Українська мова Інструкційні матеріали для організації самостійної роботи студентівСкачати 151.88 Kb.
Дата конвертації27.01.2017
Розмір151.88 Kb.
Вищий комунальний навчальний заклад

«Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського»

Кафедра (циклова комісія) словесників
Українська мова
Інструкційні матеріали для організації самостійної роботи студентів

спеціальність 5.01010201 «Початкова освіта»


Викладач: СУЛІМОВА Л.О.


2013-2014

 1. Опис навчальної дисципліни


КУРССЕМЕСТР


Всього аудиторнихЛекції


Практичні


Самост.

робота


Форма

контролю

1

1

32

14

18

4
1

2

44

10

34

2
2

3

16

4

12

-
2

4

42

14

28

-

іспит

ВСЬОГО

134

42

92

6

Самостійна робота №1

Тема. Проблеми розвитку української мови на сучасному етапі

План

1. Українська мова - державна мова України.

2.Четверта редакція "Українського правопису". Зміни і доповнення.

3.Засвоєння нової лексики.Завдання для самостійної роботи

1.Опрацювати ст.10 Конституції України.

2.Записати, які зміни і доповнення має четверта редакція "Українського правопису" (1993р).

3. Висловити свої думки з приводу нововведень. які готує п’ята редакція "Українського правопису"Список рекомендованих джерел

 1. Сучасна українська літературна мова /За ред. Г. Пономаріва. – К.: Либідь, 1997.

 2. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К.: Вища шк., 1997.

 3. Нечволод Л.І. Сучасний український правопис. - 3-тєвидання. виправлене та доповнене. - Харків: Торсінг плюс, 2005. - 224с.

 4. Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу. – К.: Спалах, 2004.

 5. Томан І. Мистецтво говорити / Пер. З чеськ. – 2-ге вид., К., 1989.

 6. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциту/ Упоряд.: Л. Масенко та ін. – К.: Вид. Дім “Києво-Могилянська академія”, 2005. – 399 с.

Самостійна робота №2

Функціональні стилі сучасної української мови

План

1. Стилістична система української мови.

2. Основні функціональні стилі.

3.Характерні особливості стилів мовлення.Завдання для самостійної роботи

1. Повторити відомості про стилістичну систему української мови.

2. Виписати характерні особливості стилів мовлення(офіційно-ділового, наукового, публіцистичного, художнього, конфесійного, розмовного) за таким планом:

--- сфера поширення (коло мовців);

призначення;

— система мовних засобів;

— стилістичні норми;

— підстилі;

— жанри реалізації.
Список рекомендованих джерел


 1. Пономарів І.Д. Стилістика сучасної української літературної мови: Підручник. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Тернопіль, 2000.

 2. Сучасна українська літературна мова /За ред. Г. Пономаріва. – К.: Либідь, 1997.

 3. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К.: Вища шк., 1997.

 4. Нечволод Л.І. Сучасний український правопис. - 3-тєвидання. виправлене та доповнене. - Харків: Торсінг плюс, 2005. - 224с.

 5. Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу. – К.: Спалах, 2004.

 6. Томан І. Мистецтво говорити / Пер. З чеськ. – 2-ге вид., К., 1989.

 7. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциту/ Упоряд.: Л. Масенко та ін. – К.: Вид. Дім “Києво-Могилянська академія”, 2005. – 399 с.

Самостійна робота №4

Відмінювання кількісних числівників.

План

1.Числівники кількісні ті порядкові.

2. Особливості відмінювання складних і складених числівників.

3.Труднощі у відмінювання кількісних числівників.Завдання для самостійної роботи

 1. Повторіть правила відмінювання кількісних числівників • Числівник один, одно (одне), одна .

 • Як п'ять або шість відмінюються числівники дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, тридцять.

 • Складні числівники двісті, триста, чотириста, п'ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев'ятсот.

 • Числівники сорок, дев'яносто, сто.

 • Складені кількісні числівники. 1. Провідміняйте числівники: • п’ятдесят

 • п’ятсот

 • п’ять

 • п'ятнадцять.Відмінювання порядкових числівників

План

1.Порядкові числівники.

2. Особливості їх відмінювання.

3. Відмінювання складних і складених порядкових числівників.Завдання для самостійної роботи

 • Повторіть

 1. Які числівники називаємо порядковими?

 2. Правопис та відмінювання числівників.

 • Запишіть словами подані нижче порядкові числівники.

248000­й, 129875­й, 1999­й, 2516400­й, 456321­й, 9870000­й, 706­й,

3333­й, 6297111­й, 8200050000­й, 900700­й, 1776390­й.

Довідка

Правопис та відмінювання числівників

1. М’який знак пишемо:

— в середині числівників трьох, трьом, трьома, чотирьох, чотирьом;  сьома;  восьми,  вісьмох,  вісьмом,  вісьма,  вісьмома;

— в кінці числівників п’ять, шість, дев’ять, десять; від одинадцяти  до  двадцяти; тридцять;

— при відмінюванні: п’ятьох,  тринадцятьох,  дев’ятьом,  десятьом,  двадцятьма, тридцятьома  (буквосполучення -тьох, -тьом, -тьма, -тьома).

2. У числівниках на позначення десятків — від 50 до 50 — при відмінюванні змінюється лише друга частина: п’ятдесятьох, шістдесятьма,  сімдесятьом,  на  вісімдесятьох.

3. У числівниках на позначення сотень — від 200 до 900 — при відмінюванні змінюються обидві частини: двохсот, трьомстам, чотирмастами,  п’ятисот, шестистам, сьомастами, восьмисот, дев’ятьмастам.

4. Числівники сорок, дев’яносто,  сто в усіх відмінках, крім називного і знахідного, мають закінчення -а: сорока,  дев’яноста,  ста.

5. Збірні числівники двоє,  четверо,  десятеро тощо у непрямих від­мінках мають форми звичайних кількісних числівників: двох, двома;  чотирьох;  десятьом і т. д.

6. Числівники сотня, тисяча, мільйон, мільярд відмінюються як іменники.

7. У складених кількісних числівниках відмінюються всі складові частини: п’ятьмастами  сорока  двома  тисячами  ста  сімдесятьма  дев’ятьма.

8. Порядкові числівники із закінченням -ий (-а, -є) відмінюються як прикметники твердої групи: другий,  другого;  восьмому;  двадцятим, сороковим, п’ятисотому, тритисячним, (трьохтисячним); п’яти-мільйонному.

9. У складених порядкових числівниках відмінюється остання складова частина: дев’яносто дев’ятому,  сто  сорок п’ятим, у тисяча двісті  сорок  другому (році).

10. Дробові числівники відмінюються як звичайні: трьом  п’ятим,  дев’ятьма  десятими.

Зразок відмінювання порядкових числівників

Н. тисяча дев’ятсот сімдесят восьмий

Р. тисяча дев’ятсот сімдесят восьмого

Д. тисяча дев’ятсот сімдесят восьмому

З. тисяча дев’ятсот сімдесят восьмий

О. тисяча дев’ятсот сімдесят восьмим

М. на тисяча дев’ятсот сімдесят восьмому

Список рекомендованих джерел


 1. Сучасна українська літературна мова /За ред. Г. Пономаріва. – К.: Либідь, 1997.

 2. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К.: Вища шк., 1997.

 3. Нечволод Л.І. Сучасний український правопис. - 3-тєвидання. виправлене та доповнене. - Харків: Торсінг плюс, 2005. - 224с.


Інструкційні матеріали для організації самостійної роботи студентів

Виписка з навчального плану


№ п/п

Назва дисципліни

група

всього годин

аудиторних

лекції

практичні

самостійні

І семестр

ІІ семестр

ІІІ

семестр


ІV

семестр

1

українська мова

1-О,Т

140

122

34

88

18

2

1

2

2

Навчальна програма з української мови

Робоча навчальна програма з української мови

Календарно-тематичний план

Тексти лекцій з української мови

Інструкції до практичних занять

Тексти завдань для проведення тематичного контролю

Навчально-методичне забезпечення викладання дисципліни

"Українська мова"

УКРАЇНСЬКА МОВА

1 курс група "О,Т"спеціальність «Технологічна освіта»


(36 год)

Аудиторні

Лекції

Практичні

Самостійні

І семестр

32

12

20

4з/п


Назва розділів, тем

К-ть

год.


Дата

1

Мова як суспільне явище

2С.р.№1 Проблеми розвитку української мови на сучасному етапі


С.р.№2 Стилі мовлення.2

Рівні мовної системи. Стилістичні засоби фонетики.Основні фонетичні одиниці української мови

2
3

Спрощення груп приголосних звуків.. Подовження та подвоєння. Чергування найдавніші та історичні. Стилістичні засоби фонетики.

2
4

Звук мовлення і фонема.Фонетична транскрипція як спосіб запису живого мовлення

2
5

Стилістичні функції орфоепії.

2
6

Основні норми сучасної української мови

2
7

Складні випадки правопису ненаголошених голосних, м’якого знака, апострофа. Диктант

2
8

РМ Переказ тексту публіцистичного стилю

2
9

Написання чоловічих, жіночих імен по батькові, прізвищ. Читання мовчки

2
10

Написання слів іншомовного походження. Контрольна робота

2
11

Стилістичні засоби лексикології. Слово і його лексичне значення. Пряме і переносне значення слова. Види переносного значення слова

2
12

Омоніми. Види омонімів. Способи розрізнення багатозначних слів та омонімів.

Антоніми. Стилістичні фігури, в основі яких лежить використання антонімів(антитеза та оксиморон).

Синоніми. Синонімічний ряд (синонімічне гніздо). Види синонімів. Значення синонімі для увиразнення тексту.


2
13

Стилістична важливість синонімів, антонімів, паронімів неологізмів

2
14

РМ Творча робота. Нарис про людину – видатного представника певної професії

2
15

Слухання і оцінювання усних доповідей на публіцистичну тематику. Контрольна робота.

2
16

Узагальнення й систематизація вивченого

2


УКРАЇНСЬКА МОВА

1 курс, група "О,Т"спеціальність «Технологічна освіта»


(26 год)

Аудиторні

Лекції

Практичні

Самостійні

ІІ семестр

20

6

14

6з/п


Назва розділів, тем

К-ть

год.


Дата

1

Стилістичні функції фразеології.

Види фразеологізмів. Термінологічні та фразеологічні словосполучення. Види фразеологічних словосполучень. Джерела фразеологізмів. Роль фразеологізмів для увиразнення мовлення. РМ. Переклад тексту, що містить фразеологізми.2
2

Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників.

Словники як відображення історії та культури. Словники і довідкова література. Електронні словники. Роль Інтернету в мовній і мовленнєвій освіті.2

С.р.1 Словники і довідкова література. Значення Інтернету для мовної та мовленнєвої освіти.3-4

Стилістичні можливості морфеміки та словотвору.

Морфемна структура слова. Типи основ.

Написання префіксів та суфіксів.

Основні способи словотвору (морфологічні та неморфологічні). Основні способи творення іменників, прикметників, дієслів та прислівників. Помилки, пов’язані із неправильним повторенням спільнокореневих слів та способи їх усунення. РМ. Редагування тексту. Аудіювання.

Написання складних та складноскорочених слів. Диктант.

Стилістичне використання засобів словотвору2

2

5-6

Стилістичні можливості частин мови.

Основні граматичні категорії іменника. Рід іменника. Складні випадки визначення роду невідмінюваних іменників. Категорія числа іменників. Варіанти відмінкових форм. Особливості кличного відмінка в українській мові. Стилістичні особливості вживання форм іменника.

Власні і загальні назви. Правопис Прізвищ, імен та по батькові. Вживання великої букви у власних назвах. РМ.Тематичні виписки. Усний переказ тексту. (Тестова робота.)2

2

7

РМ. Переказ тексту публіцистичного стилю

2
8

Основні граматичні категорії прикметника. Стилістичні особливості прикметника. Творення присвійних прикметників Ступенювання якісних прикметників. Написання складних прикметників. Стилістичні функції займенників. Правопис займенників.

2С.р. 2.Відмінювання кількісних числівників


С.р. 3.Відмінювання порядкових числівників9

Стилістична роль числівників. Особливості відмінкових форм. Узгодження числівників з іменниками. Тестова контрольна робота.

2
10

Узагальнення й систематизація вивченого

2

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал