України практичний посібник Київ 2014 2Pdf просмотр
Сторінка22/35
Дата конвертації03.12.2016
Розмір5.48 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   35
Тематичний план
№ Зміст заняття
1 Заняття Тема Моє Я Вступ (5хв) Знайомство (5хв) Очікування (5хв) Правила (5хв) Вправа Який я (10хв) Вправа Самокритика (10хв) Підсумки (5хв) Блок занять Конфлікти в моєму житті
2 Заняття 1 Тема Конфлікти в моєму житті Вправа Привітання (5 хв) Вправа Незакінчене речення (7 хв).
3.
Інформаційне повідомлення. Вправа Причини конфліктів (15 хв) Вправа Сніжинки (5 хв) Вправа Аналіз ситуацій (15 хв.)

325 Підсумки (5хв)
3 Заняття 2 Тема Конфлікти в моєму житті № 2» Вправа Привітання по колу (5 хв) Правила роботи в групі. (5 хв.) Вправа Піднятися разом (15 хв.) Вправа Малюнок удвох хв.) Вправа Асоціації (5 хв.) Вправа Мозкова атака (10 хв.) Обговорення, рефлексія.
4 Заняття 3 Тема Конфлікти в моєму житті № 3» Вправа Нетрадиційне вітання (3 хв.) Рольова гра Конфліктна ситуація хв) Вправа Порожній стілець (7 хв) Вправа Стоп хв.) Підсумки (5хв) Блок Агресія та її подолання
5 Заняття 1 Тема Агресія як її контролювати. Вправа Привітання хв Вправа Мій настрій 10 хв Вправа Асоціації (3хв) Інформаційне повідомлення Агресія, агресивність (7хв) Вправа намалюй агресію (10хв) Вправа Типи відповідей 5 хв Підсумки (5хв)
6 Заняття 2 Тема Агресія як її контролювати №2». Привітання, 3хв Вправа Склянка 5 хв Вправа Вплив емоції на спілкування (5хв) Вправа Дихання 5 хв Метод Мозкова атака 5 хв Історія Скибка хліба 10 хв Підсумки (5хв) Метод Мозкова атака (10хв)
7 Заняття 3 Тема Агресія – чиє альтернативи.
1.
Привітання(3хв)
2.
Інформаційне повідомлення (5 хв)
3.
Рольова гра Як уникнути ситуації агресії (15 хв.) Вправа Сердиті кульки 7 хв. Вправа Згода, незгода, оцінка 10 хв Підсумки (5хв) Блок Самовиховання та саморозвиток
8 Заняття 1 Тема Стрес та його вплив на людину Вправа Привітання (5хв) Вправа Я переживаю стрес, коли хв Інформаційне повідомлення Стрес 3 хв

326 Вправа Склянка хв Інформаційне повідомлення 2 хв. Вправа Самооцінка хв Вправа «Регулююче дихання 7 хв Вправа Німе кіно. 5 хв Вправа Мозковий штурм 5 хв Підсумки (5хв)
9 Заняття 2 Тема Моя самооцінка Вправа привітання. 10 хв Вправа Мої сильні і слабкі сторони (15хв) Інформаційне повідомлення Впевненість у собі (4хв) Вправа Мої досягнення»(10хв) Підсумки (6хв)
10 Заняття 3 Тема Мій вибір – моє життя Вправа Привітання 5 хв. Гра Вузли 5 хв. Вправа Три бажання»(5хв) Вправа Відсутні ключі 10 хв. Вправа «10 подій (5хв) Вправа Лінія життя 10 хв. Підсумки (5хв)
11 Заняття Тема Рефлексуємо Привітання 5 хв Вправа Чи змінився я (15хв) Вправа Створення соціальної реклами (20хв) Вправа Чи задоволений я хв Підбиття підсумків 10 хв Побажання учасників

Заняття 1
Тема
:
«Моє «Я»
Мета: знайомство учасників групи, створення сприятливої атмосфери, розкриття власних позитивних здібностей, розвиток саморозуміння.
Вступ (5 хв.)
Повідомлення мети та завдань роботи тренінгової групи.
Знайомство (5 хв.)
Мета: підвищення самооцінки, формування атмосфери доброзичливості.
Хід вправи учасникам заняття пропонується продовити речення Мене звати …. Я добре вмію …».
Очікування (5 хв.)
Мета: визначення очікувань від заняття.
Хід вправи тренер малює на аркуші гору, а очікування учасників, записані на клейких папірцях, розміщуються біля її підніжжя. Наприкінці тренінгового блоку учасники аналізують, які очікування справдилися, і переносять їх ближче до вершини.

327
Правила (5 хв.)
Мета: створення і запис правил, необхідних для ефективної роботи групи.
Хід вправи для того, щоб було зручно працювати, необхідно домовитися що треба робити і яким бути під час занять, Тренер пропонує створити правила групи. Всі пропозиції обговорюються та записуються. Орієнтовні правила. Бути активним.
2. Звертатися одне до одного на ім‘я.
3. Не критикувати.
4. Правило піднятої руки.
5. Бути щирим.
6. Не оцінювати одне одного.
7. Принцип тут і тепер.
8. Принцип конфіденційності.
9. Дотримуватися запропонованих правил.
Вправа: Який я (10 хв.)
Мета: розвиток самосвідомості та позитивного самосприйняття.
Хід вправи на аркуші потрібно написати найкращі сторони свого Я, а в центрі намалювати автопортреті написати власне ім‘я. Презентувати свої напрацювання.
Обговорення:

-
Чи легко було визначити свої сильні сторони?
-
Як часто ви звертаєте увагу на свої сильні сторони Чи більше помічаєте слабкості?
-
Чи допомогла вправа вам краще пізнати інших і себе?
Вправа «Самокритика» (10 хв.)
Мета: навчитися об‘єктивно оцінювати свої якості усвідомлення власних слабких сторін формування адекватної самооцінки. Кожен учасник отримує аркуш паперу, на якому записує свої мінуси
— негативні якості і зачитує написане вголос.
Обговорення:
— Які труднощі виникали у вас упродовж виконання вправи
Тренер: Приймайте свої недоліки. Визнайте, що вони — ваша відповідь
на якусь потребу, і зараз вишукаєте новий, позитивний спосіб задовольнити
цю потребу. Тому з любов’ю попрощайтеся зі старою негативною
поведінкою.
Підсумки (5 хв.)
Аналіз наскільки справдилися очікування учасників. Кожен учень передає по колу м'ячик, висловлюючи свої враження від заняття та бажаючи один одному чогось гарного, приємного.

328
Блок занять Конфлікти в моєму житті

Заняття 1.
Тема: «Конфлікти в моєму житті
Мета: надати учням інформації про конфлікт, опредметнити його значення вжитті людини.
Вправа Привітання (5 хв.)
Мета: налаштувати групу на спільну роботу, прийняти правила роботи групи під час тренінгу. Хід вправи. Учні стають у коло. За годинниковою стрілкою, починаючи з ведучого, висловлюють свої вітання, називають імена. Потім передають імпульс натисканням направу руку сусіда. Вправа завершена, коли імпульс дійде до ведучого.
Вправа Незакінчене речення (7 хв.)
Мета: опредметнення учасниками тренінгу поняття про конфлікт та прийняття групового рішення про зміст даного поняття. Хід вправи Пропонується всім по черзі продовжити речення Конфлікт для мене — це. Завдання психолога втому, щоб слідкувати затим, щоб речення починалося з запропонованої фрази, стимуляції роботи в групі словами не думайте над закінченням речення, говоріть перше, що прийшло в голову, якщо вам важко відповісти, зразу ж передавайте хід по колу наступному учаснику. Після цього виробляється спільне визначення з яким погоджуються всі. Це потрібно для того, щоб налаштуватися до роботи зданою проблемою таз одним визначеним для всіх терміном.
Інформаційне повідомлення.
Конфлікт – протиборство двох сторін. Є галузь психології, яка
займається вивченням конфліктів і їх подоланням.
Одним з найважливіших питань психології конфліктує виникнення
конфліктів і конфліктних відносин. Які ж причини конфліктів?
Свідомо або несвідомо люди мріють добитися своєї мети відповідно до
потреб, і у разі неможливості досягнення або реалізації потреби виникають
конфліктні ситуації. Іншими словами будь-яка обставина, що створює
перешкоду в дії людини, що вже почалася або намічається, розглядається як
блокада. Якщо блокада, що стоїть на шляху задоволення потреби, дуже
велика або якщо по ряду зовнішніх причин особа або група не в силах подолати
утруднення, вторинне пристосування може не привести до успіху, і тоді
виникає конфліктна ситуація. У основі будь-якого конфлікту лежить
ситуація, що включає або суперечливі позиції сторін з якого-небудь приводу,
або протилежні цілі і засоби їх досягнення в певних обставинах, або, нарешті,
неспівпадання інтересів, бажань, прагнень конфліктуючих сторін.

329
У найбільш загальному сенсі проблема, що лежить в основі конфлікту,
— узгодження потребі інтересів.
Проблема в конфлікті — це завжди перешкода при реалізації мети, з
якою зв'язані не тільки інтереси, але і побоювання людей. Проте щоб
конфлікт почав розвиватися, необхідний інцидент. Коли одна із сторін
починає діяти, ущемляючи інтереси іншої, і якщо протилежна сторона
відповідає тим же, конфлікт з потенційного переходить в актуальний.
Сьогодні ми з вами спробуємо навчитися дечому, що дасть нам
можливість позитивно співпрацювати і не переводити ситуацію до
розгортання саме актуального конфлікту!
Вправа Причини конфліктів (15 хв.)
Мета: визначення учнями причин виникнення конфліктів та шляхів їх подолання. Хід вправи За допомогою карток, які учасники отримали, вони об'єднуються утри групи. Групу квадрати, групу кола, групу трикутники. Кожна група впродовж 5 хв обговорює й записує причини конфліктів ужитті зі свого погляду. Презентація — 3 хв. Аналіз спільних пунктів.
Обговорення:
— Від кого, на вашу думку, залежить усунення цієї причини і розв'язання конфлікту
Вправа Сніжинки (5 хв.)
Мета: сформувати переконання, що всі люди різні і кожен має свої особливості в діяльності і взаємодії і це потрібно враховувати у взаємодії для успішного вирішення конфлікту.
Матеріали: листки формату А.
Хід роботи: Мовчки візьміть листок. Складете його навпіл. Відірвіть правий верхній кут. Складете ще раз навпіл. Ще раз відірвіть правий верхній кут. Ще раз складете навпіл. Іще раз відірвіть верхній правий кут. Розверніть листок і покажіть свій витвір мистецтва однокласникам Рефлексія. Зверніть увагу, які різні у вас вийшли сніжинки Хоча був даний чіткий алгоритм дій. Чому це сталося ( Відповіді дітей. А якби всі сніжинки були однаковими, світ був би нудним і незмінним. Отже конфлікти грають найважливішу роль вжитті окремої людини, розвитку сім'ї, життєдіяльності школи, будь-якої організації, держави, суспільства і людства в цілому. У якій – то мірі вони навіть необхідні для розвитку ситуації і стосунків, для зростання особи, інакше може настати застій. Потрібно

330 враховувати індивідуальні особливості кожного у взаємодії, тоді конфлікти вирішуватимуться конструктивно.
Вправа Аналіз ситуацій» (15 хв.)
Мета: розкрити типи реагувань нарізні ситуації Визначити найефективніші. Хід вправи: Тепер проаналізуємо декілька ситуацій. Ситуація для хлопців Вам подобається дівчина, і раптом у ваші стосунки втручається інший парубок. Як ви реагуватимете, якщо це ваш друг просто сторонній парубок Ситуація для дівчат До вас дійшли чутки явно спотвореного змісту. Як ви поступите, якщо джерелом дезинформації була ваша подруга просто знайома І повсякденна ситуація для всіх Вам на ринку продали бракований товар. Брак ви відмітили пізніше. Як ви поступите, якщо продавець молодший за вас якщо комплекція продавця така, що Арнольду Шварценеггеру, в порівнянні з ним, робити нічого
Обговорення, та висловлення думок.
Ви побачили, що не лише в різних конфліктних ситуаціях ми реагуємо по-різному; навіть і в схожих ситуаціях, але з різними людьми, наша реакція може бути іншою.
Обговорення, рефлексія.
Підсумки (5хв)
Аналіз наскільки справдилися очікування учасників. Кожен учень передає по колу м'ячик, висловлюючи свої враження від заняття та бажаючи один одному чогось гарного, приємного.

Заняття 2
Тема
«Конфлікти в моєму житті № 2»
Мета: навчити старшокласників активно контролювати свою власну поведінку і впливати на неї в конфліктній ситуації.
Вправа Привітання по колу (5 хв.)
Мета: створення позитивного настрою, згуртування групи. Хід вправи:

Під музику всі учасники рухаються в центрі кімнати, дивлячись в очі тим, з ким зустрічаються, намагаються зрозуміти настрій людини, краще її розглянути. Після припинення музики всі стають парами, вибираючи людину з якою найменше спілкується. Пари утворюють коло так, щоб один стояв спиною до центру кола, а інший — обличчям до нього. З початком музики учасники, які стоять у зовнішньому колі, починають рухатися за годинниковою стрілкою, переходячи до наступного учасника ліворуч, і вітаються з ним невербально (за допомогою рухів, жестів, міміки, погляду. Потім те саме роблять учасники, які стоять у внутрішньому колі. Учасники діляться враженнями про настрій, самопочуття. Усі сідають у коло.

331
Вправа Піднятися разом (15 хв.)
Мета: допомогти підліткам зрозуміти умови ефективної співпраці та переваги співпраці над суперництвом. Вони зможуть повчитися підтримувати контакт одне з одним. Хід вправи Інструкція. Вправа, яку я хочу вам запропонувати, учить підстроюватися один під одного. Якщо ви хочете працювати друг з іншому, важливо уміти погоджувати свої дії з діями іншої людини. Коли одна людина в групі знаходить рішення проблеми швидше інших, виникає напруга. Щоб цього не відбулося, найшвидшому в цьому випадку необхідно мати достатньо терпіння і почекати, поки інші також знайдуть рішення. Має сенс небагато пригальмувати і дати час іншим досягти мети в своєму темпі. Очевидно, що швидкості роботи в групі слід приділяти особливу увагу. Сьогодні ви зможете потренуватися підстроюватися під швидкість роботи інших учасників. Спершу виберіть собі партнера. Сядьте на підлогу спиною один до одного. Зачепитеся руками один за одного і спробуйте діяти разом. Без допомоги долонь відштовхніться від підлоги і встаньте. Виконайте це кілька разів. Обговоріть один з одним, як виразом справилися із справою. Чи важко вам було Чи чекали ви успіху Що вам допомогло (2 хвилини) Знайдіть собі нового партнера. Повторіть вправу. (2 хвилини) Обговорите, як вам вдалося разом справитися із завданням. Чи було це по-іншому, інакше, ніж з першим партнером (2 хвилини) Тепер зберіться утрьох. Сядьте на підлогу, спиною до спини, зчепіться руками і спробуйте разом піднятися, не спираючись долонями об підлогу. Повторіть це кілька разів. (2 хвилини) Обговоріть, що у вас вийшло утрьох. Чи важко вам було Що вам допомагало (2 хвилини)
Послідовно збільшуйте число учасників групи до чотири, п'яти, семи,
дев'яти і дванадцяти. Тепер повертайтеся в круг, щоб ми разом змогли обговорити цю вправу.
Підбиття підсумків

Чи сподобалася мені ця вправа При якій кількості учасників виконати завдання було важче всього Який тип поведінки кожного учасника допоміг нам всім разом піднятися Яка поведінка ускладнювала ситуацію Чи могла група з дванадцяти учасників одночасно піднятися Наскільки добре я можу підстроюватися під інших Як нам вдавалося одночасно вставати Чи подавав хто-небудь сигнал Що ще я хочу сказати


332
Вправа Малюнок удвох (7 хв.)
Мета: Усвідомлення причин виникнення конфліктів та права вибору оптимального способу дії. Матеріали Ручки, папір. Хід вправи учасників групи об‘єднують у пари. Кожна пара отримує аркуш паперу. З цієї миті ідо закінчення вправи розмовляти не можна. Необхідно узяти одну ручку удвох і так, аби обоє партнера тримали її, намалювати малюнок на вільну тему. Готові малюнки обговорюються за принципом, чому намалювали саме це, хто що малював, як вам малювалося і так далі З'ясовується, що школярі поводилися в цій ситуації абсолютно по-різному: хтось рвався в бій і малював сам, ігноруючи партнера хтось намагався вгадати наміри іншого і запропонувати свої ідеї, хтось байдуже малював по черзі, а хтось взагалі віддав малюнок на відкуп напарникові. Виявляється у тих ситуаціях, в яких наші інтереси не збігаються з інтересами іншої людини (а саме так виникає конфлікт, можна поводитися абсолютно по-різному, обираючи не завжди оптимальний варіант.
Вправа Асоціації (5 хв.)
Мета: показати учасникам групи, що кожна людина — індивідуальність. Хід роботи Вправа Асоціації сприяє підвищенню відчуття їхньої власної цінності. Усі члени Т-групи сидять колом. Кожний по черзі, починаючи зліва від ведучого, сідає на стілець у центрі й повертається обличчям до кожного й одержує асоціацію, яка виникає уданий момент. Це може бути асоціація із квіткою, спорудою, природним явищем, літературним героєм тощо. Але заборонено оцінювати людину товстий, худий, злий тощо. Наприклад жінка — голуба хвиля, Дюймовочка, загадка, холодний вітерець, лисичка чоловік — молодий дуб, пан отаман, грозова хмара, трактор, директор. Після того відбувається обговорення, під час якого учасники починають розуміти, що сприймання чи виникнення асоціації відбувається у зв'язку з проблемами, соціальним досвідом тієї людини, у якої вони виникають. Учасники тренінгу розповідають про свої переживання. Усе це сприяє пізнанню та об'єктивному оцінюванню свого Я.
Вправа Мозкова атака (10 хв.)
Мета: навчити конструктивному виходу із конфліктних ситуацій. Хід вправи:Учасникам тренінгу за бажанням пропонують обрати конфліктну ситуацію зі шкільного життя, яка не була розв'язана або її розв'язання не задовольняє учасника, інші учасники кола пропонують свій варіант розв'язання ситуації. Правильність чи неправильність варіантів не оцінюється, головне, щоб було якнайбільше пропозицій. Визначають найоптимальніший варіант для обраної ситуації. З'ясовують, чи задоволений таким способом розв'язання ситуації учасник, який її запропонував.

333
Обговорення, рефлексія.

Заняття 3
Тема

«Конфлікти в моєму житті № 3»
Мета:
розвиток уміння уникати стресових ситуацій та навчити конструктивно долати конфліктні ситуацій.
Вправа Нетрадиційне вітання (3 хв.)
Мета: створення позитивного настрою, згуртування групи. Хід вправи Учасники ходять по кімнаті й за командою ведучого при зустрічі вітаються один з одним а) долонями б) коліньми в) чолом г) боком. Після виконання учасники сідають на місце.
Рольова гра Конфліктна ситуація хв.)
Мета: показати переваги співпраці і компромісу над суперництвом, а агресія, домінування і егоїстичність негативно впливають на вирішення конфлікту. Хід роботи Хтось із учасників групи пропонує конфліктну ситуацію, яка пов'язана зі школою. (Якщо немає охочих, пропонується своя) Учасник, який запропонував конфліктну ситуацію, обирає виконавців на певні ролі для її програвання. Учасники готуються 2 хв. Ті, хто залишилися в колі, обдумують свої варіанти її розв'язання.. Розігрування ситуації. Обговорення вправи Що ви відчували під часпрогровання цієї ситуації (учасники рольової гри відповідають від імені свого героя Чи розв'язана для вас конфліктна ситуація Учасникам гри пропонують повернутися в «Я»-образ, поклавши руку на серце і продовжити фразу Я знову. Запитання до учасників, які спостерігали за грою Які ідеї щодо ситуації виникли у вас, коли ви спостерігали за грою Хто хоче запропонувати свій варіант Можливо, комусь доводилося розв'язувати таку ситуацію Тренер Досвід інших людей може бути корисним, тому до нього слід прислухатися. Способи розв'язання конфліктних ситуацій у різних людей різні. Але слід пам'ятати: Де згода — там перемога. (Співпраця.) «З людьми завжди можна і варто домовитися (Компроміс, співпраця переговори.)
Вправа Порожній стілець (7 хв.)
Мета: навчити розв‘язувати конфлікти конструктивним шляхом.
Техніка виведення образи Порожній стілець

334 Пропонується уявити на порожньому стільці, який стоїть у центрі кола, людину, яка завдала вам шкоди, дуже образила. І звертаючись до неї, сказати Я пробачаю тебе/вас зате, що. Я пробачаю себе зате, що дозволив образі заволодіти мною. Я прошу вибачення у свого тіла за те,що цим завдав йому болю, неприємних відчуттів. Я пробачаю цю ситуацію й відпускаю її.
Вправа Стоп (25 хв.)
Мета: навчитися продуктивно взаємодіяти і спостерігати за груповою роботою.
Матеріали: декілька великих листів паперу, маркери. Хід вправи Інструкція Мені б хотілося запропонувати вам вправу, яка дозволить вам повчитися ефективніше співпрацювати одне з одним. Виконуючи роботу, ми нерідко концентруємося тільки на своїх діях, випускаючи з уваги решту учасників групи. Мине звертаємо уваги натечи добре вони себе відчувають, чи можуть вони висловлювати свою думку, чи відчувають вони, що їм приділяють увагу, чи задоволені вони своїм положенням в групі. Для того, щоб зробити роботу в групі комфортною для всіх, дуже важливо уважно спостерігати за груповими процесами і обговорювати, як можна організувати роботу так, щоб всі були задоволені. Учасники групи об’єднуються у підгрупи по 5 осіб. За 5 хвилин придумайте і намалюйте символ, що відображає єдність вашої групи.
У разі утруднень можна показати учням можливі варіанти символів,
наприклад, герби, печатки, прапори і ін... Через 5 хвилин зробіть паузу. Зараз я прошу вас на 5 хвилин відвернутися від створення символу, щоб поговорити протечи задоволені виходом вашої спільної роботи Чи всі брали участь в роботі Чиї ідеї були здійснені Як ви ухвалювали рішення Чи доповнювали ви їх Чи прислухалися ви до слів інших учасників Продовжуйте роботу. У вас є ще 5 хвилин, щоб завершити ваш малюнок.
Обговорітье, що ви відмітили після перерви у вашій роботі. Відповідайте на наступні питання наскільки ви задоволені спільною роботою Чи всі можуть брати в ній участь Як ви знаходите рішення Чи прислухаєтеся ви один до одного На обговорення вам дається 5 хвилин. Тепер повертайтеся вколо, щоб ми разом змогли обговорити цю вправу. Покажіть один одному свої малюнки. Розкажіть, як проходила робота у вашій групі. Підбиття підсумків Чи сподобалося мені ця вправа Чи змінився робочий процес після першого обговорення Яким чином Як могла б кожна підгрупа поліпшити хід своєї роботи Який спосіб поведінки допомагає в спільній роботі Який - заважає Хто в групі бере на себе керівну і координуючу роль

335 Хто говорить особливо багато, а хто - особливо мало Хто надихає тихих людей на активнішу участь Чому деякі в групі дуже активні, а деякі - дуже пасивні Коли в групі виникають прямі або непрямі розбіжності Чи згоден яз тим, що потрібне частіше припиняти роботу, щоб обговорити хід роботи в групі Коли це потрібно робити Що я ще хочу сказати
Підсумки (5 хв.)
Аналіз наскільки справдилися очікування учасників. Кожен учень передає по колу м'ячик, висловлюючи свої враження від заняття та бажаючи один одному чогось гарного, приємного.
Блок Агресія та її подолання

Заняття 1
Тема Агресія як її контролювати.
Мета: розкрити поняття агресія, агресивність, навчити конструктивному виходу із складних життєвих ситуацій.
Вправа Привітання (5 хв.)
Мета: сприяти встановленню контакту між учасниками тренінгу, налаштувати на роботу в групі.
Зміст вправи. Один із учасників вимовляє привітання або комплімент за такою формою Привіт усім, у кого в цей момент хороший настрій. Ті, кого стосуються ці слова, разом відповідають Привіт. А якщо був сказаний комплімент, то ті учасники, які вважають, що це стосується їх, відповідають Дякую. Вправа повторюється декілька разів, а потім тренер змінює правила. Тепер привітання мають звучати так «Здрастуйте всі, хто добрий і справедливий чи комплімент Чудово виглядають усі хитрі і завбачливі. Вислів має містити якусь характеристику стану, рису характеру тощо. Ті учасники, які, на їхню думку, мають названу рису, повинні хором говорити привіт чи дякую залежно від того, що це було привітання чи комплімент а решта учасників – мовчить.
Вправа Мій настрій (10 хв.)
Мета: усвідомлення власних емоційних станів. Хід вправи тренер пропонує кожному учаснику намалювати свій настрій в шкоді, вдома, на вулиці. Після завершення — презентації малюнків і розповіді про них.
Вправа: Асоціації (3 хв.)
Мета: актуалізація емоційних реакцій учасників відносно поняття агресія..
Хід вправи учасникам потрібно назвати асоціації до слова агресія. Всі асоціації записуються тренером на ватмані, після чого він їх зачитує і подає інформаційне повідомлення.

336
Інформаційне повідомлення Агресія, агресивність (7 хв.)
Мета: розкриття поняття агресія, «агресивність».
Агреси вність
- риса характеру, що виражається у ворожому ставленні людини до інших людей, до тварин, до навколишнього світу. Агресивними називаються такі дії і таке відношення людини, яке, будучи ворожим, у той же час не викликається будь-якими об'єктивними причинами, не може бути виправдане обставинами, що склалися, або міркуваннями морального або юридичного характеру, зокрема — необхідністю самооборони або захисту інших людей.
У перекладі з латинської мови агресія означає напад. Вданий час термін агресія вживається надзвичайно широко. Цей феномен пов'язують із негативними емоціями (наприклад, гнівом, із негативними мотивами наприклад, прагненням нашкодити, а також з негативними установками наприклад, расовими упередженнями) і руйнівними діями.
У психології під агресією розуміють тенденцію (прагнення, яка виявляється в реальному поводженні або фантазуванні, з метою підпорядкувати собі інших або домінувати над ними.
Метою агресії може бути як власне спричинення страждання (шкоди) жертви (ворожа агресія, такі використання агресії як засобу досягнення іншої мети (інструментальна агресія. Агресія буває спрямована на зовнішні об'єкти (людей або предмети) або на себе (тіло або особу. Особливу небезпеку для суспільства представляє агресія, спрямована на інших людей.
Не дивлячись нате, що термін агресія зазвичай вживається для позначення руйнівних намірів, його поширюють і на більш позитивні прояви, наприклад активність, що породжуються честолюбством. Подібні дії позначають як самоствердження, щоб підкреслити, що вони спонукаються неворожою мотивацією. Вони виявляються у формі конкуренції, прагнення до досягнень, іронії, спортивних змаганнях і т.д.
Агресія – це поведінка, що містить погрозу чи завдає шкоди іншим. Наше життя сповнене агресії:

-У шкільному дворі старшокласник перестріває молодшого школяра і вимагає в нього гроші.

Портфель нової учениці діти перекидають у класі з парти на парту, не даючи їй можливості мати своє робоче місце та заприятелювати з кимсь із дітей.

Батько сварить і б‘є сина за неуспішність у школі.

Кіно герой кремсає тіло жертви, яка стікає кров‘ю.
У психологічній науці агресія розглядається, як модель поведінки. На думку А.Басса агресію можна описати, використовуючи три основні шкали фізична агресія – вербальна активна агресія – пасивна пряма агресія – непряма. Їх комбінації діють увісьмох можливих категоріях, у рамках яких і відбувається більшість агресивних дій. Поглянемо на таблицю Види агресії»

337
«Види агресії»

Тип агресії

Приклади

Фізична – активна - пряма Підлітки б‘ють ногами людину, що лежить на асфальті.
Фізична – активна - непряма Старшокласники закладають петарди в туалеті початкової школи.
Фізична – пасивна - пряма Учні оголошують бойкот однокласникові відмінникові.
Фізична – пасивна - непряма Учні відмовляються виконувати розпорядження класного керівника при прибиранні шкільної території.
Вербальна – активна - пряма Учень насміхається і принижує ученицю, яка говорить іншою мовою, ніж більшість дітей.
Вербальна – активна - непряма Дівчина зводить наклепна однокласницю
Вербальна – пасивна - пряма Група дівчаток поширює плітки про свою однокласницю
Вербальна – пасивна - непряма Учні класу знають, хто зробив шкоду, утім, мовчать, коли вчитель несправедливо обвинувачує їхнього однокласника.
Найбільш звичними проявами агресії вважаються конфліктність, лихослів'я, тиск, примус, сексуальне оцінювання, загрози або застосування фізичної сили. Приховані форми агресії виражаються у відході від контактів, бездіяльності з метою нашкодити комусь, заподіянні шкоди собі і самогубство.
У змістовному плані провідними ознаками агресивної поведінки можна вважати такі його прояви, як- виражене прагнення до домінування над людьми та використання їх у своїх цілях- тенденцію до руйнування- спрямованість на заподіяння шкоди оточуючим людям- схильність до насильства (заподіяння болю).
Узагальнюючи всі перераховані ознаки, можна говорити проте, що агрессивна поведінка особистості має на увазі будь-які дії з вираженим мотивом домінування . А насильство (фізичне, сексуальнее, емоційне) є самим серйозним проявом і небажаним наслідком агресивної поведінки.
Для приборкання насильства будь-яке суспільство змушене приймати спеціальні заходи. Найбільш ефективними з них слід визнати національні традиції та групові ритуали (ігри, свята, обряди, що дозволяють конкретної особистості інтегрувати свій агресивний потенціалі виражати його соціально- прийнятними способами. Величезне значення має також присутність в суспільстві достатньої кількості позитивних прикладів, наприклад національних героїв або життєствердних кумирів.
Вправа: Намалюй агресію (10 хв.)
Мета: звільнення учасників заняття від негативних емоцій.
Хід вправи намалюйте агресію так, як ви її уявляєте.
Обговорення:


338 Які ваші враження від виконання вправи?
-Чи можна її використовувати в повсякденному житті?
Вправа Типи відповідей (5 хв.)
Мета: формування адекватних реакційна складні життєві ситуації. Кожному учаснику пропонується продемонструвати в заданій ситуації спокійні, впевнені та агресивні відповіді. Для кожного учасника використовується лише одна ситуація. Ситуації друг розмовляє з вами, а ви вже хочете піти ваш колега відволікає вас від важливої справи, ставить запитання, які заважають працювати вас хтось дуже образив. Питання для обговорення Які у вас виникали емоціх коли ви виконували вправу Чи змогли ви відмовити співрозмовнику
-
Чт виникають у вас ужитті ситуації коли вам важко відмовити співрозмовнику
Підсумки (5 хв.)
Аналіз наскільки справдилися очікування учасників. Кожен учень передає по колу м'ячик, висловлюючи свої враження від заняття та бажаючи один одному чогось гарного, приємного.

Заняття 2


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   35


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал