Управління освіти І науки рівненської облдержадміністраціїСторінка3/3
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.57 Mb.
ТипПротокол засідання
1   2   3


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Розділ 1. Вступ (8 год.)

1.1.Вступне заняття (2 год.)

Теоретична частина. Зміст і завдання роботи гуртка на навчальний рік. Організаційні питання.

1.2. Актуалізація знань попереднього навчального року. Техніка безпеки. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю (6 год.)

Теоретична частина. Аналіз та систематизація зібраного матеріалу під час літньої туристсько-краєзнавчої подорожі. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю. Правила техніка безпеки.
Розділ 2. Літературознавство ( 140 год.)

       1. 2.1. Теорія літератури. Версифікація (26 год.)


Теоретична частина. Література як мистецтво слова.

Літературно- мистецькі новини.

Робота над власним стилем. Сила слова. Слово, що хвилює. Культ слова. Творча уява.

Прозове та поетичне мовлення. Виконання творчого завдання з теорії літератури: роль художніх образів у художньому тексті.

Види стоп. Акровірш. Виконання творчого завдання: написання акровірша,

Композиція художнього твору. Художній переклад (Б.Тен).

Художній образ. Зміст твору. Виконання творчого завдання: написання оповідання, побудова якого відповідала б схемі: розповідь – пейзаж – розповідь – портрет – розповідь.

Авторське право, інтелектуальна власність, плагіат.Практична частина. Визначення читацьких інтересів (анкетування).

Тестування на літературні здібності.

Заняття на природі «Я малюю осінь».

Літературно-музичне свято «Осіння елегія».

Екскурсія до музею.

   1. 2.2. Теорія літератури. Тропи (8 год.)


Теоретична частина. Тропи, їх види. Епітети, порівняння, метафори. Римування.

Практична частина. Виконання творчого завдання: опис зимового ранку з використанням епітетів, порівнянь, метафор.

Виконання творчого завдання: опис зимового лісу із використанням гіпербол, літоти, метонімі.


   1. 2.3. Теорія літератури. Поетичний синтаксис (32 год.)


Теоретична частина. Літературно-мистецькі новини. Література рідного краю.

Інверсія. Оксиморон. Класичний (традиційний) вірш. Білий вірш. Верлібр. Особливості неточної рими, довжина рядка у верлібрі.

Літературно-художній образ. Символ. Алегорія. Підтекст.

Засоби контекстуально-синонімічного увиразнення мовлення: метонімія, синекдоха, літота, антитеза, інверсія, гіпербола, тавтологія.

Художня деталь. Особливості творення слухових, нюхових і дотикових образів. Сонет (катрен, терцет, п’ятистопний ямб).

Практична частина. Екскурсія на природу: підготовка до художнього опису пейзажу. Конкурс виразного читання верлібрів. Оформлення літературної сторінки для місцевої преси. Виконання творчого завдання: (написання сонетів, білого вірша). Творча зустріч із літераторами

2.4. Фольклорні жанри ( 24 год.)

Теоретична частина. Літературно-мистецькі новини: творчість байкарів Рівненщини. Байка (алегорія, мораль, особливості способів римування тощо).

Казка (казки народні, авторські; казки про тварин, фантастично-героїчні, соціально-побутові). Улюблені казки студійців.

Легенда. Притча.

Практична частина. Виконання творчого завдання: написання байки.

Виконання творчого завдання: написання творів з елементами гумору та сатири.

Літературна вікторина.

Літературно-мистецькі новини учнів – членів гуртка: виразне читання творів

Виконання творчого завдання: написання казок. Творча зустріч із письменниками рідного краю.

2.5. Формування творчих навичок у літературі (22год.)

Теоретична частина. Жанри прози. Жанри поезії. Газетні жанри. Поглиблення знань, умінь, навичок літературної творчості.

Практична частина. Конкурси власних поезій, прози, газетних статей. Літературні ігри. Читання та обговорення робіт гуртківців (план-конспектів, авторефератів, статей-відгуків, рецензій). Написання літературнокритичної статті (рецензії, відгуку). Розподіл гуртківців за напрямами роботи (доповідачі-науковці, співдоповідачі, рецензенти, критики, опоненти, представники мас-медіа).

2.6. Літературні архіви (16 год.)

Теоретична частина. Пошуково-дослідницька робота з літературними та літературно-меморіальними музеями. Вміння працювати з книгою, іншими літературними джерелами, з історичним документом. Літературні архіви.

Практична частина. Робота з документами. Робота із каталогами. Вироблення навичок самостійної роботи. Опис літературних пам’яток. Підбір тем до науково-практичної конференції.

2.7. Підготовка до літературних конкурсів (12год.)

Теоретична частина. Загальні правила оформлення матеріалів

для участі в літературних конкурсах.

Обґрунтування вибору теми. Визначення основної думки роботи. Планконспект, анотація, реферат

Вимоги до оформлення творчих робіт. Основи ведення дискусії.Практична частина. Конспектування, упорядкування бібліографії.

Виступ перед захистом. Аналіз виступів.2.8 Звітні літературні заходи (8 год.)

Теоретична частина. Підготовка необхідного краєзнавчого, картографічного та літературного матеріалу.

Практична частина. Участь у масових заходах(конкурсах,інсценізаціях фольклорних свят). Складання анкет. Літературне свято для батьків, учнів, учителів.
Розділ 3. Туристсько-спортивна підготовка (76 год.)
3.1. Види і порядок оформлення туристської маршрутної та звітної документації (2 год.)

Теоретична частина. Порядок оформлення туристської маршрутної документації. Туристські маршрутно-кваліфікаційні комісії (МКК). Структура письмового звіту про подорож. Розподіл обов’язків між членами групи з підготовки окремих розділів звіту. Єдині вимоги до підготовки технічного опису маршруту: достовірність, точність орієнтирів, напрямків, відстаней; лаконічність; наявність додаткового ілюстрованого матеріалу і рекомендації щодо проходження складних ділянок.

3.2. Загальна і спеціальна фізична підготовка туриста ( 2год.)

Теоретична частина. Загальна та спеціальна фізична підготовка туриста як фактори попередження і профілактики захворювань, травм, нещасних випадків, аварій тощо.

3.3 Правила проведення змагань зі спортивного туризму (10 год.)

Теоретична частина. Загальні положення правил змагань із спортивного туризму: класифікація змагань, допуск до участі в змаганнях, порядок їх проведення, основні принципи визначення результатів, обладнання і маркування дистанцій, таблиці штрафів.

Практична частина. Участь гуртківців у змаганнях.

3.4.Топографія. Орієнтування на місцевості (12 год.)

Теоретична частина. Повторення загальних понять про орієнтування на місцевості. Способи орієнтувати на місцевості: за небесними світилами, ознаками місцевих предметів і явищ природи, за компасом.

Повторення поняття про геодезію та топографію, їх значення в різних галузях господарства, військовій справі, туризмі. План і карта, їх подібність і відмінність. Види картографічних матеріалів, які використовують у туристсько-краєзнавчих експедиціях. Загальне поняття про масштаб карти.

Топографічні умовні знаки та їх види, способи їх зображення на картах.

Підсумкове заняття за темою «Топографія і спортивне орієнтування».

Компас і його будова. Визначення сторін горизонту за компасом. Поняття про азимут.

Практична частина. Порівняння карти з місцевістю. Пошук на місцевості об’єктів, зображених на карті. Знаходження на карті об'єктів, які видно на місцевості. Вправа на читання рельєфу на карті та на місцевості. Визначання на карті свого місцезнаходження. Визначення за допомогою компасу сторін горизонту. Рух за вказаним азимутом.

3.5.Туристське та спортивне орієнтування (16 год.)

Теоретична частина. Туристське та спортивне орієнтування. Їх подібність і відмінність. Поняття „Крос-похід”. Особливості проведення змагань з пішохідного туризму на дистанції „Крос-похід”.

Особливості орієнтування в різних природних умовах: ліс, гірська місцевість, в умовах обмеженої видимості тощо. Рух за вказаним азимутом. Дії групи при втраті орієнтування.Практична частина. Виконання завдань на місцевості для набуття навичок з видів орієнтування. Рух за вказаним азимутом при обході перешкод на маршруті. Змагання між гуртківцями з орієнтування.

3.6. Спеціальне туристське спорядження та відповідні вимоги техніки безпеки (2 год.)

Теоретична частина. Поняття „спеціальне туристське спорядження”. Види спеціального туристського спорядження, його призначення і способи застосування. Саморобне спеціальне туристське спорядження. Вимоги техніки безпеки до спеціального туристського спорядження.

Практична частина. Практичне використання спеціального туристського спорядження (затискачі, спускові та гальмуючі пристрої, мотузки різних застосувань тощо).

3.7. Техніка пішохідного туризму (10 год.)

Теоретична частина. Способи подолання природних перешкод із застосуванням спеціального туристського спорядження.

Фізичні тренування. Розминки загально фізичного стану після сну, перед виходом на маршрут. Вправи активного відпочинку на привалах, місцях ночівлі та днювань. Темп і ритм руху групи. Періодичність навантажень і відпочинку. Гігієнічні вимоги до виконання фізичних вправ у поході.Практична частина. Відпрацьовування дій взаємодопомоги, транспортування потерпілого та його вантажу. Розучування вправ фізичної розминки перед походом і вправ активного відпочинку.

Подолання перешкод середньої складності на заздалегідь обладнаних дистанціях (полігонах): подолання струмка, рову, неширокої річки за допомогою підвісної мотузки «маятник»; переправа через річку вбрід з використанням поручнів; переправа через річку по навісній переправі; переправа по мотузці з поручнями; переправа через річку, яр по колоді; підйом по схилу з використанням поручнів; спуск по схилу (у тому числі спортивним способом); траверс схилу; подолання болота по жердинах.3.8. Гігієна туриста. Перша (долікарська) медична допомога (6год.)

Теоретична частина. Правила особистої гігієни. Гігієна харчування та водосолевий режим. Профілактика захворювань і травмувань під час подорожі. Запобігання застудним захворюванням.

Допомога при травмах і захворюваннях, що виникли через неправильні дії туристів.

Опіки, рани ріжучими та колючими предметами. Отруєння. Потертості, мозолі тощо.

Переломи та їх види, вивихи, розтяги, струс мозку, забиття голови, грудей, живота.

Гостра судинна недостатність, непритомність, шок (ступені шоку).

Кровотечі. Види кровотеч. Внутрішні кровотечі. Правила та техніка накладання джгута.

Допомога при травмах і захворюваннях, що виникли внаслідок несприятливих метрологічних умов: обмороження, замерзання, простудні захворювання.

Тепловий та сонячний удари, сонячні опіки, снігова сліпота. Переохолодження.

Допомога при травмах і захворюваннях, пов’язаних з отруйними рослинами та грибами.

Рани, нанесені дикими тваринами, укуси отруйних змій, комах, лісових кліщів.

Отруєння та опіки отруйними дикоростучими рослинами.

Техніка накладання пов’язок. Принципи та методи реанімації.

Долікарська допомога при гострих захворюваннях черевини (гострий живіт).

Простудні захворювання. Лікування в польових умовах. Похідна аптечка.Практична частина. Накладання пов’язок, шин при різних типах переломів, вивихів, розтягів, забоїв тощо.

Вивчення ознак і причин різних захворювань. Розпізнавання цих ознак. Виготовлення нош, способи транспортування потерпілого, техніка реанімації (штучна вентиляція легень, непрямий масаж серця).3.9.Туристсько – краєзнавча подорож (14год.)

Теоретична частина. Підготовка та проведення туристсько-краєзнавчої подорожі як форми комплексного закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у навчальному році.

Підсумок (2 год.)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців гуртка за підсумками навчання.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

- краєзнавчу та спеціальну літературу з історії рідного краю;

- основні літературні, історичні та природні пам’ятки України;

- основні види краєзнавчих спостережень, які можуть здійснюватися в туристському поході та інструменти (прилади), які при цьому застосовуються;

- краєзнавчу та іншу літературу з історії рідного краю;

- схему та опис маршруту краєзнавчої експедиції;

- кіно, - фотодокументи та інші джерела про історію рідного краю;

- правила безпеки учасників туристських походів та змагань, при подоланні перешкод, організації біваку;

- основні положення Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України та Правил змагань зі спортивного туризму;

- особливості організації біваку в обраному виді туризму;

- вимоги до організації харчування туристів;

- умовні знаки спортивної та топографічної карти, порядок проходження дистанцій на змаганнях зі спортивного орієнтування;

- туристські можливості різних регіонів України;

- місцеві ознаки погіршення та покращення погоди;

- симптоми основних видів травм та захворювань, які можуть статися в поході чи на змаганнях;

- порядок дій в екстремальній (аварійній) ситуації в поході, порядок надання першої долікарської допомоги;

- основні вимоги до звіту про туристсько-краєзнавчу експедицію.
Вихованці мають вміти:

- працювати з краєзнавчою та спеціальною літературою в архівах, бібліотеках та наукових установах;

- систематизувати зібраний краєзнавчий матеріал;

- оформляти звіт про краєзнавчу подорож, виступати з доповідями, рефератами, пропагувати роботу гуртка літературного краєзнавства;

- орієнтуватися на місцевості за допомогою карти та компасу, проходити маршрут за легендою, картою;

- розробляти маршрути краєзнавчих подорожей та походів ;

- долати перешкоди по колоді, мотузці з перилами, круті трав’яні та піщані схили (спуск спортивним способом, підйом спортивним способом), перешкоди за допомогою маятника;

- організувати бівак, розпалювати вогнище;

- складати меню для туристського походу чи краєзнавчої подорожі;

- готувати їжу в похідних умовах на вогнищі;

- дотримуватися правил санітарії, гігієни і техніки безпеки;

- бережливо ставитися до обладнання та спорядження;

- оцінювати власні досягнення та досягнення інших гуртківців;

- співпрацювати з ровесниками під час колективної роботи;- надавати першу долікарську допомогу при травмах, вивихах тощо.
Вихованці мають набути досвід:

 • підготовки туристського спорядження та догляду за ним;

 • читання карти, орієнтування на місцевості;

 • організації страховки і самостраховки учасників походу;

 • участі у краєзнавчій подорожі, туристському поході.ЛІТЕРАТУРА


 1. Бабарицька В. Екскурсознавство і музеєзнавство. Навчальний посібник / В. Бабарицька, А. Короткова, О. Малиновська. – К. : Альтерпрес, 2008.

 2. Бандура О. М. Теорія літератури : посібник для вчителів / О. М. Бандура. – К. : Радянська школа, 1969. – 285 с.

 3. Барабаш Ю. Тарас Шевченко: імператив України. Історіо- й націософська парадигма / Ю. Барабаш. – К., 2004.

 4. Баран Г. Літературна студія в школі / упор. Г. Баран. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 352 с.

 5. Білецький О. І. Від давнини до сучасності: Зб. праць з питань укр. літ-ри./ О. І. Білецький. – К., 1960.

 6. Білоцерківець Г. Шкільний літературний гурток / Г. Білоцерківець, Л. Сивак, Б. Соя // Українська мова і література в школі. – 1983. – № 6. – С. 55–57.

 7. Булашев Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях / Г. О. Булашев.– К. : Довіра, 1992.

 8. Велесова книга: Легенди. Міти. Думи / Переклад Б. Яценка. – К. : Індоєвропа, 1994.

 9. Величковський І. Твори / І. Величковський. – К. : Наук. думка, 1972.

 10. Вишенський І. Твори / І. Вишенський / [переклад В. Шевчука]. – К. : Дніпро, 1986.

 11. Возняк М. Історія української літератури : у 2 книгах. Кн. 1. / М. Возняк. – Львів : Світ, 1992. – С.98 – 206.

 12. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис / О. Воропай. – К : Оберіг, 1991.

 13. Галятовський І. Ключ розуміння / І. Галятовський. – К. : Наук. думка, 1985.

 14. Глазова О. Гурткова робота: думати, шукати, експериментувати / О. Глазова // Українська мова і література в школі. – 1988. – № 1. – С. 54–55.

 15. Глєбова Л. Про літературну газету в школі / Л. Глєбова // Українська мова і література в школі – 1990. – № 3. – С. 65–67.

 16. Горошко С. Знову про «Влесова книгу» / С. Горошко //Слово і час. – 1992, №8.

 17. Грабович Г. Шевченко як міфотворець: Семантика символів у творчості поета: [пер. з англ] / Г. Грабович. – К. : Рад. письменник, 1991.

 18. Грицай М. С. Давня українська література / М. С. Грицай. – К., 1978.

 19. Давня українська література : Хрестоматія. – К. : Освіта, 1992.

 20. Демчишин А. П. Рухливі і спортивні ігри в школі / А. П. Демчишин. – К. : Освіта, 1992.

 21. Дідківський В. Літературний гурток у загальноосвітній школі / В. Дідківський // Дивослово – 2005. – № 5. – С. 18–23.

 22. Дмитрук О.Ю. Спортивно-оздоровчий туризм : Навчальний посібник / О. Ю. Дмитрук, Ю. В. Щур. – К. : Альтерпрес, 2008.

 23. Дьоміна О. Літературний тиждень у школі / О. Дьоміна, В. Шаповалов // Українська мова і література в школі. – 1983. – № 11. – С. 55–59.

 24. Забужко О. Шевченків міф України: Спроба філософського аналізу / О. Забужко. – К., 1997.

 25. Іваненко О. Тарасові шляхи / О. Іваненко. – К. : Дитвидав, 1981.

 26. Іваньо І. Філософія і стиль мислення Г.Сковороди / І. Іваньо. – К. : Наук. думка, 1983.

 27. Історія Русів / [пер. І. Драча; вступ. Ст. В.Шевчука]. – К. : Рад. письменник, 1991.

 28. Карпенко М. Велесова книга (Переспіви) / М. Карпенко. – К., 1998.

 29. Кодыш Е. Н. Соревнования туристов / Е. Н. Кодыш. – М., 1990.

 30. Костомаров М. Твори: У 2 т. / М. Костомаров. – К., 1990.

 31. Крисаченко В.С. Українознавство. Посібник / В. С. Крисаченко. – К. : Либідь, 1996.

 32. Купрін А. М. Занимательно об ориентировании / А. М. Купрін. – М., 1980.

 33. Лесін В. М. Літературознавчі терміни / В. М. Лесін. – К. : Рад. школа, 1985.

 34. Львова Ю. Виховання творчих здібностей учнів у літературному гуртку / Ю. Львова. – К. : Радянська школа, 1962. – 103 с.

 35. Макаров А. Світло українського бароко / А. Макаров. – К., 1994.

 36. Мізюк І. Літературно-творчий гурток / І. Мізюк // Українська мова і література в школі. – 1985. – № 9. – С. 27–30.

 37. Можарівська В. Виховне значення позакласної роботи з літератури / В. Можарівська // Українська мова і література в школі. – 1983. –№ 2. – С. 61–65.

 38. Наровлянський О. Д. Шкільний туризм / О. Д. Наровлянський, М. Д. Наровлянська, В. О. Пустовойт. – К. : Шкільний світ, 2009.

 39. Невінчана Н. В. Теорія літератури в школі : у 2 ч. / Н. В. Невінчана. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2004. – Ч. 1. – 128 с.

 40. Невінчана Н. В. Теорія літератури в школі : у 2 ч. / Н. В. Невінчана. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2004. – Ч. 2. – 128 с.

 41. Нитченко Д. Елементи теорії літератури / Д. Нитченко. – Полтава : Криниця, 1993. – 112 с.

 42. Огієнко І. Українська культура / І. Огієнко. – К. : Довіра, 1993.

 43. Орієнтовні навчальні програми туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді / За заг. ред. Штангея Ю.В. – К., ІЗМН, 1996.  368 с.

 44. Панкова Є. В. Туристичне краєзнавство : Навчальний посібник / Є. В. Панкова. – К. : Альтерпрес, 2008.

 45. Патрушев В. І. Українська діаспора у світі : Довідник / В. І. Патрушев. – К, 1993.

 46. Повість минулих літ: Літопис / Переказ В. Близнеця. – К. : Веселка, 1982.

 47. Правила змагань зі спортивного туризму : наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 24.04.2008 р. / Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. – К. 2008.

 48. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України : наказ Міністерства освіти і науки України № 237 від 24.03.2006.

 49. Пріцак О. Походження Русі. Альманах. Хроніка. – К., 2000. – № 1-10.

 50. Програми для туристсько-краєзнавчих гуртків позашкільних закладів (кол. укладачів; за ред. Омельченка Д. Г. – К., ІЗМН, 1996.  124 с.

 51. Прус І. Т. Краєзнавча робота в школі / І. Т. Прус. – К. : Радянська школа, 1984. – 112 с.

 52. Розлилися круті бережечки. Українські народні пісні та думи. - К,: Веселка, 1985.

 53. Скуратівський В. Берегиня : Збірник / В. Скуратівський. – К. : Радянський письменник, 1987.

 54. Скуратівський В. Місяцелік / В. Скуратівський. – К. : Перлина, 1993.

 55. Скуратівський В. Покуть / В. Скуратівський. – К. : Довіра, 1992.

 56. Скуратівський В. Святвечір / В. Скуратівський. – К. : Перлина,1994.

 57. Спутник туриста / сост. К. Й. Вахлис. – К.1983.

 58. Таланчук О. Духовний світ українського народу / О. Таланчук. – К. : Київський університет, 1992.

 59. Українка Л. Лісова пісня / Л. Українка. – К. : Рад. письменник, 1972.

 60. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях / пер. Ю.Буряка. – К., 2006. – С. 20-27.

 61. Ушкалов Л. Світ українського бароко: філологічні етюди / Л. Ушкалов. – Харків : Око, 1994.

 62. Хрестоматія з давньої української літератури. / За ред. М. Сулими. – К., 1986.

 63. Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму) / Д. Чижевський. – Тернопіль : Феміна, 1994. – С.114 – 123.

 64. Шевченко Т. Г. Твори / Т. Г. Шевченко. – Т. 1-5. – К. : Дніпро, 1986.

 65. Шевчук В. Загадкова «Велесова книга» / В. Шевчук // Хроніка – 2000. – 1994. – №3-4.

 66. Шевчук В. Мисленне древо / В. Шевчук. – К., 1989.

 67. Шевчук В. Муза роксоланська. Українська література ХУІ – ХУІІІ століть: У 2 кн / В. Шевчук. – К. : Либідь, 2004.

 68. Шинкаренко Т. Обдаровані літературною творчістю / Т. Шинкаренко. – К. : ТОВ «Праймдрук», 2012. – 54 с.

 69. Штюмер Ю. А. Краткий справочнык туриста / Ю. А. Штюмер. – М., 1985.

 70. Щербачов В. В. Секрети здоров’я і сили / В. В. Щербачов. – К. : Здоров’я, 1990.

 71. Як допомогти дитині стати творчою особистістю / упоряд. Л. Шелестова. – К. : Ред. загальнопед. газ, 2003. – 112 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал