Тестові завдання з медичної біології модуль Біологічні основи життєдіяльності людини Змістовий модуль 1Сторінка13/13
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.15 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

А. Сіре тіло, вусики короткі і товсті, вирізки неглибокі


В. Сіре тіло, вусики довгі і тонкі, вирізки глибокі

С. Сіре тіло, вусики короткі і товсті, вирізки глибокі

D. Світло-сіре тіло, вусики короткі і товсті, вирізки неглибокі

Е. Сіре тіло, вусики короткі і товсті, вирізки глибокі65. Яка тривалість життя воші одежної:

А. 6 місяців

В. 1-2 тижні

С. 2 місяці

D. 2-3 тижні

Е. 1,5 місяці66. Який тип ротового апарату у блохи людської:

А. Колючо - сисний

В. Лижучий

С. Гризучий

D. Сисний

Е. Колючий67. Засоби, які використовують для обробки шерсті домашніх тварин з метою запобігання зараженню їх блохами:

А. Гербіциди

В. Репеленти

С. Пестициди

D. Акарициди

Е. Інсектициди68. В якій частині організму воші накопичуються і розмножуються рикетсії - збудники висипного тифу?

А. У слинних залозах

B. На тілі

C. У кишках

D. У гемолімфі

E. На щетинках


69. У 1620-1641 рр. у Львові була епідемія чуми. Які членистоногі викликали її?

А Phtirus pubis

В. Pediculus humanus humanus (corporis)

С. Pulex irritans

D.. Pediculus humanus capitis

E. Cimex lectularius70. Який тип нервової системи у Павукоподібних?

А. Підглотковий ганглій і пара

В. Лише черевний нервовий ланцюжок

С. Малодиференційований головний мозок та черевний голово-грудний ганглій нервових відгалужень

D. Лише головогрудний ганглій

Е. Дифузний з однотипнх нервових клітин71. Для якого виду з типу Членистоногих характерні такі морфо-фізіологічні особливості: тіло завдовжки 1-4 мм, ротовий апарат колючо-сисний, кінцівки на кінцях мають гачки для прикріплення, розвиток з неповним перетворенням, розвиток личинки триває 7-14 діб, після линяння вона перетворюється в статевозрілу форму?

А. Муха-жигалка

B. Муха хатня

С. Мошка


D. Воша

E. Муха це-це72. На відміну від комара роду Culex, малярійний комар роду Anopheles... (знайти правильне продовження):

А. Має довжину щупиків таку як довжина хоботка (у самця з потовщенням на кінці), рівномірно випуклий з рівномірно розміщеними волосками щиток

В. Має рівномірно випуклий з рівномірно розміщеними волосками хоботок, довший від щупиків

С. Щупики довші ніж хоботок на ~10%, трилопатевий щиток

D. Має довжину щупиків, що дорівнює довжині хоботка, без потовщень на кінці

Е. Має довжину щупиків, що коротші від хоботка в кілька разів73. Вкажіть комах, яким притаманне тільки живонародження:

A. Хатня муха

B. Москіти

C. Воші


D. Мокриці

E. Вольфартова муха74. Яке захворювання викликається личинками вольфартової мухи:

A. Кишковий міаз

B. Шкірний міаз

C. Дерматити

D. Скабієз

E. Сонна хвороба75. Вкажіть комах, личинки яких паразитують на тілі людини і викликають захворювання:

A Блохи


B. Воші

C.. Вольфартові мухи

D. Комарі

E. Клопи


76. Куди відроджують личинок Вольфартові мухи:

A. У гній

B. У воду

C. У грунт

D. У рани шкіри людей і тварин, ніс, очі, вуха

E. У купи сміття77. Який з розділів медичної паразитології вивчає павукоподібних і комах, що мають медичне значення:

A. Ентомологія

B. Арахнологія

C. Протозоологія

D. Гельмінтологія

E. Арахноентомологія78. Видільна система комах представлена :

A. Мальпігієвими трубочками

B. Протонефридіями

C. Фагоцитарними клітинами

D. Жировим тілом та мальпігієвими трубочками

E. Розгалуженими клітинами79. Вкажіть, якими паразитичними комахами можна заразитись при статевому контакті або через білизну:

  1. Pediculus humanus capitis

  2. Pediculus humanus humanus (corporis)

  3. Pulex irritans

  4. Phtirus pubis

  5. Phlebotomus pappatachi

80. Вкажіть, якими паразитичними комахами можна заразитись при статевому контакті або через білизну:

А. Воша головна

В. Воша лобкова

С. Воша одежна

D. Муха Вольфартова

Е. Блоха людська81. Який спосіб передачі збудників висипного і поворотного тифу від Pediculus humanus?

А. Трансоваріальний

В. Через укус шкіри

С. Контамінація

D. З їжею

Е. З рідиною для питтяЗмістовий модуль 8. Взаємозв’
язок індивідуального та

історичного розвитку

1. Вкажіть, з якої пари зябрових дуг розвиваються сонні артерії:

А. 1 пари

В. 4 пари

С. 5 пари

D. 3 пари

Е. 6 пари2. Вкажіть, з якої пари зябрових дуг розвиваються легеневі артерії:

А.


В. 4 пари

С. 5 пари

D. 1 пари

Е. 3 пари6 пари3. Трикамерне серце у людини виникає внаслідок порушення розвитку:

А. Міжшлуночкової перетинки

В. Перетинки між передсердями

С. Лівої дуги аорти

D. Легеневого стовбуру

Е. Лівої і правої дуг аорти4. У процесі філогенезу хордових права і ліва дуги аорти закладаються з:

А. 4-ї пари артеріальних зябрових дуг

В. 3-ї пари артеріальних зябрових дуг

С. 6-ї пари артеріальних зябрових дуг

D.5-ї пари артеріальних зябрових дуг

Е. 2-ї пари артеріальних зябрових дуг5. Вкажіть, у представників якого класу хребетних функціонує трикамерне серце із
неповною перетинкою у шлуночку:


A. Плазунів

B. Ссавців

C. Птахів

D. Риб

E. Земноводних

6. Які пари зябрових дуг функціонують як зяброві артерії:

A. 3-6 пари

B. 1-4 пари

C. 2-5 пари

D. 2-6 пари

E. 1-3 пари

7. В результаті неправильної закладки артеріального конуса і відсутності перетинки
спостерігається :


A. Змішування артеріальної і венозної крові

B. Аортальне кільце

C. Дефект перетинки між передсердями

D. Дефект перетинки між шлуночками

E. Транспозиція суди

8. Внаслідок низького положення і зростання нирок у людини спостерігається :

A. Підковоподібна нирка

B. Утворення загальної ниркової маси

C. Подвійної нирки

D. Блукаючої нирки

E. Асиметрії розміщення нирок

9. У крокодила функціонує :

A. Метанефрос

B. Метанефридії

C. Протонефридії

D. Пронефрос

E. Мезонефрос10. Вкажіть, з якої пари зябрових дуг розвиваються дуги аорти :

A. З пари

B. 1 пари

C.4пари
D.5пари


Е. 6 пари

11. Вроджені вади розвитку серця і судин у людини пов'язані з порушенням закладки судин підчас ембріогенезу. Вкажіть патологію, яка виникає в результаті відсутності редукції
правої дуги аорти.:
\

A. Редукція нижньої порожнистої вени

B. Відкрита артеріальна цротока

C. Аортальне кільце

D. Наявність двох верхніх порожнистих вен

E. Загальний артеріальний стовбур12. Вкажіть, у якого класу хребетних тварин функціонує протягом життя артеріальний конус:

A. Земноводних

B. Риб

C. ПтахівD. Ссавців

E. Плазунів13. Вкажіть, у якого представника хребетних тварин наявна цибулина аорти :

A. Голубах

B. Ропухи

C. Гадюки

D. Карася

E. Собаки14. Яка з перелічених вад розвитку судинної системи має онтофілогенетичну обумовленість:

A. Мікростомія

B. Анофтальмія

C. Природний вивих стегна

D. Викривлення стегна

E. Аортальне кільце15. Аутекологія вивчає:

А. Вплив на організм людини чинників неживої природи

В. Симбіотичні властивості організмів

С. Зв’язки між різними видами автотрофів і гетеротрофів

D. Адаптивні можливості людського організму

Е. Спадкові відмінності у реакціях людей на певні фактори середовища16. Екологічний оптимум – це стан популяції або екосистеми, при якому вона виявляє:

А. Найкращі показники життєдіяльності

В. Найкраще поєднання усіх факторів довкілля

С. Найвищу інтенсивність, найкращі регенераційні показники

D. Максимальну дію одного із позитивних факторів

Е. Припиняє своє функціонування17. Концепцію явища стрес вперше запропонував:

А. Ж.-Б. Ламарк

В. Е. Геккель

С. Е. Зюсс

D. Г.Сельє

Е. В. Вернадський18. Для людей, які тривалий час живуть в умовах арктичного клімату, порівняно з жителями Південної Європи характерним є:

А. Нижчий рівень гемоглобіну в крові

В. Менша потреба в жирах

С. Менший щар підшкірного жиру

D. Інтенсивніше потовиділення

Е. Більший шар підшкірного жиру19. Визначте характеристику, яка вказує на високу стійкість екосистеми:

А. Велике видове різноманіття

В. Взаємозв’язки організмів між собою та довкіллям

С. Взаємозв’язки між абіотичними і біотичними чинниками довкілля

D. Здатність популяцій відтворювати свою чисельність

Е. Коливання кількісних та якісних показників продуктивності20. Здатність виду освоювати різні середовища існування називається:

А. Мутуалізм

В. Антибіоз

С. Екологічна валентність

D. Адаптація

Е. Симбіоз21. Основоположником вчення про біосферу є:

А. В. Вернадський

В. Е. Зюсс

С. Е. Геккель

D. Ж.-Б. Ламарк

Е. В. Сукачов22. Карликова хондродистрофія є результатом:

А. Дефіциту кобальту

В. Дефіциту міді

С. Надлишку стронцію

D. Дефіциту йоду

Е. Надлишку молібдену23. Яке з поданих тверджень характеризує саморегуляцію екосистеми:

А. Здатність популяцій відтворювати свою чисельність

В. Взаємне пристосування популяцій різних видів

С. Велике видове різноманіття

D. Коливання кількісних та якісних показників продуктивності

Е. Тісні взаємозв’язки між організмами та довкіллям24. Комплекс однотипних реакцій організму, в розвитку яких особливе значення має гіпофіз і кора надниркових залоз і які спрямовані на подолання шкідливої дії надзвичайних подразників, - це:

А. Стрес

В. Умовний рефлекс

С. Імунітет

D. Інстинкт

Е. Безумовний рефлекс25. Стадіями адаптованості організму до дії певних чинників середовища є:

А. Втома, адаптація, хвороба

В. Адаптація, стрес

С. Втома, напруга, хвороба

D. Стрес, хвороба

Е. Напруга, стрес26. Біологічний оптимум – це:

А. Найкраще поєднання усіх факторів довкілля

В. Мінімальна дія одного з негативних факторів

С. Найкраще поєднання абіотичних факторів

Д. Найкраще поєднання біотичних факторів

Е. Максимальна дія одного з позитивних факторів27. Основоположником вчення про екосистему є:

А. В. Сукачов

В. Е. Геккель

С. Е. Зюсс

D. В. Вернадський

Е. Хакслі28. Парниковий ефект – це:

А. Підвищення загальної температури на Землі

В. Скупчення шкідливих газів у нижніх шарах атмосфери

С. Руйнування озонового шару атмосфери

D. Утворення тепла в організмі людини в результаті окиснювальних процесівв

Е. Випадання кислотних дощів29. Пристосувальний механізм, що забезпечує здатність живих організмів орієнтуватися в часі, називають:

А. Біологічним годинником

В. Внутрішніми біоритмами

С. Зовнішніми біоритмами

D. Терморегуляцією

Е. Фотоперіодизмом30. Тонкі губи, вузький розріз очей і шкірна складка у внутрішньому куті ока у представників азіатсько-американської раси виникли як результат пристосування до:

А. Постійних степових вітрів

В. Ультрафіолетових променів

С. Інфрачервоних променів

D. Низької інтенсивності Сонця

Е. Надмірної інтенсивності Сонця

31. Основоположником вчення про ноосферу є:

А. Ж. Леруа

В. Е. Геккель

С. Е. Зюсс

D. І. Вернадський

Е. В. Сукачов32. Основними лімітуючими чинниками гірського тропічного біому є:

А. Температура і грунтові ресурси

В. Світло і грунтові ресурси

С. Температура і вологість повітря

D. Світло і температура повітря

Е. Світло і доступність води33. Молібденова хвороба пов’язана із порушенням:

А. Пуринового обміну і синтезом сечової кислоти

В. Білкового обміну і синтезом інсуліну

С. Ліпідного обміну і синтезом холестерину

D. Мінерального обміну і синтезом альдостерону

Е. Вуглеводного обміну і синтезом глікогену34. Здатність живої системи витримувати коливання параметрів екологічних факторів називається:

А. Екологічна валентність

В. Антибіоз

С. Симбіоз

D. Адаптація

Е. Мутуалізм35. Головними складовими ланцюгів живлення є:

А. Продуценти, консументи, редуценти

В. Автотрофи, міксотрофи, гетеротрофи

С. Абіотичні і біотичні фактори довкілля

D. Живитель і хазяїн

Е. Автотрофи і гетеротрофи36. Вкажіть, з якою функцією живої речовини пов’язане утворення вапняків, залізної і мідної руди:

А. Окисно-відновною

В. Газовою

С. Концентраційною

D. Біохімічною

Е. З усіма переліченими вище37. Визначте роль редуцентів у біогенній міграції елементів:

А. Розкладають рослинну і тваринну продукцію до мінеральних речовин

В. Виводять речовини з кругообігу

С. З мінеральних речовин утворюють органічні

D. Забезпечують живлення автотрофних організмів

Е. Беруть участь у геохімічних процесах38. Антропогенні – це чинники:

А. Впливають на довкілля внаслідок діяльності людини

В. Абіотичні та біотичні, які впливають на чисельність та поширення виду

С. Неживої природи, що обмежують чисельність та поширення виду

D. Живої природи, що обмежують чисельність та поширення виду

Е. Біотичні, які впливають на взаємовідносини між представниками популяції39. Виберіть твердження, яке відображає функцію озонового шару атмосфери:

А. Виконує роль екрану, що захищає від ультрафіолетового випромінювання

В. Затримує теплове випромінювання Землі

С. Спричинює парниковий ефект

D. Спричинює забруднення атмосфери

Е. Утворення кислотних дощів40. Обмежувальним фактором у біоценозі є:

А. Їжа


В. Грунт

С. Вода


D. Повітря

Е. Світло41. Назвіть вищу стадію існування біосфери, створену діяльністю людини:

А. Ноосфера

В. Гідросфера

С. Літосфера

D. Атмосфера

Е. Тропосфера42. Однорідні ділянки території, що заселені живими організмами, мають назву:

А. Біотоп

В. Ареал

С. Біоценоз

D. Екотоп

Е. Екосистема43. Вкажіть, яким шляхом відбувається дизруптивний добір:

А. Дивергенції

В. Мімікрії

С. Елімінації

D. Конвергенції

Е. Коеволюції44. Невеликі популяції людей, де представники інших груп складають близько 1500 -4000 тис. називаються:

А. Демами

В. Ідеальними популяціями

С. Ізолятами

D. Відкритими популяціями

Е. Закритими популяціями45. Приклад окиснювально-відновної функції живої речовини біосфери:

А. Утворення покладів кам’яного вугілля

В. Ерозія грунтів

С. Утворення покладів торфу

D. Утворення покладів бурого вугілля

E. Утворення покладів залізних руд46. Обмежувальним фактором існування життя в гідросфері є:

A. . Інфрачервоне випромінювання

B. Недоступність сонячних променів

C. Температура понад 100°С

D. Ультрафіолетове випромінювання

Е Життя в гідросфері не має меж47. Невеликі популяції людей (до 1500 ос.), де представники інших груп складають менше 1%, називаються:

А. Відкритими популяціями

В. Демами

С. Ідеальними популяціями

D. Ізолятами

Е. Закритими популяціями48. Елементарною одиницею еволюції є:

А. Популяція

В. Екосистема

С. Вид


D. Тип

Е. Відділ49. Серпоподібноклітинна анемія розповсюджена в районах поширення малярії. Це є наслідком:

А. Несумісності батьків за групами крові

В. Стабілізуючого добору

С Добору проти гомозигот

D. Добору проти гетерозигот

Е. Несумісності батьків за Rh-фактором

50. Еволюція має характер:

А. Фіналістичний

В. Стрибкоподібний

С. Короткочасний

D. Дивергентний

Е. Конвергентний51. Які із зазначених речовин найбільш активно руйнують озоновий шар атмосфери:

А Магнієвмісні

В. Калійвмісні

С. Залізовмісні

D. Вуглецьвмісні

Е. Хлорвмісні52. Увесь поліморфізм людства є наслідком :

А. Мутаційних змін

В. Старіння населення Землі

С. Прискореного приросту населення Землі

D. Пандемій тяжких інфекційних хвороб

E. Вплив на організм людини чинників неживої природи53. Вкажіть, на якому рівні організації живої матерії здійснюється кругообіг речовин між біотичною та абіотичною частинами природної системи:

А. Клітинному

В. Біосферному

С. Організменому

D. Популяційно-видовому

Е. Екосистемному54. Елементарним еволюційним матеріалом є :

А. Генофонд

В. Популяція

С. МутаціяD. Ген

Е. Вид

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал