Турійський районний методичний кабінет працівників освіти загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Купичів н.І. Власюк тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії УкраїниСторінка4/4
Дата конвертації16.01.2017
Розмір0.64 Mb.
1   2   3   4
ТЕМА 13

Рівень1


* Встановіть відповідність: 1. Польща; 2. Чехословаччина; 3. Румунія: 1) Східна Галичина, Західна Волинь; 2) Північна Буковина, Бессарабія; 3) Закарпаття.

* Кількість українців, які проживали у Польщі складала: 1) 4 млн. чол.; 2) 2 млн. чол.; 3) 8 млн. чол .

*Західна Україна у складі Другої Речі Посполитої була: 1) автономією; 2) окремим національним округом; 3) не мала жодного самоуправління.

* УНДО створено: 1) 1925 р.; 2) 1923 р.; 3) 1930 р.

* ОУН утворилась: 1) 1925р.; 2) 1929 р.; 3) 1932 р.

* ОУН орієнтувалась на: 1)парламентські форми боротьби; 2) індивідуальний терор; 3) союз із іншими західноукраїнськими партіями.

* Бессарабія у міжвоєнний період була включена в: 1) Молдову; 2) Румунію; 3) Угорщину.

* В основу програми ОУН була покладена ідеологія: 1) Д. Донцова; 2) М. Грушевського; 3) В. Липинського.

* Президентом Карпаської України став: 1) А. Бародій; 2) А. Мельник; 3) А. Волошин.

* Територія Закарпаття після падіння Чехословаччини відійшла в 1939 р. до: 1) Угорщини; 2) Румунії; 3) Польщі.

Рівень 2


* Населення якої території України жило краще порівняно з іншими українцями: 1)Галичини та Волині; 2) Північної Буковини та Бессарабії; 3) Закарпаття; 4) УСРР.

* Встановіть послідовність подій: 1)створення УНДО; 2)утворення «таємного університету» у Львові; 3) створення ОУН; 4) Татарбунарське повстання; 5) вбивство Б. Перацького.

* З переліку осіб виберіть членів ОУН: 1) Є. Коновалець; 2) В. Затонський; 3) Є. Маланюк; 4) О. Ольжич; 5) К. Левицький; 6) А. волошин; 7) С. Бандера.* Встановіть відповідність: 1. Є. Коновалець, 2. К. Левицький, 3. В. Залозецький: 1)лідер УНДО; 2) лідер УВО, ОУН; 3) лідер Української національної партії.

* Розташуйте події у хронологічній послідовності: 1) проголошення незалежності Карпатської України; 2) утворення УВО; 3) пацифікація західноукраїнських земель; 4) вбивство Є. Коновальця;

* Розташуйте події у хронологічній послідовності: 1) проголошення незалежності Карпатської України; 2) утворення УВО; 3) пацифікація західноукраїнських земель; 4) вбивство Є. Коновальця; 5) «Кресовий закон».

* Встановіть відповідність: 1. Християнсько-народна партія, 2. Українська національна партія, 3. УНДО: 1) Румунія; 2) Польща; 3) Чехословаччина.

* Аграрні реформи у Польщі, Румунії, Чехословаччині полягали в: 1) ліквідації поміщицьких володінь; 2) колонізації українських земель іноземцями; 3) створення державних підприємств; 4) часткової викупівлі поміщицьких володінь; 5) наділення селян малопридатними землями.

* З переліку виберіть галузі промисловості, які були розвинуті на Західній Україні: 1) харчова; 2) металургійна; 3) деревообробна; 4) електротехнічна; 5) хімічна; 6) нафтодобувна; 7) машинобудівна.

* «Центросоюз», «Маслосоюз», «Центробанк», і «Народна торгівля» - це: 1) об’єднання непманів; 2) артілі на початку «Великого перелому»; 3) кооперативні об’єднання в Західній Україні; 4) польські підприємства.

* «Кресовий» закон 1924 р. передбачав: 1) відкриття шкіл на мовах меншин; 2) впровадження двомовного навчання; 3) утворення вищих навчальних закладів Закарпатської України.

Рівень 3


* Яке твердження правильне. На початку 20-х років ХХ ст. польська політика у Галичині передбачала: 1) державну полонізацію; 2) ліквідацію намісництва у 1923 р.; 3) утворення на території Східної Галичини Львівського, Станіславського, Тернопільського, Дрогобицького намісництва; 4) ухвалене 1921р. рішення про перепис населення українцями здебільшого було бойкотовано.

* Виберіть зайве. Політика польського уряду на Волині: 1) волинські землі остаточно перейшли до Польщі за умовами Ризького договору; 2) рішенням Антанти від березня 1923 р. Волинь остаточно була приєднана до ІІ Речі Посполитої; 3) польська влада штучно зберігала сокальський кордон; 4) українці могли працювати в місцевих адміністраціях; 5) національна інтелігенція могла працевлаштуватися на державну службу лише за межами України; 6) на відміну від галичан, жителі Волині вибори не бойкотували і їх посли створили у парламенті парламентську репрезентацію.

* Яке твердження правильне. Економічний розвиток західноукраїнських земель ІІ речі Посполитої: 1) більшість підприємств Західної України були дрібними; 2) промисловість в основному базувалась на переробці сільськогосподарської та мінеральної сировини; 3) підприємства нафтової промисловості, які належали українському капіталу, були не рентабельними; 4) позиції українського підприємництва могла врятувати лише кооперація; 5) на селі кооперативів практично не існувало.

* Встановіть відповідність. Економічне становище Західної України у складі: 1. Речі Посполитої, 2. Румунії, 3. Чехословаччини: 1) промисловість в основному базувалась на переробці сільськогосподарської та мінеральної сировини; 2) частка промислових підприємств краю становила 2%; 3) українські підприємці сильними були лише в кооперації; 4) іноді державою санкціонувалось вивезення із краю устаткування для підприємств; 5) для аграрної політики було характерне осадництво; 6) було викуплено чималу частку поміщицьких земель та розділено серед малих селянських господарств; 7) хоча держава відверто не йшла на ліквідацію аграрної революції, проте встановила досить високі податки.

* Які українські культурно-просвітні та економічні організації частково фінансував СРСР: 1) Сільроб; 2) УНДО; 3) приватні українські школи; 4) Просвіти; 5) Національний етнографічний музей; 6) Наукове товариство імені Т. Шевченка; 7) греко-католицькі освітні установи.

* Татарбунарське повстання спалахнуло 1)…(вкажіть дату); причиною його була 2) …(вказати причину); повстання очолив; 3) …(вкажіть прізвище). Румунії вдалося стягнути війська, бої протривали до 4)…(вкажіть дату).: 1) 24 вересня 1924 р.; 2) 10 вересня 1924 р.; 3) 15 вересня 1924 р.; 1) бажання українців Бессарабії приєднатись до УСРР; 2) невдоволення багатонаціонального населення придунайського краю економічною та національною політикою Румунії; 3) населення придунайського краю бажало введення справжніх конституційних норм з усіма демократичними свободами; 1) А. Клюшников; 2) В. Кубійович; 3) С. Бандера; 1) 28 вересня 1924 р.; 2) 22 вересня 1924 р.; 3) 30 вересня 1924 р.

* Частина УНТП у 1)…(вкажіть дату) разом із УПНР та волинською національною групою Української Парламентарної Репрезентації заснувала партію 2)…(вкажіть назву), голово її було обрано 3)…(вкажіть прізвище). Партія стояла на засадах 4)…(вкажіть принципи): 1)квітень 1924 р.; 2) квітень 192 р.; 3) липень 1925 р.; 4) Українська партія вільних націоналістів; 5) Українська партія національної роботи; 6) Українське національно-демократичне об’єднання; 7) В. Охромович; 8) К. Левицький; 9) Підгірський; 10) радянофільська позиція; 11) автономістська позиція; 12) створення соборної української держави легальними методами.

* З переліку виберіть програмні засади УНДО та ОУН: 1) суверенна держава як умова участі нації у світовому середовищі; 2) обстоювання політичного самовизначення українців на етнічних землях; 3) національна диктатура як умова під час визвольної боротьби; 4) створення Української Самостійної Соборної Держави на чолі з головою держави; 5) рівність всіх громадян перед законом незалежно від національності і віри; 6) обстоювання конституції, парламентського ладу; загального виборчого, права, легальних форм боротьби; 7) обстоювання радикальних форм боротьби.

* Яке твердження правильне: 1) 28 січня – 3 лютого 1929 р. у Відні відбувся перший з’їзд на якому була заснована ОУН; 2) планувалось, що це буде політична партія парламентського типу; 3) очолив ОУН Є. Коновалець, його заступником став М. Сціборський; 4) на початку створення основним виданням організації був часопис «Шлях нації»; 5) ОУН стояла на платформі націоналізму.

* Встановіть відповідність: 1. А. Бородій, 2. А. Волошин, 3. Ю. Бачинський, 4.Д. Климпуш: 1) українофіл, сформував уряд після заборони політичних партій; 2) голова першого уряду Підкарпатської автономії; 3) на початок 30-х років почав формувати перші загони Карпатської Січі; 4) єдиний міністр русофілів в уряді А. Волошина.

ТЕМА 14

Рівень 1


* Політика коренізацїі проголошувалась: 1) Х з’їздом РКП(б); 2) ХІ з’їздом РКП(б); 3) ХІІ з’їздом РКП(б).

* М. Скрипник очолював: 1) наркомат внутрішніх справ; 2) наркомат соціального забезпечення; 3) наркомат освіти.

* Коренізація в Україні передбачала: 1) поширення української мови в усі сфери; 2) розширення самоврядування; 3) введення російської мови в держапарат.

* Головполітосвіта була створена: 1) 1923 р.; 2) 1925 р.; 3) 1920 р.

* Згідно постанови «Про загальне обов’язкове навчання» від 25 липня 1930 р. було запроваджено обов’язкове: 1) 4-річне навчання; 2) 7-річне навчання; 3) 8-річне навчання.

* У 1930 р. школи з українською мовою становили: 1) 55%; 2) 70%; 3) 85%.

* ВУАН в 1922 – 1928 рр. очолював: 1) С. Єфремов; 2) В. Липський; 3) Г. Кістяківський.

* Єдина Спілка Радянських письменників України утворена: 1) 1931 р.; 2) 1934 р.; 3) 1937 р.

* Автором збірки «Сталь і ніжність» був: 1) М. Бажан; 2) П. Тичина; 3) Т. Рильський.

* Вперше в СРСР штучне розщеплення атома відбулось: 1) 1932 р; 2) 1938 р.; 3) 1928 р.

Рівень 2


* В 1921 – 1923 рр. Просвіти були реорганізовані у: 1) сільбуди і хати читальні – організаційні центри політосвітської роботи на селі; 2) початкові школи зважаючи на значний педагогічний резерв у їх складі; 3) просвіти взагалі були ліквідовані; 4) культурно-освітні заклади для введення політосвітньої роботи зі знання революції та гуманності Радянського Союзу.

* Встановіть хронологічний ряд: 1) постанова Раднаркому про боротьбу з неписьменністю; 2) літературна дискусія; 3) заснування Одеської кінофабрики; 4) Постанова ЦК ВКП(б) «Про загальне обов’язкове навчання».

* Виберіть серед переліку наркомів освіти УСРР в епоху українізації: 1) М. Скрипник; 2) С. Косіор; 3) О. Шумський; 4)М. Хвильовий; 5) Г. Гринько; 6) М. Зеров.

* Театр «Березіль» було засновано у…(вкажіть рік); в місті…(вкажіть місто) відомим режисером…(вказати ім’я): 1) 1921 р.; 2) 1922 р.; 3) 1923 р.; 4) Київ; 5) Харків; 6) Полтава; 7) М. Куліш; 8) О. Довженко; 9) Лесь Курбас.

* Поставте події у хронологічній послідовності: 1) постанова «Про перебудову літературно-художніх організацій»; 2) постанова «Про обов’язкове вивчення російської мови»; 3) відновлення університетів в Україні; 4) І з’їзд Спілки письменників.

* З переліку виберіть керівників ВУАН у 1920 – 1930 х роках: 1) С. Єфремов; 2) В. Липинський; 3) М. Грушевський; 4) О. Богомолець; 5) Є. Патон.

* Встановіть відповідність: 1.М. Яворський, М. Слабченко, 2. В. Філатов, М. Страженко, 3. Г. Косинка, М. Яловий, 4. В. Гордій, О. Довженко.: 1) література; 2) медицина; 3) історія; 4) кіномистецтво.

* З переліку осіб виберіть репресованих у 1930 ті роки: 1) О. Слісаренко; 2) М. Зеров; 3) М. Бажан; 4) М. Рильський; 5) Г. Косинка; 6) В. Сосюра.

* Хто із наступних літераторів є засновником ВАПЛІТЕ: 1) Ю. Яновський; 2) М. Бажан; 3) М. Хвильовий; 4) М. Яловий; 5) М. Куліш.

* Встановіть відповідність: 1. М. Крилов, М. Кравчук, 2.Л. Ландау, 3. А. Бучма, Н. Ужвій, 4. Л. Писаржевський, Г. Кістяківський: 1) театр; 2) математика; 3) фізика; 4) хімія.

Рівень 3


* Яке твердження правильне: 1) до введення українізації кількість українців, які працювали на державній службі, складала 35%; 2) втілювати українізацію почав партійний лідер республіки Е. Квірінг; 3) лише з приходом Л. Кагановича українізація набула свого поступу; 4) українізували навіть деякі військові частини; 5) відсоток українці на державній службі внаслідок українізації зріс до 54 %.

* З перелічених осіб визначте першу людину в компартії України, який був українцем: 1) Е. Квірінг; 2) Л. Каганович; 3) С. Косіор; 4) В. Чубар; 5) не було жодного.* Кодекс законів про народну освіту в УСРР передбачав: 1) введення 7-річного навчання; 2) створення нового покоління людей комуністичного суспільства; 3) відновлення університетів; 4) розкріпачення трудових мас від державного рабства; 5) формування матеріалістичного світогляду.

* Поставте керівників ВУАН у хронологічній послідовності: 1) О. Левицький; 2) М. Василенко; 3) В. Вернадський; 4) В. Липинський; 5) Д. Заболотний.

* М. Грушевський, повернувшись на Україну, продовжував роботу над своєю фундаментальною працею. Він очолив археографічну комісію ВУАН залучивши визначних спеціалістів. Вкажіть прізвища: 1) М. Василенко; 2) К. Лазаревська; 3) С. Томашівський; 4) М. Слабченко; 5) І. Керп’якевич.

* Встановіть відповідність: 1.К. Симинський; 2. І. Шмальгаузен; 3. Д. Граве; 4. М. Крилов: 1) математична фізика; 2) експериментальна зоологія; 3) інститут технічної механіки; 4) прикладної математики.

* У 1925 р. розгорілась літературна дискусія, яка пізніше переросла у політичну. Почалась вона з того, що один із письменників…(вкажіть прізвище) кинув заклик «Геть від Москви», за що був звинувачений у націоналізмі…(вкажіть зміст заклику): 1)М. Хвильовий; 2) М. Зеров; 3) М. Драй-Хмара; 4) М. Фітільов; 5) Т. Осьмачка;6) заклик до сепаратизму; 7) від хрещення від культурних надбань Росії; 8) заклик критично підходити до використання культурних надбань інших народів; 9) у своїй творчості орієнтувалися на національні риси.

* Серед перелічених осіб виберіть тих, що працювали: 1. у музиці; 2. у художньому мистецтві: 1)А. Петрицький; 2) В. Косенко; 3) М. Вериківський; 4) К. Трохименко; 5) В. Касіянов; 6) Л. Ревуцький.

* У ….(вкажіть рік) році розпочалось будівництво найбільшої в Європі кіностудії…(вкажіть якої), де у …(вкажіть рік) році О. Довженко поставив свій перший фільм…(вкажіть назву): 1) 1926 р.; 2) 1927 р.; 3) 1928р.; 4) 1929 р.; 5) Одеська; 6) Харківська; 7) Київська; 8) «Арсенал»; 9) «Звенигора»; 10) «Земля».

* Хто з партійної верхівки у 1930-х став членом ВУАН: 1) В. Затонський; 2) О.Шумський; 3) В. Чубар; 4) М. Скрипник; 5) О. Шліхтер.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал