Український інститут когнітивно-поведінкової терапіїСкачати 188.97 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації01.01.2017
Розмір188.97 Kb.

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВОЇ ТЕРАПІЇ
у співпраці з
ОКСФОРДСЬКИМ ЦЕНТРОМ КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВОЇ ТЕРАПІЇ,
та за підтримки
УКРАЇНСЬКОГО КАТОЛИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ,
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ «ДЖЕРЕЛО»,
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ «ДІАЛОГ»

УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВОЇ ТЕРАПІЇ
п р е з е н т у ю т ь у Л ь в о в і
ТРЬОХРІЧНУ НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ
«КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВА ТЕРАПІЯ»
розроблену у відповідності до Європейських стандартів освіти когнітивно-поведінкової терапії, ідентичну по кількості годин та змісту навчальної програми такій ж програмі з КПТ
Оксфордського центру когнітивної терапії, що реалізується ним у співпраці з Оксфордським університетом розробники програми: Олег Романчук (Львів) та Денис Угрин (Лондон) консультант з розробки програми: Дейвід Вестбрук, директор Оксфордського центру когнітивно-поведінкової терапії (Великобританія) керівник програми: Олег Романчук (Львів)
Викладачі програми: провідні фахівці у галузі когнітивно-поведінкової терапії Оксфордського центру когнітивно-поведінкової терапії, Британської, Голландської та Польської асоціацій когнітивно-поведінкових психотерапевтів
Офіційний сайт програми:
www.i-cbt.org.ua
Адреса для листування: i.cbt.org.ua@gmail.com

примітка: у програмі можливі незначні зміни – остаточний варіант програми буде представлено на вебсайті
Інституту для оголошеного набору студентів – слідкуйте за новинами на вебсайті)

2
Зміст
Вступ .......................................................................................................................... 3
Навчальні цілі програми .......................................................................................... 6
Складові програми ................................................................................................... 8
Організація та зміст навчальної програми ............................................................ 10
Загальна схема-календар навчальної програми .................................................. 14
Процедура оцінювання та сертифікації ................................................................. 15
Викладачі та супервізори ....................................................................................... 17
Умови вступу та процедура зарахування на програму ......................................... 19
Вартість навчання ................................................................................................... 20

3
Вступ
Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ)
є одним з провідних, сучасних, науковообгрунтованих методів психотерапії. Вона базується на усвідомленні того, що при багатьох психіатричних розладах та психологічних проблемах спотворене сприйняття реальності (себе, інших людей, майбутнього і т.п.), а також неадекватні дії у відповідь на існуючі проблеми є основними факторами, що підтримують розвиток, утримання існуючих проблем та розладів. Відповідно критично переосмислюючи своє сприйняття дійсності та свою поведінку, з допомогою психотерапевта клієнт намагається змінити дисфункційні, негативні взірці та цикли мислення та поведінки на більш реалістичні та такі, що сприятимуть покращенню емоційного стану, вирішенню міжособистісних та
інших проблем, зміні життєвої ситуації на краще. Когнітивно-поведінкова терапія базується на стосунку партнерської співпраці між клієнтом та терапевтом. У процесі спільного дослідження
існуючих проблем терапевт та клієнт вибудовують спільне розуміння проблеми/розладу, формулюють цілі та тоді співпрацюють над їх досягненням. Це передбачає активну участь клієнта у процесі терапії, виконання ним домашніх завдань, орієнтацію на те, щоб зрештою змогти бути собі самому «психотерапевтом». Когнітивно-поведінкова терапія використовує широкий, інтегративний арсенал технік та втручань (у тому числі з інших методів психотерапії), використовуючи їх у
індивідуальному випадку кожного клієнта на досягнення терапевтичних цілей (детальнішу презентацію методу КПТ див. на сайті програми).
Ефективність когнітивно-поведінкової терапії при багатьох психіатричних розладах встановлена грунтовними науковими дослідженнями. У сучасну еру доказової медицини КТП має наукові докази ефективності щодо ряду найбільш поширених психіатричних розладів. Відповідно сучасними протоколами професійних асоціацій психіатрів та психотерапевтів, рекомендаціями міністерств охорони здоров’я та ВООЗ вона є включена як одне з «втручань першого вибору» при депресії, обсесивно-компульсивному розладі, панічному розладі з агорафобією, генералізованому тривожному розладі, соціальній та інших фобіях, посттравматичному стресовому розладі, розладах харчової поведінки та ін. Сучасна КПТ має багато напрямків та модифікацій, вона ефективна у роботі з дітьми, підлітками, дорослими та людьми похилого віку. Вона розвивається на даний момент у напрямках допомоги людям з розладами особистості, психотичними порушеннями, міжособистісними проблемами (як от подружні конфлікти), зловживанням/залежністю од алкоголю/наркотиків та ін. КПТ застосовується у форматі індивідуальної, сімейної та групової роботи.
На основі КПТ розроблені також чисельні програми самодопомоги у формі книг, відео та он-лайн програм. КПТ з повагою ставиться до інших напрямків психотерапії, є відкритою до діалогу та
інтеграції знань із суміжних областей психіатрії, психопатології, нейробіології та ін. КПТ з повагою ставиться до релігійного досвіду людини, духовних практик. Існує ряд програм допомоги, у яких КПТ є поєднана з християнськими духовними практиками, традицією медитації/молитви та ін. КПТ не є монолітною, у її руслі є багато напрямків, «течій», вона динамічно розвивається.
Дана навчальна програма
є «цілісною» освітньою програмою у методі когнітивно-поведінкової терапії. Вона розроблена у повній відповідності до стандартів освіти КПТ Європейської Асоціації КПТ
(EABCT – див. www.eabct.com
– «Standards for Training and Accreditation of Cognitive and/or Behaviour
Therapists», 2009). На даний момент розпочато переговори з метою акредитації даної програми
Європейською Асоціацією КПТ, що уможливить отримання випускниками даної програми
європейського сертифіката з когнітивно-поведінкової терапії. Дана програма є програмою
«післядипломної» освіти – вона не дає первинної спеціалізації у психотерапії/консультуванні, але дає можливість фахівцям, які мають відповідну, визнану державою освіту, яка дозволяє займатися практикою психотерапії чи клінічного консультування, отримати додаткову спеціалізацію у цьому сучасному, ефективному методі психотерапевтичної допомоги. З огляду на те, що когнітивно-

4 поведінкова терапія є доволі новим для України методом, основними викладачами даної програми запрошено провідних фахівців з когнітивно-поведінкової терапії європейської професійної спільноти
– Оксфордського центру КПТ, Британської, Голландської асоціацій КПТ та ін. Залучення провідних експертів з КПТ, у тому числі з різних напрямків КПТ, спеціалізованих у окремих галузях її застосування, дає можливість створити навчальну програму, що гарантуватиме справді
європейського рівня освіту у цьому психотерапевтичному напрямку та сприятиме встановленню високих стандартів освіти та практики психотерапії в Україні.
Відповідно до рекомендацій Європейської Асоціації КПТ дана програма включає у себе:

Вивчення теоретичних засад та практичних методів КПТ (загалом 450 навчальних год.). 200 з цих годин – шляхом безпосередньої участі у дванадцятьох теоретично-практичних семінарах
(кількість семінарів може бути більшою чи меншою у залежності від тривалості семінарів у днях, але такою, що забезпечує необхідні 200 академічних годин – разом не менше 25 днів по
8 академічних годин), які викладатимуться провідними викладачами КПТ і які будуть націлені на те, щоби допомогти учасникам освоїти теорію КПТ та її застосування при різного роду психіатричних розладах та проблемах, а також на практичне відпрацювання основних технік та втручань (цьому буде присвячено щонайменше 50% часу семінарів). Інші 250 годин учасники здобудуть шляхом опрацювання відповідної літератури (обов’язковими є чотири базові підручники з КПТ виконанням домашніх завдань, роботою в групах відпрацювання практичних навичок та інтервізії, опрацюванням онлайн навчальних ресурсів та ін.).
Додатковою опцією для учасників даного проекту буде навчання через дистанційну он-лайн навчальну програму Оксфордського центру КПТ.

Супервізовану практику когнітивно-поведінкової терапії – загалом 200 годин клінічної практики щонайменше з восьма клієнтами з трьома різними типами розладів/проблем. Ця практика буде супервізуватися з обов’язковим представленням аудіо/відео матеріалів на супервізію у щонайменше трьох випадках, які студент має «провести» від початку до завершення терапії. Загальна кількість годин супервізій – 64 (1 академічна година = 45 хв).

Періодичне оцінювання набутих знань та навиків – шляхом тестування, оцінки аудіо/відеозаписів сесій за допомогою стандартизованої шкали компетентності КПТ- терапевта, оцінки письмових робіт (двох описів випадки і дипломної роботи).
Партнерами даного проекту є ряд організацій об’єднаних бажанням сприяти розвитку когнітивно- поведінкової терапії та сфери охорони психічного здоров’я в Україні на основі високих європейських професійних стандартів якості, наукової обґрунтованості, гуманістичних цінностей та морально- етичних стандартів праці у даній сфері. Усі партнери даного проекту розділяють переконання, що психічне здоров’я особи є тісно пов’язане з психічним здоров’ям суспільства – тому без демократизації та оздоровлення українського суспільства, звільнення від наших багатьох соціальних та ментальних недуг, неможливо вирішувати проблеми психічного здоров’я окремої особи. Усі партнери даного проекту розділяють переконання, що для України нагально важливим у її розвитку є суспільний діалог, пошук порозуміння та об’єднання зусиль. Відповідно дана програма інтегрує
«дари» партнерів-організаторів даного проекту та ставить собі за мету сприяти діалогу різних сфер науки, суспільного життя та психотерапії.
Український Католицький Університет як «гостьова організація», приймаючи учасників даної програми у своїх стінах, намагатиметься гостинно забезпечити належні умови для навчального процесу, а також вільний, відкритий простір для діалогу КПТ з іншими галузями науки та суспільного життя. УКУ, як насамперед заклад, що несе християнську духовність та цінності, так само сприятиме розвитку діалогу між сферою релігії, духовного життя та психотерапії на засадах взаємної поваги, толерантності та відкритості до діалогу. Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» вносить у цей

5 проект свій стандарт якості послуг - «Професіоналізм та людяність», свій багатий досвід організації навчальних програм та проектів у сфері охорони психічного здоров’я дітей та підлітків та втілення
інноваційних, європейських моделей соціальних послуг. Українська Асоціація Когнітивно-
поведінкової терапії (УАКПТ) рада підтримати даний проект та процес творення, об’єднання професійної спільноти фахівців у сфері КПТ в Україні. Медико-соціальний центр «Діалог» як
інноваційний заклад, що намагається розвивати сучасні комплексні програми допомоги підліткам з проблемами у сфері психічного здоров’я пропонує свою клінічну базу тим студентам, які потребуватимуть допомоги у знаходженні місця для проходження клінічної практики. Оксфордський
центр когнітивно-поведінкової терапії, як провідний європейський освітній заклад у сфері підготовки фахівців з КПТ, разом з іншими західноєвропейськими викладачами, що викладатимуть у даній програмі, радий підтримати розвиток КПТ в Україні, сприяти якості освіти та налагодженню містків співпраці між українською та світовою спільнотою когнітивно-поведінкових терапевті. Відповідно усі партнери даного проекту запрошують і його учасників до творення спільноти, відкритого, доброзичливого простору, який є таким необхідним як для формування та розвитку окремого фахівця, стосунків взаємної підтримки, так і загалом ідей, творчих задумів та процесів, на які, ми сподіваємося, буде багата дана програма.

6
Навчальні цілі програми
У процесі навчання студенти даної програми повинні набути загальне розуміння теорії когнітивно- поведінкової терапії, розуміння у світлі цієї теорії моделі основних психіатричних розладів та стратегій
і методів когнітивно-поведінкової терапії щодо того чи іншого розладу. Дана програма готує студентів до роботи з основними психіатричними розладами: депресією, тривожними розладами, посттравматичним стресовим розладом, розладами харчової поведінки, зловживанням/ залежністю від психоактивних речовин у дорослих, а також специфічним застосуванням технік КПТ у роботі з дітьми та підлітками з вищезгаданими розладами, а також окремими поведінковими розладами
(розлад гіперактивності з дефіцитом уваги, розлади поведінки та ін.). Дана навчальна програма дає також базові знання щодо роботи у моделі КПТ з розладами особистості, комплексним посттравматичним розладом, людьми з психотичними розладами, застосуванням КПТ щодо
інтерперсональних проблем (подружні та ін.), знайомить з новітніми напрямками КПТ (схема-терапія,
«майдфулнес»-підхід, терапія орієнтована на співчуття та ін.), втім дана програма не дає повної підготовки щодо роботи у даних підходах чи з даною проблематикою. Вона лиш дає основу, на якій випускники програми у майбутньому зможуть здобувати подальшу спеціалізацію. Дана програма не готує також викладачів/супервізорів методу КПТ – для цього потрібний належний практичний досвід та додаткова освіта, супервізійна підтримка.
В процесі навчання очікується, що студенти набудуть наступні знання та навики:
1.
Уміння обстежувати, розуміти та будувати діагностичне формулювання кожного клінічного випадку у КПТ- моделі: a.
Демонструвати належні навики ефективного проведення діагностичної бесіди з використанням відповідних навиків слухання, інтерв’ювання, відповідного вербального та невербального спілкування. b.
Уміти використовувати відповідні діагностичні методики та інструменти
(опитувальники, рейтингові шкали, техніки спостереження та ін.) та належним чином
їх інтерпретувати. c.
Розуміти проблеми пацієнта у робочій моделі КПТ. d.
Уміти спільно з пацієнтом будувати діагностичне формулювання, встановлювати терапевтичні цілі і планувати терапію. e.
Підсумовувати, порівнювати, співставляти теоретичну модель КПТ з іншими моделями психіатричних розладів у такий спосіб, щоб досягати оптимального розуміння кожного випадку та вибору найбільш ефективних стратегій та методів допомоги кожному клієнту.
2.
Уміти належно застосовувати широкий спектр когнітивних та поведінкових втручань: a.
Демонструвати належні знання і практичні навики щодо застосування КПТ-втручань, які є науково обґрунтовані та щодо яких є докази їх ефективності при тому чи іншому психіатричному розладі. b.
Бути освіченим у суміжних спеціальностях та загалом науці психіатрії та психотерапії, розуміти внесок і цінність інших підходів, наявність відповідних наукових даних та доказової бази щодо їх ефективності при тому чи іншому психіатричному розладі. c.
Уміти співпрацювати з клієнтом у процесі психотерапії, пояснюючи йому відповідні аспекти праці, узгоджуючи цілі і стратегії, навчаючи клієнта відповідних технік, делегуючи йому належну частину праці у формі домашніх завдань, допомагаючи йому з часом ставати «самому собі психотерапевтом». d.
Використовувати відповідний арсенал методик оцінювання (опитувальники, шкали та
ін.) для моніторингу ефективності терапії.

7 3.
Будувати, підтримувати та завершувати терапевтичний стосунок: a.
Уміти будувати з клієнтом партнерський стосунок співпраці щодо досягнення цілей психотерапії. b.
Встановлювати і утримувати належні професійні границі. c.
Уміти оцінювати наявність ризику/небезпеки для пацієнта, терапевта чи інших осіб і ефективно реагувати у відповідних випадках. d.
Бути свідомими та належним чином дотримуватися етичних та юридичних аспектів психотерапевтичної практики. e.
Усвідомлювати можливий вплив власного психологічного стану, особистісних характеристик, моральних, релігійних цінностей на психотерапевтичний процес та терапевтичний стосунок – і уміти в належний спосіб (при потребі залучаючи допомогу у формі супервізії та ін.) вирішувати можливі проблеми та загрози.

8
Складові програми
1.
Навчання теорії та практики когнітивно-поведінкової терапії. Загалом 450 навчальних годин.
Воно буде реалізовуватися шляхом: a.
Теоретично-практичних семінарів-модулів (загалом 12, звичайно двох-трьохденних, чотири семінари в рік), які будуть викладатися акредитованими викладачами КПТ з
Великобританії, Голландії та інших європейських країн. Передбачено 12 модулів, загальною тривалістю 200 академічних годин (загалом 25 днів по 8 академічних годин). b.
Роботою у малих групах (обговорення теорії, відпрацювання практичних навичок та
інтервізії випадків, обговорення теорії та ін.) – 125 годин. c.
Самостійним опрацюванням рекомендованої літератури (студенти отримають список рекомендованої літератури та деяку літературу у електронному вигляді), виконанням домашніх завдань та ін. – 125 год. d.
Додаткова опція для бажаючих (за окрему плату): самостійне опрацювання учасниками програми он-лайн навчальних семінарів Оксфордського центру когнітивно-поведінкової терапії (субтитрованими на російську мову): семінарів базового рівня – протягом першого року навчання і семінарів поглибленого рівня – протягом другого-третього року навчання.
2.
Супервізованою практикою КПТ: a.
Студент повинен собі самостійно організувати клінічну практику у ролі психотерапевта. b.
Протягом трьох років навчання студент повинен набрати щонайменше 200 годин клінічної роботи методом КПТ щонайменше з восьма клієнтами і щонайменше з трьома типами психічних розладів (для прикладу, депресія, ОКР, соціальна фобія, булімія та ін.). c.
Щонайменше у трьох випадках студент має отримати письмову згоду на аудіо/відео запис терапевтичних сесій (з дотриманням усіх вимог конфіденційності) для представлення цих записів на супервізію та оцінювання. Відповідно щонайменше три випадки студент має «провести» від початку до завершення терапії під супроводом супервізора.
3.
Супервізії: a.
Загалом щонайменше 64 годин супервізій (8 днів по 8 академічних годин орієнтовно). b.
Від студентів очікується представлення власного випадку на кожній супервізії. c.
Супервізії відбуватимуться у групах, орієнтовно чотири рази на рік протягом другого та третього року навчання (супервізійний день приєднуватиметься до двохденного теоретично-практичного семінару, можливе також проведення окремих двох- трьохденних супервізійних семінарів). d.
Важливу роль у супервізіному супроводі відіграватимуть також інтервізії, що відбуватимуться протягом усіх трьох років навчання, орієнтовно один раз на місяць у малих групах – по місцю проживання студентів або дистанційно у скайп-режимі.
4.
Індивідуальна навчальна терапія (рекомендована усім учасникам програми, по можливості у методі КПТ) та робота над власним розвитком, поглибленням саморозуміння та застосування принципів КПТ до власного життя. Попри те, що власна навчальна терапія є необов’язковою, а лиш рекомендованою, усі студенти повинні продемонструвати належне розуміння себе, своєї особистості та своїх можливих особистісних труднощів, які можуть бути заторкнуті в умовах психотерапії та здатність до адекватного їх вирішення, «самопсихотерії».
5.
Оцінювання – у формі тестів, письмових робіт, аналізу записів терапії та ін. (див. нижче).

9
Вимоги до учасників програми:
Планується набір групи із максимум 30 студентів.
На програму можуть бути зараховані особи, які відповідають наступним вимогам:
1.
Мають завершену вищу освіту, підтверджену відповідним дипломом, сертифікатом у наступних спеціальностях: лікар-психіатр, лікар-психотерапевт, лікар дитячий та підлітковий психіатр, психолог, соціальний працівник.
2.
Мають належний рівень знань, відповідно до здобутої освіти, у сфері психології розвитку, психопатології, психіатрії та наркології, соціальної нейробіології, основних теоріях психотерапії та основах клінічного консультування.
3.
Мають належні комунікативні вміння та практичні навики консультування відповідно до здобутої освіти (побудова терапевтичного стосунку, активне слухання, невербальне спілкування та ін.)
4.
Бути особистісно зрілими людьми. Мати добре сформовані навики «самопсихотерапії»
(інтроспекція, розуміння себе, праця над завданнями внутрішнього розвитку, усвідомлення власних психологічних труднощів чи проблем та належна робота над ними і т.п.).
5.
Добре розуміти і дотримуватися у клінічній практиці етичних стандартів психотерапевтичної практики.
6.
Мати розуміння основ когнітивно-поведінкової терапії та належну мотивацію щодо поглибленого її вивчення та застосування у клінічній практиці.
7.
Мають можливість реалізувати усі вимоги даної програми (зокрема бути присутніми на усіх семінарах, брати участь у супервізіях та інтервізійний групах, час на опрацювання рекомендованої літератури, можливість організувати собі належну клінічну практику з відповідними категоріями клієнтів, кошти на оплату вартості навчання, готовність до виконання письмових робіт, можливість аудіо/відео запису окремих терапевтичних сесій та
ін.).
8.
Мають базову комп’ютерну грамотність, швидкісний доступ до мережі Інтернет (необхідно для участі в он-лайн семінарах Оксфордського центру КПТ), мають встановлену програму
Skype і уміють користуватися нею (необхідно буде для окремих супервізій).
Окремі винятки щодо цих критеріїв можливі за рішенням організаторів програми.

10
Організація та зміст навчальної програми

Структурно даний проект розбито на три роки – три рівні навчання: вступний, базовий та поглиблений.
Перший рік: вступний.
Студенти отримують базове розуміння теорії КПТ та набувають досвіду та вправності у застосуванні основних технік КПТ.
За цей рік студенти повинні оволодіти навиками проведення діагностичного інтерв’ю та побудови діагностичного формулювання у моделі КПТ. Вони повинні оволодіти також навиками побудови терапевтичного стосунку, «соціалізації» клієнта у модель КПТ, встановлення терапевтичних цілей, структуруванню терапії та окремої терапевтичної сесії, техніки Сократівських діалогів, основним технікам когнітивного реструктурування (у роботі з негативними автоматичними думками, перцептивними спотвореннями, дисфункційними правилами та припущеннями та негативними глибинними переконаннями/схемами), а також основним поведінковим втручанням.
Протягом першого року студенти візьмуть участь у чотирьох навчальних семінарах:
Календар семінарів першого року навчання
Перший (вступний) модуль
Другий модуль
Третій модуль
Четвертий модуль
Вступ у теорію КПТ
Обстеження та формулювання
Загальна організація терапевтичного процесу у моделі КПТ (робочий стосунок, структурування сесій і терапії, постановка цілей, психоедукація,
«соціалізація» клієнта у модель КПТ, домашні завдання, моніторинг ефективності, використання шкал, метод Сократівських діалогів та ін.)
«К» у КПТ – основні когнітивні втручання
«П» у КПТ – основні поведінкові втручання
Протягом цього року студенти опрацьовують книжку Джудіф Бек «Когнітивна психотерапія: початки і далі».
Так само студенти інтенсивно зустрічаються у групах (які будуть організовані відповідно до складу студентів та їх регіонального представництва) для відпрацювання практичних навичок, обговорення теорії та інтервізії. Групи будуть відповідно організовані і структуровані.
Додаткова опція (за окрему плату). Протягом першого року навчання бажаючі студенти, що здійснили відповідну додаткову оплату, та, відповідно, отримали аккаунт у онлайн-бібліотеці

11
Оксфордського центру КПТ, матимуть можливість опрацювати базові модулі онлайн- навчальної програми:

David Westbrook «Вступ у КПТ. Обстеження та формулювання»

Gillian Butler «Стосунок співпраці»

James Bennett-Levy «Постановка цілей»

James Bennett-Levy «Поведінкові експерименти»

Helen Kennerley «Сократівські діалоги» та «Робота з глибинними переконаннями»
Другий рік: базовий.
Протягом цього року студенти вивчатимуть теоретичні та практичні основи роботи методом КПТ з основними, найбільш поширеними психіатричними розладами щодо яких є доказова база ефективності методі КПТ – це депресія та тривожні розлади (обсесивно-компульсивний, генералізований тривожний, панічний розлад з агорафобією, соціальна фобія та специфічні фобії,
«тривога за здоров’я» та ін.). Також студенти детальніше вивчатимуть застосування КПТ у різних вікових групах, зокрема з дітьми та підлітками щодо основних емоційних та поведінкових розладів щодо яких КПТ є ефективною.
Протягом цього року відбудеться чотири теоретично-практичних модулі присвячених вищезгаданим темам.
Календар семінарів другого року навчання
П’ятий модуль
Шостий модуль
Сьомий модуль
Восьмий модуль
КПТ депресії, біполярного розладу, робота з суіцидальними пацієнтами
Вступ до КПТ тривожних розладів. КПТ з панічним розладом з агорафобією,
«тривогою за здоров’я» та генералізованим тривожним розладом
КПТ обсесивно- компульсивного розладу, соціальної фобії та
інших специфічних фобій
КПТ з дітьми та підлітками
Протягом цього року студенти опрацьовують розділи присвячені КПТ тривожних розладів з книги
Девіда Барлоу «Клінічне керівництво по лікуванню психіатричних розладів» та книжку Аарона Бека
«Когнітивна терапія депресії».
Так само студенти продовжують зустрічатися у групах для відпрацювання практичних навичок, обговорення теорії та інтервізії.
Протягом цього року студенти приступають до супервізованої клінічної практики та ведуть у терапії щонайменше чотирьох клієнтів з депресією та тривожними розладами (відносно «прості», без виражених коморбідностей та особистісних порушень випадки). Так само студенти беруть участь у супервізіях (звичайно додатковий супервізійний день після теоретично-практичного семінару) та групах інтервізії та відпрацювання практичних навичок (згідно встановленого режиму (орієнтовно – один раз на місяць). До кінця другого року студенти мають подати супервізорам письмовий опис одного з випадків, що вони ведуть у терапії (див. нижче). Так само протягом року студенти повинні подати на аналіз та оцінювання супервізором аудіо або відеозапис однієї своєї терапевтичної сесії.

12
Додаткова опція (за окрему плату). Протягом другого року навчання бажаючі студенти, що здійснили відповідну додаткову оплату, та, відповідно, отримали аккаунт у онлайн-бібліотеці
Оксфордського центру КПТ, матимуть можливість опрацювати наступні модулі онлайн- навчальної програми:

Ann Hackman, Freda McManus «Використання роботи в уяві та поведінкових експериментів для збільшення ефективності КПТ у роботі з панічним розладом з агорафобією»

Norma Morrison «КПТ при обсесивно-компульсивному розладі»

Emilie Holmes «Використання уяви, образів у КПТ – для діагностичного формулювання і для терапії»
Третій рік: поглиблений рівень КПТ.
Протягом цього року студенти вивчатимуть застосування КПТ з більш складними категоріями клієнтів: такими, що мають більш виражені особистісні порушення, з особами, що зловживають психоактивними речовинами, з розладами харчової поведінки посттравматичним стресовим розладом та досвідом хронічної травматизації у дитинстві та ін. Протягом цього року студенти будуть також «орієнтовані» щодо специфічних підходів у КПТ та її сучасних напрямків розвитку (так званої
«третьої хвилі») – зокрема схема-терапії розладів особистості, «майдфулнес»-основаної КПТ, КПТ орієнтованої на співчуття собі, - а також специфічними застосуваннями КПТ у роботі з психотичними пацієнтами, груповій формі роботи, роботі з подружжями, людьми похилого віку та ін. Очікується, що студенти навчаться краще розуміти типові труднощі, що можуть зустрітися у роботі з більш складними випадками, відповідно уміти будувати діагностичне формулювання для таких складних випадків, даватимуть ефективно раду з труднощами у терапевтичному стосунку в таких випадках, а також вироблять навики застосування більш складних і багатогранних терапевтичних втручань.
Календар семінарів третього року навчання
(орієнтовний, теми можуть мінятися, може бути один модуль виключно супервізійний)
Дев’ятий модуль
Десятий модуль
Одинадцятий модуль
Дванадцятий модуль
Можливі теми:
КПТ з розладами особистості. Схема-терапія
КПТ з посттравматичним стресовим розладом
КПТ розладів харчової поведінки
КПТ з інтерперсональними проблемами (подружня терапія та ін.)
КПТ при психотичних розладах
КПТ з особами, що зловживають психоактивними речовинами групами
КПТ з дітьми та підлітками (спеціалізований модуль)
КПТ з людьми похилого віку
КПТ з особами хронічно/термінально хворими, неповносправними та ін.
«Третя» хвиля КПТ: майдфулнес, орієнтована на співчуття та ін.
Протягом цього року студенти опрацьовують книжку Аарона Бека «Когнітивна психотерапія розладів особистості», а також окремі розділи присвячені КПТ розладів харчової поведінки, ПТСР, роботи з особами, що зловживають психоактивними речовинами, роботі з подружніми парами, психотичними пацієнтами та ін. з книги Девіда Барлоу «Клінічне керівництво по лікуванню психіатричних розладів».

13
Так само студенти продовжують зустрічатися у групах для відпрацювання практичних навичок, обговорення теорії та інтервізії.
Протягом цього року студенти ведуть у терапії щонайменше чотирьох клієнтів з різними психіатричними розладами. Так само студенти беруть участь у супервізіях згідно встановленого графіку. Під кінець цього навчального року студенти мають подати супервізорам письмовий опис одного з випадків, що вони ведуть у терапії та свою дипломну письмову роботу (див. нижче). Так само протягом року студенти повинні подати на аналіз та оцінювання супервізором аудіо або відеозапис ще однієї своєї терапевтичної сесії.
Додаткова опція (за окрему плату). Протягом третього року навчання бажаючі студенти, що здійснили відповідну додаткову оплату, та, відповідно, отримали аккаунт у онлайн-бібліотеці
Оксфордського центру КПТ, матимуть можливість опрацювати наступні модулі онлайн- навчальної програми:

Martina Mueller «Сприяти покращеному, інтегративному пережиттю травматичної події при посттравматичному стресовом розладі»

Melanie Fennell «Робота з низькою самооцінкою у КПТ»

Deborah Lee «КПТ орієнтована на розвиток співчуття»

14
Загальна схема-календар навчальної програми
Форма навчання
Перший рік навчання
Другий рік навчання
Третій рік навчання
Разом:
Навчальні семінари -
тематика
Огляд теорії КПТ
Процес обстеження у КПТ
Діагностичне формулювання
Терапевтичний стосунок
Постановка цілей
Структурування сесій і терапії
Домашні завдання у КПТ
Сократівські діалоги
Основні когнітивні втручання у КПТ
Основні поведінкові втручання у КПТ: теорія і практика поведінкової терапії
72 год.
(9 днів)
КПТ при депресії, біполярному розладі, суіцидальності
КПТ тривожних розладів
(обсесивно-компульсивний, генералізований тривожний, панічний розлад з агорафобією, соціальна фобія та специфічні фобії, «тривога за здоров’я» та ін.)
КПТ з дітьми та підлітками
64 год.
(8 днів)
КПТ розладів харчової поведінки, посттравматичного стресового розладу, особистісних розладів, КПТ з особами, що зловживають психоактивними речовинами.
«Третя хвиля» у КПТ: майдфулнес, орієнтована на співчуття та ін.
КПТ з подружжями, психотичними пацієнтами, групами, людьми похилого віку та ін.
64 год. (8 днів)
200 год.
(25 днів по 8 академічних годин)
Робота у групах
інтервізії та
відпрацювання
практичних навичок
25 год.
50 год.
50 год.
125 год
Клінічна практика
КПТ
40 год.
Пацієнт з депресією
100 год.
Пацієнти з тривожними розладами (бажано різними), депресією
100 год.
Пацієнти з розладами харчової поведінки, ПТСР, коморбідними депресія/тривожний розлад та
ін.
200 год.
Щонайменше вісім пацієнтів, щонайменше 3 різних види проблем
Супервізії
32 год. (4 дні)
32 год. (4 дні)
64 год. (8 днів по 8 академічних годин)
Опрацювання
літератури
Д. Бек «Когнітивна терапія»
А. Бек «КПТ депресії», Д. Барлоу «Клінічне керівництво по лікуванню психіатричних розладів»
А. Бек «КПТ розладів особистості»
4 базових підручники
125 годин
Оцінювання
Тестування
Тестування
Один аудіо/відеозапис
Письмовий опис випадку
Тестування
Один аудіо/відеозапис
Письмовий опис випадку
Дипломна робота
Два аудіо/відеозаписи
Два описи випадків
Дипломна робота

15
Процедура оцінювання та сертифікації
У процесі навчання теоретичні знання та практичні навики учасників програми будуть оцінюватися з метою визначення того, чи студент набуває очікуваних знань та навичок (див. розділ навчальні цілі програми) і відповідно, чи він може бути представлений до сертифікації, як «психотерапевт за напрямком когнітивно-поведінкова психотерапія».
Оцінювання відбуватиметься наступним засобами:
1.
Супервізор оцінює клінічну практику супервізованого студента за допомогою стандартизованої міжнародної шкали CTS (Cognitive Therapy Scale) – при цьому студент має набрати щонайменше 40 балів (за останній випадок протягом третього року). Для цього протягом другого і третього років навчання студент повинен подати супервізору два (по одному кожного року) відео (бажано) чи аудіо записи психотерапевтичної сесії (сесії мають бути не діагностичними, а терапевтичними, представлені у повній тривалості сесії від початку до кінця (орієнтовно 50 хв.). До цього супервізор подає на кожного студента характеристику, у якій вказані результати цих тестувань, а також загальна оцінка супервізором набутих студентом практичних навичок та теоретичних знань у відповідності до навчальних цілей даної програми, загальну характеристику супервізанта, його здатність до належного розуміння себе, своєї особистості та своїх можливих особистісних труднощів, які можуть бути заторкнуті в умовах психотерапії та здатність до адекватного їх вирішення, «самопсихотерії».
2.
Студент подає до оцінювання два описи випадків власної практики (кожен 2-4 тис. слів орієнтовно), у якому представлено випадок, розроблено діагностичне формулювання, представлено цілі терапії, терапевтичний план та висвітлено перебіг щонайменше п’яти сесій з описом застосованих втручань.
3.
До окремих модулів, а також до групи модулів викладачами може бути додано міні-іспити у формі тестування та ін. (на розгляд викладачів). Про умови та тематику проміжного контролю знань студентам програми буде повідомлено завчасно.
4.
Вкінці третього року навчання студент подає письмову дипломну роботу (10000 слів), яка сфокусована на висвітленні певного аспекту застосування КПТ (наприклад, КПТ обсесивно- компульсивного розладу), включає у себе аналіз доказових практик та підходів КПТ щодо даної проблеми та супроводжується детальним аналізом одного клінічного випадку, власне по даній темі. Теми дипломних робіт узгоджуються із супервізорами на початку третього року навчання.
Порядок сертифікації:
1.
На початку навчання студент отримує залікову книжку ( в українській та англійській мові, розроблену у відповідності до стандарту акредитаційної заявки на отримання європейського сертифікати КПТ EABCT), у якій відзначається кількість годин семінарів, супервізій, практики, результати оцінювання та ін.
2.
Студенти, що за додаткову плату активували доступ до онлайн-семінарів Оксфордського центру КПТ, отримають окремі додаткові сертифікати участі у семінарах від Оксфордського центру КПТ.
3.
Студенти, які успішно завершили дану навчальну програму, виконали усі її вимоги, отримали належні бали в обов’язкових оцінюваннях, вкінці отримають підсумковий сертифікат, що є від
Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії (УІКПТ). У сертифікаті буде зазначено успішне проходження програми спеціалізації у когнітивно-поведінковій терапії та присвоєння

16 кваліфікації «когнітивно-поведінковий терапевт» відповідно до Європейських стандартів освіти у КПТ з зазначенням сумарної кількості годин навчання, супервізій, практики та ін.
4.
В ході наступних трьох років, сподіваємося, дана програма Українського інституту когнітивно- поведінкової терапії пройде успішно акредитацію у EABCT, тому ті студенти, які її успішно завершать, отримають європейський сертифікат «психотерапевт за напрямком когнітивно- поведінкова терапія» (який за умови членства УІКПТ в EABCT та акредитації навчальної програми УІКПТ буде видаватися на основі сертифікату УІКПТ).
5.
Сподіваємося також, що учасники зможуть отримати також додатковий сертифікат когнітивно-поведінкового психотерапевта від Української асоціації когнітивно-поведінкових терапевтів (яка на даний момент ще не має розробленої процедури акредитації, але планує розробити таку) і відповідно увійти до офіційного реєстру когнітивно-поведінкових терапевтів
Асоціації.

17
Викладачі та супервізори
Дейвід Вестрбук, директор Оксфордського центру когнітивної терапії (Великобританія)
Мартіна Мюллер, Оксфордський центр когнітивної терапії
Хелен Кенерлі, Оксфордський центр когнітивної терапії
Мелані Фенел, засновник Оксфордського центру когнітивної терапії, керівник навчальної програми з майдфулнес-орієнтованої КПТ

18
Сара Грей Раковчік, Оксфордський університет
Денис Угрин, Лондонський університет
Мааіке Науте, Університет Гронінгену
(Нідерланди)
Леоні ван Гінкель, Університет Гронінгену
(Нідерланди) та інші…


19
Умови вступу та процедура зарахування на програму
Фахівці, що бажають взяти участь у даній програмі, повинні після ретельного ознайомлення з умовами даної програми заповнити аплікаційну заявку (форму можна завантажити за адресою www.i-cbt.org.ua
) і надіслати її разом із відсканованим державним дипломом/сертифікатом про освіту (психіатра, лікаря-психотерапевта, психолога, соціального працівника) на електронну адресу: i.cbt.org.ua@gmail.com
Дати прийому документів/ завершення набору публікуються на веб-сайті УІКПТ.
Після завершення прийому заявок встановлюється дата проведення співбесід. Співбесіди очні для осіб, що проживають у Львові, та «скайп»-бесіди для осіб з інших регіонів України.
Відбір учасників відбуватиметься відповідно до «вимог до учасників програми» вказаних вище. У разі наявності більшої кількості аплікантів, аніж наявних місць (30), перевага віддаватиметься тим учасникам, які мають більшу попередню освіту у КПТ, клінічний досвід та вільно володіють англійською мовою. За рівних умов перевага віддаватиметься учасникам, які швидше подали аплікаційну заявку.
На програму набирається група із максимум 30 чоловік (за рішенням організаторів програми кількість учасників може бути і меншою). Список учасників оголошується на веб-сайті програми.
Остаточне зарахування на програму відбуватиметься після того, як учасники програми підписують угоду щодо навчання та сплачують внесок за перше півріччя першого року навчання.

20
Вартість навчання
Вартість одного навчального року даної програми становить 7000 грн. Ця сума сплачується у два внески (по 3500 грн) на початку кожного півріччя навчання.
Вартість супервізій включена у цю суму, втім, якщо студент з власної вини не використав належну кількість супервізійних годин протягом відповідного навчального року, вартість додаткових супервізій сплачується додатково. Ця сума покриває також переклад та роздрук усіх передбачених навчальною програмою роздаткових матеріалів, опитувальників та ін.
Учасники програми, які мають бажання пройти додаткову он-лайн навчальну програму
Оксфордського центру КПТ, повинні додатково оплатити вартість доступу до он-лайн бібліотеки
Оксфордського центру КПТ – 2500 грн (доступ до усіх модулів). Для учасників нашої програми нашими партнерами з Оксфорду зроблено суттєву знижку (звичайна ціна доступу до усіх модулів – близько 9000 грн).

Document Outline

  • Вступ
  • Навчальні цілі програми
  • Складові програми
  • Організація та зміст навчальної програми
  • Загальна схема-календар навчальної програми
  • Процедура оцінювання та сертифікації
  • Викладачі та супервізори
  • Умови вступу та процедура зарахування на програму
  • Вартість навчання


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал