Урок №18 Тема. Таблиці, електронні таблиці. Табличний процесор, його призначення. Об‘єкти електронної таблиці, їх властивостіСторінка1/5
Дата конвертації19.06.2017
Розмір1.01 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4   5
Урок № 18

Тема. Таблиці, електронні таблиці. Табличний процесор, його призначення. Об‘єкти електронної таблиці, їх властивості

Мета:

навчальна: познайомити учнів з основними поняттями електронних таблиць, розповісти про можливості використання електронних таблиць, ввести поняття «табличний процесор» і «електронна таблиця», сформувати поняття: комірка, рядок, стовпчик, адреса комірки, діапазон комірок, робочий аркуш, книга;

розвивальна: сприяти всебічному розвитку особистості; розвивати практичні вміння та навички учнів щодо наочного представлення інформації за допомогою комп’ютера; для формування наукового світогляду зазначити використання електронних таблиць для розв’язання задач по фізиці, хімії, математиці і т.д.;

виховна: виховувати інформайційно-освічену людину, свідоме ставлення до формування інформаційної та комунікативної компетенції.

Обладнання: програми Microsoft Excel, Windows.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Перевірка кількості присутніх, та готовності класу і учнів до уроку.


ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Сучасні технології обробки інформації часто приводять до того, що виникає потреба подання даних у вигляді таблиць. Наприклад, таблиця чемпіонату з шахів або футболу, розклад уроків, класний журнал, розклад рухів поїздів, тощо. Різноманітні фінансові документи (відомості на заробітну плату, табель робочого часу, інвентаризаційні описи, квартальні звіти, складський облік матеріалів тощо) теж мають вигляд таблиць. Для табличних обчислень характерні відносно прості формули, по яким проводяться обчислення, і великі об’єми вхідних даних. Для таких розрахунків слід використовувати комп’ютер. З цією метою людина створила електронні таблиці, завдяки чому ми з вами можемо економити свій час. І який професійний шлях ви не оберете, електронні таблиці завжди стануть вам у пригоді.


ІІІ. Пояснення нового матеріалу.

1.Електронні таблиці (табличні процесори) – це прикладне програмне забезпечення спільного призначення, яке використовується для обробки даних, представлених у табличній формі . Електронна таблиця (ЕТ) дозволяє зберігати в табличній формі велику кількість вхідних даних, результатів, а також зв’язків (алгебраїчних і логічних співвідношень) між ними. При зміні вхідних даних всі результати автоматично перераховуються і заносяться в таблицю. Такі таблиці можна переглядати, змінювати, записувати на носії зовнішньої пам’яті для зберігання, роздруковувати на принтері.

Таблиця – це форма організації даних по рядкам і стовпцям.

ЕТ – комп’ютерний еквівалент звичайної таблиці.

Табличний процесор – це комплекс програм, призначений для створення і обробки електронних таблиць.

В комірках таблиці можуть бути записані данні різних типів: текст, дати, числа, формули та ін..

Головна перевага ЕТ – можливість миттєвого перерахунку усіх даних, пов’язаних формульними залежностями, при зміні значення будь-якого компоненту таблиці.

Ідея створення електронних таблиць виникла досить давно – в 1979 р. Перша електронна таблиця була призначена для раціональних економічних обчислень і не відрізнялась різноманітністю функцій. Час йшов, один табличний процесор змінював інший, більш досконалий і в наш час найбільш популярним став табличний процесор Excel, розроблений компанією Microsoft.

безымянный
Документ електронної таблиці називається робочою книгою. У кожному документі може розміщуватися від 1 до 255 таблиць – робочих аркушів. Документ Excel зберігається у файлі з будь-яким ім’ям і розширенням . xls.

2. Запуск програми MS Excel. Основні елементи вікна програми.

Для запуску необхідно виконати команду Пуск, Программы, Microsoft Excel.

Після запуску перед нами з’явиться вікно електронної таблиці. Давайте розглянемо основні елементи вікна (вчитель демонструє елементи на плакаті

d:\новый рисунок (3).jpg

з зображенням вікна Microsoft Excel) . Це заголовок вікна, рядок горизонтального меню, панелі інструментів (стандартна, форматування), полоси прокрутки.3. Основні елементи ЕТ.

ЕТ складається із горизонтальних полос – рядків і вертикальних полос – стовпців. На перетині рядка і стовпця знаходиться комірка. Декілька суміжних комірок – це діапазон комірок. Комірка, виділена рамкою, є поточною коміркою. Кожен об’єкт електронної таблиці має свою адресу. Адреса рядка (ім’я, назва) – це число від 1 до 65 536, адреса стовпця(ім’я, назва) – буква латинського алфавіту (всього може бути 256 стовпців, напр. A, B, C,…,IV ). Адреса комірки складається з імені стовпця (на першому місті) та імені рядка (напр. A1, F123, AC72). Адреса діапазону складається з координат протилежних кутів.

Усі команди використовуються тільки для поточної комірки (діапазону комірок).
IV. Робота з комп’ютером.

Робота в парах.

1. Учні порівнюють інтерфейси вікон програм MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher з інтерфейсом MS Excel і записують у робочих зошитах відмінності інтерфейсу MS Excel.

2. Наприкінці вправи учні обговорюють і складають загальний список відмінностей інтерфейсів. Наприклад, у MS Excel є рядок формул, робоче поле у вигляді таблиці, книга тощо.

8. Підбиття підсумків уроку


V. Опитування.

Запитання для опитування

Для чого призначені електронні таблиці? (Відповідь: для обробки табличної інформації.)

Назвіть основні об’єкти табличного процесора. (Відповідь: книга, аркуш, електронна таблиця, рядок, стовпець, клітинка, діапазон клітинок, діаграма.)


VI. Виставлення оцінок з урахуванням всіх видів діяльності учнів на уроці.
VII. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання.

Підручник ____________________________________________________

Робочий зошит ________________________________________________

Додаткове завдання. Випишіть та вивчіть основні поняття теми (наприклад, електронна таблиця, табличний процесор, книга, аркуш, клітинка, діапазон клітинок), скориставшись матеріалами на сайтах: http://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel — Вікіпедія, http://office.microsoft.com/uk-ua/?CTT=97 — Excel. Навчальні ресурси (посібник, навчання, відео, довідка).


Урок № 19

Тема. Відкривання, перегляд і збереження електронної книги. Способи навігації на аркуші і в книжці табличного процесора.

Мета:

навчальна: формувати в учнів вміння працювати з електронними книгами відповідно до теми уроку;

розвивальна: розвивати вміння виділяти головне; формувати навички застосування теоретичних знань на практиці;

виховна: виховувати комунікабельність, уміння спілкуватись з однолітками.

Тип уроку: комбінований.
Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань.

Інтерактивна вправа «Лови помилку»

Учням роздано картки, на яких є фрази з помилками. Необхідно знайти їх та виправити (помилки наводяться курсивом).


  • Перетин стовпця та рядка — комірка. Виділена комірка зветься активною. Адреса активної комірки записується в рядок стану. Діапазон комірок — це прямокутник, який задається назвами крайнього лівого і крайнього правого стовпців.

  • Діапазон стовпців — це горизонтальна смуга таблиці. Незв’язний діапазон виділяється за допомогою клавіші Ctrl. Для того, щоб увести число в комірку, необхідно зробити її активною та набрати число на клавіатурі. Формули вводити в комірку можна тільки за допомогою рядка формул.

  • Маркер заповнення — це рамка, яка обрамляє комірку. Він дозволяє заповнювати комірки значеннями простим перетаскуванням миші.


II. Вивчення нового матеріалу.

Конкурс «Науково-дослідницька лабораторія»

Етап № 1. Учасникам груп дається завдання опрацювати за допомогою підручника новий матеріал з теми: «Відкривання, перегляд і збереження електронної книги. Способи навігації на аркуші і в книжці табличного процесора». Головне у роботі групи: кожен учень повинен оволодіти матеріалом.

Етап № 2. Гра «Так — ні» проходить у два тури — питання для першої і другої команд та аналіз виконання завдань для третьої і четвертої.

Команди шикуються одна проти одної, члени команд відповідають на питання «Так» або «Ні» послідовно.

Запропонуйте такі питання: № з/п

Питання

Відповідь першої команди

Аналіз третьою командою

Відповідь другої команди

Аналіз четвертою командою

Правильна відповідь

1

Аркуш — це один з основних об’єктів, з яким працює ЕТ

+

2

Аркуш книги може містити таблицю, діаграму, програму на мові програмування

+

3

Кількість аркушів у книзі можна задати за допомогою пункту горизонтального меню «Сервіс», спадаючого меню «Параметри», вкладки «Загальне»

+

4

Перехід з одного аркуша на другий здійснюється клацанням по його ярличку, який знаходиться у лівому верхньому куті таблиці5

Також перехід між аркушами можна здійснити за допомогою кнопок: http://subject.com.ua/lesson/informatics/10klas/10klas.files/image205.jpg

+

6

Перша та остання з них — це перехід до попереднього та наступного аркуша відповідно, а середні кнопки — до першого та останнього відповідно7

Пересуватись по аркушу можна за допомогою смуг прокрутки

+

8

Вставка аркуша може бути здійснена за допомогою пункту горизонтального меню «Вставка», спадаючого меню «Аркуш»

+

9

Лист при цьому буде вставлено після активного аркуша10

Порядок слідування аркушів змінювати не дозволяється11

Змінити назву аркуша можна за допомогою пункту горизонтального меню «Формат»/«Аркуш» або за допомогою контекстного меню аркуша

+

12

Видалити з книги аркуш можна з використанням клавіші DEL 

За кожну правильну відповідь команда отримує по 2 б.

Максимальна кількість балів — 12 б.
III. Закріплення матеріалу.

Конкурс «Живі рядки».

Кожна команда отримує завдання: якомога скоріше з карток, які вона має, скласти порядок дій для роботи з аркушами. Дозволяється використовувати комп’ютер.

Завдання № 1. Вилучити аркуш № 5 за допомогою горизонтального меню.

Відповідь, яку повинна скласти команда:

http://subject.com.ua/lesson/informatics/10klas/10klas.files/image206.jpg

Завдання № 2. Змінити назву аркуша № 4 за допомогою горизонтального меню.

Відповідь, яку повинна скласти команда:

http://subject.com.ua/lesson/informatics/10klas/10klas.files/image207.jpg

Завдання № 3. Між аркушами № 1 та № 2 уставити ще один аркуш за допомогою горизонтального меню.

Відповідь, яку повинна скласти команда.

http://subject.com.ua/lesson/informatics/10klas/10klas.files/image208.jpg
Кількість балів за кожне завдання може залежати від числа завдань. Найбільшу кількість балів отримує команда, яка першою правильно відповіла на питання. Максимальна кількість балів за конкурс — 12 балів.
IV. Підбиття підсумків уроку.

Визначення переможця гри. Рефлексія участі учнів у роботі команд.


V. Домашнє завдання.

Прочитати текст підручника «Робота з аркушами», дати відповідь на запитання після тексту.

Усього балів _______________
Урок № 20

Тема. Адресація в середовищі табличного процесора. Іменовані комірки і діапазони. Типи даних: число, текст, формула.

Мета:

навчальна: сформувати навички обчислювати за допомогою формул у середовищі табличного процесора; сформувати поняття абсолютного, відносного та мішаного посилань на діапазони комірок;

розвивальна: розвивати знання учнів в області інформаційних технологій;

виховна: показати важливість знань і умінь у сфері інформаційних комп'ютерних технологій, а саме технологій опрацювання текстових даних.

Тип уроку: комбінований.
Хід уроку

I. Організаційний момент.

Перевірка кількості присутніх, та готовності класу і учнів до уроку.ІІ. Актуалізація опорних знань.

Фронтальне опитування  1. За допомогою яких клавіш можна редагувати дані в таблиці?

  2. Яким чином можна вставляти дані в комірки формули?

  3. Як можна змінити параметри таблиці (ширину, висоту стовпців та рядків)?

  4. За допомогою яких команд можна змінювати кількість стовпців, рядків, комірок таблиці?

  5. Як можна видалити за один раз цілий стовпець або рядок?

  6. Як можна видалити аркуш?

  7. Що таке умовне форматування? Які існують його види?


III. Пояснення нового матеріалу.

Табличні процесори включають багато зручних і простих можливостей по оформленню даних: виділення кольором фону і символів, використання різних шрифтів. Все це робить дані в електронній таблиці зручними для сприйняття і розуміння користувачем.Типи даних

Електронні таблиці дають змогу працювати з трьома основними типами даних:

• число

• текст


• формула.

Числа в електронних таблицях Excel можуть бути записані в звичайному числовому або експоненціальному форматі, наприклад: 195,2 або 1,952Е + 02. За умовчанням числа вирівнюються в осередку по правому краю. Це пояснюється тим, що при розміщенні чисел один під одним (у стовпці таблиці) зручно мати вирівнювання по розрядах (одиниці під одиницями, десятки під десятками і т. д.).

Текстом в електронних таблицях Excel є послідовність символів, що складається з букв, цифр і пропусків, наприклад запис «32 Мбайт» є текстовими. За умовчанням текст вирівнюється в осередку по лівому краю. Це пояснюється традиційним способом листа (зліва направо).

Формула повинна починатися із знаку рівності і може включати числа, імена осередків, функції (Математичні, Статистичні, Фінансові, Дата і час і т. д.) і знаки математичних операцій. Наприклад, формула «=А1+В2» забезпечує складання чисел, що зберігаються в осередках A1 і В2, а формула «=А1*5» — множення числа, що зберігається в осередку A1 на 5. При введенні формули в осередку відображається не сама формула, а результат обчислень за цією формулою. При зміні початкових значень, що входять у формулу, результат перераховується негайно. Результат і аргументи використовуваних функцій знаходяться в елементах електронної таблиці. Табличний процесор володіє гнучким механізмом завдання і редагування значень елементів електронної таблиці, а також допускає створення власних програм по обробці даних. Функції виконуються не тільки над значеннями конкретних осередків, але і над набором осередків із заданого діапазону. Кожен осередок має свою назву, складену з назви стовпця і рядка, а діапазон задається назвами лівою верхньою і правою нижньою елементів таблиці.

Використання табличного процесора дозволяє не тільки визначити результат на основі початкових даних, але і знайти початкові значення, необхідні для отримання необхідного результату.Абсолютні і відносні посилання

У формулах використовуються посилання на адреси осередків. Існують два основні типи посилань:

• відносні

• абсолютні.

Відмінності між ними виявляються при копіюванні формули з активного осередку в інший осередок.

Відносне посилання у формулі використовується для вказівки адреси осередку, що обчислюється щодо осередку, в якому знаходиться формула. При переміщенні або копіюванні формули з активного осередку відносні посилання автоматично оновлюються залежно від нового положення формули. Відносні посилання мають наступний вигляд: A1, B3.

Абсолютне посилання у формулі використовується для вказівки фіксованої адреси осередку. При переміщенні або копіюванні формули абсолютні посилання не змінюються. У абсолютних посиланнях перед незмінним значенням адреси осередку ставиться знак долара (наприклад $А$1).

Якщо символ долара стоїть перед буквою (наприклад: $А1), то координата стовпця абсолютна, а рядки — відносна. Якщо символ долара стоїть перед числом (наприклад, А$1), то, навпаки, координата стовпця відносна, а рядки — абсолютна. Такі посилання називаються змішаними.

Хай, наприклад, в осередку С1 записана формула =А$1+$В1, яка при копіюванні в осередок D2 набуває вигляду =В$1+$В2. Відносні посилання при копіюванні змінилися, а абсолютні — ні.

Іменування комірок

Всяка комірка в Microsoft Excel має свою адресу – номер стовпця, де вона знаходиться і номер рядка. Наприклад, комірка, що знаходиться на перетині рядка 8 і стовпця С має адресу С8. Адреси комірок також називають ще іменами комірок. Щоби уникнути плутанини, нижче, ми будемо називати адресами лише імена утворені в описаний вище спосіб.

Нехай в комірці А1 знаходиться ціна одного виробу, а в комірці А2 – закуплена кількість виробів. Щоби в комірці А3 підрахувати сумарні витрати на закупку, слід в цій комірці записати формулу =А1*А2. Якщо дивитись на саму формулу, то з неї безпосередньо не можна встановити, що за величини знаходяться в комірках А1 і А2. Якщо формула не така проста, а більш складна, то легко заплутатись. Тому, у ряді випадків, більш зручним є присвоєння коміркам імен. Імена комірок можна вибирати у відповідності зі змістом величин, що в них знаходяться. При записі формул використання імен надає формулам прозорості. Так, присвоївши в розглянутому вище випадку, комірці А1 ім’я Ціна, а комірці А2 – ім’я Кількість, можна записати формулу в комірці А3 як =Ціна*Кількість. В цьому випадку, ми уже з вигляду формули можемо сказати, які величини в неї входять.

Щоби присвоїти ім’я комірці, слід:

· виділити потрібну комірку, встановивши на неї вказівник миші і клацнувши лівою клавішею миші

· в поле Ім’я ввести нове ім’я комірки (мал. 5). На малюнку в полі Ім’я знаходиться адреса комірки, де знаходиться табличний курсор, – А1

· натиснути клавішу Enter.

Можна присвоїти комірці ім’я і у інший спосіб – використовуючи діалогове вікно Присвоїти ім’я. Для цього слід:

· помістити курсор у комірку, якій необхідно присвоїти ім’я

· з головного меню вибрати Вставка Þ Ім’я Þ Присвоїти. В результаті на екран виводиться діалогове вікно Присвоїти ім’я

· набрати нове ім’я в полі Ім’я, після чого клацнути на клавіші Добавити

· натиснути клавішу ОК.

Для зміни імені комірки, спочатку необхідно видалити старе ім’я комірки. Для цього потрібно:

· помістити курсор у комірку, ім’я якої потрібно змінити

· з головного меню слід вибрати Вставка Þ Ім’я Þ Присвоїти. В результаті на екран виводиться діалогове вікно Присвоїти ім’я

· клацнути мишею на імені, яке потрібно замінити, а потім на кнопці Видалити

· ввести нове ім’я в полі Ім’я, після чого клацнути на кнопці Добавити

· клацнути на кнопці ОК.Питання для закріплення:

1. З якими основними типами даних дозволяють працювати електронні таблиці?

2. Як записуються числа в електронних таблицях Excel?

3. Що являє собою текст в електронних таблицях Excel?

4. Яка особливість формул в електронних таблицях Excel?

5. Які існують основні типи посилань? Чим вони відрізняються?


IV. Практична частина.

На комп'ютері учні самостійно вводять у відповідні комірки числа, текст, за допомогою формули виконують дії над комірками. Учні виконують завдання.


V. Виставлення оцінок з урахуванням всіх видів діяльності учнів на уроці.
VI. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання.

Підручник ____________________________________________________

Робочий зошит _______________________________________________

Урок № 21Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал