Тупкало В. М. Управління якістюСторінка2/16
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.85 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ВСТУП
Відчутного прогресу в поліпшенні економічного стану України за умов становлення ринкової економіки можна досягти завдяки впровадженню ефективного управління якістю (УЯ).

Конспект лекцій підготовлений на основі робочої навчальної програми (РНП) з дисципліни “Управління якістю” і призначений, в першу чергу, для магістрів зі спеціальності 030601 “менеджмент організацій і адміністрування”. Окрім того, конспект може бути корисним для студентів перепідготовки, які навчаються за тією ж спеціальністю.

Головна увага приділена розкриттю не стільки глибини, скільки суті тем в стислій і доступній для сприйняття формі. Із врахуванням спрямованості ВНЗ на сферу телекомунікацій, де основним видом кінцевої продукції підприємств є послуги, акцент робиться на управлінні якістю саме послуг.

Далі наведені основні відомості з РНП до дисципліни.
Предмет навчальної дисципліни включає в себе: теоретичні засади забезпечення і управління якістю на підприємствах; стандарти з якості ІSО серії 9000 та 10000; методи й підходи до оцінювання якості та управління нею, які дають змогу ухвалювати ефективні рішення щодо якості надаваних послуг у ринкових умовах, зокрема у сфері телекомунікацій (ТК).
Мета вивчення навчальної дисципліни полягає в тому, щоб студенти: опанували основні поняття та визначення з УЯ; ознайомилися із світовим досвідом УЯ; з’ясували принципові підходи у сфері УЯ послуг, якими є сенс скористатись вітчизняним підприємствам за теперішніх умов, а також з’ясували можливості вдосконалення УЯ на прикладі послуг ТК сфери.
Завдання навчальної дисципліни полягають у формуванні наступних вмінь: адаптувати зарубіжний досвід поліпшення якості до практики вітчизняних підприємств; використовувати поширені в розвинених країнах інструменти аналізу даних, отриманих на етапі контролю якості; застосовувати сучасні (пристосовані до ринкових відносин) методи й засоби УЯ, які дадуть змогу поліпшити ефективність виробничої діяльності вітчизняних підприємств, зокрема у ТК сфері.
Розподіл навчального часу за видами занять


Курс, семестр

Усього

годин


Лекц.

зан.


Семін.

зан.


Практ.

зан.


СРС

Семестрова атестація

5 к, 9 с

90

18

14

14

54

екзамен

Розподіл навчального часу за темами і видами занять


Номери та найменування тем

Всього

годин


Лек.

Сем.

Прак.

СРС

Тема 1. Загальні відомості з уп-равління якістю

10

2

2
6

Тема 2. Стандарти ISO 9000 як основа СУЯ організацій

10

2

2
6

Тема 3. Концепції сучасних сис-тем управління якістю. Система якості підприємства як інстру-мент поліпшення якості. Інші ін-струменти поліпшення якості

10

2

2
6

Тема 4. Інструменти для аналізу фактів і подій

10

2
2

6

Тема 5. Загальні принципи еко-номіки якості

10

2

2
6

Тема 6. Розвиток стандартизації та систем якості в Україні

9

2

2
5

Тема 7. Розвиток методів УЯ в Україні. Оцінювання показни-ків якості. Модель EFQM. Аудит у сфері якості

9

2

2
5

Тема 8. Стан з управління якіс-тю в ТК галузі України

9

2

2
5

Тема 9. Приклади вдосконален-ня якості послуг в ТК галузі Ук-раїни. Шляхи вдосконалення уп-

равління якістю9

2
2

5

Підгтовка до екзамену

4


4

Усього

90

18

14

4

54


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал