Українська мова 9 клас 70 годин 2 години на тиждень Контрольні роботи 4 читання мовчки – 1Скачати 286.03 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації16.01.2017
Розмір286.03 Kb.
  1   2   3
Українська мова 9 клас
70 годин 2 години на тиждень

Контрольні роботи - 4 читання мовчки – 1

Переказ - 2 аудіювання – 1

Твір - 2 диктант – 2
І семестр


№ з/п

Зміст навчального

матеріалуДата прове-дення

При-мітки

Вступ

1

Розвиток української мовиПовторення вивченого у 8 класі

2

Просте неускладнене й ускладнене речення3

Просте неускладнене й ускладнене речення4

Основні правила правопису. Складні випадки слововживання5

УМР № 1. Повторення вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Навчальне аудіюванняПряма, непряма мова. Діалог. Цитата

6

Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови. Розділові знаки при прямій мові. Заміна прямої мови непрямою7-8

УМР № 2-3. Твір-оповідання з обрамленням на основі почутого9

Діалог. Розділові знаки при діалозі10-11

УМР № 4-5. Контрольний переказ розповідного тексту12

Діалог. Розділові знаки при діалозі13

УМР № 6. Стислий усний переказ тексту наукового стилю14

Цитата як засіб передачі чужої мови. Розділові знаки при цитатах15

УМР № 7. Контроль читання мовчки16

Пряма і непряма мова. Діалог. Цитата. Узагальнення і систематизація вивченого17

Контрольна робота № 1. Повторення вивченого. Пряма, непряма мова. Діалог. ЦитатаСкладне речення, його ознаки. Складносурядні речення

18

Складне речення і його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним звязком19

Складносурядне речення, його будова і засоби зв`язку. Смислові зв`язки між простими реченнями в складносурядному20

Складносурядне речення, його будова і засоби зв`язку. Смислові зв`язки між простими реченнями в складносурядному21

УМР № 8. Ділові папери. Заява22-23

УМР № 9-10. Контрольний твір24

Розділові знаки між частинами складносурядного речення25

Контрольний текстовий диктант за І семестр26

Інтонація ССР. Синоніміка ССР з різними сполучниками. Синтаксичний розбір ССР27

Контрольна робота № 2. Складне речення, його ознаки. Складносурядні реченняСкладнопідрядне речення

28

СПР, його будова і засоби зв`язку в ньому29

СПР з підрядними означальними. Синонімія СПР з підрядними означальними і простих речень30

СПР з підрядними з`ясувальними31

СПР з підрядними ступеня і способу дії32

УМР № 11. Аналіз творчих робіт
ІІ семестр


з/п

Зміст навчального матеріалу

Дата

33

СПР з підрядними ступеня і способу дії
34

ЗМ № 12. Аналіз творчих робіт
35

СПР з підрядними причини та мети
36

СПР з підрядними місця і часу
37

ЗМ № 13. Ділові папери Автобіографія
38

СПР з підрядними умовними, допустовими, наслідковими та порівняльними
39

СПР з кількома підрядними
40

СПР з кількома підрядними
41

Контрольна робота № 3.
Безсполучникове складне речення

42

БСР. Смислові зв’язки та інтонація у БСР
43

Кома та крапка з комою у БСР
44

Двокрапка та тире у БСР
45

Двокрапка та тире у БСР
46

ЗМ № 14. Контрольний переказ тексту
47

ЗМ № 15. Контрольний переказ тексту
48

Особливості інтонації БСР
49

Узагальнення і систематизація вивченого про БСР
50

ЗМ № 16. Аналіз творчих робіт
51

Контрольна робота № 4
Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку

52

Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком
53

Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком
54

Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком
55

Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком
56

ЗМ № 17. Контрольний твір
57

ЗМ № 18. Контрольний твір
58

Розділові знаки між простими реченнями в складному з різними видами зв’язку
59

Синонімія сполучникових і безсполучникових складних речень
60

Контроль аудіювання
Лінгвістика тексту. Складне синтаксичне ціле

61

Складне синтаксичне ціле, його ознаки. Засоби зв’язку в ССЦ. Абзац
62

ССЦ, його ознаки. Засоби зв’язку. Абзац
63

Будова ССЦ. Види і засоби міжфразового зв’язку
64

Актуальне членування: дане і нове
65

Лінгвістичний аналіз тексту
66

Контрольний текстовий диктант за ІІ семестр
67

Лінгвістичний аналіз тексту
68

Контрольна робота № 5
69

Повторення і систематизація вивченого


Українська мова 8 клас

70 годин 2 години на тиждень

Контрольні роботи - 4 читання мовчки – 1

Переказ - 2 аудіювання – 1

Твір - 2 диктант – 2
І семестр


№ з/п

Зміст навчального

матеріалуДата прове-дення

При-мітки

Вступ

1

Мова – найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу.Повторення та узагальнення вивченого

2

Пунктуація3

Пунктуація4

Розвиток мовлення №1. Повторення відомостей про мовлення, спілкування, текст, стилі і типи мовлення5

Контрольне читання мовчкиСинтаксис і пунктуація

6

Синтаксис. Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова7

Словосполучення. Види підрядного зв’язку між словами в словосполученнях. Складні випадки керування8

Речення. Його основні ознаки9

Порядок слів у реченні. Інверсія. Логічний наголос10

Розвиток мовлення №2. Докладний переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості за складним планомПросте речення. Двоскладне речення

11

Підмет і присудок як головні члени речення. Способи вираження підмета12

Простий і складений присудок (іменний і дієслівний).13

Узгодження підмета з присудком14

Тире між підметом і присудком15

Розвиток мовлення №3. Усне повідомлення на лінгвістичну тему на основі зіставлення й узагальнення матеріалу в науковому стилі16

Другорядні члени речення17

Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки.18

Види обставин за значенням19

Контрольний текстовий диктант за І семестр20

Порівняльний зворот21

Контрольна робота № 1. Повторення та узагальнення вивченого. Синтаксис і пунктуація. Просте речення. Двоскладне речення (тестування). Навчальне читання мовчкиОдноскладні речення

22

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка і підмета. Означено-особові речення.23

Розвиток мовлення №4. Контрольний переказ розповідного тексту24

Розвиток мовлення №5. Контрольний переказ розповідного тексту25

Неозначено-особові речення26

Узагальнено-особові речення27

Безособові речення28

Розвиток мовлення №6. Контрольний твір29

Розвиток мовлення №7. Контрольний твір30

Називні речення31

Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях.32


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал