Турійський районний методичний кабінет працівників освіти загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Купичів н.І. Власюк тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії УкраїниСторінка3/4
Дата конвертації16.01.2017
Розмір0.64 Mb.
1   2   3   4
ТЕМА 9

Рівень 1


*Наступ білогвардійських військ А. Денікіна розпочалася: 1) з Поділля; 2) з Одеси; 3) з Донбасу.

* «Московська директива» була підписана А. Денікіним: 1) 4 травня 1919 р.; 2) 3 липня 1919 р.; 3) 16 серпня 1919 р.

* А. Денікін ставився до української державності: 1) не визнавав; 2) визнавав право на автономію; 3) визнавав право на самостійність.

* Коли відбувся перехід УГА через р. Збруч: 1) травень 1919 р.; 2) серпень 1919 р.; 3) липень 1919 р.

* Єдине командування військ УГА і Директорії очолив: 1) М. Юнаков; 2) О. Греков; 3) М. Омелянов-Павленко.

* Війська УГА вступили в Київ: 1) 12серпня 1919 р.; 2) 31 серпня 1919 р.; 3) 10 жовтня 1919 р.

* Яку позицію зайняв Н. Махно щодо білогвардійців: 1) нейтральну; 2) виступав проти; 3) підтримував А. Денікіна.

* Вкажіть останнє місце перебування урядів УНР і ЗУНР в листопаді 1919 р.: 1)Кам’янець-Подільський; 2) Рівне; 3) Одеса.

* Як склалась доля УГА: 1) перейшла в підпорядкування поляків; 2) перейшла в підпорядкування Антанти; 3) перейшла в підпорядкування А. Денікіна.

* Вкажіть назву партизанського рейду залишків військ УНР по тилах А. Денікіна і більшовиків: 1) Український похід; 2) Зимовий похід; 3) Північний похід.

Рівень 2


*Розташуйте події в хронологічній послідовності: 1) вступ А.Денікіна у Київ; 2) «Московська директива»; 3) перехід УГА через Збруч; 4) угода між Н. Махном і армією УНР про спільну боротьбу.

* А. Денікін розділив Україну на 3 області: 1) Київську, Таврійську, Харківську; 2) Київську, Донецьку, Новоросійську; 3) Київську, Харківську, Новоросійську.

* Дії білогвардійців спрямовувались на: 1) утворення автономії України у складі Російської федерації; 2) утиски української мови і культури, її ігнорування

* Серед переліку подій виберіть ті. Які відбулись в один день: 1) формування нового уряду на чолі з І. Мазепою; 2) захоплення Києва військами УГА; 3) підписання угоди махновців та армії УНР про спільну боротьбу з денікінцями; 4) вступ до Києва військ Добровольчої армії; 5) початок боїв армії УНР з загонами Я. Слащова.

* Виберіть зайве. Денікінський режим характеризувався: 1) відродження єдиної і неділимої Російської імперії; 2) визнання права народів на автономію; 3) високий рівень антисемітизму; 4) свободу профспілкового руху.

* Виберіть серед командувачів: 1. Армія УНР і УГА, 2. Добровольча армія, 3. Червона армія: 1) А. Кравс; 2) М. Омелянов-Павленко; 3) В. Блюхер; 4) Я. Слащов; 5) Г. Котовський; 6) М. Щорс; 7) Н. Бредов; 8) М. Тарнавський.

* Декларація Реввійськради махновської армії передбачала: 1) створення місцевих рад; 2) створення центральних виконавчих органів; 3) діяльність місцевих рад як дорадницько-виконавчих; 4) утворення законодавчого органу – З’їзду Рад; 5) невизнання всіх видів політичної діяльності.

* Серед переліку осіб виберіть членів уряду УНР І. Мазепи утвореного в серпні 1919 р.: 1) Б. Мартос; 2) С. Єфремов; 3) Ковалевський; 4) С. Остапенко; 5) В. Голубович; 6) Д.Дорошенко.

Рівень 3


* Виберіть правильне твердження. Угода про спільну боротьбу між УНР і Н. Махно передбачала: 1) об’єднання двох армій під спільне командування; 2) виділення махновцям окремої ділянки фронти; 3) спільний похід на Одесу; 4) надання допомоги зброєю революційної армії; 5) розміщення поранених в шпиталях армії УНР; 6) включення Н. Махна в уряд УНР.

* Урядова декларація УНР від 12 серпня 1919 р. мала на меті: 1) залучення до державної діяльності усіх верств населення; 2) недопущення нетрудових елементів в державотворчий процес; 3) створення органів самоврядування на основі загального виборчого права; 4) скликання в майбутньому З’їзду Рад на Україні; 5) проведення виборів до парламенту з правом Установчих зборів; 6) укладання угоди з Антантою про спільні дії.

* Умовами, на яких було укладено угоду про спільні дії УГА і дієвої армії УНР були: 1) вести єдину лінію політики без схилення в бік більшовизму; 2) укласти союз з Антантою; 3) скласти міністерство для Галичини; 4) призначити Є. Петрушевича головою уряду; 5) змінити уряд Б. Мартоса.

* Встановіть хронологічну послідовність: 1) вступ УГА в Київ; 2) створення уряду І. Мазепи; 3) початок боїв на Правобережжі між арміями УНР і денікінцями; 4) угода УГА з білогвардійцями.

* Вкажіть отаманів, що підтримали Директорію під час літнього наступу 1919 р.: 1) Є. Ангел; 2) Н. Махно; 3) Зелений; 4) М. Григор’єв; 5) М. Щорс.

* Вкажіть хронологічні рамки Першого Зимового походу: 1) грудень 1919 – січень 1920 рр.; 2) листопад 1919 – березень 1920 рр.; 3) січень 1920 – травень 1920 рр.; 4) грудень 1919 – травень 1920 рр.

* З переліку міст виберіть ті, які контролювали махновці наприкінці жовтня 1919 р.: 1) Жмеринка; 2) Каховка; 3) Апостолове; 4) Умань; 5) Бердянськ; 6) Перекоп.

* З переліку міст виберіть ті, які були зайняті військами УНР внаслідок літнього наступу 1919р.: 1) Єлитсаветград; 2) Жмеринка; 3) Черкаси; 4) Балта; 5) Бердичів; 6) Вінниця; 7) Кривий Ріг.

ТЕМА 10

Рівень 1


* Коли розпочався контрнаступ радянських військ проти А. Денікіна: 1) грудень 1919 р.; 2) серпень 1919 р.; 3) жовтень 1919 р.

* Вкажіть дату прийняття резолюції про радянську владу на Україні: 1) 4 грудня 1919 р.; 2) 11 жовтня 1919 р.; 3) 11 лютого 1920 р.

* Головою Всеукрревкому став: 1) С. Косіор; 2) Г. Петровський; 3) Х. Раковський.

* Варшавський договір був підписаний: 1) 21 квітня 1920 р.; 2) 5 лютого 1920 р; 3) 6 травня 1920 р.

* Провідну роль в контрнаступі радянських військ на Південно-Західному фронті зіграла кінна армія: 1) М. Фрунзе; 2) С. Будьоного; 3) М. Муравйова.

* Д.Керзон був міністром закордонних справ: 1) Франції; 2) США; 3) Великої Британії.

* Вкажіть назву договору між Польщею і Радянською Росією 18 березня 1921 р.: 1) Ризький; 2) Брест-Литовський; 3) Варшавський.

* Білогвардійську армію в Криму очолив: 1) А. Шкуро; 2) А. Денікін; 3) П. Врангель.

* Вкажіть дату проведення Сиаашської операції: 1) листопад 1920 р.; 2) вересень 1920 р.; 3) січень 1921 р.

* Якою була доля армії УНР: 1) перейшла в склад Червоної армії; 2) ввійшли в склад білогвардійських військ; 3) інтернована в Польщі.

Рівень 2


* З переліку осіб виберіть членів Всеукрревкому: 1) Д. Мануїльський; 2) Л. Каганович; 3) В. Затонський; 4) Г. Петровський; 5) Ю. П’ятаков.

* Яку функцію виконували комнезами: 1) контроль над сільськими радами; 2) місцеве військове ополчення; 3) створення комун; 4) боротьба проти заможного селянства.

* Резолюція «Про радянську владу на Україні» закликала: 1) стояти на точці зору визнання самостійності УСРР; 2) утворити місцеві ревкоми; 3) ввезти продрозкладку; 4) протидіяти спробам штучно витіснити українську мову.

* Встановіть відповідність: 1.Закон про землю; 2. Утворення Всеукрревкому; 3. Резолюція «Про радянську владу на Україні»: 1) 11 грудня 1919 р.; 2) 5 лютого 90 р.; 3) 4 грудня 1919 р.

* Розташуйте події в хронологічній послідовності: 1) ухвалення РНК про хлібну розверстку; 2) вступ до Києва Червоної Армії і вигнання денікінців; 3) підписання Варшавського договору; 4) призначення П. Врангеля на посаду командувача білогвардійськими військами.

* Умовами Варшавського договору були: 1) спільне проведення військових операцій Українською і Польською арміями; 2) кордон між УНР і Польщею проходить по «Лінії Керзона»; 3) конфіскація земель польських поміщиків в УНР; 4) взаємне визнання прав українців і поляків в обох державах.

* Встановіть відповідність: 1. М. Фрунзе, 2. І. Мазепа, 3. В. Затонський: 1) керівник уряду УНР; 2) начальник Південного фронту; 3) голова Галревкому.

* Ризький договір був підписаний між: 1) УНР і Радянською Росією; 2) УНР і Польщею; 3) УНР і Латвією; 4) Польщею і Радянською Росією; 5) УСРР і РСФРР та Польщею.

* Внаслідок наступу П. Врангеля під контролем білогвардійців опинились міста: 1) Одеса, Мелітополь, Катеринослав; 2) Мелітополь, Маріуполь, Бердянськ; 3) Мелітополь, Юзівка, Єлисаветтград.

* Встановіть відповідність: 1. Захоплення Києва поляками, 2. Ризький договір, 3.Ліквідація Південного фронту, 4. Нота Керзона: 1) 18 березня 1921 р.; 2) 6 травня 1920 р.; 3) 11 липня 1920 р.; 4) 17 листопада 1920 р.

Рівень 3


* Вкажіть хронологічну послідовність звільнення українських міст від Добровольчої армії А. Денікіна: 1) Луганськ; 2) Чернігів; 3) Харків; 4) Київ; 5) Суми.

* Серед переліку осіб виберіть голів урядів УНР в 1920 р.: 1) Б. Мартос; 2) І. Мазепа; 3) В. Прокопович; 4) В. Чехівський; 5) А. Лівицький; 6) А. Ніковський.

* Військова конвенція між Польщею та УНР передбачала: 1) доставку українським урядом продуктів для польської армії; 2) злиття української армії з польською; 3)проведення військових дій до звільнення всієї території України; 4) оголошення війни П. Врангелю; 5) право українського уряду організовувати власну адміністрацію.

* Позиція якої особи відображена в даному документі: «Мы боримся за освобождение руського народа, за поруганую честь и оскорбленные святыни, за прекращение междуусобной брани, за права крестьян приобретать землю, за то, чтобы честный робочий был обеспечен хлебом, за истинную свободу и право на Руси»: 1) Н. Махна; 2) М. Григор’єва; 3) В. Ленін; 4) П. Вангеля; 5) Л. Троцького.

* Політична конвенція між УНР та Польщею передбачала: 1) заборону обом сторонам укладати міжнародні угоди проти однієї з сторін; 2) дозвіл на проведення Всеукраїнських Установчих зборів; 3) заборона національного гніту; 4) включення УНР в склад Речі Посполитої на правах федерації; 5) обмеження кордону УНР по річці Дніпро.

* Виберіть міста, які опинилися під контролем поляків: 1) Єлиссоветград; 2) Біла Церква; 3) Фастів; 4) Чернігів; 5) Черкаси; 6) Жмеринка.

* Вкажіть, як проходила «Лінія Керзона»: 1) Пінськ – Сарни – Тернопіль – Кам’янець-Подільський; 2) Сарни – Новгорад-Волинський – Шепетіка – Проскурів; 3) Брест – Устилуг – Рава-Руська – Перемишель; 4) Сарни – Рівне – Броди – Бучач.

* Вкажіть послідовність звільнення більшовиками міст України від військ П. Врангеля у 1920 р.: 1) Маріуполь; 2) Керч; 3) Сімферополь; ;4) Олександрівськ; 5) Севастполь; 6) Каховка.

* Вкажіть назви та командирів трьох груп другого зимового поход: 1) Волинська – М. Палій; 2) Бессарабська – А. Гулий-Гуленко; 3) Подільська – Ю. Тютюнник; 4) Волинська – Ю. Тютюнника; 5) Подільська – А. Гулий-Гуленко; 6) Бессарабська – М. Палій; 7) Волинська – А. Гулий-Гуленко; 8) Подільська - М. Палій; 9) Бессарабська – Ю. Тютюнник.

* Вкажіть послідовність зникнення з військової арени противників більшовиків на Україні: 1) Революційна армія Н. Махна; 2) залишки армії УНР (Другий Зимовий похід); 3) Польська армія; 4) Русская армія; 5) Добровольча армія.

ТЕМА 11

Рівень 1


* Результатом політики «воєнного комунізму» стало: 1) відродження народного господарства; 2) стабілізація народного господарства; 3) криза народного господарства.

* Політика більшовиків у фінансовій сфері у 1920 р. зводилась до: 1) залучення міжнародних організацій; 2) залучення лише робітничих організацій; 3) відмова від іноземної допомоги.

* Радянська історіографія голод 1921 – 1923 рр. вважався наслідок: 1) політики продрозкладки; 2) куркульського саботажу; 3) переважно погодних умов.

* Рішення про заміну продрозкладки продподатком прийняв з’їзд РКП(б): 1) VIII; 2) ІХ; 3) Х.

* Результатом політики НЕПу стало: 1) відбудова народного господарства; 2) втрата більшовиками контролю над розвитком країни; 3) не сприяння розвитку народного господарства.

* Відбудова народного господарства в основному завершилась: 1) в середині 1920-х р.; 2) наприкінці 1920-х р.; 3) на початку 1930-х.

* Сталін був автором плану: 1) федералізації; 2) автономізації; 3) утворення конфедерації республік.

* Рішення про СРСР було прийнято: 1) 6 жовтня 1922 р.; 2) 31 січня 1924 р.; 3) 30 грудня 1922 р.

* Згідно Договору про утворення СРСР уряд УСРР отримав право: 1) зовнішні відносини; 2) соціальне забезпечення; 3) транспорт.

Рівень 2


* Як зустріли українські більшовики тези Політбюро ЦК РКП(б) про зміну продрозкладки продподатком: 1) підтримали; 2) щоб відслужитись перед партійним керівництвом, одразу схвалили розмір податку; 3) не підтримали; 4) ніяк не відреагували.

* Яке місце посідала Україна у плані ГОЕРЛО: 1) план ГОЕРЛО взагалі не поширювався на Україну; 2) передбачалася електрифікація лише Правобережжя; 3) фігурував Південний економічний район куди входили Україна та прилеглі території Росії; 4)передбачалась електрифікація лише північно-східної території України, оскільки та входить до Московського економічного району.

* Коли і де вперше було оприлюднено термін «нова економічна політика»: 1) 15 березня 1921 р. на Х з’їзді РКПб); 2) 4 лютого 1921 р. на конференції робітників-металістів; 3) 8 лютого 1921 р. на засіданні Політбюро ЦК РКП(б); 4) 16 червня 1921 р. на Всеросійській продовольчій нараді.

* Встановіть відповідність: 1. Х з’їзд РКП(б); 2.Утворення СРСР; 3. Підписання союзного робітничо-селянського договору між РСФРР та УСРР; 4) Судовий процес над членами ЦК УПСР: 1) 28 грудня 1920 р.; 2) березень 1921 р.; 3) 30 грудня 1922 р.; 4) травень 1921р.

* Розташуйте події у хронологічній послідовності: 1) ХІІ з’їзд РКП(б) ; 2) прийняття першої Конституції УРСР; 3) перехід Н. Махна у Румунію.

* Встановіть відповідність: 1. ХІІ з’їзд РКП(б); 2. XIV з’їзд ВКП(б); 3. XV з’їзд ВКП(б): 1) курс на колективізацію; 2) курс на коренізацію; 3) курс на індустріалізацію.

* НЕП передбачала: 1) введення продрозкладки; 2) дозвіл на приватне підприємство і торгівлю; 3) скасування обмежень у зовнішній торгівлі; 4) оренду землі; 5) введення госпрозрахунку на підприємствах.

* За умовами договору між УСРР і РСФРР від 1920 р. передбачалось об’єднання наркоматів: 1)військового, зовнішньої торгівлі, фінансів; 2) праці, шляхів сполучення, охорони здоров’я; 3) освіти, сільського господарства, внутрішніх справ.

* За Конституцією 1924 р. уряд УСРР одержав право на керівництво: 1) внутрішніми справами, соціальним забезпеченням, засобами зв’язку; 2) закордонними справами, освітою, промисловістю; 3) освітою, охороною здоров’я, сільським господарством.

* До складу СРСР станом на 1922 р. увійшли: 1) Литва, Російська Федерація, Туркестан, Україна; 2) Російська Федерація, Україна, Білорусь, Закавказька Федерація; 3)Російська Федерація, Україна, Білорусь, Грузія.

Рівень 3


* Де вперше на партійному зібранні пролунала теза про зміну продрозкладки продподатком: 1) у тезах В. Леніна на засіданні Політбюро; 2) Х з’їзд РКП(б); 3) на засіданні Політбюро ЦК КП(б) У; 4) у резолюції конференції робітників-металістів у Москві.

* На Всеросійській продовольчій нараді В. Ленін озвучив засади НЕПу, серед цих засад зокрема зазначалось про: 1) налагодження товарообміну між містом і селом; 2) можливість ведення торгівлі у межах держави; 3) поновлення правильного курсу карбонавця; 4) грошову реформу – впровадження радзнаків; 5) порядок створення умов для державної торгівлі, особливо оптової; 6) регулювання приватної торгівлі через банки, податки та кредитні установи; 7) не допуск приватної торгівлі: «Вся торгівля має бути включено державною монополією».

* Грошова реформа введена 1)… (вкажіть дату) передбачала; 2)…(вкажіть принцип). Завершилась грошова реформа 3)…(вказати дату); 4)…(як завершилась): 1) жовтень 1922 р.; 2) листопад 1922 р.; 3) грудень 1922 р.: 1) випущені забезпечені золотом банківські білети – червонці; 2) проведено нову грошову емісію для досягнення нормального обігового курсу карбованця; 3) радзнаки замінювались карбованцем, підкріпленим природними ресурсами держави.: 1)лютий – березень 1924 р.; 2) люти – березень 1925 р.; 3) лютий – березень 1926 р.: 1) зазнала провалу; 2) не мала жодних змін; 3) завершилась успіхом.

* Вкажіть міжнародні організації, які допомагали УСРР боротися з наслідками голодомору 1921 – 1923 рр.: 1) Американська організація допомоги (АРА); 2) комітет Ліги Націй з подолання наслідків світової війни; 3) місія Ф. Нансева; 4) уряд Великобританії; 5) Міжнародний комітет допомоги голодуючим Радянської Росії (Міжробдоп).

* Назвіть період надання УСРР міжнародної допомоги у подоланні голоду: 1) березень 1921 – червень 1922 рр.; 2) березень 1922 – січень 1923 рр.; 3) березень 1922 – червень 1923 рр.; 4) січень 1922 – грудень 1922 рр.; 5) березень 1922 – січень 1924рр.

* У серпні 1922 р. Політбюро ЦК РКП(б) створило комісію для підготовки проекту вдосконалення відносин між республіками. Вкажіть членів цієї комісії: 1) Й. Сталін; 2) Х. Раковський; 3) Г. Петровський; 4) В. Куйбишев; 5) Ф. Дзержинський.

* «Важливо, щоб ми не давали поживи «незалежникам», не знищували їх незалежності, а створювали ще новий поверх, федерацію рівноправних республік» - позиція якої особи вказана: 1) Й. Сталіна; 2) Х. Раковський; 3) В. Куйбишева; 4) В. Леніна.

* Вкажіть наркомати, які залишались у віддані республік: 1) землеробства; 2) внутрішніх справ; 3) транспорту; 4)юстиції; 5) освіти; 6)легкої промисловості.

* Яке твердження правильне? За час НЕПу: 1) керівники державних фабрик та заводів мусили розраховувати на власні ресурси для забезпечення випуску продукції та постачання робітників; 2) на Головкомтруд покладалась завдання забезпечити підприємства необхідною кількістю робітників; 3) підприємства отримували певну самостійність, госпрозрахунок; 4) підприємства мали право виходу на зовнішній міждержавний ринок; 5) починають організовуватись трести.

* Яке твердження правильне: 1) наступ на непманів розпочався після оголошення курсу на індустріалізацію у грудні 1925 р.; 2) наступ на непманів розпочався після оголошення курсу на індустріалізацію у грудні 1926 р; 3) для цієї боротьби використовували зниження цін на товари та підвищення податків; 4) в червні 1926 р. було запроваджено разовий податок на непманів; 5) червень 1925 р. – було запроваджено податок з приватних капіталів; 6) для приватних осіб вантажі на залізниці були на 50 – 100% дорожчими ніж для державних.

ТЕМА 12

Рівень 1


*Наприкінці 20-х років СРСР був: 1) переважно аграрною країною; 2) переважно промисловою країною; 3) однією з найпотужніших країн світу.

* Курс на прискорення темпів розвитку промисловості був взятий: 1) на ХІІ з’їзді ВКП(б); 2) на XVII конференції ВКП(б); 3) на XV з’їзді ВКП(б).

* Роком «Великого перелому» був названий: 1) 1926р.; 2) 1933 р.; 3) 1929 р.

* За Першим п’ятирічним планом капіталовкладення в УСРР скликали: 1) 64 млрд. карб.; 2) 13 млрд. карб.; 3) 7 млрд. карб.

* Назвіть межі Другої п’ятирічки: 1) 1933 – 1937 рр.; 2) 1934 – 1938 рр.; 3) 1935 – 1939 рр.

* Постанова «Про темпи колективізації і заходи допомоги держави колгоспному будівництві» була прийнята в: 1) листопаді 1929 р.; 2) березні 1930 р.; 3) січні 1930 р.

* Створення колективних сільськогосподарських підприємств у Першу п’ятирічку носило: 1) примусовий характер; 2) добровільний характер; 3) залежно від волі місцевого керівництва.

* Комісію по хлібозаготівлі в Україні у 1932 – 1933 рр. очолив: 1) М. Бухарін; 2) В. Молотов; 3) М. Єжов.

* «Сталінська» Конституція СРСР була затверджена: 1) 1935 р.; 2) 1936 р.; 3) 1938 р.

* Пік репресій в СРСР припадає на: 1) 1933 – 1934 рр.; 2) 1935 – 1936 рр.; 3) 1937 – 1938 рр.

Рівень 2


* Дайте визначення терміну «Волинки»: 1) форма селянського протесту, яка виражалась у забої власної худоби, аби уникнути її колективізації; 2) форма селянського протесту, яка виражалась у демонстративному небажанні працювати у примусово створених колгоспах; 3) форма жіночого селянського протесту, яке виражалось у страйках аби відстояти право на худобу; 4) форма селянського протесту, яка виражалась через масову еміграцію селянства.

* 7 грудня 1929 р. Наркомзем УСРР та Колгоспцентр схвалили типовий « Статут товариства спільного обробітку землі». В ньому пропонувалося колективізувати: 1) земля; 2) худобу; 3) птицю; 4) сільськогосподарський реманент; 5) питання передавалось на рішення селянина.

* Вкажіть період першої хвилі колективізації: 1) друга половина січня – початок березня 1930 р.; 2) березень – жовтень 1930 р.; 3) лютий – квітень 1930 р. 4) січень – жовтень 1930р.

* Розмістіть події у хронологічній послідовності: 1) публікація статті В. Леніна « Як організувати змагання»; 2) « Закон про охорону соціалістичної власності» ; 3) ХІІ Всеукраїнський з’їзд Рад; 4) постанова « Про темпи колективізації і заходи допомоги держави колгоспному будівництву».

* Встановіть відповідність: 1. М. Єжов; 2. С. Косіор, 3. В Чубар: 1) голова Раднаркому УСРР; 2) нарком внутрішніх справ; 3) Перший секретар ЦК КПБ(б)У.

* Встановіть відповідність: 1. Г. Ягода, 2. В. Молотов, 3. М. Хрущов: 1) голова комісії по хлібозаготівлі; 2) нарком внутрішніх справ; 3) Перший секретар ЦК КП(б) У.

* В якому місяці спостерігаються найвищі темпи колективізації: 1) січень 1930р.; 2) грудень 1929 р. 3) лютий 1930 р.4) березень 1930 р; 5) квітень 1930 р.

* «Сталінська» Конституція проголошувала: 1) прямі таємні вибори; 2) заборону експлуататорам брати участь в держправлінні; 3) рівність прав селян і робітників; 4) введення сесійних засідань; 5) заборона свободи слова та зборів.

* З переліку осіб виберіть репресованих: 1) В. Чубар; 2) П. Тичина; 3) М. Скрипник; 4) Х. Раковський; 5) С. Косіор; 6) К. Ворошилов; 7) В. Затонський.

* Встановіть відповідність: 1. Вбивство С. Кірова, 2. Прийняття «сталінської» Конституції, 3. Рекорд О. Стаханова, 4. Постанова «Про заходи щодо здійснення трудової дисципліни, соціальне страхування»: 1) 5 грудня 1936 р.; 2) 28 грудня 1938 р.; 3) 1 грудня 1934 р.; 4) 31 серпня 1935 р.

Рівень 3


*Постанова «Про заходи щодо зміщення соціалістичної перебудови сільського господарства в районах суцільної колективізації і щодо боротьби з куркульством» була ухвалена 1)….(вкажіть дату), 2…..(вкажіть орган), за цією постановою передбачалось 3)….(вкажіть заходи): 1) 1 лютого 1929 р.; 2) 2 лютого 1929 р.; 3) 1 лютого 1930 р.: 1) Центральний виконавчий комітет; 2) Політбюро ЦК ВКП(б); 3) РНК СРСР: 1) скасовувались закони, що дозволяли оренду землі та використання найманої праці; 2) конфіскація у куркулів засобів виробництва; 3) дозвіл сільській громаді об’єднуватись у колгоспи.

* Які з цих документів були прийняті одного місяця: 1) постанова ЦВК й РНК СРСР «Про заходи боротьби з хижацьким забоєм худоби»; 2) постанова ЦВК і РНК СРСР «Про заходи щодо зміцнення соціалістичної перебудови сільського господарства в районах суцільної колективізації і щодо боротьби з куркульством»; 3) постанова ЦК ВКП(б) « Про заходи в справі ліквідації куркульських господарств у районах суцільної колективізації»; 4) постанова ЦК ВКП(б) « Про темпи колективізації та заходи допомоги держави колгоспному будівництву».

* За постановою «Про реорганізацію управління промисловістю» передбачалося: 1) підпорядкування великої промисловості наркома атам республік; 2) підприємства стають основними каналами управління; 3) трести стають основними каналами управління; 4) велика промисловість переходить у підпорядкування загальносоюзних наркоматів; 5) розширити повноваження республік у плануванні.
* Виберіть правильне твердження. Постанова про занесення на чорну дошку сіл, які саботують хлібозаготівлю мала на меті:1) припинити доставку товарів в села; 2) ввезти до сіл внутрішні війська; 3) очистити від ворожих елементів держустанови та колгоспи; 4) організувати примусове переселення жителів; 5) виявити оргаізатрів зриву хлібозаготівель.

* З перелічених осіб виберіть прихильників Л. Троцького в КП(б)У: 1) Л. Кагановича; 2) І. Гордон; 3) Г. Петровський; 4) В. Чубар; 5) Я. Доброніс; 6) І. Дашковський.

* Вкажіть підприємства, які були введені в час Першої п’ятирічки: 1) Дніпрогес; 2) Запоріжсталь; 3) Чугуївська ДРЕС; 4) Дніпроспецсталь; 5) Азовсталь; 6) ХТЗ.

*Виберіть зайве. Тоталітаризм характеризується: 1) відсутністю структурованого державного апарату; 2) контролем державних органів над сферами суспільної діяльності; 3) вільним кооперуванням в економіці; 4) відсутністю свободи особистості та демократії; 5) злиттям партійного та державного апарату; 6) обов’язковою спадковістю влади.

* Серед переліку осіб виберіть репресованих: 1. За справою СВУ; 2. За звинуваченням у військовій зраді: 1) Й Якір; 2) Й. Гермайзе; 3) М. Фесенко; 4) В. Чехівський; 5) А. Ніковський; 6) Б. Фельдман; 7) В. Примаков.

* Кому належить цей вислів і де він був проголошений: « На Україні класова боротьба більш напружена ніж в інших містах і ворог-куркуль, націоналіст у нас більш досвідчений лютіший ніж де б то не було в інших республіках і областях в союзі»: 1) Л. Каганович; 2) М. Хрущов; 3) В. Чубар; 4) С. Косіор; 5) ХІІІ з’їзд КП(б)У; 6) ХІІ з’їзд КП(б)У; 7) листопадовий пленум ЦК ВКп(б) 1929 р.; 8) ХІ Всеукраїнський з’їзд Рад.

* У грудні 1927 р. відбувався 1)…(вказати назву з’їзду), який вніс директиви по розробці першого п’ятирічного плану на 2)…(вказати дату). Згідно відповідного варіанту темп промислового росту складав 3)…(вкажіть показник).: 1) 1.XIV з’їзд ВКП(б); 2. ХІ Всеукраїнський з’їзд Рад; 3. XV з’їзд ВКП(б) : 2) 1. 1928 – 132 рр.; 2. 1929 – 1933 рр.; 3. 1927 – 1932 рр.: 3) 1. 12%; 2.18%; 3.22%.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал