Урок №1. Слова, граматично не зв’язані з членами речення. 3 2Скачати 203.88 Kb.
Дата конвертації09.05.2017
Розмір203.88 Kb.
ТипУрок
ЗмістРозділ

Сторінка

1

Вступ

2

2


З досвіду роботи: Нестандартні уроки з теми « Слова ,граматично не зв’язані з членами речення»(8 клас):

3

2. 1


Урок №1.Слова , граматично не зв’язані з членами речення.

3

2.2


Урок № 2.Розділові знаки при звертанні.


9

2.3

Урок №3.Синтаксичний розбір речення із звертанням.

14

3


Висновок


18

4


Додатки

19

5

Література


20


Вступ

Урок в усьому його різноманітті і у всіх різновидах - надзвичайно складне педагогічне явище. Зрозуміло ,що єдиної моделі для всіх уроків немає і бути не може. Це – багатогранний кристал , у якому відбувається вся система навчання вчителів.

Для визначення базової основи вибирається оптимальний для кожного випадку тип уроку.

Одним із них є нестандартні уроки. Їх можна поділити на такі групи:

− уроки із зміненими способами організації : урок - лекція ,захист - ідея;

− уроки , що спираються на фантазію: урок творчості ,урок – творчий звіт;

− уроки , що імітують , певні види робіт : подорож у минуле( майбутнє) , екскурсія;

− уроки з ігровою змагальною основою: урок – гра ,урок «Що ? Де ? Коли ? » , гра - узагальнення;  • уроки , що передбачають трансформацію стандартних способів організації: парне опитування,урок – залік,учнівська конференція.

Одним із видів нестандартних уроків є ділова гра у групах. Так було проведено уроки за темою « Слова граматично не зв’язані з членами речення» ;

Мета уроків: узагальнити й систематизувати знання учнів про звертання, вставні та вставлені конструкції; удосконалювати навички,ставити розділові знаки при них, доцільно використовувати ці конструкції в усному та писемному мовленні ; розвивати логічне мислення; виховувати навички співпраці , розвивати культуру мовлення.

Тема. СЛОВА,ГРАМАТИЧНО НЕ ЗВЯЗАНІ З ЧЛЕНАМИ РЕЧЕННЯ

Мета: удосконалювати знання учнів про звертання ,вставні та вставлені конструкції , словосполучення, речення; розвивати логічне мислення,усне та письмове мовлення;виховувати навички співпраці,культуру спілкування.

Обладнання: пам’ятки для виконання завдань, кольорові завдання.

Тип уроку:нестандартний(ділова гра у групах).

ХІД УРОКУ

Клас ділиться на групи по 3 школярі. Учні сідають так,щоб могли бачити один одного. Кожна група має свою назву,наприклад, «Сумлінні», «Наполегливі», «Творчі», «Кмітливі», «Завзяті».

Кожній групі вчитель дає завдання – пам’ятку ,як працювати в групі та діяти експертам. Керує роботою спікер,за станом виконання завдання стежить кіпер-тайм (зберігач часу), решта – доповідачі.

Перед початком роботи педагог нагадує про культуру поведінки, адже групи працюють самостійно,без допомоги вчителя.

У разі виникнення труднощів під час виконання завдання,учні піднімають сигнальну червону карту. Тільки тоді вчитель – головний консультант – може підійти до групи.

Після виконання завдання учні звітують по черзі, виступає кожен учасник групи , адже завдань було достатньо , і спікер розподілив їх кожному в групі. Усі завдання записуються у зошит. Спікер та експерт обираються із сильних учнів. Експерт підсумовує роботу в групі,ставить оцінку.У разі неправильної «експертизи» опонентами виступають експерти інших груп.

Запропонований вид роботи на уроці можна використати як тематичне оцінювання.

Підбиваючи підсумки,учитель звертається до дітей:

― Чи була робота корисною?

― Чому ви навчились?

― Що найбільше сподобалось під час уроку ?

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ГРУП

« Сумлінним»


р

е

т б

ч а
1.Встановіть слово,додаючи потрібні букви в коло. Введіть це слово до складеного вами речення,підкресліть члени речення.

2.Складіть речення із запропонованих слів, використовуючи звертання.Ми ,розбудувати , державу, і вірити ,в ,нашу ,справа.

З.За літерами на позначення приголосних звуків встановіть слова. Якими вони можуть бути в реченнях?

Наприклад:

а) б п р ч н; б) д й с н.

4.Складіть від букв висхідного слова(по вертикалі)інші слова з семи букв:

С П Р А В Д І

5.Звідки взято рядки ? Розставте розділові знаки. Визначте члени речення.

І бачся він тебе за те й прохворостив…

6. Ви ― редактор. Напишіть правильно подане речення.

Як відомо,картопляне п’юре ― це любляча страва багатьох.

«Наполегливим»


Я З

С д

О Л В
1.Вставте в коло букви,яких не вистачає,щоб утворити слово. Складіть із утвореним словом речення,підкресліть у ньому члени речення.

2.Складіть із слів речення ,введіть до нього вставні слова.Не відкладають ,робота , назавтра, сьогоднішньої.

3.За літерами на позначення приголосних звуків встановіть слова,складіть із ними речення.а) п – прш; б) п - дрг.

4.Складіть слова із шести букв від літер висхідного слова( по вертикалі).

С П Р А В Д І

5.Розставте розділові знаки, визначте члени речення та звідки взято ці рядки.Якраз проти вікна звичайно під парканом дворовий пес Бровка лежав...

6.Ви ― редактор напишіть правильно подане речення.Сергій Іванович, абсолютна більшість учнів відпочивала влітку на морі.

«Творчим»

1.Вставте в записане у коло слово потрібні букви. Одержане слово введіть у придумане Вами речення.
Н

І Р

К е

В

2.Із поданих слів складіть речення, введіть в у нього вставні слова.Добро, краса, творити, жити,мудрість,нероздільні.

3.За літерами на позначення приголосних звуків установіть слова. Складіть з ними речення.

а) к р в н к; б) п с т р ф

4.Складіть від початкових букв висхідного слова інші слова з п’яти букв(по вертикалі).

С П Р А В Д І

5.Перекладіть. Вставте розділові знаки, підкресліть члени речення.Следует сказать объединенная сила двигает скалу.

6.Ви – редактор. Напишіть правильно подане речення.Завдяки хворобі можливо Петрик відстав у навчанні.

« Кмітливим»

1.У записане в коло слово вставте потрібні букви. Одержане слово як вставне введіть у речення.
Ч

е

К В

Д И

2.Із поданих слів складіть речення і якнайбільше використайте в ньому вставних слів чи словосполучень.Мова ,любити ,знати ,краса ,чистота ,берегти.

3.За літерами на позначення приголосних звуків установіть слова. Складіть з ними речення.

а) в б ч т; б) б з п р ч н.

4.Складіть від початкових букв висхідного слова інші слова з чотирьох букв(по вертикалі).

С П Р А В Д І

5.Перекладіть. Вставте розділові знаки, підкресліть члени речення.Долг перед матерью как вам известно трудно оплатить.

6.Ви – редактор. Напишіть правильно подане речення.Друже у мене для тебе саме важливе повідомлення.«Завзятим»
1.Додайте до записаних у коло букв потрібні. Утворене слово введіть у речення. Підкресліть у ньому члени речення.


В И

Л

Ж

М


2.Із поданих слів складіть речення й якнайбільше використайте в ньому вставних слів чи словосполучень.

Народ, український, не лише співати, але й має, оригінальний, інструменти, музичні.

3.За літерами на позначення приголосних звуків встановіть слова та складіть з ними речення

а) к ж т ь; б) з к р м.

4.Складіть від початкових букв(по вертикалі) від висхідного

слова інші слова з п'яти букв.

С П Р А В Д І5.Перекладіть. Вставте розділові знаки, підкресліть члени речення.

Пословицу люди говорят не обойти не объехать.

6.Ви – редактор. Напишіть правильно подане речення.

Іване ти рахуєш, що правильно поступив?

Тема. Звертання . Розділові знаки при звертанні

Мета: розширити знання учнів про звертання;розвивати вміння правильно використовувати в мовленні і виразно читати речення із звертаннями;закріпити навички виділення звертань на письмі;розвивати культуру мовлення.

Обладнання: матриця «Характеристика звертання», таблиця із завданнями;гра – змагання « Хто більше?»

Тип уроку: нестандартний.

ХІД ЗАНЯТТЯ

Щоб з’ясувати,яку тему вивчатимемо,застосовуємо метод передбачення. На дошці записані слова: мама – мамо,матусю; дівчинка люба – дівчинко люба; Василько – Васильку.

Протягом 2-3 хв. учні читають записані слова й обговорюють між собою , чим відрізняються ці пари слів.

Актуалізація опорних знань:Що ви знаєте про звертання?

Розширення відомостей про звертання

Метод « Дума» (поділися думками з однокласником)

Складіть у зошит матрицю (таблицю) сьогоднішньої темиХарактеристики звертання

Кого(що) називає звертання?Предмет або особу,до якої звертаємось

Чим виражається?

Іменником або іншою частиною мови у значенні іменника ,іменного словосполучення

Які види звертань за будовою?

Непоширені та поширені

Які емоції передає?

Різні настрої і почуття

Як виділяється в усному мовленні?

Зміною настрою і почуття

Як виділяється на письмі?

Комою,знаком оклику

Яке місце звертання у реченні?

На початку,всередині,в кінці речення

У якому відмінку вживається?

В Кл. в. однини й Н.в. однини та множини

У яких стилях мовлення вживається?

В усіх стилях мовлення

Яким членом речення виступає?

Ніяким

Чи може займенник ти бути звертанням?

Зрідка особові займенники ти і ви можуть бути звертаннями

Метод дослідження

Дайте відповідь на запитання:які значення мають звертання у Кл.в.?Завдання 1. Утворіть від імен учнів класу звертання.

Наприклад:  1. Володя,Катя,Василь,Андрій(-ю).

  2. Микола,Ніна,Галина,Саша(-о).

  3. Вікторія,Лідія,Надія,Соломія,Софія(-є).

  4. Сергійко,Марко,Василько,Вадик(-у).

  5. Петро,Максим,Едуард,Богдан(-е).

Звадання2

1.Запишіть імена рідних,учителів у Кл.в.

2.Запишіть подані сполуки у формі звертання. Якщо існують варіанти,наведіть їх. Із двома складіть речення.

Пан президент, друг Іван, колега Ткачук, добродійка Іванюк, пані-господиня, Марія Іванівна, панна Олександра.

3.Запишіть речення на дошці; поясніть розділові знаки;зробіть синтаксичний розбір речень;накресліть схему речення:О земле,велетнів роди!

( Речення окличне,просте,поширене,односкладне,повне,ускладнене звертанням земле,непоширене,а підсилюване часткою о, виражене іменником у Кл. в. однини.)1)Спи,маленька,до зорі.

2)Дякую тобі,любий друже,за книгу.

3)Шуміть,берези і осики,під зоряним небом нічним.

4)Шановний Петре Івановичу,повідомляємо Вам приємну новину.

Хвилинка - цікавинка

Відгадайте загадки,знайдіть звертання.Любі хлопчики,дівчатка,вам загадочка така:

Чи не знаєте ви слово,яке б мало 40 «а»?

(Сорока.)

О,тренуйтесь, діти,що за слово моє 100 сполучень «ли»?

(Столи.)

Завдання знавцям-літературознавцям – гра-змагання «Хто більше?»

Пригадайте поезії із звертаннями і запишіть у зошит.

Наприклад:

Дозвольте і мені,панове,річ держать(Л.Глібов).

Мамо,іде вже зима(Л.Українка.).

Грицю, Грицю ,до роботи(Нар .тв .).

Ой,не ходи,Грицю,та й на вечорниці(Нар.тв.).

Рідна мати моя,ти ночей не доспала

І водила мене у поля край села…(А.Малишко)

Як побачу рідну хату -

Завеснію,наче цвіт:

Здраствуй,мамо!

Здраствуй,тато!(А.Демиденко).

Горнусь до тебе,Україно,

Як син до матері горнусь…(М.Бакай).

Можна все на світі вибирати,сину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину(В.Симоненко).Метод « Розумовий штурм»

Переробіть речення,щоб підмет став звертанням.Хай мама відпочине трохи,ми посапаємо грядки. Ось і брат допоможе. А сестричка позбирає травичку і нагодує кізочку. Я думаю,ми татові не заважатимемо рвати вишні.

Метод «Точка зору»

1.Чи всі звертання мають форму Кл.в.?

2.Як пояснити,чому в реченні «Повій,вітре,на Вкраїну,де покинув я дівчину « слово» вітер має форму Кл.в?Це ж неістота.

(У художньому мовленні Кл.в. може використовуватися як стилістичний засіб риторичного звертання до предметів - явищ природи, узагальнених понять з метою персоніфікації(одухотворення) їх.)

3.Чим відрізняються форми іменників у Н.в. і Кл.в. від інших іменників?

(Іменники у цих відмінках вживаються без прийменника.)

4.Чим відрізняється звертання від підмета?

(Звертання не є членом речення.)

5.На яке ставлення до адресата мовлення вказує вживання займенника ти в ролі звертання(зневажливе,панібратське).

6.Чи можна звертатися до старшої людини на ти?

Гра «Журналіст»

Беруть участь :кореспондент, респондент, експерт. Уяви себе кореспондентом газети «Гімназист». Твоє завдання – за 3-4 хв. взяти інтерв’ю в організатора свята Святого Валентина. Про що ви будете розмовляти з респондентом? Як звертатиметесь до нього? (Під час уявної розмови використайте спогади про відзначення свята ,власну участь у ньому тощо.)

А може у Вас є інша ідея?

Експерти уважно вислуховують і оцінюють інтерв’ю (за запитання - 0,5 б.,за відповідь - 1 б.)

Синтаксичний розбір речень із звертанням

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент

Перед уроком клас поділяється на 3 групи, обирається 2 – 3 експерти, які оцінюватимуть відповіді.Правила для груп

  1. Група готова тоді, коли роботу закінчив останній її учасник.

  2. 2. Керівник повідомляє про готовність групи.

  3. 3. Кожна правильна відповідь із цікавими прикладами оцінюється 1 б ., неповна – 0,5 б ., кожне запитання – 0,5 Б.За неправильну відповідь знімається 0,5 б.

ОПОРНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТТЯ ( НА ДОШЦІ )


Теорія «Синтаксичний розбір речень із звертанням»Пізнавальна гра «Угадай звертання»

Творча гра «Матеріал у номер»

Попереджувальній диктант

Метод « Коректор»

Лінгвістична гра «Редактор»

Прийом «Пошук»

Метод «Лінгвістичний двобій»

ЗВЕРТАННЯ


ІІ. Перевірка домашнього завдання

Метод «Лінгвістичний двобій»

Керівник групи обирає представника для вступу або сам виступає.

Орієнтовні запитання:

- Що таке звернення?

- Чим відрізняється звернення від інших членів речення?

- У якому відмінку можуть бути звернення?

Учні-експерти аналізують двобій за таким планом:

1) повнота висвітлення завдання ,логічна послідовність викладу ;

2) наявність чи відсутність фактичних помилок ;

3)мовленнєві недоліки ;

4) граматичні помилки ;

5) доречність прикладів .

Прийом « Пошук»

Поставити іменники у Кл.в. й записати у три колонки:

1) із закінченнями – є ;

2) зі закінченнями - у , - ю ;

3)із закінченнями - о .

Сестриця , чайка , вовк , Уляна , вчитель , охоронець , жінка , Андрій ,їжак,

дядько , хлопець , Інна .

Ключ. З перших букв прочитайте пропущені слова у вислові давньоримського байкаря Федра .

На дошці записано «... не бачимо, а ... помічаємо відразу » (« Своїх вад не бачимо, а чужі помічаємо відразу» .)

Запитання до класу

  • Які асоціації виникають у вас , читаючи вислів давньоримського байкаря?

Отже, запам'ятаємо , що перш ніж комусь вказувати на недоліки, слід самому бути взірцем для інших.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

Теоретичний пошук 

1.Самостійне опрацювання матеріалу «Синтаксичний розбір речень із звертанням» за підручником.

2. Синтаксичний розбір речення, написаного на дошці і в зошитах: Мій краю зоряний, на тебе не надивлюсь я ніяк.

(Речення розповідне, просте, поширене, двоскладне, повне, ускладнене звертанням мій краю зоряний. Звертання поширене, виражене займенником і прикметником та іменником у Кл.в., виражає захоплення.

Ланцюжкове опитування за допомогою методу «Мікрофон»

Орієнтовні запитання:

- Які є речення за будовою?

- Які є види речень за метою висловлювання?

- Які є види речень за наявністю чи відсутністю другорядних членів речення?

- Назвіть види речень за складом граматичної основи.

- Які бувають члени речення?

- Чим вступає звертання в реченні?

Робота в групах(працюють 3 команди)

1. Зробіть синтаксичний розбір речень із звертанням за вправою з підручника.

2. Метод «Коректор»

Опишіть речення, розставте пропущені розділові знаки. Прочитайте з правильною інтонацією. Яку роль відіграє звертання у реченні? Зробіть усний синтаксичний розбір.1)Мово пресвята Богородице мого народу з чорнозему з любистку м'яти рясту євшан-зілля з роси з дніпрової води... Я без тебе мово без зерна полова соняшник без сонця без птахів діброва.

2) Україно моя я для тебе на світі живу. Глянь оком щирим Божий Сину на нашу землю на Україну.

3) Привіт тобі ріко моєї долі! Скажи мені Дніпре в якім сподівання з якої упав на степи висоти?

3. Лінгвістична гра «Редактор»

Виправте помилки.1) Мама рідна я тебе люблю. О мова рідна їй гаряче віддав я серце недарма.
2) Галя ти, мабуть, дивилась на неї негарними очима. Весна, весна прийди на поля скоріше.


3) Як я люблю тебе мій рідний край! Радуйся земля моя! Радуйся рідний народ!


4. Творча гра «Матеріал у номер»

Хто краще? Хто швидше? Хто переконливіше? Хто цікавіше?


Використовуючи звертання, групи пишуть від імені юних охоронців природи лист-звертання до тих, хто забруднює довкілля. Потрібно підібрати ті аргументи, які не лише присоромлять, а й переконають людей, що таке ставлення до природи принижує їхню гідність.

Пізнавальна гра «Угадай слово»

Мета: активізувати всіх учнів; учити дітей формулювати запитання, уважно слухати товаришів, систематизувати знання.

Відгадайте за допомогою системи запитань рядок із Шевченкового твору із звертанням.Запитання

Відповіді

Називає особу

Ні

Називає предмет

Так

Звертання всередині речення

Ні

Звертання на початку речення

Так

Звертання непоширене

Ні

Звертання поширене

Так

Після звертання – знак оклику

Ні

Після звертання - кома

Так

Називає явище природи

Так

Називає явище природи зранку

Ні

Називає явище природи ввечері

Так

Це поезія

Так
Відповідь. «Зоре моя вечірняя…»

ІV. Підсумки уроку

Експерти підраховують бали,зароблені учнями. Оголошення результатів.V. Домашнє завдання. Повторити розділ про звертання , вставні слова та вставлені конструкції.

Висновок

Завдяки проведенню нестандартних уроків учні долають байдужість до навчання, відверту нудьгу; формується самостійність, творчість, ініціатива школярів.

Сьогодні є всі підстави стверджувати , що така організація уроку , де за основу береться пізнавальний інтерес - це тільки перше наближення до формування пізнавальної активності учнів . Очевидним стає і те , що ігнорувати цей етап не можна , як не можна обмежуватися тільки ним.

Загальним недоліком , незвичних уроків є відсутність класифікацій , що допомагають учителеві розібратися у суті цього явища.

Сьогодні не зовсім звичних методів навчання і цілих уроків велика кількість , але далеко не всі вони відповідають загальноприйнятим уявленням про нестандартність в освіті , про незвичність уроку.

Додатки

Пам'ятка для роботи "наглядача"
1.Уважно простежити за ходом виконання завдання членами групи.
2.Визначити , хто найактивніше, творчо працює. Самому теж бути активним.
3.Які помилки було допущено? Ким?
4.У своєму виступі після всіх членів групи висловити думку про роботу групи, дотримуючись вказаного вище.
5.Виставити оцінку групі за роботу.
6.Слухати уважно виступ інших груп. Висловлювати критичні зауваження щодо їхньої роботи.
7.Зробити висновок, чи корисною була робота? Чи була творчість?
Пам'ятка для роботи учнівських груп 
1.Прочитайте завдання (для всіх читає спікер) .
2.Розподіліть роботу між членами групи.
3.Стежте за швидкістю виконання завдання.
4.Усі відповіді записуйте в зошитах.
5.Після виконання завдань підніміть сигнальні картки про закінчення роботи.
6.Якщо група не може впоратися із завданням-піднімає червону картку. Це означає,що потрібна допомога експертів з інших груп.
7.Кожен член групи звітує про виконання своєї частини роботи.
8.Експерт(консультант)підсумовує роботу всієї групи , виставляє оцінку.
9.Коли хтось із експертів інших груп не погоджується з оцінкою,йому надається слово.

Список використаної літератури

1.Все про урок (методична збірка) . – Дніпропетровський обласний інститут післядипломної недосвіти,2008.-56 с.

2.Шабельник Т.М. Рідна мова. 8клас - Харків: Видавництво «Ранок»,2009.-272 с.

3.Газета «Українська мова і література» , 2005 . Пашкевич Н.І.-Звертання поширені і непоширені,8клас.4.Газета «Все для вчителів»,2002 – Москаленко О.І.-Слова ,граматично не зв’язані з членами речення , 8 клас.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал