Управління освіти і науки Дніпродзержинської міської ради Комунальний заклад середня загальноосвітня школа №5 Імені Галини РомановоїСторінка5/5
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.92 Mb.
1   2   3   4   5

Гра «Будильник»

Зміст: Діти стають в коло, а потім сідають навпочіпки, закривши очі. Почувши дзвінок будильника у вступі до пісеньки, вони імітують легкий удар по ньому; співають пісеньку (71, с.71), виробляючи необхідні рухи. У процесі освоєння даної музичної гри, в учнів формуються рухові навички.

Текст.

Продзвенів будильник,

Треба прокидатися.

Як не хочеться вставати,

Потрібно одягатися.

Ось прокинулося личко,

Очки посміхнулися,

Подивився на сонечко,

Ручки потягнулися.

Намалюю сонечко

Носиком і ніжкою.

Дуже швидко кашу з'їм

Я улюбленої ложкою.

Подивіться на мене!

Я такий хороший!

Добрий і красивий,

Близькими коханий!

Етапи освоєння гри.

Етап № 1.

Пісеньку співає педагог, а учні лише роблять необхідні дії.

Пісеньку співають усі разом, виконуючи необхідні рухи.

Використані методи: метод вправи, метод уподібнення характером, метод привчання.Етап № 2.

Учням пропонується додати до рухів різноманітну міміку, а рухи ускладнити.

Використані методи: метод наочно-слухового показу, метод вправи, метод привчання, метод уподібнення характером, метод повторного сприйняття.

В даній грі поліфонічні здібності переходять на новий рівень розвитку. Виконуючи пісеньку, учень паралельно здійснює не тільки рухи ногами і руками, але і ногою, і рукою одночасно. Так на словах: «Намалюю сонечко носиком і ніжкою», він повинен виконати складні скоординовані руху спільно зі співом.Етап № 3.

Учитель пропонує учням також ігрове завдання поза пісеньки: • намалювати сонечко обома руками або ногами, сидячи на стільці;

 • намалювати сонечко носиком і ніжкою без співу;

 • намалювати сонечко ногою і рукою в одну, а потім в інший бік;

 • намалювати сонечко носиком і рукою;

 • намалювати сонечко носиком, рукою і ногою одночасно.

Виконання цієї музичної сценки вимагає від учня достатньо високого рівня розвитку поліфонічних здібностей.

Використані методи: метод вправи, метод наочно-слухового показу, метод музичного узагальнення, метод забігання вперед і повернення до пройденого.

Труднощі формуючого етапу експерименту полягали у виробленні в учнів навичок розподілу уваги і виконання одночасно кількох дій. Особлива складність полягала у розвитку координації рухів (наприклад: одночасне ляскання і тупання в різних ритмічних малюнках). Набагато легше долати труднощі, пов'язані з одночасним співом та виконанням рухів. Дуже швидко учні зрозуміли, що певні рухи, пов'язані з текстом пісеньки, не заважають, а навпаки, допомагають легше запам'ятати текст, мелодійний або ритмічний малюнок і т.д.

Під час проведення експерименту, в цілому, виявлялася велика вербальна та невербальна активність учнів. Учні активно працювали на уроках, виявляли великий інтерес і емоційну чуйність до запропонованого матеріалу, брали активну участь в музичних іграх, із задоволенням виконували пісні. Ілюстрували музичні образи своїми малюнками. Заняття проходили в атмосфері взаємної довіри, доброзичливості, пошуку нового. У часпроведення уроків музики в Е - класі спостерігався підвищений інтерес до слухання музики, учні всебічно намагалися застосувати навички отримані в ході проведених нами ігор (уважно слухали музику, виділяли кошти музичної виразності: звертали увагу до зміна динаміки звучання, ритмічні особливості тощо .).2.3 Контрольний етап дослідно-експериментальної роботи з виявлення рівня освоєння поліфонічних музичних здібностей в учнів молодших класів

На контрольному етапі експерименту було приведено повторна діагностика з завданнями, подібними завданнями діагностики, проведеної на констатирующем етапі експерименту.

З метою підтвердження результатів діагностики поліфонічних здібностей нами були наведені завдання, використані нами на констатирующем етапі експерименту (варіант № 1 і № 2 виявляли функціональний рівень розвитку поліфонічних музичних здібностей, але і більш складне завдання (варіант № 3 ), виконання якого свідчить про оперативне рівні розвитку поліфонічних музичних здібностей у молодших школярів.

Варіант № 3. Вчитель грає одночасно два голоси з різним ритмічним малюнком у різних октавах в кількості 2 тактів.

Критерії:


 • високий рівень - учень чітко «вимовляє» два голоси одночасно, ляскаючи руками об парту або тупаючи ногами;

 • середній рівень - учень робить 1 - 2 помилки;

 • низький рівень - дитина не справляється із завданням або відмовляється його виконання.

Результати діагностики поліфонічних музичних здібностей на контрольному етапі (у%) наведено в таблиці 3.

Висновок

На підставі проведеного дослідження, мета якого полягала у виявленні, і доказі можливості розвитку поліфонічних музичних здібностей в учнів молодших класів на уроках музики в загальноосвітній школі була досягнута.

Нами була вивчена і проаналізована психолого-педагогічну літературу з розвитку поліфонічних музичних здібностей. Було доведено на практиці, що поліфонічні музичні здібності можуть бути розвинені на певному рівні у дітей молодшого шкільного віку в ігровій формі і за допомогою спеціальних методів музичного навчання, які застосовуються з урахуванням рівневого механізму розвитку поліфонічних музичних здібностей.

Досвід показав, що молодші школярі із задоволенням беруть участь в музичних іграх, спрямованих на розвиток музичних поліфонічних здібностей. Вони проявляли активність, творчість.Уроки проходили в атмосфері взаємної довіри, доброзичливості, пошуку нового.

Слід зазначити, що розвиток поліфонічних музичних здібностей молодших школярів приводить до успішної діяльності на інших уроках, заснованої на розподіл уваги. В учнів Е - класу покращилася грамотність у написанні диктантів з російської мови.

На наш погляд, це припущення потребує подальших дослідженнях.

Розвиток поліфонічних музичних здібностей в учнів початкових класів загальноосвітньої школи стало успішним, завдяки наступним педагогічним умовам:


 • взаємозв'язок педагогічних, психологічних та музичних знань зі змістом, формами і методами педагогічної діяльності;

 • застосування диференційованого підходу до учнів;

 • забезпечення педагогом взаємозв'язку емоційно - вольового та інтелектуального розвитку учнів молодших класівзагальноосвітньої школи

Таким чином, гіпотеза нашого дослідження доведена, а мета дослідження - досягнута.

Список літератури

 1. Абдуллін Е.Б. Теорія і практика музичного навчання в загальноосвітній школі. - М., 1983.

 2. Абдуллін Е. Б. Теорія музичної освіти: Підручник длястудентів вищих педагогічних навчальних закладів / Е. Б. Абдуллін, Є. В. Ніколаєва. - М.: Видавничий центр "Академія", 2004.

 3. Авдєєв В.М. Темп, динаміка, штрихи як неспецифічно - музичні виражальні засоби та їх роль у музичному сприйнятті. / / На допомогу військовому диригенту. - М., 1981, випуск 1.

 4. Амінов Н.А. Психофізіологія і психофізіологічні передумови педагогічних здібностей. / / Питання психології. - 1988, № 5.

 Амонашвілі Ш.А. Здрастуйте, діти! - М.: Просвещение, 1983

 Ананьєв Б.П. Завдання психології мистецтва. / / Художня творчість. - Л., 1982.

 Апраксина О.А. Методика музичного виховання в школі. - М.: Просвещение, 1983.

 Асафьев Б.В. Вибрані статті про музичну освіту та освіті. - Л., 1973.

 Асафьев Б.В. Мовна інтонація. - М. - Л., 1965.

 Бабанський Ю.К. Педагогіка. - М.: Просвещение, 1983.

 Балакірєва Є.І. Навчально-ігрова діяльність як засіб формування і розвитку креативної особистості школяра. Дисертація. - Саратов, 1996.

 Баренбойм Л.А. Музична педагогіка та виконавство. - Л.: Музика, 1974

 Бахтін В.В., Шіпілкіна Т.А. Уроки - свята. Інтеграція мистецтв у початковій школі. - СПб.: Нива, 2002.

 Безбородова Л.А., Алієв Ю.Б. Методика викладання музики в загальноосвітніх установах. Academia , 2002. - М.: Academia, 2002.

 Богословський В.В. Загальна психологія. - М., 1978.

 Бочкарьов Л.Л. Психологічні механізми музичного переживання.Докторська дисертація в 2т. - КДУ, К., 1990.

 Бочкарьов Л.Л. Психологія музичної діяльності. - М., 1997.

 Брунер Д. Гра, мислення і мова / / Перспективи. Питання освіти.- 1987, № 1.

 Василевський А.К. Мистецтво і школа. Книга для вчителя. - М.: Просвещение, 1981.

 Венгер Л.А. Виховання сенсорної культури дитини. - М.: Просвещение, 1988.

 Ветлугіна Н.О. Музичний розвиток дитини. - М.: Просвещение, 1968.

 Виготський Л.С. Психологія мистецтва. - М., 1965.

 Виготський Л.С. Психологія. - М.: Квітень Прес Ексмо Прес, 2002

 Газман О.С. До школи з грою. - М.: Просвещение, 1991

 Голубєва Е.А. Здібності. Особистість. Індивідуальність. - Дубна: Фелікс +, 2005

 Гоноболін Ф.Н. Нариси психології радянського вчителя. - М.: АПН РРФСР, 1951

 Готсдінер А.Л. Музична психологія. - М., 1983.

 Джалоголія Л.А. Взаємозв'язок мови і музики як форм людського спілкування / / Питання психології - 2001, № 1.

 Діагностика в дитячому саду. Методичний посібник. Підредакцією Є.А. Нічіпорюк, Г.Д. Посєвін - Ростов н / Д: Фенікс, 2003.

 Дмитрієва Л.Г., Черноіваненко Н.М. Методика музичного виховання в школі. - М., 1998.

 Дубровіна І.Л., Данилова Є.Є., Прихожан А.М. Психологія. - М., 1988.

 Запорожець А.В. Вибрані психологічні праці. Т.1, т.2. - М.:Педагогіка, 1986.

 Ісхакова Г.Т. Педагогічні умови художньо - музичного розвитку дітей 5 - 7 років, дисертація. - Уфа, 2001.

 Кабалевський Д.Б. Як розповідати дітям про музику? Видання 3.- М.: Просвещение, 1989.

 Канн-Калик В.А. Педагогічна творчість. - М.: Педагогіка, 1990

 Карлгрен Ф. Виховання до свободи. Педагогіка Рудольфа Штейнера. - М.: Московський Центр вальдорфської педагогіки, 1993

 Кетман Г. Елементарне музичне виховання. - М.: Радянський композитор, 1978.

 Кірдяшкіна Т.А. Навчальний посібник. XXI век, 2004. Методи дослідження уваги - М.: Таланти - XXI століття, 2004.

 Кірнарская Д.К. XXI веке // Культура, искусство, образование. Новийімідж музичної освіти в XXI столітті / / Культура, мистецтво, освіту. - 2003, № 3.

 Кірнарская Д.К., Киященко Н.І., Тарасова К.В. та ін Психологія музичної діяльності: теорія і практика. - М.: Академія, 2003.

 Коменський Я.А. Велика Дидактика. - М.: Педагогіка, 1982.

 Костюк О.Г. Сприйняття мелодії. - Київ, 1990.

 Королева Т.П. Методична підготовка вчителя музики:педагогічне моделювання. - Мінськ, 2003.

 Кочетов А.І. Педагогічні технології - Слов'янськ-на-Кубані: Центр СФАГПІ, 2002.

 Кочетов А.І. Дослідницька діяльність у школі. - Слов'янськ-на-Кубані: Центр СФАГПІ, 2002.

 Леві В.А. Питання психобіології музики / / Радянська музика. - 1966, № 8

 Леонтьєв А.Н. механізмі чуттєвого відображення. / / Питання психології. - 1959, № 2.

 Леонтьєв О.М. Проблеми розвитку психіки. - М.: МГУ, 1981

 Лосєв А.Ф. Музика як предмет логіки / / Форма. Стиль. Вираз. - М.: Думка, 1995.

 Мазель Л.А. Статті з теорії та аналізу музики. - М.: Радянський композитор, 1982.

 Мазель Л.А., Цуккерман В.А. Аналіз музичних творів. - М.: Музика, 1967.

 Медушевская В.В. Про законність і терміни художнього впливу музики. - М., 1976.

 Медушевская В.В. Про закономірності і засобах художнього впливу музики. - М., 1976.

 Медушевская В.В. Про зміст поняття «адекватне сприйняття» / / Сприйняття музики. - М., 1980.

 Мюллер Т. Гармонія. - М.: Музика, 1982.

 Назайкинский Є.В. Про психологію музичного сприйняття. - М.: Музика, 1972.

 Назайкинский Є.В. Оціночна діяльність при сприйнятті музики / / Сприйняття музики. - М., 1980.

 Немов Р.С. Психологія. Книга 2. - М.: Просвещение, 1994.

 Обухова Л.Ф. Дитяча вікова психологія. Видання 3. - М., 2000.

 Остроменська В.Д. Сприйняття музики як педагогічна проблема.- Київ, 1975.

 Орлов Г.А. Психологічні механізми музичного сприйняття. / / Питання теорії та естетики музики, вип.2. - М., 1998.

 Педер О.І. Розвиток тембрового слуху у формуванні музиканта: дисертація. - СПб., 2004

 Петрушин В.І. Музична психологія. - М.: пасив, 1994.

 Петрушин В.І. Моделювання емоцій засобами музики / / Питання психології. - 1988, № 5.

 Радинова О.П., Катінене А.І., Палавандішвілі М.Л. Музичне виховання дошкільника. Academia , 2000. - М.: Academia, 2000.

 Ражніков В.Г. Тир принципу нової педагогіки в музичному навчанні. / / Питання психології. - 1988, № 1. Рапацевіч Є.С. Сучасний словник з педагогіки. - М.: Сучаснеслово, 2001.

 1. Римський - Корсаков Н.А. Вибрані статті. - М., 1966.

 2. Рогова Є.І. Загальна психологія. - М., 1988.

 3. Рогова С.А. Музика. Авторська програма. - Львів: ПДПУ ім.В.Г. Бєлінського, 2003.

 4. Рогова С.А. Музично-сценічна діяльність дітей 4 - 5 років. -Пенза, 2008.

 5. Рогова С.А. Розвиток поліфонічних музичних здібностей у дітей 4 - 5 років. - Львів: ПДПУ ім. В.Г. Бєлінського, 2008.

 6. Рогова С.А. Особливості розвитку особистості в процесі формування її поліфонічного мислення. / / Матеріалиміжнародної науково-практичної конференції .- Пенза - Тула, 2004.

 7. Рубінштейн С.Л. Про мислення і шляхи його дослідження. - М.: АН СРСР, 1957.

 8. Рицарева М.Г. Музика і я. - М.: Музика, 1994.

 9. Самойлова Л.В. Розвиток гармонійного слуху на початковому етапі навчання музиці: дисертація. - Челябінськ, 2004.

 10. Селевко Г.К. Сучасні освітні технології: навчальний посібник.- М.: Народна освіта, 1998.

 11. Сохор А.М. Соціальна обумовленість музичного мислення і сприйняття / / Проблеми музичного мислення. - М., 1974.

 12. Сохор А.М. Музика як вид мистецтва. - М.: Музика, 1970.

 13. Талліна О.А. Розвиток музичних здібностей на прикладі музичного звуковисотного сприйняття: дисертація. - М., 1995.

 14. Тарасова К.В. Онтогенез музичних здібностей. - М.: Педагогіка, 1988.

 15. Теплов Б.М. Психологія музичних здібностей / / Проблеми індивідуальних відмінностей. - М., 1961.

 16. Теплов Б.М. Психологічні питання художнього виховання / / Известия АПН України - М. - Л., 1947, вип.2.

 17. Теплов Б.М. Психологічні питання художнього виховання. / / Известия АПН РРФСР. Випуск 11. - М. - Л., 1947.

 18. Терентьєва Н.О. Музика. Музично-естетичне виховання. 1 - 4 класи. - М.: Просвещение. 1994.

 19. Футлик Л. Я бачу світ. - М.: Всеросійський центр художньої творчості, 1995.

 20. Холопова В. М. Музика як вид мистецтва: Навчальний посібник. - СПб.: Лань, 2000.

 21. Цимбалюк О.А. Становлення теорії та методики оціночної діяльності вчителя музики. - Мінськ, 2004.

 22. Ципін Г.М. Психологія музичної діяльності: проблеми, судження, думки. - М.: Інтерпракс, 1994.

 23. Шадріков В.Д. Діяльність та здібності. - М.: Логос, 1994.

 24. Шадріков В.Д. Пізнавальні процеси і здібності в навчанні. - М.: Просвещение, 1990.

 25. Шадріков В.Д. Психологія діяльності і здатності людини .- М.: Логос, 1996.

 26. Шаповалова О. Музичний енциклопедичний словник. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003.

 27. Еліава Н.Л. До питання про роль установки у процесахсприйняття / / Питання психології. - 1961, № 1.

 28. Ельконін Д.Б. Психологія гри. - М.: Педагогіка, 1978.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал