Тестові завдання з медичної біології модуль Біологічні основи життєдіяльності людини Змістовий модуль 1Сторінка7/13
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.15 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13135. В популяції Європи частота ретинобластоми (автосомно-домінантне захворювання) становить 5´10-5. На яку кількість людей у популяції припадає один хворий?

А. 200000

В. 10000

С. 50000


D. 100000

Е. 20000


136. Явище довільних шлюбів у великій популяції людей називається:

А. Інбридингом

В. Панміксією

С. Гібридизацією

D. Дрейфом генів

Е. Аутбридингом


137. Дерматогліфічні дослідження використовують з метою:

А. Вивчення ступеня впливу зовнішнього середовища і генотипу на формування ознаки

В. Визначення частот розповсюдження генів в популяції

С. Визначення характеру успадкування ознак

D. Вивчення каріотипу хворого

Е. Визначення зиготності близнят


138. При синдромі Шерешевського-Тернера серед папілярних ліній пальців рук переважають:

А. Ульнарні петлі

В. Петлі і дуги

С. Завитки і петлі

D. Радіальні петлі

Е. Завитки і дуги139. Малі популяції, чисельність яких не перевищує 1500 – 4000 особин, називаються:

А. Відкритими популяціями

В. Закритими популяціями

С. Ідеальними популяціями

D. Ізолятами

Е. Демами


140. При дерматогліфічному дослідженні хворого виявили кут atd 420. Для якого захворювання це характерно?

А. Синдром Дауна

В. Синдром Клайнфельтера

С. Синдром Шерешевського-Тернера

D. Синдром Патау

Е. Синдром трипло-Х


141. Генетичний склад ідеальної популяції визначають за законом:

А. Геккеля-Мюллера

В. Вільсона-Коновалова

С. Тея-Сакса

D. Харді-Вайнберга

Е. Шерешевського-Тернера


142. Поперечна 4-пальцева борозна на долоні спостерігається при:

А. Синдромі Клайнфельтера

В. Синдромі Патау

С. Синдромі Шерешевського-Тернера

D. Синдромі Трипло-Х

Е. Синдромі Дубель-Y


143. Частота певного алеля в популяції – це:

А. Ступінь вираженості алеля в популяції

В. Відсоток особин з даним алелем в популяції

С. Відносне число особин у популяції з даним алелем

D. Загальне число особин в популяції

Е. Абсолютне число особин у популяції з даним алелем


144. Метгемоглобінемія (автосомно-рецесивне захворювання) зустрічається з частотою 0,09. Частота гена метгемоглобінемії в популяції становить:

А 0,9


В. 0,1

С. 0,7


D. 0,3

Е. 1
145. Зменшення гребеневого рахунку спостерігається при:

А. Синдромі Шерешевського-Тернера

В. Синдромі Едвардса

С. Синдромі Дауна

D. Синдромі Клайнфельтера

Е. Синдромі Патау
146. В ізольованій людській популяції зарєстровано понад 90% близькоспоріднених шлюбів. Як зміниться генетична структура популяції?

A. Збільшиться гетерозиготність і домінантна гомозиготність

B. Зменшиться гетерозиготність і рецесивна гомозиготність

C. Зменшиться рецесивна гомозиготність

D. Збільшиться рецесивна гомозиготність

E. Збільшиться гетерозиготність


147. Закон Харді-Вайнберга відображає:

А Зв’язок генотипу з чинниками середовища

В. Розподіл генів у разі незалежного успадкування

С. Характер успадкування зчеплених генів

D. Характер успадкування зчеплених зі статтю генів

Е. Розподіл генотипів в ізольованих популяціях


148. При дерматогліфічному дослідженні хворого виявили кут atd 660. Для якого захворювання це характерно?

А. Синдром Шерешевського-Тернера

В.Синдром Едвардса

С. Синдром Дауна

D. Синдром Клайнфельтера

Е. Синдром Патау


149. Гребеневий рахунок у жінок становить:

А. 127 ± 52

В. 127 ± 51

С. 144 ± 51

D. 144 ± 52

Е. Вірна відповідь відсутня


150. Панміксія – це...(знайдіть правильне продовження):

А. Схрещування близькоспоріднених форм з різних популяцій

В. Схрещування між собою близькоспоріднених форм у межах роду

С. Вільне схрещування особин у межах популяції

D. Схрещування неспоріднених організмів

Е. Вільне схрещування особин з різних популяцій


151. Кількісним показником дерматогліфіки є:

А. Кут atd

В. Папілярні лінії візерунка

С. Тип візерунка

D. Гребеневий рахунок

Е. Трирадіус


152. Який % людей блакитнооких в популяції, якщо частота гена кароокості становить 0, 6?

А. 16


В. 36

С. 48


D. 64

Е. 84
153. При синдромі Клайнфельтера серед папілярних ліній пальців рук переважають:

A. Дуги

B. Радіальні петліC. Ульнарні петлі

D. Завитки


E. Петлі і дуги154. Невеликі популяції людей, де представники інших груп складають близько 1 %, називаються:

А. Відкритими популяціями

В. Закритими популяціями

С. Ідеальними популяціями

D. Деми

Е. Ізоляти155. В популяції Європи частота фенілкетонурії (автосомно-рецесивне захворювання) становить 25´10-6. На яку кількість людей у популяції припадає один хворий?

А50000.


В. 100000

С. 40000


D. 200000

Е. 20000Змістовий модуль 4. Біологія індивідуального розвитку

1. Процес запліднення у людини проходить:

A. У яєчниках

B. У яєчках

C. У піхві

D. У матці

E. У маткових трубах2. Вкажіть кількість хромосом і комплексів ДНК в зоні дозрівання сперматогенезу:

A2n, 8c.


B. n, 2c

C. 2n, 4c

D. n, 4c

E. n, c


3. Зареєстровано початок імплантації зародка людини. Який вік зародка?
А3-4 доби


В. 6-7 діб

С. 4-5 діб.

D. 8-9 діб

Е. 2-3 доби

4. В експерименті зруйнована ділянка мезодерми - спланхнотом. На розвитку якої тканини це позначиться?

А. Сполучної

В. Нервової

С. Епітеліальної

D. Гладеньком'язової

Е. Поперечно-смугастої м'язової

5. Виберіть тварину, яка належить до анамній:

А. Ланцетник

В. Ящірка

С. Голуб

D. Жаба

Е. Собака

6. При дробленні зиготи в ембріогенезі людини утворюються темні і світлі бластомери. Що розвивається із темних бластомерів?

А Ембріобласт

В. Бластопор

С. Трофобласт

D. Бластоциста

Е. Бластоцель

7. В експерименті зруйнована ділянка мезодерми - міотом. На розвитку якої тканини це позначиться?

А. М'язів спини

В. М'язів трахеї

С. М'язів кишок

D.Мм'язів шлунка

Е. М'язів бронхів

8. Вкажіть, який із органів розвивається з ентодерми:
А. Нервова трубка


В. Печінка

С. Скелетні м'язи

D. Кістка

Е. Потові залози

9. Виберіть клас тварин, у яких в ембріогенезі редукується жовтковий мішок:

А. Риби

B. Амфібії

С. Ссавці

D. Птахи

Е. Рептилії

10. Виберіть, до складу якого провізорного органу ссавців входить зачаток алантоїса?

А. Пупкового канатика

B. Хоріона
С. Плаценти


D. Ворсинчастої оболонки

Е. Дитячого місця

11. Виберіть клас тварин, у яких розвинений алантоїс:
А. Ланцетник


В. Риби

С. Птахи

D. Амфібії

Е. Ссавці

12. В експерименті зруйнована ділянка мезодерми - дерматом. На розвитку якої тканини це позначиться?

А. Cполучної тканини печінки

В. Сполучної тканини кровоносних судин

С. Сполучної тканини кишок

D. Сполучної тканини підшлункової залози

Е Сполучної тканини шкіри

13. З якого зародкового листка утворюється емаль зуба?
А. З спланхнотому


В. З ентодерми

С. З мезодерми

D. З нефротому

Е. З ектодерми

14. В ембріогенезі людини при дробленні зиготи утворюються темні і світлі бластомери. Що розвивається із світлих бластомерів?

А. Трофобласт

В. Бластопор

С. Гастроцель

D. Бластоцель

Е. Ембріобласт

15. Виберіть, який тип дроблення яйця ссавців:
А. Неповне рівномірне

В. Повне" рівномірне

С. Повне нерівномірне

D. Неповне нерівномірне

Е. Часткове нерівномірне

16. Виберіть тварину, яка належить до амніот:
А. Т
ритон О

В. Жаба

С.Собака

D. Ланцетник

Е. кунь

17.В ембріогенезі зафіксована одна із стадій розвитку зародка - бластоциста. Для якого класу тварин характерна ця стадія ембріогенезу?

А. Ланцетники

В. Риби

С. Рептилії

D. Ссавці

Е. Амфібії

18. Вкажіть, який із органів розвивається з ектодерми:

А Скелетні м язи

B. Печінка
С.. Е
підерма шкіри

D. Підшлункова залоза

Е. Серце

19. Вкажіть, на якій стадії ембріогенезу утворюється трофобласт:

А. Запліднення

В. Гаструляції

С. Дроблення

О. Під час гістогенезу

Е. Під час органогенезу

20. Постнатальний період онтогенезу – це період:

А. Протягом якого відбувається гісто- та органогенез у людини

В. Від утворення зиготи до смерті людини

С. Від утворення зиготи до народження людини

D. Від народження людини до старості

Е Від народження людини до смерті21. При старінні спостерігається інволюція функціональних показників організму. При цьому одні функціональні показники прогресивно знижуються, інші – суттєво не змінюються, а деякі зростають. До останніх належать:

А. Скоротливість серця

В. Гострота слуху

С. Гормональна активність статевих залоз

D. Рівень холестерину в крові

Е. Кількість еритроцитів в крові22. Жінка вважається зрілою, якщо її хронологічний вік становить:

А 18 років

В. 19 років

С. 20 років

D. 21 рік

Е. 22 роки23. В процесі онтогенезу у здорової людини на рівні організму відбулись наступні зміни: зменшились розміри тіла, шкіра втратила еластичність, зменшились гострота зору і слуху. Найбільш вірогідно це:

А Зрілий вік II

B. Пубертатний

C. Зрілий вік I

D..Літній вік

E. Старечий вік24. Вкажіть, в якому віці у жінок починається атрофія статевих гонад?

А. 53-56 років

В. 44-47 років

С. 40-43 роки

D. 48-52 роки

Е. 57-60 років25. У людини зареєстрована клінічна смерть. Свідченням цього є зміна наступних життєво важливих функцій:

А. Відсутності серцебиття і дихання

В. Відсутності рухливості

С. Самооновлення клітин

D. Процесів метаболізму

Е. Реплікації ДНК26. Чоловік вважається людиною літнього віку, якщо його хронологічний вік становить:

А. 60-74 роки

В. 60-75 років

С. 61-74 роки

D. 61-75 років

Е. 70-75 років27. Синдром передчасного старіння дітей носить назву:

А. Вернера.

В. Вільсона-Коновалова

С. Хатчинсона-Гілфорда

D. Шерешевського-Тернера

Е. Тея-Сакса28. Вкажіть, через який час після зупинки дихання і кровообігу в людини відбуваються некротичні зміни в нервових клітинах кори головного мозку?

А. 2-3 хв

В. 4-5 хв

С..10-12 хв

D. 8-9 хв.

Е. 6-7 хв.29. Назвіть автора адаптаційно-регуляторної теорії старіння:

А. І.І. Мечніков

В. В.В. Фролькіс

С. О.В. Нагорний

D. М. Рубнер

Е. О.О. Богомолець30. Апоптоз – це:

А. Генетично запрограмована загибель клітини

В. Моніторинг генетичних процесів в популяції

С. Загибель клітини під дією мутагенних чинників довкілля

D. Поява генетично відмінних популяцій клітин

Е. Фактор, який запобігає мутаціям31. Чоловік вважається зрілим, якщо його хронологічний вік становить:

А. 20 років

В. 19 років

С. 22 роки

D. 21 рік

Е. 18 років32. Найбільш суттєвим в пубертатному періоді розвитку є дозрівання:

А. APUD-системи

В. Системи гіпоталамус-гіпофіз-наднирники

С. Кори наднирників

D. Системи гіпоталамус-гіпофіз-гонади

Е. Тимусу33. Вкажіть, в якому віці у людини починається атрофія загрудинної залози?

А. 23-25 роки

В. 10-12 років

С. 16-19 років

D. 20-22 роки

Е. 13-15 років34. У тяжко травмованої людини поступово наступила біологічна смерть. Свідченням цього є:

А. В клітинах відбувається аутоліз і розклад

В. Відсутність рухливості

С. Втрата свідомості

D. Відсутність серцебиття і диханняПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал