Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 семестр, 2 курс, 4 семестр 2 курс, 5 семестр 3 курсСкачати 23.17 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації10.04.2017
Розмір23.17 Kb.

УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

3 семестр, 2 курс, 4 семестр 2 курс, 5 семестр 3 курс
спеціальність «Правознавство», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр права»


Викладачі: старший викладач кафедри державно-правових дисциплін Смульська Алла Василівна
Передумови: вивчення дисципліни має проводитися на основі засвоєння базових знань з граматики і синтаксису української мови.
Мета: формування системи знань зі специфіки української мови у професії юриста, фахової юридичної термінології як основи професійної мови та стилістики службових документів; засвоєння правил складання та оформлення окремих зразків ділової документації, здобуття навичок перекладу; формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння мовою в різних видах мовленнєвої діяльності.
Завданням дисципліни є:
- навчити студентів правильно використовувати усталені мовностилістичні засоби української мови;
- поглибити знання з усіх рівнів мови;
- ознайомити студентів з особливостями наукового стилю та його підстилями;
- ознайомити студентів з мовними особливостями професійного спілкування;
- збагатити студентів лексикою ділового спілкування та наукового мовлення;
- сформувати навички роботи з навчальною та довідковою літературою;
- ознайомити студентів з особливостями складання різних видів письмових робіт у вищій школі: план, тези, реферат, анотація, стаття, лабораторна робота, курсова робота, дипломна робота тощо;
- розвити у студентів комунікативні компетенції, необхідні у професійному спілкуванні;
- підвищити культуру офіційно-ділового мовлення;
- ознайомити студентів з видами й особливостями традиційного та комп’ютерного перекладання;
- опанувати основи науково-технічного перекладу;
- ознайомити студентів з традиційними та електронними словниками;
- опанувати правила користування різними видами словників.
Унаслідок вивчення даного курсу студент повинен знати:
- значення мови в житті людини та її функції в суспільстві;
- історію становлення української мови, українських графічних, орфографічних і пунктуаційних норм;
- стильове розмаїття сучасної української літературної мови;
- норми сучасної української літературної мови;
- види усного професійного мовлення;
- основні ознаки, засоби мовлення та підстилі офіційно-ділового та наукового стилів;
- основи термінознавства як загальної бази для опису наукової картини світу;
- основні поняття прикладного термінознавства і процеси термінологізації, транстермінологізації, детермінологізації;
- правила укладання бібліографічних списків;
- правила користування різними видами словників;
- основи науково-технічного перекладу.

Унаслідок вивчення даного курсу студент повинен вміти:
- використовуючи знання державної української повсякденної, ділової та технічної мови грамотно використовувати її у своїй професійній діяльності та повсякденному житті;
- використовуючи фахові, науково-популярні та масові джерела інформації, засвоювати юридичні знання;
- вільно користуватися функціональними стилями та їхніми підстилями у навчальній діяльності і професійному вжитку;
- працювати з навчальною та довідковою літературою;
- вести діалог, дискусію на фахову тему;
- складати довідково-інформаційні документи;
- підготувати доповідь на наукову студентську конференцію та оголосити її;
- характеризувати терміни своєї майбутньої спеціальності;
- вдумливо читати оригінальну літературу за фахом, переробляти та перекладати її;
- оформлювати вилучену з вітчизняних та іноземних джерел інформацію у вигляді реферату, наукової доповіді, письмового чи усного перекладу, анотації тощо;
- укладати бібліографічні списки;

- користуватися традиційними та електронними словниками.
Форма підсумкового контролю: 3,4-й семестри – залік, 5-й семестр – екзамен.
Опис дисципліни: В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого суспільства постала настійна потреба впровадження української мови в усі сфери життєдіяльності держави, забезпечення використання її у професійній діяльності кожного.
Завдання вищої школи – готувати фахівців нової генерації: кваліфікованих, грамотних, мовно компетентних, які б досконало, ґрунтовно володіли українською літературною мовою у повсякденно- професійній, офіційно-документальній сфері, зокрема набули навичок комунікативно виправданого використання засобів мови, оволоділи мовою конкретної спеціальності, фаху. Акцент переноситься з традиційної настанови – засвоєння відомостей про літературні норми усіх рівнів мовної ієрархії – на формування навичок професійної комунікації, студіювання особливостей фахової мови, на розвиток культури мови, мислення і поведінки особистості.
Отже, майбутнім фахівцям мова потрібна не як сукупність правил, а як система світобачення, засіб культурного співжиття в суспільстві, самоформування і самовираження особистості. Науково доведено, що стрижневими компонентами професійно-комунікативної діяльності є мовленнєва компетенція.
Реалізація цього завдання у вищих навчальних закладах України здійснюється шляхом вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Зміст дисципліни покликаний не лише узагальнити й систематизувати знання з української мови, набуті студентами у школі, а й сформувати мовну особистість, обізнану з культурою усного і писемного мовлення, яка вміє в повному обсязі використовувати набуті знання, уміння і навички для оптимальної мовної поведінки в професійній сфері.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал