Титульний аркушСторінка30/38
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.02 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   38

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

2789734

3317659

0

0

2789734

3317659

будівлі та споруди

1483762

1551053

0

0

1483762

1551053

машини та обладнання

634156

1055783

0

0

634156

1055783

транспортні засоби

312595

286893

0

0

312595

286893

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

359221

423930

0

0

359221

423930

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

2789734

3317659

0

0

2789734

3317659

Опис

Згiдно листа Нацiонального банку України вiд 05.07.2012 року №12-10/110/1102 «Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонально банку України» доведенi змiни до Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України , якi затвердженi постановою Правлiння НБУ вiд 08.06.2012 року №227. Виключено з Плану рахункiв групу рахункiв 984 «Операцiї з основними засобами» та позабалансовий рахунок №9840 «Основнi засоби та нематерiальнi активи, що прийнятi в оперативний лiзинг (оренду)». У зв’язку з вищезазначеним, основнi засоби та нематерiальнi активи, що прийнятi в оперативний лiзинг (оренду), на позабалансовому облiку не вiдображаються.
На кiнець звiтного року безвiдмовнi мiнiмальнi оренднi платежi АТ «Ощадбанк» за договорами операцiйної оренди становили 220 887 тис. грн.

3. Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

52343610

X

X

у тому числі:

 

Кредит

04.09.2013

46286.9

16.6998

03.02.2016

Кредит

22.12.2014

123623.32

4.256

23.12.2024

Кредит

22.12.2014

123623.32

4.256

24.06.2024

Кредит

22.12.2014

123623.32

4.256

22.12.2023

Кредит

22.12.2014

123623.32

4.256

22.06.2023

Кредит

22.12.2014

123623.32

4.256

22.12.2022

Кредит

22.12.2014

123623.32

4.256

22.06.2022

Кредит

22.12.2014

123623.32

4.256

22.12.2021

Кредит

22.12.2014

123623.32

4.256

22.06.2021

Кредит

22.12.2014

123623.32

4.256

22.12.2020

Кредит

22.12.2014

123623.32

4.256

22.06.2020

Кредит

22.12.2014

123623.32

4.256

23.12.2019

Кредит

22.12.2014

123623.32

4.256

24.06.2019

Кредит

22.12.2014

123623.32

4.256

24.12.2018

Кредит

22.12.2014

123623.32

4.256

22.06.2018

Кредит

05.09.2014

123623.32

4.434

05.09.2024

Кредит

05.09.2014

123623.32

4.434

05.03.2024

Кредит

05.09.2014

123623.32

4.434

05.09.2023

Кредит

05.09.2014

123623.32

4.434

06.03.2023

Кредит

05.09.2014

123623.32

4.434

05.09.2022

Кредит

05.09.2014

123623.32

4.434

07.03.2022

Кредит

05.09.2014

123623.32

4.434

06.09.2021

Кредит

05.09.2014

123623.32

4.434

05.03.2021

Кредит

05.09.2014

123623.32

4.434

07.09.2020

Кредит

05.09.2014

123623.32

4.434

05.03.2020

Кредит

05.09.2014

123623.32

4.434

05.09.2019

Кредит

05.09.2014

123623.32

4.434

05.03.2019

Кредит

05.09.2014

123623.32

4.434

05.09.2018

Кредит

05.09.2014

123623.32

4.434

05.03.2018

Кредит

28.03.2014

214891.41

5.867

20.08.2021

Кредит

28.03.2014

214891.41

5.867

22.02.2021

Кредит

28.03.2014

214891.41

5.867

20.08.2020

Кредит

28.03.2014

214891.41

5.867

20.02.2020

Кредит

28.03.2014

214891.41

5.867

20.08.2019

Кредит

28.03.2014

214891.41

5.867

20.02.2019

Кредит

28.03.2014

214891.41

5.867

20.08.2018

Кредит

28.03.2014

214891.41

5.867

20.02.2018

Кредит

28.03.2014

214891.41

5.867

21.08.2017

Кредит

28.03.2014

214891.41

5.867

20.02.2022

Кредит

27.05.2014

2000000

14.25

10.06.2020

Кредит

02.03.2014

1510000

14.25

10.06.2020

Кредит

13.06.2014

2490000

14.25

10.06.2020

Кредит

17.12.2008

2590000

21.50

10.06.2020

Кредит

17.12.2008

857000

21.50

10.06.2020

Кредит

19.11.2008

1980000

21.50

10.06.2020

Кредит

19.11.2008

1043500

21.50

10.06.2020

Кредит

12.06.2009

1088068.41

21.50

10.06.2020

Кредит

12.06.2009

501256.53

21.50

10.06.2020

Субординований борг

19.01.2007

2400066.70

7.7241

19.01.2024

Кредит

26.04.2013

840023.35

8.44819

14.04.2016

Кредит

30.07.2013

73826.05

9.521186

24.07.2015

Кредит

30.07.2013

512414.24

9.521186

24.07.2015

Кредит

10.03.2011

16800466.90

9.375

10.03.2023

Кредит

20.03.2013

12000333.50

9.625

10.03.2025

Зобов'язання за цінними паперами

X

21

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

21

X

X

Ощадний (депозитний) сертифiкат

26.12.2001

1

20

26.12.2002

Ощадний (депозитний) сертифiкат

17.02.2004

1.5

9

16.08.2004

Ощадний (депозитний) сертифiкат

26.10.2000

0.5

18

26.04.2001

Ощадний (депозитний) сертифiкат

13.06.2001

3.5

19

14.06.2002

Ощадний (депозитний) сертифiкат

28.08.2001

3.1

18

28.02.2002

Ощадний (депозитний) сертифiкат

27.11.2001

1

20

27.12.2002

Ощадний (депозитний) сертифiкат

06.12.2001

1

20

06.12.2002

Ощадний (депозитний) сертифiкат

23.03.2005

0.5

11

23.03.2006

Ощадний (депозитний) сертифiкат

25.12.2001

2

14

25.03.2002

Ощадний (депозитний) сертифiкат

23.11.2003

3.5

9

23.03.2003

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

99448976

X

X

Усього зобов'язань

X

151792607

X

X

Опис:

У власностi держави в особi Кабiнету Мiнiстрiв України знаходиться 100% простих iменних акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України", випущених у бездокументарнiй формi(перший випуск акцiй- документарна форма).
Iнформацiя про забов'язання за ощадними (депозитними) сертифiкатами надана без даних Кримського республiканського, Донецького та частково Луганського регiональних управлiнь.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал