Українська мова 9 клас 70 годин 2 години на тиждень Контрольні роботи 4 читання мовчки – 1Скачати 286.03 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації16.01.2017
Розмір286.03 Kb.
1   2   3

Контрольна робота №2. Односкладні речення. Неповні речення (тестування). Навчальне аудіювання33

Розвиток мовлення №8. Робота над виправленням помилок, допущених у творчих роботах
ІІ семестрз/п

Зміст навчального матеріалу

Дата

Примітки

Речення з однорідними членами

34

Речення з однорідними членами35

Розвиток мовлення №9. Вибірковий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису пам’яток історії та культури36

Розвиток мовлення №10. Вибірковий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису пам’яток історії та культури37

Однорідні й неоднорідні означення38

Розвиток мовлення №11. Твір-оповідання з обрамленням на основі почутого (усно)39

Кома між однорідними членами40

Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнюючих словах41

Двокрапка й тире при узагальнюючих словах42

Розвиток мовлення №12. Конспектування як різновид стислого переказу прочитаного науково-навчального текстуРечення із звертаннями, вставними словами

43

Звертання непоширені й поширені44

Розділові знаки в реченнях із звертаннями45

Контрольне аудіювання46

Вставні слова і словосполучення, види їх за значенням47

Вставні слова і словосполучення, види їх за значенням48

Розвиток мовлення №13. Контрольний письмовий докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням49

Розвиток мовлення №14. Контрольний письмовий докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням50

Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях, реченнях51

Контрольна робота №3. Речення з однорідними членами.

Речення із звертаннями і вставними словами. Навчальне читання мовчки

Речення з відокремленими членами

52

Відокремлені члени речення53

Розвиток мовлення №15. Переклад з російської мови українською тексту розповідного характеру54

Відокремлені означення55

Розділові знаки при відокремлених означеннях56

Відокремлені прикладки57

Відокремлені додатки58

Відокремлені обставини59

Розділові знаки при відокремлених обставинах60

Розвиток мовлення №16. Контрольний письмовий твір-оповідання з обрамленням на основі почутого61

Розвиток мовлення №17. Контрольний письмовий твір-оповідання з обрамленням на основі почутого62

Відокремлені уточнюючі члени речення. Розділові знаки при відокремлених уточнюючих членах реченнях63

Контрольний текстовий диктант за ІІ семестр64

Розвиток мовлення №18. Ділові папери. Протокол65

Контрольна робота №4. Речення з відокремленими членами. Творчі вправиПоторення та узагальнення вивченого

66

Односкладні речення. Повні й неповні речення67

Речення з однорідними членами, звертаннями і вставними словами.68

Розвиток мовлення №19. Аналіз творчих робіт69

Підбиття підсумків за рік

Українська мова 10 клас

35 годин 1 година на тиждень

Контрольні роботи - 4 читання мовчки – 1

Переказ - 2 аудіювання – 1

Твір - 1 диктант – 2
І семестр


з/п

Зміст навчального

матеріалу

Дата прове-дення

При-мітки

1

Вступ. Функції мови і мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культороносна), естетична, експресивна. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості2

УМР №1. Поняття культури мовлення і спілкування. Спілкування як обмін інформацією. Професійне спілкування. Діалог, монолог, полілог у професійному спілкуванні. Контактне й дистантне спілкування.
Складання й розігрування діалогів до запропонованих ситуацій у дистантному й контактному спілкуванні. Моделювання телефонної розмови


ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ОРФОЕПІЇ, ФОНЕТИКИ, ЛЕКСИКОЛОГІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ, БУДОВИ СЛОВА, СЛОВОТВОРУ, МОРФОЛОГІЇ, СТИЛІСТИКИ


3

Рівні мовної системи. Функціонування в тексті основних одиниць мови: звуків мовлення, значущих частин слова, слів, словосполучень, речень. Дотримання норм літературної мови. Основні норми української літературної вимови4

УМР №2. Мовленнєва діяльність. Рецептивні й продуктивні види мовленнєвої діяльності. Сприйняття, розуміння, відтворення, створення інформації.

Складання плану почутого, тез, конспекту.

Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух. Тематичні виписки, тези, конспект прочитаної науково-популярної статті (за профілем)
5-6

УМР №3-4. Контрольний

докладний переказ тексту художнього

стилю з творчим завданням


7

Складні випадки правопису знака м’якшення, апострофа.8
УМР №5. Аналіз творчих робіт.

Контрольне читання мовчки

підручник, текст диктанту, текст для контрольного читання мовчки і тестові завдання до нього
текст для переказу, словники

9


9

Складні випадки правопису ненаголошених голосних. Стилістичні засоби фонетики.

Складання й розігрування діалогів

10

Контрольна робота № 1. «Звуки мовлення, значущі частини слова, словосполучення, речення. Складні випадки написання ненаголошених голосних, знака м’якшення, апострофа. Стилістичні засоби фонетики». Тестування

тестові завдання у двох варіантах


11

Морфологічна будова слова. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах.

Стилістичні особливості значущих частин

слова


підручник, дидактичний матеріал


12

УМР №6. Реферат. Бібліографія. Анотація.13-14

УМР №7-8. Контрольний твір. Нарис про людину ─ видатного представника певної професії (відповідно до профілю класу ─ винахідника, ученого, дослідника, конструктора)15

Творення слів. Стилістичні засоби словотвору. Абревіатури в науковому стилі.

УМР №9. Усний переказ прослуханого монологічного висловлювання.16

Контрольний текстовий диктант №117

Контрольна робота № 2. «Основні

орфограми в коренях, префіксах і суфіксах.

Творення слів. Стилістичні засоби словотвору»

ТестуванняІІ семестр


№ з/п

Зміст навчального

матеріалуДата прове-дення

При-мітки

18

Лексикологія. Зміни в лексичній системі української мови. Професійна лексика. Терміни. Власне українська лексика. Синонімічне багатство мови. Складні випадки слововживання.19

УМР № 10. Усний переказ прочитаного тексту на професійну тематику20

Роль фразеологізмів у професійному мовленні. Стилістичні засоби лексикології та фразеології. Словники й довідкова література. Електронні словники. Роль Інтернету в мовній і мовленнєвій освіті21-22

УМР №11-12. Контрольний

докладний переказ тексту художнього

стилю з творчим завданням23

УМР №13. Переклад текстів різних стилів, типів, жанрів.

Ділові папери. Доручення. Анотація. Офіційний лист

24

Система частин мови. Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників, їх стилістичні особливості. Особливості вживання назв за професією, посадою, званням тощо. Стилістичні засоби морфології. Варіанти відмінкових форм. Кличний відмінок іменників25

Контрольна робота № 3. «Лексика. Частини мови». ТестуванняОРФОГРАФІЧНО-ПУНКТУАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ

26

Удосконалення правописної грамотності: правильне використання відомих орфограм і пунктограм у писемному мовленні під час відтворення і створення висловлювань27

УМР №14. План усного виступу на суспільно-політичну тему.

Виступ публіцистичного характеру під час бесіди, дискусії, полеміки28

Складні випадки правопису різних частин мови29

Контрольне аудіювання30

УМР №15. Усний твір на професійну тематику31

Написання імен по батькові, прізвищ32

Контрольний текстовий диктант №233

УМР №16. Розгорнуте повідомлення в науковому, публіцистичному стилях за попередньо складеними планом, тезами, конспектом. Відповідь на екзамені34

Контрольна робота №4. «Складні випадки написання частин мови, імен по батькові, прізвищ». Тестування35

Повторення в кінці року
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал