Українська мова і література" освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр" Луцьк 2006Скачати 411.62 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір411.62 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3
Варіант 20 1. Охарактеризуйте координацію присудка з однорідними підметами.
2. Назвіть синтаксичні особливості та умови відокремлення прикладок.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
Ясні, охоплені багрянцем, гори стояли до самого небокраю (О.Гончар).

Варіант 21 1. Вкажіть диференційні ознаки однорідних означень.
2. Охарактеризуйте історичний аспект вчення про уточнення і сучасні трактування цієї категорії.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
Натрудившися у квітні, перецвівши у маю, йдуть дерева передлітні в повінь лагідну свою (М.Рильський).
Варіант 22 1. Охарактеризуйте однорідні прикладки.
2. Розкрийте історію та сучасний стан учення про вставлені одиниці.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
Стомився день, облишив косовицю, дмухнув на сонце, заморочив ліс, узяв на плечі хмару-пуховицю та й рушив спати на небесний віз (І.Вирган).
Варіант 23 1. Охарактеризуйте однорідність додатків.
2. Проаналізуйте уточнення головних і другорядних членів речення.
3. Зробіть синтаксичний розбір речення.
З дитячих років найдужче вона любила весну з її гомоном неспинної води, цвіріньканням перших пташок, жадобою цвіту, росту кожного дерева, кожного кущика, кожної билинки (О.Іваненко).
Варіант 24 1. Охарактеризуйте однорідність обставин.
2. Проаналізуйте правила відокремлення неузгоджених означень.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
Тут, у тайзі, свій особливий світ, суворий і глухий (О.Донченко).

Варіант 25 1. Розкрийте історичний аспект вчення про відокремлені члени речення.
2. Охарактеризуйте синтаксичні функції порівняльних зворотів у простому реченні.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
Налита сонцем і вітрами, хлюпоче веслами весна (М.Стельмах).
Варіант 26 1. Охарактеризуйте відокремлення як багатоаспектне синтаксичне і значеннєво-стилістичне явище.
2. Визначте принципи розмежування уточнюючих членів речення і напівпредикативних зворотів.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
Сірий, припорошений весняною пилюкою степ збігає на південь і стигне там голубим маревом (Г.Тютюнник).
Варіант 27 1. Охарактеризуйте напівпредикативні відношення при відокремленні.
2. Проаналізуйте правила відокремлення узгоджених означень.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
Уже горіли мохнатими і червоними, як жар, шапками будяки, дихаючи солодким медвяним душком (Г.Тютюнник).
Варіант 28 1.Поясніть, у чому полягає проблема розрізнення підрядних порівняльних речень та порівняльних зворотів – членів простого речення – в граматичних дослідженнях.
2. Охарактеризуйте причини та умови відокремлення другорядних членів речення.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
А сина (сотник був жонатий, та жінка вмерла), сина дав у бурсу в
Київ обучатись (Т.Шевченко).

Варіант 29 1. Охарактеризуйте синтаксичні особливості речень з відокремленими дієприкметниковими означеннями.
2.Визначте основні критерії розмежування підрядних неповних порівняльних речень і порівняльних зворотів.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
Праворуч, за десятки чи, може, й сотні кілометрів, стоять мовчазно темно-сині Карпати в клубках срібних, сліпучо-білих хмар (О.Гончар).
Варіант 30 1. Охарактеризуйте синтаксичні особливості речень з відокремленими прикметниковими означеннями.
2. Проаналізуйте диференційні ознаки неоднорідних означень.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
Степ, струснувши з себе росу та зігнавши непримітні тіні, горить рівним жовто-зеленим кольором (П.Мирний).

Контрольна робота № 3 до змістового модуля „Складні синтаксичні конструкції”
Варіант 1 1.Охарактеризуйте складне речення як одиницю синтаксису.
2.Проаналізуйте основні типи пунктуаційних знаків та їх основні функції.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
Відходили все далі й далі зрадливі вітряні дні, і вже з другого ранку вони їхали царством весни, адже був кінець квітня (О.Іваненко).
Варіант 2 1.Проаналізуйте визначальні формально-граматичні, семантико-синтаксичні та комунікативні ознаки складного речення.
2. Розкрийте сутність пунктуації та основні етапи її розвитку.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
У відкритому полі видно, як летять у вирій журавлі, як бродять по свіжій ріллі чорні граки, як сумує на самотній деревині сіра ворона, згорнута в чорну хустину (В.Гжицький).
Варіант 3 1.Проаналізуйте засоби зв’язку частин складного речення (сполучники, сполучні слова, інтонація, порядок частин та ін.).
2.Охарактеризуйте принципи української пунктуації.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
Гречка біліє м’яко, вона ще молода, її зеленого листя ще не торкнулася осінь своїм умілим квачиком і не визолотила його (Є.Гуцало).
Варіант 4 1.Охарактеризуйте принципи класифікації складних речень у традиційній і сучасній функціональній граматиках.
2.Проаналізуйте діалогічне та монологічне мовлення як форму усного і писемного тексту.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
Мабуть, природа створила хлібну зернину в мить такого високого натхнення, в мить щедрого осяяння, яке потрачено нею і на саму людину
(В.Яворівський).

Варіант 5 1.Дайте загальну характеристику основним типам складних речень.
2.Розкрийте сутність тексту і його особливості. З’ясуйте погляди вчених на текст.
3. Зробіть синтаксичний розбір речення.
Людей, які прийшли з доброю місією, з чистим серцем чи з доброю новиною, на нашій землі завжди зустрічали з хлібиною на вишитому рушнику
(В.Яворівський).
Варіант 6 1.Охарактеризуйте класи неелементарних (багатокомпонентних) складно- підрядних речень.
2.Проаналізуйте засоби зв’язку компонентів у складному синтаксичному цілому.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
На заході небо червоніло червоним жаром, неначе в печі вигорювало; на сході понад зеленим лісом небо було синє-синє, аж чорнувате, а на ньому подекуди плавали невеличкі чорні хмарочки, тліли й жевріли, неначе жар в темних челюстях вечірньою добою (І.Нечуй-Левицький).
Варіант 7 1. Охарактеризуйте засоби вираження синтаксичних зв’язків і змістових відношень між частинами складносурядного речення.
2. Проаналізуйте абзац як композиційно-комунікативну одиницю, визначте його роль у членуванні тексту. Як виявляється співвідношення між абзацом і складним синтаксичним цілим?
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
Весною, коли рясним білоцвіттям каштанів і акацій закипає Київ, вечорами синіми виходжу я на круті й зелені схили Дніпра (І.Цюпа).
Варіант 8 1. Охарактеризуйте семантико-синтаксичні відношення між частинами складносурядного речення.
2. З’ясуйте особливості складних синтаксичних цілих з ланцюжковим і паралельним зв’язком компонентів.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
А чорна ніч простелювалась чорним сукном по селу, по садках та лісах; тільки блищали білі стіни хат проти заходу, а на яру ставочки здавались якимись отворами в другий, інший світ з таким же темно-синім небом, з такими ж зорями по небі (І.Нечуй-Левицький).

Варіант 9 1. Охарактеризуйте структурно-семантичні типи складносурядних речень.
2. Проаналізуйте семантичні типи безсполучникових складних речень з неоднорідними частинами.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
Все кругом засинає або спить, а мені непереливки, треба виблуджуватися – лягати грудьми на теплу ще зо дня землю і довго дивитися при самій траві в далечінь (Григір Тютюнник).
Варіант 10 1. Проаналізуйте складносурядні речення відкритої і закритої структури.
2. Охарактеризуйте особливості складнопідрядних речень займенниково- співвідносного типу. Як їх трактує шкільна граматика?
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
З таких пишних садків вилинув, як соловей з гаю, Шевченків геній, і його пісня така ж поетична, як і ті садки весняної доби (І.Нечуй-
Левицький).
Варіант 11 1.
Дайте визначення складнопідрядному реченню.
Проаналізуйте синтаксичне значення понять „головна частина” та „підрядна частина”, засоби їх зв’язку.
2. Охарактеризуйте складносурядні речення з вільним і фіксованим розташуванням предикативних частин.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
А в цей час наді мною робиться диво: хтось невидимим смичком провів по синьому піднебессі, по білих хмарах, і вони забриніли, як скрипка
(М.Стельмах).
Варіант 12 1. Охарактеризуйте принципи класифікації складнопідрядних речень в історії синтаксичної науки.
2.
Проаналізуйте формальні, семантичні та комунікативні ознаки складносурядного речення.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
В саду були великі озера з такою дивною прозорою водою, що всі квіти й дерева кольористо, з найніжнішими відтінками, відбивалися в них
(О.Іваненко).

Варіант 13 1. Охарактеризуйте сучасну функціональну класифікацію складнопідрядних речень в українській граматиці.
2.Розкрийте структурно-семантичні особливості та стилістичну роль невласне прямої мови.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
Струмки нишпорили по левадах, по луках, і один з них вирішив навіть побігти під землею (О.Іваненко).
Варіант 14 1. Охарактеризуйте лінгвістичні ознаки розмежування складнопідрядних речень нерозчленованої та розчленованої структур.
2. Проаналізуйте засоби синтаксичного зв’язку в безсполучниковому складному реченні.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
Хто має на городі нагідки, той знає, що цвіте ця рослина невтомно все літо, той завжди має під рукою рятівні ліки (А.Коваль).
Варіант 15 1. Охарактеризуйте структурно-семантичні ознаки складнопідрядного речення з підрядною означальною частиною.
2.
Проаналізуйте семантико-синтаксичні співвідношення між безсполучниковими, складносурядними та складнопідрядними реченнями.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
А мамина яблуня білий налив стояла вся в білому цвіту, і над нею вилися бджоли з потужним, високим та густим гудінням – цією відрадною музикою весни, тепла і принадного меду (О.Сизоненко).
Варіант 16 1. Охарактеризуйте складнопідрядне речення з підрядною з’ясувальною частиною.
2. Проаналізуйте семантико-синтаксичні відношення між частинами безсполучникових складних речень.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
Так земля зітхала за сонцем і не знала, що за малу годину вона потоне в його золотих обіймах, і сльози-тумани розвіються, зникнуть од одного ясного променистого погляду (Б.Грінченко).

Варіант 17 1. Охарактеризуйте складнопідрядні речення з підрядними обставинними частинами.
2. Проаналізуйте семантичні типи безсполучникових складних речень з однорідними частинами.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
Сонце встало ясне, веселе, умите і зараз-таки почало гратись із золотими стіжками жита й пшениці, що стояли, пишаючись, на кожному обійсті (М.Коцюбинський).
Варіант 18 1. Охарактеризуйте складнопідрядні речення з підрядними супровідними як перехідний тип речення. Яка специфіка складнопідрядних наслідкових речень?
2. Проаналізуйте семантичні типи безсполучникових складних речень з неоднорідними частинами.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
Поле з кожною хвилиною все більш темніє; здається, ніби сутінки розтікаються хвилями із балок і ярів, покривають землю, застилають ліс
(І.Цюпа).
Варіант 19 1. Проаналізуйте функціональне співвідношення другорядних членів речення
і підрядних частин складнопідрядних речень.
2. Охарактеризуйте історію вчення і сучасні погляди на граматичний статус і класифікацію безсполучникових складних речень.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
Дівчата любили вогнисті рожі, бо й самі нагадували чимось ці квіти, –
і зеленим клечанням, і ніжним шепотом, і юною долею (І.Цюпа).
Варіант 20 1.
Охарактеризуйте функції сполучників
і сполучних слів у складнопідрядному реченні.
2. Проаналізуйте багатокомпонентні складносурядні та безсполучникові складні речення.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
Якось раптово зчах і зів’яв рум’яний красень вечір, швидко густішали сутінки, що невдовзі переросли в темряву, на небі висіялися дрібненькі миготливі зірки, а з широкої долини Росі на круті горби потягло туманом і сирою прохолодою (В.Малик).

Варіант 21 1. Охарактеризуйте засоби зв’язку частин складнопідрядного речення.
2. Проаналізуйте роль інтонації в організації безсполучникових складних речень. Як поділяються безсполучникові речення за характером інтонації?
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла втіх, що били
із здорового джерела життя (І.Франко).
Варіант 22 1. Охарактеризуйте диференційні ознаки безсполучникових складних речень, у чому виявляється проблема їх граматичного статусу.
2. Проаналізуйте співвідношення форм прямої та непрямої мови, різні типи їх зв’язку.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
Сподіваються від своїх дітей найвищих духовних злетів, бо й в останню хвилину думають про те, щоб діти їхні жили достойно серед людей і творили добро на своїй землі (О.Сизоненко).
Варіант 23 1. Що ви розумієте під поняттям ускладнене складне речення? Назвіть типи багатокомпонентних складних речень.
2. Проаналізуйте систему розділових знаків при прямій і непрямій мові.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
А місяць, що перше висів серед ясного неба сірою малопомітною плямою, під темним крилом ночі зразу ожив і засвітився білим чарівним вогнем (С.Васильченко).
Варіант 24 1. Охарактеризуйте варіанти поєднання сурядно-підрядних конструкцій в українській мові.
2. Проаналізуйте особливості заміни прямої мови непрямою.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
По обидва боки Росі стояли круті горби, поперерізувані й перетяті глибокими, вузькими ярками; і долини, й гори були засипані свіжим білим снігом, неначе лебединим пухом; небо було вкрите білим прозорим туманом; через туман лився срібний тихий світ вечірнього сонця (І.Нечуй-Левицький).

Варіант 25 1.
Охарактеризуйте складні багатокомпонентні сполучниково- безсполучникові речення та їхні структурні властивості.
2. Проаналізуйте період, його структурні типи, особливості інтонації та стилістичні функції.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
А дивокінь гривою поле покриває, терновими очима зорі читає, срібними копитами землю рве, а як заірже – найстрашніші звірі ховаються в хащах-яругах (І.Ільєнко).
Варіант 26 1. Охарактеризуйте вживання розділових знаків у різних типах складних речень.
2. Проаналізуйте вживання сполучників у складносурядних реченнях, їх вплив на характер семантико-синтаксичних відношень між предикативними частинами, на відкритість чи закритість структури.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
Ліс стояв, неначе молода під вінцем, у дорогому білому уборі, якого не вигадає ні одна людська думка (І.Нечуй-Левицький).
Варіант 27 1. Охарактеризуйте типи сполучників у складнопідрядному реченні. Які з них належать до асемантичних, а які до семантичних?
2. Проаналізуйте різновиди змістових відношень між предикативними частинами безсполучникових складних речень.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
Ні одна картина природи влітку не може прирівнятись до тієї пишної фантастичної картини мертвої зими: то був тихий, мрійний, фантастичний сон заснулої землі (І.Нечуй-Левицький).
Варіант 28 1. Охарактеризуйте складнопідрядні речення з підрядними порівняльними частинами? Чим вони відрізняються від порівняльних зворотів простого речення?
2. Проаналізуйте основні семантичні типи безсполучникових складних речень з однорідними частинами.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
Золотими віхолами відшуміла осінь, білими хуртовинами вітровіє зима, зеленою повінню розливається весна-красна, а там, дивись, уже й літо на порозі (І.Цюпа).

Варіант 29 1. Назвіть дослідників складного речення та їхні основні праці.
2. Проаналізуйте безсполучникові складні речення відкритої і закритої структури.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
Вітрами й сонцем Бог мій шлях намітив, та там, де треба, – я тверда й сувора (О.Теліга).
Варіант 30 1. Розкрийте сутність понять однорідна, неоднорідна та послідовна підрядність. Що таке супідрядність?
2. Проаналізуйте, як впливають типи семантико-синтаксичних відношень між предикативними частинами на вживання розділових знаків у безсполучниковому складному реченні.
3.Зробіть синтаксичний розбір речення.
Заснули води і човни на водах, висять рої, як кетяги пахучі, і навіть сонце, мов достиглий плід, здається непорушним (М.Рильський).

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ОСНОВНА
1. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник.
– К.: Либідь,1993. – 368 с.
2. Кадомцева Л.О. Українська мова. Синтаксис простого речення. – К.:
Вища шк., 1985. – 127 с.
3. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української літературної мови. –
К.: НМК ВО, 1992. – 400 с.
4. Мірченко М.В. Функціональний аналіз синтаксичних одиниць
(словосполучення, просте речення): Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 100 с.
5. Слинько І.І., Гуйванюк М.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання. – К.: Вища шк., 1994. – 670 с.
6. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За заг. ред.
І.К.Білодіда. – К.: Наук. думка, 1972. – 515 с.
7. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ. – К.:
Вища шк., 1994. – 385 с.
8. Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономарева. – К.: Либідь,
1997. – 399 с.
9. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови: Підручник. – К.:
Академія, 2004. – 408 с.
ДОДАТКОВА
1. Андерш Й.Ф. Проблеми синтаксичної семантики в сучасному зарубіжному мовознавстві // Мовознавство. –1983. - № 1. – С. 11-19.
2. Андерш Й.Ф. До питання про семантичну структуру речення //
Мовознавство. – 1984. – № 5. – С. 38-42.
3. Андерш Й.Ф. Синтаксико-семантичне моделювання простого речення (на матеріалі чеської та української мов) // Зіставне дослідження української, чеської та російської мов. – К.: Наук. думка, 1987. – С. 97-111.
4. Бабайцева В.В. Односоставные предложения в современном русском языке. – М.: Просвещение, 1968. – 160 с.
5. Бабайцева В.В. Система членов предложения в современном русском языке. – М.: Просвещение, 1988. – 158 с.
6. Баландіна Н.Ф. Предикатно-аргументне представлення семантики речення // Мовознавство. – 1992. – № 5. – С. 60-65.
7. Баранник Д.Х. Два рівні граматичної структури речення //
Мовознавство. – 1993. – № 6. – С. 12-19.
8. Безпояско О.К. Інфінітив у функції другорядних членів речення //
Укр. мова і літ. в шк. – 1984.– № 3. – С. 51-53.
9. Белошапкова В.А. Современный русский язык: Синтаксис. – М.:
Высш. шк., 1977. – 248с.
10. Богданов В.В. Семантико-синтаксическая организация предложе- ния. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1977. – 204 с.
11.
Болюх
В.О.
Власне-семантична
і формально-граматична
інтерпретація безособових речень // Мовознавство. – 1992. – № 3. – С. 44-48.

12. Будько М.В. Проблема простого ускладненого речення у вітчизняному мовознавстві // Мовознавство. – 1991. – № 3.
13. Булаховський Л.А. Питання синтаксису простого речення в українській мові // Дослідження з синтаксису української мови. – К.: Вид-во
АН УРСР, 1958. – С. 5-28.1. Булаховський Л.А. Керування // Вибр. праці: В 5 т. – К.: Наук. думка, 1977. – Т. 2. – С. 553-568.
14. Ващук В.О. Важкі випадки вираження підмета і його стилістичні особливості // Укр. мова і літ. в шк. – 1970. - № 12. – С. 27-29.
15. Вихованець І.Р. Синтаксичні зв’язки і семантико-синтаксичні відношення // Синтаксис словосполучення і простого речення. – К.: Наук. думка, 1975. – С. 29-45.
16. Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. – К.: Наук. думка, 1992. – 222 с.
17. Вихованець І.Р. Типологія семантико-синтаксичних відношень //
Українська мова. Теорія і практика: Темат. зб. наук. праць. – К.: ІСДО,
1993. – С. 7-10.
18. Вихованець І.Р. Граматичні вияви керування // Лінгвістичні студії:
Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонДУ, 1996. – Вип. 2. – С. 9-13.
19. Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Семантико- синтаксична структура речення. – К.: Наук. думка, 1983. – 219с.
20. Гандзюк С.П. Дієслівна валентність та іменний присудок //
Мовознавство. – 1978. – № 3. – С. 62-65.
21. Городенська К.Г. Деривація синтаксичних одиниць. – К.: Наук. думка, 1991. – 192 с.
22.
Грищенко
А.П.
Категорія предикативності
//
Синтаксис словосполучення і простого речення. – К.: Наук. думка, 1975. – С. 5-11.
23. Грищенко А.П. Модальність і часова співвіднесеність як зовнішньо- синтаксичні ознаки речення // Там же. – С. 16-29.
24. Давидова Л.П. Із спостережень над структурою і функціями субстантивних словосполучень // Укр. мова і літ. в шк. – 1971. – № 11. –
С. 20-24.
25. Загнітко А.П. Позиційна модель речення і валентність дієслова //
Мовознавство. – 1994. – № 2-3. – С. 48-56.
26. Іваненко З.І. Односкладні речення як синонімічні паралелі двоскладних // Укр. мова і літ. в шк. – 1985. № 8. – С. 38-43.
27. Іваницька Н.Л. Складений присудок як синтаксична структура //
Синтаксис словосполучення і простого речення. – К.: Наук. думка, 1975. –
С. 59-84.
28. Іваницька Н.Л. Речення з дієсловом «бути» в українській мові //
Укр. мова і літ. в шк. – 1981. – № 12. – С. 9-13.
29. Іваницька Н.Л. Непоширене в українській мові // Укр. мова і літ в шк. – 1984. - № 2. – С. 31-34.
30. Іваницька Н.Л. Формально-граматичне і семантико-граматичне моделювання структури простого речення (на матеріалі двоскладних речень української мови) // Мовознавство. – 1986. - № 1. – С. 20-27.

31. Іваницька Н.Л. Синтаксична структура двоскладних речень
(питання формально-граматичного і семантико-граматичного членування) //
Укр. мова і літ. в шк. – 1986. – № 1. – С. 36-41.
32. Казимирова І.А. Семантичні основи синтаксичного аналізу
інфінітива у придієслівній позиції // Мовознавство. – 1992. - № 5. – С. 56-60.
33. Козачук Г.О. Підмети, виражені словосполученнями // Укр. мова і літ. в шк. – 1982. – № 1. – С. 36-39.
34. Лекант П.А. Типы и формы сказуемого в современном русском языке. – М.: Высш. шк., 1976. – 143 с.
35. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке. – М.: Высш. шк., 1974. – 158 с.
36. Матвєєв С.Б. Семантична специфіка українського безособового речення з модальним предикатом // Мовознавство. – 1997. - № 4-5. – С. 27-32.
37. Матезиус В. О так называемом актуальном членении предложения
// Пражский лингвистический кружок. – М.: Прогресс, 1967. – С. 239-245.
38. Морозова І.Б. Еліптичні речення в діалозі // Мовознавство. – 1988. –
№ 4. – С. 39-42.
39. Мухин А.М. Структура предложений и их модели. – Л.: Наука,
1968. – 230 с.
40. Плющ М.Я. Категорія суб’єкта і об’єкта в структурі простого речення. – К.: Вища шк., 1986. – 175 с.
41. Прияткина А.Ф. Русский язык. Синтаксис осложненного предложения. – М.: Высш. шк., 1990. – 176 с.
42.
Савченко
І.Я.
Семантика атрибутивного відношення
//
Мовознавство. – 1988. – № 3. – С. 46-49.
43. Слинько І.І. Парадигматика простого речення української мови
(двоскладне речення) // Мовознавство. – 1978. – № 3. – С. 23-31.
44. Слинько І.І. Парадигматика простого речення української мови
(односкладне речення) // Мовознавство. – 1980. – № 3. – С. 22-29.
45. Слинько І.І. Чи є односкладні речення? // Мовознавство. – 1985. –
№ 4. – С. 48-53.
46. Слинько І.І. Другорядні чи поширюючі члени речення? //
Мовознавство. – 1990. – № 2. – С. 3-11.
47. Слинько І.І. Сполучникові конструкції у відокремлених зворотах //
Мовознавство. – 1992. – № 5. – С. 61-65.
48.
Слюсарева
Н.А.
Синтаксис и морфология в светле функционального подхода // Науч. докл. высш. шк. Филол. науки. – 1984. –
№ 5. – С. 36-41.
49.Удовиченко Г.М. Словосполучення у сучасній українській мові. –
К.: Наук. думка, 1968. – 227 с.
50. Фоменко Ю.В. Является ли словосочетание единицей языка? //
Филолог. науки. – 1975. – № 6. – С. 60-65.
51. Чумаков О.М. Синтаксична структура простого речення//
Мовознавство. –1988. –№ 5. – С.25-30.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Рівні навчальних досягнень
Бали
Критерії оцінювання
1
С Студент може розрізняти об’єкт вивчення, відтворити деякі елементи матеріалу.
2
С Студент фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення.
Початковий
3
С Студент відтворює менше половини навчального матеріалу, з допомогою викладача виконує елементарні завдання.
4
С Студент знає близько половини навчального матеріалу, здатний відтворити його відповідно до тексту підручника або пояснення викладача, повторити за зразком певну операцію.
5
С Студент розуміє основний навчальний матеріал, здатний із помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило.
Середній
6
С Студент виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його правильна, але недостатньо осмислена. З допомогою викладача студент здатний аналізувати, порівнювати, робити висновки. Студент уміє застосувати знання при виконанні завдань прикладного характеру за зразком.
7
С Студент правильно, логічно відтворює навчальний матеріал, розуміє основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, частково контролює власні навчальні дії.
8
З Знання студента є достатньо повними, він правильно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежності між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність.
Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями.
Достатній
9
С Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в дещо змінених ситуаціях, уміє аналізувати і систематизувати
інформацію, доречно використовує термінологію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації.
10
С Студент володіє глибокими й міцними знаннями, здатний використовувати їх у нестандартних ситуаціях. Самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, критично оцінює окремі нові факти, явища, ідеї.
11
С
Студент володіє узагальненими знаннями з предмету, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях, добре володіє спеціальною термінологією, уміє ілюструвати відповідь прикладами, знаходити джерело інформації та аналізувати її, ставити й розв’язувати проблеми. Визначає програму особистої пізнавальної діяльності.
Високий
12
С Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності, вміє ставити й розв’язувати проблеми, самостійно здобувати й використовувати інформацію, виявляє власне ставлення до неї.
Студент вільно володіє спеціальною термінологією, грамотно ілюструє відповідь прикладами, вміє комплексно застосовувати одержані знання з інших дисциплін для розв’язання практичних завдань.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал