Українська моваСкачати 14.43 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка10/11
Дата конвертації25.12.2016
Розмір14.43 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Відгук про твір мистецтва у публіцистичному стилі. Підготовка до усного контрольного твору.
125
Правопис заперечних часток. Естетична цінність часток і звуко- наслідувань.
126–
127
Урок мовленнєвого розвитку. Контрольний твір – стаття дискусій-
ного характеру публіцистичного стилю.
Синтаксис простих і складних речень. Пряма мова. Текст. Пунктуація
128
Типи зв’язку у словосполученні. Складні випадки перекладу словосполучень з російської мови українською.
129
Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз контрольного твору. Скла- дання анотації на прочитане.
130
Складні випадки координації підмета і присудка. Тире на місці пропущеної зв’язки.
131
Урок мовленнєвого розвитку. Конфесійний стиль, сфери поширення і головне призначення. Церковні служби, молитва, повчання, проповіді богослужбові книги, спілкування в конфесіях, культових установах.
132
Урок мовленнєвого розвитку. Переклади Євангелія. Псалми Т. Шевченка. Основні мовні стильові засоби конфесійного стилю. Маркована (конфесійна) лексика. Старослов’янізми – мовна ознака конфесійного стилю. Інверсійний порядок слів.
133–
134
Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення.

– 101 –
2016/2017 н. р.
135
Урок мовленнєвого розвитку. Сфера поширення і головне призначення епістолярного стилю. Основні мовні стильові засоби епістолярного стилю. Тематика листів. Офіційне й неофіційне листування. Побудова епістолярного тексту.
136
Урок мовленнєвого розвитку. Українська епістолярна спадщина невичерпне й незамінне джерело для вивчення життєвого і творчого шляху письменника. Епістолярний етикет – невід’ємний складник української мовленнєвої культури. Електронне листу- вання.
137
Складне речення з різними видами синтаксичного зв’язку.
138
Пряма і непряма мова. Діалог. Цитата. Епіграф.
139
Контрольна робота. Морфеміка, словотвір, морфологія української мови. Синтаксис простих і складних речень. Пряма мова. Текст. Пунктуація (тестування.
140
Підсумковий урок.

– 102 –
2016/2017 н. р.
Українська література
рівень стандарту, академічний рівень
(70
год; 2 год на тиждень)
Календарно-тематичне планування для го класу складено відповідно до Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних
закладів. Українська література 10 – 11 класи. Природничо-математичний,
технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний
напрями; філологічний напрям (профіль – іноземна філологія. Академічний
рівень / М. Г. Жулинський, Г. Ф. Семенюк – керівники авторського колективу
Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, М. П. Бондар, О. А. Камінчук, В. І. Цимбалюк. – К
Грамота, 2011 (зі змінами, затвердженими наказом МОН від 14. 07. 2016 р.
№ 826).
Обов’язкова кількість видів контролю
І семестр
ІІ семестр
Контрольні роботи у формі:
l

контрольного класного твору l

виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)
3
1 2
3
1 2
Уроки мовленнєвого розвитку
2 (у+п)
2 (у+п)
Уроки позакласного читання
1 1
Уроки літератури рідного краю
1 1
Уроки виразного читання
1 1
Перевірка зошитів
4 5
І семестр програмового матеріалу
Примітки
Вступ
1
Складні суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм. Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблем митець і влада, свобода творчості. Стильове розмаїття мистецтвах років. Поняття Розстріляне відродження, домінування соцреалістич- ної естетики в ті роки.
ТЛ: Розстріляне відродження.
Поезія
2
Провідна роль поезії у ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів.
Павло Тичина – найбільший модерніст х років. Звернення довічних тем, культура віршування, потужне ліричне Я як символ нової людини життєствердний пафос, поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, імпресіонізму.

– 103 –
2016/2017 н. р.
3
Феномен «кларнетизму». Наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (збірка «Соняшні кларнети. Арфами, арфами, О панно Інно, Визнаєте, як липа шелестить...».
Вивчити напам’ять Арфами, арфами, О панно
Інно...».
4
Урок виразного читання. Декламування поезій П. Тичини.
5
Риси модернізму в змалюванні трагічної долі України в роки громадянської війни («Одчиняйте двері. Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну («Пам’яті тридцяти»).
ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм (повторення, кларнетизм.
6
Авангардні тенденції в українській поезії х років. Михайль
Семенко – поет-футурист, сміливий експериментатор, впроваджувач. Урбаністичні мотиви його лірики, їх змістова новизна, деструкція класичної форми (Бажання, Місто, «Запрошення»).
ТЛ: авангард, футуризм, деструкція.
7
Київські неокласики. Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша. Приналежність до групи М. Зерова, М. Рильського. Різногранний творчий шлях митців. Філософічність, афористичність їхньої лірики.
Микола Зеров. Київ – традиція.
ТЛ: сонет, філософічність.
Вивчити напам’ять одну з поезій (на вибір).
8
Максим Рильський. Мотиви шукань душевної рівноваги, краси вжитті та в душі, вітаїзм, сповідальність. Молюсь і вірю, Солодкий світ».
9
Євген Плужник – один із провідних поетів Розстріляного відродження. Громадянський інтим, сповідальність, ліричність, філософічність лірики. Для вас, історики майбутні...».
ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя.
Вивчити напам’ять одну з поезій (на вибір).
10
Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, мить і вічність у чуттєвому вираженні. Вчись у природи творчого спокою, Ніч. а човен – як срібний птах, Річний пісок.
11
Урок мовленнєвого розвитку. Твір-роздум з приводу втрати людиною душевної гармонії та способів її повернення (на основі поезій П. Тичини, М. Рильського, Є. Плужника).
12
Контрольна робота. Українська поезіях років XX століття (тес-
тування).
Проза
13
Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, експериментаторські модерністські шукання, опертя на національну і європейську традиції. Зв’язок із поезією.
Микола Хвильовий. Життєвий і творчий шлях письменника. Провідна роль у літературному житті х років. Романтичність світобачення. Участь у ВАПЛІТЕ, у дискусії 1925–1928 рр. Я (Романтика – новела про добро і зло вжитті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком.

– 104 –
2016/2017 н. р.
15
Юрій Яновський. Творча біографія митця. Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті
(«Дитинство»).
ТЛ: роману новелах.
16
Утвердження високих загальнолюдських ідеалів вірності й кохання, відданості громадянському обов’язку (Шаланда в морі»).
17
Валер’ян Підмогильний – автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Місто. Світовий мотив підкорення міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі.
ТЛ: екзистенціалізм, маргінальність, іронія.
18
Зображення цілісної людини в єдності біологічного, духовного, соціального. Роль жіночих образів у романі.
19
Остап Вишня (Павло Губенко). Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у ті роки. Моя автобіографія – гумористичний життєпис автора.
ТЛ: усмішка.
20
«Сом». Оптимізм, любов до природи, м’який гумор як риси індивідуального почерку письменника.
21
Контрольна робота. Українська прозах років XX століття (літе-
ратурний диктанті розгорнуті відповіді на запитання).
Драматургія
22
Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, Харківський театр ім. І. Франка, драматургії х рр. П’єси В. Винниченка, М. Куліша, І. Дніпровського, І. Кочерги, Я. Мамонтова на перетині традицій корифеїв, зарубіжної класики і модерної драматургії.
Микола Куліш. Життєвий і творчий шлях митця. Зв’язок із театром Л. Курбаса. Національний матеріалі вселюдські, вічні мотиви та проблеми у п’єсах.
23
Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння.
ТЛ: сатирична комедія.
24
Драматургічна майстерність автора у створенні комічних характерів і ситуацій, у побудові діалогів та ремарок, умовній характеристиці героїв. Сценічне втілення. Актуальність п’єси в наш час.
25
Урок мовленнєвого розвитку. Написання вітального слова на честь драматурга Миколи Куліша.
Українська література за межами України.
Література в Західній Україні (до 1939 р.)
26
Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, високий розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р.
Богдан-Ігор Антонич. Коротко про митця. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій. Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими міфологічність образу, екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів. Зелена єван- гелія», «Різдво».
ТЛ: міфологізм, асоціативність.
Вивчити напам’ять одну з поезій (на вибір).

– 105 –
2016/2017 н. р.
27
Осип Турянський. Коротко про письменника. Поза межами болю. Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення. Поема у прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу. Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором.
ТЛ: поема у прозі.
28
Загальнолюдські мотиви і гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти і духовна воля до життя. Ідея перемоги духу над матерією. Гуманістичний життєствердний пафос поеми у прозі, його вселюдська значущість і всеохопність.
29
Контрольна робота. Письмовий твірна одну з тем Сучасність звучання драматичного твору Миколи Куліша “Мина Мазайло”» Релігійні мотиви в поезії Богдана-Ігоря Антонича», Загальнолюдські мотиви та гуманістичні цінності в повісті Осипа Турянського Поза межами болю”».
30
Урок позакласного читання. Улас Самчук. «Марія».
31
Урок літератури рідного краю. Сучасна українська проза письменників рідного краю.
32
Повторення та узагальнення вивченого.
ІІ семестр bbПор.

Дата
Зміст програмового матеріалу
Примітки
Еміграційна література
33
Празька поетична школа української поезії та її представники. Євген Маланюк. Коротко про митця. Вірші про призначення поета й поезії. Символічні образив поезії Стилет чи стилос?..».
34
Художнє осмислення трагічної історії України, ностальгійні мотиви, філософічність поезії Є. Маланюка Під чужим небом».
35
Основні віхи життя і творчості Івана Багряного. Тигролови як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за своє визволення. Жанрові особливості.
36
Урок мовленнєвого розвитку. Усний твір-характеристика персонажа роману «Тигролови».
Українська література 1940–1950 рр.
37
Участь українських письменників у Другій світовій війні. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду. Олександр Довженко – відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення. Україна вогні. Національні та загальнолюдські проблеми. Поєднання лірико-романтичного, виражального начала з публіцистикою, доля народу крізь призму авторського бачення і оцінки.
ТЛ: кіноповість, публіцистичність.
39
«Зачарована Десна. Історія написання, автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Поєднання минулого і сучасного. Два ліричні герої малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті.

– 106 –
2016/2017 н. р.
40
Урок мовленнєвого розвитку. Складання анотацій до кіноповістей О. Довженка.
41
Контрольна робота. Письмовий твірна одну з тем Філософський зміст поезії Євгена Маланюка», Доля України та українцiв за романом вана Багряного Тигролови, Вічні цінності утворах Олександра Довженка».
Українська література другої половини XX – початку XXI ст.
42
Українська література у другій половині ХХ ст. Нова хвиля відродження української літератури на початку1960-х років. Шістдесят- ництво як явище культурологічне і соціальне. Його зв’язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична і формотворча новизна.
Поети-шістдесятники
43
Василь Симоненко. Творча біографія митця. Традиційність його лірики. Образ України, громадянський вибір поета (Задивляюсь у твої зіниці. Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність («Я...»).
ТЛ: віршові розміри (повторення).
Вивчити напам’ять одну з поезій пое- та-шістде- сятника (на вибір).
44
Дмитро Павличко. Основні відомості про поета, перекладача. Громадянські мотиви лірики. Образно-притчевий зріз часу, історії народу, проблеми нації, окремої людини. Пісня Два кольори, яка стала народною. Іван Драч – невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. Балада про соняшник – поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічний образ соняшника, сонця.
ТЛ: балада (повторення).
46
Микола Вінграновський. Коротко про поета, прозаїка, кіномитця. Вселюдські, національні мотиви крізь призму інтимного самозо- середження». Вируюча пристрасть, несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь поезії. Інтимна лірика митця.
«Сеньйорито акаціє, добрий вечір...».
47
Ліна Костенко. Творчий шлях. Особливості індивідуального стилю філософічність, історизм мислення, традиційність, інтелектуалізм, публіцистичність. Страшні слова, коли вони мовчать – ліричний роздум про значення слова вжитті людини, суть мистецтва.
Вивчити напам’ять одну з поезій (на вибір).
48
Вічні українські фольклорні типи, новітнє переосмислення традиційної ситуації, образи-архетипи як атрибути української свідомості Українське альфреско. Інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання. Її сповідальність. Пейзажна і філософська лірика (Хай буде легко. Дотиком пера, Я вранці голос горлиці люблю, «Недумано, негадано...»).
ТЛ: образи-архетипи.
49
Історично-фольклорна основа історичного роману у віршах Маруся Чурай».
ТЛ: роману віршах.
50
Духовне життя українців крізь призму нещасливого кохання. Центральні проблеми митець і суспільство, індивідуальна свобода людини.

– 107 –
2016/2017 н. р.
51
Василь Стус – поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд творчості. Основні тематично-проблемні лінії в поезіях В.Стуса: відчуження відсвіту, проблема вибору, стан трагічної самотності й активної дії формування себе атмосфера розтлінного духу тоталітарної системи Україна-мрія і Україна знищена (Господи, гніву пречистого, О земле втрачена, явися, Як добре те, що смерті не боюсь я...»).
ТЛ: метафора (поглиблено).
Вивчити напам’ять вірш Як добре те, що смерті не боюсь я...».
53
Контрольна робота. Творчість В. Симоненка, Д. Павличка, І. Драча, М. Вінграновського, Л. Костенко, В. Стуса (тестування).
Проза другої половини XX ст.
54
Розвиток української прози. Її новаторські особливості. Загальна характеристика доробку Олеся Гончара – романтика. Творчий злету ті роки. Його громадянська і життєва позиція, роль у духовному відродженні нації. Краса і сила кохання як матеріал художнього осмислення. Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини (За мить щастя»).
55
Новела-засторога Залізний острів (з роману «Тронка»). Символіка танцю юних Віталика і Тоні на розпеченій палубі затонулого крейсера (гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних про- цесів).
56
Григір Тютюнник. Коротко про письменника. Вічна тема любовного трикутника в новітній інтерпретації. Три зозулі з поклоном. Образ любові як утілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу. Зміщення часових площин як художній засіб у новелі. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї.
ТЛ: художня деталь (поглиблено).
58
Валерій Шевчук. Життя і творчість митця. Особливості світобачення, громадянська позиція. Зв’язок із давньою українською літературою. Композиція роману-балади Дім нагорі. Використання традиції європейської балади (сюжет кохання жінки і демонічної сили, трагізм. Розгалуженість сюжету.
ТЛ: бароко, притчевість, символічність (поглиблено, роман-ба- лада.
Вивчити напам’ять уривок із роману (на вибір учи- теля).
59
Барокове поєднання високого (духовного) і низького (буденного дім нагорі як фортеця нашої духовності, душі, підніжжя гори як поле боротьби добра і зла, світла і темряви.
60
Барокові притчеві мотиви і символи (самотність, роздвоєння людини, блудний син, дорога. Жіноче і чоловіче начала утворі. Прит- чевість образів, епізодів.
61
Урок виразного читання. Читання напам’ять прозового уривка з роману-балади Дім нагорі Українська історична проза

62
Павло Загребельний. Коротко про письменника. Загальна характеристика історичної прози.

– 108 –
2016/2017 н. р.
63
Історична основа й художній вимисел у романі П. Загребельного Диво (розділи Рік 992. Великий сонцестій. Пуща, Рік 1004. Весна. Київ, Рік 1004. Літо. Радогость», Рік 1028. Теплінь. Київ, Рік 1032. Київ, Рік 1037. Осінній сонцеворот. Київ»).
Софія Київська як історична пам’ятка та художній символ.
ТЛ: історична правда і художній вимисел (повторення).
64
Образ Сивоока (проблема творчого начала в людині, свободолюб- ства, людської гідності. Князь Ярослав Мудрий (проблема влади й людини. Наскрізні проблеми людина перед вибором, людина у процесі самопізнання та самоствердження, людина-творець.
Сучасна українська література
65
Історико-культурна картина літератури кінця XX – початку XXI ст. (на шляху до нового відродження. Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, Нова дегенерація, Пропала грамота, «ЛуГоСад» та ін.). Творчість Г. Пагутяк, Ю. Андруховича, О. Забужко, І. Римарука, В. Сла- пчука та ін. Утворення АУП (Асоціації українських письменників. Література елітна і масова. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтвах рр., його риси. Сучасні часописи та альманахи.
ТЛ: постмодернізм.
67
Урок позакласного читання. Галина Пагутяк. Записки білого пташка».
68
Контрольна робота. Творчість О. Гончара, Гр. Тютюнника, В. Шевчука, П. Загребельного. Сучасна українська література (літератур-
ний диктанті розгорнуті відповіді на запитання).
69
Урок літератури рідного краю. Новочасна поезія рідного краю.
70
Бесіда про твори, вивчені упродовж навчального року. Зосередження уваги на їхніх художніх особливостях, новаторстві (на тлі відповідного відрізка часу. Підсумковий урок.

– 109 –
2016/2017 н. р.
Українська література
профільний рівень
(140
год; 4 год на тиждень)
Календарно-тематичне планування для го класу складено відповідно до
Програми

для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних за-
кладів. Українська література. 10 – 11 класи. Філологічний напрям, профіль –
українська філологія.

Профільний рівень / М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк – ке-
рівники авторського колективу Р.В.Мовчан, М.М.Сулима, Н.В.Левчик, М.П.Бон-
дар, O.A.Камінчук, В.І.Цимбалюк; за заг. ред. Р.В.Мовчан. – К Грамота, 2011.
Обов’язкова кількість видів контролю
І семестр
ІІ семестр
Контрольні роботи у формі:
l

контрольного класного твору l

виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)
5
1 4
6
1 5
Уроки мовленнєвого розвитку
2 (у+п)
2 (у+п)
Уроки позакласного читання
2 2
Уроки літератури рідного краю
1 1
Уроки виразного читання
1 1
Перевірка зошитів
4 5
За поданим плануванням розроблена система контрольних робіт з укра-
їнської мови для 11 класу філологічного профілю (Бібліотечка “Дивосло-
ва”». – 2012. – № 3).
І семестр матеріалу
Примітки
Українська література 1920–1930 рр.
1
Відродження української літератури х років ХХ століття. Літературні організації. Літературна дискусія 1925—1928 pоків. Модерністські течії та їхнє значення.
ТЛ: Розстріляне відродження, авангардизм, соцреалізм.
Поезія
2
Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів.
Павло Тичина. Життєвий і творчий шлях.
3
Новаторський характер поезії П. Тичини. Визнаєте, як липа шелестить. Збірка Сонячні кларнети. Арфами, арфами, О, панно Інно, Подивилась ясно. Майстерне володіння верлі- бром.
ТЛ: вітаїстичність.
Вивчити напам’ять вірші Арфами, арфами, О, панно
Інно…».

– 110 –
2016/2017 н. р.
4
Риси модернізму у змалюванні трагічної долі України в роки громадянської війни. «Одчиняйте двері, Скорбна мати».
5
Художнє осмислення автором національно-визвольного пробудження народу, радості українського відродження в ліричній поемі Золотий гомін. Образи-символи у вірші «Пам’яті тридцяти.
ТЛ: новаторство, тонічний вірш, поліфонізм поезії.
Вивчити напам’ять вірш
«Пам’яті тридцяти».
6
Група київських поетів-неокласиків (М. Зеров, М. Рильський, М. Драй-Хмара, П. Филипович, О. Бургардт). Різногранний творчий шлях Миколи Зерова – лідера неокласиків. Культурологічна основа збірки «Камена».
7
Мотиви мимовільного пророцтва, передчуття неминучої смерті. Чистий четвер. Київ – традиція. Філософічність, афористичність його сонетів. Мотиви шукань душевної рівноваги, краси вжитті та в душі, вітаїзм, сповідальність.
ТЛ: філософічність, сонет.
8
Максим Рильський. Життєвий і творчий шлях. Рання творчість. Майстерне змалювання настроїв і почуттів ліричного героя. Яблука доспіли, яблука червоні. Вірш Коли усе в тумані життєвому як естетичне кредо митця, гімн вічному мистецтву, нетлінності його витворів.
Вивчити напам’ять один з віршів (на вибір).
9
Філософічна сповідальність пейзажної лірики поета. Запахла осінь в’ялим тютюном. Життєстверджувальний пафосу змалюванні природи в образах поезії Молюсь і вірю. Вітер грає.
Вітаїстичність настрою, життєлюбство, оптимізм ліричного героя. Солодкий світ!»
10
«Троянди й виноград. Рідна мова – духовне багатство людини. Мова. Мотиви шукань душевної рівноваги, краси в житті.
11
Урок виразного читання. Декламування напам’ять поезій М. Риль- ського.
12
Євген Плужник. Життєвий і творчий шлях. Вірш Для вас, історики майбутні – зразок громадянської лірики поета, вираження свого ставлення досвіту. Захоплення красою навколишнього світу і біль з приводу відсутності душевної гармонії. Вчись у природи творчого спокою…».
Вивчити напам’ять один з віршів (на вибір).
13
Космічні мотиви в поезії, усвідомлення себе часткою космосу.
«Ніч… а човен – як срібний птах. Інтимна лірика поета. Річний пісок слідок ноги твоєї. Поема «Галілей» – унікальне явище в літературі х років про болючі роздуми над тогочасною дійсністю.
ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя.
14
Володимир Свідзинський – один з найталановитіших представників високого модернізму, творець міфософічної поезії. Асоціативні образи-символи у збірці «Вересень».
15
Майстер ліричної мініатюри. У рідній моїй стороні. Тісний зв’я- зок поезії з фольклором, міфом, казкові мотиви. Ти увійшла нечутно, як русалка».

– 111 –
2016/2017 н. р.
16
Володимир Сосюра. Життєвий і творчий шлях. Неоромантичне змалювання внутрішнього світу ліричного героя. Так ніхто не кохав. Майстерне поєднання в поезії любові до Вітчизни, рідної природи і коханої. Білі акації будуть цвісти, «Люблю».
Вивчити напам’ять вірш Так ніхто не ко- хав...».
17
Роздвоєність його душі. Два Володьки». Поема Розстріляне безсмертя. Автобіографічний роман Третя Рота».
ТЛ: поглиблення поняття про художню образність (поетичний об- раз).
18
Контрольна робота. Творчість П. Тичини, М. Зерова, М. Рильського, Є. Плужника, В. Свідзинського, В. Сосюри (комбіновані завдан-
ня).
Проза
19
Жанрово-стильове розмаїття української прози 1920 – 1930 рр. Микола Хвильовий. Життєвий і творчий шлях основоположника нової української прози».
20
Новела Я (Романтика. Проблема добра і зла вжитті та в душі людини, внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’яз- ком. Символічний образ матері у творі.
21
Урок мовленнєвого розвитку. Усний твір-характеристика персонажа новели Я (Романтика)».
22
Повість Іван Іванович як сатира на новий радянський побут. Майстерне розкриття психології вічного обивателя. Сатиричні зображувальні засоби. Змалювання образу сильної, вольової особистості у повісті Сентиментальна історія. Трагічна історія створення Вальдшнепів. Григорій Косинка. Життєвий і творчий шлях письменника. Новелістична майстерність митця
24
«В житах як зразок імпресіоністичної новели. Проблематика твору.
ТЛ: поглиблення поняття про імпресіонізм.
25
«Фавст» – новітня інтерпретація відомого вічного образу Фауста із твору Й.В.Гете. Образ Прокопа Конюшини утворі. Особливості художнього стилю Г.Косинки.
26
Валер’ян Підмогильний. Біографічні дані про письменника – представника інтелектуально-психологічної прози. Ранні оповідання і повісті.
ТЛ: екзистенціалізм.
27
Роман Місто – взірець української урбаністичної прози. Проблема місто – село в романі. Світовий мотив підкорення людиною міста, ідея самоствердження, інтерпретованій на національному
ґрунті.
28
Образ Степана Радченка, складність і неоднозначність його характеру. Іронічний характер змалювання.
ТЛ: маргінальність, психологізм, іронія.
29
Жіночі образи утворі. Перегук твору з найкращими здобутками світової літератури.

– 112 –
2016/2017 н. р.
30
Урок позакласного читання. Валер’ян Підмогильний. Невеличка драма».
31
Контрольна робота. Творчість М. Хвильового, Г. Косинки, В. Під- могильного (комбіновані завдання).
32
Юрій Яновський. Життєвий і творчий шлях письменника-романти- ка. Активна участь Ю.Яновського установленні українського кіно.
33
Роман у новелах Вершники як соцреалістичний твір. Своєрідність композиції і жанру. Проблематика, романтичне змалювання дійсності. Новела Подвійне коло. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу.
ТЛ: роману новелах, художній часі простір, умовність зображення. Романтика як пафосі романтизм як стильова течія в літературі. Засоби романтичного зображення.
34
Новела Дитинство – ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті. Новела Шаланда в морі – утвердження в ній високих загальнолюдських ідеалів кохання і вірності, відданості своєму громадському обов’язку (Мусій Половець, Половчиха). Особливості стилю Ю.Яновського.
35
Урок мовленнєвого розвитку. Добір прислів’їв, крилатих виразів, фразеологічних зворотів, що виражають ідею роману «Вершники».
36
Остап Вишня. Життєвий і творчий шлях одного з найвидатніших українських письменників-гумористів. Моя автобіографія як оригінальний жанр, гумористична розповідь про своє життя і літературну творчість.
37
Гумореска «Чухраїнці», гумористичне висміювання в ній деяких негативних рис української ментальності. Гуморески Як варити і їсти суп із дикої качки, Сом. Зображення в них комічних життєвих ситуацій, мальовничих картин природи. Глибокий ліризм розповіді, тонка іронія. Особливості стилю письменника.
Драматургія
38
Українська драматургія х рр. Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, Харківський театр ім. І.Франка).
39
Микола Куліш. Життєвий і творчий шлях драматурга-новатора, його творча співпраця з режисером модерного українського театру Лесем Курбасом. Огляд його драматичних творів («97», Народний Малахій», «Маклена раса та ін.).
40
Сатирична комедія «Мина Мазайло» – п’єса без позитивного героя. Особливості сюжету.
41
Сатиричне викриття бездуховності обивателів на матеріалі українізації. Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя. Новаторство драматурга, його місце серед найвизначніших драматургів-новаторів
ХІХ—ХХ ст. Актуальність п’єс М.Куліша сьогодні.
42
Урок позакласного читання. Микола Куліш. Народний Малахій».
43
Іван Кочерга. Життєвий і творчий шлях письменника. Тематична і жанрова особливість його драматичних творів.

– 113 –
2016/2017 н. р.
44
Драматична поема «Свіччине весілля, її історична основа. Символічні образи світла і свічки у п’єсі.
ТЛ: образи-символи, драматична поема (повторення).
45
Утілення в образі Івана Свічки непоборної сили українського народу в боротьбі за щастя і волю. Образ Меланки як символу України та її тернистого шляху в історії. Своєрідність драматургії І.Кочерги.
46
Контрольна робота. Творчість Ю. Яновського, Остапа Вишні, М. Куліша, І. Кочерги (комбіновані завдання).
Українська література за межами України
47
Література в Західній Україні (до 1939 р. Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам.
48
Богдан-Ігор Антонич. Біографічні відомості про письменника. Автопортрет як поетичне кредо митця. Вишні. Оригінальне сприйняття ліричним героєм природи.
ТЛ: поглиблення поняття про сюрреалізм, міфологізм, архетип, асоціативність.
Вивчити напам’ять один з віршів (на вибір).
49
«Різдво». Майстерне поєднання в ньому язичницьких та християнських уявлень наших предків. Зелена Євангелія. Захоплення ліричного героя вічною красою світу.
50
«Дороги». Оптимізм ліричного героя, його віра в неминучу молодість життя, специфіка пейзажу, символіка образів. Пісня про незнищенність матерії. Філософські роздуми про безсмертя, про вічність життя. Місце Б.-І.Антонича серед визначних ліриків-нова- торів світу.
51
Осип Турянський. Біографічні відомості про письменника.
«Поза межами болю – видатний твір української модерної літератури, написаний у стилі експресіонізму.
ТЛ: поема в прозі.
52
Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення у поемі в прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу.
53
Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором. Образи твору. Співзвучність твору зі світовою класикою. Місце твору в світовій антивоєнній літературі.
Еміграційна література
54
«Празька школа поетів, її представники (Є. Маланюк, Ю. Дараган, Л. Мосендз, О. Ольжич, О. Теліга, О. Лятуринська, О. Стефано- вич, Ю. Липа, Ю. Клен, Н. Лівицька-Холодна та ін.). Продовження ними модерністських традицій неоромантиків, неокласиків. Збірка Ю. Дарагана Сагайдак (1925) як поетичний заспів «пражан».
55
Євген Маланюк. Життєвий та творчий шлях поета і літературознавця. Стилет чи стилос?..». Роль поета-патріота в суспільному житті. Аналіз вірша Знаю – медом сонця, ой Ладо…».
56
Філософські мотиви у поезії Істотне. Земне буття у космічному вимірі. Оригінальність метафорі порівнянь. Туга за рідним краєм, мотиви самотності. Під чужим небом. Аналіз поезії Земна мадонна. Літературознавчі праці про Т. Шевченка, І. Франка, Лесю Українку, М. Хвильового (Книга спостережень.

– 114 –
2016/2017 н. р.
57
Улас Самчук. Життєвий і творчий шлях. Участь в організації МУРу. Публіцистика Уласа Самчука. Проблеми формування національної свідомості в статті «Нарід чи чернь?».
58
Трилогія «Ост» – зображення тривалого шляху українського народу до свого визволення. Трилогія Волинь – роман-хроніка, широке епічне полотно про долю українського селянства в першій третині
ХХ ст. Образ Матвія Довбенка як символу справжнього сина українського народу. Показ формування національної самосвідомості на прикладі Володька. Роман Юність Василя Шеремети», його автобіографічна основа.
59
Роман Марія як художній документ про селянську родину в умовах тоталітаризму. Образ Марії, її символічний зміст та спорідненість з біблійними образами. Образи Гната та Корнія. Знищення особистості під впливом комуністичної ідеології. Образ Максима.
TЛ: поглиблення поняття про роман (роман-хроніка, епопея).
60–61
Контрольний письмовий твірна одну із тем: Новаторство Самчу- ка-романіста», Специфіка українського національного характеру затворами Уласа Самчука)».
62
Контрольна робота. Творчість Б.-І.Антонича, О. Турянського, Є. Ма ланюка, У. Самчука (комбіновані завдання).
63
Урок літератури рідного краю. Ознайомлення із творами письмен- ників-земляків (проза).
64
Повторення та узагальнення вивченого.
ІІ семестр bbПор.

Дата
Зміст програмового матеріалу
Примітки
Українська література 1940 – 1950 рр.
65
Українська література періоду Другої світової війни та повоєнного десятиріччя. Олександр Довженко. Життєвий і творчий шлях. Зачарована Десна, її автобіографічна основа, сповідальність оповіді.
ТЛ: кіноповість, кінодраматургія.
67
Два ліричні герої малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті.
68
Кіноповість Україна вогні. Проблема народу та війни у творі.
69
Образ Лавріна Запорожця як символу нескореності українського роду.
70
«Щоденник» О. Довженка – важливий історико-літературний документ епохи. Особливості художнього стилю О.Довженка.
Значення творчості О. Довженка як основоположника поетичного кіно. Визнання його таланту в світі.
ТЛ: публіцистичність.
71
Урок мовленнєвого розвитку. Усний переказ епізоду кіноповісті О. Довженка Україна вогні н. р.

72
Іван Багряний. Життєвий і творчий шлях письменника. Тигролови як зразок пригодницького роману.
ТЛ: поглиблення поняття про роман (пригодницький та соціально-психологічний романи).
73
Протистояння людини і влади утворі. Образ Григорія Многогріш- ного. Краса почуттів Наталки та Григорія.
74
Роман «Огненне коло. Проблематика твору. Характеристика персонажів. Тривалий шлях художнього слова письменника до українського читача після заборони його творів в Україні.
75
Урок позакласного читання. Іван Багряний. Сад Гетсиманський».
76
Контрольна робота. Творчість О. Довженка, Івана Багряного (ком-
біновані завдання).
Українська література другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
77
Українська література в другій половині ХХ ст. Спроба подолати канони соцреалізму.
Поети-шістдесятники
78
Шістдесятництво як явище соціальне і культурологічне, його зв’я- зок із дисидентським рухом.
79
Василь Симоненко. Життєвий і творчий шлях. Патріотичні мотиви у творчості. Задивлюсь у твої зірниці. Є тисячі доріг...».
Вивчити напам’ять один з віршів (на вибір).
80
Своєрідність інтимної лірики поета. Ікс плюс ігрек. Майстерне відображення через антитезу радощів і болей, складнощів людського почуття кохання. Є в коханні і будні, і свята. Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність, самоцінність. Я, Люди – прекрасні…».
ТЛ: віршові розміри (узагальнююче повторення).
81
«Казка про Дурила – оригінальний твір про долю українського народу в умовах тоталітарного режиму і пробудження його національної свідомості. Збірка новел Вино з троянд. Народознавчі мотиви, заглиблення у світ простої людини, її почуття. Особливості поетичного стилю В.Симоненка. Місце В.Симоненка в українській літературі.
82
Дмитро Павличко. Життєвий і творчий шлях поета. Громадянські мотиви його поезії. Коли помер кривавий Торквемада…», Ти зрікся мови рідної. Самоаналіз власного життя, своєї душі й долі. Це Ти створив мене таким...».
83
Інтимна лірика поета, її своєрідність і новаторство. Був день, коли ніхто не плаче, Сріблиться дощ, Дзвенить у зорях небо чисте bТЛ:b поглиблення поняття про сонет.
84
Пісенна творчість Д. Павличка. Два кольори, Я стужився, мила, за тобою. Особливості поетичного стилю Д.Павличка. Місце поета в українській літературі. Переклади ним сонетів зі світової лі- тератури.
Вивчити напам’ять вірш Два кольори».

– 116 –
2016/2017 н. р.
85
Ліна Костенко. Життєвий і творчий шлях поетеси. «Пастораль ХХ сторіччя, оригінальність жанру. Українські фольклорні типи, їх новітнє переосмислення. Українське альфреско».
ТЛ: поглиблення поняття про літературні жанри (катрен, пастораль, роману віршах, образи-архетипи.
Вивчити напам’ять один з віршів (на вибір).
86
Роздуми поетеси про суть життя, призначення людини на землі та її творчої праці, про невмирущі моральні цінності у віршах-медита- ціях Життя іде і все без коректур, Вже почалось, мабуть, майбутнє. Призначення поета і поезії, відповідальність митця перед народом Доля, Страшні слова, коли вони мовчать…».
87
Майстерність поетичної мініатюри. Я вранці голос горлиці люблю. Інтимна лірика поетеси. Світлий сонет, Хай буде легко. Дотиком пера, «Недумано, негадано...».
88
Незнищенність історичної пам’яті народу (поема-балада Скіфська одіссея, драматична поема Дума про братів неазовських», історичний роману віршах «Берестечко»).
89
Роман у віршах Маруся Чурай» – найпомітніше явище в українській літературі кінця ХХ століття.
Вивчити напам’ять уривок з роману (на вибір).
90
Образ Марусі Чурай. Засудження дріб’язковості й мізерності. Любові зрада в романі. Образи Гриця Бобренка, Гордія Чурая, Вишняків. Особливості поетичного стилю Л.Костенко.
91
Іван Драч. Життєвий і творчий шлях. Усвідомлення свого родового коріння Лист до калини…».
92
Поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Балада про соняшник. Роздуми про справжнє покликання людини ужитті та її обивательське існування (новорічна балада Крила.
ТЛ: поглиблення поняття про баладу.
Вивчити напам’ять Баладу просо няш ник».
93
Контрольна робота. Творчість В. Симоненка, Д. Павличка, Л. Костенко, І. Драча (комбіновані завдання).
94
Микола Вінграновський. Розповідь про поета, прозаїка, кіномит- ця, учня О.Довженка. Майстерне використання образної деталі, оксиморона. У синьому небі я висіяв ліс, «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...».
Вивчити напам’ять один з віршів (на вибір).
95
Аналіз віршів Прилетіли коні – ударили в скроні, Чорна райдуга. Фольклорні мотиви в поезії, її національний колорит (Тополя ).bТЛ:b оксиморон.
96
Борис Олійник. Життєвий і творчий шлях. Образ матері як наскрізний у творчості поета. Мелодійність поезій, які стали народними. Пісня про матір».
ТЛ: поглиблення поняття про ліричні жанри (пісню).
Вивчити напам’ять.
97
Образне осмислення проблеми людина і природа в поемі Крило. Розкриття внутрішнього світу персонажів.
98
Ірина Жиленко. Розповідь про поетесу. Світ крізь призму жіночої душі. І світла алея».
Вивчити напам’ять.

– 117 –
2016/2017 н. р.
99
Аналіз поезій Зимовий мотив з візитом пічника, За золотими вікнами зірок».
Постшістдесятництво
100
Ідейно-естетичні шукання серед молодих поетів-пост шістдесятників. Творчість поетів-естетів. Ігор Калинець. Із поетичного доробку Ігоря Калинця (цикли поезій Калинова сопілка, Веселка, зб. Тринадцять аналогій, Слово триваюче» та ін.).
101
Творчість київської школи поетів Василь Голобородько (Балада про кривавих солов’їв», Наша мова, Самовбивці, Микола Во- робйов (Ліс, Віктор Кордун (Весною повертаються з вирію. Василь Голобородько – поет-філософ. Прадавній світ української казки, пісні, обряду, екзистенційні проблеми свого часу крізь призму власних відчуттів (зб. Ікар на метеликових крилах, Калина об Різдві, «Посівальник»)
ТЛ: поглиблення поняття про верлібр.
102
Василь Стус. Життєвий і творчий шлях поета. Патріотичні мотиви в ліриці В.Стуса, образ України. О земле втрачена, явися...».
ТЛ: екзистенційні ідеї в художньому творі, метафора (поглиблено).
103
Філософські роздуми ліричного героя про смисл людського життя Мені зоря сіяла вранці. Болісні роздуми ліричного героя над долею людини на чужині, над трагічною долею України. На колим- ськім морозі калина…».
Вивчити напам’ять один звір- шів (Мені зоря сіяла вранці чи Як добре те, що смерті не боюсь я...»).
104
Утвердження активної життєвої позиції, мужності й сили духу ліричного героя, його духовний стоїцизм. Господи, гніву пречистого, Крізь сотні сумнівів я йду до тебе, Як добре те, що смерті не боюсь я...».
105
Інтимна лірика поета, болісні спогади про рідню, мотиви самотності. «Посоловів од співу сад, У порожній кімнаті. Василь Стус
– перекладач. Особливості поетичного стилю В.Стуса.
106
Контрольна робота. Творчість М. Вінграновського, Б. Олійника, І. Жиленко, поетів київської школи, В. Стуса (комбіновані завдан-
ня).
Проза другої половини ХХ ст.
107
Проза х Григорій Тютюнник. Життєвий і творчий шлях письменника. Роман Вир – реалістична картина життя українського народу напередодні та під час Другої світової війни.
109
Колоритні національно виразні характери утворі (Тимко Вихор, Гамалія, Дорош, Гнат Рева, Орися. Символічний зміст назви роману. Його висока художня майстерність.
110
Олесь Гончар. Життєвий і творчий шлях письменника. Новела За мить щастя. Образи Сашка Діденка та Лорі, художні засоби їх зображення.
111
Новела-засторога Залізний острів з роману «Тронка». Символіка танка юних Віталика і Тоні.
ТЛ: роман та його різновиди.

– 118 –
2016/2017 н. р.
112
Проблемно-філософський роман Собор. Колоритні образимо- лодого та старшого покоління утворі. Ізот Лобода, Єлька, Микола
Баглай.
ТЛ: поглиблення поняття про індивідуальний стиль письменника.
113
Гнівний осуд національного нігілізму, моральної ницості, душевної пустоти в образі Володьки Лободи. Особливості художнього стилю О. Гончара.
ТЛ: поглиблення поняття про індивідуальний стиль письменника.
114-
115
Контрольний письмовий твірна одну з тем: Художнє осмислення краси людських почуттів у новелі Олеся Гончара За мить щастя, Творчість Олеся Гончара у світовому контексті».
116
Григір Тютюнник. Розповідь про письменника.
117
Порушення гострих морально-етичних проблему творах, зображення складних родинних сосунків. Оддавали Катрю».
TЛ: поглиблення поняття про новелу, художню деталь.
118
Вічна тема любовного трикутника в новітній інтерпретації. Новела Три зозулі з поклоном. Особливості художнього стилю Григора
Тютюнника. Спорідненість стилів Григора Тютюнника та Василя
Шукшина.
119
Валерій Шевчук. Життя і творчість митця. Особливості світобачення, громадянська позиція.
120
Роман-балада Дім нагорі (повість-преамбула та збірка новел Голос трави. Демонологічні мотиви. Художні деталі та символи утворі, їхня роль.
ТЛ: бароко, притчевість, символічність, поглиблення поняття про баладу, роман-балада.
Вивчити напам’ять уривок із роману (на вибір учи- теля).
121
Жіноче і чоловіче начало утворі. Притчевість образів, епізодів. Значення творчості Валерія Шевчука в розвитку української літератури. Особливості його стилю
Урок виразного читання. Читання напам’ять прозового уривка з роману-балади Дім нагорі Контрольна робота.
Творчість Г. Тютюнника, О. Гончара, Гр. Тю- тюнника, В. Шевчука (комбіновані завдання).
Українська історична проза
124
Українська історична проза в лещатах радянської ідеології, довгий шлях до читачів творів З.Тулуб. Історичні твори П.Загребельного,
Р.Іваничука, Ю.Мушкетика, І.Білика, В.Малика, В.Чемериса, Р.Фе- доріва та ін.
125
Павло Загребельний. Життєвий і творчий шлях письменника. Роман Диво, історична основа й художній вимисел утворі. Робота над змістом твору. Оригінальність композиції (розгортання дії у різних часових вимірах).
ТЛ: історична правда та художній вимисел (повторення).
126
Проблематика роману. Аналізу образів-персонажів. Місце П. Загребельного в історії української літератури. Особливості його художнього стилю. Літературознавчі праці, есеї («Неложними устами н. р.
127
Урок мовленнєвого розвитку. Складання цитатних характеристик головних героїв роману Диво (письмово).
128
Урок позакласного читання. Василь Барка. Жовтий князь».
Драматургія другої половини ХХ ст.
129
Ярослав Стельмах. Короткі відомості про письменника та його твори. Зображення у трагікомедії Синій автомобіль духовної і творчої кризи письменника.
ТЛ: поглиблення поняття про драматичний твір (трагікомедія).
130
Спогади митця про власне життя. Причини творчих невдач письменника через небажання збагнути складнощі сучасного життя.
Сучасна українська література
(огляд)
131
Історична картина літературного процесу в Україні кінця ХХ – початку ст. Стильове й тематичне оновлення української літератури. Виникнення нових літературних угруповань.
132
Твори Г. Пагутяк, Ю.Андруховича, О. Забужко, І. Римарука, В. Слап- чука, В. Махна, Є. Пашковського та ін.
133
Неоавангардистські, постмодерні шукання в сучасній українській літературі. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтвах років.
ТЛ: постмодернізм.
Українська російськомовна поезія
(огляд)
134
Українська тематика утворах Миколи Ушакова («Стихи о Шевченко, «Старый Киев», П. Г. Тычине»), Леоніда Вишеславського («Это украинское село, «Песня над полем плывет, и вздыхает…»,
«Мова»).
135
Борис Чичибабін («Приготовление борща», «Проклятие Петру, С Украиной в крови…», Тарас, Леонід Кисельов (В пятьдесят втором, холодном, трудном…», Я позабуду все обиды…», «Цари»,
«Стихи о Тарасе Шевченко, Луна позолотила иней…», «Дом Шевченко, «Язык не может сразу умереть…»).
136
Контрольна робота. Творчість П. Загребельного, Я. Стельмаха. Сучасна українська література. Українська російськомовна поезія
(комбіновані завдання).
137
Урок літератури рідного краю. Літературні персоналії територіальної громади (поезія).
138
Вершинні досягнення української літератури. Слово про Ігорів похід, Г. Сковорода, Енеїда І. Котляревського, І мертвим, і живим та Великий льох Т. Шевченка, Чорна рада П. Куліша, Мойсей І. Франка, Земля О. Кобилянської.
139
«Лісова пісня Лесі Українки, «Intermezzo» М. Коцюбинського. «Со- няшні кларнети П. Тичини, Поза межами болю О. Турянського, Маруся Чурай» Л. Костенко та ін. Твори українських письменників у контексті світового літературного процесу. Світове значення української літератури.
140
Підсумковий урок.

– 120 –
2016/2017 н. р.
Зразок заповнення сторінок журналу з української мови
для 11 класу
Пор.

Число та місяць
Прізвище
та ім’я
учня (учениці)
04/09 07/09 11/09 14/09
Діалог
18/09 21/09 1
Бойчук Ірина 11 11 10 2
Тиванчук Максим 9
8 Шинкар Іванна
9 8
9 9
8
Пор.

Число та місяць
Прізвище
та ім’я
учня (учениці)
25/09 28/09
Зошит
02/10 05/10 09/10 12/10 1
Бойчук Ірина 11 11 10 2
Тиванчук Максим 9
8 Шинкар Іванна
8 9
9
Пор.

Число та місяць
Прізвище
та ім’я
учня (учениці)
16/010 19/10 23/10
Контрольне

читання
мовчки
Зошит
26/10


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал