Урок №6 Механічний рух населення. Практична робота Побудова графіка зСкачати 88.04 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір88.04 Kb.
ТипУрок
5 клас

Предмет: Географія

Дата: 5-А/_______________

5-Б/______________

Урок № 6

Механічний рух населення.

Практична робота 3. Побудова графіка зміни кількості населення за певний період.

.

Мета: формувати систему знань учнів про механічний рух населення України, особливості внутрішньої та зовнішньої міграції;

розвивати критичне та просторове мислення учнів;

формувати вміння і навички визначати причини міграції, позитивні та негативні наслідки міграції

Очікувані результати: учень називає кількість населення України; визначає суттєві ознаки понять «природний рух населення» «механічний рух населення», «природний приріст», «еміграція», «імміграція»; пояснює причини нерівномірного розміщення населення; будує та аналізує графіки зміни кількості населення.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, зошит - практикум, карта «Населення», статистичні відомості про механічний рух населення.

Опорні поняття: густота населення, природний рух, природний приріст народжуваність, смертність, міграція, еміграція, імміграція, сальдо міграції.
ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація знань учнів

Практична робота 3. Побудова графіка зміни кількості населення за певний період.

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів

Слово вчителя

ІV. Вивчення нового матеріалу


 1. Механічний рух населення.

Теоретичні відомості

На кількість жителів країни впливає й механічний рух населення, тобто міграція. Міграцією називають просторове переміщення населення в межах однієї держави (внутрішня міграція) та з однієї держави до іншої (зовнішня міграція). До внутрішньої міграції належить рух населення із села до міста, між міськими населеними пунктами та окремими районами. У межах однієї країни поширені й маятникові міграції. Вони являють собою тимчасові переміщення населення без зміни місця проживання.

Внутрішні міграції не змінюють кількості жителів країни (змінюється тільки кількість і структура населення окремих її районів), але вона є важливим чинником у розміщенні господарства, впливає на економічний потенціал країни та її адміністративно-територіальних одиниць. Особливо зростає значення міграційних процесів в умовах ринкової економіки. При цьому швидко збільшується зовнішня міграція. Вона включає еміграцію (від'їзд із країни) та імміграцію (прибуття до країни). Якщо в певній країні кількість іммігрантів перевищує кількість емігрантів, то тут спостерігається додатне сальдо міграції. В Україні протягом низки років сальдо міграції було від'ємним, тобто еміграція перевищувала імміграцію.

Таким чином, природний і механічний рух населення характеризуються взаємодією двох компонентів: додатного (народжуваність, прибуття) І і від'ємного (смертність, вибуття). Тому вони є найважливішими чинниками; зміни кількості й складу населення.Завдання 1.

Знайдіть у підручнику визначення поняття «міграція». Поясніть зв'язок цих процесів із кількістю населення України.Завдання 2.

Складіть схему «Механічний рух населення».

 1. Особливості зовнішньої та внутрішньої міграції населення України.

Теоретичні відомості

В Україні, як і в багатьох європейських країнах, протягом кількох десятиліть другої половини XX ст. основним напрямком внутрішніх міграцій було переміщення із села до міста, коли сільські жителі переїжджали на постійне місце проживання до міста.

Протягом двох останніх десятиліть внутрішня міграція в країні набула специфічних рис. Так, уповільнилося переселення із села до міста, а від 1992 р. навіть переважало переселення з міст до сільської місцевості. За наступні шість років завдяки міграційним процесам кількість сільського населення збільшилася більш ніж на 150 тис. осіб.

Ще одна характерна риса внутрішньої міграції пов'язана з аварією на ЧАЕС, яка призвела до значного відтоку населення з найбільш постраждалих областей. Це є однією з причин того, що кількість населення Чернігівської й Житомирської областей за останні 15 років скоротилася більш ніж на 10 % .

У цілому, у наш час міграційна активність міського населення значно вища за сільське, а найбільше мігрантів вибуває з малих та середніх міст, а прибуває до великих. Чим більшим є місто, тим більше населення прагне переїхати до нього, але найпривабливішою є столиця країни — Київ. Так, за 2007 р. до Києва прибуло 51 тис. осіб, а вибуло майже вдвічі менше. Додатне сальдо внутрішньої міграції також мали Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Чернівецька області. Найбільше вибуло з Кіровоградської, Луганської, Сумської, Херсонської областей.

Маятникові міграції найбільш характерні для великих міст, у першу чергу для Києва, Харкова, Одеси, Донецька, Дніпропетровська, Львова. Завдяки цьому процесу трудові ресурси цих міст збільшуються, а жителі невеликих поселень, де обмежений вибір робочих місць, мають можливості для працевлаштування. У середині 90-х рр. минулого століття їхня інтенсивність знизилася через кризові явища в економіці, які призвели до закриття багатьох підприємств. Однак останнім часом потоки маятникової міграції знову збільшуються. Загалом можна виділити такі позитивні й негативні наслідки цього виду міграції.Позитивні наслідки

Негативні наслідки

 • Можливість для жителів передмість обирати місце роботи або навчання.

 • Забезпечення міста трудовими ресурсами.

 • Збільшення обсягів виробництва й кількості послуг, що надаються.

 • Стримування неконтрольованого зростання великих міст

 • Перевантаження засобів транспорту, дорожні пробки.

 • Неритмічна робота транспортних мереж, із підвищенням навантаження напередодні вихідних і святкових днів та після їх закінчення.

 • Великі витрати часу при постійних двосторонніх поїздках до місця роботи або навчання.

 • Зростання вартості житла (у тому числі тимчасового) у великих містах

Характерною рисою сучасних міграцій жителів України є зменшення обсягів внутрішніх потоків і збільшення зовнішніх.

Зовнішні міграції відомі з давніх часів. Особливо зросло їх значення наприкінці XIX ст., після скасування панщини в Австро-Угорщині та кріпосного права в Росії. У цей час унаслідок зростання кількості населення й обмеження обсягів земельних ресурсів у західноукраїнських землях з'являється велика кількість безземельних селян. Спочатку вони виїздять до країн Європи, а потім — до Америки. Ця хвиля міграції була дуже потужною, у період від 1895 до 1913 р. виїхало 413 тис. осіб. Більшість людей емігрували до США та Канади. Масовими переселеннями українців супроводжувалося освоєння території Російської імперії. За період від 1896 до 1914 р. за Урал переселилися 1,6 млн. осіб. Більшість виїхала з Полтавщини, Чернігівщини та Київщини.

У радянський період було кілька хвиль міграції. До виселення близько 1 млн. осіб призвела колективізація 1929-1930 рр. У роки війни на схід Радянського Союзу було евакуйовано близько 2 млн осіб, майже стільки ж було вивезено на примусові роботи до Німеччини.

У повоєнний період найбільш характерними були міграції, пов'язані з освоєнням цілинних земель Казахстану та нафтогазових родовищ Західного Сибіру, розвитком Далекого Сходу та Середньої Азії. Водночас Україна приймала мігрантів з інших районів СРСР. Ці міграційні потоки на той час були внутрішніми, вони проходили в межах однієї держави.

На міграційні потоки останніх двох десятиліть впливають різні причини, серед них: розпад Радянського Союзу, складний етап реформування економіки, падіння життєвого рівня населення, спрощення перетинання державного кордону, розширення прав і свобод особи (у тому числі свободи пересування), розвиток приватного підприємництва. У різні періоди роль тих чи інших причин зростала або зменшувалася, із цим пов'язані зміни в потоках мігрантів.

У перші роки незалежності виїзд із країни зменшився, а імміграція зросла: багато українців і представників інших народів (кримські татари, німці, болгари, вірмени, греки) почали повертатися до України. У 1991—1992 рр. до України прибуло близько 1 млн осіб. Однак, уже від 1994 р. сальдо міграції стає від'ємним, а його обсяги збільшуються до 1996 р., а потім залишаються на високому рівні (від -169 до -133 тис. осіб на рік) до 2001 р. Від 2005 р. сальдо міграції додатне. Ці процеси можна простежити за таблицею «Міграція населення між Україною та іншими державами».Рік

Сальдо міграції, тис. осіб

2001

-152,2

2002

-33,8

2003

-24,2

2004

-7,6

2005

4,6

2006

14,2

2007

16,8

2008

18,1

Для України найбільш характерна міжнародна трудова міграція. За оцінками фахівців, нею охоплено до 5 млн. жителів країни. За даними Міжнародної організації міграції, 46 % українських трудових мігрантів працюють по 12 годин на добу, чверть не мають вихідних; майже 60 % — постійних вихідних. За оцінками експертів, втрати вітчизняної економіки через відтік робочої сили становлять майже 10 млрд. грн на рік.

Позитивні й негативні наслідки тимчасово-постійної та сезонної трудова міграції з території України представлені в таблиці.Позитивні наслідки

Негативні наслідки

Приплив грошей з-за кордону — мігранти переказують в Україну значні кошти, зароблені в інших країнах.

Зниження рівня безробіття в країні (у результаті з'являється можливість працевлаштування для інших жителів України).

Підвищення культури виробництва, набуття досвіду роботи в більш розвинених країнах і наступне перенесення його до України (єдиний вид «товару», який неможливо оглянути й обкласти митом — знання, що зберігаються в головах людей).

Набуття досвіду господарського й політичного життя розвинених демократичних країнОслаблення інтелектуального й трудового потенціалу країни. Україна втрачає трудові ресурси, готові до активного залучення у виробничу діяльність.

Бюджетні кошти, витрачені державою на підготовку висококваліфікованих кадрів, «працюють» на економіку інших держав.

Зменшення конкуренції на ринку робочої сили знижує вимогливість роботодавців і можливість вибору.

Найбільш рухливою частиною населення є працездатне населення, у першу чергу чоловіки. Це призводить до зниження народжуваності.

Багато мігрантів змушені працювати за кордоном із порушенням місцевих законів, нерідко їх виганяють із країни


Найбільше мігрантів, які тимчасово працювали за кордоном, зареєстровано в Одеській, Закарпатській, Львівській, Харківській, Тернопільській, Донецькій та Івано-Франківській областях. Значно меншими є міграції з північних і центральних регіонів України.

За останні кілька років зростають масштаби поїздок жителів країни до інших держав на відпочинок і з туристичною метою. Ці міграційні потоки також в основному формуються у великих містах.

У цілому в роки незалежності України великих змін зазнали географія, характер і склад внутрішніх і зовнішніх міграцій. Так, зростає кількість виїжджаючих до розвинених країн, разом із тим в Україні збільшується кількість нелегальних іммігрантів із країн, що розвиваються.

Завдання 3.

Обговорюються в загальному колі. 1. Наведіть приклади міграції у межах вашої області.

 2. Чому мільйони українців змушені вирушати на заробітки до інших країн?

 3. Із якими труднощами вони стикаються в країнах Європи? Чим небезпечна нелегальна трудова міграція?

Завдання

Заповніть таблицю за зразком «Хвилі міграції».Період

Причини

Основні напрямки

Наслідки

1891-

1914 рр.


Скасування панщини в Австро-Угорщині та кріпосного права в Росії.

Зростання кількості населення й обмеження обсягів земельних ресурсів і як наслідок — велика кількість

безземельних селян


США, Канада, Латинська Америка, територія Російської імперії (Сибір, Далекий

Схід)


Початок формування західної та східної українських діаспор


V. Закріплення нових знань та вмінь учнів

 1. Які види міграції ви знаєте?

 2. Якими є особливості маятникової міграції?

 3. Які наслідки має трудова міграція?

 4. Розвинені країни застосовують різні види обмеження на в'їзд трудових іммігрантів, у тому числі: професійна кваліфікація (наявність диплома, певний стаж роботи за спеціальністю), віковий ценз, стан здоров'я і низка інших (наприклад, не можуть в'їхати особи, засуджені за карні злочини). Поясніть наявність таких обмежень. Чи є вони, на ваш погляд, справедливими?

VІ. Підсумок уроку
VIІ. Домашнє завдання

Вивчити § 6

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал