Українська література Білет №1Скачати 466.96 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації05.02.2017
Розмір466.96 Kb.
  1   2   3
Додаток 2 до листа

Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

від 08. 02. 2013 р. № 1/9-92


Українська література
Білет № 1

1. Зробіть загальний огляд давньоукраїнської драматургії.

2. Охарактеризуйте образ повсталого народу в поемі Тараса Шевченка «Гайдамаки». Прочитайте напам’ять уривок із поеми.

Білет № 2

1. Визначте засоби творення комічного в повісті Г.Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма».

2. Розкрийте роль митця і мистецтва за поемою Лесі Українки «Давня казка».

Білет № 3

1. Розкрийте багатство і жанрове розмаїття українського фольклору.

2. Охарактеризуйте поему Тараса Шевченка «Сон» як зразок політичної сатири. Прочитайте напам’ять уривок із поеми.

Білет № 4

1. Назвіть найвидатніших представників українського бароко та визначте основні риси цього літературного стилю.

2. Визначте жанр та особливості сюжету твору Марка Вовчка «Максим Гримач».

Білет № 5

1. Охарактеризуйте Біблію як духовну й літературну пам’ятку. Назвіть відомі вам переклади Біблії українською мовою.

2. Прочитайте напам’ять та проаналізуйте поезію Володимира Сосюри «Любіть Україну».

Білет № 6

1. Назвіть основні риси українських народних балад та визначте їхні провідні мотиви.

2. Визначіть жанрову своєрідність та ідейно-тематичну спрямованість роману Івана Багряного «Тигролови».

Білет № 7

1. Охарактеризуйте ліричні твори Григорія Сковороди.

2. Розкажіть про Тараса Шевченка – художника.

Білет № 8

1. Визначте жанрові особливості поеми І.Котляревського «Енеїда».

2. Охарактеризуйте мотиви і образи творів Василя Герасим’юка.

Білет № 9

1. Проаналізуйте роль пісень у п’єсі І.Котляревського «Наталка Полтавка».

2. Розкрийте біблійні мотиви поезії Т.Шевченка «Ісаія. Глава 35».

Білет № 10

1. Розкрийте особливості художнього відображення морально-етичного вчення Ісуса Христа в Новому Заповіті.

2. Охарактеризуйте образи-символи поеми Тараса Шевченка «Кавказ». Прочитайте напам’ять уривок із поеми.

Білет № 11

1. Назвіть і прокоментуйте афоризми Григорія Сковороди (на прикладі вивчених творів).

2. Розкажіть про особливості зображення у творчості Т.Шевченка долі жінки (на прикладі прочитаних творів).

Білет № 12

1. Розкажіть про українське весілля як оригінальне словесно-музичне дійство. Назвіть основних її учасників.

2. Визначте основні сюжетні лінії поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки».

Білет № 13

1. Розкажіть про пісенну творчість Марусі Чурай.

2. Прочитайте напам’ять і проаналізуйте поезію Т.Шевченка «Мені однаково, чи буду…». Висловіть власні міркування щодо цього тексту.

Білет № 14

1. Визначте причини появи в українській літературі XVI-XVIІ ст. полемічних творів та назвіть її основні риси.

2. Визначте мотиви ранньої творчості Тараса Шевченка. Прочитайте напам’ять уривок з вірша «Думи мої, думи мої…».

Білет № 15

1. Охарактеризуйте образ Енея за поемою І.Котляревського «Енеїда».

2. Розкажіть про творчість письменників рідного краю (на вибір учня).

Білет № 16

1. Визначте, які моральні цінності оспівано в українських родинно-побутових піснях.

2. Розкрийте основні мотиви послання Т.Шевченка «І мертвим, і живим, і ненарожденним…». Прочитайте напам’ять уривок із твору.

Білет № 17

1. Назвіть художні особливості оповідання «Про Прохора-чорноризця…».

2. З’ясуйте проблематику поеми Лесі Українки «Давня казка».

Білет № 18

1. Розкрийте значення алегоричних образів байок Г.Сковороди.

2. Визначте жанрові, сюжетні та композиційні особливості роману П.Куліша «Чорна рада».

Білет № 19

1. Визначте основну ідею «Слова про Ігорів похід» і те, за допомогою яких образів вона розкривається у творі.

2. Прочитайте напам’ять і проаналізуйте поезію Т.Шевченка «Садок вишневий коло хати…».

Білет № 20

1. Розкажіть про життєвий шлях і філософські погляди Григорія Сковороди.

2. Дайте характеристику образів Якима Сомка та Івана Брюховецького за романом П.Куліша «Чорна рада».

Білет № 21

1. Охарактеризуйте «Слова про Ігорів похід» як зразок героїчного епосу українського народу.

2. Охарактеризуйте творчість Тараса Шевченка періоду «Трьох літ». Прочитайте напам’ять поезію «Заповіт».

Білет № 22

1. Визначте, яку роль в історії, культурі та духовності українського народу відіграв Києво-Печерський патерик.

2. Визначте риси романтизму. Прочитайте і проаналізуйте одну з поезій поетів-романтиків (на вибір).

Білет № 23

1. Визначте основні риси українських соціально-побутових пісень.

2. Розкрийте ідейно-тематичну спрямованість твору Миколи Гоголя «Вечір проти Івана Купала».


Світова література
Білет № 1

1. Охарактеризуйте античність як історичну і культурну добу, колиску європейської цивілізації.

2. Розкрийте проблему боротьби добра і зла як рушійної сили розвитку світу в трагедії “Фауст” Й.В. Гете.

Білет № 2

1. Назвіть найвідоміші цикли давньогрецьких міфів. Охарактеризуйте один з них на вибір.

2. Поясніть втілення вищих духовних поривань в образі Фауста (трагедія Й.В. Гете «Фауст»).

Білет № 3

1. Розкажіть про Гомера як легендарного основоположника європейської літератури. Поясніть суть гомерівського питання.

2. Поясніть своєрідність зображення теми кохання в трагедії "Фауст" Й.В. Гете. Охарактеризуйте образи Фауста й Маргарити.

Білет № 4


  1. Дайте характеристику гомерівського епосу як енциклопедії життя стародавніх греків.

  2. Охарактеризуйте бароко як напрям у літературі та мистецтві (особливості світосприйняття, художні відкриття і найвидатніші представники).

Білет № 5

1. Охарактеризуйте романтизм як напрям у літературі та мистецтві (особливості світосприйняття, художні відкриття і найвидатніші представники).

2. Розкрийте ідею жертовності та стійкості в трагедії Есхіла «Прометей закутий». Поясніть суть поняття «прометеїзм».
Білет № 6

1. Розкрийте тему патріотичного служіння державі, величі Риму як основного пафосу поеми Вергілія «Енеїда».

2. Поясніть, як у драмі Фрідріха Шиллера «Вільгельм Телль» втілюються просвітницькі ідеї.

Білет № 7

1. Охарактеризуйте Веди, Біблію, Коран як пам’ятки світової літератури.

2. Розкрийте моральний сенс історії злету й падіння крихітки Цахеса у творі Е.Т.А. Гофмана.

Білет № 8

1. Охарактеризуйте Середньовіччя як історичну і культурну добу (хронологічні межі, жанрове розмаїття, найвидатніші представники).

2. Розкрийте сутність конфлікту між ентузіастами та філістерами в творі Е.Т.А. Гофмана "Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер".

Білет № 9

1. Поясніть роль поєднання історичної правди та художнього вимислу у героїчному епосі «Пісня про Роланда».

2. Назвіть і прокоментуйте основні мотиви "Кримських сонетів" Адама Міцкевича. Прочитайте вірш напам’ять (за вибором учня).

Білет № 10

1. Розкрийте особливості середньовічної китайської поезії (на прикладі вивчених творів Лі Бо і ДуФу).

2. Поясніть поетичне новаторство творів Д.Н.Г. Байрона. Прочитайте вірш напам’ять (за вибором учня).

Білет № 11

1. Розкажіть про відображення внутрішнього світу і почуттів людини в поезії Омара Хайяма (на прикладі вивчених творів). Прочитайте вірш напам’ять (за вибором учня).

2. Визначте риси характеру та світогляду романтичного героя на прикладі поеми Д.Н.Г. Байрона «Мазепа».

Білет № 12

1. Охарактеризуйте Відродження як історичну і культурну добу (хронологічні межі, значення терміна, найвидатніші представники).

2. Назвіть і прокоментуйте основні мотиви поезій Генріха Гейне. Прочитайте вірш напам’ять (за вибором учня).

Білет № 13

1. Розкрийте духовний і моральний сенс подорожі героя в потойбічний світ у "Божественній комедії" Данте.

2. Зазначте основні особливості любовної лірики Олександра Пушкіна (на прикладі вивчених творів). Прочитайте вірш напам’ять (за вибором учня).

Білет № 14

1. Розкрийте особливості середньовічної персько-таджицької поезії (на прикладі вивчених творів Рудакі, Омара Хайяма, Гафіза).

2. Охарактеризуйте твір «Євгеній Онєгін» Олександра Пушкіна як соціально-психологічний роман у віршах.
Білет № 15

1. Визначте особливості композиції «Божественної комедії» Данте та її роль у розкритті ідейного задуму твору.

2. Дайте характеристику образу Тетяни Ларіної в романі Олександра Пушкіна «Євгеній Онєгін».

Білет № 16

1. Охарактеризуйте класицизм як напрям у літературі та мистецтві (особливості світосприйняття, художні відкриття й найвидатніші представники).

2. Назвіть і прокоментуйте основні мотиви лірики Михайла Лермонтова. Прочитайте вірш напам’ять (за вибором учня).

Білет № 17

1. Поясніть природу сміху та назвіть засоби комічного у творі Мольєра «Міщанин-шляхтич».

2. Дайте характеристику образу Печоріна в романі Михайла Лермонтова «Герой нашого часу».

Білет № 18

1. Охарактеризуйте Просвітництво як ідейний рух і літературну епоху (головні ідеї, найвідоміші представники).

2. Визначте своєрідність зображення теми кохання в «Книзі пісень» Франческо Петрарки. Прочитайте напам’ять сонет (за вибором учня).

Білет № 19

1. Розкрийте романтичні й реалістичні тенденції в літературі першої третини XIX ст. (на прикладі вивчених творів).

2. Розкрийте своєрідність ренесансного сприйняття кохання в сонетах Вільяма Шекспіра (на прикладі вивчених творів). Прочитайте вірш напам’ять (за вибором учня).

Білет № 20

1. Визначте і прокоментуйте головні морально-філософські мотиви трагедії Вільяма Шекспіра «Гамлет».

2. Дайте характеристику жіночім персонажам роману Михайла Лермонтова «Герой нашого часу».

Білет № 21

1. Доведіть, що образ Гамлета у трагедії Вільяма Шекспіра є втіленням ренесансних ідеалів.

2. Розкрийте проблематику роману Сервантеса «Дон Кіхот». Поясніть суть поняття «донкіхотство».

Білет № 22

1. Визначте філософсько-моральний конфлікт драми Педро Кальдерона «Життя – це сон».

2. Дайте характеристику образу СанчоПанси в романі Сервантеса «Дон Кіхот».

Білет № 23

1. Поясніть ідейний зміст і зазначте особливості композиції філософської повісті Вольтера «Простак».

2. Розкажіть про вплив української культури на розвиток творчості Миколи Гоголя як українського і російського письменника.

Білет № 24

1. Назвіть вічні образи у світовій літературі (на прикладі вивчених творів). Охарактеризуйте один на вибір.

2. Розкажіть про долю «маленької людини» та загальне значення цього визначення у повісті Миколи Гоголя «Шинель».

Білет № 25

1. Визначте сутність конфлікту між ідеалом і дійсністю в романі Сервантеса «Дон Кіхот».

2. Розкажіть про українську перекладацьку школу (традиції, постаті, здобутки).


Інтегрований курс «Література» (російська та світова)

Билет №1

1. На примерепроизведения Ж.Б.Мольера «Мещанинводворянстве» раскройтеособенностиклассицистическойкомедии.

2. На конкретныхпримерахпокажитеособенности «золотого векарусскойпоэзии».

Билет №2

1. ПрокомментируйтевысказываниеукраинскогоисследователяАлександраБелецкого об античнойлитературе: «Тяжелопоказатьсредилитературногонаследия, оставленного нам …, хотябы одного значительногописателя, творчествокоторого не былобы так илииначесвязано с античнойпоэзией». Расскажите о влиянииантичнойлитературы на развитиерусскойлитературы.

2. Охарактеризуйте тип «тургеневскойдевушки» на примереглавнойгероини повести «Ася».

Билет №3

1. На примереизученныхпроизведенийобоснуйте роль эпохиантичности в развитиимировойкультуры.

2. Какую "модель мира" создает Д.Фонвизин в своейкомедии "Недоросль"?

Билет №4

1. На примереизученныхпроизведенийобоснуйтепонятие «вечныеобразы» в литературе

2.РаскройтеосновныемотивыстихотворенийВ. А. Жуковского. Прокомментируйте слова В. Г. Белинского: «Без Жуковскогомы не имелибыПушкина».

Билет № 5

1.На основеизученныхпроизведенийобоснуйте, зачемсовременномушкольникунеобходимоизучатьпроизведениярусскоголитературногосредневековья.

2. Сравнитеобразыбезымянного героя рассказа Г. Бёлля “Путник, придёшькогда в Спа…” и ВасилияТёркинаизодноимённойпоэмы А.Твардовского. Что в них общего, а чемониотличаются?
Билет №6


  1. На примересонетов Ф.Петрарки раскройтеотличительные признаки сонета каклирическогожанра

2. Раскройтепонятие «характер литературного героя». Назовитеиндивидуальныечертыперсонажейкомедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».

Билет №7

1. Обоснуйте, почемусонеты Ф. Петрарки по-прежнемувстречаютживойотклик в сердцахчитателейвсего мира. Прочитайте наизусть один изсонетов Ф.Петрарки.

2.Раскройтепонятие “сатира”. На конкретныхпримерахпокажитеотличительныеособенностисатирическихпроизведений.

Билет №8

1. .НазовитевыдающихсяпредставителейэпохиВозрождения.

Охарактеризуйте особенностиэтогопериода в историилитературы.

2. Охарактеризуйте образ ВасилияТеркинаизодноименнойпоэмы А. Твардовского. Выскажитесвоеотношение к этому герою. Чем он можетбытьинтересен для современногочеловека?Билет №9

1.Известныйписатель и переводчикСамуил Маршак утверждал, что «у каждой книги своя судьба, своя долготавека. Есть книжки – однодневки, и есть, которыепереходят от поколения к поколению». Какиеизпрочитанных в курсе «Литература» произведенийвыпорекомендуетепрочитатьпоследующимпоколениям? Обоснуйтесвойвыбор.

2. Проанализируйте одно изстихотворенийлюбовнойлирики А.С. Пушкина.

Билет №10

1. Раскройтеособенностирусскогоклассицизмакаклитературногонаправления. Перечислите егопредставителей.

2. На примере одного изстихотворений Н.Рубцовараскройтеособенности проблематики творчествапоэта. Прочитайте наизусть одно изегостихотворений.

Билет №11

1. На примереизученныхпроизведенийназовитехарактерныеособенностиоды. Назовитерусскихписателей, создававшиходы.

2. Раскройтесодержаниепонятия "мотив" в лирическомпроизведении и охарактеризуйте егоособенности. Назовитемотивы, характерные для прочитанных вами стихотворений Д. Байрона.

Билет №12

1. ОбъяснитеназваниепьесыД. И. Фонвизина «Недоросль». Каквыдумаете, почему для изображения явлений русскойдействительности ХVІІІ векаписательвыбрал жанр сатирическойкомедии?

2. На примереизученныхпроизведенийобоснуйте, чемреализмотличается от классицизма и романтизма.

Билет №13

1. Назовитехарактерныечертысентиментализмакаклитературногонаправления (проанализируйтеповестьН. М. Карамзина «БеднаяЛиза»).

2. Обоснуйте, почемусовременникиназывали М.Е.Салтыкова-Щедрина «прокурором русскойобщественнойжизни».

Билет №14

1. Объяснитезначение понятий “байронизм”, “байронический герой”.

2. На примере повести Н.М. Карамзина «БеднаяЛиза» раскройте, как в литературе ХVІІІ векаутверждаласьидеяценностичеловеческихотношений.

Билет №15

1. На примере одного изизученныхпроизведенийраскройтеособенностилитературыэпохиромантизма.

2. Сравнитекомедии Ж.Б.Мольера «Мещанинводворянстве» и Д.Фонвизина «Недоросль». Чтообщего в этихпроизведениях и в чемихразличие?

Билет №16

1. Сравнитетемы и мотивылирики А.Пушкина и М.Лермонтова.

2. Назовитеродыантичнойлитературы, отметьтеихособенности (на примере 1-2 изученныхпроизведений).

Билет №17

1. На конкретномпримере одного изизученных вами произведения (на ваш выбор) раскройте новаторство лирики В.А.Жуковского.

2. Продолжитеопределение: «Художественный тип – это…». Можнолиназватьтипичным характер ВасилияТёркина? Обоснуйтесвойответ.

Билет №18

1. Укажитеособенностипросветительскогореализма в комедии А.Грибоедова «Горе от ума».

2. Обоснуйте, можнолистихотворение А.Т. Твардовского “Я убитподо Ржевом” назватьпоэтическимпамятникомбезымянному солдату.

Билет №19

1. Прокомментируйтевысказывание И.А. Гончарова о комедии А.С.Грибоедова: «Горе от ума» – «…и картина нравов, и галерея живыхтипов, и вечноострая, жгучая сатира».

2. Раскройтепонятие «анакреонтическаяпоэзия». Назовитеосновныхеепредставителей.

Билет № 20

1.Раскройте понятие «лирический герой» на примереизученныхстихотворений А.С.Пушкина.

2.Обоснуйте, почему Ж.Б.Мольераназывают «величайшим в мирекомедиографом».

Билет № 21

1. Волнуютли нас пушкинские строки и сегодня? Обоснуйтесвойответ.

2. Каквыпонимаетеглавнуюидеюрассказа Г.Бёлля «Путник, придешькогда в Спа...».

Билет №22

1. Охарактеризуйте основныетемы и мотивылирики А.Пушкина. Прочитайте наизусть одно изизученныхстихотворений.

2. Обоснуйте, почемуЭсхиланазывают «отцомтрагедии».

Билет № 23

1. Докажите, что “ПаломничествоЧайльд-Гарольда” Д.Байрона – романтическаяпоэма.

2. На конкретныхпримерахобоснуйте, чтообщего и различного в таких художественныхнаправленияхрусскойлитературы, какклассицизм и сентиментализм.

Билет №24

1.На примерепрочитанныхстихотворенийМ. Ю. Лермонтова определитемотивылирикипоэта. Прочитайте наизусть одно изизученныхпроизведений.

2. Охарактеризуйте образ Лауры в лирикеФранческо Петрарки.

Билет №25

1. Раскройте образ лирического героя в стихотворенииМ. Ю. Лермонтова «Смерть поэта».

2.Согласныливы с утверждениемаргентинскогописателя Хорхе ЛуисаБорхеса о том, что "книга – этодиалог, завязанный с читателем… Этомудиалогунетконца…»? На примереизученныхпроизведений, расскажите в какойдиалог с книгами вы вступили в этомучебномгоду.


Історія України
Білет № 1

1. Розкрийте значення трипільської археологічної культури для утвердження відтворювального господарства на землях України.

2. З’ясуйте причини Національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття. Охарактеризуйте гетьмана Богдана Хмельницького як історичну постать.

Білет № 2

1. Охарактеризуйте державне, культурне та господарське життя античних міст-держав Північного Причорномор’я.

2. Порівняйте адміністративно-політичний устрій і становище соціальних станів Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України в другій половині XVII століття.

Білет № 3

1. Охарактеризуйте суспільно-політичне становище східнослов’янських племінних союзів на території сучасної України напередодні утворення Київської держави (VIII-IX ст.).

2. Наведіть приклади культурно-освітньої політики гетьмана Івана Мазепи. Охарактеризуйте його як історичну постать.

Білет № 4

1. Розкажіть про виникнення східнослов’янської писемності та розвиток української мови. Наведіть приклади поширення письменності за часів Київської Русі.

2. Проаналізуйте зміст українсько-російського договору 1654 р., розкрийте його історичне значення.

Білет № 5

1. Порівняйте внутрішню та зовнішню політику князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

2. Визначте особливості розвитку культури другої половини XVI – першої половини XVII століття. Назвіть найвидатніші пам’ятки.

Білет № 6

1. Розкрийте причини та сутність роздробленості Київської Русі. Назвіть особливості політичного й соціально-економічного життя удільних князівств.

2. Охарактеризуйте розвиток рідного краю у XІX столітті.

Білет № 7

1. Порівняйте суспільну роль різних верств населення Київської Русі та Галицько-Волинської держави.

2. Розкрийте роль Тараса Шевченка в українському національному відродженні.

Білет № 8

1. Охарактеризуйте господарське життя Київської Русі та Галицько- Волинської держави.

2. Розкрийте зміст головних ідей діячів «Руської Трійці».

Білет № 9

1. Визначте особливості розвитку архітектури та образотворчого мистецтва Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Назвіть найвидатніші пам’ятки.

2. Охарактеризуйте зміст творів: «Малоросійські пісні…» М. Максимовича та «Закон Божий» М. Костомарова.

Білет № 10

1. Охарактеризуйте князя Данила Романовича як історичну постать; його внесок у розквіт Галицько-Волинської держави.

2. Визначте місце Кирило-Мефодіївського товариства в українському національному відродженні.

Білет № 11

1. Порівняйте особливості політичного становища українських земель у складі Великого князівства Литовського до і після Кревської унії.

2. Назвіть найвидатніші постаті національного відродження в Україні першої половини XІX століття. Дайте оцінку діяльності одного з діячів (на вибір).

Білет № 12

1. Порівняйте становище різних верств населення українських земель у XV – XVI столітті.

2. Назвіть найвидатніші постаті національного відродження в Україні другої половини XІX століття. Охарактеризуйте діяльності одного з діячів (на вибір).

Білет № 13

1. Охарактеризуйте князя Василя-Костянтина Острозького як історичну постать. Визначте місце Острозької академії в розвиткові української культури.

2. Проаналізуйте особливості національно-визвольного руху на західноукраїнських землях під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії.

Білет № 14

1. Розкрийте сутність та наслідки Люблінської унії для українських земель.

2. Проаналізуйте культурно-освітню діяльність громад у другій половини XІX століття. Визначте внесок Володимира Антоновича в розвиток ідей національного відродження.

Білет № 15

1. Розкрийте причини виникнення українського козацтва. Визначте місце козацтва в історії та культурі України.

2. Охарактеризуйте внесок Михайла Грушевського в українську науку і культуру в 1890-х роках.

Білет № 16

1. Охарактеризуйте значення Запорозької Січі в історії українського народу. Розкрийте причини ліквідації Запорозької Січі.

2.Вкажіть нові тенденції розвитку архітектури і мистецтва у другій половині XІX століття.

Білет № 17

1. Охарактеризуйте розвиток рідного краю у VI – XV столітті.

2. Порівняйте роль народовців, радикалів, москвофілів у суспільно-політичному житті західноукраїнських земель у другій половині XІX століття.

Білет № 18

1. Охарактеризуйте розвиток рідного краю у XVI – XVІІІ столітті.

2. Розкрийте особливості основних етапів українського визвольного руху: академічний, українофільський і політичний.

Білет № 19

1. Визначте особливості розвитку української культури XVІІІ століття. Назвіть найвидатніші пам’ятки.

2. Порівняйте суспільно-політичний і визвольний рух в українських землях Російської та Австро-Угорської імперії.

Білет № 20

1. Розкрийте внесок Києво-Могилянської академії в культурно-освітній розвиток українського народу.

2. Поясніть суперечливий характер процесів модернізації українського суспільства в середині – у другій половині XІX століття.


Всесвітня історія

Білет № 1


  1. Розкрийте причини та передумови Великих географічних відкриттів. Охарактеризуйте одну з доколумбових цивілізацій Америки.

  2. Проаналізуйте міжнародні відносини наприкінці ХІХ століття.

Білет № 2

1. Висловіть судження щодо значення Великих географічних відкриттів.

2. Розкрийтепричини та наслідки Французької революції кінця ХVIII ст. Назвіть головні події революції.
Білет № 3


  1. Охарактеризуйте матеріальний світ і повсякденне життя людини раннього Нового часу.

2. Висловіть судження щодоісторичного значення Французької революції кінця ХVIII століття.

Білет № 4

  1. Розкрийте значення національно-визвольного руху у Нідерландах.

  2. Охарактеризуйте правління Наполеона Бонапарта часів Консульства та Імперії.

Білет № 5

1. Визначте передумови, початок та поширення реформаційних ідей в Європі. Мартін Лютер.

2. Встановить наслідки наполеонівських війн Франції (1804-1815), Віденського конгресу та його рішень.

Білет № 6

1. Охарактеризуйте правління Єлизавети І Тюдор.

2. Визначте причини та наслідки революції 1848-1849 років у Європі. Назвіть головні події революції.

Білет № 7

1. Охарактеризуйте абсолютизм у Франції за кардинала Ришельє.

2. Проаналізуйте суспільні рухи в Росії у 20 – 30-х роках ХІХ століття.

Білет № 8

1.Встановіть особливості внутрішньої та зовнішньої політики Московської держави за правління Івана Грозного.

2. Охарактеризуйте Францію у період Реставрації та Липневої революції.

Білет № 9


  1. Охарактеризуйте Московську державу у ХVIІ столітті та початок правління династії Романових.

  2. Проаналізуйте особливості соціально-економічного та політичного розвитку Великої Британії у ХІХ столітті. Королева Вікторія.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал