Українська мова 5 клас з українською мовою навчанняСкачати 89.81 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір89.81 Kb.
Завдання для дистанційного навчання з української мови та літератури

Українська мова

5 клас з українською мовою навчання


Підручник:

Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова: підручн. для 5 класу. - К.: Грамота,2013.01.09.2014-07.09.2014

1.Значення мови в житті людини і суспільства. Українська мова - державна мова України.

Опрацювати параграф 1, виконати вправи 5 та 9; повторити частини мови

2.Частини мови. Основні способи їх розпізнавання.

Опрацювати параграф 2, виконати вправу 13; повторити все про іменник

3.Іменник.

Опрацювати параграф3,виконати вправи 22,27.

08.09.2014-14.09.2014

4.Прикметник.

Опрацювати параграф 4, виконати вправу 29; повторити все про прикметник.

5.Числівник.

Опрацювати параграф 5, виконати вправу 46; повторити все про числівник.

6.Займенник.

Опрацювати параграф 6,вправи 51,55.Додаткове: напишіть казку про займенники.

15.09.2014-21.09.2014

7.Дієслово.

Опрацювати параграф 7(с.30-32), виконати вправу 57.

8.Дієслово.

Повторити все про дієслово, вправа 62.

9.Прислівник.

Опрацювати параграф 8, виконати вправу74.

22.09.2014-28.09.2014

10.Прийменник.

Опрацювати параграф 9, виконати вправу 83; повторити все про прислівник.

11.Сполучник.

Опрацювати параграф 10, виконати вправу .

12.Тренувальні вправи.

Виконати вправи 92,64.

5 клас (російськомовний)


Підручник А.А.Ворон,В.А.Солопенко

01.09-05.09

1.Значення мови в нашому житті.Українська мова-державна мова України.

§1,вправа 7.Списати прислів'я,вставляючи потрібні слова.

2.Повторення вивченого в початкових класах.Значущі частини слова.

§2,повторити правила,виконати вправу 25.

08.09-12.09

3.Ненаголошені голосні в коренях слів.§3,вивчити правило.Виконати вправу 36.

4.Ненаголошені голосні в коренях слів..§3,вивчити правило,виконати вправу 41(І,ІІ).

15.09-19.09

5.Частини мови .Іменник

§4,виконати вправу 49.Списати прислів'я,визначаючи рід,число,відмінок іменників.

6.Іменник.§4,вивчити правило,виконати вправу 53.Списати текст,розкриваючи дужки.Позначити закінчення іменників.22.09-26.09

7.Прикметник.§5,вивчити правило,виконати вправу 58(ІІ).Скласти невеликий твір про осінь,використовуючи подані прикметники у поєднанні з іменниками.

8.Прикметник.§5,вивчити правило,виконати вправу 60.Записати словосполучення у два стовпчики:а) із вставленою буквою і ;б)із вставленою буквою и .

6 клас(україномовний)


1.09-5.09

1.Краса і багатство української мови.Вивчити правило § 1,виконати вправу 9.

2.Повторення вивченого.Словосполучення і речення.Головні члени речення.Прості речення.

Повторити вивчене про словосполучення і речення.§2 вивчити правило,виконати вправу 17.8.09-12.09

3.Словосполучення і речення.Повторити правило §2.Скласти 3 речення,підкреслити головні та другорядні члени речення.

4.Однорідні члени речення.Розділові знаки в реченнях з однорідними членами §3,виконати вправу 23,визначити кількість звуків і букв виділених словах.

15.09-19.09

5.Вставні слова у простому реченні.Звертання.Розділові знаки у простому реченні.Повторити розділові знаки при вставних словах і звертаннях,виконати вправу 29.Скласти і записати речення,у яких подані слова виступають: а)звертаннями;б)членами речення.

6.Складне речення. §4,вивчити правило,виконати вправу 39.Написати твір-роздум за поданими початковими фразами

22.09-26.09

7.Пряма мова.Розділові знаки при прямій мові та діалозі.Повторити вивчене.Скласти 5 речень з прямою мовою.

8.Діалог. §5,повторити розділові знаки при діалозі.Скласти і записати діалог за поданою ситуацією,вправа 45.

7 клас з російською мовою навчання


Підручник:

Горошкіна О.М. Українська мова: Підруч. для 7кл. - К.: Ін-т сучас.підруч.,2007.01.09.2014-07.09.2014

1.Вступ.Повторення вивченого про текст і стилі мовлення.

Опрацювати стор.4-8, виконати вправу 10; повторити все про стилі мовлення.

2. Місце української мови серед інших слов'янських мов.

Опрацювати параграф 1, виконати вправу 15.

08.09.2014-14.09.2014

3.Повторення та узагальнення вивченого. Розділові знаки в синтаксичних конструкціях.

Опрацювати параграф 2, виконати вправу19.

4. Розділові знаки в синтаксичних конструкціях.

Повторити розділові знаки при прямій мові та діалозі, виконати вправу 23.

15.09.2014-21.09.2014

5. Розділові знаки в синтаксичних конструкціях.

Вправа,27, повторити розділові знаки при звертанні.

6. Зв'язне мовлення. Складний план власного висловлювання.

Виконати вправу 32.

22.09.2014-28.09.2014

7.Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Опрацювати параграф 3, виконати вправу 38.

8.Тренувальні вправи.

Повторити параграф 3,вправи 39,40,46.

7 клас(україномовний)


Підручник М.І.Пентилюк,І.В.Гайдаєнко

1.09-5.09

1.Мова – скарбниця духовності народу.§1,побудувати діалог на тему “Мова-скарбниця духовності народу”.

2.Повторення та узагальнення вивченого. Розділові знаки в реченні. §2,повторити розділові знаки при однорідних членах речення. Виконати вправу 19(ІV - письмово).

8.09-12.09

3.Розділові знаки в реченні. §2,повторити розділові знаки при прямій мові,виконати вправу 26.

4.Частини мови. Вивчені групи орфограм. Повторити відміни іменників,виконати вправу 32.

15.09-19.09

5.Частини мови. Вивчені групи орфограм. Повторити вивчене про частини мови,виконати вправу 35

6.Частини мови. Повторити правопис числівників та займенників. §3,вправа 42.

22.09-26.09

7.Частини мови. Вміти відповідати на питання підручника,ст.23.

8.Зв'язне мовлення. Докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності. Виконати вправу 50(ст. 26)

9клас з українською мовою навчання

Підручник:

Українська мова: підруч. для9кл./ М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук. - К.: Освіта, 200901.09.2014-07.09.2014

1.Вступ. Розвиток української мови.

Опрацювати параграф 1, виконати вправи 4,6.

2.Повторення вивченого у 8 класі. Просте неускладнене й ускладнене речення.

Опрацювати параграф 2, виконати вправу 20.

08.09.2014-14.09.2014

3. Просте неускладнене й ускладнене речення.

Повторити все про просте речення, виконати вправи 23,28.

4. Зв'язне мовлення. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю.

виконати вправу 29.

15.09.2014-21.09.2014

5.Синтаксис. Пунктуація. Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.

Опрацювати параграф 3, виконати вправу 39.

6. Непряма мова. Способи заміни прямої мови непрямою.

Опрацювати параграф 4,повторити 3, виконати вправу 50.

22.09.2014-28.09.2014

7. Зв'язне мовлення. Письмовий вибірковий переказ тексту наукового стилю.

Стор.43,46;виконати вправу 52.

8.Цитати. Розділові знаки при цитатах.

Опрацювати параграф 5, виконати вправу55, повт. параграф 4.

Українська література5 клас


Підручник О.М.Авраменко

01.09-05.09

1.Вступ.Слово в житті людини. Художня література як мистецтво слова.

Прочитати статтю підручника(ст.4-5). Підібрати та проаналізувати три прислів'я про слово.

2.Міфи та легенди українців. Прочитати статтю підручника(ст.8-9),вміти переказувати.08.09-12.09

3. «Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло людини?».Прочитати легенди,вміти переказувати.

4. «Дажбог». Прочитати міф «Дажбог» і прокоментувати ілюстрацію до нього(ст.11)

15.09-19.09

5. «Берегиня». Прочитати міф,вміти переказувати,намалювати ілюстрацію до міфу.

6. «Неопалима купина». Прочитати легенду,вміти переказувати.

22.09-26.09

7. «Як виникли Карпати». Прочитати легенду. Розглянути ілюстрацію до легенди(ст.17).

8. «Чому в морі є перли і мушлі». Прочитати легенду,намалювати(за бажанням)ілюстрацію до легенди.

6 клас(україномовний)


1.09-5.09

1.Книга в житті людини. Прочитати статтю підручника,вміти переказувати. Сторінка 8-9.

2.Українські народні пісні. Сторінка 12-13,знати зміст статті.

8.09-12.09

3.Календарно-обрядові пісні. Пісні зимового календарного циклу,сторінка 14.Підготувати повідомлення про пісні зимового календарного циклу.

4. «Ой хто,хто Миколая любить», «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі,пане господарю», «Щедрик,щедрик,щедрівочка», «Засівна», виразно читати . Вивчити напам'ять одну колядку чи щедрівку.

15.09-19.09

5.Пісні весняного календарного циклу. Підготувати повідомлення(за бажанням),виразно читати веснянки,ст.18-20.

6.Пісні весняного календарного циклу. Вивчити одну веснянку напам'ять.

22.09-26.09

7.Пісні літнього календарного циклу. Прочитати статтю підручника,ст.21.

8.Русальні,купальські,жниварські пісні. Сторінка 22-25,виразно читати пісні.

7 клас з російською мовою навчання


Підручник:

Слоньовська Ольга. Українська література: підруч. для 7 кл. - К.: Освіта,2007.01.09.2014-07.09.2014

1.Художній твір як явище мистецтва.

Стор.4-6, читати, дати відповіді на питання на стор.6

2.Соціально-побутові пісні."Ой на горі та женці жнуть".

Стор.9-14,читати,переказувати,виписати поняття у літературознавчий словник. Виразне читання пісень.

08.09.2014-14.09.2014

3."Стоїть явір над водою", "Гомін, гомін по діброві".

Стор.16-19, виразне читання та повний аналіз пісень.

4.Коломийки - "перли розсипаного намиста".

Ознайомитись зі стор. 21-23, вивчити поняття,проаналізувати коломийки.

15.09.2014-21.09.2014

5.І.Я.Франко. Життєвий та творчий шлях письменника.

Ознайомитись зі статтею підручника;підготувати реферат, використовуючи цікаві факти з життя і творчості письменника.

6.І.Я. Франко"Захар Беркут".

Стор.32-50,читати,с.50-51 дати відповіді на питання.

22.09.2014-28.09.2014

7. І.Я. Франко"Захар Беркут". Мова твору.

Стор. 52-53, читати й переказувати.

Стор.53-69 ,читати.

8. Образ Захара Беркута.

Розкрити образ Захара Беркута ( за твором І.Я.Франка"Захар Беркут").


7 клас(україномовний)


Підручник О.Слоньовська

1.09-5.09

1.Художній твір як явище мистецтва.Прочитати статтю підручника,ст.4-5.

2. Суспільно-побутові пісні. Сторінка 9-14,знати зміст статті.

8.09-12.09

3.Суспільно-побутові пісні. “Ой на горі та женці жнуть”, “Стоїть явір над водою”,виразно читати пісні,виписати пестливі слова з пісні “Стоїть явір над водою”.

4.Сіспільно-побутові пісні. «Гомін,гомін по діброві», «Ой у степу криниченька»,виразно читати пісні. Підготувати повідомлення про чумацтво.

15.09-19.09

5.Суспільно-побутові пісні. Вивчити одну пісню (на вибір) на пам'ять.

6.Коломийки - «перли розсипаного намиста». Прочитати статтю підручника,знати визначення коломийки ст.23-23

22.09-26.09

7. «Коломийки про дозвілля молодості»,виразно читати коломийки. Підготувати повідомлення про коломийки за бажанням.

8. «Жартівливі коломийки». Виразно читати коломийки,скласти 3-4 коломийки на будь-яку тему(за бажанням).

9 клас з українською мовою навчання


Підручник:

Пахаренко В.І. Українська література: підруч. для 9кл. - К.: Генеза, 2009.01.09.2014-07.09.2014

1.Вступ. Своєрідність і розвиток художньої літератури.

Опрацювати стор. 8-12, виконати творче завдання на стор.13.

2. Своєрідність і розвиток художньої літератури.

Опрацювати стор. 13-17, дати відповіді на питання на стор.17-18.

08.09.2014-14.09.2014

3.Українська душа. Риси національного характеру.

опрацювати стор.20-24,переказувати.

4.Фольклор. Своєрідність фольклору.

Опрацюйте стор.26-28, виписавши основні аспекти в зошит.

15.09.2014-21.09.2014

5. Обрядова поезія. Народна драма. Весільні пісні.

Опрацювати стор. 28-33,переказувати. Виразне читання пісень

6. Родинно-побутові пісні.

Опрацювати теоретичний матеріал на стор.33-37, виразне читання пісень.

22.09.2014-28.09.2014

7.Балади,їх різновиди.

Стор. 38-42-читати, стор.42-43,дати відповіді на питання.

8.Дівчина з легенди. Маруся Чурай.Проаналізуйте образ Марусі Чурай.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал