Тестові завдання з медичної біології модуль Біологічні основи життєдіяльності людини Змістовий модуль 1Сторінка9/13
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.15 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

6. Яка стадія розвитку в організмі першого проміжного господаря не характерна для збудника дикроцеліозу?

 1. Спороциста

 2. Мірацидій

 3. Церкарій

 4. Редії

 5. Метацеркарії

7. Мисливець напився сирої води із ставка. Яким трематодозом він міг заразитися?

A. Дикроцеліоз

B. Опісторхоз

C. Парагонімоз

D. Клонорхоз

E. Фасціольоз8. Назвати органи виділення плоских червів:

A. Метанефридії

B. Протонефридії

C. Шкірні залози, видозмінені у канали

D. Мальпігієві судини

E. Нирки9. Збудник фасціольозу в організмі людини паразитує у:

 1. Шлунку

 2. Печінці

 3. Тонкій кишці

 4. Легенях

 5. Кровоносних судинах

10. Назвати другого проміжного господаря для збудника дикроцеліозу:

A. Молюски

B. Циклоп

C.Мурашки

D. Риба

E. Річковий рак11. Із адолескарії розвивається:

A Метацеркарія.

B. Церкарія

C. Редія


D. Марита

E. Мірацидій


12. Назвати організм, де розвивається інвазійна для людини стадія збудника дикроцеліозу:

A. Мурашки

B. Молюски

C. Риба


D.Циклоп

E. Рак


13. Хворому після обстеження поставили діагноз фасціольоз, Він міг заразитися при вживанні:

A. Сирої води із ставка

B. Раків

C. Зараженої риби.

D. Зараженої печінки.

E. Зараженого м'яса14. Назвати орган першого проміжного господаря, де відбувається розвиток личинкових стадій сисунів:

A. Серце


B. Легені

C. Печінка

D. Нирки

E. Кишка


15. Із організму першого проміжного господаря ланцетоподібного сисуна виділяється:

A. Адолескарія

B. Збірна циста

C. Редія


D. Спороциста другого порядку

E. Спороциста першого порядку16. В організмі першого проміжного господаря збудника дікроцеліозу із мірацидія розвивається:

A. Спороциста другого порядку

B. Спороциста першого порядку

C. Редія


D. Церкарія

E. Адолескарія17. Назвати стадію, де розвивається із мірацидія у Fasciola hepatica:

A. Спороциста

B. Редія

C. Церкарія

D. Адолескарія

E. Ооциста18. Статевозріла стадія сисунів називається:

A. Марита

B. Роздільна статева

C. Мірацидій

D. Редія

E. Церкарія19. Назвати орган, де проходить запліднення у сисунів:

A. Оотип


B. Тільця Меліса

C. Яєчнику

D. Жовтівник

E. Матка


20. Назвати інвазійну для людини стадію розвитку збудника дикроцеліозу:

A. Метацеркарія

B. Редія

C. Адолескарія

D. Мірацидій

Е. Збірна циста21. Порожнина тіла у сисунів:

A. Відсутня, заповнена паренхімою

B. Первинна

C. Вторинна

D. Змішана

E. Міксоцель22. Марита сисунів паразитує в організмі господаря:

 1. Другого проміжного

 2. Дефінітивного

 3. Додаткового

 4. Першого проміжного

 5. Перехідного

23. На відміну від печінкового сисуна ланцетоподібний сисун має:

 1. Гермафродитну статеву систему

 2. Розгалужені гілки кишківника

 3. Протонефридії

 4. Нерозгалужені дві гілки кишківника

 5. Два присоски

24. Профілактика фасціольозу:

A. Не купатись в сумнівних водоймах

B. Термічна обробка риби

C. Термічна обробка м’ясних продуктів

D. Не споживати непрокип’ячену воду

E. Не споживати погано термічно оброблених раків25. Остаточний господар збудника фасціольозу заражується:

А. Редіями

В. Адолескаріями

С. Церкаріями

D. Метацеркаріями

Е. Мірацидіями26. Сисуни найчастіше локалізуються у:

 1. Печінці

 2. Серці

 3. Мозку

 4. Нирках

 5. Діафрагмі

27. Захворювання, які викликають сисуни називаються:

A. Опісторхози

B. Цестодози

C. Трематодози

D. Фасціольози

E. Дикроцеліози28. Для діагностики трематодозів використовують:

A. Ендоскопію

B. Аналіз крові

C. Біопсію м’язів

D. Рентгенографію

E. Овоскопію фекалій29. Мурашки роду Formica є проміжними господарями для:

A. Fasciola hepatica

B. Schistosoma haematobium

C. Opistorchis felineus

D. Schistosoma japonicum

E. Dicrocoelium lanceatum30. Із яєць фасціоли розвивається:

A. Редія


B. Церкарія

C. Спороциста

D. Мірацидій

E. Адолескарія31. Повар студентської їдальні хворий фасціольозом. Чи потрібно його відсторонити від роботи до повного одужання? Чому?

 1. Потрібно, оскільки він є джерелом інвазії

 2. Потрібно, оскільки він є носієм інвазії

 3. Потрібно, оскільки він забруднює довкілля

 4. Не потрібно, оскільки він є джерелом неінвазійних для людини стадій збудника

 5. Потрібно, оскільки він є небезпечним для оточуючих

32. Транзитні яйця гельмінтів це такі, що:

 1. Здатні заразити хазяїна;

 2. Випадково потрапляють в організм людини, але не здатні продовжувати свій розвиток і викликати захворювання

 3. Виділяються паразитом, який живе в кінцевому хазяїні;

 4. Випадково потрапляють в організм людини і здатні її заразити;

 5. Потребують виходу в зовнішнє середовище.

33. Назвіть трематодози, вогнища яких реєструються в Україні:

 1. Фасціольоз, дикроцеліоз, метагонімоз, парагонімоз;

 2. Метагонімоз, клонорхоз, дикроцеліоз, шистосомоз;

 3. Метагонімоз, опісторхоз

 4. Фасціольоз, дикроцеліоз, опісторхоз, метагонімоз

 5. Опісторхоз, парагонімоз, метагонімоз.

34. Назвіть проміжного і резервуарного хазяїна ланцетоподібного сисуна:

 1. Молюск водний, раки і краби

 2. Молюск водний і риба

 3. Молюск водний і водні комахи

 4. Риба і водний молюск

 5. Молюск наземний і мурашки

35. У циклі розвитку стадія редії відсутня у:

A. Opistorchis felineus

B. Schistosoma haematobium

C. Fasciola hepatica

D. Schistosoma japonicum

E. Dicrocoelium lanceatum36. Біогельмінтице паразити, для яких характерно:

 1. Наявність в циклі розвитку проміжного і остаточного хазяїнів

 2. Відсутність в циклі розвитку проміжного хазяїна

 3. Чергування статевого і нестатевого розмноження

 4. Наявність в циклі розвитку лише остаточного хазяїна

 5. Передача збудника лише контамінативним шляхом

37. Геогельмінтами називають паразитів, в життєвому циклі яких:

 1. Присутній проміжний хазяїн

 2. Присутній кінцевий і проміжний хазяїн

 3. Відсутній проміжний хазяїн

 4. Необхідні певні біогеоценози

Е. Необхідні певні органи та тканини

38. Під час бронхоскопії у легенях в бронхіальному секреті були знайдені яйцеподібної форми червоно-коричневого кольору, сплюснуті в спинно-черевному напрямі паразити, у яких присутні два присоски, але черевний присосок розміщена ближче до центру тіла. За черевною присоском розміщуються паралельно яєчник і петлі матки. Два сім’яники лежать з боків екскреторного каналу поза яєчником і маткою. Жовтівники займають бічні ділянки вздовж тіла. Визначити вид паразита.

A. Fasciola hepatica

B. Schistosoma haematobium

C. Schistosoma japonicum

D. Paragonimus ringeri

E. Opistorchis felineus39. Механізм передачі фасціольозу:

 1. Аліментарний
 1. Пероральний

 2. Трансмісивний

 3. Контамінативний

 4. Перкутанний

40. У фекаліях людини виявлені яйця овальної форми, оболонка тонка, гладенька, жовтого кольору, на одному із полюсів є кришечка. У цитоплазмі численні жовткові включення, що складають рівномірну зернистість. Розміри 130 – 150 х 70 – 90 мкм. Якому гельмінту належать ці яйця?

A. Schistosoma japonicum

B. Schistosoma haematobium

C. Paragonimus ringeri

D. Fasciola hepatica

E. Opistorchis felineus41. При мікроскопії фекалій виявлені золотисто-коричневі овальні яйця з товстою оболонкою, на верхньому полюсі яких знаходиться кришечка, а на протилежномугорбик. Приблизні розміри яєць 130 х 70 мкм. Встановіть діагноз:

 1. Парагонімоз

 2. Фасціольоз

 3. Дикроцеліоз

 4. Шистосомоз

 5. Теніоз

42. У пацієнта при зондуванні жовчного міхура був виявлений паразит овальної форми, розміром 4 -13 мм в довжину, що має дві присоски – ротовий і черевний. Гермафродит. Парні сім’яники розміщені в задній частині тіла і відділені один від одного видільним каналом. Встановіть діагноз:

 1. Дикроцеліоз

 2. Опісторхоз

 3. Метагонімоз

 4. Клонорхоз

 5. Фасціольоз

43. Дегельмінтизація – це:

 1. Комплекс заходів, спрямованих на вигнання паразита на всіх стадіях його розвитку з організму хазяїна, а також очищення довкілля від інвазійного матеріалу (яєць, личинок)

 2. Комплекс заходів, спрямованих на очищення довкілля від інвазійного матеріалу

 3. Комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію паразита у воді, ґрунті, овочах, фруктах, приміщеннях, предметах побуту

 4. Комплекс заходів, спрямованих на знищення паразита на всіх стадіях його розвитку з організму хазяїна

 5. Комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію статевозрілого паразита

44. Девастація – це:

 1. Комплекс заходів, спрямованих на знищення паразита як зоологічного виду

 2. Комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію статевозрілого паразита

 3. Комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію паразита у воді, ґрунті, овочах, фруктах, приміщеннях, предметах побуту

 4. Комплекс заходів, спрямованих на очищення довкілля від личинок

 5. Комплекс заходів, спрямованих на очищення довкілля від яєць личинок

45. Шляхи зараження шистосомозом:

A. Проникнення церкарій через шкіру

B. Споживання термічно необробленої риби

C. Проковтування адолескарій

D. Споживання термічно необроблених раків та крабів

E. Випадкове проковтування мурашок46. Інвазійна стадія котячого сисуна для проміжного господаря:

A Церкарія.

B. Мірацидій

C. Адолескарія

D. Метацеркарія

E. Яйце


47. Інвазійна стадія котячого сисуна для людини:

A. Адолескарія

B. Яйце

C. ЦеркаріяD. Метацеркарія

E. Спороциста48. У якого паразита церкарії є інвазійною стадією для людини:

A. Paragonimus ringeri

B. Fasciola hepatica

C. Жодного з них

D. Opistorchis felineus

E. Schistosoma haematobium49. В якому організмі розвивається личинкова стадія легеневого сисуна, яка є інвазійною для людини:

A. Рак


B. Короп

C. Циклоп

D. Молюск

E. Окунь


50. До лікаря звернулась жінка, у кота якої виявлено опісторхоз. Вона хоче знати, чи не загрожує це захворювання членам її родини. Інвазія опісторхозом можлива:

A. Через немиті овочі

B. Через погано просмажене м’ясо

C. Через брудні руки

D. Через вживання риби

E. При контакті з кішкою51. Який паразит викликає захворювання, що нагадує туберкульоз:

A. Dicrocoelium lanceatum

B. Paragonimus ringeri

C. Opistorchis felineus

D. Fasciola hepatica

E. Schistosoma haematobium52. Виберіть представника плоских червів, який в своєму розвитку проходить стадію метацеркарії:

A Opistorchis felineus

B. Fasciola hepatica

C.. Schistosoma japonicum

D. Schistosoma mansoni

E. Schistosoma haematobium53. Інвазійною стадією для кінцевого живителя легеневого сисуна є:

A. Церкарія

B. Адолескарія

C. Метацеркарія

D. Спороциста

E. Редія


54. Яким паразитом людина може заразитися під час купання у водоймах:

A. Schistosoma haematobium

B. Fasciola hepatica

C. Dicrocoelium lanceatum

D. Paragonimus ringeri

E. Opistorchis felineus55. Кровяні сисуни мають особливий тип будови системи:

 1. Статевої

 2. Травної

 3. Видільної

 4. Нервової

 5. Кровоносної

56. Вкажіть, хто є додатковим господарем котячого сисуна:

A. Людина

B. Краби та раки

C. Мурашки

D. Травоїдні ссавці

E. Риби


57. Schistosoma haematobium паразитує у:

A. Мозку


B. Печінці

C. Серці


D. Венах сечового міхура

E. Легенях58. Легеневий сисун викликає:

 1. Шистостомоз

 2. Опісторхоз

 3. Фасціольоз

 4. Парагонімоз

 5. Дикроцеліоз

59. Метацеркарії котячого сисуна розвиваються в організмі:

 1. Молюска

 2. Рака

 3. Краба

 4. Риби

 5. Кота

60. До лікаря звернувся чоловік 35 років зі скаргами на біль в області печінки. З'ясовано, що хворий захоплюється рибалкою і часто вживає недосмажену на вогнищі рибу. У фекаліях виявлені яйця гельмінта брунатного кольору, з кришечкою розміром 26-30 мкм. Який гельмінт найбільш імовірно викликає захворювання?

A. Fasciola hepatica

B. Schistosoma haematobium

C. Dicrocoelium lanceatum

D. Opistorchis felineus

E. Paragonimus ringeri61. Яким паразитом людина може заразитись, споживаючи раків і крабів?

A. Schistosoma haematobium

B. Dicrocoelium lanceatum

C. Paragonimus ringeri

D. Fasciola hepatica

Е. Opistorchis felineus62. Яке захворювання діагностують методом овоскопії мокротиння?

 1. Опісторхоз

 2. Фасціольоз

 3. Шистостомоз

 4. Парагонімоз

 5. Дикроцеліоз

63. В результаті мікроскопічного дослідження осаду сечі виявили яйця безколірні, без кришечки з шипом. Для якого паразита характерний такий тип яєць?

A. Opistorchis felineus

B. Paragonimus ringeri

C. Dicrocoelium lanceatum

D. Fasciola hepatica

E. Schistosoma haematobium64. Статевозріла форма котячого сисуна паразитує в організмі:

 1. Кота

 2. Риби

 3. Людини

 4. Краба

 5. Молюска

65. Дуоденальне зондування використовують для діагностики:

 1. Парагонімозу

 2. Опісторхозу

 3. Дикроцеліозу

 4. Фасціольозу

 5. Шистостомозу

66. Збудник парагонімозу локазізований у:

 1. Серці

 2. Венах

 3. Легенях

 4. Нирках

 5. Сечовому міхурі

67. У якого представника сисунів гілки кишечника межують із видільним каналом?

A. Fasciola hepatica

B. Schistosoma haematobium

C. Dicrocoelium lanceatum

D. Paragonimus ringeri

E. Opistorchis felineus68. У зовнішнє середовище із сечею виділяються яйця збудника:

 1. Дикроцеліозу

 2. Шистостомозу

 3. Фасціольозу

 4. Опісторхозу

 5. Парагонімозу

69. Профілактика опісторхозу:

А Не споживати сирої води

B. Не споживати термічно необроблених раків та крабів

C. Не споживати погано просмажене м’ясо

D.. Не споживати термічно необробленої риби

E. Не купатись в заборонених водоймах70. Під час купання можна заразитися:

 1. Шистостомозом

 2. Опісторхозом

 3. Фасціольозом

 4. Дикроцеліозом

 5. Парагонімозом

71. Назвати додаткового живителя збудника парагонімозу:

 1. Молюск

 2. Краб

 3. Кіт

 4. Людина

 5. Свиня

72. Захворювання, яке супроводжується хронічним кашлем, виділенням мокротиння з домішками крові, називається:

 1. Парагонімоз

 2. Фасціольоз

 3. Опісторхоз

 4. Дикроцеліоз

 5. Шистостомоз

73. Додатковий живитель збудника опісторхозу:

 1. Лисиця

 2. Рак

 3. Кіт

 4. Сазан

 5. Молюск

74. При дегельмінтизації у хворого виділились довгі фрагменти гельмінта, що мають членисту будову. Ширина окремих члеників перевищує довжину, в центрі членика виявлено розеткоподібної форми матку. Визначте вид гельмінта:

A. Ехінокок

B. Стьожак широкий

C Ціп’як неозброєний

D. Ціп’як озброєний

E. Карликовий ціп’як75. Захворювання, які викликають стьожкові черви називаються:

A. Цестодози

B. Опісторхози

C. Трематодози

D. Фасціольози

E. Дикроцеліози76. У пацієнта хворого теніозом, спостерігається підвищення внутрішньочерепного тиску, що проявляється раптовими головним болем і блюванням. Лікарі підозрюють у нього цистицеркоз мозку. Який гельмінт викликає це захворювання?

 1. Ціп’як широкий

 2. Ехінокок

 3. Ціп’як озброєний

 4. Ціп’як карликовий

Е. Ціп’як незброєний

77. При мікроскопічному дослідженні фекалій хворого, було виявлено фрагмент гельмінта, що має членисту будову. Ширина члеників перевищує довжину, у центрі членика видно розеткоподібний утвір. Особливості будови вказують на паразитування стьожака широкого. Назвати захворювання, що він викликає.

 1. Гіменолепідоз

 2. Теніаринхоз

 3. Теніоз

 4. Дифілоботріоз

 5. Ехінококоз

78. У фекаліях хворого з розладами травлення виявлені зрілі членики ціп’яка, в яких матка має 7-12 бічних відгалужень. Назвати вид гельмінта:

 1. Ціп’як карликовий

 2. Ціп’як широкий

 3. Ехінокок

 4. Ціп’як незброєний

 5. Ціп’як озброєний

79. Вкажіть, яке захворювання викликає озброєний ціп’як:

A. Теніоз

B. Дифілоботріоз

C. Гіменолепідоз

D. Ехінококоз

E. Теніарінхоз80. Зрілі проглотиди озброєного і неозброєного ціп’яків відрізняються кількістю:

A. Часток яйників

B. Сім’явиносних канальців

C. Жовтівників

D. Відгалужень матки

E. Сім’яників81. Вкажіть місце розвитку фіни ціп’яка карликового:

А. Ворсинки тонкого кишківника

В. М’зи

С. Кров


D. Епітелій шлунку

Е. Альвеоли легень82. Захворювання, які викликають стьожкові черви називаються:

 1. Трематодози

 2. Опісторхози

 3. Фасціольози

 4. Парагонімози

 5. Цестодози

83. У ціп’яка неозброєного розвивається фіна типу:

A. Ценур


B. Цистицерк

C. Цистицеркоїд

D. Ехінокок

E. Плероцеркоїд84. Виберіть діагностичну ознаку зрілих проглотид ціп’яка неозброєного:

A. 7-12 відгалуження матки

B. Трубчаста недорозвинута матка

C. 17-35 відгалужень матки

D. Наявність трьох часток яєчника

E. Наявність двох часток яєчника84. Зона росту у стьожкових червів знаходиться в ділянці:

 1. Зрілих проглотид

 2. Головки

 3. Гермафродитних проглотид

 4. Шийки

 5. Незрілих проглотид

85. Гермафродитні проглотиди, що містять яєчник із трьох часток характерні для:

A. Taenia saginatа

B. Hymenolepis nana

C. Diphyllobotrium latum

D. Echinococcus granulosus

E. Taenia solium86. На ринку чоловік купив свинину. Якою хворобою можуть заразитися члени сім"ї, якщо це м"ясо не пройшло термічної обробки?

A. Теніозом

B. Теніаринхозом

C. Гіменолепідозом

D. Ехінококозом

E. Фасціольозом87. На ринку чоловік купив яловичину. Якою хворобою можуть заразитися члени сім"ї, якщо це м"ясо не пройшло ветеринарної експертизи?

A. Теніозом

B. Теніаринхозом

C. Гіменолепідозом

D. Ехінококозом

E. Фасціольозом88. Вкажіть, як називається фіна цестод схожа на міхурець, заповнений рідиною і всередині якого знаходиться сколекс:

А. Ехінокок

B. Ценур

C. Цистицерк

D. Плероцеркоїд

E. Цистицеркоїд89. Місцем паразитування фіни-цистицеркоїд є:

A. Тонкий кишечник

B. М′язи

C. Легені, печінка мозок

D. Ворсинки кишківника

E. Мозок


90. Цистицеркоз викликає:

A. Taenia saginatа

B. Fasciola hepatica

C. Diphyllobotrium latum

D. Schistosoma haematobium

E. Taenia solium91. Назвати захворювання, яке може бути наслідком аутоінвазії:

A. Теніоз

B. Цистицеркоз

C. Теніаринхоз

D. Шистосомоз

Е. Фасціольоз92. Рухливі проглотиди характерні для:

A. Hymenolepis nana

B. Fasciola hepatica

C. Taenia saginatа

D. Schistosoma haematobium

E. Taenia solium93. В яйці ціп’яків розвивається:

 1. Адолескарія

 2. Фіна

 3. Редія

 4. Мірацидій

 5. Онкосфера

94. Матка заповнена яйцями міститься в проглотидах озброєного ціп’яка:

A. Одностатевих

B. Гермафродитних

C. Зрілих

D. Двостатевих

E. Незрілих95. Статеве розмноження паразитів проходить в організмі господаря:

A. Проміжного

B. Додаткового

C. Перехідного

D. Остаточного

Е. Переносного96. Нестатеве розмноження паразитів проходить в організмі господаря:

A. Переносного

B. Дефінітивного

C. Перехідного

D. Остаточного

E. Проміжного97. Остаточний господар збудника теніаринхозу заражається:

A. Яйцями

B. Личинками в м’ясі

C. Личинками в рибі

D. Цистами

E. Личинками, що проникають через шкіру98. Назвіть ціп’яка, фіна якого спричиняє в організмі людини захворювання?

A. Diphyllobotrium latum

B. Fasciola hepatica

C. Taenia solium

D. Opistorchis felineus

E. Taenia saginatа99. Як називається захворювання, для якого людина може бути факультативним проміжним живителем паразита?

A. Опісторхоз

B. Теніоз

C. Теніаринхоз

D. Цистицеркоз

Е. Фасціольоз100. Сколекси озброєного і неозброєного ціп’яків відрізняються:

A Хоботками

B. Присосками

C. Ботріями

D. Присисними щілинами

Е. Гачками101. В неврологічне відділення звернувся хворий з переодичним головним болем, блюванням, порушенням слуху, смаку, явищами епілепсії та галюцинаціями. Дані анамнезу вказують на захворювання пацієнта в минулому гельмінтом. Поліморфізм неврологічної симптоматики і дані анамнезу дали можливість лікарю запідозрити:

 1. Ехінококоз

 2. Теніоз

 3. Цистицеркоз

 4. Гіменолепідоз

 5. Парагонімоз

102. Діагностичною ознакою гермафродитного членика свинячого ціп'яка є:

 1. Яєчник має, крім основних двох часток, додаткову – третю частку, розміщену між маткою і піхвою

 2. Закрита матка (немає власного вивідного отвору)

 3. Яєчник має дві частки

 4. Велика кількість відгалужень від головного стовбура матки

 5. Статевий горбик розміщений збоку членика

103. Хворий скаржиться на порушення апетиту, нудоту, біль в животі без чіткої локалізації. Пацієнт любить вживати шашлики, біфштекси з кров'ю, відбивні, приготовлені з свинячого м'яса. З урахуванням цих наведених даних лікар попередньо діагностував теніоз. Яке лабораторне дослідження необхідно провести для підтвердження діагнозу?

 1. Мікроскопію гермафродитних проглотид

 2. Мікроскопію зрілих проглотид

 3. Овоскопію фекалій

 4. Гельмінтологію фекалій

 5. Серологічні реакції

104. Відомо, що деякі гельмінти в личинковій стадії паразитують в м’язах риби. Вкажіть назву гельмінтозу, яким може заразитися людина, вживаючи річкову рибу:

A. Трихінельоз

B. Теніоз

C. Теніарінхоз

D. Дифілоботріоз

E. Дикроцеліоз105. При дегельмінтизації у фекаліях було виявлено фрагмент гельмінт в зрілих члениках якого матка має 7-12 бічних галужень. Визначте вид гельмінта.

A. Стьожак широкий

B. Неозброєний ціп’як

C. Карликовий ціп’як

D. Ехінокок

E. Озброєний ціп’як106. При дегельмінтизації у хворого виявлені довгі фрагменти гельмінта, що має членисту будову. Ширина члеників перевищує довжину, в центрі членика виявлено матку розеткоподібної форми. Визначте вид гельмінта.

 1. Стьожак широкий

 2. Ціп’як озброєний

 3. Ціп’як неозброєний

 4. Альвеокок

Е. Карликовий ціп’як

107. Інвазійна стадія стьожака широкого для кінцевого живителя:

A. Ценур


B. Процеркоїд

C. Плероцеркоїд

D. Цистицерк

E. Цистицеркоїд108. При дегельмінтизації у хворого виявлені довгі фрагменти гельмінта, що має членисту будову. Ширина члеників перевищує довжину, в центрі членика виявлено матку розеткоподібної форми. Визначте вид гельмінта:

A. Echinococcus multilocularis

B. Taenia solium

C. Taenia saginatа

D. Diphyllobotrium latum

E. Hymenolepis nana109. У пацієнта виялено кишкову непрохідність, поганий апетит, нудоту, блювоту. Встановлено недокрів’я, пов’язане з нестачею вітаміну В12. Який паразит тонкого кишечника людини спричиняє цю патологію?

A. Echinococcus multilocularis

B. Hymenolepis nana

C. Echinococcus granulosus

D. Trichocephalus trichiurus

E. Diphyllobotrium latum110. При обстеженні хворому поставлений діагноз дифілоботріоз. Він міг заразитися при вживанні:

A. Фінозної яловичини

B. Немитих овочів

C. Фінозної свинини

D. Печінки хворих тварин

E. Термічно необробленої риби.111. Додатковий живитель стьожака широкого:

A Циклоп.

B. Велика рогата худоба

C. Свиня


D. Річкова риба

E. Молюск112. Вкажіть гельмінта, для якого проміжним господарем є ракоподібні:

A. Hymenolepis nana

B. Diphyllobotrium latum

C. Taenia solium

D. Echinococcus granulosus

E. Taenia saginatа113. Перший проміжний господар для збудника дифілоботріозу:

A. Краб


B. Окунь

C. Річковий рак

D. Циклоп

E. Ставковик114. Назвіть личинку, що розвивається із яйця збудника дифілоботриозу:

 1. Корацидій

 2. Мірацидій

 3. Адолескарія

 4. Онкосфера

 5. Процеркоїд

115. В яйці збудника дифілоботріозу розвивається:

A. Плероцеркоїд

B. Онкосфера

C. Мірацидій

D. Редія

E. Корацидій116. Додатковий живитель для широкого стьожка:

A. Циклоп

B. Окунь

C. Річковий рак

D. Свиня

E. Молюск117. Інвазійна стадія для додаткового живителя збудника дифілоботріозу:

A. Онкосфера

B. Процеркоїд

C. Корацидій

D. Мірацидій

E. Плероцеркоїд118. Профілактика дифілоботриозу:

A. Не споживати непрокип’ячену воду

B. Термічна обробка м’ясних продуктів

C. Термічна обробка риби

D. Не купатись в сумнівних водоймах

E. Не споживати погано термічно оброблених раків119. До стінки кишки за допомогою ботрій прикріпляється:

A. Echinococcus granulosus

B. Hymenolepis nana

C. Taenia solium

D. Diphyllobotrium latum

E. Taenia saginatа120. Який з гельмінтів адсорбує вітамін В12 із вмісту кишок?

A. Taenia saginatа

B. Hymenolepis nana

C. Taenia solium

D. Echinococcus granulosus

E. Diphyllobotrium latum121. При дегельмінтизації у фекаліях було виявлено фрагмент гельмінт в зрілих члениках якого матка має 17-35 бічних галужень. Визначте вид гельмінта.

A. Неозброєний ціп’як

B. Озброєний ціп’як

C. Карликовий ціп’як

D. Ехінокок

E. Неозброєний ціп’як122. При дегельмінтизації у хворого виявлені довгі фрагменти гельмінта, що має членисту будову. Ширина члеників перевищує довжину, в центрі членика виявлено матку розеткоподібної форми. Визначте вид гельмінта:

A. Карликовий ціп’як

B. Озброєний ціп’як

C. Стьожак широкий

D. Ехінокок

E. Неозброєний ціп’як123. Лабораторний діагноз гіменолепідозу ставлять на основі виявлення у фекаліях:

A. Яєць


B. Незрілих проглотид

C. Гермафродитних проглотид

D. Зрілих проглотид

E. Онкосфер124. Вкажіть гельмінта, для якого людинa є проміжним і кінцевим живителем:

A. Echinococcus granulosus

B. Diphyllobotrium latum

C. Taenia saginatа

D. Hymenolepis nana

Е.Echinococcus multilocularis125. У людини може відбуватися аутоінвазія при паразитуванні:

A. Opistorchis felineus

B. Fasciola hepatica

C. Diphyllobotrium latum

D. Taenia saginatа

E. Hymenolepis nana126. Вкажіть фіну, яка характерна для збудника гіменолепідозу:

A. Цистицерк

B. Цистицеркоїд

С. Ехінокок

D. Процеркоїд

E. Плероцеркоїд127. Який представник ціп’яків є типовий дитячий паразит?

A. Diphyllobotrium latum

B. Taenia solium

C. Hymenolepis nana

D. Echinococcus granulosus

E. Taenia saginatа128. Довжина тіла до 5 см, на головці чотири присоски і хоботок з гачками, в стробілі 100-200 члеників - характерні ознаки для:

A. Echinococcus granulosus

B. Taenia solium

C. Diphyllobotrium latum

D. Hymenolepis nana

E. Taenia saginatа129. В результаті дегельмінтизації у хворого виділились яйця гельмінта овальної або округлої форми, прозорі, з двошаровою оболонкою, діаметром до 30 – 40 мкм. У центрі яйця знаходиться безбарвна онкосфера. Між оболонками яйця і онкосфери помітні довгі ниткоподібні філаменти, що відходять по 6 від кожного полюсу онкосфери. Встановіть діагноз:

 1. Гіменолепідоз

 2. Теніоз

 3. Цистицеркоз

 4. Альвеококоз

 5. Дифілоботріоз

130. У пацієнта хворого теніозом, спостерігається підвищення внутрішньочерепного тиску, що проявляється раптовим головним білем і блюванням. Лікарі підозрюють у нього цистицеркоз мозку. Який гельмінт викликає це захворювання?

A. Неозброєний ціп’як

B. Неозброєний ціп’як

C. Карликовий ціп’як

D. Ехінокок

E. Озброєний ціп’як131. Яка форма матки у зрілій проглотиді альвеокока?

A. З боковими випинами

B. Куляста

C. Стрічкоподібна

D. Листкоподібна

E. Чашеподібна132. Виберіть представника стьожкових червів, для якого людина є лише проміжним живителем:

A. Taenia saginatа

B. Taenia solium

C. Echinococcus granulosus

D. Diphyllobotrium latum

E. Hymenolepis nana133. У якого представника цестод фіна дає метастази?

A. Hymenolepis nana

B. Diphyllobotrium latum

C. Taenia saginatа

D. Echinococcus granulosus

E. Echinococcus multilocularis134. Робітниці тваринницької ферми лікар поставив попередній діагноз -ехінококоз печінки. Діаноз був підтверджений при оперативному втручанні. Від якої тварини хвора могла заразитися ехінококозом ?

A. Собака

B. Свиня

C. Кіт


D. Кролик

E. Корова135. Інвазійна стадія збудника ехінококозу для проміжного господаря:

 1. Корацидій

 2. Яйце

 3. Онкосфера

 4. Процеркоїд

 5. Мірацидій

136. Для лабораторної діагностики альвеококозу використовують:

A. Виявлення зрілих проглотид у фекаліях

B. Виявлення яєць у фекаліях

C. Серологічні реакції

D. Біопсія м′язів

E. Виявлення яєць у сечі137. У вівчара, який пас отару овець під охороною собак, через деякий час з’явився біль у грудях, кровохаркання. Рентгенологічно у легенях виявлено кулясте утворення. Імунологічні реакцій підтвердили попередній діагноз. Вкажіть гельмінта, який міг спричинити це захворювання:

A Taenia solium

B. Hymenolepis nana

C. Diphyllobotrium latum

D.Echinococcus granulosus

E. Fasciola hepatica138. Як називається личинка, яка розвивається із яйця ехінокока?

A. Плероцеркоїд

B. Мірацидій

C. Корацидій

D. Процеркоїд

E. Онкосфера139. Яка форма матки у зрілій проглотиді ехінокока?

A. З боковими випинами

B. Куляста

C. Стрічкоподібна

D. Розеткоподібна

E. Кільцеподібна140. Чим заповнений міхур ехінокока?

A. Дрібними міхурцями

B. Рідиною

C. Паренхімою

D. Плазмою

E. Лімфою141. У хворого під час пункції кисти печінки одержана прозора, жовтувата рідина, що містить дрібні у вигляді піщинок білуваті утвори. Яке захворювання можна передбачити?

A. Фасціольоз

B. Теніоз

C. Ехінококоз

D. Гіменоліпідоз

E. Альвеококоз142. Інвазійна стадія для остаточного господаря ехінокока:

A. Цистицеркоїд

B. Багатокамерний міхур

C. Плероцеркоїд

D. Однокамерний міхур

E. Цистицерк143. Мишоподібні гризуни можуть бути проміжним господарем:

A. Taenia saginatа

B. Hymenolepis nana

C. Diphyllobotrium latum

D. Taenia solium

E. Echinococcus multilocularis144. Для альвеокока характерна фіна:

A. Багатокамерний міхур

B. Однокамерний міхур

C. Плероцеркоїд

D. Цистицеркоїд

E. Цистицерк145. Вкажіть шляхи зараження ехінококозом:

A. Вживання погано термічно обробленої риби

B. Проковтування яєць

C. Перкутанно

D. Вживання недостатньо термічно обробленої свинини

E. Вживання недостатньо термічно обробленої яловичини


ТИП КРУГЛІ ЧЕРВИ - NEMATHELMINTHES

1. При дослідженні фекалій хворого виявлено коричневі яйця овальної форми, з горбкуватою зовнішньою оболонкою. Встановіть вид гельмінта.

 1. Гострик

 2. Аскарида

 3. Волосоголовець

 4. Ціп’як карликовий

 5. Стьожак широкий

2. Хворий звернувся із скаргою на загальну слабість, головний біль, нудоту, рідкі випорожнення із домішками слизу і крові. При мікроскопії фекалій були виявлені бочкоподібні яйця гельмінта. Поставте попередній діагноз:

A. Ентеробіоз

B. Анкілостомоз

C. Трихоцефальоз

D. Аскаридоз

E Некатороз3. До педіатра звернулась мати з дитиною, в якої вона на білизні виявила маленьких білих черв`ячків ниткоподібної форми з загостреними кінцями, завдовжки близько 1см. Із розповіді матері: дитина неспокійно спить, уві сні скрегоче зубами, часто розчухує область анального отвору. Визначте вид гельмінта:

A.. Ancylostoma duodenale

B. Ascaris lumbricoides

C. Trichocephalus trichiurus

D. Taenia solium

E. Enterobius vermicularis4. Мати виявила у 5-річної дочки на періанальних складках білих “черв'ячків”, які викликали у неї свербіж, неспокій|, і доставила їх у лабораторію. При мікроскопії лікар побачив білих гельмінтів 0,5-1 см завдовжки, ниткоподібної форми із загостреними кінцями. Встановіть діагноз:

A. Аскародоз

B. Дифілоботріоз

C. Теніоз

D. Ентеробіоз

E. Опісторхоз5. При мікроскопії зіскрябу з перианальних складок виявлені безбарвні асиметричні яйця 50x23 мкм. Визначте вид гельмінта:

A. Гострик дитячий

B. Аскарид

C. Кривоголовка

D. Волосоголовець

E. Карликовий ціп’як6. Вкажіть, яку порожнину тіла мають представники Типу Круглих червів:

А. Вторинну

В. Не мають

С. Первинну

Д. Змішану

E. Третинну7. Яке захворювання на ранніх стадіях діагностують дослідженням мокротиння та імунологічними методами:

 1. Трихоцефальоз

 2. Ентеробіоз

 3. Аскаридоз

 4. Гіменолепідоз

 5. Дифілоботріоз

8. Назвати паразита, який може бути причиною апендициту:

А. Hymenolepis nana

B. Ascaris lumbricoides

C. Enterobius vermicularis

D. Trichocephalus trichiurus

E. Ancylostoma duodenale9. Вкажіть, яке захворювання викликає волосоголовець:

A. Трихінельоз

B. Стронгілоїдоз

C. Ентеробіоз

D. Анкілостомоз

E. Трихоцефальоз10. Вкажіть, як відбувається зараження людини трихоцефальозом:

A. При вживанні немитих овочів і фруктів

B. При вживанні сирої риби

C. При укусі комах

D. При контакті з хворими

E. При вживанні сирої яловичини11. У хворого виявлена короткочасна пневмонія. Міграція личинок якого гельмінта може призвести до цієї хвороби?

A. Ancylostoma duodenale

B. Trichocephalus trichiuruus

C. Enterobius vermicularis

D. Hymenolepis nana

E. Ascaris lumbricoides12. У червоподібному відростку виявлено гельмінта білого кольору, завдовжки 40 мм з тонким ниткоподібним переднім кінцем. У фекаліях знайдені яйця овальної форми з корками на полюсах. Визначте вид гельмінта.

A. . Hymenolepis nana

B. Ascaris lumbricoides

C. Enterobius vermicularis

D Trichocephalus trichiuruus

E. Ancylostoma duodenale13. Під час мікроскопії зіскрябка з перианальних складок виявлені безбарвні яйця, що мають форму несиметричних овалів, розміром 50x23 мкм. Визначте вид гельмінта:

A. Ancylostoma duodenale

B. Ascaris lumbricoides

C. Enterobius vermicularis

D. Strongyloides stercoralis

Е. Hymenolepis nana14. Який паразит може бути причиною жовтяниці і абсцесу печінки?

 1. Enterobius vermicularis

 2. Ascaris lumbricoides

 3. Trichocephalus trichiurus

 4. Diphyllobotrium latum

 5. Hymenolepis nana

15. Назвати представника геогельмінтів:

 1. Trichocephalus trichiurus

 2. Taenia solium

 3. Fasciola hepatica

 4. Hymenolepis nana

 5. Taenia saginatа

16. Інвазійне яйце аскариди в середині містить:

 1. Зародкові клітини

 2. Жовток

 3. Личинку

 4. Білок

 5. Жовток і білок

17. Який із паразитів може призвести до розриву стінки тонкої кишки?

 1. Ascaris lumbricoides

 2. Enterobius vermicularis

 3. Trichocephalus trichiurus

 4. Fasciola hepatica

 5. Hymenolepis nana

18. Яйця золотисто-жовтого кольору у формі бочечки з коркоподібними утворами на полюсах характерні для:

 1. Ascaris lumbricoides

 2. Trichocephalus trichiurus

 3. Enterobius vermicularis

 4. Fasciola hepatica

 5. Diphyllobotrium latum

19. Вкажіть гельмінта, який має кутикулярне вздуття - везикулу:

 1. Trichinella spiralis

 2. Trichocephalus trichiurus

 3. Enterobius vermicularis

 4. Strongyloides stercoralis

 5. Ancylostoma duodenale

20. Вкажіть, якою зовнішньою ознакою самець аскариди людської відрізняється від самки:

A. Задній кінець тіла прямий

B. Наявність черевного присоска

C. веретеноподібна форма тіла

D. Задній кінець тіла закручений

E. Наявність статевої бурси21. У лабораторії при мікроскопії харкотиння хворого на пневмонію випадково виявлені личинки. При аналізі крові спостерігається еозинофілія. Який гельмінтоз можна передбачити:

A. Опісторхоз

B. Ентеробіоз

C. Трихоцефальоз

D. Фасціольоз

E. Аскаридоз22. Вкажіть місце локалізації волосоголовця (статевозрілої форми) в організмі людини:

A. Товстий кишківник

B. Лімфатичні вузли

C. Скелетна мускулатура

D. Тонкий кишківник

E. Печінка23. Яйця круглих червів стають інвазійними у:

A. Тонкій кишці

B. Легенях

C. Зовнішньому середовищі

D. Шлунку

E. Сліпій кишці24. Інвазійна стадія для людини при аскаридозі:

A. Рабдитна личинка

B. Личинка

C. Яйце

D. Інвазійне яйце

E. Філярієподібна личинка25. Для ранньої діагностики аскаридозу використовують аналіз:

A. Аналіз змиву з ануса

B. Біопсію м’язів

C. Овоскопія фекалій на наявність яєць

D. Аналіз фекалій на наявність личинок

E. Дослідження мокротиння на наявність личинок26. Для якого гельмінта характерні яйця темно-бурого кольору, вкриті трьома оболонками, зовнішня оболонка горбкувата:

А. Ascaris lumbricoides

B. Enterobius vermicularis

C.Trichocephalus trichiurus

D.Diphyllobotrium latum

E. Hymenolepis nana27. Яйця, якого паразита досягають інвазійної стадії на тілі людини:

 1. Enterobius vermicularis

 2. Ascaris lumbricoides

 3. Trichocephalus trichiurus

 4. Diphyllobotrium latum

 5. Hymenolepis nana

28. Який паразит переднім кінцем проникає в стінки кишки і живиться кров’ю.

 1. Enterobius vermicularis

 2. Ascaris lumbricoides

 3. Trichocephalus trichiurus

 4. Diphyllobotrium latum

 5. Hymenolepis nana

29. Автоінвазія характерна для збудника:

A. Фасціольозу

B. Аскаридозу

C. Трихоцефальозу

D. Ентеробіозу

E. Опісторхозу30. У хворого спостерігається кашель, біль в грудях, підвищена температура, в крові еозинофілія. При мікроскопії мокротиння виявленні личинки. Яке захворювання можна передбачити?

A. Опісторхоз

B. Ентеробіоз

C. Трихоцефальоз

D. Фасціольоз

E. Аскаридоз31. Захворювання, які викликають круглі черви, називаються:

A. Нематодози

B. Трематодози

C. Теніози

D. Цестодози

E. Аскаридози32. Вкажіть гельмінта, розвиток якого відбувається без міграції личинки:

 1. Enterobius vermicularis

 2. Ascaris lumbricoides

 3. Trichocephalus trichiurus

 4. Strongyloides stercoralis

 5. Ancylostoma duodenale

33. У лікарню поступив хворий з попереднім діагнозом “трихінельоз”. Вживання якої їжі могло спричинити це захворювання?

A. . Риби

B. Яловичини

C Свинини

D. Раків і крабів

E. Немитих овочів і фруктів34. У червоподібному відростку виявлено гельмінта білого кольору, завдовжки 40 мм з тонким ниткоподібним переднім кінцем. У фекаліях знайдені яйця овальної форми з пробками на полюсах. Визначте вид гельмінта.

A. Кривоголовка

B. Гострик

C. Аскарида

D. Волосоголовець

E. Вугриця кишкова35. До лікарні звернувся хворий із скаргами на головний біль, біль у м’язах під час руху, слабкість, температуру, набряк повік і обличчя. Лікар пов’язує цей стан із вживанням свинини, купленої у приватних осіб. Який попередній діагноз може бути встановлений хворому?

A. Фасціольоз

B. Теніоз

C. Теніарінхоз

D. Опісторхоз

E. Трихінельоз36. Стронгілоїдоз викликає:

A. Вугриця кишкова

B. Волосоголовець

C. Трихінела спіральна

D. Гострик

E. Кривоголовка37. Вкажіть представника круглих червів, який є біогельмінтом:

A. Ancylostoma duodenale

B. Trichocephalus trichiuruus

C. Ascaris lumbricoides

D. Strongyloides stercoralis

E. Trichinella spiralis38. Яка стадія розвитку збудника анкілостомозу є інвазійною для людини:

А. Яйце


В. Інвазійне яйце

С. Рабдитна личинка

D. Філярієподібна личинка

E. Онкосфера39. Вкажіть метод лабораторної діагностики стронгілоїдозу:

A. Виявлення яєць у фекаліях

B. Виявлення рабдитних личинок у фекаліях

C. Виявлення яєць в дуоденальному вмісті

D. Виявлення філярієподібних личинок у фекаліях

E. Зіскрібки з перианальних складок40. Вкажіть місце локалізації анкілостоми в організмі людини:

A. Скелетна мускулатура

B. Лімфатичні вузли

C. Дванадцятипала кишка

D. Товстий кишечник

Е. Печінка41. Яке із названих захворювань відносять до природно-осередкових?

 1. Трихінельоз

 2. Аскаридоз

 3. Ентеробіоз

 4. Гіменоліпедоз

 5. Трихоцефальоз

42. Збудником якого захворювання людина може заразитися перорально перкутанно:

A Ентеробіозу.

B. Стронгілоїдозу

C. Трихоцефальозу

D. Аскаридозу

E. Трихінельозу43. Для якого паразита характерне чергування вільноживучих і паразитичних поколінь:

A. Trichinella spiralis

B. Trichocephalus trichiurus

C. Strongyloides stercoralis

D. Enterobius vermicularis

E. Ancylostoma duodenale44. Місце паразитування личинки трихінели:

A. Товстий кишечник

B. Сліпа кишка

C. Тонка кишка

D. Скелетна мускулатура

E. Дванадцятипала кишка45. Вкажіть гельмінта, якому властиве народження личинок:

A. Ancylostoma duodenale

B. Strongyloides stercoralis

C. Ascaris lumbricoides

D. Enterobius vermicularis

E. Trichinella spiralis46. Метод лабораторної діагностики анкілостомозу:

A. Зіскрібки з перианальних складок

B. Виявлення яєць у фекаліях

C. Виявлення личинок у фекаліях

D. Виявлення яєць у харкотинні і фекаліях

E. Мікроскопія осаду сечі на виявлення яєць47. Проміжний господар кривоголовки:

A. Немає


B. Мишоподібні гризуни

C. Людина

D. Хижі тварини

E. Риби


48. Вказати синантропний резервуар трихінели:

A Ведмідь

B. Лисиця

C. Мишоподібні гризуни

D. Вовк

E. Риби


49. Група чоловіків звернулася до лікаря зі скаргами на підвищення температури, головний бол ь, набряки повік та обличчя, болі в м’язах. З анамнезу стало відомо, що всі вони мисливці і часто вживають в їжу м’ясо диких тварин. Встановіть діагноз:

A. Цистицеркоз

B. Теніоз

C. Трихінельоз

D. Теніаринхоз

E. Філяріатоз50. У районну лікарню одночасно поступили 18 хворих у важкому стані (висока температура, набряки обличчя та шиї, біль у м’язах). Двоє невдовзі померли. Опитування хворих виявило, що всі вони мешканці одного села та були тиждень тому на родинному святі свого односельчанина. Яке паразитарне захворювання можна запідозрити?

A. Трихоцефальоз

B. Аскаридоз

C. Токсоплазмоз

D. Трихінельоз

E. Стронгілоїдоз51. Для діагностики трихінельозу проводять:

 1. Рентгеноскопію

 2. Овоскопію фекалій

 3. Лярвоскопію фекалій

 4. Овоскопію дуоденального вмісту

 5. Біопсію м’язів


52. Який гельмінт паразитує у дванадцятипалій кишці і живиться кров’ю:

A. Trichocephalus trichiurus

B Ancylostoma duodenale

C. Enterobius vermicularis

D. Trichinella spiralis

E. Ascaris lumbricoides53. Яка стадія розвитку вугриці є інвазійною для людини?

 1. Фіна

 2. Інвазійне яйце

 3. Філярієподібна личинка

 4. Яйце

 5. Рабдитна личинка

54. Де локалізується статевозріла форма трихінели?

 1. Діафрагма

 2. Шлунок

 3. Скелетні м’язи

 4. Тонка кишка

 5. Червоподібний відросток

55. Для якого паразита характерне перкутанне зараження людини?

 1. Trichocephalus trichiuruus

 2. Ascaris lumbricoides

 3. Enterobius vermicularis

 4. Trichinella spiralis

 5. Ancylostoma duodenale

56. Колір тіла червонуватий, в ротовій капсулі 4 зубці, задній кінець у самця дзвоноподібно розширений (бурса) - ознаки характерні для:

A. Enterobius vermicularis

B. Ascaris lumbricoides

C. Strongyloides stercoralis

D. Ancylostoma duodenale

E. Trichinella spiralis57. Яким паразитом можна заразитися перорально і перкутанно:

A. Ascaris lumbricoides

B. Trichocephalus trichiuruus

C. Trichinella spiralis

D. Enterobius vermicularis

E. Ancylostoma duodenale58. Подвійне здуття стравоходу характерне для:

A. Рабдитної личинки

B. Самця вугриці

C. Самки кривоголовки

D. Філярієподібної личинки

E. Самки вугриці59. В тонкій кишці людини із яєць виходять рабдитні личинки у збудника:

A. Трихінельозу

B. Стронгілоїдозу

C. Анкілостомозу

D. Трихоцефальозу

Е. Ентеробіозу60. Личинки трихінели живуть у:

 1. Шлунку

 2. Діафрагмі

 3. Тонкій кишці

 4. Сліпій кишці

 5. Легенях

61. Личинка трихінели перетворюється у статевозрілу форму, коли вони потрапляють у:

 1. Легені іншого господаря

 2. Кров кінцевого господаря

 3. Кишки іншого господаря

 4. Кров проміжного господаря

 5. Печінку проміжного господаря

62. Набряки повік і обличчя, м’язовий біль, висока температура – симптоми характерні для:

A. Стронгілоїдозу

B. Трихінельозу

C. Анкілостомозу

D. Трихоцефальозу

Е. Ентеробіозу63. При якому захворюванні виявляють личинки у фекаліях і дуоденальному вмісті?

A. Анкілостомозу

B. Аскаридозу

C. Стронгілоїдозу

D. Трихінельозу

Е. Ентеробіозу


64. Біопсію м’язів використовують для діагностики:

A. Аскаридозу

B. Стронгілоїдозу

C. Анкілостомозу

D. Трихінельозу

Е. Ентеробіозу65. Дівчина 15 років поступила в лікарню з запаленням червоподібного відростку. Аналіз крові показав у дівчинки ознаки анемії. У фекаліях було виявлено яйця гельмінта, мають лимоноподібну форму (50х30 мкм), з “корками на полюсах. Який вид гельмінта паразитує у дівчинки?

 1. Гострик

 2. Ехінокок

 3. Карликовий ціп’як

 4. Анкілостома

 5. Волосоголовець

66. Назвати органи виділення круглих червів:

A. Метанефридії

B. Шкірні залози, видозмінені у канали

C. Протонефридії

D. Мальпігієві судини

E. Нирки67. Для діагностики трематодозів використовують:

A. Овоскопію фекалій

B. Аналіз крові

C. Біопсію м’язів

D. Рентгенографію

E. Ендоскопію68. Захворювання, які викликають круглі черви називаються:

A. Трематодози

B. Опісторхози

C. Нематодози

D. Фасціольози

E. Цестодози69. У хворої дитини періодично з’являється рідке випорожнення, іноді біль у ділянці живота, нудота, блювання. За розповіддю матері, одного разу у дитини з блювотною масою виділились червоподібніої форми організми. Яке захворювання можнапередбачити:

A. Дракункульоз

B. Трихоцефальоз

C. Ентеробіоз

D. Аскаридоз

E. Трихінельоз


Змістовий модуль 7. Медична арахноентомологія

1. Вкажіть, хто з перелічених нижче членистоногих є кровосисним переносником кліщового висипного тифу:


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал