Урок 1 Клас: 7 Тема уроку: Сполучник як службова частина мовиСкачати 224.7 Kb.
Дата конвертації03.03.2017
Розмір224.7 Kb.
ТипУрок
http://klub-drug.ru/wp-content/uploads/2011/04/47.gif

Урок 1

Клас: 7


Тема уроку: Сполучник як службова частина мови

Мета уроку: засвоїти знання про сполучник як службову частину мови, виробити вміння і навички знаходити сполучники в тексті, характеризувати їх за граматичними ознаками

Завдання:

а)пізнавальні: визначити з учнями граматичні ознаки сполучників; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити сполучники в тексті, визначати їх функцію, розрізняти за значенням;

б)виховні: виховувати любов до рідного слова, прищеплювати почуття прекрасного з метою естетичного розвитку учнів, шанобливе ставлення до пам’яток архітектури України;

в)розвивальні: розвивати увагу, логічне мислення, пам'ять, творчі вміння.

Тип уроку: урок засвоєння знань

Форми роботи: фронтальна, робота в парах, індивідуальна.

Методи:

словесні: бесіда, робота в парах, метод «Прес»;практичні: вправи, прийом «Знаю. Не знаю. Вагаюся», самостійна робота;

наочні: робота з підручником «Рідна мова: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл./О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов.– К.: Зодіак-ЕКО, 2007», робота з таблицею «Сполучник як частина мови»

Обладнання: підручник «Рідна мова: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл./О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов.– К.: Зодіак-ЕКО, 2007», картки із тестовими завданнями

ПЛАН УРОКУ


І. Організаційно-психологічний етап (1 хв.)

ІІ. Етап підготовки до активного, свідомого засвоєння знань ( 8 хв.)

ІІІ. Етап засвоєння нових знань ( 13 хв.)

ІV. Етап закріплення знань ( 20 хв.)

V. Етап задавання домашнього завдання ( 3 хв.)

ХІД УРОКУІ. Організаційно-психологічний етап

Мета: забезпечити робочу обстановку на уроці та психологічно підготувати учнів до уроку.


ІІ. Етап підготовки до активного, свідомого засвоєння знань

Мета:організувати та спрямувати пізнавальну діяльність учнів, підготувати їх до засвоєння нових знань. Формувати цілеспрямований характер навчальної діяльності учнів. Навчити формулювати мету.


Актуалізація опорних знань

1.Бесіда:

 • Який розділ науки про мову вивчає частини мови?

 • 2.Які ознаки властиві самостійним частинам мови?

 • 3.Чим відрізняються самостійні частини мови від службових?

 • Які службові частини мови ви знаєте?


2. Творче спостереження за мовним матеріалом з елементами аналізу

 • Прочитати текст. Визначити основну думку. До якого стилю мовлення належить висловлювання? Свою думку довести (метод «Прес»)

Нестримно спливають століття. У вогні пожежі й запеклих воєн гинули твори митців і будівничих. На місці старих виростали нові міста і храми. Чим дальша від нас епоха, тим менше ми знаємо про неї, тим важче нам зрозуміти життя й інтереси людей тих часів. Але кожна епоха залишає за собою свідків – пам’ятки архітектури.

Серед цих пам’яток чи не найцікавішими є церкви, собори й монастирі. Храми України… Великі собори й маленькі церквички. Скільки їх спалено і знищено! Але історія знає безліч прикладів, коли на місці зруйнованих храмів зводилися нові, ще кращі й міцніші. Бо нашому народу ніколи не бракувало здорового глузду, щедрості душі й віри (Л.Шошина).
 • Які службові слова ужито в тексті? Назвати їх.

 • Виписати сполучники (прийом «Знаю. Не знаю. Вагаюся»)


Оголошення теми, мети, завдань уроку

Тема нашого уроку «Сполучник як службова частина мови»

Розгорніть зошити і запишіть з дошки

Як ви думаєте, чого ми можемо досягнути на сьогоднішньому уроці?Ми більше дізнаємося про сполучник як частину мови, будемо виконувати завдання, щоб закріпити свої знання.

(Учитель доповнює відповіді учнів)ІV. Етап засвоєння нових знань

Мета: дати учням конкретні уявлення щодо того, що вивчається на уроці; добиватися засвоєння та відтворення матеріалу, який вивчається: на підставі отриманих знань оволодіти та вміннями.1.Робота з підручником (с.244, 245, 248)

 • Опрацювати теоретичний матеріал. Висновки записати в таблицю (робота в парах)
Ознаки сполучника


Види

Лексичне значення

Морфологічні ознаки

Синтаксична роль

Для чого служить

За значенням

За будовою2.Робота з таблицею

 • Така ж сама таблиця написана на дошці. Після того, як учні попрацювали самостійно, їхні висновки заносяться до таблиці на дошці.


3.Бесіда

 • Що нового про сполучники ви дізналися сьогодні?

 • Чому вони не виконують синтаксичної ролі в реченні?

 • Для чого служать сполучники?

V. Етап закріплення знань

Мета: закріпити в пам’яті учнів ті знання та вміння, які необхідні для подальшої самостійної роботи з новим матеріалом, добиватися підвищення рівня усвідомлення вивченого матеріалу, глибини його розуміння, вироблення відповідних навичок і вмінь.1.Виконання вправи 469


 • Прочитати. У кожному реченні визначити граматичні основи. Назвати сполучники, пояснити, що вони поєднують.

1.Обізвалася пісня, і дівчина радісно метнулася їй назустріч (М.Стельмах). 2.Ми не забудемо пісні, що їх навчала мати (М.Луків). 3.Доки є пісня, ніхто не захмарить небо моєї душі (Т.Севернюк). 4.Нехай людям лихо сниться, а ми заспіваймо (Народна творчість).

2.Творче реконструювання

 • Подані пари речень поєднати в одне за допомогою сполучників, поданих у довідці. Записати, визначити вид речення за будовою.

1.Маріїнський палац розташований у мальовничому куточку Києва. Його оточує чудовий парк. 2.Авторство Царського палацу приписують Растреллі. Проект споруди розробив архітектор Іван Мічурін. 3.Архітектура палацу вражає багатством орнаментів. Ще більшої виразності надає йому колірна композиція. 4.У ХVІІІ ст. палац складався з двоповерхового корпусу. Був прикрашений чудовим ліпленням. 5.Другий поверх, виконаний із дерева, призначався для житлових кімнат. Перший кам’яний поверх належав челяді. 6.У 80-х роках ХХ було проведено великі реставраційні роботи. У палаці проводяться урядові прийоми (За О.Ламоновою)


Довідка: проте, бо, а, оскільки, і, хоча.


 • Визначити характерні для сполучника ознаки.

3.Самостійна робота (тест)

1.Сполучник це

А самостійна частина мови.

Б службова частина мови.

В форма дієслова.

2. Сполучники поділяються на групи

А за походженням, способом уживання у реченні.

Б за походженням, будовою.

в) за будовою, значенням.

3.У якому рядку правильно вказано морфологічні ознаки сполучника.

А Рід, число, відмінок.

Б Час, вид, особа.

В Незмінне слово.

4.Сполучники за значенням бувають…

А сурядні й підрядні.

Б похідні та непохідні.

В прості й складні.

5.Яка роль сполучника в реченні?

А Додаток.

Б Обставина

В Членом речення не буває.

6.Вказати рядок, у якому всі слова є сполучниками.

А Зате, хоч, тому що, про.

Б Або, та, не, якби.

В І, щоб, немов, чи.

VІ. Етап задавання домашнього завдання

Мета: повідомлення учням домашнього завдання, роз’яснення його виконання, підведення підсумків уроку1)Підведення підсумків уроку

 • Що нового ви дізналися на уроках про сполучник?

 • Що було найцікавішим?

 • Що виявилося найскладнішим?

 • Над чим ще варто було б попрацювати?

2) Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

§ 35, с.244,245,248, вивчити.

Вправа 470 (письмово) (9 балів).

Написати твір з використанням сполучників на тему «Пам’ятки архітектури Харківщини» (10-12 балів).

******************************************************************

http://klub-drug.ru/wp-content/uploads/2011/04/47.gif

Урок 2

Клас: 7


Тема уроку: Правопис сполучників (написання разом і окремо)

Мета уроку: засвоїти знання, виробити вміння і навички правильно писати

сполучники

Завдання:

а) пізнавальні: визначити з учнями особливості написання сполучників разом та окремо; формувати загальнопізнавальні вміння визначати орфограму «Написання сполучників разом і окремо»;

б) виховні: виховувати шанобливе ставлення до рідного слова, прищеплювати почуття прекрасного з метою естетичного розвитку учнів;

в)розвивальні: розвивати увагу, логічне мислення, пам'ять, творчі вміння розмежовувати складні сполучники і однозвучні з ними слова.

Тип уроку: урок засвоєння знань

Форми роботи: фронтальна, робота в парах, індивідуальна.

Методи:


словесні: бесіда, робота в парах;

практичні: вправи, робота з дошкою, самостійна робота;

наочні: робота з підручником «Рідна мова: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл./О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов.– К.: Зодіак-ЕКО, 2007», робота з таблицею «Правопис сполучників та однозвучних частин мови»

Обладнання: підручник «Рідна мова: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл./О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов.– К.: Зодіак-ЕКО, 2007», картки із завданнями

ПЛАН УРОКУ
І. Організаційно-психологічний етап (1 хв.)

ІІ. Етап підготовки до активного, свідомого засвоєння знань ( 7 хв.)

ІІІ. Етап засвоєння нових знань ( 15 хв.)

ІV. Етап закріплення знань ( 19 хв.)

V. Етап задання домашнього завдання ( 3 хв.)

ХІД УРОКУІ.Організаційно-психологічний етап

Мета: забезпечити робочу обстановку на уроці та психологічно підготувати учнів до уроку.Привітаймось, посміхніться. Починаємо урок.
ІІ. Етап підготовки до активного, свідомого засвоєння знань

Мета:організувати та спрямувати пізнавальну діяльність учнів, підготувати їх до засвоєння нових знань. Формувати цілеспрямований характер навчальної діяльності учнів. Навчити формулювати мету.Актуалізація опорних знань

1.Спробуймо поновити в пам’яті деякі терміни. Я пропоную тлумачення, ваше завдання – визначити термін.

«Мозкова атака»

*** – розділ науки про мову, що вивчає частини мови.

*** – самостійна частина мови, що містить ознаки іменника, прикметника, числівника.

*** – частина мови, яка виражає залежність одного повнозначного слова від іншого.

*** – частина мови, що сполучає однорідні члени речення та частини складного речення.

Ці терміни нам сьогодні також знадобляться в нашій роботі.

2.Чи всі виконали домашнє завдання? Тоді перевіримо вправу 472 у такий спосіб: розподілимо сторінку зошита на 2 колонки. У першу запишемо номери речень, у яких ужито сполучники сурядності, а в другу – сполучники підрядності.

Взаємоперевірка. (Кожна помилка –2б.) На дошці записані правильні відповіді. ( 126 / 33457) Після перевірки учитель з’ясовує рівень засвоєння матеріалу.

Виконавши цю роботу, ми ще раз звернулися до сполучників …(сурядності і підрядності).

3.Знайдіть у цій вправі сполучники прості, складні та складені.
Отже, ви вже знаєте, що таке сполучник, можете знайти сполучники в реченні та визначити їх групи за значенням і за будовою. Але ми ще не все знаємо про цю частину мови, тому…
Оголошення теми, мети, завдань уроку

Тема нашого уроку «Правопис сполучників (написання разом і окремо)»

Розгорніть зошити і запишіть з дошки

Як ви думаєте, чого ми можемо досягнути на сьогоднішньому уроці?Ми будемо вивчати правила написання сполучників разом та окремо, виконувати вправи, щоб навчитися правильно писати сполучники.

(Учитель доповнює відповіді учнів)ІV. Етап засвоєння нових знань

Мета: дати учням конкретні уявлення щодо того, що вивчається на уроці; добиватися засвоєння та відтворення матеріалу, який вивчається: на підставі отриманих знань оволодіти та вміннями.1.Спостереження за мовним матеріалом (завдання записане на дошці)

Розподіліть сполучники на групи за будовою. Вмотивуйте свій поділ. Зробіть висновок , як пишуться складні і складені сполучники.
Бо, через те що, нібито, проте, та, а, якби,, тому що, зате, після того як, начебто, щоб, для того щоб, чи.
Отже, сполучники пишуться по-різному. Складні пишуться разом, а складені – окремо.

? Як ви думаєте, чому? (складні пишуться разом, бо утворені поєднанням в одне слово; складені містять декілька слів, а значить пишуться окремо)

! Розгорніть підручники на с.248 і подивіться, як називається орфограма, яка там вміщена. Чи подає нам підручник ще якусь інформацію?
Добре, це ми з’ясували, це ми зрозуміли. І я вам пропоную наступне завдання
2.Робота з таблицею «Правопис сполучників та однозвучних частин мови»

Подивіться уважно на речення, які записані в таблиці. Який висновок ви можете зробити? (Тут зустрічаються слова, які звучать однаково, але пишуться по-різному). Назвіть ці слова.

Сполучники

1. Якби не було зими, за кожух не дбали б ми… (І.Франко)


2. Щоб рибу їсти, треба в воду лізти (Народна творчість).

3. Вікна блідли, зате димарі золотило вже сонце (М. Коцюбинський).


4. Ніч колихала так яскраво, проте не спалося ніяк (М.Рильський).

Інші частини мови

1. Як би не крутила хуртовина, а блисне промінь — і крига розтане (3.Гончарук).

2. Що б ми не робили, завжди з теплим почуттям згадуємо рідну школу.

3. За те весну всім серцем я люблю, що осені сестра вона прекрасна (В.Сосюра).

4. Дівча стояло і співало про те, що радості замало (А.Малишко).Саме ці сполучники і заслуговують найбільшої уваги. Як ми можемо їх відрізнити від однозвучних слів? Нам допоможе підручник.
3.Робота з підручником (с.251-253)

Учні самостійно досліджують матеріал підручника, а висновки записують на аркушах (робота в парах)

Отже, слід розрізняти сполучники від однозвучних частин мови, бо від цього залежить їх написання. Чим нам треба керуватися, розрізняючи ці слова? (По-перше, за змістом речення, по-друге, замінивши іншим сполучником).

V. Етап закріплення знань

Мета: закріпити в пам’яті учнів ті знання та вміння, які необхідні для подальшої самостійної роботи з новим матеріалом, добиватися підвищення рівня усвідомлення вивченого матеріалу, глибини його розуміння, вироблення відповідних навичок і вмінь.


1) Виконання вправи 492. Перевірка вправи

2) На дошці фотографії на тему « Весна у рідному краї». Скласти речення із словами зате, проте, якби так, щоб вони писалися разом і окремо та відповідали поданій темі. (Клас виконує завдання за варіантами)

3)Самостійна робота( на картках)

Учні отримують завдання і виконують його так: знявши риску у слові, записати його у відповідну колонку
Картка

1. За/те кругом цвітуть, як льон, калюжки переливні (М.Рильський). 2. З вітрами шепчуться тополі про/те, що в радісній далі зерно нап’ється сонця в полі і соків щедрої землі (В.Сосюра). 3. Що/б улітку не вродило, зимою не зашкодить (Народна творчість). 4. Як/би лютий не злився, а березень не кривився, весною пахне (Народна творчість) 5. Згадався свіжий, про/те ніжний ранок (М.Рильський). 6. Хризантема тайну знає і під осінь зацвітає, що/б її красою ми милувались до зими (А Костецький)№ речення

Разом

Окремо

123456VІ. Етап задання домашнього завдання

Мета: повідомлення учням домашнього завдання, роз’яснення його виконання, підведення підсумків уроку1)Підведення підсумків уроку

— Що нового ви дізналися на уроках про сполучник?

— Від чого залежить написання сполучників разом та окремо?

2) Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

§ 35, с.248, § 36, вивчити.

Вправа 494 (письмово) (9 балів)

Скласти власну вправу на вивчені правила (письмово) (10-12 балів)

****************************************************************

http://klub-drug.ru/wp-content/uploads/2011/04/47.gif

Урок 3

Клас:7


Тема уроку: Написання сполучників

Мета уроку: виробити вміння і навички правильно писати сполучники

Завдання:

а) пізнавальні: формувати загальнопізнавальні вміння визначати вид сполучників за значенням, доцільно замінювати різні за будовою сполучники синонімічними, правильно вживати їх відповідно до смислових зв’язків, удосконалювати вміння писати слова з орфограмою «Написання сполучників разом і окремо»;

б) виховні: виховувати шанобливе ставлення до рідного слова, до Батьківщини, прищеплювати почуття прекрасного з метою естетичного розвитку учнів;

в) розвивальні: розвивати увагу, логічне мислення, пам'ять, творчі вміння.

Тип уроку: урок засвоєння вмінь та навичок

Форми роботи: фронтальна, робота в парах, індивідуальна.

Методи:

словесні: бесіда, робота в парах;практичні: вправи, робота з дошкою, самостійна робота;

наочні: робота з підручником «Рідна мова: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл./О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов.– К.: Зодіак-ЕКО, 2007»

Обладнання: підручник «Рідна мова: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл./О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов.– К.: Зодіак-ЕКО, 2007», картки із завданнями

ПЛАН УРОКУ


І. Організаційно-психологічний етап (1 хв.)

ІІ. Етап перевірки домашнього завдання( 10 хв.)

ІІІ. Етап підготовки до активного, свідомого засвоєння знань ( 5 хв.)

ІV. Етап узагальнення і систематизації знань ( 26 хв.)

V. Етап задавання домашнього завдання ( 3 хв.)

ХІД УРОКУ

І. Організаційно-психологічний етап

Мета: забезпечити робочу обстановку на уроці та психологічно підготувати учнів до уроку.ІІ. Етап перевірки домашнього завдання

Мета: перевірити правильність та розуміння матеріалу під час виконання домашнього завдання учнями класу, визначити причини невиконання завдання окремими учнями та усунення під час перевірки прогалин у знаннях учнів.1.Спробуймо поновити в пам’яті те, що знаємо про сполучник.(Метод «Кластер»)

2. Чи всі виконали домашнє завдання? Тоді перевіримо вправу 494 (учень зачитує речення, називає вставлені букви і пояснює їх написання, називає сполучники і пояснює їх написання)

З 1-2-ма учнями перевіряємо творче завдання

3.Індивідуальне завдання.

У цей час з карткою біля дошки працює один учень

Картка 1

Записати текст, уставляючи пропущені букви. Сполучники обвести кільцем, а прийменники – прямокутником

Найдорожче наше багатствобатьківщина. Вітчизна без тебе обійтися може, проте ти без неїніщо. Без змлі своєї кож…н із нас мов п…илинка, яку вітр підняв і поніс безвісти (За В.Симоненком).У зошитах виконують завдання з картками ще 2-3 учні


Картка 2

Переписати речення в такій послідовності: 1) речення, у яких сполучники поєднують однорідні члени речення; 2) складні речення, у яких сполучники поєднують їхні частини.

Мала бджола, а більше за великого мухомора вміє. Йшов через ліс, а дров не бачив. Він свята пам’ятає, а будні просипає. Дурний на санях дрижить, а кожух під ним лежить. Три дні молов, а курка за день з’їла. Полумиски миє в озері, а миски возить до моря.

(Народна творчість)


Картка 3

Переписати, вставляючи пропущені букви. Сполучники сурядності підкреслити однією рискою, а сполучники підрядності – двома.

1.Не вірю я громовідводу, коли у вічі б’є гроза. Він то у небо пнет..ся гордо, то низ..ко гнет..ся, мов лоза.(П.Перебийніс.) 2. Вишиває сніг ч..решню, двір і нашу хату.(П.Перебийніс.) 3.Грім гуркотів, огнями ро..сипався, неначе страшний суд настав.(Л.Глібов.) 4.З..мовий вечір, закуривши люльку, розсипав зорі, неначе іскри, пустив хмарки, мов кільця диму.(В.Симоненко) 5.Грім, як шалений, стогнав і р..вів. Ввесь небозвід то палав, то чорнів.(Олександр Олесь.)

 • Чи погоджуєтеся ви зі словами Василя Сухомлинського?

 • Чому слово «батьківщина» написано в тексті з малої букви? Яку батьківщину мав на увазі український педагог?

 • Що є такою малою батьківщиною для вас?

ІІІ. Етап підготовки до активного, свідомого засвоєння знань

Мета:організувати та спрямувати пізнавальну діяльність учнів, підготувати їх до засвоєння нових знань. Формувати цілеспрямований характер навчальної діяльності учнів. Навчити формулювати мету.Актуалізація опорних знань

Бесіда (прийом «Продовж речення…») • Сполучником називається…

 • Сполучники поділяються на такі розряди за значенням…

 • За будовою сполучники бувають…

 • Сполучники можуть писатися …

 • Сполучники служать для…

Оголошення теми, мети, завдань уроку

Тема нашого уроку «Правопис сполучників»Розгорніть зошити і запишіть з дошки

Як ви думаєте, чого ми можемо досягнути на сьогоднішньому уроці?

(Учитель доповнює відповіді учнів)
ІV. Етап узагальнення і систематизації знань

Мета: оволодіти на основі знань відповідними навичками й уміннями; закріпити в пам’яті учнів знання і вміння, які будуть необхідними для подальшої самостійної роботи з матеріалом, що вивчається; підвищувати рівень усвідомлення вивченого матеріалу, глибини його розуміння; виробити відповідні навички й уміння.1.Словниковий диктант (Завдання виконується на дошці й у зошитах).

 • Записати слова. Пояснити їх правопис.

Немовби, аби, щоб, через те що, ніби, дарма що, проте, якщо, зате, незважаючи на те що, так що, немов, мовбито, хоча б, як тільки, у зв’язку з тим що, коли б, але, тож.

2.Творче конструювання з елементами зіставлення

 • Продовжити речення. Пояснити правопис сполучників та однозвучних із ними слів.

1.Я завжди із задоволенням відвідую театр, що б…

2.Щоб пізнати людину, …

3.Якби ми вчились так, як треба, то…

4.Я завжди уважно слухаю розповіді дідуся про те, …

5.Як би мені хотілося, щоб…

6.Багато хто з учнів цікавився історією взагалі, проте… • Виразно прочитати речення. З’ясувати синтаксичну роль однозвучних із сполучниками слів.


3.Завдання (прийом «Німий диктант»)

 • На дошці розміщені фотографії на тему «Україна». Учні записують слова, що передають зображене на ілюстраціях (це можуть бути іменники, прикметники, дієслова тощо).

 • Скласти два речення із словами, що записали, доповнюючи перше речення сполучником сурядності, а друге – сполучником підрядності (усно).

 • Скласти невеликий текст, використовуючи різні за розрядами сполучники, на тему «Україна – моя Батьківщина» (письмово).

4 Самостійна робота (тест)

1 варіант

1.Визначити рядок, у якому всі сполучники належать до сурядних.

А Як, мов, коли, тому що.

Б Або, також, однак, не то не то.

В Хоча, поки, немов, нібито.

Г Проте, що, але, щоб.

2.Укажіть речення, в яких вжито сполучники.

А Скраю росли соняшники, між рядочками моркви зеленіли шпильки

часнику.


Б Мама хоче, щоб син учився в університеті.

В Ще тільки початок осені, однак на березах уже жовкне листя.

Г У дворі було повно квітів, біля хати притулився кущ калини.

3.Укажіть речення, де вжито сполучники.

А Я хочу, що(б) ти мені допоміг.

Б Про що(б) мені у вас запитати?

В Я напишу про(те), як пройшло свято.

Г Кімната маленька, про(те) затишна.

4.Визначити рядок, у якому всі сполучники пишуться разом.

А Для/того/щоб, за/те, з/того/часу/як.

Б По/ки, ні/би/то, через/те/що.

В Що/б, не/наче, про/те.

Г Так/що, як/би, ні/би.

5. Установити відповідність між сурядними сполучниками та їх групами за значенням.

А Або, не то…не то. 1 Єднальні.

Б І, ні ні. 2 Розділові.

В Ні…ні, чи. 3 Протиставні.

Г Але, та(і).

Д Проте, зате.
2 варіант

1. Визначити рядок, у якому всі сполучники належать до підрядних.

А Мовби, проте, але, як.

Б Щоб, ніби, коли б, оскільки.

В Якщо, чи, що, то…то.

Г Ледве, також, або, хоча.

2.Укажіть речення, в яких вжито сполучники.

А Хлопчина був невисокий, але кремезний.

Б На лугу зійшов сніг, попід кущами верболозу вже блищала вода.

В Сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів.

Г Цвітуть лугові квіти, над ними гудуть бджоли.

3. Укажіть речення, де вжито сполучники.

А Як(би) не весняні приморозки, яблуні вродили б цього літа.

Б Як(би) ви не просили, він вам не допоможе.

В Що(б) не сталося, повертайся до рідного дому.

Г Бабуся підклала у піч дров, що(б) було в хаті тепло.

4. Визначити рядок, у якому всі сполучники пишуться окремо.

А Коли/б, наче/б/то, мов/би.

Б Для/того/щоб, як/тільки, тому/що.

В За/те, так/що, у/зв’язку/з/тим/що.

Г Що/б, з/того/часу/як, дарма/що.

5. Установити відповідність між підрядними сполучниками та їх групами за значенням.

А Щойно, поки, ледве. 1 Причинові.

Б З тим щоб, аби, для того щоб. 2 З’ясувальні.

В Тому що, бо, оскільки. 3 Часові.

Г Як тільки, коли, з того часу. 4 Мети.

Д Як, що
V. Етап задавання домашнього завдання

Мета: повідомлення учням домашнього завдання, роз’яснення його виконання, підведення підсумків уроку


1)Підведення підсумків уроку

 • Чи досягли ви поставленої перед собою мети?

 • Що залишилося складним для вас?

 • Що усвідомили і запам’ятали з теми?


2) Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

§ 35-36, повторити.Скласти і записати діалог на тему «Правопис сполучників» (9 балів).

Написати твір-мініатюру з використанням різних за видами сполучників на тему «Моя маленька батьківщина» (10-12 балів).

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал