Українська моваСкачати 14.43 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка8/11
Дата конвертації25.12.2016
Розмір14.43 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ТЛ: поглиблення поняття про ліричні жанри (сонет, веснянка, гімн, терцини, філософcька лірика. Ліричний цикл. Ліричний герой. Поетичний образ, його різновиди. Віршові розміри (повторення. Вивчити напам’ять два вірші з інтимної та громадянської лірики на вибір).
43
Цикл Вольні сонети, майстерність автора у володінні цим жанром. Утвердження в сонетах загальнолюдських цінностей у творчості великих майстрів епохи Відродження краси материнства і вічної жіночності («Сікстинська мадонна»).
44
Поетична збірка «Зів’яле листя. Вірш Чого являєшся мені усні поетична перлина збірки. Оригінальність тропів, зокрема порівнянь, у змалюванні образу коханої. Поетичне протиставлення краси дівчини її характерові в поезії Ой ти, дівчино, з горіха зерня. Яскравість поетичних порівнянь у вірші. Роль риторичних запитань.
45
Поетичний образ нестерпного душевного болю у вірші «Безмеж- неє поле в сніжному завою...». Утвердження невмирущості справжніх людських почуттів, ідеалів кохання у поезії Хоч ти не будеш цвіткою цвісти...».
46
Збірка Мій Ізмарагд». Філософська та громадянська поезія. Змістовий зв’язок Легенди про вічне життя з поезією збірки «Зів’яле листя».
ТЛ: філософська лірика.
47
«Декадент» – поетичне кредо І.Франка. Полемічний характер вірша. Вираження в ньому життєствердної позиції ліричного героя- митця, думки про високе призначення поета і поезії. Інші поетичні збірки І.Франка (Із днів журби, «Semper tiro»).
48 –
49
Контрольний письмовий твірна одну з тем «Народна поетика – живлюще джерело інтимної лірики Івана Франка, Лірична драма І. Франка «Зів’яле листя – перлина світової інтимної лірики».
50
Урок виразного читання. Декламування поезій І. Франка.
51
Філософська поема Мойсей – одна з вершин творчості І.Франка. Композиційне та ідейне значення прологу до поеми як духовного заповіту українському народові.
Вивчити напам’ять уривок з прологу до поеми.

– 81 –
2016/2017 н. р.
52
Образ Мойсея у поемі, розкриття складності його характеру. Світове значення поеми, її актуальність.
53
Контрольна робота. Поетична творчість І. Франка (комбіновані
завдання).
54
Загальна характеристика прози І. Франка. Цикл Бориславські оповідання. Повісті.
55
Новела «Сойчине крило, зображення в ній жіночої долі в новітній
інтерпретації.
56
Повість Перехресні стежки. Особливість жанру (соціально-психо- логічна повість. Змалювання життя і побуту провінційної інтелігенції.
57
Протиставлення образів Рафаловича і Стальського, зображення громадської діяльності першого.
58
Трагічна доля Регіни, її нерозділеного кохання. Феміністичні ідеї у творі.
59
Драматургія І. Франка. Соціально-психологічна драма Украдене щастя. Фольклорна основа твору. Соціально-психологічний конфлікту п’єсі.
60
Майстерність зображення трагічної долі героїв (Анни, Михайла, Миколи. Роздуми над тим, у кого з героїв украдено щастя. Сценічна історія п’єси.
61
Публіцистична діяльність І.Франка (стаття Що таке поступ. Літературознавча праця Із секретів поетичної творчості. Значення творчості письменника. І.Франко – перекладач творів зарубіжної літератури та дослідник. Ушанування пам’яті митця.
62
Контрольна робота. Прозова і драматургічна творчість І. Франка
(комбіновані завдання).
63
Урок літератури рідного краю. Ознайомлення з творами письмен- ників-земляків (проза).
64
Повторення та узагальнення вивченого.
ІІ семестр програмового матеріалу
Примітки
Література кінця ХІХ – початку ХХ ст.
65
Національно-визвольний рух в Україні на початку ХХ ст. та його вплив на літературний процес. Початок нового етапу в розвитку новітньої української літератури.
66
Новаторські шукання в поезії. «Молодомузівці» та зародження українського модернізму.
67
Михайло Коцюбинський. Життєвий і творчий шлях. Михайло Ко- цюбинський-новеліст. Ранній період творчості. Новелістична акварель На камені. Майстерність художньої деталі та зорових образів. Своєрідність композиції. Образи Алі та Фатьми.
ТЛ: новела, психологічна новела.
69
Майстерність психологічного аналізу внутрішнього світу людини у новелі Цвіт яблуні».

– 82 –
2016/2017 н. р.
70
Лірико-психологічна новела «Intermezzo». Автобіографічна основа твору. Оригінальність жанру, своєрідність композиції, зміст назви.
ТЛ: імпресіонізм.
71
Майстерність зображення картин природи утворі. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього світу людини. Символічні звукові та світлові образи, ускладнені метафори.
72
Останні новели М.Коцюбинського (Хвала життю, На острові, вираження в них оптимістичної вірив торжество життя на землі.
73
Повість «Fata morgana», висвітлення в ній проблеми людини і землі.
74
Повість Тіні забутих предків. Фольклорно-етнографічна основа твору, її романтичний характер.
75
Поетичне змалювання в повісті кохання Івана та Марічки, невмирущості їхніх почуттів та трагічної долі як наслідку суперечності між мрією і дійсністю.
76
Урок мовленнєвого розвитку. Усний твір-характеристика персонажа повісті Тіні забутих предків».
77
Використання імпресіоністських та символічних засобів зображення дійсності, світу людини у зв’язку зі світом природи.
78
Особливості стилю прози М.Коцюбинського, її новаторство, місце в українській і світовій літературах. Вшанування пам’яті письменника.
79
Контрольна робота. Творчість М. Коцюбинського (комбіновані
завдання).
80
Ольга Кобилянська. Життєвий і творчий шлях буковинської пись- менниці.
81
Своєрідність новел письменниці. Майстерне змалювання картин природи, виступ на її захист («Битва»).
82
Романтичне змалювання дійсності, гімн високим людським почуттям (повість В неділю рано зілля копала…»).
83
Образи нових жінок-інтелектуалок: Софії, Марти, Ганнусі у новелі
«Valse melancholique». Глибоке відтворення внутрішнього світу героїнь через мелодію вальсу.
ТЛ: взаємопроникнення літературних родів та жанрів (використання засобів лірики та драми в епічному творі).
84
Ідея емансипації жінки у творчості О.Кобилянської, образи Олени та Наталії (Людина, «Царівна»).
85
Соціально-психологічна повість Земля. Глибоке психологічне трактування в ній проблем.
Вивчити напам’ять уривок із повісті (на вибір учи- теля).
86
Трагічна історія родини Федорчуків – новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства. Михайло і Сава – протилежні психологічні типи. Сава та Рахіра – уособлення духовної деградації.
87
Марійка та Івоніка – втілення цінностей народної моралі. Трагедія шляхетної, чутливої душів жорстоких обставинах тогочасного сільського життя (образ Анни).

– 83 –
2016/2017 н. р.
88
Урок виразного читання. Виразне читання уривка з повісті Земля. Василь Стефаник. Життєвий і творчий шлях неперевершеного но- веліста-новатора в українській літературі.
90
Новела Новина, її ідейний зміст. Образ Гриця Летючого. Пейзажі, художні деталі, портретні характеристики дітей, глибокий психологізм новели.
ТЛ: поезія у прозі.
91
Новела Камінний хрест. Історична основа твору. Сюжетно-ком- позиційні особливості.
ТЛ: експресіонізм.
92
Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем, рідною землею. Художні деталі утворі. Символічний зміст назви новели. Творчість В. Стефаника другого періоду (збірка Земля, її антивоєнне спрямування, гуманістичний та патріотичний пафос, зображення наростання національно-визвольного руху в Галичині, боротьби Січових стрільців за незалежну соборну Україну (Марія, «Сини»).
94
Новела Марія. Майстерне зображення в ній внутрішнього світу матері-патріотки. Вшанування пам’яті письменника.
95
Контрольна робота. Творчість О. Кобилянської та В. Стефаника
(комбіновані завдання).
96
Леся Українка. Життєвий і творчий шлях письменниці.
ТЛ: неоромантизм.
97
Збірка поезій На крилах пісень, її місце в літературі. Вірш «Contra spem spero!». Символічність, романтичні образи. Вивчити напам’ять.
98
Громадянські мотиви у поезії І все-таки до тебе думка лине, вираження уній співчуття патріотки до страждань свого народу. Вірш Іти колись боролась, мов Ізраїль. Використання в ньому біблійних мотивів і образів, порівняння з долею України. Актуальність поезії.
100
Пейзажна лірика Лесі Українки. Оригінальність ритмомелодики і образотворчих засобів у вірші Хвиля. Зображення повені людських почуттів у вірші Стояла я і слухала весну…».
101
Поезія у прозі Твої листи завжди пахнуть зов’ялими трояндами…».
102
Ідея невмирущості справжнього кохання, засоби психологічної характеристики настрою ліричного героя у віршах «Все-все покинуть, до тебе полинуть, Уста говорять Він навіки згинув, Квіток, квіток…».
103
Поєднання патріотичних мотивів зі співчуттям до болю інших народів у поезії Дим. Майстерність у володінні білим віршем. Філософська лірика («To be or not to be?..»).
ТЛ: білий вірш.
104
«Бояриня», історична основа драматичної поеми.
ТЛ: драматична поема.
105
Майстерність відображення страждання патріотки-українки Оксани в боярській Москві.
106
Драматична поема Одержима, біблійна основа її.

– 84 –
2016/2017 н. р.
107
Утвердження високої одержимості духу ліричної героїнів особі Мі- ріам.
108
«Лісова пісня – шедевр світової драматургії. Оригінальність жанру. Фольклорно-міфологічна форма сюжету. Особливості композиції. Проблематика.
ТЛ: драма-феєрія.
Вивчити напам’ять останній монолог
Мавки.
109
Символічність образів Мавки і дядька Лева – уособлення духовності і краси. Мати Лукаша і Килина – антиподи головної героїні Мавки. Роздвоєність душі Лукаша. Природа і людина утворі. Конфлікт між буденним життям і високими душевними пориваннями людини, дійсністю і мрією. Художні особливості драми-феєрії. Особливості неоромантизму Лесі Українки.
111
Урок позакласного читання. Леся Українка. «Кассандра».
112
Контрольна робота. Творчість Лесі Українки (комбіновані завдан-
ня).
113
Микола Вороний. Життєвий і творчий шлях. Вірш Іванові Франкові, заклик рівнятися на модерністські течії в новій літературі, на багатогранну поезію, що підносить красу в житті.
ТЛ: символізм.
114
Пейзажна лірика М. Вороного. Вірш Блакитна Панна, неоромантичне змалювання природи.
Вивчити напам’ять.
115
Інтимна лірика поета, відображення в ній краси і багатства почуттів ліричного героя (Ти не любиш мене. Уславлення безкорисливої материнської любові («Легенда»).
116
Вірш Інфанта, написаний у дусі символізму. Мотив самотності в земному житті. Поема «Євшан-зілля», її патріотичний зміст, проблема історичної пам’яті утворі (узагальнювальне повторення. Новаторство М. Вороного в українській поезії.
117
Урок мовленнєвого розвитку. Написання етюду за асоціаціями з певним художнім образом.
118
Олександр Олесь. Життя і творчість митця. Збірка поезій З журбою радість обнялась як ліричний документ доби. Вірш О слово рідне Орле скутий. Експресивне вираження патріотичних почуттів, любові дорідного слова та осуд тих, хто його цурається.
Вивчити напам’ять одну з поезій (на вибір).
120
Алегоричний образ народного співця як лебедя – символу незнищенності української нації (Лебідь. Віра у щасливе майбутнє народу, його соціальне і національне визволення (Яка краса відродження країни!..»).
121
«Чари ночі – шедевр інтимної лірики Олеся. Майстерність у відтворенні настрою і почуттів. Ностальгія за рідним краєм (О принесіть як не надію...»).
122
Символізм драматичного етюду По дорозі в Казку. Дорога в Казку символ духовних поривань людини до кращого життя. Проблема поводиря і маси. Лідер – духовно сильна особистість.
ТЛ: драматичний етюд.

– 85 –
2016/2017 н. р.
123–
124
Контрольний письмовий твірна одну з тем: Образ України в поезії Олександра Олеся, Трагедія серця Олександра Олеся».
125
Володимир Винниченко. Життєвий і творчий шлях письменника.
126
«Момент» – неореалістична новела про філософські проблеми життя і щастя.
ТЛ: неореалізм.
127
Образ Панни як втілення ідеї вічної жіночності, краси.
128
Огляд романістики письменника Сонячна машина, Слово за тобою, Сталіне, Записки Кирпатого Мефістофеля».
129
Драматичні твори В. Винниченка, їхнє жанрово-тематичне багатство, художня майстерність (Дисгармонія, Пророк, Чорна Пантера і Білий Медвідь», Між двох сил, Гріх та ін.).
130
Морально-філософські проблеми у драмі В. Винниченка Гріх та їхня актуальність у наш час.
ТЛ: психологічна драма.
131
Змалювання трагічної долі Марії Ляшківської, засоби психологічної характеристики героїні. Інші персонажі п’єси.
132
Урок позакласного читання. Володимир Винниченко. «Чорна Пантера і Білий Медвідь».
133
Контрольна робота. Творчість М. Вороного, Олександра Олеся, В. Винниченка (комбіновані завдання).
134
Інші письменники XIX – початку XX ст. Володимир Самійленко – видатний український лірик, гуморист. Патріотичні мотиви в ліриці (Україна, Українська мова. Сатиричні і гумористичні твори Патріот Іван. Реалістичні картини з життя народу утворах Степана Васильченка Талант. Модерністські шукання поетів (П. Карманський, В. Па- човський, Б. Лепкий). Новаторські шукання у новелістиці (М. Черемшина, Л. Мартович,
О.Маковей та ін.) і драматургії (С. Черкасенко).
137
Урок літератури рідного краю. Ознайомлення з творами письмен- ників-земляків (поезія Бесіда або дискусія про твори, які справили на учнів найбільше враження і зродили різні думки. Семінарське заняття або конфе- ренція.
140
Підсумковий урок.

– 86 –
2016/2017 н. р.
11 клас Українська мова
рівень стандарту
(35
год нарік год на тиждень)
Календарно-тематичне планування для го класу складено відповідно до Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних
закладів. Українська мова 10–11 класи. Технологічний, природничо-мате-
матичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економіч-
ний профіль. – Рівень стандарту / МІ. Пентилюк, ОМ. Горошкіна, А. В. Ні-
кітіна. – Київ Грамота, 2011 (зі змінами, затвердженими наказом МОН
від 14. 07. 2016 р. № 826).
Фронтальні види контрольних робіт
Форми контролю
І семестр
II семестр
Перевірка мовної теми
2 2
Письмо:
переказ
1 1
твір
1

Правопис:
диктант
1 1
Аудіювання

1
Читання мовчки
1

І семестр програмового матеріалу
Примітки
1
Вступ. Мовна стійкість як ключова риса національномовної осо- бистості.
Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей
із синтаксису, пунктуації і стилістики
2
Урок мовленнєвого розвитку. Культура мовлення і стилістика. Норми сучасної української літературної мови (орфоепічні, правописні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні) і дотримання їх у мовленнєвій практиці. Основні характеристики мовлення й дотримання їх.
3
Словосполучення і речення. Просте речення.
4
Урок мовленнєвого розвитку. Діалог, складений відповідно до ситуації мовлення. Діалог – обмін думками, враженнями. Обговорення самостійно вибраної теми.
Підготовка до усного контрольного діалогу н. р.

5
Просте ускладнене речення. Односкладні речення.
6
Урок мовленнєвого розвитку. Контрольний переказ тексту.
Підготовка до усного контрольного пере- казу.
7
Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз контрольного переказу. Стилі мовлення. Стилістично нейтральна й стилістично забарвлена лек- сика.
8
Складне речення. Типи складних речень за способом зв’язку частин їх сполучниковій безсполучникові. Сурядний і підрядний зв’язок між частинами складного речення. Стилістичні особливості синтаксису.
9
Контрольна робота. Систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації і стилістики (тестування).
10
Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки тексту науково-
го стилю.
11
Аналіз контрольного диктанту. Основні види складнопідрядних речень. Складнопідрядні речення з кількома підрядними частинами, розділові знаки в них.
12–13
Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний твір-роздум на мо-
рально-етичну тему в публіцистичному стилі.
14
Безсполучникове складне речення й розділові знаки в ньому.
15
Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.
16
Контрольна робота. Систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації і стилістики (тестування).
ІІ семестр програмового матеріалу
Примітки
17
Синтаксична синонімія як джерело багатства й виразності мови. Синтаксичні норми літературної мови.
18
Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз контрольного переказу. Риторика як наука про переконливе, впливове й ефективне мовлення. Публічний виступ. Види підготовки публічного виступу систематична підготовка й підготовка до конкретного виступу. Складники успішного виступу. Імідж оратора.
19
Особливості вживання в мовленні простих і складних речень. Ін- тонування різних видів простих і складних речень.
20
Урок мовленнєвого розвитку. Етапи підготовки промови вибір теми, цільова настанова, моделювання аудиторії, добір і систематизація матеріалу, написання, редагування й запам’ятовування тексту, тренувальне виголошення.
21
Розділові знаки в реченнях із прямою мовою і в діалозі. Пунктуаційний аналіз. Способи цитування.
22
Контрольна робота. Систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації і стилістики (тестування).

– 88 –
2016/2017 н. р.
23
Урок мовленнєвого розвитку. Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільну тему.
24
Урок мовленнєвого розвитку. Конспект тексту публічного виступу.
25
Основні ознаки тексту зв’язність, комунікативність, членованість, інформативність.
26–27
Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний докладний переказ
тексту публіцистичного стилю із творчим завданням.
28
Зміст і будова тексту. Тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення.
29
Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз контрольного переказу. Доповідь на науково-популярну тему.
30
Урок мовленнєвого розвитку. Стаття до журналу або шкільного веб-сайту в публіцистичному стилі.
Підготовка до усного контрольного твору.
31
Контрольний диктант. Контрольне аудіювання тексту художнього
стилю.
32
Аналіз контрольного диктанту. Основні види роботи з текстом (редагування, скорочення, доповнення тощо).
33
Контрольна робота. Систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації і стилістики (тестування).
34
Урок мовленнєвого розвитку. Ділові папери. Резюме.
35
Підсумковий урок.

– 89 –
2016/2017 н. р.
Українська мова
академічний рівень
(70
год нарік год на тиждень)
Календарно-тематичне планування для го класу складено відповідно до
Програми для

профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних за-
кладів. Українська мова. 10 – 11 класи. Суспільно-гуманітарний напрям (іс-
торичний, правовий, філософський профілі філологічний напрям (профіль
– іноземна філологія художньо-естетичний напрям. Академічний рівень /
Г. Т. Шелехова, В. І. Новосьолова, Я. І. Остаф. – Київ Грамота, 2011.
Фронтальні види контрольних робіт
Форми контролю
І семестр
II семестр
Перевірка мовної теми
2 2
Письмо:
переказ
1 1
твір
1

Правопис:
диктант
1 1
Аудіювання

1
Читання мовчки
1

І семестр програмового матеріалу
Примітки
Повторення вивченого в 10 класі
1
Стилістика як розділ науки промову. Фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби стилістики.
2
Норма літературної мови як основне поняття правильності мовлення, її варіативність.
3
Урок мовленнєвого розвитку. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків).
4
Урок мовленнєвого розвитку. Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог – обмін думками, враженнями офіційна і неофіційна розмова обговорення самостійно обраної теми.
Підготовка до усного контрольного діа- логу.
Стилістика мови. Культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики
5
Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Поняття роду, числа.
6
Власні і загальні назви. Велика буква і лапки у власних назвах.
7
Ступені порівняння прикметників. Стягнені і нестягнені форми. Написання складних прикметників.

– 90 –
2016/2017 н. р.
8
Займенники й контекст. Синоніміка займенникових форм неозначених, заперечних, означальних вказівних займенників і прикметників пропуск особових займенників зайве вживання займенників. Правопис займенників.
9–10
Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний стислий переказ тек-
сту публіцистичного стилю із творчим завданням (висловленням
власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків та ін.).
11
Написання -н- у прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках -нн- у прикметниках, прислівниках.
12
Аналіз контрольного переказу. Не і ні з різними частинами мови.
13
Стилістичні аспекти дієслівних категорій. Синоніміка дієприкметників дієприкметниковий звороті підрядні означальні речення.
Пунктограма при відокремлених другорядних членах речення.
14
Синоніміка дієприслівників дієприслівниковий звороті підрядні речення обставинні. Пунктограма при відокремлених другорядних членах речення.
15
Урок мовленнєвого розвитку. Читання мовчки текстів діалогічного і монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису прочитаного докладний запис, конспект, тези, докладний і короткий плани. Контрольне читання мовчки.
16
Контрольна робота. Повторення вивченого уму класі. Стилістика мови. Культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики
(тестування).
17
Урок мовленнєвого розвитку. Усний твірна морально-етичну тему публіцистичного стилю мовлення. Підготовка до усного контрольного твору.
18
Урок мовленнєвого розвитку. Письмовий твір публіцистичного стилю на морально-етичну тему.
Стилістика простих речень
19
Види простих речень і відтінки значень їх. Пунктограми в простому реченні.
20
Аналіз твору. Синоніміка двоскладних і односкладних речень.
21
Синоніміка неозначено-особових, узагальнено-особових і безособових речень.
22
Синоніміка означено-особових і безособових речень.
23–24
Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний твір у публіцистично-
му стилі на суспільну тему.
25
Синоніміка мовних засобів вираження присудка, другорядних членів інверсія замість прямого порядку слів синоніміка відокремлених і невідокремлених другорядних членів.
26
Аналіз контрольного твору. Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, вставних слів і вставних конструкцій, їх емоційно-експресивиий характер.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал