Урок-дослідження з української літератури в 9 класі. Тема уроку Тарас Шевченко і Біблія. Духовна присутність Біблії в усій творчості поета. «Ісаія. Глава 35»Скачати 62.39 Kb.
Дата конвертації30.04.2017
Розмір62.39 Kb.
Урок-дослідження з української літератури в 9 класі. 1.

Тема уроку Тарас Шевченко і Біблія. Духовна присутність Біблії в усій творчості поета. «Ісаія. Глава 35». Цикл «Давидові псалми». Переспіви і «подражанія» у творчій спадщині поета.

Мета уроку: донести до свідомості учнів істину, що Т. Шевченко був віруючою людиною, у творчості якої відчувається духовна наявність Біблії; допомогти зрозуміти неоднозначне ставлення поета до релігії; навчити зіставляти твори Кобзаря й оригінальні біблійні тексти.

Обладнання: аудіозапис Шуберт «Aве Марія», портрет Т. Шевченка, «Кобзар»

Епіграф:

Возвеличу малих отих рабів німих!

Я на сторожі коло їх поставлю слово.

Т. Шевченко. «Подражаніє 11 псалму»

В початках сотворіння світу було слово.

В початках сотворіння нації теж повинне бути слово

Ліна КостенкоХід уроку

Звучить «Аве Марія» Шуберта

Вступне слово вчителя. У кожного народу є святині. Український народ щасливий, що має свої святині, серед них дві найголовніші книги буття нашої нації. Одна навчає нас любові до людей, самопожертви,віри у Творця, а друга навчає до самозабуття любити Україну. Ці книги – Біблія і «Кобзар».

Оголошується тема, мета, епіграфи уроку. 2.

Сьогодні ми повинні дослідити ставлення Тараса Шевченка до Біблії, прочитати та проаналізувати твори, написані на основі Святого Письма, чи є переспівами його; зіставити поетові переспіви й оригінальні біблійні тексти псалмів; визначимо домінанти авторського почуття.

Для більш ефективного опрацювання цього матеріалу клас був поділений на домашні групи «Історики», «Біографи», «Літературознавці», «Декламатори». Кожна група одержала випереджувальне завдання.

Представлення випереджувальних завдань

«Історики». Група «істориків» мала завдання дослідити роль Біблії в українській літературі.

«Біографи» досліджували роль Святого Письма у житті Т.Г. Шевченка, його духовні орієнтири та пошуки істини через Біблію.

«Літературознавці» мали завдання дослідити , як Т.Шевченко використовував християнські поняття, сюжети, символи, образи з Біблії у своїх творах.

«Декламатори» повинні підготувати виразне читання творів Кобзаря.

Вчитель. Любов до Бога – неодмінна умова життя більшості українців. А віру в Господа підтримувала «Книга книг» - Біблія. У ній і дуже освічені, і прості люди знаходили відповідь на всі життєві питання. Згадаймо, що є Біблія для української літератури. Слово «історикам».

Дослідження групи «Історики»

Вчитель. Мабуть, жодного поетичного рядка, жодного кроку в житті Шевченко не ступив без Бога. З Богом у душі – долав сумніви, з Богом у серці боровся, до Нього взивав, волав, пролинав ворогів,грозився «душу погубити» за справедливість, за Україну,за свій народ. Біблія – це альфа і омега його творчої сутності, духовної основи його творчих шукань. Не раз Шевченко у своїх творах висловлює бажання жити за Божими законами у щирій молитві звертається до Всевишнього:

Подай же нам,всещедрий Боже!

Отак цвісти, отак рости...

Метод «Коло ідей» Доведіть на прикладі вивчених творів, що Шевченко був глибоко релігійною людиною, досконало знав Святе Письмо, яке було для нього джерелом мудрості та духовності.

Працюючи в групах, учні окреслюють коло ідей на підтвердження висловленої думки, які вчитель записує на дошці.

О р і є н т о в н і т е з и

У багатьох творах Т. Шевченко звертається до Бога, апелює до нього.

Поет переспівує або переосмислює біблійні сюжети у ряді поем ( «Марія», «Неофіти»)

Епіграфами до творів поет бере уривки з Біблії ( «Сон», «І мертвим, і живим...»).

Ідеї Шевченкових творів суголосні з православними ідеями. Кобзар проповідує добро, гуманізм, всепрощення.

Окремі фрагменти чи навіть твори Шевченко написав у формі молитви («Кавказ», «Марія», «Молитва»)

Вчитель. Яка роль Біблії у житті Т. Г. Шевченка. Слухаємо дослідження «Біографів»Дослідження групи «Біографи»

Проблемне питання. У радянську добу Т. Шевченка вважали атеїстом. Доведіть або спростуйте цю думку.

Учні відповідають

Вчитель. Так Шевченко висловлює претензії до Бога, закликає його звернути свій погляд на гноблений народ. Тому поет веде гострий , відкритий діалог з Господом:

Колись Бог нам верне волю,

Розіб’є неволю...

або: Смирилася душа наша

Жить тяжко в оковах! 4.

Встань же, Боже,

Поможи нам

Встать на ката зновуЧому з одного боку – глибока віра в Бога, а з іншого таке ставлення до Нього? За що поет може проклясти самого Бога? Чому?

Учні відповідають

Вчитель. Так, дійсно, різкі слова на адресу Бога були зумовлені ще і відчаєм, болем. Шевченко жадає Божої кари на тих, хто гнобить рідний народ. Любов до рідної землі переважує любов до Отця Небесного. На підтвердження цієї думки прочитаємо слова релігійного діяча Івана Огієнка (додаток 1)

Читаючи Біблію, Шевченко не лише переосмислює сюжети і черпає творче натхнення з Вічної Книги, а й творчо наслідує її. У грудні 1845 року завершує роботу над циклом «Давидові псалми», які є переспівом біблійних. Згадаймо: Псалом – релігійне піснопіння, в основі якого вірш на релігійну тему, що виливається молитвою до Бога. Про історію створення «Давидових псалмів» розкаже група « Літературознавців».Дослідження групи «Літературознавців»

Вчитель. Яка основна думка «Давидових псалмів»? Чому саме ці псалми переспівав поет?

А зараз послухаємо поетичні переспіви з «Давидових псалмів»Учні декламують твори (псалом 1 «Блаженний муж на лукаву не вступає раду», псалом 12 «Чи ти мене, Боже милий», псалом 136 «На ріках круг Вавилона»)

Вчитель. Чому саме ці псалми переспівав Тарас Шевченко? Яка основна думка «Давидових псалмів»?

Зіставлення біблійних текстів псалмів і переспівів Кобзаря (додаток 2)

Висновок. Поетичні рядки Шевченка більш експресивні, емоційніші. Поет використовує принцип антитези, послуговується урочистою лексикою.

Завершується цикл псалмом 149 «Псалом новий Господеві». За жанром це – урочистий гімн, хвалебна пісня Богові, сповнена віри в Божу кару. Це і є основний мотив циклу «Давидові псалми»Учень декламує псалом 149

Вчитель. Біблія давала поетові наснагу: звідти Шевченко брав образи-символи, сюжети, епіграфи до творів, наслідував біблійні жанри. Група «Літературознавців» провела статистичні підрахунки щодо використання Біблії у творчості Кобзаря

Статистичні дослідження учнів

1.Шевченко раз у раз у своїх творах згадує Христа, Марію, пророків, біблійних персонажів. 7 поем, в основі яких лежать біблійні сюжети («Марія», «Кавказ», «Неофіти»)

2.Шевченко переспівав 10 псалмів, написав кілька подражаній, 143 твори, в яких згадано Бога, 25 разів у «Кобзарі» згадано Матір Божу.

3. 600 разів у «Кобзарі» вжито слово Бог, у тому числі Ісус Христос та Господь.

4.У 150 творах поет вживає вислови «молитися», «Бога благати».

5. У 27 творах наявні довгі поетичні молитви (у деяких по кілька молитов)

Вчитель. Духовна лірика Тараса Григоровича багата на жанри: послання, переспіви, «подражанія», молитви. Шевченко, хоч і бере за основу біблійні тексти, але виявляє творчу свободу, крізь релігійні символи осмислює життя України, свого народу, а то й власну долю. Про це свідчать його вірші.

Учні читають духовну лірику Шевченка ( «Подражаніє 11 псалму», «Подражаніє Едуарду Сові», «Молитва», «Ісаія. Глава 35»)

Метод «Дерево рішень» Записати на окремих аркушах висновки щодо того, що саме брав Т. Шевченко із Біблії для своєї творчості (аркуші вішають на дошці)

О р і є н т о в н і в и с н о в к и :  1. Шевченко використовує біблійні вислови, афоризми, цитати для епіграфів.

  2. Сюжети для творів («Марія») 6.

  3. Символи (хреста, Голгофи та ін..)

  4. Образ-персонажі (Іосиф,Марія, Іісус)

  5. Жанри (псалми,послання, подражанія, переспіви)

  6. Церковну лексику(біблеїзми, старослов’янізми)

  7. Біблійні заповіді, ідеї.

Коментування слів, взятих до епіграфа.

Вчитель. Т. Шевченко переконаний, що майбутнє України постане з віри в Бога, з милосердя, любові до ближнього. Повернувшись із заслання Шевченко доходить висновку, що побороти зло, побудувати досконале суспільство можна не лише вогнем і зброєю, а й за допомогою віри.

Не нарікаю я на Бога,

Не нарікаю ні на кого.

Я сам себе, дурний, дурю,

Та ще й співаючи. Орю

Свій переліг – убогу ниву!

Та сію слово. Добрі жнива

Колись-то будуть...Метод незакінчених речень.

Суперечливе ставлення Т. Шевченка до релігії можна пояснити...

Біблія для поета – це ...

Бог і Україна для Кобзаря...

Основні мотиви «Давидових псалмів»...

Шевченкове слово спонукає нас...Урок примусив мене замислитись...

Домашнє завдання. Повторити весь матеріал про життєвий і творчий шлях Шевченка; підготуватися до презентації проекту «Вінок слави Кобзареві»

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал