Тип модуля: обов’язковий Семестр: ІІ обсяг модуляСкачати 22.47 Kb.
Дата конвертації27.01.2017
Розмір22.47 Kb.
1. Назва модуля: Українська мова за професійним спрямуванням

2. Код модуля: УММН_6_ГЕ 02_3

3. Тип модуля: обов’язковий

4. Семестр: ІІ

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС ‒ 3);аудиторні години – 54 (лекції – 14, практичні заняття - 40)

6. Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент Кучеренко Ірина Анатоліївна

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

- знати: норми сучасної української літературної мови, основні принципи професійного спілкування українською мовою; особливості наукового й офіційно-ділового стилю мовлення; комунікативні ознаки й особливості мовлення;

- уміти: правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів; влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності; сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів; скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети; складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку; послуговуватися лексикографічними джерелами.

8. Спосіб навчання: аудиторне.

9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: практичний курс української мови.

10. Зміст модуля. Норми сучасної української літературної мови, (орфоепічні, акцентуаційні, лексичні, фразеологічні, морфологічні, синтаксичні, орфографічні, пунктуаційні, стилістичні). Стилі сучасної української літературної мови. Науковий стиль мовлення. Наукова комунікація як складник фахової діяльності. Офіційно-діловий стиль мовлення і засоби професійного спілкування. Основи ділового мовлення та ведення службової документації. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. Текст; стилістичне редагування тексту професійного спрямування. Культура усного та писемного мовлення.

11. Рекомендована література:

1. Українська мова за професійним спрямуванням: Навч. Посібник / І.А.Кучеренко, Л.І.Мамчур. ‒ Умань, 2015. ‒ 170 с.

2. Українська мова (за професійним спрямування): Навч. пос. / Л.І.Галузинська, Н.В.Науменко, В.О.Колосюк. – К.: Знання, 2008. – 430с.

3. Культура фахового мовлення: Навч. пос. для студ. ВНЗ / Н.Д.Бабич, К.Ф.Герман та ін. – Чернівці: Кн.– ХХІ, 2006. – 572с.

4. Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум: Навч. посібник / За ред. Т.В.Симоненко. – К.: «Академія», 2009. – 270с.

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

13. Методи та критерії оцінювання:

а) поточний контроль (70%): поточне оцінювання на практичному занятті, самостійна робота, написання ділових паперів, практичні вправи і завдання, ІНДЗ;

б) підсумковий контроль (30%, іспит).14. Мова навчання: українська

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал