Український науково-дослідний інститут цивільного захистуPdf просмотр
Сторінка1/33
Дата конвертації12.04.2017
Розмір5.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ


ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ
ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ
Том - 9
Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи
За загальною редакцією О.М. Євдіна
Київ
2012

2
Рекомендовано ДСНС, як посібник для курсантів, студентів, слухачів вищих
навчальних закладів і спеціалістів у сфері цивільного захисту та суміжних
областей знань.
Розглянуто та затверджено до друку Вченою радою Українського науково-
дослідний інституту цивільного захисту
Автори
:
О.М. Євдін, К.В. Блажчук, А.І. Фомін, А.А. Слюсар,
С.В. Негрієнко
,
канд.мед.наук М.А. Скидан, В.В.Могильниченко


Рецензент: Директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації
ДСНС України Марченко Г.Б.


Редакційно-технічна підготовка:


Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т. 9. Аварійно- рятувальні та інші невідкладні роботи. За загальною редакцією О.М. Євдіна.-
К.- 476с.
Розвиток людської цивілізації, крім позитивних надбань, породив численні загрози інтересам людини, суспільства і держави. Значне місце серед цих загроз займають небезпеки техногенно-природної сфери.
Масштабність надзвичайних ситуацій та їх негативні наслідки створють загрозу життю і здоров’ю людей, що вимагає чіткої організації та ефективного проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
У посібнику розкриваються основи цивільного захисту, даються характеристики надзвичайних ситуацій, розглядаються питання організації управління та взаємодії при ліквідації надзвичайних ситуацій, надаються практичні рекомендації щодо застосування технологій та способів їх проведення. Висвітлюються питання надання домедичної допомоги постраждалим та дотримання заходів безпеки рятувальниками.
Посібник призначений для широкого кола фахівців у сфері цивільного захисту.
Український НДІ цивільного захисту, 2012
Із змінами та доповненнями відповідно до Указу Птрезидента України від 16 січня 2013 року № 20/2013

3
Зміст
ВСТУП……………… .................................................................................................................. 10
Терміни та визначення ................................................................................................................ 12
Умовні скорочення .................................................................................................................... 20
Глава I
Загальні відомості про надзвичайні ситуації ............................................. 23
1.1.
Основні поняття, класифікація та причини виникнення надзвичайної ситуації
.........................................................................23 1.1.1.
Основні поняття .............................................................................. 23 1.1.2.
Класифікація надзвичайних ситуацій .................................................. 24 1.1.3.
Причини виникнення надзвичайної ситуації ......................................... 26 1.2.
Види надзвичайних ситуацій....................................................................27 1.2.1.
Надзвичайні ситуації техногенного характеру та їх види ......................... 27 1.2.2.
Надзвичайні ситуації природного характеру та їх види ........................... 31 1.2.3.
Надзвичайні ситуації соціального характеру ......................................... 35
Глава II
Основи цивільного захисту ........................................................................... 37

2.1.
Правова основа та суб’єкти забезпечення цивільного захисту .........................37 2.1.1.
Правова основа цивільного захисту .................................................... 37 2.1.2.
Суб’єкти забезпечення цивільного захисту ........................................... 37 2.2.
Основні принципи забезпечення цивільного захисту ....................................38
Глава III
Єдина державна система цивільного захисту ............................................ 39

3.1.
Єдина державна система цивільного захисту та її складові ............................39 3.1.1.
Основні завдання єдиної державної системи цивільного захисту .............. 39 3.1.2.
Складові єдиної державної системи цивільного захисту .......................... 40 3.1.3.
Функціонування єдиної державної системи цивільного захисту ............... 41 3.2.
Управління єдиною системою цивільного захисту .......................................43 3.2.1.
Повноваження центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політикуу сфері цивільного захисту
...... 43 3.2.2.
Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту
.......................................................................... 45 3.2.3.
Повноваження інших органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту
.......................................................................... 46 3.2.4.
Завдання і обов’язки суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту.
......................................................................... 49
Глава IV
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій ....................... 51

4.1.
Основні заходи у сфері цивільного захисту .................................................51 4.1.1.
Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій ............. 51 4.1.2.
Інформування у сфері цивільного захисту ............................................ 52 4.1.3.
Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту ................... 52 4.1.4.
Заходи з евакуації ........................................................................... 54 4.1.5.
Інженерний захист території ............................................................. 56 4.1.8.
Радіаційний і хімічний захист населення і територій .............................. 57 4.1.7.
Медичний захист, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
...................................................................................... 58 4.1.8.
Біологічний захист населення, тварин і рослин ..................................... 59 4.1.9.
Психологічний захист населення ........................................................ 60 4.2.
Навчання населення та моніторинг надзвичайних ситуаціях ..........................60 4.2.1.
Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях .............................. 60 4.2.2.
Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій .............................. 61
Глава V
Сили цивільного захисту ............................................................................... 62

5.1.
Склад сил цивільного захисту ..................................................................62 5.2.
Оперативно - рятувальна служба цивільного захисту ....................................63

4 5.2.1.
Структура Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ............... 63 5.2.2.
Основні повноваження Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
.......................................................................... 63 5.3.
Аварійно-рятувальні служби ....................................................................64 5.3.1.
Види та порядок утворення аварійно-рятувальних служб ........................ 64 5.3.2.
Основні завдання аварійно-рятувальних служб ..................................... 65 5.4.
Формування цивільного захисту ...............................................................66 5.5.
Спеціалізовані служби цивільного захисту .................................................67 5.8.
Добровільні формування цивільного захисту ..............................................68 5.7.
Громадські організації ............................................................................68
Глава VI
Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків ............. 69

8.1.
Організація виконання та проведення заходів та робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
........................................................................69 8.1.1.
Проведення організаційних заходів при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
........................................................................................ 69 8.1.2.
Пункти управління та центри управління в надзвичайних ситуаціях ......... 69 8.1.3.
Керівник робіт та штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації .......... 70 8.2.
Організація роботи на пунктах управління..................................................71 8.2.1.
Стаціонарні та пересувні пункти управління ........................................ 71 8.2.2.
Робочі групи Штабу ліквідації НС ...................................................... 72 8.2.3.
Документи, що відпрацьовуються на пунктах управління ....................... 73
Глава VII
Організація і проведення аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт при ліквідації надзвичайних ситуацій ..................... 75

7.1.
Управління проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт....75 7.2.
Збір даних, аналіз та оцінка обстановки .....................................................76 7.3.
Рішення на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт ......77 7.4.
Організація взаємодії при виконанні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт
................................................................80 7.5.
Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи. .........................................82 7.5.1.
Порядок оповіщення сил цивільного захисту про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації
...................................................................... 82 7.5.2.
Переведення сил цивільного захисту у режими підвищеної готовності та надзвичайної ситуації
................................................................... 84 7.5.3.
Розгортання сил цивільного захисту, що залучаються до ліквідації надзвичайної ситуації
...................................................................... 85 7.8.
Загальний порядок проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт
................................................................87 7.8.1.
Прийом і обробка викликів про виникнення надзвичайної ситуації ........... 88 7.8.2.
Виїзд і рух до місця виклику (надзвичайної ситуації). Розгортання сил і засобів у районі для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт
.............................................................. 89 7.8.3.
Розвідка зони (об’єкта ) надзвичайної ситуації ...................................... 90 7.8.4.
Рятування людей і майна. Пошук, деблокування та транспортування постраждалих. Способи і засоби пошуку постраждалих
.......................... 96 7.8.5.
Надання постраждалим домедичної допомоги ..................................... 115 7.8.8.
Локалізація надзвичайної ситуації ..................................................... 117 7.8.7.
Невідкладні роботи ........................................................................ 121 7.8.8.
Режим роботи, заміна підрозділів, збір і повернення сил та засобів до місця постійної дислокації
............................................. 124

5
Глава VIII
Особливості проведення аварійно-рятувальних
та інших невідкладних робіт під час ліквідації
надзвичайних ситуацій (аварій) на транспорті ....................................... 127

8.1.
Види транспорту та транспортні надзвичайні ситуації ................................ 127 8.1.1.
Особливості проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації надзвичайних ситуацій унаслідок аварії на залізничному транспорті
....................................... 128 8.1.2.
Особливості проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації надзвичайних ситуацій унаслідок аварії у метрополітені
....................................................... 135 8.1.3.
Особливості проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації надзвичайних ситуацій унаслідок аварій на автомобільному транспорті
................................... 137 8.1.4.
Особливості проведення аварійно-рятувальних (пошуково-рятувальних) робіт при ліквідації надзвичайних ситуацій унаслідок аварій на водному транспорті
.................................................................................... 148 8.1.5.
Особливості проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт (пошуково-рятувальних робіт) при ліквідації надзвичайних ситуацій унаслідок авіаційних аварій і катастроф
.............. 156 8.1.8.
Особливості проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації надзвичайних ситуацій унаслідок аварій на трубопровідному транспорті
.................................. 161
Глава IX
Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних
робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій
унаслідок пожеж, вибухів ............................................................................. 171

9.1.
Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах пожеж
............................................................................... 171 9.1.1.
Загальні положення ........................................................................ 171 9.1.2.
Аварійно-рятувальні роботи при ліквідації наслідків вибухів та в умовах пожеж
.......................................................................... 176 9.2.
Порядок та особливості проведення аварійно-рятувальних робіт під час ліквідації аварій на пожежо і вибухонебезпечних об’єктах
............. 182 9.3.
Особливості проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації НС унаслідок пожеж, вибухів на транспорті
.................................................................................. 183 9.3.1.
Особливості проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації надзвичайних ситуацій унаслідок пожеж та вибухів на залізничному транспорті
.................................................................. 183 9.3.2.
Особливості проведення пошуково-рятувальних робіт при ліквідації надзвичайних ситуацій унаслідок пожеж на водному транспорті
............. 186 9.3.3.
Особливості проведення пошуково-рятувальних робіт при ліквідації надзвичайних ситуацій унаслідок пожеж на авіатранспорті
.................... 188 9.3.4.
Особливості проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації лісових пожеж
................................. 190
Глава X
Проведення аварійно - рятувальних та інших невідкладних робіт
в умовах викидання (загрози викидання) НХР, РР та наявності у
навколишньому середовищі шкідливих (забруднювальних)
і радіоактивних речовин понад ГДК ......................................................... 192

10.1.
Особливості проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах викидання (загрози викидання), утворення
і розповсюдження НХР
..................................................................... 192

6 10.1.1.
Організація локалізації та знезаражування джерел хімічного зараження .. 197 10.1.2.
Технологія локалізації та знезаражування парогазової фази
(хмари) НХР
................................................................................. 199 10.1.3.
Технологія локалізації витоку НХР обвалуванням .............................. 201 10.1.4.
Технологія локалізації витоку збором рідкої фази НХР у приямки (ями-пастки)
................................................................... 203 10.1.5.
Технологія локалізації витоків (розливів) НХР засипанням сипучими сорбентами
................................................................................... 203 10.1.8.
Технологія локалізації витоку НХР покриттям шаром піни, полімерними плівками, екранами, що плавають
................................... 204 10.1.7.
Технологія локалізації витоку НХР розведенням їх водою або нейтральними розчинниками
...................................................... 205 10.1.8.
Організація знезаражування витоку НХР .......................................... 205 10.1.9.
Технологія знезаражування (нейтралізації) витоку НХР розчинами нейтралізуючих речовин і водою
....................................................... 207 10.1.10. Технологія знезаражування (нейтралізації) витоку НХР з використанням твердих сипучих нейтралізуючих речовин
................... 207 10.1.11. Технологія знезаражування витоку НХР засипанням твердими сипучими сорбентами з наступною нейтралізацією або випалюванням
.... 208 10.1.12. Технологія локалізації та знезаражування витоку НХР загущенням рідкої фази
................................................................... 209 10.1.13. Способи і технології припинення витікання (викиду) НХР з аварійного устаткування
................................................................ 209 10.1.14. Технологія знезаражування місцевості та доріг
................................ 211 10.1.15. Дегазація забрудненої території, техніки та обладнання
..................... 212 10.2.
Порядок та особливості проведення аварійно-рятувальних робіт під час ліквідації аварій на біологічно небезпечних об’єктах
............................................ 216 10.3.
Особливості організації і проведення АРІНР в умовах викидання (загрози викидання) РР
................................................................................. 219 10.3.1.
Порядок та особливості проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах радіоактивного забруднення
...................... 219 10.3.2.
Ліквідація (локалізація) наслідків аварій на радіаційно небезпечних об'єктах
...................................................................... 222 10.3.3.
Оцінка радіаційної обстановки та радіаційний контроль ...................... 224 10.3.4.
Дезактивація ............................................................................... 226 10.3.5.
Локалізація і захоронення джерел радіоактивного забруднення ............. 237 10.4.
Демеркуризація ................................................................................... 238 10.5.
Особливості проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації проливів (викидів) нафти та нафтопродуктів
............................................................................ 243
Глава XI
Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт
під час ліквідації надзвичайних ситуацій
унаслідок раптового руйнування будівель і споруд ............................... 252

11.1.
Причини руйнування і вторинні фактори .................................................. 252 11.2.
Характеристика та класифікація завалів у разі руйнування будівель
і споруд
.......................................................................................... 253 11.3.
Фактори, що впливають на ефективність ведення аварійно – рятувальних та інших невідкладних робіт при руйнуванні будівель і споруд
................. 257 11.4.
Порядок проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт при руйнуванні будівель (споруд)
....................................................... 258

7 11.4.1.
Основні технологічні схеми проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у зруйнованих будівлях, спорудах
.............. 261 11.4.2.
Способи відключення комунальних, електро- і газових мереж .............. 264 11.5.
Загальні правила та способи пошуку постраждалих під завалами .................. 266 11.8.
Проведення пошуково-рятувальних робіт з використанням спеціально навчених собак
................................................................................ 273 11.7.
Забезпечення доступу до постраждалих та їх деблокування ......................... 276 11.8.
Укріплення або обвалення будівельних конструкцій ................................... 281 11.8.1.
Укріплення будівельних конструкцій ............................................... 281 11.8.2.
Обвалення небезпечних конструкцій ................................................ 283 11.9.
Застосування драбин ............................................................................ 285 11.10.
Пересування рятувальників в умовах завалів ......................................... 287
Глава XII
Особливості проведення аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт при ліквідації наслідків терористичного акту ..... 289

12.1.
Основні фактори, що впливають на організацію аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків терористичного акту та управління в ході їх проведення
.......................... 289 12.2.
Сутність і зміст аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків терористичного акту
......................................... 291 12.3.
Послідовність, прийоми та способи проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків терористичного акту
......................................................................... 294 12.4.
Особливості організації управління проведенням аварійно-рятувальними та
іншими невідкладними роботами при ліквідації наслідків терористичного акту
......................................................................... 299
Глава XIII
Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт
під час ліквідації надзвичайних ситуацій унаслідок аварій в
електроенергетичних системах, системах життєзабезпечення
та системах нафтогазового комплексу ...................................................... 303

13.1.
Особливості ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на комунально- енергетичних і технологічних мережах
................................................ 303 13.2.
Порядок проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації аварій на електричних мережах
............. 309 13.3.
Порядок проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації аварій на водопровідних мережах
.................................... 314 13.4.
Порядок проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації аварій на мережах каналізації
.......................................... 315 13.5.
Порядок проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації аварій на мережах теплозабезпечення
............................... 316 13.8.
Порядок проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації аварій на мережах газозабезпечення
................................. 316 13.7.
Порядок проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації аварій на технологічних трубопроводах
............................ 318 13.8.
Особливості проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у замкнутих просторах
........................................................................ 319


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал