Управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністраціїPdf просмотр
Сторінка9/18
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.05 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18
Тема: Особистість. Психологічні характеристики особистості
Мета: дати учням уявлення про особистість в цілому, розкрити суть основних понять, що характеризують її, пробудити потяг до самопізнання. Трудність розкриття даної теми є втім, що під час її вивчення учні знайомляться з багатьма достатньо складними для них поняттями всебічний і гармонійний розвиток, особистість, індивідуальність, мотиви, потреби, самооцінка, самопізнання, характер, темперамент, здібності. Необхідно попередити їх, що на протязі вивчення даного курсу, обговорюючи
найрізноманітніші питання майбутнього сімейного життя, вони будуть постійно повертатися до цих понять. Добре було б провести тестування "Який твій характер, "Визначення ступеня самооцінки" і т.д.
Тема: Особистість і самовиховання
Мета: показати роль самовиховання у всебічному розвитку особистості, дати уявлення про поняття "вихована людина" і можливих шляхах самовиховання.
До цієї теми учитель дає учням завдання спробувати написати самохарактеристику, яка розкриває всі сторони їх розвитку. У класі ці характеристики зачитуються тільки з дозволу автора. Ще одним прийомом, що спонукає до аналізу і самооцінки власної особистості, є прийом "впізнай себе. Суть його втому, що учні пишуть один на одного характеристики, а потім зачитують їх вголос. Кожен повинен впізнати про кого йде мова. Але цю форму можна застосовувати тільки втому класі, де справжні товариські стосунки.
Тема: Самопізнання і самооцінка
Мета: дати учням певний запас психологічних знань стимулювати їх прагнення до самопізнання та самовдосконалення, дати можливість визначити рівень самооцінки. Урок зданої теми можна провести у вигляді усного журналу, сторінки якого можуть мати назви Людина та її ім’я”, Пізнають поході, Чи може людина оцінювати себе об’єктивно”, Моя самооцінка, Я очима інших. Найактивнішою формою роботи на уроці є тестування.
Тема: Психологія взаємин.
Мета: показати роль і значення спілкування вжитті людини, дати основні відомості про психологію спілкування у підлітковому та юнацькому віці, розкрити поняття спілкування, відносини, взаємовідносини, вміння і навички спілкування.
Урок зданої теми доцільно провести у формі бесіди, під час якої учні самі пробують дати визначення поняттям спілкування, відносини, взаємовідносини. Дають відповідь на запитання, яка ж конкретна роль спілкування вжитті людини. Можна розібрати з учнями три варіанти спілкування спілкування по телефону, спілкування в листах – по схемі чим відрізняються ці три ситуації з точки зору характеру спілкування Які особливості особистості більше проявляються в тих чи інших випадках спілкування Чи вірною є думка, що спілкування по телефонує найлегшим варіантом спілкування і чому він зараз має найбільшу популярність Що потребує від людини спілкування в листах

95
Тема: Культура спілкування.
Мета: показати учням, що розуміють під культурою спілкування, виробити правила культури спілкування, сприяти формуванню вміння будувати свої взаємовідносини з старшими і однолітками, прищеплювати естетичний смак, навчити норм етики, викликати в учнів неприйняття й осуд розбещеності, неохайності, грубощів виховувати ввічливість, тактовність, уважність, люб’язність. Обізнаність підлітків з правилами культури спілкування визначається за допомогою бесіди, анкетування, творчих робіт тощо. Уході уроку вчителю потрібно підкреслити, що існує ряд правил, виконуючі які, можна добитися високої культури спілкування. Ці правила регламентують спілкування з дорослими, однолітками, з молодшими за віком. Нагадати учням правила ввічливості, культури спілкування. Слід спинитися на типових недоліках у мовленні учнів вживання слів-паразитів, нелітературних висловів і т.д.; звернути увагу нате, що культура мовлення виявляється також у темпі мовлення якими жестами і мімікою володіє особистість. Можна запропонувати розіграти ряд ситуацій, в яких розкривається знання правил зданого питання.
Тема: Конфлікти, що виникають під час спілкування
і методи їх розв’язання
Мета: вміти розпізнавати ознаки конфлікту, виробити вміння і навички подолання або уникнення конфліктної ситуації, виховати вміння знаходити адекватні засоби вирішення конфліктних ситуацій. Вчитель повинен познайомити учнів з ознаками конфлікту, вмінням вести суперечку (технікою конструктивної суперечки, розглянути деякі загальні закономірності взаємовпливу у конфліктній ситуації на прикладі суперечки двох друзів. Проаналізувати декілька проблемних ситуацій, розіграти і знайти шляхи їх розв’язання.

Тема: Моральні основи взаємовідносин юнака і дівчини (2 год.)
Мета: розкрити суть моральних основ взаємовідносин юнаків і дівчат поняття "мужність" і "жіночість, охарактеризувати хибні уявлення про ці поняття, показати роль самовиховання в засвоєнні кращих рис чоловічого та жіночого характерів. Даний урок можна провести у формі бесіди, коли учитель виклавши матеріал, запрошує до його обговорення учнів, попередньо виявивши їх думку проте, що таке жіночість і мужність. Для цього за тиждень до проведення заняття попросити учнів дати письмові відповіді на такі питання "Що таке жіночість (мужність, "Які риси я найбільше ціню в юнакові (дівчині, Перерахуйте якості, які Ви б хотіли бачити в свого майбутнього чоловіка дружини. Можна записати всі запропоновані якості на дошці і попросити учнів проставити проти них цифри по ступенях значимості їх в характері чоловіка, жінки. Іншою формою уроку є диспут "Кого сьогодні можна назвати лицарем"

96
Питання для обговорення
1. Яке сучасне значення поняття "лицар Чи не застаріло воно
2. Кого сьогодні можна назвати лицарем
3. Чи можете виз впевненістю сказати, що серед Ваших знайомих є лицарі
4. Опишіть образ тієї, що здатна надихнути на лицарство. Які риси характеру повинна мати подруга лицаря
Доцільно було б провести бесіду окремо з дівчатами на тему "Який сучасний зміст понять "дівоча честь, "жіноча гідність.

Питання для обговорення
1. Які з перелічених якостей стоять ближче до поняття "дівоча честь гордість, чистота, незалежність, душевна цільність, жіночість, нетерпимість до вульгарності і злості
2. Яке співвідношення понять "дівоча честь" і "цнотливість
10 клас
Тема: Товаришування і дружба
Мета: розкрити сутність товаришування і дружби як людської потреби, показати особливості юнацької дружби. На початку уроку можна провести міні-диспут: дошку поділити натри частини "Приятельські стосунки, "Товариські стосунки, "Дружба викликати х учнів і разом з класом заповнити їх. Потім вияснити, які стосунки у класі Товариські) Розібрати ситуації труднощів з кращими друзями. Наприклад "Вашим батькам не подобається Ваш кращий друг, "Ваш кращий друг веде себе по- різному, коли виразом і коли в гурті товаришів, "Ваш друг не береже Ваших таємниць" і т.д. Чи існує в дружбі етикет. Можна разом з класом написати своєрідні правила цього етикету. Під час уроку провести тест "Чи хороший ти друг. Якщо є можливість, в доповнення доданого уроку разом з класним керівником провести виховну годину "Кодекс дружби. Попередньо учням дати завдання – на основі висловлювань великих людей про дружбу скласти кодекс честі друзів.
Тема: Кохання якнайвище людське почуття (2 години)
Мета: розкрити особистісну і соціальну значимість кохання якнайвищого людського почуття, показати розвиток цього почуття в процесі становлення особистості, охарактеризувати основні риси справжнього кохання, залежність характеру та глибини цього почуття від рівня розвитку особистості. Розкриття даної теми краще проводити на декількох уроках. й урок – зачитати вірші про кохання без коментарів і відпустити учнів. й урок – спробувати разом з класом виявити відмінності між коханням і закоханістю, залежність багатства почуття кохання від багатства внутрішнього світу
особистості, познайомити учнів з пастками кохання (зачитати ситуації даних пасток.
Можна запропонувати учням підібрати прислів’я, приказки, вислови видатних людей про кохання, які найбільше їм близькі, і пояснити, що зумовило їх вибрати даний вислів.

Тема: Культура поведінки закоханих.
Мета: Охарактеризувати моральну суть культури поведінки закоханих, показати згубність відхилень від норм поведінки у взаємовідносинах юнаків і дівчат, сприяти виробленню вміння критично оцінювати свою поведінку. Під час розробки даного уроку можна використати запитання, які виникли в учнів під час розгляду тем про дружбу і кохання, про взаємовідносини юнака і дівчини. Разом з класом скласти правила "хорошого тону" при взаємовідносинах юнака і дівчини. Провести рольові ігри "Знайомство з батьками коханого, "Мій коханий друг прийшов до мене в гості" і т.д. у формі конкурсу, інсценівок. Одну і ту ж ситуацію розігрують різні учні.

Тема: Ранні статеві стосунки. Венеричні захворювання. СНІД.
Мета: пропагувати здоровий спосіб життя, викликати негативне ставлення до таких суспільних явищ, як наркоманія, схильність до ранніх статевих стосунків, проблем девіантної поведінки підлітків, попередження ранньої вагітності, захворювання на СНІД, вживання алкоголю, тютюнокуріння та підготовка учнів до високоморального сімейного життя.
Для проведення даного уроку краще всього запросити лікаря- гінеколога, венеролога які після лекції проведуть відповіді на запитання. Вчитель може провести анкетування з метою виявлення обізнаності учнів зданих питань.
Тема: Що значить бути готовим до шлюбу
Мета: дати учням поняття про шлюб, морально-етичні основи тих, хто вступає в шлюб.
Під час підготовки доданого уроку звернути увагу на визначення шлюбу, шлюбний вік, готовність до шлюбу (соціальна, психологічна. Запропонувати учням сформулювати свої "заповіді" сімейного життя. Можна побудувати уроків формі мікро-дискусії "Ранні шлюби – "за" і проти. Не менш корисним буде вході уроку ознайомити з правами і обов’язками подружжя, батьків і дітей, викладених в "Сімейному кодексі України" 2003 року.

98
Тема: Шлюб. Походження шлюбу. Види сім’ї
Мета: розкрити поняття шлюб. Показати історичність розвитку сімейно-шлюбних відносин, формування сім’ї, як малої соціальної групи вході історичного розвитку, ознайомити з видами сімей. Урок на задану тему проводиться у формі лекції, де повідомляються цікаві історичні матеріали про зародження і розвиток сімейно-шлюбних відносин.
Тема: Пропозиція про одруження. Заручини. Весілля.
Мета: познайомити учнів з українськими весільними обрядами та елементами сучасного весілля, зацікавити учнів звичаями, обрядами та традиціями українського народу, зберігати і помножувати їх.
На уроці рекомендується широко використовувати матеріал з народознавства стосовно весільної обрядовості. Бажано переглянути відеофільм із записами українського весілля різних регіонів. Залучити учнів до пошуків матеріалів, що пов’язані з проведенням обряду весілля.

11 клас
Тема: Сім'я та її функції
Мета: розкрити умови розвитку сім'ї економічним і соціальним устроєм суспільства, історичність розвитку сімейно-шлюбних відносин. На розкриття цієї теми краще відвести 2 години. Важливим є те, щоб основою сприйняття учнями даної теми були отримані ними на попередніх уроках уявлення про дружбу і кохання, необхідність всебічної підготовки до шлюбу надзвичайну важливість і серйозність рішення, як вступу шлюб, створення сім'ї. Особливу увагу звернути на такі основні поняття сім'я як мала соціальна група, соціально-економічні основи сім'ї, функції сім'ї. Запропонувати учням прокоментувати вислів А.С.Макаренка "Навчитись кохати, навчитись пізнавати кохання, навчитись бути щасливим – це означає навчитись поважати самого себе, навчитись людської гідності.

Тема: Законодавство про шлюб та сім’ю
Мета: ознайомити учнів з основними документами, прийнятими в нашій державі стосовно сімейно-шлюбних відносин, формувати пізнавальні інтереси учнів, виховувати почуття честі, обов’язку. Наданому уроці учитель знайомить учнів із статтями 51 і 52 Конституції України та Сімейним кодексом України, який прийнято уроці і ввійшов вдію у 2004 р. Особливу увагу слід звернути на такі статті Сімейного кодексу 21-26, 31, 34-35, 49-56, 266. Допомогти учням розібратися в таких поняттях подружні обов’язки, сімейні обов’язки, шлюбний вік, шлюбні стосунки, шлюбний договір. Добре було б запросити наданий урок юриста або працівника ЗАГСу
99
Тема: Особливості молодої сім'ї
Мета: охарактеризувати основні періоди життя сім'ї, показати психологічні особливості кожного з них, сформувати уявлення про можливість подолання складностей першого періоду, сприяти виробленню вміння вірно будувати взаємовідносини всім ї. При підготовці до занять поданій темі учитель може дати завдання учням взяти інтерв'ю у своїх батьків, близьких родичів, які мають достатній стаж сімейного життя. Приблизні питання а) що було самим складним і самим радісним у Вашому сімейному житті б) Ваша думка, чи існує безконфліктна сім'я?; в) яку б пораду Видали молодому подружжю
Тема: Бюджет сім’ї
Мета: дати уявлення про сімейний бюджет, його планування, про розподіл обов’язків всім ї, сприяти формуванню вміння розподілу коштів. Для активізації роботи учнів на уроці доцільно заздалегідь дати завдання групам учнів записати витрати своєї сім’ї за місяць порахувати в яку суму обійшлося свято у родині на 10 чоловік запрошених гостей поцікавитися у батьків, знайомих старших людей в чому на їх погляд секрети економного ведення домашнього господарства записати рецепти "економних" страв, які використовуються у ваших сім’ях; познайомитися з цінами на товари першої необхідності та тарифи за комунальні послуги.
Доцільно провести практичне заняття "Складання бюджету сім’ї на місяць" за запропонованим складом. Наприклад "Сім’я складається з х осіб чоловік працює на заводі, зарплата 360 гривень дружина у відпустці по догляду за дитиною і донька 6 місяців. Живуть у квартирі, яку наймають.
Тема: Естетика побуту
Мета: дати уявлення про естетичну культуру сім’ї, про нерозривну єдність етики та естетики побуту розвивати у старшокласників естетичний смак, розуміння прекрасного, вміння створювати затишок, певну атмосферу всім ї виховувати практичність та хороший смак.
Урок зданої теми рекомендується провести у вигляді бесіди, яка повинна підвести учнів до висновку, що наш настрій, самопочуття, працездатність багато в чому залежать від атмосфери, що панує в оселі. Рекомендується ознайомити учнів з організацією затишку в домі, краси та самобутності житла, естетикою побуту і модою, певним естетичним ідеалом. Можна провести конкурс – демонстрацію досягнутих умінь учнів.
Тема: Сімейні свята, традиції, реліквії.
Мета: показати значимість для сім’ї традицій, які зближують всіх членів родини, дорослих і дітей, які наповнюють родинні стосунки духовними і моральними цінностями, виявляти інтереси, захоплення, уподобання кожної сім’ї, з тим, щоб надалі успішно використовувати їх в організації навчально- виховної роботи з дітьми виховувати у школярів почуття любові до батьків, до свого роду, прагнення помножувати родинні традиції.

100
На цьому уроці учні розказують про традиції, свята, які є в їх сім’ях, знайомлять з сімейними реліквіями. Можна наданий урок запросити батьків, дідусів чи бабусь учнів, щоб вони поділилися своїми спогадами про традиції, що існували всім ях за часів їх дитинства.
Тема: Наслідки порушень сімейних відносин
Мета: охарактеризувати основні причини, які викликають порушення сімейних відносин, розкрити складність і неоднозначність розлучень, показати їх наслідки та інші порушення сімейних стосунків. Розкриваючи тему, необхідно особливу увагу вчителя звернути на сімейний стан учнів класу. Попередньо необхідно з’ясувати, у кого із учнів особливо важке становище усім ї (конфлікти, розлучення, схильність до алкоголю одного або обох батьків та ін.). У деяких випадках (коли діти страждають від розлучення батьків, відсутності батька чи матері та ін.) можна не розглядати в класі ті чи інші конкретні ситуації неблагополуччя сім’ї. Приклади на задану тему бажано підібрати із художньої та періодичної літератури, кінофільмів та телепередача не використовувати конкретні приклади із життя сімей учнів класу.
Тема: Батьки – перші вихователі дитини (2 год.)
Мета: розкрити зміст понять материнство і батьківство, педагогічна культура, авторитет батьків дати уявлення про особливі функції матері як вихователя і своєрідність впливу батька на дітей. На розкриття даної теми краще б відвести декілька уроків. На першому у формі бесіди учитель викладає матеріал про маму, материнство. Включення учнів вдану бесіду повинно бути тактовним. Не слід ставити в приклад кращих мам учнів даного класу. Аналогічним є і й урок, де розкривається роль батька вжитті людини. Третій урок можна присвятити читанню віршів про маму і тата або об’єднати його з виховним заходом "Моя сім’я", на якому гостями будуть батьки учнів.
Теми уроків по розділах
Особистість і самовиховання
1. Особистість. Психологічні характеристики особистості.
2. Потреби, здібності, індивідуальність особистості.
3. Характері темперамент особистості.
4. Самопізнання і самовиховання особистості.
5. Самоповага і самооцінка. Визначення ступеня самооцінки.
6. Пізнай себе (тестування, аналіз анкет.
7. Твоя майбутня професія. Як вірно вибрати її.
8. Особистість і сім'я: види взаємодії.
Психологія взаємин
1. Спілкування. Форми і стилі спілкування.
2. Культура спілкування. Правила ввічливості.
3. Культура мовлення.

101 4. Культура жестів і міміки.
5. Конфліктні ситуації, що виникають під час спілкування. Шляхи їх розв'язання.
Вихованість. Культура особистості
1. Критерії вихованості. Сучасний етикет.
2. Культура поведінки в громадських місцях (транспорті, театрі, магазині, на вулиці.
3. Культура поведінки за столом.
4. Культура гостинності.
5. Подарунки. Етикет дарування.
6. В людини все має бути прекрасним. Культура зовнішнього вигляду. Естетика позі ходи.
Міжособистісні стосунки юнацтва
1. Товаришування і дружба.
2. Проблеми, які виникають з кращими друзями (рольові ігри.
3. Кохання якнайвище людське почуття.
4. Кохання чи закоханість. Пастки закоханості.
5. Культура поведінки закоханих.
6. Перше кохання. Особливості юнацького кохання. Ліки від нероздільного кохання.
7. Побачення. Як призначити побачення
8. Ранні статеві стосунки. Венеричні захворювання. СНІД.
9. Дошлюбний секс. Поради сексопатологів, лікарів. Як себе стримувати
10. Сучасний юнак. Мужність – найважливіша моральна якість чоловіка.
11. Сучасна дівчина. Поняття про жіночість. Дівоча честь і гідність.
12. Моральні основи взаємовідносин юнаків і дівчат.
Готовність до шлюбу
1. Що значить бути готовим до шлюбу.
2. Реалістичний погляд на шлюб.
3. Законодавство про шлюбі сім'ю.
4. Дейл Карнегі "Зробіть ваше життя щасливим.
Шлюб і сім'я
1. Пропозиція про одруження. Весілля. Народна весільна обрядовість.
2. Історія розвитку сімейно-шлюбних відносин.
3. Сім'я. Функції сім'ї.
4. Періоди подружнього життя. Молодший подружній вік.
5. Причини нестійкості молодої сім'ї.
6. Планування розвитку сім'ї. Психологічна готовність подружжя до народження дитини.
7. Молода сім'я і немовля. Труднощі, що виникають при народженні дитини.
8. Вплив негативних звичок на здоров'я майбутніх батьків та їх дітей.

102
Основи сімейних відносин
1. Моральні основи сім'ї.
2. Традиції і реліквії сім'ї.
3. Сімейні свята.
4. Сімейне дозвілля в країнах світу.
5. Сім'я як джерело щастя.
6. Як бути щасливим у шлюбі.
7. Причини порушень сімейних стосунків. Подружня невірність. Ревнощі.
8. Конфлікту сім'ї. Поведінка в ситуації конфлікту.
9. Розлучення. Причини розпаду сучасних сімей. Особливості стосунків у неповних сім'ях.
Трудова атмосфера і господарство сім'ї
1. Побут сім'ї. Види розподілу побутових обов'язків.
2. Трудова атмосфера сім'ї.
3. Бюджет сім'ї. Навички його планування.
4. Практичне заняття складання бюджету сім'ї на місяць.
5. Бюджет, мода і молода сім'я.
6. Естетика побуту.
7. Діти і гроші.
Сім'я і діти
1. Батьки – перші вихователі дитини.
2. Роль матері у вихованні дитини.
3. Роль батька у вихованні дитини.
4. Материнство – найвища цінність.

СУЧАСНИЙ ЕТИКЕТ. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ТЕАТРІ
урок-усний журнал

Барбі М.В., учитель етики Білицької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
Кобеляцького району

Мета: продовжити знайомство учнів з правилами сучасного етикету, познайомити з правилами поведінки в театрі, виховувати організованість, культуру поведінки, любов до прекрасного.
Хороші манери складаються з маленьких жертв.
Емерсон
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент. Учитель вітається з учнями, оголошує тему і мету, порядок проведення уроку.
ІІ. Опитування домашнього завдання. Знання правил поведінки в громадських місцях.

103 1. Що таке етикет
2. Які групи правил поведінки існують
3. Які правила поведінки на вулиці визнаєте. Чи існують спеціальні правила поведінки в громадському транспорті Назвіть їх
ІІІ. Сприйняття навчального матеріалу.
Вчитель. У часи телебачення та відеомагнітофонів такий звичний раніше похід у театр все більше наближається до якогось ритуального дійства. Все менше залишається людей, які раніше називали себе завзятими театралами, які не пропускали жодної прем'єри ідо подробиць знали весь репертуар улюблених акторів. Це такі це прикро. Оскільки для кожної людини театр – то найкраще місце виявити всю свою вихованість і гречність.
Станіславський і Немирович-Данченко стверджували, що театр починається з вішалки, маючи на увазі не стільки те, що про стан театру можна судити за кількістю і якістю шубу його гардеробі, скільки те, що дух Мистецтва і Театру глядач має відчути, ще знімаючи пальто. Відчути, зрозуміти, настроїтись нате, що Театр – це храм мистецтва в храмі не личить лускати насіння, тримати руки в кишенях, чи навіть цілуватися з коханою дівчиною. Атому існує правило № 1: "Театр – це свято, а до свята треба
готуватися заздалегідь. І не запізнюватися, щоб нікому не псувати
настрій".
Які ще існують правила поведінки в театрі, ми зараз дізнаємося, перегорнувши сторінки усного журналу, що підготували ваші однокласники.
Сторінка 1 "Як знайти своє місце"
Учень. Мабуть, найпліднішим драматургом усіх часів і народів був Жан Батист Мольєр. Він написав силу-силенну комедій. А крім того, він був великим актором, а також директором Королівського театру при дворі Людовика XIV. Але гонитва за славою драматурга й актора негативно позначилася на адміністративних здібностях Мольєра, що врешті-решт і призвело його до трагічної опали. На той час глядачі просто приходили до залий сідали на вільне місце. Звісно, дама, яка приходила першою, сідала на ліпше місце, а тим, хто запізнювався на виставу, доводилося стояти. I от 28 травня 1660 року на прем’єрі мольєрівського «Сганареля» стався прикрий випадок. Король Франції Людовик XIV дещо затримався на виробничій нараді, яку проводив з герцогом де ля Феядом, маршалом Франції і найбільшим ворогом Мольєра, і коли зайшов до зали, там не виявилося жодного вільного стільця. Зрозуміло, всі дами зразу ж підвелися зі своїх місць, оскільки сидіти в присутності короля на ті часи вважалося моветоном (тобто поганою поведінкою, через яку можна було—
незалежно від статі!—опинитися як не на ешафоті, то принаймні у в'язниці). Однак Людовик XIV, який пишався своєю гречністю, не хотів сідати, поки дами стоять, до того ж і сісти йому, власне, було нікуди. Тому всі присутні продовжували стояти протягом досить-таки тривалого часу, оскільки сісти
ніхто не наважувався дами через побоювання порушити правила хорошої поведінки, король—через власну чемність,—а вистава, зрозуміло, ніяк не могла розпочатися. Врешті-решт Людовик плюнув спересердя — і забрався геть, такі не подивившись нової вистави, а Мольєр зразу зазнав опали. Вже наступного дня, вимолюючи милість короля Франції, він вигадав дуже корисну для театру річ—квитки, на яких позначаються місця глядачів у залі, та це не врятувало його від немилості. А от квитки прижилися. I відтоді практично в кожному театрі глядачам пропонують квитки, на яких зазначаються номери ложі, ряд, місце та інші подробиці, які дозволяють глядачеві досить вільно знайти своє місце в залі. Отакі з'явилося

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал