Турійський районний методичний кабінет працівників освіти загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Купичів н.І. Власюк тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії УкраїниСторінка2/4
Дата конвертації16.01.2017
Розмір0.64 Mb.
1   2   3   4
ТЕМА 5

Рівень 1


*Гетьманський переворот відбувся: 1) 6 квітня 1918 р.; 2) 10 травня 1918 р.; 3) 29 квітня 1918 р.

*Як називався уряд Гетьманату: 1) Рада Міністрів; 2) Раднарком; 3) Секретаріат.

* Аграрна політика П. Скоропадського була спрямована на 1) розподіл земель поміщиків; 2) захист великих землевласників; 3) залучення німецьких колоністів.

* Офіційною назвою України в епоху Гетьманату була: 1) Українська Народна Республіка; 2) Українська Радянська Республіка; 3) Українська Держава.

* З травня 1918 р . гетьманський уряд очолив: 1) Ф.Лизогуб; 2)М. Міхновський; 3) Д.Дорошенко.

* Український Національний Союз утворено: 1) 1 травня 1918 р.; 2) серпень 1918 р.; 3) жовтень 1918 р.

* Уряд П. Скоропадського базувався: 1) на підтримці більшості українських партій; 2) на обмеженій політичній консервативній базі; 3) на переважно радянських організаціях.

* Українську Академію Наук, утворено у листопаді 1918 р., очолив: 1) М. Грушевський; 2)А. Кримський; 3) В. Вернадський.

* Зовнішня політика Гетьманату була спрямована: 1) на союзі з Німеччиною і Австро-Угорщиною; 2) на союз з Антантою; 3) на союз з Росією.

* Представники з яких партій входили до гетьманського уряду: 1) УПСР; 2) УПХД; 3) УСДРП.

Рівень 2


*Хто з діячів Центральної Ради отримав посади в уряді Гетьманату: 1) Д.Дорошенко; 2) М. Василенко; 3) В. Науменко; 4) М. Порш; 5) В.Голубович.

*Які нові (не було в Генеральному Секретаріаті) міністерства з’явились в Українській Державі: 1) шляхів сполучення; 2) пошти й телеграфу; 3) народного здоров’я; 4)віросповідання.

* За яким принципом формувався кадровий апарат Гетьманату: 1) за принципом наближеності до особи гетьмана; 2) національним принципом; 3) професійним принципом.

* До складу УНС увійшли: 1) УПСР,УСДРП, УПСФ; 2) УДХП, УПСР, Українська Народна Громада; 3)УСДРП, більшовики, кадети.

* Український Національно-Державний Союз утворили: 1) Українська Народна Громада, Союз земельних власників, Хлібороби-демократи; 2) Українська Трудова партія, УПСФ, УДХП; 3) Хлібороби-демократи, УПСС, УПСР.

*Гетьман користувався підтримкою партії: 1) УСДРП, УПСР, УПСФ, Українська Трудова партія; 2) УПСФ, УПСС, хлібороби-демократи, кадети; 3) Українська Народна Громада, Союз земельних власників, хлібороби-демократи, кадети.

* Коли було прийнято «Закон про загальний військовий обов’язок»: 1) 1 липня 1918 р.; 2) 12 липня 1918 р.; 3) 20 липня 1918 р.; 4) 24 липня 1918 р.

* Перший і другий державні українські університети відкривались в: 1) Києві, Харкові; 2) Харкові, Катеринославі; 3) Кам’янці- Подільському, Полтаві; 4) Києві, Кам’янці- Подільському.

* Першими членами Української Академії Наук стали: 1) В. Вернадський, М.Грушевський, С.Єфремов; 2) В. Вернадський, А Кримський, Д. Багалій; 3) А. Кримськй, Л.Писаржевський, С. Єфремов.

* Встановіть відповідність: 1.Ф.Лизогуб, 2.Д.Дорошенко, 3.В.Винниченко: 1)голова УНС; 2) голова Ради Міністрів; 3) міністр закордонних справ.

Рівень 3


*Виберіть зайве з біографії гетьмана Павла Скоропадського: 1) народився 1873 р. в шляхетній родині Скоропадських; 2) народився 1873 р. в родині священика; 3) за сімейною традицією обрав кар’єру військового; 4) отримав фах юриста; 5 ) в жовтні 1917 р. на з’їзді Вільного козацтва був обраний отаманом; 6) керував куренем Січових Стрільців, розташованим у Києві.

* Встановіть відповідність: 1. Ф.Лизогуб, 2. Д. Дорошенко, 3.М. Василенко, 4. В.Зінківський, 5. В. Бутенко, 6. М. Чубинський.: 1) Голова Ради Міністрів; 2) міністр юстиції; 3) міністр освіти; 4) міністр віросповідань; 5) міністр закордонних справ; 6) міністр шляхів сполучення.

* «Закони про тимчасовий устрій» визначили: 1) гетьман – керівна особа держави; 2) фіксували падіння Центральної Ради; 3) права гетьмана обмежувались Радою Міністрів; 4) гетьман отримав право видачі законів; 5) гетьман був верховним головнокомандувачем.

* «Грамота до українського народу» фіксувала: 1) вибори до Установчих зборів; 2)укладання союзу з Німеччиною; 3) перехід влади до гетьмана; 4) поновлення приватної власності на землю; 5) створення української поліції.

* Які твердження правильні? Земельна реформа гетьмана передбачала такі принципи: 1) створення Державного земельного фонду за рахунок державних, церковних і частини приватних земель із повним відшкодуванням за них; 2) продаж земельних ділянок малоземельним господарям; 3) створення дрібних, але економічно цінних господарств; 4) забезпечення ефективної роботи цукрової промисловості як базової галузі України; 5) вдосконалення сільськогосподарського кредитування.

* Визначте відповідність: 1.Гетьманський переворот, 2. Утворення УНС, 3.Універсал про відродження козацтва, 4. Створення українського національно-державного союзу, 5. Грамота гетьмана про федеративний зв'язок України з Росією: 1)серпень 1918р., 2) 29 квітня 1918 р., 3) 16 жовтня 1918 р., 4) 14 листопада 1918 р., 5) 21 травня 1918 р.

*Яке твердження правильне? Заходи економічної політики гетьмана: 1) створення Державного та Земельного банку; 2) створення нової податкової системи; 3) земля була повернута у торгово-грошові відносини; 4) робітникам гарантувалось соціальне страхування.

* Які з вказаних подій відбулися в один день: 1) прийняття Конституції УНР; 2) Закон про тимчасовий державний устрій; 3) грамота гетьмана « До всього українського народу»; 4) формування уряду Ф. Лизогуба.

* Кому з вказаних осіб П. Скоропадський запропонував пост голови Ради Міністрів: 1) Д.Дорошенку; 2) М. Устимовичу; 3) В. Василенку; 4) Ф. Лизогубу; 5) В. Винниченку.

* 12 червня 1918 р. було укладено прелімінарну угоду між Українською Державою та РРФСР, за якою: 1) визначався порядок перетину кордону громадянами обох країн; 2) відновлювався залізничний, телеграфний і поштовий зв'язок; 3) Росія за незначний викуп повертала весь рухомий склад залізниць; 4) Українська Держава зобов’язувалась створити коаліційний уряд з більшовиками включно.

ТЕМА 6

Рівень 1


*Вкажіть дату виходу Маніфесту австрійського імператора про федеративний устрій: 1) 16 жовтня 1918 р.; 2) 22 січня 1919 р.; 3) 28 жовтня 1918р.

* 18 жовтня 1918 р. українські партії і громадські організації утворили: 1) Головну Українську Раду; 2) Українську Національну Раду; 3) Загальну Українську Раду.

* Центральний Військовий Комітет очолив: 1) К. Левицький; 2) Є. Петрушевич; 3) Д. Вітовський.

* Виконавчий орган ЗУНР називався: 1)Державний Секретаріат; 2) Народний Секретаріат; 3) Національний Секретаріат.

* Президентом ЗУНР було обрано: 1) Є.Петрушевич; 2) К.Левицького; 3)О.Грекова.

* УГА очолив: 1) В.Шухевич; 2) Д.Вітовський; 3)М.Омелянов-Павленко.

* Як називалась наступальна операція УГА у червні 1919 р.: 1) Львівсько-Сандомирська офензива; 2) Чортківська офензива; 3) Чортківська дефензива.

* Після розпаду Австро-Угорщини Буковина була захоплена: 1) Угорщиною; 2) Румунією; 3) Польщею.

* Генерал Й.Галлер командував: 1) 60-тисячним контингентом французів; 2) 60- тисячним контингентом військ Румунії; 3) 60- тисячним контингентом польських військовополонених.

* 21 січня 1918 р. Закарпатські Всенародні збори прийняли рішення: 1) ввозз’єднатися з Україною; 2)оголосити власну незалежність; 3)приєднатись до Угорщини, як автономна одиниця.

Рівень 2


* Які партії у Галичині напередодні проголошення ЗУНР: 1)Радикальна; 2)Християнсько-суспільна;3)Націонал-демократична;4)Соціал-демократична.

* Яку територію Українська Національна Рада виділяла як етнографічну українську: 1)Східна Галичина – з лініє Рава-Руська, Перемишель; 2)Східна Галичина – лінія по Сян, включаючи Лемківщину, 3) Північно-Західна Буковина з містами Чернівці, Сторожинець і Серет;

4) Закарпаття згадувалося як територія північно-східної Угорщини; 5) територія Закарпаття взагалі не згадувалась.*Встановіть хронологічну відповідність: 1) окупація Північної Буковини Румунією; 2) рішення Закарпатських Всенародних зборів про возз’єднання з Україною; 3)Чортківська офензива;4) захоплення Львова поляками.

*Встановіть відповідність: 1.Є.Петрушевич, 2.К.Левицький,3.Д.Вітовський: 1)Наказний отаман Української Національної Ради; 2)Президент ЗУНР; 3)голова Державного Секретаріату.

* 1 – 22 листопада 1918 р.- це : 1) період боїв за Львів; 2) період формування правових основ ЗУНР; 3) період конституювання Національної Ради як представницького органу всього західного українства; 4) період боїв за Перемишль.

* Встановіть відповідність 1.Утворення Української Національної Ради, 2.Проголошенння Є. Петрушевича диктатором ЗОУНР, 3.перехід УГА за Збруч; 4. Злука УНР і ЗУНР; 1) 22 січня 1919р.; 2) 18 жовтня 1918 р.; 3) 16 липня 1919 р.; 4) 9 червня 1919р.

* Визначте заступників Президента згідно рішення Української Національної Ради на І сесії у Станіславі: 1) Ю. Бачинський, Д. Вітовський, К.Левицький, С.Вітик; 2) Ю.Бачинський, С.Вітик, О.Попович, А. Шмигельський; 3)К.Левицький, В.Голубович, Л.Цигельський, С.Баран.

* Хто входив уДержавний Секретаріат, створений у листопаді 1918 р.: 1) К. Левицький, Д.Вітовський, Л.Цегельський, В. Голубович; 2) Ю. Бачинський, Є.Петрушевич; В.Голубович, С. Вітик; 3) Є.Петрушевич, О. Греков, М. Омелянов-Павленко.

* Тимчасовий основний закон встановлював: 1) назву держави ЗУНР; 2) народ обирає Установчі збори; 3) герб, прапор, кордон; 4) утворення армії; 5) створення уряду.

* Хто був головою Української парламентської репрезентації: 1) Є. Петрушевич; 2) С. Вітик; 3) І. Франко.

Рівень 3


*10 жовтня 1918 р. відбулася нарада (1 – вказати якого органу), на якій було вирішено скликати ( 2- коли, 3 – де) представників українства Австро-Угорщини і на ньому утворити організацію ( 4 – вказати назву). На цю установу прокладатиметься обов’язок здійснити право українців на самовизначення: 1.1) Української націонал-демократичної партії; 2) Українська Парламентська Республіка; 3) Директорія УНР. 2.1.) 17 жовтня 1918 р.; 2) 18 жовтня 1918 р.; 3) 19 жовтня 1918 р. 3.1.) Львів; 2) Тернопіль; 3) Відень. 4.1) Українська Народна Республіка; 2) Українські Установчі Збори; 3) Українська Національна Рада.

* В резолюції Української Національної Ради зазначалось: 1) про створення окремої української держави на етнічно українських землях Австро-Угорської імперії; 2)держава має бути виключно українською, тому представниками національних меншостей пропонувалось залишити її межі; 3) Українська Національна Рада зобов’язувалось прийняти Конституцію для нової держави на основі прямого таємного голосування, з представництвом національних меншостей та правом на національну-культурну автономію; 4) відкидалась теза про об’єднання з Наддніпрянщиною, вважаючи на правлячу там диктатуру Павла Скоропадського; 5) бажання мати власного представника на мирних переговорах.

* Встановіть відповідність. 1. К. Левицький, 2. Л. Цегельський, 3. В.Панейко, 4.В.Голубович; 1) секретар закордонних справ; 2) секретар судівництва; 3) секретар фінансових справ; 4) секретар внутрішніх справ.

* Виберіть правильні твердження: 1) 15 листопада Державний секретар видав закон про поповнення Національної Ради підпоручниками українських повітових і міських організацій; 2) вибори призначались на кінець листопада; 3) Національна Рада після поповнення склала 150 осіб; 4) окрім українців у ній були представлені німці, євреї, поляки; 5) Національна Рада була однорідною – лише українці.

* Поставте законодавчі акти за хронологією їх прийняття: 1) Тимчасовий основний закон; 2) « Закон про доповнення»; 3) « Закон про тимчасову адміністрацію областей Західно-української Народної Республіки»; 4) « Закон про тимчасову організацію судів і власти судейської».

*Розташуйте події в хронологічній послідовності: 1) взяття Ужгорода чехами; 2) встановлення Українською Національною Національною Радою контролю над Львовом; 3) Маніфест Австрійського імператора; 4) визнання права Польщі на окупацію Східної Галичини Антантою.

*На початку 1919 р. для посередництва в українсько-польській війні прибула місія Антанти, на чолі з 1)…(вказати прізвище) переговори тривали 2) …(вказати дати) очільником делегації була запропонована лінія, яка залишала за Польщею (вказати райони): 1) Д.Керзон; 2) А. Барталемі; 3) К. Кулідж. 1) лютий 1919 р.; 2) березень 1919 р.; 3) квітень 1919 р. 1) Перемишель та Дрогобицько- Бориславський район; 2) Львів, Тернопіль, Дрогобицько-Бориславський район; 3) Львів, Дрогобицько-Бориславський район.

* Які твердження правильні 14 квітня Українська Національна Рада прийняла закон про земельну реформу, який передбачав: 1) поміщицькі землі передавались у розпорядження земельного фонду; 2) поміщицькі землі без викупу передавались селянам; 3) наділення землею розпочнеться лише по завершенню війни; 4) адміністрація мала право ув’язнити або отримати матеріальне стягнення осіб, які самовільно захоплюють землю.

* Вкажіть міста в яких перебував уряд ЗУНР впродовж листопада 1918 – червня 1919 рр: 1) Львів; 2) Тернопіль; 3) Стрий; 4) Станіслав; 5) Бучач; 6) Заліщики; 7) Чортків; 8) Теребовля.

* Встановіть відповідність: 1.М. Омелянович-Павленко, 2. Є. Мишиковський, 3.М.Тарнавський, 4.А. Кравс: 1) начальник штабу УГА; 2) підполковник-галичанин; 3) австрійський підполковник, залучений в УГА; 4) командувач УГА.

ТЕМА 7

Рівень 1


*Директорію було утворено: 1) 14 грудня 1918 р.; 2) 13 листопада 1918 р.; 3) 24 листопада 19 18 р.

* У бою під с. Мотовилівка війська П. Скоропадського: 1) перемогли; 2) змусили відпустити повсталих; 3) зазнали поразки.

* В результаті приходу до влади Директорії П. Скоропадський: 1) зрікся влади; 2) був заарештований; 3) ввійшов до складу новоутвореного уряду.

* Перший уряд Директорії. Створений 26 грудня 1918 р., очолив: 1) М. Шаповал; 2) В. Чехівський; 3) С. Петлюра.

* Як називався представницький орган в епоху Директорії: 1) Трудовий Конгрес; 2) Український Сейм; 3) Установчі Збори.

* Коли було укладено акт злуки УНР і ЗУНР і яку назву отримала ЗУНР: 1) 5лютого 1919 р.. Західна Україна; 2) 22 січня 1918 р., Західноукраїнська Народна Республіка; 3) 22 січня 1918 р.. Західні області Української Народної Республіки.

* Більшовики вдруге захопили Київ: 1) 5 лютого 1919р.; 2) 6 березня 1919 р.; 3) 9 травня 1919.

* В зовнішній політиці Директорія орієнтувалася: 1) на союз з Радянською Росією; 2) на союз з Антантою; 3) не мала послідовної позиції.

* Вибори до Трудового Конгресу відбувались: 1) за загальним виборчим правом; 2) за класовим принципом; 3) за національним принципом.

* У військах Антанти. що висадились на Півдні України, провідну роль грали: 1) Англія; 2) Італія; 3) Франція.

Рівень 2


*В склад Директорії входили: 1) В.Винниченко, М.Грушевський, С.Єфремов, І.Мазепа, С.Петлюра; 2) В.Винниченко, С. Петлюра, Ф. Швець, С. Скрипник, А.Макаренко; 3) В. Винниченко, С. Петлюра, Ф. Швець, О. Андрієвський, А. Макаренко.

* Встановіть відповідність: 1. Прихід Директорії до влади, 2. Бій під с. Мотовилівкою, 3. Утворення першого уряду Директорії: 1) 14 грудня 1918 р.; 2) 26 грудня 1918 р.; 3) 18 листопада 1918.

* Встановіть відповідність: 1. В. Винниченко, 2. Ф. Швець, 3. О. Андрієвський, 4. А. Макаренко: 1) представник Об’єднаної Ради залізничників; 2) член партії соціалістів-самостійників; 3) представник УПСР, Селянської спілки; 4) представник УСДРП.

* Розташуйте події в хронологічній послідовності: 1) злука ЗУНР і УНР; 2) утворення Трудового Конгресу; 3) нота протесту УНР проти вторгнення радянських військ в Україну; 4) утворення нового уряду УНР на чолі з С. Остапенком.

* Вкажіть голів Ради народних Міністрів у грудні 1918 - липні 1919 рр.: 1) В. Чехіський, С. Остапенко, Б. Мартос; 2) В. Чехівський, В. Винниченко, С. Петлюра; 3) В. Чехівський, І. Мазепа, Ф. Швець.

* Встановіть відповідність: 1. Формування уряду С. Остапенка, 2. Переговори делегації УНР з начальником штабу французьких військ в Одесі; 3. Декларація Директорії: 1) 23 -25 січня 1919 року; 2) 13 лютого 1919 року; 3) 26 грудня 1918 року.

* Визначте складові Декларації Директорії щодо засад політики: 1) Недопущення експлуататорських класів до управління; 2) амністію членам гетьманського уряду; 3) повернення землі поміщикам; 4) влада УНР належить робітникам і селянам; 5) нейтралітет у зовнішніх відносинах.

* Вкажіть міста, в яких перебувала Директорія у січні – липні 1919 року: 1) Київ, Вінниця, Луцьк, Черкаси, Житомир; 2) Київ, Вінниця, Проскурів, Рівне, Кам’янець-Подільський; 3) Київ, Сарни, Проскурів, Балта, Умань.

* Коли Директорія прибула до Києва: 1) 14 грудня 1918 р.; 2) 16 грудня 1918 р.; 3) 19 грудня 1918 р.; 4) Директорія взагалі в Києві не була.

* В березні 1919 р. частину України охопило антибільшовицьке повстання, вкажіть які землі воно охоплювало: 1) Київщину; 2) Поділля; 3) частину Полтавщини; 4) Херсонщину; 5) Слобідську Україну.

Рівень 3


*Яке твердження правильне: 1) до приходу Директорії владу в Києві утримував Гетьманат; 2) Директорія вважала себе тимчасовим владним органом до передачі влади новообраній Центральній Раді; 3) 26 грудня було сформовано перший уряд Директорії, на чолі з В. Чехівським; 4) Трудовий Конгрес став першим тимчасовим представницьким органом трудящих верств.

* Які рішення були прийняті Трудовим Конгресом: 1) вища влада передається Директорії, яка об’єднувала законодавчі, виконавчі та судові функції; 2) Рада Народних Міністрів є підзвітною Трудовому Конгресові; 3) в період між сесіями конгресу Рада Народних Міністрів є підзвітною Директорією під контролем губернських і повітових трудових рад; 4) губернські та повітові трудові ради призначалися Трудовим Конгресом; 5) губернські і повітові трудові ради обиралися з представників селянства та робітників.

* 12 – 14 грудня 1919 р. у Вінниці Директорія для обговорення майбутньої форми правління УНР зібрала нараду з залученням різних політичних сил. Кожна партія обстоювала власну позицію. Вкажіть погляди партії на майбутню форму правління: 1. Центральна течія УПСР, 2. Переважна більшість УПСР, 3. УСДРП (незалежники), 4. Селянська спілка: 1) виступала за негайне скликання Установчих зборів; 2) відстоювали радянську форму організації влади; 3) відстоювали парламентарну систему; 4) обстоювали трудовий принцип.

* Поставте вказані події кінця 1918 – початку 1919 рр. у хронологічній послідовності: 1) створення Української Радянської армії під командуванням В. Антонова-Овсієнка; 2) В. Антонов-Овсієнко – командир Українського Фронту; 3) захоплення більшовиками Шостки та Глухова; 4) оголошення Директорією війни більшовикам; 5) захоплення більшовиками Катеринослава; 6) захоплення більшовиками Полтави.

* Визначте відповідність: 1. М.Шаповал, 2.О.Міцюк, 3.Б.Мартос, 4.Д.Антонович,5. В.Чехівський: 1) міністр закордонних справ; 2) міністр продовольчих справ; 3) міністр земельних справ; 4) міністр внутрішніх справ; 5) міністр мистецтва.

* Які території контролювали отамани ( кінець 1918 – початок 1919 рр.) : 1.П. Болбочан, 2. М.Григор’єв, 3. Зелений, 4. Є. Ангел, 5. Гуцол, 6.Я. Шепель: 1) Слобожанщина; 2) Волинь; 3) територія на південь від Києва; 4) Поділля; 5) Чернігівщина; 6) Херсонщина.

* За земельним законом передбачалось: 1) встановити мінімальну норму наділу безземельним у 5 десятин; 2) максимальна норма наділу складала 40 десятин; 3) максимальна норма наділу складала 15 десятин; 4) утворення колективних господарств.

* Які твердження правильні: 1) 20 березня 191 р. у Кам’янці-Подільському відбувся повітовий селянський з’їзд; 2) у його резолюції зазначалось, що Україна є радянською республікою і має увійти до складу РРСФР на правах автономії; 3) головою з’їзд обрав «Комітет охорони республіки» на чолі з В. Чехівським і почесним співголовою М. Грушевським.

* Які твердження правильні: 1) 29 квітня 1919 р. відбувся заколот командувача Південно-західним фронтом В. Оскілка проти Директорії; 2) В. Оскілко своїм наказом оголосив поновлення влади гетьмана П. Скоропадського; 3) заколот підтримали О. Андрієвський та Є. Петрушевич; 4) за два дні заколот було придушено.

* Розташуйте вказані події у хронологічній послідовності: 1) заколот В. Оскілка; 2) створення дієвої армії УНР; 3) проголошення Є. Петрушевича диктатором; 4) підписання перемир’я з поляками; 5) створення в раді народних Міністрів міністерства у справах ЗОУНР.

ТЕМА 8

Рівень 1


* Тимчасовий робітничо-селянський уряд очолив: 1) М.Скрипник; 2) Ю. П’ятаков; 3) Х. Раковський.

* За декретом від 6 січня 1919 р. Тимчасового робітничо-селянського уряду УНР була перейменована на: 1) Українську Соціалістичну Радянську Республіку; 2) Українську Радянську Соціалістичну Республіку; 3) Українську Державу.

* Х. Раковський був головою: 1) Центрального Виконавчого комітету; 2) Всеукраїнської Надзвичайної Комісії; 3) Раднаркому.

* Яким був статус Криму у першій половині 1919 р.: 1) увійшов до складу Радянської країни; 2) увійшов до РСФРР; 3) утворено Кримську Соціалістичну Радянську Республіку.

* Більшовики стосовно промисловості проводили політику: 1) повернення підприємств колишнім власникам; 2) загальної націоналізації; 3) націоналізації тільки іноземних підприємств.

* Перша Конституція Радянської України була прийнята: 1) ІІІ Всеукраїнським з’їздом Рад; 2) ІІ Всеукраїнським з’їздом Рад; 3) І Всеукраїнським з’їздом Рад.

* Яку назву отримала політика більшовиків у часи Громадянської війни: 1) «воєнного комунізму»; 2) нової економічної політики; 3) розвинутого соціалізму.

* Більша частина конфіскованих земель передавалась: 1) селянським господарством; 2) залишалась у власності держави; 3) розподілялась у приватну власність селян.

* Продовольча диктатура була введена: 1) 10 березня 1919 р.; 2) 12 квітня 1919 р.; 3) 29 січня 1919р.

* Відносини між Україною і Росією були оформленні як: 1) «воєнно-політичний союз»; 2) федерація; 3) конфедерація.

Рівень 2


* Встановіть відповідність: 1.Х. Раковський, 2. С. Шварц, 3. Ю. П’ятаков: 1) голова Тимчасового робітничо-селянського уряду; 2) голова Всеукраїнської Надзвичайної Комісії; 3) голова Раднаркому.

* Встановіть послідовність подій: 1) утворення Тимчасового робітничо-селянського уряду; 2) другий вступ більшовиків у Київ4 3) проголошення УСРР; 4) прийняття Конституції УСРР.

* Встановіть відповідність: 1. Г. Петровський, 2. Н. Махно, 3. Л. Троцький,4. М. Григор’єв: 1) анархіст, створив власну армію; 2) голова Реввійськради; 3) отаман УНР, перейшов на бік Червоної Армії, пізніше підняв повстання; 4) голова ВУ ЦВК.

* Розташуйте події у хронологічній послідовності: 1) повстання М. Григор’єва; 2) введення продовольчої диктатури; 3) декрет про військовий союз чотирьох радянських республік; 4) ІІІ Всеукраїнський з’їзд Рад.

* Виберіть правильне твердження. Продовольча диктатура мала на меті: 1) розподіл продуктів за класовим принципом; 2) контроль над експортом продукції за кордон; 3) встановлення державної монополії на продукти; 4) здачу селянами зерна державі; 5) впорядкувати ринкові механізми ціноутворення.

* Вкажіть республіки, що утворили військово-політичний союз: 1) Росія, Україна, Білорусь, Литва, Латвія; 2) Росія, Україна, Закавказька федерація, Білорусь, Туркестан; 3) Росія, Білорусь, Україна, Литва, Грузія.

* Конституція УСРР від 10 березня 1919 р. проголошувала: 1) загальне виборче право; 2) обмежене класовим походженням виборче право; 3) диктатуру пролетаріату; 4) створення власної армії; 5) спільну боротьбу за світову комуністичну революцію.

* Виберіть правильне твердження. Маніфест тимчасового робітничо-селянського уряду мав на меті: 1) конфіскація земель поміщиків і передача їх селянам; 2) переговори з Директорією; 3) введення продрозкладки; 4) арешт членів гетьманського уряду і їх адміністрації.

* Серед перелічених осіб виберіть тих, які у 1919 р. очолювали Всеукраїнську надзвичайну комісію: 1) М. Лаціс; 2) Х. Раковський; 3) С. Шварц; 4) Л. Троцький.

* Серед переліку осіб виберіть партизанських отаманів: 1) Зеленський; 2) М. Тарнавський; 3) Є. Ангел; 4) Г. Котовський; 5) А. Шкуро.

* Встановіть хронологічну послідовність захоплення більшовиками українських міст в першій половині 1919 р.: 1) Київ; 2) Чернігів; 3) Катеринослав; 4) Полтава; 5) Херсон; 6) Вінниця.

Рівень 3


*Виберіть правильне твердження. Економічна політика більшовиків 1919 р. передбачала: 1) одержання великої промисловості; 2) збереження приватної власності на дрібні і середні підприємства; 3) ліквідація грошового обігу; 4) створення єдиного державного банку; 5) встановлення фіксованого розміру продрозкладки; 6) створення сприятливих умов для кооперації.

* «Глибока своєрідність соціально-економічної і національно-культурної структури України з безпечною очевидністю висуває і політичний бік питання про необхідність конструювання України в окрему радянську Республіку, як самостійного члена назріваючої всесвітньої федерації радянських республік». Позиція якої партії вказана:1) КП(б)У; 2) УСДРП ( незалежних лівих); 3) УПСР (комуністів-боротьбистів); 4) УКП (боротьбистів).

* Членами ІІІ Всеукраїнського з’їзду КП(б)У передбачала: 1) відміну приватної власності на землю; 2) боротьбу з середняками; 3) створення господарств спільного обробітку землі; 4) створення армії УСРР; 5) здійснення економічної диктатури пролетаріату.

* Виберіть визначення, яке найбільше відповідає дійсності. Воєнний комунізм – це: 1) політика примусової мобілізації в радянські військові загони; 2) політика продрозкладок, націоналізації, експропріації для забезпечення встановлення диктатури пролетаріату в умовах громадянської війни; 3) політика утворення воєнного союзу радянських республік; 4) політика дозволу приватної ініціативи в умовах громадянської війни.

* Одне з найакуратніших антибільшовицьких повстань спалахнуло:1) …(вкажіть коли) в районі 2) …(вкажіть місто). Його очолив командир шостої дивізії в минулому отаман військ УНР і герой взяття Одеси 3) …(вкажіть хто): 1) травень 1919 р.; 2) липень 1919 р.; 3) березень 1919 р.: 1) Полтава, Кременчук, Чернігів; 2) Олександрія, Єлизаветград, Знам’янка; 3) Вінниця, Проскурів, Житомир: 1) Н. Махно; 2) Зелений; 3) М. Григор’єв.

* Виберіть правильне твердження. Продрозкладка передбачала: 1) народний комісаріат продовольства ставав єдиним органом заготівлі і розподілу продуктів; 2) селяни віддавали державі 20 % своїх продовольчих запасів; 3) селяни дістали підтримку держави у проведенні сільськогосподарських робіт; 4) розподіл продуктів за класовим принципом; 5) відмінялась державна монополія на найважливіші продовольчі товари.

* Відповідно до воєнно-політичного союзу передбачалось об’єднання наркоматів Радянської Росії та України. Виберіть зайве: 1) комісаріат праці; 2) соціальне забезпечення; 3) медицина; 4) фінансів; 5) залізниць; 6) рад народного господарства.

* Вкажіть хронологічну послідовність залишення більшовикам міст України в 1919 р.: 1) Херсон; 2) Катеринослав; 3) Юзівка; 4) Одеса; 5) Харків.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал