – С. 2-5.

 13. Каніболоцька О.А. Використання аудіокниг у процесі вивчення прецедент них художніх творів світової літератури. На матеріалі новели Гі де Мопасана «Намисто» // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2010. – № 10. – С. 32-35.

 14. Коменський Я.А. Велика дидактика / Вибр. пед. твори. - К., 1940. – Т.1.

 15. Костюк Г. С. Психологія програмованого навчання. — К: Радянська школа, 1973. — 123 с.

 16. Крамар Н.К., Крамар В.М. «Інноваційні технології розвитку інтелектуальних та творчих здібностей шляхом активізації самостійної пізнавальної діяльності у процесі навчання ».

 17. Крол Эд. Всё про Internet. - К.: Торг.-изд. бюро ВНУ, 1995. - 591 с.

 18. Мадзігон В.М.. Проблематика та перспектива інформатизації освіти. – К., 2006. – 112 с.

 19. Максимович Г.Ю., Романенко А.Г., Самойлюк О.Ф. Информационные системы: Учебное пособие / Под общей ред. К.И.Курбакова. - М.: Рос. экон. акад, 1999. - 198с.

 20. Обухова Н. Сучасні інформаційні технології // Відкритий урок. – 2011. – №2. – С. 22-23.

 21. Орлов А. П. Мас-медійна освіта: перспективи й впровадження /А. П. Орлов // Постметодика. − № 1(53). – С. 34–40.

 22. Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів / Авт. кол. за ред. Ю.І.Машбиця. - К.: ІЗМН, 1997.– 214 с.

 23. Пищик О. Інформаційно-комп’ютерні технології та сучасний урок // Відкритий урок. – 2010. – №3. – С. 26-30.

 24. Пошук в Інтернет. РГПУ. 2001. - http://rspu.edu.ru/search.htm.

 25. Пшеничникова О. В., Смоляр Л. Л. Застосування комп'ютерних технологій на уроках російської та української мов // Комп'ютер у школі та сім'ї. — 2007. — № 6. — С. 31-32.

 26. Серова Т. Гипертекст в информационных сетевых коммуникациях /Т. Серова // Школьные технологии. – 2006. − № 3. – С. 176–178.

 27. Сигалов А. В. Российские ресурсы. - Спб: Питер, 1997. - 575 с.

 28. Талантов М. Поиск информации в Интернете: подводные камни // Компьютер Пресс. - 1999. - № 9. - С. 29-34.

 29. Таранік-Ткачук К. Інтернет як образ сучасного віртуально-мобільного світу// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 4. – С. 61-63.

 30. Умецька Н. Медіаосвіта – сучасна педагогічна технологія // Відкритий урок. – 2010.– № 2. – С. 14-15.

 31. Ушинський К.Д. 36 творів у 6-ти томах. - К: Рад.школа, 1952. – Т.4.

 32. Федоров А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности. – Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2010. – 64 c. // http://evartist.narod.ru/text23/0013.htm

 33. Химера Н. Упровадження мультимедійних технологій на уроках зарубіжної літератури // Зарубіжна література. – 2010. – № 3-4. – С. 3-5.

 34. Шуляр В. І. Сучасний урок літератури: технологічні моделі : [навчальний посібник] / Василь Іванович Шуляр. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 136 с.

 35. Шуляр В. І. Урок літератури в умовах 12-річної школи: 5-9 класи: [методичний посібник] / Василь Іванович Шуляр. – [2-ге видання]. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2008. – 284 с.

 36. Шуляр В. Учень-читач і вчитель-фасилітатор в умовах 12-річноїшколи: [науково-методичний посібник] / ВасильШуляр, Надія Огренич. –Миколаїв : Видавець : Ганна Гінкул, 2006. – 208 с.

 37. Шуляр В.І. «Стратегії літературної освіти школярів у системі профільного навчання». Ч.1. Миколаїв, 2010.


6. Додатки

Додаток 1.

Логіка побудови уроку з використанням ІКТf:\школа\2012-2013н.р\курси\текст\безымянный.png

f:\школа\2012-2013н.р\курси\текст\безымянный1.png


Додаток 2

Питальник

Використання ІКТ на уроці (вчитель)

 1. Я використовую в своїй роботі ІКТ тому що:

А) це полегшує процес пояснення нового матеріалу;

Б) урізноманітнює урок;

В) є джерелом додаткової інформації;

Г) є вимогою часу.

2. Я вважаю, що у моїй роботі потрібно…

А) частіше використовувати ІКТ на уроках;

Б) ІКТ відволікає учнів від основного завдання уроку;

В) краще класичні методи педагогіки.

3. Я вважаю, що…

А) Добре володію логікою і методикою використання ІКТ на уроках;

Б) достатньо володію логікою і методикою використання ІКТ на уроках;

В) мені варто було б досконаліше вивчити шляхи застосування ІКТ на уроці.


Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) на уроці (учень)

 1. ІКТ на уроці…

А) допомагає мені краще зрозуміти матеріал;

Б)зацікавлює мене самостійно віднайти додаткову інформацію по даній темі;

В) це весело;

Г) заважає зосередитись.

2. Я б хотів щоб вчитель на уроці світової літератури…

А) частіше використовував ІКТ;

Б) відмовився від використання ІКТ;

В) ІКТ - це невід’ємна частина нашого уроку.

3. Вивчення літератури та ІКТ

А) гармонійно поєднуються;

Б) не поєднуються.


Додаток 3

Опитування

Вчитель


 1. Я використовую в своїй роботі ІКТ тому що:

2. Я вважаю, що у моїй роботі потрібно…


3. Я вважаю, що…


Учень

 1. ІКТ на уроці… 1. Я б хотів щоб вчитель на уроці світової літератури… 1. Вивчення літератури та ІКТ

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал