Титульний аркушСторінка37/38
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.02 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Процентні доходи, що отримані
15253497

10076649

Процентні витрати, що сплачені
-12613693

-8134653

Комісійні доходи, що отримані
2127149

1586481

Комісійні витрати, що сплачені
-497123

-330313

Результат операцій з торговими цінними паперами
0

0

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
505726

87811

Результат операцій з іноземною валютою
316900

-119012

Інші отримані операційні доходи
101031

196694

Витрати на утримання персоналу, сплачені
-2545097

-2547968

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені
-1247046

-1031519

Податок на прибуток, сплачений
3241

-361144

Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях
1404585

-576974

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
0

0

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України
425000

526812

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках
441673

-91153

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів
5041231

-8293697

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
-116497

-787

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
-107583

-728

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
-5863528

-4176863

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
29053548

814743

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком
0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
-6521

-13218

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань

9, 17

46671

94607

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності
30318579

-11717258

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

-363694763

-125376554

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

343925879

136001477

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

0

0

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів

44

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній

11, 17

0

0

Придбання інвестиційної нерухомості

12

0

0

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

12, 17

0

0

Придбання основних засобів

14

-1050704

-641761

Надходження від реалізації основних засобів

14, 17

585

5644

Придбання нематеріальних активів

14

-114622

-57383

Надходження від вибуття нематеріальних активів

14, 17

0

0

Дивіденди, що отримані
0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності
-20933625

9931423

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Емісія простих акцій

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

0

3357755

Повернення інших залучених коштів

21

-552441

-315992

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю

17

0

0

Дивіденди, що виплачені

35

0

-213030

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

26, 27

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності
-552441

2828733

Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти
3368422

1918289

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
12200935

2961187

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
10568680

7607493

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

6

22769615

10568680
Примітки

д/н
Затверджено до випуску та підписано

 

 

 
31.03.2016

року

 

Керівник

А.Г. Пишний

 

 

 

 

(підпис, ініціали, прізвище)

Заднепровський К.Г., Рибалка О.В. тел: (044) 278-60-22; (044) 279-71-16

 

Головний бухгалтер

Г.С. Костенко

(прізвище виконавця, номер телефону)

 

 

(підпис, ініціали, прізвище)
Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2015 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал