Тестові завдання з медичної біології модуль Біологічні основи життєдіяльності людини Змістовий модуль 1Сторінка8/13
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.15 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Е. Невпорядкованість біохімічних процесів


35. Старіння – це процес ”дозрівання клітинних колоїдів, які утворюють біохімічно інертні комплекси”. Дане твердження є основою наступної теорії старіння організму:

А. Згасаючого самооновлення білків

В. Міжклітинних системних співвідношень

С. Інтоксикаційної

D. Енергетичної

Е. Адаптаційно-регуляторної36. Пубертатний – це період:

А. Зрілого віку I

В. Зрілого віку II

С. Статевого дозрівання

D. Підлітковий

Е. Юнацький37. Чоловіки і жінки вважаються особами старечого віку, якщо їхній хронологічний вік становить:

А. 90 і більше

В. 61-75 років

С. 74-90 років

D. 61-74 роки

Е. 75-90 років38. Основний обмін речовин регулюється гормоном:

А. Адреналіном

В. Інсуліном

С. Естріолом

D. Тестостероном

Е. Тироксином39. Реанімаційні заходи є найбільш ефективними на стадії:

А. Клінічної смерті

В. Втрати рухливості

С. Зміни метаболізму

D. Біологічної смерті

Е. Втрати свідомості40. Геріатрія – це наука, яка вивчає:

A. Тривалість життя організму

B. Механізми старіння організму

C. Вікові біологічні зміни організму людини

D. Вікові особливості адаптації організму до факторів довкілля

E. Хвороби осіб літнього і старечого віку41. При старінні спостерігається інволюція функціональних показників організму. При цьому одні функціональні показники зростають, інші – суттєво не змінюються, а деякі прогресивно знижуються. До останніх належить:

A. Рівень цукру в крові

B. Активність залоз внутрішньої секреції

C. Кількість еритроцитів в крові

D. Кількість лейкоцитів в крові

E. Рівень холестерину в крові42. Конституція відображає все, окрім:

 1. Ступеня статевого дозрівання

 2. Стану здоров’я

 3. Схильності до захворювань

 4. Пропорцій тіла

Е. Резистентності організму до захворювань

43. В процесі онтогенезу у здорової людини на рівні організму відбулись наступні зміни: збільшились розміри і пропорції тіла, зросли процеси анаболізму, спостерігається активація залоз внутрішньої секреції. Найбільш вірогідно це період:

А. Зрілий вік I

B. Пубертатний

C. Зрілий вік II

D. Дитинство

E. Юнацький

44. Синдром передчасного старіння дорослих носить назву:

A. Тея-Сакса

B. Вільсона-Коновалова

C. Вернера

D. Хатчинсона-Гілфорда

E. Шерешевського-Тернера45. Назвіть вченого, який ввів у науку термін ”акселерація”:

А. С. Гершензон

В. Ц. Кох

С. О. Кулябко

D. М. Бочков

Е. В. Фролькіс46. Акселерація – це:

A. Вплив магнітного поля Землі на ріст і розвиток людей

B. Патологічне прискорення росту дітей і підлітків

C. Прискорення росту і розвитку дітей і підлітків

D. Прискорення росту і розвитку людей зрілого віку

E. Патологічне прискорення росту людей зрілого віку47. Вкажіть, в якому віці у дитини сформовані вигини хребта?

А. 3 місяці

В. 6 місяців

С. 12 місяців

D. 15 місяців

Е. 24 місяці48. Соматичне та статеве дозрівання порушується при:

А. Cиндромі Шерешевського-Тернера

В. Синдромі Орбелі

С. Синдромі ”крику кішки”

D. Хворобі Тея-Сакса

Е. Хворобі Хартнепа49. Назвіть вченого, який ввів у науку термін ”геронтологія”:

A. С.М. Давиденков

B. М.П. Бочков

C. С.М. Гершензон

D. О.О. Кулябко

Е. І. І. Мечніков50. Ріст організму регулюється гормоном (виберіть найбільш правильну відповідь):

A. . Інсуліном

B Соматотропіном

C. Адреналіном

D. Тироксином

E. Кортизолом51. Показником здоровя нації є:

A. Соціальний статус людей

B. Стан здоров’я людей

C. Середня тривалість життя

D. Відсоток людей літнього і старечого віку

E. Народжуваність
Модуль 3. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний

рівні організації життя

Змістовий модуль 5. Медико-біологічні основи паразитизму.

Медична протозоологія
1. При санітарно-протозоологічному дослідженні стічних вод одного із районних міст виявлено цисти округлої форми розміром 18мкм з різко окресленою оболонкою, у цитоплазмі 8 ядер. Цисти яких найпростіших виявлено у стічних водах?

A. Токсоплазми

B. Амеби дизентерійної

C. Балантидія кишкового

D. Лямблії кишкової

E. Амеби кишкової2. При мікроскопії мазка фекалій виявлені чотирьохядерні цисти. Якому паразиту із Найпростіших вони належать?

A. Кишкова амеба

B. Балантидій

C. Лямблія

D. Кишкова трихомонада

E. Дизентерійна амеба3. Entamoeba histolytica (forma mіnuta) локалізується у:

A. Порожнині тонкої кишки

B. Слизовій оболонці шлунка

C. Порожнині шлунка

D. Слизовій оболонці товстої кишки

E. Порожнині товстої кишки4. Хворий звернувся до стоматолога з симптомами запалення в ротовій порожнині. У скребках, взятих з поверхні зубів та ясен, виявлені найпростіші з непостійною формою тіла, яка змінюється внаслідок утворення псевдоніжок. Розмір тіла від 6 до 60 мкм. Вкажіть вид найпростішого.

A. Звичайна амеба

B. Кишкова амеба

C. Дизентерійна амеба

D. Кишкова трихомонада

E. Ротова амеба5. Стоматолог скерував у лабораторію хворого з проханням обстежити на наявність ротових амеб. Який матеріал лаборант повинен взяти для дослідження?

А. Овоскопія фекалій

В. Зіскрібок із ясен

С. Бронхіальний слиз

D. Слину

Е. Зіскрібок із карієсних зубів6. У 25% здорових людей та в осіб із захворюванням порожнини рота на яснах, білому налипанні на зубах та у криптах мигдаликів зустрічається один з видів найпростіших, який має розміри 6 – 60 мкм, широкі псевдоподії, голе тіло, яке поділяється на екто- та ендоплазму. Вважається, що вони можуть викликати деякі ускладнення при стоматологічних захворюваннях. Вкажіть вид найпростішого?

A. . Entamoeba coli

B. Amoeba proteus

C. Entamoeba histolytica

D. Balantidium coli

E Entamoeba gingivalis7. У хворого спостерігається слабкість, що супроводжується підвищенням температури, слабкістю, частими рідкими випорожненнями до 10 –12 раз на добу, гострими болями у животі. При дослідженні фекальних мас виявлено структури правильної округлої форми з 4-ма ядрами. Це може бути спричинено паразитуванням:

A. Balantidium coli

B. Trichomonas hominis

C. Entamoeba gingivalis

D. Entamoeba coli

E. Entamoeba histolytica8. У порожнині карієсних зубів знайдені паразитичні найпростіші. Встановлено, що вони належать до класу Справжні амеби. Цими одноклітинними є:

A. Lamblia intestinalis

B. Entamoeba coli

C. Entamoeba histolуtica

D. Аmoeba proteus

E. Entamoeba gingivalіs9. Утворення цист не характерне для наступного з перелічених ниже представників Protozoa:

A. Balantidium coli

B. Entamoeba coli

C. Toxoplasma qondii

D. Lamblia intestinalis

Е. Entamoeba gingivalis10. При вживанні в їжу неякісно приготовленої кровянки можна захворіти на:

А Лямбліоз

В. Трихомоноз кишковий

С. Амебіаз

D. Токсоплазмоз

E. Балантидіаз11. У хворого спостерігається нудота, блювання, часті (20 раз на добу) рідкі випорожнення з домішками слизу і крові. При мікроскопічному дослідженні фекалій було виявлено вегетативні форми, які мають 2 ядра і війки та одноядерні цисти. Встановить діагноз:

A. Лямбліоз

B. Кишковий трихомоноз

C. Токсоплазмоз

D. Амебіаз

E. Балантидіаз12. У хворої симптоми запального процесу сечостатевих шляхів. У мазку із слизової оболонки піхви виявлено великі одноклітинні організми грушоподібної формиз 4-мя джгутиками, з загостреним шипом на задньому кінці тіла, великим ядром та ундулюючою мембраною до середини тіла. Які найпростіші знайдені в мазку?

A. Trichomonas hominis

B. Lamblia intestinalis

C.Trichomonas buccalis

D. Trypanosoma gambiense

E. Trichomonas vaginalis13. До гастро-ентерологічного відділення поступив хворий із запаленням жовчних шляхів. У порціях жовчі виявлено рухомі найпростіші грушоподібної форми, двоядерні, з опорним стрижнем-аксостилем. Яке протозойне захворювання можна діагностувати?

A. Амебіаз кишковий

B. Амебна дизентерія

C. Балантидіаз кишковий

D. Трихомоноз кишковий

E. Лямбліоз14. До лікаря звернулась хвора із скаргами на серозно-гнійні виділення з піхви, пекучий біль. При лабораторному дослідженні виділень із піхви виявлено піхвову трихомонаду. Вкажіть можливий шлях зараження.

A. Перкутанний

B. Укус москіта

C. Аліментарний

D. Повітряно-краплинний

E. Статевий15. Визначити представника Protozoa, для якого характерні наступні морфологічні особливості: розміри 7-30 мкм, 4 джгутики, ундулююча мембрана до середини тіла?

A. Лямблія кишкова

B. Лейшманія тропічна

C. Трихомонада кишкова

D. Амеба ротова

E. Трихомонада урогенітальна16. При лабораторному дослідженні виділень із піхви виявлено піхвову трихомонаду. Вкажіть можливий шлях зараження.

A. Перкутанний

B. Укус москіта

C. Статевий

D. Повітряно-краплинний

E. Аліментарний17. До лікаря звернувся студент з Індії. Лабораторно діагностовано, що у хворого вісцеральний лейшманіоз. Вкажіть можливий шлях зараження цим захворюванням:

 1. Укус комара

 2. Аліментарний

 3. Статевий

 4. Повітряно-крапельний

 5. Укус москіта

18. У людини після укусу москітом виникли виразки шкіри. Аналіз вмісту виразки виявив внутрі клітин людини безджгутикові одноклітинні організми. Встановіть діагноз:

A. Лейшманіоз вісцеральний

B. Трипаносомоз

C. Балантідіоз

D. Токсоплазмоз

E. Лейшманіоз дерматотропний19. При огляді хворого лікар відзначив збільшення печінки, селезінки, а також блідо-рожеві вузлики на обличчі, що виникли після укусу москіта. Яке протозойне захворювання можна діагностувати?

A. Токсоплазмоз

B. Лейшманіоз дерматотропний

C. Малярію

D. Лямбліоз

Е. Трипаносомоз20. Подружжя повернулось з відрядження із Східної Африки. У їхнього 12-річного сина анемія, пальпується печінка, збільшена селезінка, загальне виснаження. Яке протозойне захворювання можна діагностувати?

A. Токсоплазмоз

B. Вісцеральний лейшманіоз

C. Амебіаз

D. Трихомоноз

Е. Балантидіаз21. Для якого представника Підцарства Найпростіші характерні морфологічні особливості: розміри 8-20 мкм, форма тілаовальна, 5 джгутиків на передньому кінці, ундулююча мембрана вздовж тіла?

A. Лейшманія тропічна

B. Трихомонада урогенітальна

C. Лямблія кишкова

D. Амеба ротова

E. Трихомонада кишкова


22. Вказати метод лабораторної діагностики лямбліозу:

A. Серологічні реакції

B. Мікроскопія вмісту 12-палої кишки

C. Мікроскопія мазка крові

D. Мікроскопія вмісту карієсних порожнин

E. Шкірно-алергічна проба23. Який із перелічених нижче засобів найефективніший для профілактики шкірного лейшманіозу?

A. Боротьба з хатніми гризунами

B. Знищення бродячих собак

C. Знищення малярійних комарів

D. Захист від укусів москітів

E. Щеплення живою культурою паразитів


24. У хворого студента з Пакистану лабораторно діагностовано вісцеральний лейшманіоз. Вкажіть можливий шлях зараження цим захворюванням:

А. Повітряно-краплинний

В. Перкутанний

С Трансмісивний

D. Трансплацентарний

Е. Статевий25. При огляді хворого на шкірі виявили невеликі виразки у формі кратера з нерівними краями. Хворий повернувся з подорожі країнами Азії, де зустрічається багато москітів. Яке захворювання в нього можна запідозрити?

A. . Міаз

B Шкірний лейшманіоз

C. Демодекоз

D. Вісцеральний лейшманіоз

E. Коросту26. У хворого із симптомами запалення 12-ти палої кишки, жовчного міхура, жовчних проток у фекаліях виявили 2-4 ядерні цисти розміром 10-14 мкм овальної форми з відшарованою оболонкою. Які найпростіші паразитують у хворого?

А. Кишкова амеба

В. Дизентерійна амеба

С. Кишкова трихомонада

D. Кишковий балантидій

Е. Лямблія27. Утворення цист не характерне для наступного з нижче перелічених представників підцарства Protozoa:

A Entamoeba coli

B. Toxoplasma qondii

C. Trichomonas vaqinalis

D. Lamblia intestinalis

Е. Balantidium coli28. Вкажіть можливий шлях зараження вісцеральним лейшманіозом:

А Трансмісивний

В. Статевий

С Перкутанний

D.Плацентарний

Е. Повітряно-краплинний29. Для якого із перелічених нижче представника Protozoa характерні наступні морфологічні особливості: грушоподібна форма, розміри 9-18 мкм, 4 пари джгутиків, на черевному боці присмоктувальний диск?

A. Лямблія

B. Лейшманія тропічна

C. Трихомонада урогенітальна

D. Амеба дизентерійна

E. Трихомонада кишкова30. З метою паразитологічного підтвердження діагнозу і виділення культури збудника середземноморського вісцерального лейшманіозу у хворих проводилась стернальна пункція кісткового мозку. Які тварини є природним резервуарами вісцерального лейшманіозу?

 1. Собаки, лисиці, шакали

 2. Кішки і представники родини котячих

 3. Дикі кабани, ведмеді

 4. Гризуни: піщанки, ховрахи, байбаки

Е. Антилопи, свині, домашні тварини

31. Природним резервуаром Leishmania major:

 1. Людина

 2. Лисиці

 3. Гризуни

 4. Собаки

 5. Шакали

32. У хірургічне відділення лікарні був прийнятий хворий з підозрою на абсцес печінки. Хворий тривалий час знаходився у відрядженні в одній з африканських країн і неоднарозово хворів на гостре шлунково-кишкове захворювання. Яке протозойне захворювання може бути в хворого?

 1. Амебіаз

 2. Трипаносомоз

 3. Малярія

 4. Лейшманіоз

 5. Токсоплазмоз

33. У людини виявлено протозойне захворювання, при якому вражений головний мозок і спостерігається втрата зору. При аналізі крові знайдені одноклітинні півмісяцевої форми паразити з загостреним кінцем. Збудником цього захворювання є:

A. . Амеба

B. Токсоплазма

C. Лямблія

D Лейшманія

E. Трихомонада34. У медико-генетичну консультацію звернулося подружжя у зв‘язку з народженням дитини з багатьма вадами розвиту (мікроцефалія, ідіотія тощо) дитини. Жінка під час вагітності хворіла, але мутагенів та тератогенів не вживала. Каріотип батьків і дитини нормальний. Як зясував лікар, у квартирі сім‘я утримує кота. Що може бути ймовірною причиною каліцтва?

A. Під час вагітності жінка хворіла на трихомоноз.

B. Під час вагітності жінка хворіла на лейшманіоз

C. Під час вагітності жінка хворіла на токсоплазмоз

D. Під час вагітності жінка хворіла на балантидіаз

E. Під час вагітності жінка хворіла на дизентерію35. При дослідженні пунктату лімфатичних вузлів виявлено тільця, що мають форму півмісяця, з одним загостреним і протилежним заокругленим кінцем. При забарвленні мазка за Романовським видно цитоплазму блакитного кольору і яскраво-червоне ядро. Для якого з представників підцарства Найпростіші характерна така будова?

A. Toxoplasma gondii

B. Trichomonas hominis

C. Lamblia intestinalis

D. Plasmodium vivax

E. Plasmodium malariae36. Дівчинка 4-х років поступила в очну клініку з приводу погіршення зору на ліве око. В родині живе кіт, у якої спостерігається погіршення зору. Яке протозойне захворювання можна передбачити?

A Балантидіаз

B. Малярію

C. Лейшманіоз

D. Лямбліоз

E. Токсоплазмоз37. Яке протозойне захворювання могло спричинити внутрішньоутробну загибель плоду?

A. Трихомоніоз

B. Амебіаз

C. Лямбліоз

D. Токсоплазмоз

E. Балантидіаз38. У хворого малярією підвищення температури і пропасниця. Яка із стадій розвитку малярійного плазмодія відповідає цьому періоду хвороби?

A. Гаметогонія

B. Еритроцитарна шизогонія

C. Спорогонія

D. Тканинна шизогонія

E. Прееритроцитарна шизогонія39. За даними ВООЗ малярією щорічно на Землі хворіють приблизно 250 млн. чоловік. Ця хвороба зустрічається переважно у тропічних і субтропічних областях. Межі ії розповсюдження співпадають з ареалами комарів роду:

A. Culizetta

B. Culex

C. Aedes


D. Anopheles

E. Mansonia40. Хворій під час пологів перелили кров донора, який прибув із Анголи. Через два тижні у реципієнтки виникла пропасниця. Яке лабораторне дослідження необхідно використати для підтвердження діагнозу малярії?

A. Проведення серологічних досліджень

B. Вивчення лейкоцитарної формули

C. Визначення збудника методом посіву крові на поживне середовище

D. Вивчення мазка товстої краплі крові для знаходження еритроцитарних стадій збудника

E. Вивчення пунктату лімфатичних вузлів41. Вкажіть, де утворюється оокінета малярійного плазмодія:

А. У шлунку самки малярійного комара

В. У печінці людини

C. У слинних залозах самки малярійного комара

D. У тонких кишках самки малярійного комара

E. В еритроцитах крові людини42. Вкажіть, яка тривалість еритроцитарної шизогонії у збудника тропічної малярії:

A. 24 год.

B. 32 год.

C. 48 год.

D. 12 год.

E. 72 год.43. Вкажіть, яка тривалість еритроцитарної шизогонії у збудника 4-хденної малярії:

A. 12 год

B. 72 год

C. 24 год.

D 32 год.

E. 48 год.44. Вкажіть, де утворюється тканинний шизонт малярійного плазмодія:

А. У печінці людини

В. У тонких кишках самки малярійного комара

C. У слинних залозах самки малярійного комара

D. У шлунку самки малярійного комара

E. В еритроцитах крові люди45. У хворого спостерігається типова для нападу малярії клінічна картина: пропасниця, жар, інтенсивне потовиділення. Яка стадія малярійного плазмодія найвірогідніше буде виявлена в крові хворого в цей час?

A. Мерозоїт

B. Спорозоїт

C. Мікро- чи макрогамети

D. Спороциста

E. Оокінета46. Спорозоїт малярійного плазмодія має набір хромосом n=12. Яка кількість хромосом у мерозоїта?

A. 12


B. 32

C. 24


D. 64

E. 76


47. Напади малярії пов’язані з:

A. Утворенням спорозоїтів

B Тканинною шизогонією

C. Спорогонією

D. Утворенням оокінети

E. Виходом мерозоїтів з еритроцитів48. Вкажіть шлях зараження малярією:

А. Трансмісивний

В. Аліментарний

С. Статевий

D. Перкутанний

Е. Повітряно-краплинний49. У жінки на підставі клініко-епідеміологічного анамнезу запідозрено хронічний токсоплазмоз. Яке лабораторне дослідження найбільш ефективне для підтвердження діагнозу?

A. Мікроскопія мазка крові

B. Серологічні реакції

C. Мікроскопія мазка виділень із піхви

D. Шкірно-алергічна проба

E. Мікроскопія мазка фекалій50. У жінки в анамнезі два викидні, третьою народилася дитина з множинними вадами розвитку (відсутні верхні кінцівки, недорозвинені нижні кінцівки, немає анального отвору). Яке протозойне захворювання може спричинити таку патологію?

A. Балантидіаз

B. Вісцеральний лейшманіоз

C. Токсоплазмоз

D. Малярія

E. Трихомоноз кишковийЗмістовий модуль 6. Медична гельмінтологія

ТИП ПЛОСКІ ЧЕРВИ - PLATHELMINTHES
1. При копрологічному обстеженні у фекаліях хворої жінки виявлено яйця дрібних розмірів із кришечкою. З анамнезу відомо, що хвора часто вживає рибні страви. На основі лабораторних досліджень встановіть, який сисун паразитує:

 1. Котячий

 2. Легеневий

 3. Кров’яний

 4. Печінковий

 5. Ланцетоподібний

2. Перший проміжний господар для збудника дикроцеліозу:

 1. Наземний молюск

 2. Риба

 3. Рак

 4. Ставковик

 5. Циклоп

3. Який із названих представників є першим проміжним господарем для котячого сисуна?

 1. Молюск

 2. Рак

 3. Риба

 4. Краб

 5. Циклоп

4. Виберіть представника плоских червів, який в своєму розвитку проходить стадію адолескарії:

A. Schistosoma japonicum

B. Schistosoma haematobium

C. Dicrocoelium lanceatum

D. Fasciola hepatica

E. Opistorchis felineus5. Назвати інвазійне захворювання:

 1. Дифтерія

 2. Енцефаліт

 3. Туберкульоз

 4. Дикроцеліоз

 5. Грип


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал